Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Piła na stolicę…

Redaktor admin on 4 Lipiec, 2009 dostępny w Felietony, Felietony 2009 rok. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W końcu maja odbyła się w Pile II Wielkopolska Wystawa Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wystawa, która w swoim zamyśle ma służyć wszystkim powiatom byłego województwa pilskiego, a więc także i czarnkowsko-trzcianeckiemu.
Targi pilskie organizowane są już od 1992r., lecz dopiero od dwóch lat w nowej formule. Ma ona na celu stworzenie możliwości zaprezentowania potencjału gospodarczego i potrzeb inwestycyjnych podmiotów gospodarczych oraz samorządów lokalnych z obszaru województwa wielkopolskiego zwłaszcza działających w sektorze lub na rzecz małych i średnich firm. Propozycja gospodarcza wystawy, adresowana jest więc przede wszystkim do potencjalnych partnerów i kontrahentów z Wielkopolski, regionów ościennych oraz regionów zagranicznych współpracujących z Wielkopolską lub ziemią pilską. Mięli oni w tym roku do dyspozycji ok. 4,4 tys. m2 powierzchni wystawienniczej – 2,5 tys. m2 terenu otwartego i 1,9 tys. m2 pod dachem, w dwóch halach wystawowych.
Wystawie tradycyjnie towarzyszył blok seminariów przygotowanych jako forma przekazania wiarygodnych informacji – m.in. o polityce rządu wobec small businessu i o unijnych funduszach pomocowych, w tym o sposobach ich wykorzystania przez samorządy terytorialne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W tym roku zorganizowano trzy seminaria: „Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorczości” ( krajowe, regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, leasing, Fundusz Mikro, venture capital, giełda papierów wartościowych i rynki pozagiełdowe oraz oferta banków ), „Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do roku 2002” oraz „Polska wieś i rolnictwo oraz problemy ochrony środowiska w aspekcie integracji z Unią Europejską”.
Oczywiście, w ramach Wystawy odbyły się także tradycyjne konkursy w kategoriach: 1). budownictwo i kooperacja, 2). wielobranżowy, 3). rolnictwo i przetwórstwo żywności, 4). najbardziej oryginalne stoisko, 5). samorządy terytorialne, 6). turystyka, 7). gastronomiczny – o nagrodę Dobrego Smaku oraz 8). konkurs na Mikoprzedsiębiorstwo Wielkopolski o Puchar Posła Adama St. Szejnfelda. Natomiast nagrodą główną całych targów było GRAND PRIX II Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Podczas Wystawy został także rozstrzygnięty konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży pt. „Piła – miasto moich marzeń” oraz konkurs plastyczny o zasięgu wielkopolskim „Z ekologią w 2000 rok”. Wystawie oczywiście, tak jak co roku, towarzyszył ciekawy program sportowo-rozrywkowy.
Na otwarcie wystawy od kilku już lat, na moje zaproszenie, przyjeżdżają przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Parlamentu. Dwa lata temu gościliśmy m. in. panią wiceminister Hannę Skowrońską-Łuczyńską i wiceministra Krzysztofa Budnika, rok temu wiceministra Jerzego Eysymontta i posłów członków Sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a w roku obecnym Piłę odwiedzić miał na wystawie pan wiceminister Wojciech Katner oraz pan Mirosław Marek, dyrektor Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Ministerstwa Gospodarki. Dyrektor przyjechał, lecz minister nie. Zresztą tak jak i ja. Niestety plany nasze pokrzyżowała trudna sytuacja w rządzie i w koalicji.
Organizacja Wystawy, to wielki trud wielu ludzi pracujących w Izbie i tych którzy pomagają z wewnętrznej potrzeby, nie będąc zaangażowani bezpośrednio. Mam wielką nadzieję, ze tak będzie zawsze, a Piła z biegiem lat urośnie nam na targową stolicę wielkopolskiej drobnej przedsiębiorczości. Czarnkowskiej również.

Adam St. Szejnfeld
Poseł na sejm RP

Rada Programowa Wystawy:
Adam St. Szejnfeld, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Małych Średnich Przedsiębiorstw – przewodniczący Rady, Zbigniew Kosmatka, prezydent Piły, Krzysztof Horodecki, prezes Pilskiej Izby Gospodarczej.

Komitet Honorowy Wystaw:
Wojewoda Wielkopolski Maciej Musiał, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, Senator RP, Prezydent Wielkopolskiego Sejmiku Gospodarczego Wojciech Kruk, Prezydent Piły Zbigniew Kosmatka, Starosta Pilski Leszek Partyka, przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ireneusz Krupka, Prezes Pilskiej Izby Gospodarczej Krzysztof Horodecki.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)