Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Projekty do wykonania w PPP

Redaktor admin on 9 Październik, 2009 dostępny w PPP. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Projekty PPP zgłoszone przez samorządy:

Województwo Pomorskie

· 1. Kolej Metropolitalna w Trójmieście

Modernizacja 17 km, nowe tory 5 km, zdolność przewozowa 10 tys. pasażerów na godz. Wartość projektu 170 mln Euro – partnerstwo: realiz. inwestycji, współpraca w eksploatacji, sprzedaż udziałów, kontakt: Paweł Wróblewski Departament Infrastruktury, Tel.058 32 68 555, e-mail info@woj-pomorskie.pl

· 2. Rewitalizacja terenów dworca PKP w Sopocie

Budowa hotelu, 5 obiektów handlowych, dwupoziomowe parkingi podziemne,

Założenie spółki celowej, wartość projektu: 200 mln zł, kontakt; Anita Sałek, Urząd Miasta Sopotu, Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Tel. 058 52 13 797,

e-mai: asalek@sopot.pl

· 3. Nadmorskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku

Zagospodarowanie pasa nadmorskiego, Gdańsk-Brzeźno, szacunkowa wartość projektu 160 -315 mln zł, oczekiwania: partner z doświadczeniem w dziedzinie budowy wodnych centrów rozrywki, kontakt: Agnieszka Bartoszewicz, Centrum Obsługi Biznesu, Urząd Miasta w Gdańsku, tel. 058 323 64 03

· 3 podziemne parkingi wielopoziomowe, Gdańsk-Śródmieście

Zaprojektowanie, sfinansowanie i budowa zespołu 3 parkingów podziemnych,

Plac Kobzdeja, Podwale Przedmiejskie, Podwale Staromiejskie, szacunkowa wartość projektu: 216 mln zł, kontakt: Bogna Zuba-Zabielska, Centrum Obsługi Biznesu, Urząd Miasta w Gdańsku, Tel.058 323 64 03, e-mail: b.zabielska@gdansk.gda.pl

· 5. Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gmina Miasta Malborka:

Podniesienie standardu hotelu do 3 gwiazdek, budowa zespołu basenów, campingu, boisk do gier zespołowych i parkingów, powierzchnia 4,8n ha. Wartość 53 mln zł, pozyskanie partnera z branży hotelowej, kontakt: Monika Sasin, Urząd Miasta w Malborku oraz Dep. Rozwoju Gospod. Województwa Pomorskiego,Tel. 058 32 68 310

Województwo Małopolskie

(Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego)

· 6. Infrastruktura komunalna

Budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne, modernizacja i budowa obiektów publicznych- 7 projektów

· 7. Infrastruktura sieciowa

Projekty w sektorze transportowym, wodno-kanalizacyjnym, energetycznym- 3 projekty

· 8. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Centra sportowo-rekreacyjne, stadiony, hale widowiskowo-sportowe, kompleksy

portowe- 10 projektów

Kontakt i informacje szczegółowe: Departament Zarządzania Projektami i Programami, Maciej Przebinda, Kraków, Tel. 012 617 66 17, e-mail: maciej.przebinda@marr.pl

  • 9. Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie- Prokocimiu. Wartość projektu 1 200 000 000 zł

Województwo Wielkopolskie

· 10. Centrum design

· 11. Centrum zaawansowanych technologii w Kaliszu

· 12. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa

Kontakt: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki, Jakub Jackowski, Tel. 061 65 80 713,

e-mail: jakub.jackowski@umww.pl

Starostwo Powiatowe w Otwocku

· 13. Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku

· 14. Budowa mostu wraz z dojazdem na rzece Świder pomiędzy Otwockiem i Józefowem

Kontakt: Członek Zarządu Powiatu Dariusz Grajda, Wydział ds. Funduszy Strukturalnych, Tel 022 779 32 95 wew. 343, e-mail promocja@powiat-otwocki.pl

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

· 15. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, wartość: 800 – 900 mln zł.

· 16. 3 parkingi podziemne (Plac Defilad, Plac Teatralny, Emilii Plater), 75 -90 mln zł.

