Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Analizy’

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej (Plik PDF)

Akademia Młodej Polski

Spotkanie z wiceministrem gospodarki Adamem Szejnfeldem cz. 1 (27.10.2008)

Od transformacji do modernizacji

Od transformacji do modernizacji

Od transformacji do modernizacji (Plik PDF)

Informacja o sytuacji polskich rolników ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia, opłacalności produkcji rolnej oraz pomocy ze strony instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla mieszkańców wsi

Informacja o sytuacji polskich rolników ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia, opłacalności produkcji rolnej oraz pomocy ze strony instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla mieszkańców wsi

Informacja o sytuacji polskich rolników ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia, opłacalności produkcji rolnej oraz pomocy ze strony instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla mieszkańców wsi
(Plik Word)

Działania antykryzysowe rządu

Działania antykryzysowe rządu

Działania antykryzysowe rządu (Plik WORD)

Analiza pt: “Transatlantycka Rada Energetyczna” autorstwa Patryka Pawlaka

Analiza pt: “Transatlantycka Rada Energetyczna” autorstwa Patryka Pawlaka

Analiza pt: “Transatlantycka Rada Energetyczna” autorstwa Patryka Pawlaka (Wersja PDF)

Publikacje

Publikacje

Lepsze prawo = więcej wolności
TiSA – Globalizacja usług
TTIP – Rewolucja w swiatowym handlu
Przewodnik po funduszach dla przedsiębiorczych
CETA – partnerstwo dla dobrej przyszłości.

IBNGR – Raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce

IBNGR – Raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce

Ibngr – Prognozy na 2009 (Plik PDF)

Palma pierwszeństwa

Palma pierwszeństwa

Główny Urząd Statyczny opublikował najnowsze dane o stanie gospodarki, w tym dotyczące poziomu bezrobocia. Każde takie informacje, nawet cząstkowe, są bardzo ważne i potrzebne, by śledzić i oceniać aktualną sytuację oraz prognozować przyszłość. W tym jednak zakresie według mnie najważniejszym jest ocenianie trendu zmian, a więc wskaźników w dłuższym okresie czasu. By tego dokonać nie [...]

Informacja w sprawie instytucji oraz zasad kontroli przedsiębiorstw górniczych.

Informacja w sprawie instytucji oraz zasad kontroli  przedsiębiorstw górniczych.

Informacja w sprawie instytucji oraz zasad kontroli
przedsiębiorstw górniczych.

Podstawy prawne:

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze) na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin ze złóż wymagane jest uzyskanie koncesji. Ustawa zabrania [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)