Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (2005 cz.1)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

27 kwiecień 2005r.

„Młodzi, wykształceni i doświadczeni.”

W środę 27 kwietnia br. w Poznaniu zebrał się Zarząd Regionu Wielkopolska Platformy Obywatelskiej. Głównym punktem porządku obrad było zatwierdzenie wstępnych list wyborczych do Sejmu. Zarząd po trzech godzinach dyskusji ustalił i zatwierdził listy wyborcze do Sejmu w okręgach poznańskim, pilskim, kalisko-leszczyńskim i konińskim. Teraz składy list przygotowane przez struktury PO w poszczególnych okręgach wyborczych i zatwierdzone przez władze regionalne trafią do władz w Warszawie. Wtedy dopiero proces ustalania ostatecznego składu list i kolejności zostanie zakończony, ale już dzisiaj można powiedzieć, iż lista kandydatów z okręgu pilskiego charakteryzuje się tym, iż są na niej ludzie młodzi, wykształceni, a zarazem doświadczeni w różnych dziedzinach życia publicznego i zawodowego. Charakterystykę kandydatów na posłów okręgu pilskiego zawiera poniższe zestawienie tabelaryczne:

STATYSTYKA

Średnia wieku: 39 lat
Wykształcenie wyższe: 95%
Studenci: 1
Posłowie: 1
Radni: 7
Byli burmistrzowie: 2
Prawnicy: 3
Ekonomiści: 2
Lekarze: 2
Nauczyciele: 5
Przedsiębiorcy: 3
Urzędnicy: 2
Menedżerowie: 7

W załączeniu, jako ilustrację, przesyłamy zdjęcia z obrad Zarządu PO w Poznaniu.

27 kwiecień 2005r.

Spotkania z Rzeczpospolitą

Na zaproszenie dziennika Rzeczpospolita oraz Klubu Rzeczpospolitej, poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska) przebywał w dniu 26 kwietnia br. w Koszalinie. Głównym punktem pobytu przewodniczącego komisji w Koszalinie był udział w tradycyjnym spotkaniu członków i sympatyków Rzeczpospolitej, zrzeszonych w Klubie Rzeczpospolitej, którego temat przewodni brzmiał: “Perspektywy dla biznesu. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy dziś i w najbliższej przyszłości”. Spotkanie odbyło się w Hotelu Gromada – „ARKA” – z udziałem przedstawicieli biznesu, władz miasta i regionu oraz miejscowej społeczności akademickiej.

Poza spotkaniem w klubowiczami Rzeczpospolitej, poseł Adam Szejnfeld spotkał się również w tym dniu z członkami koszalińskiej BCC oraz z prezydentem Koszalina i wiceprezydentami miasta. Wziął udział także w konferencji prasowej z miejscowymi mediami.

25 kwiecień 2005r.

„Ojciec chrzestny”

„Ojciec chrzestny”, tak nazwano posła Adama Szejnfelda, przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki (PO), który w końcu ubiegłego roku zaangażował się w utworzenie w byłym województwie pilskim Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla małych przedsiębiorstw. Poseł organizował zebrania, dzwonił, spotykał się, przekonywał, namawiał…

I stało się! W dniu dzisiejszym w Czarnkowie oraz Złotowie, z udziałem posła Adama Szejnfelda, odbyły się uroczystości oficjalnego podpisania umów pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, a powiatami czarnkowsko-trzcianeckim oraz złotowskim dotyczących utworzenia i prowadzenia w tych powiatach Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC”. Podpisanie kolejnej umowy powiatowej zaplanowano na 10 maja br. w Chodzieży.

SFP „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC” z kapitałem początkowym 5,2 mln złotych powstał w oparciu o założenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców z północnej części województwa wielkopolskiego. W ramach dekapitalizowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej kapitał Funduszu będzie wynosił 17,2 mln złotych. Na 13 maja br. Zostało już zaplanowane podpisanie umowy, z udziałem posła Adama Szejnfelda, pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie na dokapitalizowanie naszego Funduszu kwotą 12 mln zł.

