Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Prasa’

170 lat historii – Medal Senatu RP dla „Drawski S.A”

170 lat historii – Medal Senatu RP dla „Drawski S.A”

Drawski S.A. to 170 lat odlewniczej tradycji i wielkiej przemysłowej historii. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu senator Adam Szejnfeld przyznał Odlewni Żeliwa „Drawski” S.A. Wielki Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienie z rąk senatora odebrał pan Ryszard Kielczyk, prezes Odlewni Żeliwa z Drawskiego Młyna. Uroczystość miała miejsce w Trzciance podczas spotkania noworocznego przedsiębiorców Forum Gospodarczego – [...]

Rośnie skala problemów małych firm – senator Szejnfeld zwraca się do rządu o wsparcie.

Rośnie skala problemów małych firm – senator Szejnfeld zwraca się do rządu o wsparcie.

Nierynkowy wzrost płacy minimalnej, skokowy wzrost kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, przekształcenie składki zdrowotnej w podatek… To wszystko niszczy polskie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. W związku z tym senator  Adam Szejnfeld zwrócił się do rządu o pomoc dla sektora MSP.

W ostatnich latach nieustannie rośnie w Polsce liczba zadłużonych [...]

Rynek pracy osób „50+”

Rynek pracy osób „50+”

Problematyka osób 50+ na rynku pracy i wyzwania związane z dłuższą aktywnością zawodową pracowników były przedmiotem konferencji, jaką zorganizowała w Warszawie Federacja Przedsiębiorców Polskich. Gośćmi i prelegentami konferencji byli senator Adam Szejnfeld oraz posłanka Iwona Kozłowska, a dyskusję moderowała pani prof. Grażyna Spytek- Bandurska.
Senator Adam Szejnfeld odniósł się do problematyki dotyczącej osób 50+ i [...]

Upadłości firm – Odpowiedzialność Morawieckiego!

Upadłości firm – Odpowiedzialność Morawieckiego!

Senator Adam Szejnfeld skierował oświadczenie senatorskie do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, w sprawie jego odpowiedzialności za kryzysową sytuację w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm w Polsce.
W swoim piśmie do premiera Morawieckiego senator Adam Szejnfeld przytoczył dane wskazujące, że mamy obecnie sytuacją największego procesu upadku przedsiębiorstw i zawieszania działalności gospodarczej od wielu [...]

Atak na działkowców? Znów?

Atak na działkowców? Znów?

Senator Adam Szejnfeld spotkał się działaczami Polskiego Związku Działkowców, prezesem Okręgu PZD w Pile, panem Marianem Praczykiem oraz z wiceprezes Okręgu PZD, panią Marią Fojt. Tematem rozmowy było przedstawienie przez działaczy PZD problemów, jakie dla terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe tworzą nowe zapisy projektu rozporządzenia o sposobie przygotowania planu ogólnego gmin.
Projekt rozporządzenia przygotowany [...]

Narodowe Święto Nieodległości

Narodowe Święto Nieodległości

Święto całego Narodu.

SŁOWO

SŁOWO

Rozmowa człowieka z człowiekiem uczy, rozwija, zbliża. Rozmowa człowieka z człowiekiem pobudza, inspiruje, buduje. Rozmowa człowieka z człowiekiem zachęca do planowania, działania i wspólnego osiągania celów. Nie ma sukcesów bez rozmowy, tak jak nie ma pokoju bez negocjacji. Rozmowa jest najlepszym uniwersytetem, a słowo najskuteczniejszym narzędziem nauki. Trudno się zatem dziwić, że już w ewangelii [...]

Senatorowie, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wspominamy ich.

Senatorowie, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wspominamy ich.

Listopadowe święta, Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, gdy wspominamy osoby, które odeszły. To czas zadumy i refleksji nad przemijaniem. Przypominamy sylwetki senatorów RP obecnej i minionych kadencji, którzy zmarli w ostatnim roku. Byli politykami, działaczami społecznymi, samorządowymi, naukowcami – byli zaangażowani w sprawy swoich wyborców i w życie regionów, które reprezentowali. W 2023 [...]

1 listopada – dzień wdzięczności i pamięci bliskich.

1 listopada – dzień wdzięczności i pamięci bliskich.

„UWERTURA”

„UWERTURA”

Wręczenie przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) zaświadczeń o wyborze na senatora XI kadencji RP nie rozpoczyna jeszcze pracy Izby Wyższej, ale jest swojego rodzaju uwerturą poprzedzającą pierwsze posiedzenie. Teraz czekamy zatem na zwołanie przez pana prezydenta posiedzenia oraz złożenie oficjalnego ślubowania, co dopiero rozpocznie kadencję oraz prawo wykonywania mandatu Senatora RP – mówił pod uroczystości [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)