Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

ADAM SZEJNFELD – WIELKOPOLANIN!

Redaktor admin on 21 Kwiecień, 2021 dostępny w Biografia. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Urodził się 13 listopada 1958 r. w Kaliszu, gdzie ukończył szkołę podstawową, potem kontynuował naukę we Wrześni, studiował w Poznaniu, pracował w Szamocinie, działał w Pile… Reprezentował Wielkopolskę w Warszawie i w Brukseli.

„Jestem stąd” – motto Adama Szejnfelda.

Jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W przeszłości był m.in.  sportowcem i działaczem sportowym, przedsiębiorcą, działaczem legalnej i podziemnej NSZZ „Solidarność”, więzionym w Zakładach Karnych we Wronkach i w Gębarzewie. Obecnie jest politykiem, byłym radnym, burmistrzem, posłem na Sejm RP pięciu kadencji, posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceministrem gospodarki i senatorem RP. Jest także poetą, blogerem, autorem setek artykułów i felietonów prasowych. W roku 2019 wydał, liczący prawie 900 stron, zbiór tekstów pt. „Kapsuła Czasu”.

Młodość.

W młodości uprawiał biegi przełajowe oraz strzelectwo, a także sporty obronne. Był reprezentantem Województwa Poznańskiego w zawodach krajowych i międzynarodowych. Potem był działaczem sportowym, prezesem klubu piłki nożnej KS „Sokół Szamocin” oraz prezesem siatkarskiego klubu KS „Joker Piła”, który grał w męskiej ekstraklasie polskiej siatkówki.

Solidarność

W latach 80-tych był działaczem NSZZ „Solidarność”, w strukturach której pełnił wiele funkcji, m.in.: przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kombinatu PGR Noteć w Szamocinie, sekretarza Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Chodzieży, członka Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Pile i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Pile, a także członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Sekcja Gospodarki Żywnościowej i Rolnictwa w Gdańsku. W latach 1981 – 1982 był więziony w ZK we Wronkach oraz Gębarzewie k. Gniezna.

Po wyjściu z więzienia nie zaprzestał działalności i kontynuował ją w podziemnych strukturach powstałej w Wrocławiu „Solidarności Walczącej”. Z tego powodu był prześladowany przez aparat PRL, a członkowie jego rodziny trafili na tzw. czarną listę (szykany w pracy, liczne rewizje w domu, inwigilacja jego, a także członków rodziny oraz znajomych…).

Po legalizacji Solidarności Adam Szejnfeld powrócił do jawnej działalności, tworzył struktury Komitetów Obywatelskich „Solidarność”, został członkiem regionalnego Komitetu Obywatelskiego Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk z siedzibą w Pile oraz przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Szamocinie.

Samorząd terytorialny.

W dniu 1 czerwca 1990 r. został pierwszym nowo wybranym burmistrzem w wolnej Polsce i tym samym rozpoczął samorządowy etap swojej aktywności. Był m.in. radnym Miasta i Gminy Szamocin, członkiem Rejonowej Rady Zatrudnienia w Chodzieży, wiceprzewodniczącym Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa Pilskiego w Pile oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) w Poznaniu.

Działalność wydawnicza.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Adam Szejnfeld współtworzył i współredagował prasę lokalną. Wśród tytułów był „Kurierek Szamociński”, Biuletyn „Wiadomości”, „Gazeta Szamocińska” oraz „Przegląd Chodzieski”.

Polityka.

Pierwszy raz wziął czynny udział w strajku w roku 1979. Po zmianach politycznych oraz społeczno-gospodarczych w 1989r. rozpoczął działalność polityczną najpierw w Komitetach Obywatelskich „Solidarność”, a następnie w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna (ROAD), a potem w Unii Demokratycznej i po połączeniu jej z Kongresem Liberalnym, już w Unii Wolności. W Unii pełnił wiele funkcji, m.in. przewodniczącego Unii Wolności Województwa Pilskiego, zasiadał też w Radzie Krajowej UW. Po reformie administracyjnej kraju został wybrany wiceprzewodniczącego UW w Wielkopolsce. W tym czasie współtworzył także oraz działał w Zarządzie Stowarzyszenia „Forum Gospodarcze Unii Wolności”.

