Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Solidny Partner

Redaktor admin on 4 Sierpień, 2003 dostępny w Felietony, Felietony Archiwum. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Koniec grudnia. W siedzibie Narodowego Banku Polskiego wziąłem udział, jako wiceprzewodniczący, w kolejnym posiedzeniu Kapituły Programu ,,Solidny Partner”, której przewodniczył Tadeusz Aziewicz, do niedawna prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Później, w „Sali Grabskiego”, odbyła się uroczystość wręczania tytułów i znaków Programu, w której uczestniczyli między innymi Leszek Balcerowicz – prezes NBP oraz ambasadorowie: Unii Europejskiej – pan Bruno Dethomas oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych – pan Marc Destanne de Bernis.
Program „Solidny Partner” promuje rzetelność i odpowiedzialność w biznesie, rozumiane jako solidność i terminowość postępowania w relacjach z instytucjami państwowymi, strukturami samorządowymi, partnerami gospodarczymi oraz klientami i pracownikami, a także zaangażowanie w sprawy środowiska społecznego i dbałość o środowisko naturalne.
Program został włączony w Europejską Kampanię na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu – 2001-2005 (Corporate Social Responsibility Europe), ogłoszoną przez Komisję Europejską oraz Global Compact, inicjatywę ONZ, przedstawioną w 1999 r. podczas Forum Gospodarki Światowej w Davos przez sekretarza generalnego ONZ, Kofi Annana.
Stałą współpracę w realizacji Programu zadeklarowały również Narodowy Bank Polski, United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Urząd Ceł, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Związek Banków Polskich (izba gospodarcza skupiająca wszystkie znaczące banki obecne na polskim rynku gospodarczym), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, „Polska Telefonia Cyfrowa” Sp. z o.o. (Era) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, a także wiele innych instytucji, organizacji, firm i mediów.
Program „Solidny Partner” został zainicjowany w 1995 r. w Wielkopolsce przez firmę Centrum Promocji Biznesu w Poznaniu. Był wówczas jedynym tego typu programem funkcjonującym na polskim rynku gospodarczym. Źródłem jego inspiracji była tradycja solidnej pracy, a także obserwacja nieprawidłowości życia gospodarczego w Polsce. Dotychczas zrealizowane edycje Programu wyłoniły 879 laureatów z całego kraju, wśród których znalazło się wiele firm o wysokiej pozycji na naszym rynku gospodarczym. W 1999 r. inicjatorzy Programu, przedstawiciele życia publicznego oraz firm laureatów utworzyli Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu, które wspólnie z Centrum Promocji Biznesu w Poznaniu realizuje obecną wersję Programu. Byłem jednym z członków założycieli tego Stowarzyszenia.
Jednym z głównych walorów, wyróżniającym Program ,,Solidny Partner” spośród innych tego typu przedsięwzięć, jest wielostopniowy system weryfikacji firm połączony ze stałym monitorowaniem ich rzetelności (jest ono przeprowadzane systematycznie, w okresach półrocznych). Laureaci otrzymują uprawnienie do posługiwania się w działaniach marketingowych tytułem honorowym „Solidny Partner” i znakiem Klubu Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner”, którego ważność jest uzależniona od spełniania przez firmę kryteriów rzetelnego działania określonych w regulaminie Programu. Funkcjonujący w ramach Programu Klub Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner” jest nieformalnym forum ułatwiającym kontakty i współpracę firm o sprawdzonej i stale weryfikowanej rzetelności.
W ramach Programu „Solidny Partner” jest obecnie wdrażany projekt edukacyjny „Progres” stanowiący drugi etap Programu (pierwszym jest stałe monitorowanie rzetelności firm). Udział firm uczestniczących w Programie jest w tym etapie dobrowolny, jednak w Regulaminie Programu są tworzone preferencje zachęcające firmy do udziału w projekcie. Głównym celem projektu jest udzielanie pomocy rzetelnym firmom biorącym udział w Programie „Solidny Partner” w osiąganiu standardów w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska społecznego i naturalnego, w których funkcjonują, zgodnych z założeniami Global Compact oraz Corporate Social Responsibility Europe.
Etyka i rzetelność w biznesie są ważne dla nas wszystkich, nie tylko dla przedsiębiorców. Wszak wszyscy jesteśmy konsumentami, a więc nabywcami dobrych, solidnych produktów lub usług, albo bubli. Gdyby można było wiedzieć o solidności firm więcej niż do tej pory, być może rzadziej dawalibyśmy się nabrać na ładne cacka, lecz w rzeczywistości nic nie warte.

Adam St. Szejnfeld
Poseł Platformy Obywatelskiej

http://szejnfeld.sejm.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)