Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kongres Programowy PO „Bezpieczna Polska”

Redaktor admin on 24 Marzec, 2022 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W dniu 19 marca br. odbył się Kongres Programowy Platformy Obywatelskiej pt. „Bezpieczna Polska”. Gośćmi zebranych i przewodniczącego Donalda Tuska byli m.in. mer Kijowa, Witalij Kliczko oraz były sekretarz generalny NATO, Andres Rasmussen.

Debatę kongresu w sposób oczywisty zdominował temat wojny w Ukrainie, rozmawiano o tym jednak w kontekście bezpieczeństwa obronnego Polski oraz zarządzania kryzysowego krajem, także w zakresie pomocy uchodźcom. W przeprowadzonej dyskusji podjęto też temat aktualnej sytuacji społecznej, gospodarczej i finansowej kraju, oceniając również pozycję Polski w Unii Europejskiej, w NATO oraz na scenie międzynarodowej.

Sobotnia debata plenarna została poprzedzona dyskusjami ekspertów na takie tematy jak:

  • Przyszłość Sił Zbrojnych RP,
  • Obrona powszechna jako system odporności państwa,
  • Klęski humanitarne jako broń w wojnie,
  • Jak zbudować na nowo profesjonalną polską dyplomację w świetle nowych wyzwań,
  • System sojuszy międzynarodowych, a polska racja stanu.

Warto przypomnieć, iż Platforma Obywatelska zaplanowała w sumie siedem kongresów, które mają na celu rozszerzenie i aktualizację programu PO. Sobotni kongres był już drugim z zaplanowanego cyklu debat, pierwszy odbył się bowiem w dniu 29 stycznia br. pt. „Odporna Polska”.

Kongresy krajowe mają swoje mutacje regionalne, podczas których lokalnie bardzo szeroko konsultowane są propozycje programowe Platformy Obywatelskiej. W Wielkopolsce ostatni z kongresów regionalnych odbył się w dniu 14 marca br. pt. „Polska w dobie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych”. W trakcie debaty podsumowano m.in. kongres krajowy pt. „Odporna Polska”, w tym sześć obszarów tematycznych:

1) Zagrożenia pandemiczne,

2) Kryzysowe zarządzanie państwem,

3) Woda i żywność, strategiczne zasoby,

4) Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,

5) Lokalny system bezpieczeństwa dostaw,

6) Stabilny złoty.

Gośćmi wielkopolskiego kongresu byli posłanka Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów, była wiceminister finansów oraz poseł Tomasz Siemoniak, były wicepremier i Minister Obrony Narodowej. Debatę prowadził senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący PO w Wielkopolsce, koordynator Regionalny Kongresów Programowych PO

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#KongresProgramowyPO #BezpiecznaPolska #OdpornaPolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)