Później współtworzył Platformę Obywatelską, w której działa do dzisiaj, pełniąc wiele funkcji m.in.: Szefa Okręgu PO w Okręgu Pilskim oraz wiceprzewodniczącego PO w Wielkopolsce.  W Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej, której przewodniczącym był Jan Maria Rokita, był tzw. Ministrem Gospodarki, czyli rzecznikiem ds. gospodarki. Odpowiadał w tym czasie za przygotowanie systemowego i kompleksowego programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej. Wtedy powstały też pierwsze zręby „Pakietu Szejnfelda”.

Obecnie Adam Szejnfeld jako członek i działacz PO reprezentuje szeroką opozycję demokratyczną zrzeszoną w Parlamentarnym Klubie Koalicji Obywatelskiej. W czasie swojej działalności politycznej był radnym, burmistrzem, posłem, europosłem, wiceministrem, a teraz jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejm, Rząd.

Adam Szejnfeld zawsze był związany z gospodarką, ekonomią, przedsiębiorczością, rozwojem a w tym zakresie przede wszystkim z legislacją na rzecz deregulacji prawa. W Sejmie był przewodniczącym m.in. sejmowej Komisji Gospodarki, Komisji Skarbu Państwa, Komisji ds. Ograniczana Biurokracji, Komisji „Przyjazne Państwo” oraz wiceprzewodniczącym Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw; był również przewodniczącym stałej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki oraz aktywnie działał w Komisji ds. Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

W rządzie Donalda Tuska zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W czasie największego kryzysu finansowego i gospodarczego, który wybuchł w roku 2007r. pełnił też funkcję szefa rządowego Komitetu Antykryzysowego – „Komitetu Sterującego Rządowym Programem Wspierania Inicjatyw Pobudzających Polską Gospodarkę”. Wcześniej i później współpracował z wieloma ekipami, bowiem uznaje, że kwestie gospodarcze nie powinny mieć zabarwienia politycznego, dlatego będąc w opozycji współdziałał dla dobrych zmian także z innymi rządami. Był w tym czasie m.in. członkiem Rady Turystki przy Ministrze Gospodarki oraz członkiem Rady Ochrony Pracy.

„Pakiet Szejnfelda”.

Adam Szejnfeld jako prawnik i były przedsiębiorca, prowadził bardzo szeroką aktywność legislacyjną, szczególnie na rzecz wolności gospodarczej. Jest m.in. autorem największego pakietu deregulującego polskie prawo administracyjne i gospodarcze, powszechnie znanego pod nazwą „Pakietu Szejnfelda”. Pakiet, który liczył kilkadziesiąt ustaw był legislacyjną realizacją idei, jaką klika lat wcześniej Adam Szejnfeld przedstawił w swoim opracowaniu pn. „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości”. Nowe ustawodawstwo wprowadziło m.in.: domniemanie uczciwości podatników, zamianę kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, ograniczenie kontroli firm, prawo zawieszania działalności gospodarczej, „jedno okienko” w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, a następnie „zero okienka”, ograniczenie administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej, ogólną oraz indywidualną interpretację prawa, milczącą zgodę organu administracji, ograniczenie tzw. aresztów wydobywczych, likwidację lub zmniejszenie wielu opłat skarbowych i administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zmniejszenie kosztów oraz ułatwienia w zakładaniu spółek prawa handlowego, możliwość przekształcania formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej na inną, odpowiedzialność majątkową urzędników, transparentność działania administracji (tzw. metryczka administracyjna). Całkowicie nowymi rozwiązaniami były ustawy o upadłości konsumenckiej oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, tzw. PPP. Adam Szejnfeld jest autorem największych w ostatnich trzydziestu latach ustaw deregulacyjnych, z ustawą „o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców” na czele.