· 17. Tramwaj do Piaseczna, 449 mln zł +VAT

· 18. Budowa szpitala: 200 mln zł

· 19. Park Technologiczny, 300 – 500 mln zł

· 20. Parkingi podziemne ul.Spiska, Wawelska: 19,5 – 21,5 mln zł

· 21. Parking wielopoziomowy na Tartgóoku: 10 -12 mln zł

· 22. Zagospodarowanie terenu klubu sport.Hutnik na cele rekreac.-sportowe,200 mln zł

· 23. Zespół obiektów sportowych w Miedzeszynie, 75 mln zł

· 24. Basen przy ul.Ryżowa, 27 mln zł

· 25. Hala widowiskowa „Arena Varsavia”, 400 mln zł

· 26. Budowa kompleksu hotelowo-sportowego z wielofunkcyjną salą sportowo-widowiskową w Ursusie, 80 -100 mln zł

· 27. Ośrodek Rekreacji i Sportu FORT WŁOCHY w Warszawie, 85 mln zł

· 28. Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul Konwiktorskiej, 900 mln zł

Ponadto w fazie wstępnej Oceanarium przy Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, Port Czerniakowski i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej

Kontakt: Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu m. st. Warszawy, Małgorzata Szyler,

Tel. 022 531 21 18, e-mail: mszyler@um.warszawa.pl

Urząd Miasta Lublin

· 29. Park wodny przy Al. Zygmuntowskich, całoroczne i sezonowe zespoły funkcjonalno-przestrzenne, hydroterapia, odnowa biologiczna, fitness ,zespół basenów,.

Szacunkowa wartość: 100 – 120 mln zł, kontakt: Zastępca Prezydenta Miasta,

Prof. Stanisław Fic, tel. 081 466 2010, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

Urząd Miejski w Kozienicach

· 30. Budowa hotelu 3 –gwiazdkowego na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego,

Oczekiwania: pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia, wartość: 16 mln zł, kontakt:

Zastępca Burmistrza ds. Technicznych, Igor Czerwiński, Tel. 611 71 00, e-mail: urzad@kozienice.pl

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

· Przygotowane terenu inwestycyjnego Tucznawa, przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 790, przebudowa dróg gminnych i powiatowych do skrzyżowania z ul. Ząbkowicką, bezkolizyjny węzeł drogowy, kontakt: Zastępca Prezydenta Miasta Henryk Zaguła, Tel. 032 295 67 17, e-mail: hzagula@dabrowa-gornicza.pl

Urząd Miejski Wrocław

· Budowa odcinka drogi klasy zbiorczej o długości 3,8 km wraz z dwoma przeprawami mostowymi przez rzekę Oławę i Odrę, wartość: ca 350 mln zł.

· Budowa 4 basenów przyszkolnych, które w godzinach pozalekcyjnych mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, wartość: ca 24 mln zł.

· Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny o powierzchni grzebalnej 15,7 ha na ok. 86.700 miejsc pochówku, wartość ca 93 mln zł

· Parking kubaturowy w strefie płatnego parkowania (Stare Miasto) wraz z drobnymi usługami handlowymi i produkcyjnymi,

Kontakt: Rafał Guzowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego, Wrocław, Tel. 717 77 71 57, e-mail: dig@um.wroc.pl

Urząd Miasta Płocka

· Park Sportowo-Rekreacyjny- Stok Narciarski, długość 300 m, nachylenie 15%

wraz z infrastrukturą usługowo-gastronomiczną, koszt. ca 40 mln zł

· Kompleks basenów sportowych i rekreacyjnych wraz z halą sportów walki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wielkość ca 10 ha, wartość: 50 mln zł

· Parking wielopoziomowy, 5 –cio kondygnacyjny, liczba miejsc parkingowych 87 wraz z pomieszczeniami handlowo-usługowymi, wartość ca. 9,3 mln zł

· Hotel/intertnat na 80 miejsc noclegowych oraz kryty basen przy hali sportowo-widowiskowej, wspólna obsługa recepcyjna, centrum miasta, koszt . ca 30 mln zł

Wszystkie projekty są wpisane w Wieloletnie Plany Inwestycyjne Płocka. Do zadań wybranego partnera prywatnego należeć będzie generalnie prowadzenie procedur projektów (dokumentacja prawna, techniczna finansowa),finansowanie inwestycji w okresie ich realizacji, zarządzanie procesem inwestycyjnym i prowadzenie działalności (eksploatacja ) obiektów. Podział ryzyk między partnerem publicznym i prywatnym.

Kontakt: Małgorzata Krom, Kierownik Oddziału Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka,

Tel. 24 367 15 86, e-mail: malgorzata.krom@plock.eu, Joanna Michalak, tel.024 367 15 84,

e-mail: joanna.michalak@ump.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)