Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Gaudeamus igitur”

Redaktor admin on 3 Sierpień, 2006 dostępny w Felietony, Felietony Archiwum. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 r. pojawiło się bardzo wiele sfer życia, które nie tylko należało udoskonalić, ale wręcz budować od podstaw. Należało naprawić sytuację finansową, militarną, służbę zdrowia, wdrażać nowy system gospodarczy oraz z wielką pieczołowitością pochylić się nad edukacją. O ile wszystkie wymienione dziedziny do dziś mają jeszcze wiele niedociągnięć to na największe laury uznania zasługuje edukacja. To właśnie ta dziedzina mimo częstych zmian personalnych w resorcie edukacji rozwija się najprężniej. Kto by jeszcze 20 lat temu pomyślał, że niewielkie miasta i miejscowości staną się dzisiaj małymi ośrodkami akademickimi dającymi szansę zdobycia wyższego wykształcenia wszystkim, którzy tylko tego zapragną. Najlepszym przykładem trafności reformy edukacji jest największe miasto naszego okręgu – Piła. Blisko 6 lat temu grupa ludzi, którym leżał na sercu los młodzieży tego subregionu, podjęła się zbudowania w Pile państwowej uczelni, której zadaniem byłoby kształcenie ludzi z wyższym wykształceniem dla lokalnego rynku pracy. Osobiście podejmowałem działania mające na celu wydanie pozwolenia przez MEN oraz zmierzające do zdobycia, jak najlepszych warunków lokalowych dla młodej uczelni. W efekcie ciężkiej pracy wielu osób 1 sierpnia 2000 roku ruszył nabór pierwszych studentów na studia licencjackie i inżynierskie. Wbrew obawom bez problemu zgromadzono rzeszę studentów, która 1 października mogła dumnie odśpiewać „Gaudeamus igitur”. I tak wszystko się zaczęło…
Na początku studiowanie wiązało się z poważnymi utrudnieniami związanymi z brakiem własnej bazy. Idealną okazją dla jej pozyskania było opuszczenie przez jednostkę wojskową miasta Piły. W tym momencie miasto stało się depozytariuszem terenów po byłych koszarach, które przekazało Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Dziś, po 6 latach funkcjonowania, uczelnia dysponuje ogromnym, wyremontowanym campusem, akademickim. Corocznie uruchamiane są nowe specjalności i kierunki studiów. Każdy znajdzie coś dla siebie. W uruchomionych instytutach młodzież i dorośli kształcą się na kierunkach budowniczych, ekonomicznych, filologicznych, politechnicznych, politologicznych i medycznych. Popularność uczelni to z pewnością potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia. Proces dydaktyczny realizowany jest przez doświadczonych pracowników akademickich, wywodzących się z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy i wielu innych. Nikomu przed sześcioma laty nie śnił się tak dynamiczny i szeroki rozwój uczelni. Dzięki funkcjonowaniu w Pile Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej miasto staje się poważnym ośrodkiem akademickim na mapie Wielkopolski. To dzięki takim uczelniom wzrasta poziom wykształcenia Polaków, a co się z tym wiąże standard życia, możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, i tak dalej i tak dalej… Wynika z tego, że inwestowanie w edukację jest tak samo ważnym elementem rozwoju, w tym rozwoju gospodarczego naszego kraju, jak inne dziedziny. Różnica jedynie polega na tym, że edukacja jest inwestycją na całe życie.

Adam Szejnfeld
www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)