Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wpisy dotyczące słowa kluczowego: ‘Prawo’

Dlaczego nie ma cen w aptekach?

Dlaczego nie ma cen w aptekach?

Sposoby informowania o cenach oferowanych w obrocie gospodarczym towarów i usług określa ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach. Niestety praktyka obrotu gospodarczego wskazuje, że wymogi te bardzo rzadko są wypełniane w aptekach. Konsument, chcąc zakupić jakikolwiek produkt nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia ile on kosztuje, w zasadzie nie jest też w inny sposób [...]

Absurdy prawne

Absurdy prawne

Podczas licznych spotkań z przedstawicielami biznesu zgłaszane są postulaty zmian przepisów prawa, szczególnie gospodarczego i podatkowego. Informacje takie oraz zestawienia prezentują również media. Dlatego poseł Adam Szejnfeld wystosował zapytanie do Ministra Gospodarki w sprawie naprawy polskiego systemu prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy narzekają na polski system prawa gospodarczego wskazując bardzo często na [...]

Handel ludźmi – jak go wyeliminować

Handel ludźmi – jak go wyeliminować

Problem handlu ludźmi występuje od lat i wszędzie. W Polsce największą grupę ofiar stanowią Polacy – około 80 %, wśród cudzoziemców to Ukraińcy oraz Białorusini – odpowiednio 8,9% oraz 8,1%*. Wśród ofiar są wszyscy, ale szczególnie narażeni to kobiety i dzieci. W dniu 16 marca 2012r. poseł Adam Szejnfeld wziął udział w konferencji „System eliminowania [...]

Szejnfeld postuluje zmianę polskiego prawa

Szejnfeld postuluje zmianę polskiego prawa

Nasz kraj jest młodą demokracją, w którym państwo i prawo nadal się kształtują. Dotyczy to również systemu stanowienia prawa. Polska praktyka dowodzi, że sama dobra zmiana obowiązujących przepisów prawa, a nawet ustanowienie najlepszych nowych norm prawnych, niestety nie powodują odczuwalnej poprawy sytuacji w oczach obywateli, w tym podatników i przedsiębiorców, ale także w opiniach prawników [...]

Deregulacja – co trzeba zrobić?

Deregulacja – co trzeba zrobić?

Co trzeba zmienić w polskim prawie i jego stosowaniu, aby było ono bardziej przyjazne przedsiębiorcom – pytano podczas konferencji gospodarczej w Sejmie posła Adama Szejnfelda. Nie możemy jedynie, jak do tej pory, zajmować się przepisami i przepisikami. W ten sposób, jak mityczny Syzyf, będziemy bezefektywnie, tylko na krótką metę, osiągać jakiejś rezultaty. Przyszedł czas na [...]

Obecny system funkcjonuje bowiem jak mityczna hydra

Obecny system funkcjonuje bowiem jak mityczna hydra

Bloomberg Businessweek Polska
Cezary Szymanek rozmawia z posłem Adamem Szejnfeldem

- Adam Szejnfeld, wersja „VII kadencja” to…
Poseł, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa.
- Tylko? Nie ciągnie do rządu?

- Kto teraz będzie deregulował gospodarkę? O ile w ogóle…
…premier wspomniał o tym w expose.
- Nie zauważyłem.
Tak, ten proces będzie kontynuowany. Premier jako przykład dał deregulację w zakresie wymiaru sprawiedliwości zapowiadając [...]

Ludzie ponad prawem

Ludzie ponad prawem

Ten obrazek znamy wszyscy – ruchliwy, osiedlowy chodnik w całości zastawiony przez bezmyślnie ustawiony pojazd zajmujący przez to nie jedno, ale trzy miejsca parkingowe. Inny, podobny, na którym miejsce dla inwalidy zajął dziarski młodzieniec swoim sportowym autem. Obydwa przykłady doskonale wpisują się w starą polską szkołę traktowania obowiązującego prawa według maksymy „prawo sobie a my [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)