Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zlewnia

Redaktor admin on 4 Sierpień, 2003 dostępny w Felietony, Felietony Archiwum. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Ochrona wód zlewni rzeki Noteci”, to program przygotowany przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Nadnoteckiej. Stowarzyszenie obejmuje takie gminy, jak: Bisłośliwie, Chodzież, Czrnków, Drawsko, Lubasz, Łobżenicę, Margonin, Misteczko Krajeńskie, Trzciankę, Sadki, Szamocin, Szydłowo, Wieleń, Wysoka, Wyrzysk oraz Ujście. Wiele z tych miejscowości nie posiada obecnie systemów kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków, lub potrzebna jest ich modernizacja i rozbudowa, a tymczasem duża ilość osób zamieszkujących te tereny – ok. 142 tysiące – oraz rosnący standard życia powoduje ciągły wzrost ilości zanieczyszczeń.
Program, któremu poświęcam ten tekst, ma na celu podjęcie systemowej budowy i rozbudowy kompleksu oczyszczalni i kanalizacji ścieków w celu ochrony wód zlewni rzeki Noteci, a ich całkowity koszt zakładany jest na niebagatelną kwotę ponad 23 mln EURO. Ten trudny plan finansowy rozłożony jest na 6 lat. Niestety, gminy nasze są zbyt ubogie w stosunku do tak gigantycznego zadania i nie będą w stanie ukończyć przedsięwzięcia bez wsparcia środkami ze strony zewnętrznych funduszy, w tym funduszu ISPA Unii Europejskiej.
Zlewnia rzeki Noteci spełnia ważną funkcję jako główne powiązanie ekologiczne kompleksów obszarów chronionych. Znajdują się na jej terenie liczne rezerwaty i pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zabytkowe parki podworskie, zabytki architektury i archeologii. Noteć jest też bardzo ważnym elementem nie tylko systemu ekologicznego, ale także i gospodarczego, rolniczego oraz turystycznego! Jest ważna dla rolników, rybaków i wędkarzy.
Wieloletnie zaniedbania oraz brak zrozumienia dla wagi sprawy – na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że w omawianym rejonie od wielu lat nasze gminy czyniły usilne starania o uporządkowanie gospodarki ściekowej – doprowadziły do wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, którą trzeba koniecznie zmienić.
Realizacja zamierzonych przez stowarzyszenie, a popieranych przeze mnie inwestycji, spowodowałaby nie tylko zredukowanie o ponad 95% nieczystości, które dotychczas spływały do cieków i zbiorników wodnych, a częściowo niestety także i do ziemi, ale również zapewni rozwój regionu oraz harmonizację w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W konsekwencji istnieje szansa na poprawienie jakości wód i powrócenie do planowanych klas czystości w dość krótkim czasie, co przyczyniłoby się do osiągnięcia na obszarze zlewni rzeki Noteć standardów i norm europejskich. Piękne, ale czy możliwe? Na pewno bardzo trudne.
W związku z powyższym, zwróciłem się do Ministra Ochrony Środowiska z prośbą o rozpatrzenie możliwości wsparcia finansowego wniosku Stowarzyszenia o dofinansowanie omawianej inwestycji ze środków funduszu ISPA. Zobaczymy co da się w tej sprawie zrobić, ale przedsięwzięcie, w mojej ocenie jest warte zachodu.

Adam St. Szejnfeld
Poseł na Sejm RP

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)