Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Priorytety Unii Europejskiej na lata 2019–2024.

Redaktor admin on 30 Październik, 2022 dostępny w Porady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Priorytety Unii Europejskiej na lata 2019–2024.

W swoim programie strategicznym na lata 2019–2024 Rada Europejska określiła cztery obszary priorytetowe, które mają nadać kierunek pracom instytucji UE w ciągu kolejnych pięciu lat. Obszary te zostały wyznaczone w odpowiedzi na wyzwania i możliwości, które są wynikiem obecnej sytuacji na świecie. Koncentrując się na nich, UE umocni swoją pozycję w dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie.

Cztery priorytety:

1. Ochrona obywateli i swobód

Zapewnienie skutecznej kontroli granic zewnętrznych UE oraz dalszy rozwój kompleksowej polityki migracyjnej. Zwalczanie terroryzmu i przestępczości transgranicznej i internetowej, zwiększenie odporności UE na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

2. Rozwijanie silnej i prężnej bazy gospodarczej

Budowanie odpornej gospodarki poprzez pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, aby lepiej przygotować Europę na przyszłe wstrząsy, ukończenie tworzenia unii rynków bankowych i kapitałowych, wzmocnienie międzynarodowej roli euro, inwestowanie w umiejętności i edukację, wspieranie europejskich przedsiębiorstw, uwzględnienie transformacji cyfrowej oraz opracowanie solidnej polityki przemysłowej.

3. Budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy

Inwestowanie w ekologiczne inicjatywy, które poprawiają jakość powietrza i wody, promują zrównoważone rolnictwo oraz chronią systemy środowiskowe i różnorodność biologiczną. Stworzenie wydajnej gospodarki o obiegu zamkniętym (w której produkty są projektowane tak, aby były bardziej trwałe, energooszczędne i aby nadawały się do wielokrotnego użytku, naprawy i recyklingu) oraz dobrze funkcjonującego unijnego rynku energii, zapewniającego zrównoważoną, bezpieczną i przystępną cenowo energię. Szybsze przejście na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, przy jednoczesnym ograniczeniu zależności UE od zewnętrznych źródeł energii. Wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych.

4. Promowanie europejskich interesów i wartości na scenie światowej

Budowa solidnej polityki zagranicznej w ramach ambitnej polityki sąsiedztwa z 16 najbliższymi sąsiadami na wschodzie i południu, a także kompleksowego partnerstwa z Afryką. Propagowanie pokoju, stabilności, demokracji i praw człowieka na świecie. Zapewnienie solidnej polityki handlowej zgodnie z multilateralizmem i światowym międzynarodowym porządkiem opartym na zasadach. Większa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obronę, przy ścisłej współpracy z NATO.

Więcej:

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/eu-priorities_pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)