Jest autorem także wielu innych zmian podejmowanych poza „Pakietem”. Do najważniejszych należy zaliczyć likwidację patologicznego „Systemu argentyńskiego” (tzw. piramidy finansowe), nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą m.in. elastyczny czas pracy oraz największą reformę Prawa Zamówień Publicznych ograniczającą m.in. stosowanie ceny, jako zasadniczego kryterium rozstrzygania przetargów, czy wprowadzającego waloryzację wartości umów o zamówienia.

Poseł Szejnfeld zgłosił też projekty ustaw, które nie zostały od razu uchwalone przez polski Parlament, ale wpłynęły na postrzeganie wagi procesu deregulacji w Polsce i dały swoje efekty w czasie późniejszym. Były to m.in.: Kodeks pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw, który był zbiorem przepisów uwalniających najmniejsze firmy od obciążeń, na które mogą sobie pozwolić tylko duże przedsiębiorstwa; „Pakiet Startowy” proponujący „wakacje ubezpieczeniowe” i „kredyt podatkowy”, czyli zwolnienie przez dwa lata nowo zakładanych firm z obowiązku płacenia należności podatkowych i składkowych na ZUS; reformę polskiego systemu podatkowego poprzez wprowadzenie kasowej, a nie memoriałowej metody płacenia podatków VAT, CIT i PIT, co miałoby wprowadzić zasadę płacenia podatków dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar lub usługę, a nie przed; ustawę o promocji polskiej gospodarki, która miała na celu stworzenie kompleksowego systemu promocji gospodarki oraz wspierania polskich przedsiębiorców za granicą, a także ustawę „o inwestycjach celu publicznego”, czyli tzw. ustawa o inwestycjach liniowych (korytarzowych) mającą usprawnić przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem takich budowli, jak wodociągi, gazociągi, ropociągi, linie energetyczne, linie kolejowe oraz drogi i autostrady. Wiele propozycji zawartych a tych ustawach zostały wykorzystane i wprowadzone w życie przez następne rządy. Adam Szejnfeld kierował w Sejmie także pracami nad wszystkim ustawami deregulującymi zawody regulowane w Polsce.

Działalność wydawnicza.

Kończąc kadencję w Sejmie, przed przejściem do Europarlamentu, przygotował i wydał w Instytucie Obywatelskim w Warszawie opracowanie pt.  „Lepsze prawo = Więcej wolności. 100 przykładów dobrych zmian”.

Wydawnictwo wskazywało oraz omawiało rozwiązania na rzecz zmniejszenia biurokracji w Polsce dokonane w latach 2008 – 2014.  Większość przytoczonych przykładów zmian prawa była autorstwa lub współautorstwa Adama Szejnfelda.

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim Adam Szejnfeld był członkiem trzech komisji: Handlu Międzynarodowego (INTA), Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Rozwoju (DEVE). Należał również m.in. do Koła EPP ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W swojej działalności poselskiej w Europarlamencie jak zawsze wiele miejsca poświęcał sprawom gospodarki i przedsiębiorczości. Stawał również w obronie gospodarczego interesu Polski na form międzynarodowym, jak np. w sprawie pracowników delegowanych czy międzynarodowego transportu drogowego. Aktywny był także w sprawach równości kobiet i mężczyzn oraz pomocy krajom trzeciego świata i rozwijającym się. Kończąc kadencję w badaniach aktywności poselskiej zajął czołowe miejsce wśród polskich europosłów, m.in. pod względem ilości wystąpień w debatach plenarnych czy złożonych interpelacji.

Działalność wydawnicza.

W czasie kadencji w Parlamencie Europejskim Adam Szejnfeld opublikował, m.in.:

 1. „Kapsuła czasu” – Wybór artykułów i felietonów na tematy społeczne, polityczne i gospodarcze.
 2. „Przewodnik po funduszach dla przedsiębiorczych” – Poradnik dla korzystających z finansowania Unii Europejskiej.
 3. „TTIP – Rewolucja w światowym handlu” – Publikacja poświęcona umowie o wolnym handlu między UE a USA.
 4. „CETA – Partnerstwo dla dobrej przyszłości” – Publikacja na temat umowy handlowej pomiędzy UE a Kanadą.
 5. „TiSA – Globalizacja usług” – Broszura ukazująca zasady uwalniania świadczenia usług.

