Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

KONGRES KOBIET.

Redaktor admin on 17 Październik, 2022 dostępny w Kobiety, Serwis dla Kobiet. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Kongres Kobiet, to ruch polityczno-społeczny działający na rzecz kobiet. Kongres Kobiet powstał z inicjatywy Magdaleny Środy i Henryki Bochniarz, a impulsem do jego stworzenia były obchody dwudziestolecia ustrojowej oraz społeczno-gospodarczej transformacji w Polsce. Pierwszy Kongres Kobiet odbył się w 2009 w Warszawie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki, od tej pory organizowany jest corocznie. Kongresu Kobiet działa także całorocznie poprzez inicjatywy, spotkania regionalne, szkolenia i debaty.

Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet, dotyczą 10 dziedzin:

  1. Stwarzania mechanizmów, służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty)
  2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet
  3. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn
  4. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz równych szans i możliwości kobiet
  5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet
  6. Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych)
  7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet
  8. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej)
  9. Promocji działalności kulturotwórczej kobiet
  10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich

Nadrzędną intencją Kongresu jest budowanie więzi i solidarności wśród kobiet, opartej na wiedzy o ich ekonomicznym, kulturowym i wychowawczym dorobku, na pamięci o ich historycznych dokonaniach.

Zarząd Kongresu Kobiet aktualnie to: prof. Magdalena Środa, Ewa Rumińska-Zimny, Ewa Sufin-Jacquemart oraz Agata Kobylińska.

Radę Stowarzyszenia Kongresu Kobiet tworzą: Przewodnicząca Rady – Małgorzata Fuszara. Członkinie Rady Stowarzyszenia: Agata Araszkiewicz, Henryka Bochniarz, Bogna Czałczyńska, Agata Czarnacka, Joanna Hańderek, Teresa Kamińska, Lena Kolarska-Bobińska, Jadwiga Król, Anna Maziarska, Agnieszka Odachowska-Piosik, Violetta Ratajczak, Kazimiera Szczuka, Małgorzata Tkacz-Janik, Dana Wawrowska, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Anita Ziegler-Chamielec

W ramach Kongresu Kobiet działa także „Gabinet Cieni”, który został powołany do życia 7 marca 2011. Stanowi propozycję alternatywnych działań rządu, monitoruje działania polityków, poleca ich uwadze obszary ważne dla kobiet. Skład Gabinetu cieni:

Premierka – Danuta Hübner

Wicepremierka, Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności – Henryka Bochniarz

Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji – Małgorzata Fuszara

Wicepremierka, Ministra Rozwoju Regionalnego i Spraw Wewnętrznych – Teresa Kamińska

Ministra Finansów – Maria Pasło-Wiśniewska

Ministra Spraw Zagranicznych – wakat

Ministra ds. energetyki i środowiska – Bogusława Matuszewska

Ministra Edukacji, Nauki i Sportu – Magdalena Środa

Ministra Pracy – Anna Karaszewska

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Katarzyna Duczkowska-Małysz

Ministra Zdrowia – wakat

Wiceministra Zdrowia – wakat

Ministra Infrastruktury – Solange Olszewska

Ministra Sprawiedliwości – Monika Płatek

Ministra Kultury – Kazimiera Szczuka

Ministra Świeckości Państwa i Wielokulturowości – Barbara Labuda

Źródło: www.kongreskobiet.pl; pl.wikipedia.org; facebook.com/Magdalena.Sroda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)