epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Prasa’

Śp. Jacek Koralewski. Memoria honoranda eo…

Śp. Jacek Koralewski. Memoria honoranda eo…

Rodzina, przyjaciele, mieszkańcy Obornik i powiatu obornickiego oraz przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego pożegnali dzisiaj Jacka Koralewskiego. Dobrego Człowieka.
Jacek Koralewski w latach 1994-1998 był Burmistrzem Miasta i Gminy Oborniki, a w latach 1998 do 2002 piastował stanowisko Starosty Obornickiego. W czwartej kadencji samorządu, w latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej w Obornikach, a od 2006 do 2010 [...]

Wojna o stal

Wojna o stal

Unia Europejska musi pilnie stworzyć program na rzecz wsparcia szeroko rozumianego rodzimego przemysłu stalowego i sektora hutniczego, w tym małych i średnich firm branż powiązanych – uważa europoseł Adam Szejnfeld, który właśnie w tej sprawie zwrócił się do Komisji Europejskiej z postulatem podjęcia interwencji szczególnie w ochronie małych i średnich przedsiębiorców.

- Potrzebujemy kompleksowej [...]

Szejnfeld chce unijnej pomocy dla rolników

Szejnfeld chce unijnej pomocy dla rolników

- Ocieplanie klimatu dzieje się na naszych oczach. Środowiska naukowe są zgodne, że jeżeli światowa temperatura wzrośnie o więcej niż 2°C w stosunku do temperatury sprzed epoki przemysłowej, drastycznie zwiększy się ryzyko niebezpiecznych i potencjalnie katastrofalnych zmian w środowisku. Niestety, ich skutki są już teraz odczuwalne przez wiele sektorów gospodarki, a przede wszystkim przez rolnictwo. [...]

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci… już nie skorzysta

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci… już nie skorzysta

Jedną z cech wyróżniających odpowiedzialną władzę w dojrzałej demokracji są dalekosiężne plany. Decyzje podejmowane przez rządzących mają przez lata służyć obecnym i nadchodzącym pokoleniom, a nie tylko teraźniejszym, partykularnym interesom. Wprowadzanie realnych reform jest poprzedzone więc szerokimi konsultacjami społecznymi, także ze środowiskami nieprzychylnymi władzy, aby wypracować słuszny i potrzebny kompromis. Tak właśnie postąpił, na przykład [...]

Powstanie Warszawskie. PAMIĘTAMY!

Powstanie Warszawskie. PAMIĘTAMY!

Powstanie Warszawskie. PAMIĘTAMY!

Szejnfeld w interesie drobnych producentów rolnych

Szejnfeld w interesie drobnych producentów rolnych

Sprzedaż bezpośrednia jest świetnym sposobem na walkę z marnotrawstwem żywności, a jednocześnie może być pomocą dla niezamożnych właścicieli ogródków przydomowych, działek czy rolników posiadających małe areały ziemi. Gdyby jeszcze pozwalać tym producentom na proste przetwarzanie własnych płodów oraz ich sprzedaż poza sieciami handlowymi, na przykład w domu, w gospodarstwach rolnych, na targowiskach, czy w innych [...]

Cyberbezpieczeństwo dzieci

Cyberbezpieczeństwo dzieci

- W dzisiejszym świecie coraz bardziej polegamy na nowych technologiach, one bowiem pomagają nam realizować nasze prywatne cele, czy służbowe obowiązki bez względu na miejsce naszego przebywania. Niestety, oprócz oczywistych korzyści, jakie niesie za sobą rozwój technologiczny, należy pamiętać także o potencjalnych zagrożeniach. – uważa poseł Adam Szejnfeld, który od dawna walczy o ochronę prywatności [...]

Bruksela – Hołd dla Simone Veil

Bruksela – Hołd dla Simone Veil

Przeżyła Auschwitz-Birkenau, potem została Ministrem Zdrowia Francji, a następnie pierwszą kobietą przewodniczą Parlamentu Europejskiego.

Na wniosek Prezydenta Francji Emanuela Macrona, rok po śmierci, jej ciało spoczęło Panteonie – paryskiej nekropolii wielkich Francuzów. Podczas ceremonii, która odbyła się kilka tygodni temu Prezydent Macron powiedział, że wraz z Simone Veil wkraczają tam całe pokolenia kobiet, które zbudowały [...]

Świat według kiepskich

Świat według kiepskich

Letnie miesiące, gdy polskie miasta i miasteczka pustoszeją na niemal dziesięć tygodni, zaczyna się czas wielu inwestycji, prac remontowych i budowlanych. Oczywiście wybór wykonawcy nie jest łatwą sprawą. Wymaga starannej, długotrwałej procedury przetargowej. Chodzi bowiem o wyłonienie najlepszego, najbardziej doświadczonego, kompetentnego fachowca. Nie można też przygotować tego procesu pod z góry wskazaną osobę czy podmiot. [...]

Chińczycy na Bałkanach

Chińczycy na Bałkanach

Bałkany to była zawsze beczka prochu w Europie. Dopiero od niedawna obserwujemy względny spokój na tym terenie. – Nie ulega wątpliwości, że skala inwestycji chińskich w Europie będzie wzrastać. Niezbędne są zatem systemowe rozwiązania prawne, aby proces wchodzenia firm chińskich na europejskie rynki odbywał się w sposób przejrzysty i nie budził kontrowersji. Leży to w [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)