Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Czas kobiet

Redaktor admin on 22 Wrzesień, 2009 dostępny w Felietony, Felietony 2009 rok. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Czas kobiet

Były płomienne wypowiedzi wszystkich czołowych polityków w kraju, deklaracje wsparcia ze strony prezydenta, analizy i artykuły prasowe – przez chwilę temat roli kobiet w życiu publicznym stał się absolutnym numerem jeden w mediach. Ziarno zostało zasiane. Nie ma obecnie środowiska, w którym nie poruszałoby się spraw związanych ze znaczeniem kobiet w życiu publicznym. Teraz potrzeba systematycznych działań i konsekwencji ze strony wszystkich zainteresowanych stron, by słowa wcielić w życie.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 Polska zdecydowała się na pionierskie rozwiązanie, przyznając kobietom czynne i bierne prawa wyborcze na takich samych zasadach co mężczyznom. Warto dodać, że np. Stany Zjednoczone na taki krok zdecydowały się dopiero w 1920, Wielka Brytania w 1928, a w Szwajcarii kobiety mogą głosować i brać udział w wyborach dopiero od lat 70-tych! Dziś, choć kobiety stanowią większość polskiego społeczeństwa, w życiu społecznymi i politycznym reprezentowane są śladowo.
Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań prawnych w roku 1918 nie byłoby możliwe bez zaangażowania samych pań. Działaczki ruchu kobiecego zorganizowały rok wcześniej kongres w tej sprawie, który dzięki konsekwencji i włączeniu w działania wielu polityków przyniósł zamierzony efekt. Dzisiaj ponownie kobiety w Polsce chcą zmienić rzeczywistość i całkiem możliwe, że efektem tych działań będą nowe rozwiązania prawne w obszarze prawa wyborczego.
Kwestią, której należy również poświęcić uwagę jest wola zaangażowania ze strony samych kobiet. Nawet najdalej idące rozwiązania prawne nie zwiększą liczby kobiet aktywnych politycznie. Tu potrzebne są systematyczne działania na polu edukacji i promocji. Spotkania, konferencje i akcje zachęcające płeć piękną do większego uczestnictwa w życiu publicznym odgrywają niebagatelną rolę. Przykładem mogą być dla nas państwa skandynawskie, gdzie kobiety od najmłodszych lat zachęca się do wzmożonej aktywności społecznej.
Konferencja „Unia jest kobietą” którą zorganizowałem w Ministerstwie Gospodarki wraz z Europejską Unię Kobiet, a także odbywający się później Kongres Kobiet Polskich dały sygnał do wzmożonej promocji roli kobiet w naszym życiu politycznym. To szansa, by ich głos miał coraz większe znaczenie we wszystkich obszarach codziennego życia. Szansa, której zmarnować nie wolno.

Adam Szejnfeld
www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)