Europoseł Adam Szejnfeld przygotował także i prezentował w Polsce wykłady, m.in.:

 1. 1. „Unia na zakręcie”.
 2. 2. „Polska – Unia Europejska. Piętnaście lat członkostwa”.

Senat RP.

Od roku 2019 Adam Szejnfeld pełni mandat senatora RP. Jest członkiem Klubu Koalicji Obywatelskiej, a w Senacie pełni funkcję wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, jest także członkiem senackiej Komisji Ustawodawczej.

„Tarcza Szejnfelda”.

Adam Szejnfeld jest autorem trzech ustaw mających na celu wspieranie obywateli, przedsiębiorców oraz pracobiorców w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Z tych powodów, wobec ustaw rządowych nazywanych „tarczami rządowymi”, niektórzy nazywają ten zbiór „tarczą Szejnfelda”. Ustawy, które zostały uchwalone przez Senat, przewidują m.in. odszkodowania dla firm zamykanych przez rząd w czasie lockdownu, prawo zawieszania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, proobywatelską interpretację prawa dla wszystkich obywateli, zawieszenie zakazu handlu w niedzielę, 100% płatności zasiłku chorobowego dla pracowników w razie choroby związanej z COVID-19, włączenie do pomocy państwa firm jednoosobowych i małych spółek, skrócenie czasu zwrotu podatku VAT z 60 dni do 14 dni.

Różność i równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Adam Szejnfeld zajmuje się rolą i statusem kobiet w życiu publicznym nowoczesnego społeczeństwa. W ramach tej działalności organizował Kluby Kobiet, konferencje krajowe, regionalne i lokalne na temat problematyki kobiecej. Był pomysłodawcą i organizatorem jednych z największych w Polsce konferencji poświęconych problematyce równości kobiet, a mianowicie konferencji „Kobieta przedsiębiorcza” oraz „Unia jest Kobietą”. Współpracował w ich organizacji z Polskim Stowarzyszeniem Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu oraz z Europejską Unią Kobiet – Sekcja Polska. Współpracował także z organizatorkami programu „Sukces pisany szminką”. Poza swoim portalem: www.szejnfeld.pl prowadzi także portal poświęcony problematyce kobiecej:  www.kobiecastronazycia.pl

Aktywność pozapolityczna.

Adam Szejnfeld jest członkiem m.in.: Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Rady Akademii Polskiego Sukcesu Polskiego Klubu Biznesu, Rady Programu „Polski Sukces” Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Kapituły Konkursu „Teraz Polska”. Jest także honorowym członkiem Izby Gospodarczej Wielkopolski Północnej w Pile i Chodzieskiego Klubu Gospodarczego w Chodzieży oraz członkiem Rady Programowej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE) w Warszawie.

Był członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (kadencja prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego), wieloletnim przewodniczącym Rady Programowej Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zasiadał w składzie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Był także członkiem Kapituły Programu „Fair Play” Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Kapituły Cent For Future oraz Perły Polskiej Gospodarki, konkursów anglojęzycznego miesięcznika Polish Market, a także Kapituły Nagrody im. St. Staszica.

Był wiceprezesem Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, działał w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner”, był również współtwórcą i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Forum Gospodarczego UW z siedzibą w Warszawie. W przeszłości był też członkiem m.in.: Klubu Polskiej Rady Biznesu, Rady Programowej Kongresu Polskiej Gospodarki czy Rady Programowej Krajowego Forum Inwestycyjnego oraz Rady Programowej Konferencji Energetycznej „EuroPOWER”.

W młodości należał do Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Wędkarskiego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze PTTK, aktywnie działał też w Polskim Związku Kynologicznym. Należał również do Zrzeszania Prywatnego Handlu i Usług.

