Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zwyczajny, niezwyczajny rok 2008

Redaktor admin on 4 Lipiec, 2009 dostępny w Felietony, Felietony 2009 rok. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W porównaniu z wcześniejszymi latami rok 2008 był wyjątkowy, dlatego, że był… tak zwyczajny. Był to rok wytężonej pracy dla rządu i całego Sejmu, w którym powstała rekordowa liczba ustaw usprawniających polskie prawo. Wzmożoną aktywnością legislacyjną zostały objęte wszystkie podstawowe obszary działalności państwa – gospodarka, służba zdrowia, obronność, edukacja, transport i szereg innych, nie mniej ważnych. Podstawowym wyznacznikiem efektywności obecnego gabinetu stały się konkretne rezultaty, a nie praca nad ustawami, których rezultaty są niewidoczne i nieodczuwalne dla zwykłych obywateli. „Schetynówki”, „Orliki” czy „Jedno okienko” – to pojęcia, które nie tylko są pospolitymi nazwami konkretnych działań rządu, to także efekt nowej jakości w polityce rządu, dzięki której obywatele bez względu na miejsce zamieszkania, zawód czy stopień zamożności mają czuć, że politycy pracują dla nich, a nie wyłącznie dla siebie.
Ten rok był inny także dlatego, że przyniósł nam wytchnienie od ciągłych afer politycznych z dyktafonem w tle, dwóch lat brudnej i bezpardonowej gry, w której aparat bezpieczeństwa państwa został zaprzęgnięty do dyskredytowania opozycji i współkoalicjantów. Doskonale pamiętam, jak kilkanaście miesięcy temu nawet zwyczajni ludzie, będący poza polityką, obawiali się podsłuchów, a zwykły telefon stał się przerażającym narzędziem inwigilacji życia zawodowego i co gorsza prywatnego. Pamiętamy widowiskowe aresztowania nie tylko mafiosów i kryminalistów, ale ludzi niewygodnych dla sprawujących władzę.
Obecny rząd zamiast zastraszać chce zjednywać sobie obywateli poprzez wytężoną pracę swoich ministrów i widać, że ta polityka przynosi efekty. Na początku obejmowania władzy przez gabinet Tuska opozycja nie miała wątpliwości, że szerokie poparcie dla rządu po roku stopnieje zaledwie do paru procent, gdy tymczasem dzisiaj wciąż ponad połowa obywateli dobrze ocenia rząd, a Platforma Obywatelska cieszy się rekordowym, 60 procentowym poparciem! Tak szerokie poparcie uwidacznia jak wielu obywateli docenia pracowitość obecnej ekipy rządowej i to pomimo przeprowadzania trudnych, choć niezbędnych, reform.
To był także udany rok dla samorządu terytorialnego. Wiatr w żagle tchnęło nowe zarysowanie kompetencji pomiędzy wojewodą a władzami samorządowymi, a także wznowienie mocno wyhamowanej w poprzednich latach decentralizacji państwa. Większe pieniądze zagwarantują samorządowcom środki na rozwój lokalnej infrastruktury, a nowe uprawnienia pozwolą szybciej i sprawniej reagować na potrzeby lokalnej społeczności. Efekty tych zmian już są zauważalne i cieszę się obserwując jak z miesiąca na miesiąc powstają nowe inwestycje w moim regionie.
Obejmując rok temu funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki spodziewałem się wytężonej pracy, ale tempo prac obecnego gabinetu jest iście zawrotne. Każdy minister jest bezpośrednio rozliczany z efektów swojej pracy i nikt nie ma taryfy ulgowej. To wielogodzinna, ciężka praca przed bardzo wymagającym szefem, jakim jest obecny premier Donald Tusk. Myślę jednak, że dla żadnego ministra, żadnego posła i polityka nie ma lepszej nagrody za pracę niż wymierne efekty doceniane przez zwykłego obywatela.
Nadchodzące dwanaście miesięcy będzie zapewne czasem jeszcze większego wysiłku – nieoczekiwany, światowy kryzys finansowy przyniósł nowe zagrożenia i już odcisnął swoje piętno na gospodarkach naszych sąsiadów. Wierzę, że dzięki już przyjętym rozwiązaniom, a także szeroko zakrojonym działaniom rządu będącymi bezpośrednią odpowiedzią na nowe, trudniejsze realia gospodarcze, sytuacja finansowa polskich rodzin pozostanie niezagrożona. Tego właśnie życzę wszystkim nam w nadchodzącym roku.

Adam Szejnfeld
www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)