Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

“ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH”

Redaktor admin on 24 Sierpień, 2011 dostępny w Analizy, Gospodarka. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Raport “ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH” – nowa publikacja Instytutu Obywatelskiego


Nowa publikacja Instytutu Obywatelskiego. Na stronie www.instytutobywatelski.pl opublikowany dziś został raport „Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich”  autorstwa Michała Marciniaka, Warszawa dnia 23 sierpnia 2011 roku.

Obszary wiejskie stanowią, zgodnie z danymi statystycznymi 93% powierzchni Polski i są zamieszkiwane przez ok. 40% ludności. Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny sytuacja taka będzie się w ciągu najbliższych lat utrzymywała. W związku z tym istotne jest, aby zapewnić ich mieszkańcom warunki dla szybkiego rozwoju. Największym problemem, z którym boryka się polska wieś jest bezrobocie. Celem polityki rozwoju wsi i obszarów wiejskich, co wpłynie równocześnie na wzrost konkurencyjności całego kraju, powinno być więc przede wszystkim wspieranie mechanizmów rozwijających przedsiębiorczość na tych obszarach, celem wchłonięcia nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych.

Tytułowa teza raportu autorstwa Michała Marciniaka „Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich” wsparta została faktami obrazującymi wyzwania stojące przed obszarami wiejskimi i rekomendacjami zawierającymi postulaty konkretnych działań.

Na raport składają się wprowadzenie oraz osiem rozdziałów poświęconych opisowi potencjału gospodarczego obszarów wiejskich, poziomu bezrobocia na wsi, wsparciu dla rolnictwa jakie oferują programy unijne, szczególnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 oraz fundusze strukturalne. Oddzielnie opisany został potencjał gospodarczy terenów cennych przyrodniczo, możliwości jakie daje rozwój internetu na wsi oraz organizowanie się rolników w grupy producenckie.

Publikacja stanowi kolejną pozycję wydaną przez Instytut Obywatelski dotyczącą wsi i obszarów wiejskich. Wcześniej opublikowana została analiza Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja”, której autorem jest Błażej Nadobnik.

Raport do pobrania w całości na:

http://www.instytutobywatelski.pl/2150/raporty/raport-rozwoj-przedsiebiorczosci-szansa-polskich-obszarow-wiejskich

Więcej informacji: m.haponiuk@instytutobywatelski.pl

MICHAŁ MARCINIAK:

ekspert w zakresie rozwoju wsi i obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej pracował w KRUS i ARiMR. Stale współpracuje z Instytutem Obywatelskim.

INSTYTUT OBYWATELSKI:

Głównym celem Instytutu Obywatelskiego jest promowanie i upowszechnianie idei obywatelskości, wskazanie konieczności zaangażowania obywateli w życie publiczne, wypracowanie mechanizmów współpracy umożliwiających i rozwijających kooperację pomiędzy politykami różnych szczebli, przedstawicielami mediów i obywatelami. Dlatego działalność Instytutu sprowadza się między innymi do:prowadzenia projektów badawczych i analitycznych pomagających budować autentyczne społeczeństwo obywatelskie.

Więcej na: www.instytutobywatelski.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)