epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Europejski Parlament Przedsiębiorstw

Redaktor admin on 10 Październik, 2018 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbywa się V edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw. To największe wydarzenie na szczeblu Unii Europejskiej, które udziela głosu bezpośrednio przedsiębiorcom.

Europejski Parlament Przedsiębiorców jest organizowany co dwa lata przez Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu EUROCHAMBRES, który zrzesza 32 narodowe organizacje członkowskie i jest rzecznikiem ponad 2000 izb przemysłu i handlu, reprezentujących ponad 19 mln firm europejskich. Pierwsza edycja tego wydarzenia miała miejsce w 2008 roku z okazji 50-lecia EUROCHAMBRES.

Europejski Parlament Przedsiębiorców powstał z uwagi na wielokrotnie podnoszoną kwestię niewystarczającego uwzględniania obaw i postulatów przedsiębiorców przez europejskich prawodawców i decydentów. Z drugiej strony przedsiębiorstwa w dużej mierze nie są zaznajomione z rolą i funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz znaczeniem, jakie decyzje instytucji mogą mieć na ich działalność. Europejski Parlament Przedsiębiorców stanowi zatem wyjątkową okazję dla przedsiębiorców do bezpośredniej debaty z przedstawicielami instytucji UE oraz do przedstawienia im swoich stanowisk na temat unijnych polityki.

W tym roku, przedsiębiorcy uczestniczą w trzech sesjach tematycznych:

- Umiejętności: Brak wykwalifikowanego personelu jest obecnie jednym z głównych wyzwań europejskiej gospodarki, spowodowany zmianami technologicznymi, demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi. Wyzwanie to wymaga wielowymiarowej i skutecznej reakcji ze strony decydentów, pedagogów, pracodawców i pracowników. Podczas gdy polityka w zakresie edukacji i szkoleń pozostaje w dużej mierze w rękach państw członkowskich, wymaga ona także skoordynowanego podejścia na poziomie całej UE oraz promowania skutecznych rozwiązań, zwiększania mobilności, integracji migrantów i walki z bezrobociem wśród młodzieży.

- Handel: Unia Europejska negocjuje umowy dotyczące handlu i inwestycji w imieniu swoich krajów członkowskich z państwami trzecimi. Reprezentowanie interesów największego na świecie jednolitego rynku zapewnia negocjatorom UE silną pozycję przetargową przy stole negocjacyjnym z innymi ważnymi globalnymi gospodarkami, co ma kluczowe znaczenie dla naszej konkurencyjności. Aby zmaksymalizować potencjał gospodarczy Europy, w szczególności jej 20 milionów MŚP, potrzebne są spójne polityki i mechanizmy w zakresie handlu międzynarodowego. Powinny one uzupełniać inicjatywy na poziomie państw członkowskich oraz w sektorze prywatnym poprzez kompleksową i skoordynowaną strategię europejskiej dyplomacji ekonomicznej.

- Przyszłość Europy: W zeszłym roku przewodniczący Juncker przedstawił białą księgę z pięcioma scenariuszami ewolucji UE, której celem jest rozpoczęcie refleksji nad przyszłością Europy. Scenariusze te koncentrują się wyłącznie na jednolitym rynku, Europie wielu prędkości i głębszej integracji. Opinie na temat najlepszej ścieżki oczywiście różnią się znacznie. EUROCHAMBRES podkreśla potrzebę Unii odpowiedniej dla biznesu, w oparciu o solidny jednolity rynek i stabilną, przewidywalną gospodarkę.

Udział polskiej delegacji przedsiębiorców, która reprezentowana będzie przez ponad 25 firm, przygotowała Krajowa Izba Gospodarcza.

Biuro europosła Adama Szejnfelda

Więcej informacji:

https://www.parliament-of-enterprises.eu/

#Przedsiębiorca #Przedsiębiorczość #PrawaPrzedsiębiorców #Praca #Pracodawca #Firma #MŚP #Konkurencja #EUROCHAMBERS #KIG #KomisjaEuropejska  #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld #PE #Polska #Europa

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)