Podstawowym celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Klientami SFP „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC” mogą być mikro i małe przedsiębiorstwa, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników. SFP „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC” oferuje pożyczki w kwocie do 120 tys. Zł, ale możliwe jest także udzielanie również i większych pożyczek, do 700,000 zł, ale już bezpośrednio w centrali funduszu w Szczecinie.

Pożyczki udzielane przez Fundusz oprocentowane są według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus od 0,1 do 3,0 punktów procentowych marży w stosunku rocznym. Na dzień przygotowania niniejszej informacji dostępne oprocentowanie zaczyna się od 7,72% w skali roku do 10,72% w zależności od wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy. Okres spłaty pożyczki wynosi do 36 miesięcy od momentu podpisania umowy, ale w indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy. Dopuszczalny jest również 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Minimalny wkład własny w zależności od oceny ryzyka finansowania wynosi minimum 20% wartości przedsięwzięcia. Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki oprócz weksla in blanco może stanowić m.in.: poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie lub przewłaszczenie, ewentualnie hipoteka.

Szczegółowe informacje na temat działalności SFP „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC” udzielane są w Punktach Obsługi Funduszu działających
w poszczególnych powiatach oraz bezpośrednio w Biurze Regionalnym w Pile lub Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie.

22 kwiecień 2005r.

Turystyka – niedoceniany biznes

1. W piątek minionego tygodnia, poseł Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystym, otwarciu jubileuszowych, X Międzynarodowych Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato 2005”, jakie tradycyjnie zorganizowano w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Podczas otwarcia, a potem na spotkaniu z setką dziennikarzy, Adam Szejnfeld ponownie wyraził pogląd, że turystyka jest jedną z najważniejszych, ale niestety nadal niedocenianych, gałęzi gospodarki. Tylko w Polsce generuje ona ok. 8% PKB dając pracę 8% obywateli, a wpływy z przyjazdów turystycznych do naszego kraju osiągnęły w ubiegłym roku poziom 6 mld $ USA. Jeszcze lepiej wygląda to w Unii Europejskiej, gdzie w ubiegłym roku wpływy z turystyki przekroczyły 46 mld Euro i wygenerowały 3 mln miejsc pracy. Poseł Szejnfeld podkreślił, że dzisiaj głównym i najważniejszym sojusznikiem turystyki są samorządy terytorialne, co jest warte zauważenia choćby w związku ze zbliżającym się za miesiąc 15-leciem samorządnych gmin. Niestety podobnego zrozumienia dla potrzeb rozwoju biznesu turystycznego nadal nie można zauważyć w kręgach parlamentarnych i rządowych.

2. Liczne obowiązki posła i przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki Adama Szejnfelda powodują, że nie może on spotykać się z mieszkańcami swojej gminy Szamocin tak często, jakby chciał. Tym razem więc spotkanie odbyło się w… Sejmie. Kilkudziesięcioosobowa wycieczka dzieci, młodzieży i nauczycieli z Lipiej Góry, gmina Szamocin, odwiedziła bowiem w ostatnich dniach Warszawę i w Sejmie spotkała się ze swoim posłem w gmachu parlamentu. Podczas spotkania rozmawiano o pracach Sejmu, różnicach i podobieństwie w funkcjonowaniu parlamentu oraz rad gmin i powiatów, zasadach pracy posłów, struktury organizacyjnej Sejmu i Senatu oraz o innych sprawach, które leżały w kręgu zainteresowania zebranych. Uczestnicy spotkania mięli również okazję do zwiedzania gmachów Sejmu i Senatu oraz przysłuchiwaniu się z galerii dla gości trwającym obradom.

19 kwiecień 2005r.

