Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

20. lat bez podwyżki!

Redaktor admin on 5 Kwiecień, 2024 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Czy ktoś chciałby dzisiaj pracować za płacę sprzed 20. lat? Czy ktokolwiek pracując w szkole, bibliotece, szpitalu, na budowie, w fabryce, czy na kolei zgodziłby się pracować przez 20. lat za tę samą pensję, bez jednej złotówki podwyżki? – pyta retorycznie senator Szejnfeld komentując stawki opłat za badanie techniczne pojazdów, które nie zmieniły się przez ostatnie 20. lat. i dodaje – średnia płaca w roku 2004 wynosiła ok. 2 300 zł miesięcznie a w roku 2024 wynosi już ok. 7 800 zł na miesiąc. Płaca minimalna w roku 2004 wynosiła 824 zł a teraz dochodzi do kwoty 4 300 zł miesięcznie. W tym samym czasie natomiast, przez te 20. lat, opłata za badanie techniczne pojazdów nie zmieniła się, a wszystko, nie tylko płaca minimalna czy przeciętne wynagrodzenie pracowników, wzrosło. Horrendalne w tym czasie były bowiem m.in. wzrosty cen energii elektrycznej, gazu, ogrzewania, podatków od nieruchomości, składek na ZUS, urządzeń, maszyn i sprzętu diagnostycznego, itp. itd., To chyba zatem cud, że tylko część stacji kontroli pojazdów w Polsce zbankrutowała, a reszta jeszcze różnymi sposobami jakoś się trzyma, choć już dogorywa….

Senator Adam Szejnfeld w dniu 3 kwietnia br. wziął dział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury Senatu RP, podczas którego przedstawiono informację Ministra Infrastruktury na temat problemów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów w Polsce.

Informację przedstawiła dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Renata Rychter. Na koniec 2023 r. na terenie Polski funkcjonowało 5 tys. 467 stacji kontroli pojazdów. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest działalnością gospodarzą regulowaną, a do jej prowadzenia wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę po spełnieniu wymagań ustawowych, dotyczących m.in. infrastruktury stacji diagnostycznej lub obowiązku zatrudniania co najmniej dwóch diagnostów technicznych. 2 tys. 477 stacji ma najszersze spektrum diagnostyki technicznej pojazdów.

Dyrektor Renata Rychter poinformowała również, że obecnie w ministerstwie trwają prace nad projektem systemowej nowelizacji prawa o ruchu drogowym w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, ponieważ Polska zobowiązana jest do tego, żeby wypełnić minimum implementacyjne odnośnie do dyrektywy nr 45 określającej wymagania dotyczące badania zdatności pojazdów poruszających się po drogach publicznych w Polsce.

Ponadto dyrektor Departamentu Transportu Drogowego powiedziała, że w resorcie infrastruktury prowadzone są też prace analityczne dotyczące podwyżki i możliwych nowych stawek opłat za badania techniczne. Brane są pod uwagę takie opłaty w innych krajach członkowskich UE, koszty prowadzenia takich badań, koszty uzyskiwania uprawnień przez diagnostów i koszty ich pracy, a także wskaźnik inflacyjny, wysokość wynagrodzeń minimalnych i średnich czy średni wiek pojazdów jeżdżących po drogach w Polsce.

W posiedzeniu uczestniczyli liczni przedstawiciele branży i organizacji branżowych, m in. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów czy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, a także przedsiębiorcy i diagności techniczni. Wszyscy apelowali do przedstawicieli ministerstwa o natychmiastowe działania naprawcze, ponieważ brak waloryzacji opłat za badanie techniczne pojazdu od dwudziestu lat doprowadził do katastrofalnej sytuacji na rynku. Apelowano przede wszystkim o zmianę rozporządzenia ministra i szybkie wprowadzenie mechanizmu waloryzacji opłat diagnostycznych, tak aby powiązać te opłaty ze wzrostem wynagrodzeń i wskaźnikiem inflacyjnym w Polsce. Zwracano uwagę na fakt ucieczki z zawodu młodych diagnostów technicznych w związku z dramatycznym obniżeniem wynagrodzeń w tym zawodzie, gdy tymczasem płaca minimalna wzrosła w tym okresie o 400%, a wskaźniki inflacyjne – o 70. Zwracano uwagę na problem, że obecnie blisko jedna trzecia diagnostów to osoby po 65. roku życia, a kolejne 33% to osoby w wieku 55–65 lat. Przypomniano też, że na problem SKP zwracał uwagę w swoim wystąpieniu z grudnia 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, który stwierdził, że wieloletni brak waloryzacji opłat za badania techniczne spowodował, że doszło do naruszenia równowagi między ważnym interesem publicznym, który przemawia za wprowadzeniem sztywnych cen za usługi świadczone przez stacje kontroli pojazdów, a wymogami ochrony praw przedsiębiorców prowadzących takie stacje.

Kończąc posiedzenie Komisji Infrastruktury senatorowie zadeklarowali wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o jak najszybszą zmianę cennika opłat za badanie techniczne pojazdów.

Źródło: Informacja własna oraz Kancelaria Senatu RP.

Foto: Tomasz Ozdoba

Dominika Kobiołka
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda w Pile

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)