Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Ustawa o fundacjach politycznych: mniej spotów – więcej poważnej debaty

Redaktor admin on 1 Marzec, 2010 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

po

Pieniądze otrzymywane z budżetu państwa przez partie polityczne będą lepiej wykorzystywane. Platforma Obywatelska przygotowała projekt ustawy, która pozwoli tworzyć w Polsce fundacje polityczne. Po naniesieniu ostatnich szlifów zostanie on złożony w Sejmie. Wśród jego głównych zapisów znajdzie się m.in. obowiązek przeznaczenia co najmniej 25% subwencji budżetowej, otrzymywanej przez partie, na działalność fundacji politycznych.

Fundacje polityczne znakomicie sprawdzają się w dojrzałych europejskich demokracjach. Świetnym przykładem jest działająca od ponad 40 lat w Niemczech Konrad Adenauer Stiftung, stanowiąca mocne zaplecze edukacyjno – badawcze CDU/CSU. Podobną rolę mają pełnić polskie fundacje polityczne. Będą one prowadziły działalność informacyjną, edukacyjną i naukową, przygotowując ekspertyzy, fundując stypendia dla badaczy oraz podejmując współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, uczelniami i innymi instytucjami.

Projekt stawia przed fundacjami ważne cele – od promowania wartości demokratycznych w kraju i za granicą, podnoszenia poziomu debaty publicznej, poprzez zwiększanie zaangażowania obywateli w życie polityczne, aż po wspieranie rozwoju kultury politycznej. Każda partia w Polsce, która chce rozwoju merytorycznej dyskusji politycznej, powinna poprzeć ten projekt.

Pieniądze, które do tej pory często były przeznaczane na kampanie billboardowe lub na spoty telewizyjne, będą wykorzystywane na działania przynoszące większe korzyści wszystkim mieszkańcom naszego kraju – edukację obywatelską, opracowywanie analiz itd. Ten projekt ma szansę sprawić, że partie grające główne role na polskiej scenie politycznej więcej serca poświęcą poważnej debacie politycznej, a mniej – efektownym występom medialnym.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)