Jan Rokita, Zyta Gilowska, Adam Szejnfeld – „Nowy rząd”

Jan Rokita, Zyta Gilowska i Adam Szejnfeld z Platformy Obywatelskiej oraz Ludwik Dorn i Elżbieta Kruk z Prawa i Sprawiedliwości wystąpili na konferencji naukowej, pt. „Nowy rząd – stare problemy”, jaka została zorganizowana w ramach Tygodnia Ekonomicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

W konferencji wzięło udział kilkaset osób, głównie studentów i pracowników KUL, a pierwsza jej część przewidywała wystąpienia na następujące tematy:

1. Instytucjonalizacja aksjologii: czy sprawiedliwe zasady można przekształcić w sprawne państwo (Jan Rokita, poseł PO).

2. IV Rzeczpospolita: ekskluzywny dogmatyzm, czy polityczna konieczność (Ludwig Dorn, poseł PiS).

3. Ład w publicznych finansach, a ład organizacyjny w państwie. Możliwa kompatybilność dwóch porządków (prof. Zyta Gilowska, posłanka PO).

4. Co z tym skarbem? O nowy model nadzoru właścicielskiego (Elżbieta Kruk, Posłanka PiS).

5. Konkurencyjność, czy niwelowanie zróżnicowań? Strategiczne wyzwania polskiej gospodarki (Adam Szejnfeld, poseł PO).

6. Głód rozwoju. Makro-problemy z perspektywy lokalnej (Andrzej Pruszkowski, prezydent Lublina).

W drugiej części konferencji przeprowadzono ponad godzinną dyskusję na temat problemów ekonomicznych i gospodarczych trapiących państwo oraz planów ich rozwiązywania przez nową ekipę rządzącą.

11 kwiecień 2005r.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, Platforma Obywatelska, wziął udział w ostatnim, w bieżącej kadencji, posiedzeniu kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapituła rozpatrzyła zgłoszenia 168 kandydatów w ośmiu kategoriach: „Polskie Przedsiębiorstwo” – 28 zgłoszeń, „Średnie Polskie Przedsiębiorstwo” – 29 zgłoszeń, „Małe Polskie Przedsiębiorstwo” – 25 zgłoszeń, „Instytucja Finansowa” – 13 zgłoszeń, „Eksporter” – 15 zgłoszeń, „Gospodarstwo Rolne” – 21 zgłoszeń, „Inwestycja Zagraniczna” – 13 zgłoszeń, „wynalazek” – 24 zgłoszenia.

Kapituła, po wielogodzinnej dyskusji i w tajnym głosowaniu, przyznała swoje nominacje następującym kandydatom we wskazanej kolejności:

1. Polskie Przedsiębiorstwo:

*

WSK PZL Świdnik S.A.
*

Tubądzin – Zakład Ceramiki Budowlanej w Tubądzinie
*

Firma Cukiernicza „Solidarność” Sp. z o.o

2. Średnie Polskie Przedsiębiorstwo:

*

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
*

Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA”
*

Laboratorium Kosmetyczne „Dr Irena Eros” S.A.

3. Małe Polskie Przedsiębiorstwo:

*

Biuro Podróży „TRIP”
*

Przedsiębiorstwo Badawczo Wdrożeniowe Olmex S.A.
*

Enterprise Sp. z o.o.

4. Eksporter:

*

Solaria Bus & Coach Sp. z o.o.
*

Berlinek S.A.
*

Fabryka Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A.

5. Inwestycja Zagraniczna w Polsce:

*

“PLAVA” Kraków zakłady Farmaceutyczne S.A.
*

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
*

“Kronpol” Sp. z o.o.

6. Instytucja finansowa:

*

Bank Ochrony Środowiska S.A.
*

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
*

Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A.

7. Wynalazek:

*

Zespół prof. Janusza Rachonia z Politechniki Gdańskiej i Polpharma Polpharmy S.A. – OstemaX 70 comfort.
*

Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG” – Ramię Górniczego kombajnu ściennego.
*

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – Antyterrorystyczny robot neutralizująco-wspomagający „EXPORT”.
*

Alstom Power Sp. z o.o. Oddział Elbląg – Ciepłowniczo-konsedancyjna turbina parowa 7CK65.

8. Gospodarstwo Rolne:

*

Gospodarstwo Pasieczne „SĄDECKI BARTNIK”, Stróże.
*

Agro-Brusno Sp. z o.o. Kocury, Popielewo.
*

Doświadczalne Gospodarstwo Rolne – W.R. Wójcie, Habdzin Konstancie-Jeziorna

10 kwiecień 2005r.

