Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wpisy dotyczące słowa kluczowego: ‘zapytanie’

Strategiczne partnerstwo z ChRL

Strategiczne partnerstwo z ChRL

Bliższe kontakty,  przede wszystkim polityczne, między Polską a Chinami datują się od początku XX wieku, a szczególnie od czasów uznania przez  Chiny niepodległej Polski, co miało miejsce w dniu 27 marca 1920 roku. Ale mimo tak długich kontaktów bilateralnych oraz tego, że Chiny obecnie są największym partnerem handlowym Polski w Azji pod względem wartości wymiany [...]

Dla kogo majątek Skarbu Państwa?

Dla kogo majątek Skarbu Państwa?

Obecnie większością zasobów Skarbu Państwa w powiecie gospodaruje starosta, realizując zadania administracji rządowej. Reprezentuje on Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, którymi nie zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Mienia Wojskowego. W związku z tym Związek Powiatów Polskich podjął inicjatywę doprowadzenia do zmian legislacyjnych zmierzających do przejęcia przez starostów zarządu nad mieniem Skarbu Państwa, zarządzanym [...]

Dlaczego nie ma cen w aptekach?

Dlaczego nie ma cen w aptekach?

Sposoby informowania o cenach oferowanych w obrocie gospodarczym towarów i usług określa ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach. Niestety praktyka obrotu gospodarczego wskazuje, że wymogi te bardzo rzadko są wypełniane w aptekach. Konsument, chcąc zakupić jakikolwiek produkt nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia ile on kosztuje, w zasadzie nie jest też w inny sposób [...]

Polski cydr dla Polski

Polski cydr dla Polski

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Polska jest jabłkową potęgą. Choć jabłka przetwarzane są w naszym kraju na rozmaite produkty, to jednak praktycznie nie można produkować z nich popularnego w wielu innych krajach napoju – cydru. Mimo bowiem procesu poprawy i zmian przepisów, jaki miał miejsce w minionej kadencji, nadal część norm uniemożliwia tę działalność. [...]

Niekontrolowane „chwilówki”

Niekontrolowane „chwilówki”

Lata 2008 – 2009 były czasem szalejącego kryzysu. Gospodarki światowe załamywały się jedna po drugiej. Został on spowodowany, w dużym uproszczeniu przez nadmiar optymizmu po stronie konsumentów, który zbiegł się w parze z lekkomyślnie udzielanymi kredytami, w tym hipotecznymi przez banki w USA. Zbyt małą uwagę przywiązywano wtedy do zdolności kredytowej klientów. Skutki światowego kryzysu [...]

Kontrowersje wokół wspólnej ochrony patentowej w UE

Kontrowersje wokół wspólnej ochrony patentowej w UE

Projekt stworzenia systemu jednolitej ochrony patentowej ma skutecznie wprowadzać ochronę patentową, jednak wywołuje w Polsce kontrowersje. System ten bowiem ma zostać rozbudowany o jednolite zasady dotyczące reżimu językowego, a także ustanowienie jednolitego sądu patentowego mającego wyłączną jurysdykcję w kwestii orzekania w sprawie jednolitego systemu patentowego. Z powodu wątpliwości, jakie projekt wywołał w naszym kraju poseł [...]

Czy planowana jest reforma samorządowa?

Czy planowana jest reforma samorządowa?

Reforma prokuratury z likwidacją albo przenoszeniem siedzib prokuratur rejonowych, reforma organizacyjna sądów, która doprowadzi do likwidacji siedzib sądów rejonowych w wielu powiatach, wcześniej podobne koncepcje i zmiany dotyczyły np. administracji celnej, czy administracji specjalnej, powodują, że wielu samorządowców obawia się, ze przygotowywana jest reorganizacja struktur administracji samorządowej, w szczególności powiatów. Dlatego też poseł Adam Szejnfeld [...]

Co z lokalnymi telewizjami?

Co z lokalnymi telewizjami?

W trosce o osoby z dysfunkcją wzroku oraz słuchu oraz dostosowując polskie przepisy do dyrektyw unijnych Sejm VI znowelizował ustawę o radiofonii i telewizji. Wprowadziła ona przepisy, które nakładają na nadawców programów telewizyjnych obowiązek zapewnienia dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie [...]

Poseł Szejnfeld o absurdach prawnych

Poseł Szejnfeld o absurdach prawnych

Poseł Adam Szejnfeld podczas swoich częstych spotkań z małymi i średnimi przedsiębiorcami słyszy słowa krytyki na polski system prawa gospodarczego, wskazując często na konkretne bariery ich rozwoju. Wśród najczęściej wymienianych problemów są rozwiązania prawne nazywane przez przedsiębiorców, media i ekspertów „absurdami prawnymi”. W swoim najnowszym zapytaniu poselskim skierowanym do Ministra Gospodarki poseł Szejnfeld zwrócił uwagę [...]

Szejnfeld postuluje likwidację zatorów płatniczych

Szejnfeld postuluje likwidację zatorów płatniczych

„Zatory płatnicze” są  gangreną gospodarki i państwa, dotykają bowiem swoimi negatywnymi skutkami uczciwych przedsiębiorców i ich pracowników, budżety państwa oraz samorządów terytorialnych, a także fundusze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wszyscy tracimy na zatorach płatniczych – napisał poseł Adama Szejnfeld do Ministra Finansów. Poseł zaproponował ustawowe rozwiązanie, które ograniczałoby patologię zatorów płatniczych. Sama koncepcja rozwiązania problemu [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)