Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Prasa’

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres w Parlamencie Europejskim

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres w Parlamencie Europejskim

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres zwrócił się do posłów Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Portugalski polityk, pierwszy Europejczyk na tym stanowisku od czasów Austriaka Kurt Waldheima na początku lat osiemdziesiątych, zaznaczył, iż globalne wyzwania, takie jak rozmnażanie się konfliktów, łamanie praw człowieka, zmiany klimatu i globalizacja wymagają bliskiej współpracy [...]

Cały Parlament za raportem Szejnfelda

Cały Parlament za raportem Szejnfelda

Parlament Europejski przyjął znakomitą większością głosów (za – 468 głosów;  przeciw -118 głosów; wstrzymujących się – 39 głosów) raport posła Adama Szejnfelda oceniający wdrażanie Umowy o Wolnym Handlu Unia Europejska – Korea Południowa. – Szczególnie dzisiaj, kiedy hasła protekcjonistyczne stają się coraz popularniejsze, warto mówić o korzyściach, jakie niesie za sobą międzynarodowa współpraca w zakresie [...]

Zmiany na lepsze w Bangladeszu

Zmiany na lepsze w Bangladeszu

W 2013 roku, po zawaleniu się budynku fabryk odzieżowych Rana Plaza w Bangladeszu, Unia Europejska, USA oraz Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) podpisały z władzami Bangladeszu Porozumienie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest poprawa warunków pracy w branży odzieżowej w Bangladeszu. – Ubolewam nad tym, że dopiero ta wielka tragedia doprowadziła do realnych zmian w [...]

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii i Transfobii

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii i Transfobii

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii to doroczne święto ruchu LGBT. Obchodzone jest na pamiątkę usunięcia 17 maja 1990 roku przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Co prawda od 1990r. sporo się zmieniło w mentalności ludzi – obecnie w wielu krajach prawa LGBT są przestrzegane, a poziom homofobii, transfobii i bifobii spada. [...]

Lepsi i gorsi w Unii Europejskiej? – Interwencja posła Szejnfelda

Lepsi i gorsi w Unii Europejskiej? – Interwencja posła Szejnfelda

Przepisy UE w obszarze konkurencji mają zapewnić przedsiębiorstwom sprawiedliwe i równe warunki prowadzenia działalności, jednocześnie pozostawiając przestrzeń dla innowacji i rozwoju MŚP. Duże firmy nie mogą bowiem wykorzystywać swojej pozycji dominującej na rynku do eliminowania konkurencji. – Niestety, co raz więcej analiz i opracowań wskazuje na możliwość nierównego traktowania państw tzw. „starej piętnastki” i tych, [...]

„Program Partii Programem Narodu!”

„Program Partii Programem Narodu!”

„Program Partii Programem Narodu!”
czyli konstytucyjnych propozycji kilka dla Pana Prezydenta.

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracam się do Pana Prezydenta w bardzo ważnej sprawie. Dowiedziałem się, że Pan Prezydent uznał, iż nadszedł czas na poważną debatę o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. W związku z tym uprzejmie informuję, iż podzielam pogląd Pana Prezydenta. [...]

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Sezon kleszczowy w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej zaczął się w tym roku wyjątkowo wcześnie ze względu na ciepłą i wilgotną zimę. Co więcej, kleszcze zaczęły kolonizować również miasta będąc co raz częściej przenoszone przez ptactwo, gryzonie czy zwierzęta domowe. Wraz z nimi przenoszone są choroby groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. W [...]

Podział Wschód – Zachód

Podział Wschód – Zachód

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad kontrowersyjną rewizją dyrektywy z 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Dzisiaj swoją opinię do tego dokumentu przyjęła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, której członkiem jest poseł Adam Szejnfeld. – Jestem i pozostanę przeciwnikiem tejże rewizji, ponieważ nie jest ona odpowiedzią na występujące niekiedy negatywne zjawiska, [...]

Dzień Europy

Dzień Europy

Dzień Europy zwany także Dniem Unii Europejskiej to święto europejskich państw obchodzone corocznie 9 maja. Dzień ten został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu Schumana w 1950 roku. Co roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy. Działania te mają na celu informowanie i uświadamianie społeczeństwa [...]

Dane o nas na sprzedaż?

Dane o nas na sprzedaż?

Rewolucja cyfrowa całkowicie zmieniła rzeczywistość, w której obecnie funkcjonujemy. Jest motorem przeogromnego postępu, ale niesie za sobą również i negatywne konsekwencje, na przykład ograniczenie prywatności. Przepływ danych stał się poważną gałęzią handlu, także tego międzynarodowego.  Z tych powodów poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Międzynarodowego, zwrócił się do Komisji Europejskiej z postulatem przedstawienia szczegółowej informacji [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)