Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Polskie 10 lat w Unii

Redaktor admin on 30 Kwiecień, 2014 dostępny w Analizy, Promocja. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Potrafiliśmy bardzo dobrze wykorzystać szanse związane z członkostwem w Unii – wynika jednoznacznie z przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych analizy „Polskie 10 lat w Unii”, zaprezentowanej 29 kwietnia przez ministra Radosława Sikorskiego oraz premiera Donalda Tuska.

Polska ewoluowała z kraju patrzącego na Unię przez pryzmat interesów narodowych w państwo w coraz większym stopniu biorące odpowiedzialność za losy projektu europejskiego. Wzrósł prestiż międzynarodowy Polski, która stała się ważną częścią unijnego centrum decyzyjnego, cieszy się poważaniem wśród innych krajów i ma reputację kraju przewidywalnego, odpowiedzialnego i skutecznie zabiegającego w Brukseli o własne interesy. Polskie członkostwo w UE miało pozytywny wpływ na wyniki gospodarcze naszego kraju. W ciągu dekady w Polsce nastąpiła wyraźna poprawa podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych. Nie wszystkie sprawy zakończyły się pełnym sukcesem, ale bez wątpienia bilans 10 lat członkostwa Polski w UE jest pozytywny.

Analiza obecności Polski w UE pokazuje, że potrafiliśmy umiejętnie wykorzystać członkostwo dla skutecznej realizacji strategicznych interesów narodowych, np. przy znacznych cięciach w wieloletnim budżecie UE Polsce udało się wynegocjować jeszcze większe środki niż dotychczas. Polska nabrała umiejętności oddziaływania i kształtowania „świata UE” zgodnie ze swoimi interesami i potrzebami. Wspieraliśmy ideę rynku wewnętrznego, wiedząc, że unijny rynek to motor wzrostu Europy, ale polska gospodarka czerpie z niego najwięcej korzyści. Aktywnie uczestniczyliśmy w najważniejszych debatach UE, wychodząc z inicjatywami oraz biorąc odpowiedzialność za kierunek rozwoju UE. Dobrym przykładem jest udział w debacie o reformie strefy euro motywowany założeniem, że w przyszłości będziemy uczestnikiem tego projektu.

Potrafiliśmy także wejść w europejską grę zarówno jeśli chodzi o agendę pozytywną, jak i negatywną. Z jednej strony Polska skutecznie inwestowała w politykę energetyczną UE dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego. Proces ten trwa nadal i nabiera geostrategicznej perspektywy wraz z kryzysem na Ukrainie i europejską odpowiedzią w postaci koncepcji unii energetycznej. Z drugiej strony, potrafiliśmy przekonać Komisję Europejską do nieprzedkładania inicjatyw legislacyjnych nieodpowiadających naszym interesom (np. sprawa gazu łupkowego).

Członkostwo w Unii Europejskiej miało doniosły wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Polska najlepiej wykorzystała szanse stwarzane przez członkostwo spośród państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. Staliśmy się liderem wzrostu gospodarczego osiągając najlepsze wyniki nie tylko wśród państw naszego regionu, ale także w całej UE i to w czasach kryzysu gospodarczego: po wejściu do UE nasz PKB zwiększył się o połowę (48,8%). Szybsze tempo rozwoju w porównaniu z innymi państwami sprawiło, że Polska osiągnęła dwie trzecie średniego poziomu rozwoju gospodarczego UE. Zdecydowanie spadło bezrobocie i skala ubóstwa. Zastrzyk finansowy w postaci funduszy unijnych pozwolił na wzrost nakładów inwestycyjnych, głębokie zmiany strukturalne i przyspieszenie tempa modernizacji kraju. W pełni wykorzystaliśmy szanse, które oferuje rynek wewnętrzny UE, poprawiając saldo handlowe w wymianie z krajami członkowskimi. Polska podwyższyła także swoje notowania w rankingach konkurencyjności czy międzynarodowych ocenach wiarygodności finansowej.

Zobacz Raport

msz.gov.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)