Awans Jokera!

W sobotę dziewiątego kwietnia br. rozegrano w Pile jeden z najważniejszych meczy piłki siatkówkowej mężczyzn w bieżącej rundzie I ligi serii B między miejscową drużyną a zawodnikami z Wołomina. KS Joker Piła rozgromił na własnym boisku zespół KPS Wołomin 3:0 poprzez co przypieczętował swój niebywały sukces – awans do ekstraklasy Polskiej Ligi Siatkowej. Jest to tym bardziej wielki wyczyn, że KS Joker jest Klubem, który od lat działa i konsekwentnie pnie się do góry list rankingowych głównie na bazie własnej kuźni kadry zawodniczej i w zasadzie na bazie skromnych, rodzimych finansów. Podczas meczu, a następnie w uroczystej kolacji wydanej na cześć zwycięskiej drużyny udział wziął, miedzy innymi, poseł Adam Szejnfeld, honorowy prezes KS Joker Piła. Władze Klubu podziękowały, sponsorom, przedstawicielom miasta, działaczom, trenerom i oczywiście zawodnikom za włożony wkład w osiągnięte zwycięstwo drużyny i wspieranie Klubu. Najbardziej zasłużeni w tej mierze otrzymali z rąk prezesa Klubu, pana Jerzego Jasińskiego, okolicznościowe statuetki. W gronie tych osób znalazł się także Adam Szejnfeld, poseł Platformy Obywatelskiej.

5 kwiecień 2005r.

Pożegnanie posłów Platformy Obywatelskiej Regionu Wielkopolski
z Janem Pawłem II Papieżem Polskim.

„Nie człowiek żąda wolności od Boga,
lecz Bóg jej żąda od człowieka.”
M. Bierdiajew

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Głowy Kościoła Katolickiego.

W konsekwentny sposób tłumaczył i pokazywał, czym jest odpowiedzialność chrześcijanina za świat i wspólnotę w której żyje.

Niestrudzenie popierał dążenie człowieka do wolności, kiedy poprzez obecność i słowo wspierał walkę z wciąż istniejącymi dyktaturami i ideologiami.

Głęboko rozumiał idee zjednoczenia Europy w jej pełnym wymiarze, obejmującym kraje Europy środkowej i wschodniej. Angażując autorytet swój i Kościoła w niezaprzeczalny sposób pomógł w tym dziele.

Był człowiekiem ekumenizmu i dialogu z wyznawcami innych religii. Poprzez spotkanie
i zrozumienie pokazał, że chrześcijanin nie powinien bać się zmieniającego się świata, ale odpowiedzialnie go współtworzyć.

Żegnamy najwybitniejszego Polaka.
Łączymy się w smutku ze wszystkimi,
którym bliska jest Jego pamięć.

Waldy Dzikowski,
Michał Stuligrosz,
Adam Szejnfeld
Posłowie na Sejm RP

Filip Kaczmarek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Członkowie Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej

4 kwiecień 2005r.
Pożegnanie z Papieżem – wspomnienia posła Adama Szejnfelda

Odszedł największy z Polaków, największy nie tylko spośród tych, którzy żyli w naszych czasach. Odszedł ciałem, lecz nadal jest i będzie z nami duchem swoim na wieki do dni naszych ostatnich i do dni ostatnich naszych następców. Odszedł Jan Paweł II, zwany Wielkim.

Pozostajemy smutni, lecz z wiarą, że odszedł tam, gdzie i my wszyscy zmierzamy, aby w radości się połączyć i być razem.

Poseł Adam Szejnfeld refleksje swoje i wspomnienia związane z Papieżem Polakiem zamieścił na swojej stronie internetowej: http://szejnfeld.sejm.pl

Zainteresowanych zapraszamy do lektury, przemyśleń i zadumy.

1 kwiecień 2005r.

Wielkopolskie spotkania
Piła, Wronki, Szamotuły, Oborniki, Poznań.