Peta, felietonista, bloger.

Adam Szejnfeld jest poetą i felietonistą. Jest autorem ponad tysiąca felietonów, esejów i artykułów drukowanych w prasie krajowej, regionalnej i lokalnej oraz publikowanych na wielu portalach internetowych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.

Adam Szejnfeld jest laureatem licznych wyróżnień mediów krajowych i regionalnych, m.in.:

 1. 1. Nominacja w plebiscycie „Osobowość Roku 2020” – Za wkład w rozwój regionu, w szczególności za projekty ustaw „Tarcza Szejnfelda” mających na celu wsparcie obywateli, przedsiębiorców i pracodawców w czasie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19” – Głos Wielkopolski, 2021r.
 2. 2. „Nagroda czterdziestolecia” – „Za szczególny wkład w rozwój Regionu Pilskiego” – Tygodnik Pilski, 2021r.
 3. 3. „Najlepszy, którego będzie brakować w Sejmie RP” – Tygodnik „Polityka” – wyróżnienie 5 najlepszych posłów w Sejmie, 2014 r.
 4. 4. „Ranking najbardziej wpływowych prawników Polski” – „Dziennik Gazeta Prawna” – Ranking 50. najbardziej wpływowych prawników Polski, 2014 r.
 5. 5. „Świadectwo z Paskiem” – dziennik „Głos Wielkopolski” – ranking 5. najlepszych posłów Wielkopolski, 2013 r.
 6. 6. „Gospodarczy Lider Sejmu” – I. miejsce w rankingu gospodarczego dziennika „Puls Biznesu” na najlepszego posła w Sejmie zajmującego się sprawami gospodarczymi, 2011r.
 7. 7. „Skrzydła” – nagroda w ogólnopolskim plebiscycie TV Polsat oraz dziennika „Super Express” „za uwalnianie Polski od biurokracji”, 2009 r.
 8. 8. „Bona Lex” – nagroda dziennika „Gazeta Prawna” „za ustawę o swobodzie działalności gospodarczej jako najlepszej ustawy roku”, 2009 r.
 9. 9. „PUBLICUS” – nagroda ogólnopolskiego Miesięcznika „Zamówienia Publiczne”, za „szczególny wkład w rozwój oraz doskonalenie systemu prawa zamówień publicznych w Polsce”, 2004 r.

10. „Jeden z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce” – ranking Tygodnika „Polityka” – „najlepszy ekspert od spraw gospodarczych w Platformie Obywatelskiej i jeden z najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie”, 2001 r.

11. „Człowiek Roku” – 15 razy Adam Szejnfeld był laureatem konkursu „Człowiek Roku” dziennikarzy Wielkopolski Północnej w kategorii „Polityk”, w tym 11. razy zajmował I. miejsce, 2. razy II miejsce i raz 3. Miejsce – lata 1999 – 2014 r.

12. „Jeden z Dziesięciu Najlepszych” – Ranking Tygodnika Pilskiego: „10. Najlepszych Burmistrzów Województwa Pilskiego”, 1992 r.

Otrzymał także kilkadziesiąt nagród i wyróżnień za swoją działalność sportową, społeczną, samorządową, polityczną, a przede wszystkim gospodarczą i legislacyjną. Został odznaczony lub nagrodzony najwyższymi wyróżnieniami m.in. organizacji pracodawców i przedsiębiorców, w tym: Krajowej Izby Gospodarczej, Business Center Club, Polskiego Klubu Biznesu, Związku Rzemiosła Polskiego, Lewiatana, Naczelnej Rady Zrzeszeń, Handlu i Usług, Naczelnej Organizacji Technicznej „NOT” oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Za zasługi w pracy dla rządu został odznaczony Medalem Ministra Gospodarki RP.

