Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

W oczekiwaniu na niezwykłą wieczerzę…

Redaktor admin on 4 Grudzień, 2008 dostępny w Bez kategorii. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Święta Bożego Narodzenia za pasem, wszędzie czujemy niepowtarzalny klimat tych dni. Wzajemne składanie sobie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd, pięknie przystrojone domy i ulice – to wszystko tak cenimy i pielęgnujemy w naszej tradycji. Nawet podczas szarych lat stanu wojennego i PRL-u był to czas wyjątkowy, w którym na stołach pojawiały się syte potrawy, trudno dostępne owoce i słodycze, a świat wokół nas wydawał się bardziej kolorowy.
Dzisiaj większość rodzin w Polsce nie martwi się o zawartość świątecznego stołu. Ostatnie lata to czas udany dla Polski i naszego regionu. Wielu Polaków wykorzystało szansę, jaką przyniósł rozwój gospodarczy i poprawiło sytuację materialną swoją i swoich najbliższych. Jednak święta Bożego Narodzenia to okres, w którym powinniśmy pamiętać także o tych, dla których los był mniej łaskawy.
Gminy są najbliżej tych osób, ludzi potrzebujących wsparcia. Powinny współpracować z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, aby zapewniać skuteczną pomoc wszystkim najuboższym. Aby skutecznie docierać do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, coraz więcej władz samorządowych opracowuje i wdraża strategie i programy dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. Główne obszary zainteresowań takich strategii to kwestie osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i młodzieży. Koordynacją prac i wdrażaniem strategii zajmują się lokalne instytucje pomocy społecznej, których zadaniem jest bezpośrednio odpowiadać na potrzeby najbiedniejszych. Zadaniem samorządowych włodarzy jest, by strategie te nie powstawały jedynie w celu sprostania wymogom ustawy, ale po to, by nieść zmiany i realną pomoc.
Na szczeblu centralnym o potrzebujących dbają wyspecjalizowane urzędy, ale przede wszystkim rząd, który skupia swoje działania na równomiernym rozwoju gospodarczym całego kraju. Nawet najlepiej zorganizowane instytucje społeczne nie zastąpią niskiego bezrobocia i nowych inwestycji. Działania stymulujące rozwój gospodarczy nie oznaczają, że rząd zapomniał o tych, którzy zrządzeniem losu znaleźli się w trudnej sytuacji. W celu poprawy sytuacji obywateli, którzy zostali przyparci do przysłowiowego muru powstał projekt nowelizacji ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym. To jedna z najważniejszych inicjatyw legislacyjnych obecnego gabinetu, dająca szansę dłużnikom, którzy bez swojej winy stali się niewypłacalni. To nowość w polskim prawie, która zacznie obowiązywać już w pierwszych miesiącach 2009 r. i pozwoli rozpocząć nowe życie wielu obywatelom. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze to jedna z 20 propozycji legislacyjnych mojego „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, dzięki któremu rozwój kraju zostanie utrzymany, a negatywne skutki spowolnienia gospodarczego na światowych rynkach nie odcisną znaczącego piętna na polskich rodzinach.
Wigilia to czas nadziei, w którym z większą ufnością spoglądamy w przyszłość, a problemy dnia codziennego wydają się mniej skomplikowane. Życzę wszystkim, aby był to czas odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół, z dala od trosk i konfliktów, w atmosferze przyjaźni i solidarności. Życzę Wesołych Świąt!

Adam Szejnfeld
www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)