Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Prasa’

Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2023/2024r w Pile.

Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2023/2024r w Pile.

Do nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół, do rodziców i opiekunów oraz do dzieci i młodzieży, w związku z uczestnictwem Senatora Adama Szejnfelda w posiedzeniu Komisji Senatu, w imieniu senatora Ziemi Pilskiej słowa podziękowań, pozdrowień i życzeń przekazał asystent, Emil Grusz:
„W związku z zakończeniem kolejnego roku szkolnego składam serdeczne podziękowania wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom za Pastwa [...]

Kwidzyn – Wystawa „35 lat odrodzonego Senatu RP”

Kwidzyn – Wystawa „35 lat odrodzonego Senatu RP”

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest organem władzy ustawodawczej. To druga izba (tradycyjnie określana jako Izba Wyższa) Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory [...]

Prognozy rozkładu sił w Parlamencie Europejskim

Prognozy rozkładu sił w Parlamencie Europejskim

Prognoza opiera się na ostatecznych rezultatach z 17 państw członkowskich UE, są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Słowacja oraz wstępnych wynikach z 10 państw członkowskich UE, są to: Estonia, Łotwa, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
Wstępne dane szacują frekwencję na 51,08%, [...]

Spotkanie z młodym i ambitnym Starostą Powiatu Chodzieskiego

Spotkanie z młodym i ambitnym Starostą Powiatu Chodzieskiego

Senator Szejnfeld zaczynał swoją karierę samorządową mając 31 lat. Adrian Urbański jest lepszy. Ma dopiero 29 lat, a już jest starostą! Mając 18. lat został sołtysem, potem radnym powiatowym i członkiem Zarządu Starostwa. Senator Adam Szejnfeld spotkał się z panem starostą Urbańskim, z którym rozmawiał o najważniejszych potrzebach powiatu i jego mieszkańców.

Ważne rozmowy w Wągrowcu

Ważne rozmowy w Wągrowcu

Wągrowiec. Senator Adam Szejnfeld odwiedził Cech Rzemiosł Różnych, gdzie rozmawiał ze starszym Cechu panem Michałem Kaniewskim oraz Starostwo Powiatowe, gdzie spotkał się z wicestarostą, panem Jerzym Springerem. Starosta Springer zaprezentował senatorowi sytuację powyborczą w powiece, panowie omówili też aktualny stan najważniejszych potrzeb powiatu.

Wizyta w Szamocinie – spotkanie z Burmistrzem

Wizyta w Szamocinie – spotkanie z Burmistrzem

Wybory samorządowe – po 30. latach nastąpiła zmiana na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin. Spotkałem się z Jarosławem Kołakiem, nowo wybranym burmistrzem, by porozmawiać o potrzebach miasta i koniecznych inwestycjach na wsiach.

Spotkanie w Starostwie Pilskim

Spotkanie w Starostwie Pilskim

Starostwo Powiatowe w Pile. Senator Adam Szejnfeld spotkał się z panem Rafałem Zdzierelą, nowo wybranym starostą pilskim. Rozmawiano m.in. o aktualnej sytuacji finansowej powiatu, w tym szans wykorzystania w powiecie odblokowanych dla Polski środków z KPO oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

XXVII edycja Chodzieskich Targów Gospodarczych „PROMOCJE 2024”. Organizator – Chodzieski Klub Gospodarczy.

XXVII edycja Chodzieskich Targów Gospodarczych „PROMOCJE 2024”. Organizator – Chodzieski Klub Gospodarczy.

Brawa, brawa, brawa, była bowiem rekordowa liczba wystawców, rzesze zwiedzających i świetna zabawa. Targom towarzyszyły także wyścigi motorowodne, zawody dla najmłodszych oraz koncerty: Nikodem Pajączek, DJ Neevald, JACOB-A, Pequeno i… słynny Danzel, belgijski piosenkarz.

Kevin Maliński – kandydat do PE

Kevin Maliński – kandydat do PE

Kevin Maliński – Młody Poznaniak i Wielkopolanin. Student germanistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Zaangażowany politycznie. Skupia się na kwestiach bezpieczeństwa, sprawach międzynarodowych i problemach młodych osób wkraczających w dorosłe życie.

Agata Rezgui – kandydatka do PE

Agata Rezgui – kandydatka do PE

Agata Rezgui – Sołtyska, przedsiębiorczyni, polityczka. W poprzednich wyborach kandydatka na posła RP. Przyczyniła się do otwarcia Izby Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Zdziechowie. Zaangażowana w rozwój lokalnej społeczności, działaczka PO.

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)