Otrzymał m.in. następujące nagrody i odznaczenia:

 1. 1. „Promotor Polski” – tytuł i nagroda Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – za dokonania i zaangażowanie w propagowanie i umacniania pozytywnego wizerunku Polski oraz tworzenie polskiej marki narodowej, 2019r.
 2. 2. Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego – „W uznaniu za wieloletnie działania na rzecz pracy organicznej w wymiarze patriotycznym i obywatelskim” – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 2019r.
 3. 3. „Medal Ministra Gospodarki” – „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, 2016 r.
 4. 4. „Medal za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, „za wsparcie budowy nowoczesnego Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych UE w Poznaniu”, 2015 r.
 5. 5. Nagroda za wkład w tworzenie instytucji wspierania rozwoju Wielkopolski, w szczególności za utworzenie Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora w Poznaniu – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 2013 r.
 6. 6. Nagroda Specjalna WZPP – „za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wspieranie działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności Wielkopolski” – Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych w Poznaniu, 2013 r.
 7. 7. „Przyjaciel Powiatu Złotowskiego” – tytuł nadany przez Starostwo Powiatowe w Złotowie – XV edycja nagród „Złote Herby”, 2013 r.
 8. 8. „Złote Serce” – Szpital w Pile „za wspieranie rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Pile”, 2012 r.
 9. 9. „Osobowość Wielkopolski Północnej” oraz „Statuetka Stanisława Staszica” – „za działalność na rzecz odbiurokratyzowania gospodarki i ułatwiania prowadzenia działalności przedsiębiorców” – Izba Gospodarcza Wielkopolski Północnej, 2012 r.

10. „Ambasador Fair Play” – tytuł nadany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie „za promowanie postaw fair play”, 2012 r.

11. „Order Św. Stanisława” – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego „za wybitną działalności publiczną, społeczną i charytatywną”, 2011 r.

12. „Kryształowe serce” – Europejska Unia Kobiet, Sekcja Polska, „za wieloletnią działalność i pracę na rzecz promocji polskich kobiet”, 2011 r.

13. „Statuetka Złotego Hipolita” oraz tytuł „Lidera Pracy Organicznej” – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, za wkład w promocję pracy organicznej i wdrażanie jej idei w praktyce, 2011 r.

14. „Wyróżnienie z Okazji 20-lecia Polskich Przemian 1990 – 2010” – Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, „za wkład w kreowanie polityki gospodarczej i twórcze wspieranie rozwoju przedsiębiorczości” – Wyróżnieni: prof. Leszek Balcerowicz oraz poseł Adam Szejnfeld, 2010 r.

15. „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Szamocin” – tytuł nadany przez Radę Miasta i Gminy Szamocin „za wkład w rozwój miasta i gminy”, 2010 r.

16. „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowy Tomyśl” – odznaczenie nadane przez Radę Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu „za wkład w rozwój i promocję” Nowego Tomyśla, 2010 r.

17. „Medal Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” – „za udział w tworzeniu siły i etosu NSZZ „Solidarność”, 2010 r.

18. „Nagroda Pióro BCCprestiżowa nagroda Business Center Club „za pakiet 21 ustaw, których celem było odbiurokratyzowanie gospodarki, uproszczenie procedur rejestracji firm oraz ograniczenie liczby i czasu kontroli w przedsiębiorstwach”, 2010 r.

19. „Kreator Zmian i Postępu” – Izba Gospodarcza w Katowicach, tytuł nadany w „uznaniu za szerzenie i propagowanie wzorców demokratycznych i wolnorynkowych, promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego w latach 1990 – 2010r.” Katowice 2010 r.

20. „Wpływowy Polak” – Tygodnik „Przegląd” – 27 miejsce w gronie „100 najbardziej wpływowych Polaków”, wg rankingu Tygodnika „Przegląd”, 2009 r.

21. „Maczuga Przedsiębiorców” – Gdański Związek Pracodawców „w uznaniu zasług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i walki z biurokracją w Polsce”, 2009 r.

22. „Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej”za wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz wspieranie polskich przedsiębiorców”, 2009 r.

