Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Coś się kończy, coś się zaczyna…

Redaktor admin on 6 Lipiec, 2019 dostępny w Felietony. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Niewątpliwie jednym z często podnoszonych osiągnięć Parlamentu Europejskiego – odczuwalnym dla zarówno dla milionów zwykłych obywateli Unii Europejskiej, jak i przedsiębiorców – jest skuteczne doprowadzenie do całkowitego zniesienia opłat roamingowych. Równie ważne są nowe regulacje dzięki którym znacznie tańsze będą płatności transgraniczne związane z wymianą walut, czy też o rozwiązaniach dla przedsiębiorców oraz firm, które mają umożliwić zarejestrowanie działalności w innym kraju unijnym przez Internet bez potrzeby osobistego stawiania się przed urzędami. To niewątpliwe walory zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż Parlament Europejski zatwierdził niezwykle ważne umowy handlowe z czołowymi gospodarkami świata, m.in. Japonią, Kanadą, Wietnamem i Singapurem. Porozumienia te otwierają nowe możliwości dla naszych przedsiębiorstw. Niestety bardzo często są błędnie odbierane jako porozumienia mające służyć wielkim korporacjom czy międzynarodowym koncernom. De facto jednak służą one MŚP, które nie posiadają wystarczających zasobów, żeby przebrnąć przez gąszcz regulacji związanych z handlem z pozaeuropejskimi krajami trzecimi, co skutecznie zniechęca wielu do wyjścia poza granice własnego państwa.

Niestety dużą porażką Parlamentu Europejskiego było wspieranie w ostatnich latach protekcjonistycznych działań niektórych państw członkowskich, próbujących ograniczyć dostęp podmiotów z innych krajów do własnego rynku. W szczególności chodzi tutaj o dyrektywę o pracownikach delegowanych, czy też tzw. Pakiet Mobilności regulujący system pracy kierowców samochodów ciężarowych. Równie istotnym problemem jest pogłębiająca się asymetria między prawami pracowników i pracodawców. Potrzeby przedsiębiorców, potrzeby ludzi biznesu nie są wystarczająco uwzględniane na poziomie europejskim. Instytucje UE powinny w jeszcze większym stopniu niż dotychczas promować przedsiębiorczość, walczyć z negatywnymi stereotypami i budować społeczną przychylność dla tych, którzy tworzą miejsca pracy.

Początek nowej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie stał jednak pod znakiem negocjacji nowych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027, bowiem nie udało się zamknąć wszystkich tematów przed majowymi wyborami. Nadal priorytetowo traktowane będą z pewnością kwestie związane ze środowiskiem i zmianami klimatycznymi. Oczywiście, nie można także zapomnieć o Brexicie – ogromnym wyzwaniem będzie wypracowanie ram przyszłej współpracy z Wielką Brytanią poza Wspólnotą. W zależności od wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, na pewno jednym z tematów, którymi będzie zajmowała się Bruksela, będą relacje handlowe z USA.

Niewątpliwie najważniejszym zadaniem Parlamentu Europejskiego w pierwszym półroczu nowej kadencji będzie także zatwierdzenie składu nowej Komisji Europejskiej. Jeszcze w lipcu powinien zostać wybrany bowiem przewodniczący tejże instytucji. Na przełomie września i października odbędą się natomiast wysłuchania kandydatów na komisarzy przed przedmiotowo właściwymi komisjami parlamentarnymi. Oczywiście kluczowy będzie również nowy plan prac Komisji Europejskiej, który wytyczy kierunku działalności legislacyjnej Parlamentu Europejskiego w najbliższych pięciu latach.

Czas pokaże, w jakim stopniu odnowione instytucje Unii Europejskiej będą w stanie uwzględnić potrzeby i oczekiwania osób prowadzących działalność gospodarczą na Starym Kontynencie, w tym przede wszystkim mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą trzon europejskiej gospodarki.

Adam Szejnfeld

Poseł do Parlamentu Europejskiego

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)