Poświąteczne dni poseł Adam Szejnfeld poświecił wyjazdom i spotkaniom w Wielkopolsce. W programie pobytu we Wronkach znalazła się Spółdzielnia Pracy „Postęp” oraz odwiedziny w słynnej firmie Amica S.A., natomiast w Szamotułach zwiedzanie Muzeum Zamku Górków oraz pożegnanie odchodzącego do innej pracy bardzo lubianego i szanowanego dyrektora szamotulskiego Muzeum. W Pile poseł wziął udział m.in. w posiedzeniu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, na którym to zaopiniowano budżet uczelni na bieżący rok oraz przyjęto nowelizację regulaminu pracy Konwentu. Wizyta w Obornikach natomiast przewidywała spotkanie z młodzieżą maturalną w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym, odwiedziny w rodzinnej firmie „Guma” państwa Wicherków oraz spotkanie z dziennikarzami miejscowych mediów. W Poznaniu poseł Adam Szejnfeld wziął udział w posiedzeniu Zarządu Platformy Obywatelskiej, na którym omawiano stan prac nad tworzeniem wielkopolskich list wyborczych, a także sytuację w Zespole Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin a także spraw związanych z sytuacją na drodze nr 92 w związku z nadmiernym ruchem nie przejmowanym przez autostradę wielkopolską.

26 marzec 2005r.

Prezes KS Joker Piła

W dniu 26.03.2005r. władze Klubu Sportowego „Joker” Piła nadały posłowi Adamowi Szejnfeldowi (PO) tytuł Honorowego Prezesa KS „Joker Piła”. Jak to oznajmił podczas uroczystości w pilskiej hali sportowej prezes Klubu, pan Jerzy Jasiński, jest to dowód uznania dla zainteresowania i wspierania pilskiego klubu przez posła Adama Szejnfelda.

Klub Sportowy ”JOKER” Piła jest klubem jednosekcyjnym – siatkówki mężczyzn. Przez okres minionych 12 lat Klub największe swoje sukcesy na arenie ogólnopolskiej osiągał w kategoriach juniorów młodszych i juniorów. Obecnie natomiast jest to jedna z najlepszych drużyn w Polsce, mająca ambicję znalezienia się w ekstraklasie polskiej siatkówki.

Od marca 1999 roku prezesem Klubu jest pan Jerzy JASIŃSKI, a wiceprezesami pan Włodzimierz WINKLER i Arkadiusz BARAŃSKI. Na bazie dobrze zorganizowanej pracy z młodzieżą nowy Zarząd podjął decyzję o grze w lidze centralnej i w sezonie sportowym 2000/2001

KS ”JOKER” wystartował w II lidze . Od 1999 roku zespoły młodzieżowe w każdym roku zdobywały medale Mistrzostw Polski, a kwiecień 2003 przyniósł historyczny sukces drużyny seniorskiej, która awansowała wreszcie do I ligi serii B. W sezonie sportowym 2003/2004 beniaminek serii B, po zakończeniu rozgrywek, uplasował się na wysokim trzecim miejscu. Warto dodać, że Klub osiąga swoje sukcesy także w młodej jeszcze olimpijskiej dyscyplinie sportu, jaką jest siatkówka plażowa. Jest to m.in.:

w 2002 roku:

*

czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata U-18

*

wicemistrzostwo Polski Juniorów

*

wicemistrzostwo Polski Kadetów

w 2003 roku:

*

brązowy medal Mistrzostw Europy U-20 (pierwszy medal w historii polskiej siatkówki plażowej)

*

mistrzostwo Polski Juniorów

*

wicemistrzostwo Polski Juniorów

w 2004 roku:

*

brązowy medal Mistrzostw Europy U-20

W obecnym sezonie 2004/2005 KS „Joker” podjął natomiast walkę o wejście do I ligi serii A i jak na razie plan jest bardzo dobrze realizowany rokując powodzeniem. W dotychczasowych rozgrywkach pilska drużyna nie przegrała ani jednego meczu. Oby tak dalej!

26 marzec 2005r.