23. „Polski Sukces” – Stowarzyszenie „Ogólnopolskie Forum Promocji i Biznesu”, „za tworzenie przyjaznego prawa dla rozwoju przedsiębiorczości”, 2008 r.

24. „Złota PIKE” – Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) „za szczególnie aktywne i skuteczne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w tym promocji i rozwoju branży komunikacji elektronicznej”, 2008 r.

25. „Lew Polityki” – Wielkopolski Klub Kapitału „za pozytywistyczną pracę, upór i konsekwencję w naprawianiu polskiej gospodarki”, 2008 r.

26. „Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników” – Zarząd Krajowy Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w Warszawie – „za zasługi dla wolnej Polski”, 2008 r.

27. „Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu” – Akademia Polskiego Sukcesu „za wkład w rozwój Polski i polskiej gospodarki”, 2007 r.

28. „Statuetka Merkurego” i tytuł „Solidnego Partnera Polskiego Kupiectwa” – Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, za „zasługi dla rozwoju polskiego kupiectwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskiej gospodarki w zjednoczonej Europie”, 2005 r.

29. „Dźwignia Gospodarki” – Naczelna Organizacja Techniczna NOT oraz Krajowa Izba Gospodarcza, „za wkład w rozwój gospodarki i przedsiębiorczości”, 2005 r.

30. „Złota Odznaka Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” – „za zasługi dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski”, 2005 r.

31. Medal „LABOR OMNIA VINCIT” – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu „za krzewienie idei pracy organicznej”, 2005 r.

32. „Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu” – tytuł nadany przez Polski Klub Biznesu, „za wkład w rozwój gospodarczy i obronę praw polskich przedsiębiorców”, 2004 r.

33. Honorowa Odznaka Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu – za “wybitne zasługi dla wielkopolskiej organizacji kupieckiej oraz dla polskiego kupiectwa”, 2003 r.

34. „Bursztynowe Okno” – Polska Organizacja Turystyczna – „za zasługi dla międzynarodowej promocji Polski i rozwoju turystyki”, Berlin 2002 r.

35. , Platynowy Laur” – najwyższa nagroda polskich kupców i rzemieślników – Związek Rzemiosła Polskiego i Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług – „za zasługi dla kupiectwa i rzemiosła”, 2002 r.

36. „Złota cegła” – Polskie Stowarzyszenia Właścicielek Firm, „za wspieranie rozwoju gospodarczego kraju”, 2001 r.

37. „Brylantowa Odznaka” – Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, „za zasługi dla rozwoju polskiego handlu”, 2001 r.

38. Złota Odznaka Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, „za wkład w rozwój przedsiębiorczości”, 2000 r.

39. , Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin’” – odznaczenie nadane przez Radę Miasta i Gminy „za zasługi dla miasta i gminy Szamocin”, 2000 r.

40. Złoty Medal i Złota Odznaka im. Jana Kilińskiego – Związek Rzemiosła Polskiego „za wkład w rozwój rzemiosła”, 2000 r.

41. „Róża Biznesu” – dwukrotny laureat nagrody gospodarczej Wielkopolski Północnej „za wkład w gospodarczy rozwój regionu” – Pilska Izba Gospodarcza, rok 1999 i 2000.

42. Polska Szabla Oficerska – „za wkład w rozwój Miasta i Gminy Szamocin” – Rada Miasta i Gminy Szamocin, 1994 r.

43. Srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” – Prezydium Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie, 1994 r.

44. Złota Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej – „za zasługi w rozwoju piłki nożnej w Województwie Pilskim”, 1993 r.

45. „Medal Honorowy Mazurka Dąbrowskiego” – Zarząd Główny Stowarzyszenia „Międzynarodowe Towarzystwo Mazurka Dąbrowskiego w Gdańsku” „za krzewienie tradycji Mazurka Dąbrowskiego”, 1993 r.

46. „Zasłużony Działacz LOK” – Liga Obrony Kraju, brązowa odznaka „za osiągnięcia sportowe w strzelectwie sportowym”, 1977 r.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)