Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Archiwum Autora

W Polsce płacimy mężczyznami!

W Polsce płacimy mężczyznami!

Od ponad 15 lat postuluję przywrócenie kobiet na polskie banknoty. W 2012 r. natomiast, w Dniu Kobiet, wystosowałem oficjalne pismo do Prezydenta RP, Premiera RP oraz do Ministra Finansów, Prezesa NBP oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, w którym zgłosiłem propozycję umieszczenia wizerunku kobiety na polskiej wersji waluty euro. Oczywiście po wprowadzeniu euro w naszym [...]

Piła – Święto Policji z udziałem Senatora Szejnfelda

Piła – Święto Policji z udziałem Senatora Szejnfelda

- Policja dała się w ostatnich latach politycznie wykorzystać i upokorzyć przez PiS. Godność i honor policyjnego munduru niejednokrotnie został pokalany. Policja musi się z tego oczyścić i… robi to! – uważa senator Szejnfeld. Dlatego wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom dbającym nie tylko o prządek i bezpieczeństwo publiczne, ale i o przestrzeganie prawa stojącego na straży [...]

Święto Policji w Złotowie

Święto Policji w Złotowie

- Policja dała się w ostatnich latach politycznie wykorzystać i upokorzyć przez PiS. Godność i honor policyjnego munduru niejednokrotnie został pokalany. Policja musi się z tego oczyścić i… robi to! – uważa senator Szejnfeld. Dlatego wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom dbającym nie tylko o prządek i bezpieczeństwo publiczne, ale i o przestrzeganie prawa stojącego na [...]

Opiekun w gminie

Opiekun w gminie

Dzienny opiekun w gminie. Świetny pomysł, realna potrzeba!

Uroczyste obchody Święta Policji

Uroczyste obchody Święta Policji

Święto Policji – Szkoła Policji w Pile. Senator Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystości, której gościem był nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, zastępca Komendanta Głównego Policji.
Poza senatorem Adamem Szejnfeldem w wydarzeniu udział wzięli także pani poseł Małgorzata Janyska oraz posłowie Piotr Głowski, Henryk Szopiński i Adam Luboński, a także Rafał Zdzierela, starosta pilski oraz pani Beata [...]

Z wizytą u starosty czarnkowsko-trzcianeckiego

Z wizytą u starosty czarnkowsko-trzcianeckiego

Grzegorz Bogacz – nowo wybrany starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Rozmawialiśmy o stanie powiatu, w tym o szpitalach w Trzciance i Czarnkowie, szkołach średnich, no i oczywiście o komunikacji. Drogi czy ścieżki rowerowe, to oczko w głowie Pana Starosty. W spotkaniu udział wziął także wicestarosta Tadeusz Teterus.

Ławka bookcrossingowa w Pile.

Ławka bookcrossingowa w Pile.

W Pile, przy dawnym kinie ISKRA stoi „dziwna” ławeczka. Mimo, że stoi tu już od dość dawna, to nadal wywołuje zaskoczenie – kształtem, wielkością, przeznaczeniem… A jest to po prostu ławeczka bookcrossingowa, czyli część projektu „W roli głównej książka”,  realizowanego przez Powiat Pilski i Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile. Projekt ma na celu [...]

Ochrona finansów publicznych.

Ochrona finansów publicznych.

Reguła wydatkowa. Tak, tak, ta reguła, która miała zabezpieczać polskie finanse publiczna, a którą podeptał PiS. Teraz Senat przyjął ustawę, która ją przywraca i naprawia. Tu moje wystąpienie w tej sprawie.

Projekt ustawy o zmianie Stabilizującej Reguły Wydatkowej (SRW) uwzględnia nie tylko nowe wymogi unijne, ale również wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Jedną z [...]

Gwałt czy nie gwałt, oto jest pytanie…

Gwałt czy nie gwałt, oto jest pytanie…

Wszyscy chcieliby jak najszybciej i jak najbardziej surowo karać za tak okropne, ohydne, karygodne przestępstwo, jakim jest gwałt! Ja też! Pogłębiona jednak dyskusja w Senacie, zwłaszcza spokojne, mądre, przekonywające wystąpienie pani prof. Moniki Płatek spowodowało, że daliśmy sobie jeszcze czas na ostateczną decyzję – relacjonuje posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności, na [...]

Obrady senatu trwają!

Obrady senatu trwają!

- Finanse przejęliśmy w opłakanym stanie. PiS zlikwidował kontrolę parlamentarną, stworzył kilkadziesiąt funduszy pozabudżetowych i przewalił przez nie steki miliardów zł – mówił w Senacie w debacie z Ministrem Finansów senator Adam Szejnfeld.
- Tak i dlatego dziura w finansach urosła z 2,6% po naszych rządach w 2015r. do 5,1% po rządach PiS w roku 2023! [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)