Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rok szkolny za pasem

Redaktor admin on 4 Sierpień, 2008 dostępny w Felietony, Felietony 2008 rok. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Już za parę dni początek kolejnego roku szkolnego. Jak co roku, także te wakacje upłynęły pod znakiem rozmów o kierunkach rozwoju polskiej edukacji. Owocem tych rozmów będą zmiany w ustawie o systemie oświaty. W wyniku tych przeobrażeń zostanie między innymi zwiększona subwencja oświatowa, a edukację szkolną będą mogły rozpocząć już sześciolatki. Pełną parą ruszył także rządowy program „Orlik 2012”, który zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w każdej gminie na terenie całego kraju. Obecnie chyba nikt nie ma wątpliwości, że propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować wśród dzieci i młodzieży. Działania w tym obszarze należy zintensyfikować także w związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji Mistrzostw Europy w 2012 r.
Choć bezwątpienia wiele jest jeszcze do zrobienia w obszarze edukacji, to nie sposób nie zauważyć sukcesów polskiej młodzieży w świecie. Polscy uczniowie wygrywają międzynarodowe konkursy, a nasi informatycy znajdują się w światowej czołówce. Także w naszym regionie nie brak zdolnych uczniów odnoszących sukcesy na olimpiadach i w konkursach. To świadczy nie tylko o talencie i umiejętnościach ich uczestników, ale także o profesjonalizmie ich nauczycieli, którzy poświęcają swój czas i wysiłek na przygotowanie podopiecznych.
Krok po kroku, zmienia się system edukacyjny, który staje się coraz bardziej wydajny i nowoczesny. Przygotowuje nie tylko olimpijczyków, ale co chyba ważniejsze, ludzi gotowych do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Wierzę, że w przeciągu najbliższych lat podniesie się również system kształcenia zawodowego, który zaczął upadać jeszcze w latach 90-tych, czego efektem jest brak wystarczającej ilości wykwalifikowanych mechaników, stolarzy, spawaczy i specjalistów z wielu innych dziedzin. A warto przypomnieć, że dzisiaj dyplom wielu uczelni wyższych nie gwarantuje nawet w przybliżeniu takich zarobków, jakie oferowane są absolwentom „zawodówek”.
Także w naszym regionie samorządy poświęcają coraz więcej uwagi problemom edukacji. Powstają nowe obiekty sportowe, coraz częściej angażuje się młodzież w programy pozaszkolne. Rola samorządu będzie wzrastać także dzięki rządowemu programowi „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w działaniach związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków dzieciom rozpoczynającym naukę szkolną”. W ramach tego programu realizowane będą działania m.in. wspierające doposażenie szkół. To wszystko ma sprawić, by dzisiejsi uczniowie naszych szkół nie mieli za kilka-, kilkanaście lat kompleksów w rywalizacji na rynku pracy ze swoimi europejskimi rówieśnikami.

Adam Szejnfeld
www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)