epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zasada fair play w gospodarce

Redaktor admin on 2 Luty, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym elementem rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, dlatego słusznie Unia Europejska jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie. Niestety, niektóre działania podejmowane przez inwestorów z państw trzecich, mogą zagrażać bezpieczeństwu Wspólnoty - przestrzegał w Parlamencie Europejskim europoseł Adam Szejnfeld, autor projektu opinii do sprawozdania o polityce konkurencji Unii Europejskiej.

- Uzasadniony niepokój mogą budzić niektóre inwestycje dotyczące wybranych branż, sektorów czy nawet pojedynczych przedsiębiorstw, szczególnie jeżeli dotyczą sfery bezpieczeństwa czy porządku publicznego. Państwa członkowskie UE łącznie stosują najmniej restrykcji dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Konieczna jest daleko idąca ostrożność w tym obszarze – dodał eurodeputowany, autor projektu opinii Komisji Handlu Zagranicznego, która została niemal jednomyślnie przyjęta przez Komisję kilka tygodni temu.

W trakcie swego wystąpienia w Parlamencie Europejskim europoseł Adam Szejnfeld skrytykował również tzw. Pakiet Mobilności, czyli szereg propozycji legislacyjnych regulujących europejski transport.

- Nadmierne regulacje ograniczają wolną konkurencję, ograniczają rozwój gospodarczy, ograniczają wolność obywateli, ograniczają też integrację Unii Europejskiej. Należy zatrzymać populistyczne partykularyzmy niektórych krajów Europy, które stanowią zagrożenie dla uczciwej konkurencji na Wspólnym Rynek – podkreślił eurodeputowany, który wcześniej wielokrotnie wypowiadał się przeciwko planowanym rozwiązaniom prawnym.

- Mówiąc o uczciwej konkurencji nie można pominąć kwestii małych i średnich przedsiębiorstw. Niemal każdy podpisze się pod stwierdzeniem, że tworzą one trzon europejskiej gospodarki, ale mimo to podlegają nieproporcjonalnym obciążeniom regulacyjnym, administracyjnym i finansowym. Czas zatem na radykalną zmianę filozofii działania aparatu państwowego w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą – apelował eurodeputowany.

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#Konkurencja #UczciwaKonkurencja #Gospodarka #Handel #Inwestycje #Rozwój #Przedsiębiorczość #Przedsiębiorcy #MŚP #Transport #Transportowcy #Praca #Pracodawcy #Zatrudnienie #WspólnyRynek #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Europa #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)