Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Chcesz otrzymać tytuł: Prokobiecej Firmy Roku? Zgłoś się!

Redaktor admin on 10 Lipiec, 2023 dostępny w Porady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.


RównoWaga”, to konkurs dla polskich pracodawców, w którym kwestia równości kobiet w miejscu pracy jest traktowana priorytetowo i w kompleksowy sposób.

Do udziału zapraszeni są wszyscy pracodawcy – firmy prywatne, administrację, samorządy, NGO. Pracodawcy przystępujący do konkursu zostają podzieleni na dwie kategorie:

  • Zatrudniający od 10 do 100 osób
  • Zatrudniający powyżej 100 osób

Działania firm na rzecz równości płci w miejscu pracy zbadają eksperci, kierując się analizą danych zebranych dzięki kwestionariuszom. Pozwoli to na stworzenie swego rodzaju przewodnika dla pracodawców.

W konkursie będą oceniane działania w pięciu obszarach:

  • Polityka i mechanizmy równości
  • Rozwój i szkolenia
  • Równowaga praca – dom
  • Płace
  • Zdrowie

Przez pokazanie pozytywnych przykładów organizatorzy chcą inspirować przedsiębiorców do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć.

Szczegóły konkursu i regulamin na stronie: https://rownowaga.org.pl/o-konkursie/

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)