Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Katastrofa, a nie zamach, dziewięćdziesiąt sześć ofiar, a nie dwie!

Redaktor admin on 10 Kwiecień, 2024 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Więcej:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=995619711924323&set=a.353078866178414

Wbrew przekazowi jednej z partii w katastrofie lotniczej a nie zamachu zginęły nie 2. osoby, ale 96. W dniu 10 kwietnia 2010 r., o 8.41, na lotnisku pod Smoleńskiem rozbił się prezydencki samolot TU-154. W katastrofie zginęło 96 osób, udających się na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wśród nich byli m.in. prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele rządu, szefowie centralnych instytucji państwa, parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, duchowni, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i załoga samolotu.

Bolesną stratę poniósł też Senat VII kadencji. Na pokładzie samolotu byli wicemarszałek Krystyna Bochenek oraz senatorowie Janina Fetlińska i Stanisław Zając. Zginęli również senatorowie poprzednich kadencji: Maciej Płażyński i Krzysztof Putra, senatorem I kadencji był także prezydent Lech Kaczyński. Przypominamy ich sylwetki.

Krystyna Bochenek (senator V‒VII kadencji)

Ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Pracowała jako dziennikarka, a następnie publicystka Polskiego Radia Katowice. Przez wiele lat zajmowała się upowszechnianiem kultury języka polskiego i popularyzacją zdrowia. Była pomysłodawczynią i współorganizatorką największej w kraju imprezy, promującej poprawność polszczyzny ‒ ogólnopolskiego Dyktanda. Animowała wiele wydarzeń medialnych i akcji charytatywnych na Śląsku. Zainicjowała akcję pozyskiwania funduszy na stypendia dla zdolnych śląskich studentów z niezamożnych rodzin. Współpracowała ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana. Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Janina Fetlińska (senator VI–VII kadencji)

Ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie, uzyskała też specjalizacje z dziedziny medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia. Kierowała licznymi placówkami, m.in. wojewódzkim ośrodkiem doskonalenia kadr medycznych, Instytutem Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Ciechanowie. Pracowała jako nauczyciel akademicki i dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Była autorką licznych artykułów z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Sprawowała mandat radnej powiatu ciechanowskiego (1998–2005). Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Zając (senator VII kadencji, poseł na Sejm I, III, V−VI kadencji)

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był sędzią i adwokatem. W okresie stanu wojennego występował jako obrońca działaczy opozycyjnych w licznych procesach politycznych. W 1993 r. założył własną kancelarię adwokacką w Jaśle. Sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2002‒2005). Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent RP Lech Kaczyński (senator I kadencji, poseł I i IV kadencji)

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistą w zakresie prawa pracy. Działał w opozycji w okresie PRL. Sprawował urzędy: prezydenta RP (2005–10), prezydenta Warszawy, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a także pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Był współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszym prezesem. Został kawalerem Orderu Orła Białego, a także kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy. Otrzymał też odznaczenia zagraniczne, m.in. węgierski Krzyż Wielki z Łańcuchem Orderu Zasługi, Narodowy Bohater Gruzji.

Maciej Płażyński (wicemarszałek Senatu VI kadencji, marszałek Sejmu III kadencji, poseł na Sejm IV i VI kadencji)

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Współtworzył Spółdzielnię Pracy Usług Wysokościowych „Świetlik”, w której pracowało wielu działaczy opozycji demokratycznej, i kierował nią do 1990 r. Pełnił urząd wojewody gdańskiego (1990–96), prezesa stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (2008–10). Był jednym ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Putra (wicemarszałek Senatu VI kadencji, poseł na Sejm X i I kadencji, wicemarszałek Sejmu VI kadencji)

Ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku. Działał w branżowych związkach zawodowych. Pracował w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, pełnił tam również funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego rady pracowniczej. Od sierpnia 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego (2002‒05). Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: Senat.gov.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)