Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld ekspertem PO od finansów i gospodarki

Redaktor admin on 6 Listopad, 2009 dostępny w Galeria zdjęć, Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Szejnfeld ekspertem PO od finansów i gospodarki

101

Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej powołało siedem nowych zespołów eksperckich. Jednym z nich jest „Zespół ds. Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju Przedsiębiorczości”. Zespół ma zając się bardzo szeroką tematyką z zakresu ekonomii, gospodarki i przedsiębiorczości, w tym: finansami publicznymi, budżetem państwa, podatkami oraz sprawami dużych, średnich i małych firm. W zakresie gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości przedmiotem zainteresowania Zespołu będzie więc nie tylko przemysł, ale także handel, usługi, rzemiosło i turystyka. Przewodniczącym Zespołu został poseł Adam Szejnfeld.

Poniżej podajemy spis powołanych zespołów.

Nowo powołane
Zespoły Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej

1. „Zespół ds. Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju Przedsiębiorczości”. Szeroka tematyka z zakresu ekonomii, gospodarki i przedsiębiorczości, w tym: finanse publiczne, budżet, podatki, przemysł, handel, usługi, rzemiosło i turystyka – Adam Szejnfeld.

2. „Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Bezpieczeństwa Energetycznego”. Energetyka, w tym czysta energia, bezpieczeństwo energetyczne oraz problematyka zrównoważonego rozwój, w tym rozwój regionalny – Andrzej Czerwiński.

3. Zespół „Następne pokolenie” – Problematyka przyszłości ludzi młodych, reforma nauczania, pierwsza praca, rodzina, instrumenty wsparcia – Agnieszka Hanajczyk.

4. „Zespół ds. Unii Europejskiej i Polityki Zagranicznej” – Sprawy zagraniczne, w tym Unii Europejskiej. Współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego – Anna Zielińska – Głębocka.

5. „Zespół ds. Kultury i Wyrównywania Szans Cywilizacyjnych” – Ułatwianie dostępu oraz upowszechnienie kultury, edukacji i nauki, także poprzez dostęp do Internetu – Ewa Wolak.

6. Zespół „Rodzina 2030” – Zagadnienia barier funkcjonowania i rozwoju rodziny we
współczesnym społeczeństwie, problematyka równości mężczyzn i kobiet, prawa
dzieci – Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

7. „Zespół ds. Komunikacji i Mediów” – Zagadnienia bieżącej działalności politycznej, codzienny monitoring mediów, przygotowania do konferencji prasowych, strategia i taktyka działań w krótkim, średnim i długim okresie – Paweł Olszewski.

Rafał Kus
asystent posła Adama Szejnfelda

Komunikat
Biura Adama Szejnfeld
Posła na Sejm RP
06.11.2009r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)