Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dr Marian Król – ostatnie pożegnanie

Redaktor admin on 26 Marzec, 2024 dostępny w Bez kategorii, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako dobry człowiek – oddany ojczyźnie i ludziom; żarliwy patriota, który swoją postawą świadczył o istnieniu wartości humanitarnych, dla których dziś warto żyć” – słowa te były istotą emocji i wystąpień osób, które żegnały śp. dr. Mariana Króla 23 marca br.. Ciało zmarłego zostało złożone w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły setki osób z Wielkopolski iż terenu całego kraju oraz liczne poczty sztandarowe. Kondolencje złożył m.in.: Adam Szejnfeld, Senator RP, który wspierał działalność zmarłego oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Był m.in. Przewodniczącym Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, wzniesionego z inspiracji śp. dr. Mariana Króla.

Wśród przybyłych znaleźli się: reprezentanci środowisk ministerialnych, samorządowych, naukowych, gospodarczych, kulturotwórczych; członkowie zarządu i sympatycy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; przyjaciele śp. Prezydenta Towarzystwa, b. Wojewody Poznańskiego; Posła na Sejm IX kadencji z ramienia ZSL oraz Posła II kadencji (lista PSL).

Mszę świętą pogrzebową w kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie odprawił ks. arcybiskup Stanisław Gądecki. W gronie koncelebransów znaleźli się m.in.: ks. prałat Jan Stanisławski, prałat honorowy Jego Świątobliwości; ks. Jan Kasprowicz, proboszcz parafii przy Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie; ks. Adam Prozorowski, proboszcz parafii w Mosinie.

Podkreślając znaczenie dokonań i inicjatyw, które śp. dr. Marian Król podejmował i pozostawił jako trwałe dziedzictwo kultury i życia obywatelskiego; głos zabrali: Agata Sobczyk, Wojewoda Wielkopolska, która przedstawiła postać zmarłego „jako zaangażowanego społecznika, animatora środowisk naukowych, gospodarczych, oddanego sprawom kultury, sztuki i mediów”.

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zaznaczył, że „śp. dr Marian Król był człowiekiem rozlicznych talentów, pasji i kompetencji”. Piotr Zalewski, członek zarządu Powiatu Poznańskiego, podzielił się refleksją w imieniu Jana Grabkowskiego, Starosty Powiatu Poznańskiego – „żegnamy człowieka, który przez całe swoje życie, potrafił skutecznie działać na niwie samorządowej i poselskiej. Zawsze był dyspozycyjny. Jego droga życia była prawa. Był wzorcem patrioty, polityka i dyplomaty”.

Dr Andrzej Byrt, b. ambasador RP w Niemczech i we Francji, wypowiedział się z ramienia Grupy Międzynarodowe Targi Poznańskie. Sednem jego wystąpienia było przypomnienie odegrania kluczowej roli zmarłego „w stworzeniu Targów Rolnych [z których zrodziła się POLAGRA], które stały się dla ruchu ludowego Polski ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej największym w tej części kraju tego typu przedsięwzięciem”.

Z ramienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego głos zabrał Dominik Górny, Sekretarz Zarządu, który podkreślił – „Drogi Panie Prezydencie, pragniemy kontynuować i rozwijać Pańskie dzieło; chcemy być wierni postawom i ideałom, które w nas zaszczepiłeś. Dziękujemy, że kiedyś zaprosiłeś nas na ścieżkę swojego życia”.

Rodzina śp. dr Mariana Króla wraz z zarządem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dziękuje za wszelkie wyrazy wsparcia oraz życzliwości świadczące o pamięci i wielkim szacunku dla zmarłego.

(informacja prasowa THC)

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)