Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

2022 – Europejski Rok Młodzieży.

Redaktor admin on 30 Październik, 2022 dostępny w Prace Senatu. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Rok 2022 ustanowiono Europejskim Rokiem Młodzieży po to, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i cyfrowej. W ciągu Europejskiego Roku Młodzieży będzie wiele możliwości uczenia się, dzielenia się swoją wizją, spotykania się z ludźmi i angażowania się w działania w całej Europie” – to tyle możemy przeczytać na stronie portalu Unii Europejskie. Trzeba jednak podkreślić, iż ten temat jest ważny, mało, fundamentalnie ważny. Nigdy chyba bowiem tak jak teraz, na zmiany cywilizacyjne wpływ może mieć pokolenie nadchodzące, a nie rządzące. Oby! Trzymam kciuki!

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)