Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Platforma Obywatelska

Redaktor admin on 5 Czerwiec, 2009 dostępny w Bez kategorii. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

pltf
Platforma Obywatelska powstała jako ruch polityczny mający na celu zmianę dotychczasowego układu sił na polskiej scenie politycznej. Wiele już udało się zrobić, ale żeby sukces polityczny przekuć na realizację długofalowego planu dla Polski potrzebujemy Twojej pomocy. Jeżeli popierasz nasze działania i chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym zostań członkiem Platformy Obywatelskiej, naszym wolontariuszem lub sympatykiem.

Członkowie Platformy Obywatelskiej mają prawo kształtowania programu PO, czynne i bierne prawo wyborcze do władz Platformy, prawo zgłaszania do władz PO inicjatyw politycznych i organizacyjnych i udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych podejmowanych przez Platformę. Członkiem PO nie może być obywatel, który: jest członkiem innej partii politycznej, został prawomocnym wyrokiem sądu skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności, został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, nieposzlakowaną opinię, akceptować statut PO oraz postępować zgodnie z podstawowymi założeniami partii.

Strona główna Platformy Obywatelskiej

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)