Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Siła współpracy

Redaktor admin on 4 Sierpień, 2009 dostępny w Felietony, Felietony 2009 rok. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Od stuleci politycy wszystkich krajów zastanawiali się jak zaprząc prywatne pieniądze do służby ogółowi społeczeństwa. Eksperymentowano z różnymi formami kooperacji bądź po prostu przymusu. Jednym z rezultatów nieposkromionej zachłanności państwa na kontrolę nad finansami prywatnych przedsiębiorców był komunizm, w którym majątki przedsiębiorców konfiskowano, żeby oddać je w „lepsze”, państwowe ręce. W tym wypadku lepsze, niestety, nie oznaczało wydajniejsze, efektywniejsze, dochodowe, za to często wiązało się z ludzkim nieszczęściem i krzywdą. Aż dziw, że tak długo poszukiwano rozwiązania najbardziej oczywistego – partnerstwa, w którym splatałyby się interesy obu stron.
Dzięki nowemu obliczu partnerstwa publiczno-prawnego niemożliwe stało się rzeczywistością – pieniądze prywatnych inwestorów zostały użyte do realizacji zadań, za które normalnie odpowiada sektor publiczny. Po to by nagradzać najlepsze przykłady takiej współpracy powstał konkurs „Dobre praktyki PPP”, którego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy i standardów, dotyczących realizacji przedsięwzięć za pomocą formuły partnerstwa publiczno – prywatnego.
W tym roku pierwszą nagrodę zdobył projekt gminy miasta Sopotu, w ramach którego planuje się budowę parkingów podziemnych i naziemnych, modernizację układu komunikacyjnego, przebudowę terenów zielonych i zagospodarowanie powierzchni na płycie podziemnych parkingów, a także budowę hotelu i sześciu obiektów handlowo- usługowych. Ogólna koncepcja przedsięwzięcia zakłada, iż pomiędzy Miastem Sopot, PKP S.A. i przedsiębiorstwem prywatnym zostanie zawiązana spółka celowa. Gmina Miasta Sopotu oraz PKP planują przystąpić do spółki poprzez wniesienie aportu w postaci nieruchomości, od partnera prywatnego oczekują wniesienia wkładu finansowego.
Ta forma współpracy wciąż czeka na swoje pięć minut w naszym regionie, gdzie bez zastanowienia można wyliczyć szereg projektów, które mogłyby zostać zrealizowane właśnie przy współpracy z partnerem prywatnym. Miejmy nadzieję, że nasi włodarze samorządowi dostrzegą potencjał nowych rozwiązań prawnych i dołożą starań w promowanie właśnie tej formy inwestycji. Wpłynie to pozytywnie na rozwój lokalnej infrastruktury i co nie mniej ważne, lokalnych przedsiębiorstw.

Adam Szejnfeld
www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)