Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Z Unią do Unii

Redaktor admin on 4 Lipiec, 2009 dostępny w Felietony, Felietony 2009 rok. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Ubiegłoroczne wybory parlamentarne potwierdziły dobrą pozycję Unii Wolności na scenie politycznej Regionu Pilskiego, jak i całego kraju. Usytuowani jesteśmy na jej środku, pomiędzy dwoma największymi blokami AWS i SLD, zarazem związani jesteśmy ciągłością historyczną i programową z tradycją Sierpnia 1980. To sprawia, że Unia Wolności jest partią, którą można określać jako centrową, a raczej centroprawicową. Bliskie są nam takie wartości, jak poczucie tradycji narodowej, liberalizm gospodarczy, państwo prawa, wolność jednostki, a także wyraźna orientacja na bliskie związki z tradycją europejską wraz z przywiązaniem do projektu integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Także jako jedyni, wśród liczących się ugrupowań, występujemy na polskiej scenie politycznej w formie jednorodnej formacji.
W zgodzie z takim usytuowaniem staliśmy się w ubiegłym roku członkami Europejskiej Unii Demokratycznej. Odnaleźliśmy tam ścisłe polityczne związki przede wszystkim z takimi partiami, jak niemiecka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna kanclerza Kohla (CDU) oraz szwedzka Partia Umiarkowanych premiera Bildta (Moderata). Odnaleźliśmy w nich bliskość wizji świata i stylu polityki, podobną tożsamość światopoglądową, tą samą otwartość i umiarkowanie. Przyczyniło się to do ustalenia w świecie opinii o Unii Wolności jako partii przewidywalnej i stanowiącej gwarancję racjonalnego kursu polskiej polityki wewnętrznej i międzynarodowej.
Najważniejszą instytucją polityczną na płaszczyźnie europejskiej jest Parlament Europejski wraz z jego grupami politycznymi. Grupy te wpływają na decyzje Unii Europejskiej i jej instytucji, łącznie z Komisją i Radą Europejską. Na terenie Parlamentu Europejskiego funkcjonuje szereg grup politycznych, a do najbardziej wpływowych należy Europejska Partia Obywatelska w skład której wchodzą partie, z których większość zrzeszona jest właśnie w Europejskiej Unii Demokratycznej. Utworzenia na terenie Parlamentu Europejskiego wspólnej reprezentacji wymagała realizacja wspólnego „projektu jedności europejskiej” w instytucjach Unii Europejskiej. Ten ważny cel realizują więc partie, które znalazły wspólny mianownik w postaci swego centrowego lub centroprawicowego usytuowania na scenie politycznej własnych krajów, które akcentują swe poparcie dla jedności europejskiej, określając się zarazem wokół takich wspólnych wartości, jak demokracja, prawa człowieka, szacunek dla tradycji, wolny rynek i społeczna gospodarka rynkowa, uwzględniająca opiekę nad najuboższymi. W tym kanonie wartości Unia Wolności w pełni odnajduje swój program, wrażliwość i styl uprawiania polityki.
We wrześniu 1996 roku Unia Wolności została zaproszona do członkostwa w Europejskiej Partii Obywatelskiej. stało się to możliwe po podjęciu przez nią decyzji o umożliwieniu członkostwa partiom wywodzącym się z krajów, które nie są jeszcze członkami Unii Europejskiej, ale formalnie aspirują do członkostwa. Należy zwrócić uwagę, że poza członkostwem SdRP oraz Unii Pracy w Międzynarodówce Socjalistycznej, Unia Wolności wchodząc do Europejskiej Partii Obywatelskiej będzie pierwszą polską partią polityczną, odwołującą się do dziedzictwa Sierpnia 1980 r., która będzie mogła bez przeszkód funkcjonować w Parlamencie Europejskim, ciesząc się tam wsparciem wielkich europejskich partii politycznych centrowych i centroprawicowych. Nasze członkostwo w Europejskiej Partii Obywatelskiej stanowić będzie ważną dźwignię, umożliwiającą aktywniejsze i skuteczniejsze działanie polityków UW w gremiach politycznych, decydujących o kształcie jednoczącej się Europy. W przyszłości mam nadzieję, że będziemy działać w tej strukturze łącznie z AWS.

Adam Stanisław Szejnfeld
POSEŁ NA SEJM RP

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)