epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wsparcie pracy kobiet

Redaktor admin on 26 Luty, 2010 dostępny w Porady, Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

xc1

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  8 marca 2010 roku rozpocznie nabór wniosków dotyczących realizacji projektów na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach ogłoszonego konkursu można składać wnioski, które będą dotyczyć:

 

1. Wdrażania i upowszechniania rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego m.in. poprzez:

 

  • pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
  • tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych);

2. Upowszechniania i promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska tzw. job sharing. 

 

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest łączna kwota
17 500 000 zł.  
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu można składać od 8 marca 2010 r.
16 kwietnia 2010 r
. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.


Dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl.

 

Milena Jarzyna-Maliszewska

Asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)