Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Pilska „Choinka Olimpia” najpiękniejsza w świecie!

Redaktor admin on 23 Grudzień, 2014 dostępny w Piękna Polska, Promocja. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Waży, uwaga – 15 ton i ma 15 m wysokości. Przystrojona jest w ptaki – flamingi oraz pelikany! Co ciekawe znajduje się na niej ok. 30 tysięcy punktów świetlnych oraz niemal 300 olbrzymich bombek. Gdzie można zobaczyć tę piękną i nietypową choinkę? W Pile na Rondzie „Solidarności”, ale już niedługo będzie konkurowała o miano najpiękniejszej choinki na świcie. Rozstrzygniecie nastąpi na Międzynarodowych Targach Ozdób Świątecznych Christmasworld we Frankfurcie w lutym 2015r.

Symbolika choinki:

Flaming – egzotyczny ptak będący symbolem marzeń i fantazji, w wierzeniach staroafrykańskich ludzie widzą w nich anioły. Ujrzenie tych ptaków odbierane jest, jako dobra wróżba i symbol spełniania najskrytszych pragnień, jeśli tylko dołoży się wiele wysiłku i starań. Natomiast w tradycjach starohinduskich flamingi pozostają w ścisłym związku z symboliką światła, są symbolem wschodzącego słońca. Są symbolem początku, narodzenia nowych, odważnych idei, daleko idącego rozwoju.

Pelikan – symbol ofiarności i poświęcenia oraz miłości rodzicielskiej. Od wieków przestawiany, jako ptak karmiący swoje młode własną krwią. Ludzie, widząc z jakim zapałem pelikany wyścielały gniazdo puchem wyrywanym z własnej piersi, pewnie się przy tym kalecząc, wyobrażali sobie , że w ten sposób karmią młode krwią. Być może u podstaw legendy leży fakt, że pelikan wydobywając złowione dla piskląt ryby z worka znajdującego się pod dziobem, wykonuje energiczne ruchy. Powoduje to zabarwienie worka na intensywny czerwony kolor, i to mogło kojarzyć się z krwią. Legenda o pelikanie opowiada o tym, że pelikan wyróżnia się wielką miłością do swych piskląt. Zdarza się, że gdy dorastają, dziobią swych rodziców, oni zaś odtrącając je mogą uderzyć tak mocno, że ciosy okazują się śmiertelne dla młodych pelikanów. Potem żałują tego, co uczyniły, i po trzech dniach matka otwiera swą pierś dziobem i skrapia pisklęta własną krwią i je ożywia. W średniowiecznych utworach poetyckich podaje się jeszcze inną wersję tej legendy. Nie mówi się już o śmierci piskląt, opowiada się natomiast, że stare pelikany tak długo karmią młode własną krwią, aż wycieńczone same umierają. W chrześcijańskiej sztuce średniowiecza, pelikan, jako symbol Chrystusa i Eucharystii stał się bardzo popularny: przedstawiano go często na krucyfiksach, na portalach kościelnych i sprzętach liturgicznych. Pelikan zaistniał także w symbolice judaistycznej, jako symbol miłości rodzicielskiej. W okresie Renesansu pelikan symbolizował Miłosierdzie. Współcześnie symbol pelikana kojarzony jest także z honorowym krwiodawstwem. Połączenie wizerunku pelikana karmiącego młode własną krwią wraz z łacińską sentencją HOMO HOMINI/człowiek człowiekowi/, idealnie oddaje ideę niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi poprzez oddanie własnej krwi.

Pusta klatka – jest symbolem wolności, często jest otwarta, jednak my tego nie dostrzegamy. Często sami się ograniczamy i tworzymy wokół siebie klatkę. Jest to także próba uświadomienia odbiorcy w dzisiejszym świecie jakie mamy możliwości, dużo łatwiejsze i piękniejsze niż nasi przodkowie i powinniśmy z tego dobrze korzystać. Musimy mieć swobodę działania, otwarte umysły i serca na to, co nas otacza, szczególnie w ten świąteczny czas, do czego nawołują zamknięte w klatce kolorowe bombki. Pusta klatka jest odwrotnością klatki zamkniętej, która jest symbolem uwięzienia, zamknięcia, utraty wolności. Symbol zależności, zniewolenia, ograniczenia swobody myśli, działania i marzeń. Nawiązania do historii narodu polskiego są oczywiste. Chyba żaden z krajów nie doznał takich krzywd, męczeństwa podczas walki o swoją wolność, świadomość i suwerenność jak Polska. Z drugiej strony klatka jest symbolem wyboru. Każdy wybór jest rezygnacją z czegoś, zatem chcąc nie chcąc, zamykamy się w klatkach lub uwalniamy z nich.

****

Pilska firma MAG, która jest właścicielem i producentem choinki, użyczyła ją miastu Pile przed pokazaniem jej na międzynarodowych targach ozdób świątecznych Christmasworld we Frankfurcie, które odbędą się na przełomie stycznia i lutego 2015 r. Na targach Choinka Olimpia będzie konkurowała do miana najpiękniejszej choinki na świecie.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)