Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wpisy dotyczące słowa kluczowego: ‘Rząd’

Nóż w plecy

Nóż w plecy

W latach sześćdziesiątych Mao Zedong, przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i rosnącym zapotrzebowaniem na finansowanie armii oraz rozpasanej biurokracji, podjął decyzję o przeprowadzeniu rewolucyjnej reformy rolnej. Aby zapewnić zwielokrotnienie plonów nakazał na terenie całego kraju siać ziarno tak gęsto, jak tylko się da. Zbyt gęsty jednak siew spowodował, że [...]

Enfant terrible

Enfant terrible

Uprzywilejowany kierowca znacznie przekraczający prędkość mija kolejne skrzyżowania na czerwonym świetle. Pędzi jak oszalały nawet w nocy. Na każdym kroku łamie przepisy ruchu drogowego. Zatrzymany odpowiada jednak na stawiane zarzuty: Mam do tego prawo! Czy słusznie? Hym… to zależy od sytuacji, gdyż nawet kierowca uprzywilejowanego pojazdu musi się trzymać obowiązujących przepisów.

Czy 18 proc. wyborców uprzywilejowało [...]

Bo my jesteśmy z PO, a oni są z PiS

Bo my jesteśmy z PO, a oni są z PiS

W tej kamienicy, w której syn mój razem ze mną żył,
– Drewniane schody, brudne ściany, kibla biel –
Mieszkał przez ścianę jakiś podejrzany dla mnie typ,
No, ale ja byłem w AK – a on w AL.
Na schodach mijaliśmy się nie mówiąc sobie nic.
Dopóki noża w brzuch nie wsadzi – wszystko gra!
A wszystko nas dzieliło – łączył [...]

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych

Podczas posiedzenia Rady Ministrów, która odbyła się w dniu 30 maja br., minister gospodarki przedłożył informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Pod koniec 2011 r. inwestorzy działający w strefach zatrudniali 241,6 tys. osób. Nowe miejsca pracy stanowiły 75,7 proc. i utworzono je w wyniku realizacji nowych inwestycji. W 2011 r. liczba miejsc [...]

Decyzje Rady Ministrów

Decyzje Rady Ministrów

W dniu 8.05.2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym zostały przyjęte następujące dokumenty:

Informacje:
Informacja na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 r., przedłożona przez ministra finansów

Minister finansów prognozuje, że w 2013 r.: realny wzrost PKB wyniesie 2,9 proc., a średnioroczna inflacja – 2,7 proc.

Oznacza to, że [...]

Projekty reform emerytalnych

Projekty reform emerytalnych

W dniu 20.04.2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym zostały przyjęte następujące dokumenty:

Projekty nowelizacji ustaw:

I. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, [...]

Nominacja dla posłanki Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz

Nominacja dla posłanki Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz

W dniu wczorajszym premier Donald Tusk podpisał nominację dla poznańskiej posłanki Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz na stanowisko pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania. Wielkopolanka będzie sekretarzem stanu w kancelarii premiera i zastąpi na stanowisku pełnomocnika Elżbietę Radziszewską.
Źródło: http://www.wielkopolski.platforma.org

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów.

Zaproponowane przez rząd rozwiązania w „ustawie okołobudżetowej” uzupełniają plan finansowy państwa na 2012 r., którego jednym z najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego, aby w 2012 r. nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55 proc.). W projekcie ustawy budżetowej zastosowano już tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową, niemniej w dalszym ciągu konieczne są działania, które [...]

Szejnfeld do rządu

Szejnfeld do rządu

Szejnfeld ponownie do rządu, zapowiedź rywalizacji Grupiński – Dzikowski, parytety nie tylko dla kobiet, lecz również dla mężczyzn oraz wybory, wybory, wybory… oto tematy zakończonego w niedzielę 7 lutego br. ostatniego w bieżącej kadencji posiedzenia Rady Regionu Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. Zjazd odbył się w Hotelu Sypniewo, gmina Margonin, powiat chodzieski.
Członkowie władz wielkopolskiej Platformy poprzez aklamację [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)