Parowozy, komputery i lasery! Przedświąteczne wizyty posła Szejnfelda

Parowozy, huk młotów, smary i opary. Tak wyglądały kiedyś zakłady ZNTK w Pile, na ul. Warsztatowej. Dzisiaj w remontowanych halach, na czystych posadzkach stoją drogocenne maszyny drukarskie, całe linie produkcyjne sterowane komputerami i laserami. Oto obraz firmy, która przejęła rolę sławienia Piły i regionu pilskiego po byłych ZNTK i ZNLS. Jest to Drukarnia „Winkowski Sp. z o.o.” należąca do Grupy „Winkowski”, która zatrudnia obecnie ponad 1.300 osób, w tym tylko w Pile aż 800 pracowników.

Poseł Adam Szejnfeld (Platforma Obywatelska), przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki przedsiwąteczne dni poświecił spotkaniom i odwiedzinom w pilskich przedsiębiorstwach. Wizyta w dawnych Zakładach Graficznych w Pile na ul. Okrzei, obecnie Drukarnia „Winkowski”, przywołała wspomnienia z minionych lat i zderzenie z aktualną rzeczywistością. Wizyta ta również, w połączeniu ze wcześniejszymi w innych drukarniach pilskich, w tym w drukarni Agory, pokazuje, że Pila staje się „stolicą” polskiego drukarstwa, a tradycyjne, ciężkie i mało wydajne przemysły, zastępowane są nowoczesnymi, działającymi na światowym poziomie przedsiębiorstwami.

Podobne wrażenia pozostają po wizycie w słynnym już pilskim Philipsie, który również jeszcze przed Wielkanocą postanowił odwiedzić poseł Adam Szejnfeld. Na świątecznej drodze odwiedzin pilskiego parlamentarzysty znalazły się w Wielki Piątek także Holding Ekolog Pila oraz świetnie prosperująca i rozwijająca się firma rodzinna braci Ekiertów – Mini Max. Dzień natomiast został zakończony spotkaniem z władzami Klubu Sportowego „Joker Piła” i udziałem w bardzo ważnym meczu z drużyną z Radomia o wejście do ekstraklasy piłki siatkowej – I ligi serii A. Nasi świetni siatkarze nie zawiedli dając pilanom świąteczny prezent – Joker wygrał mecz 3 do 1 i jest już tylko o jeden krok od upragnionego przez wszystkich awansu.

23 marzec 2005r.

Kraj Rad – Zlikwidować!

Poseł Adam Szejnfeld – Platforma Obywatelska – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, proponuje zlikwidowanie wszelkiego rodzaju rad doradczych i opiniodawczych tworzonych ustawowo w przeszłości i obecnie w Polsce, przy okazji uchwalania ustaw dotyczących różnych urzędów, agencji, czy innych instytucji państwowych.

To istny Kraj Rad – mówi poseł Adam Szejnfeld – w ostatnich latach stało się modną normą, że tworząc jakąś państwową instytucję, równocześnie tworzyło się przy niej określone ciało, niekiedy organ w postaci Rady. Są to najczęściej ciała jedynie opiniodawcze, doradcze, rzadko quasi nadzorcze, w których zasiada w skali kraju tysiące osób i mimo, że najczęściej są to funkcje „społeczne”, a więc za które nie przysługuje wynagrodzenie, to jednak pociągające olbrzymie koszty ich utrzymania w skali kraju. Tylko wypłaty samych diet i zwroty kosztów podróży pochłaniają ponad 7 mln zł, a do tego przecież należałby dodać koszty utrzymania biur, sekretarek, urzędników obsługujących rady, samochody, korespondencję, nie wspominając już o „kawie, czy herbacie”. Ale nie koszty finansowe są tu najgorsze. Rady te najczęściej służą jedynie jako „przykrywka” dla decydentów, którzy zawsze niepopularne, a co gorsze, nietrafione decyzję mogą uzasadniać pozytywnymi opiniami ich ciała doradczego – Rady. „Co dobre – to ja, co złe – to moja Rada”! Tak się właśnie często kończy i do tego „używa” rad w Polsce. Dla czystości i przejrzystości procesu decyzyjnego należałoby zlikwidować większość, jeśli nie wszystkie, rady – mówi poseł Adam Szejnfeld, który już teraz zlecił do Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu dokonanie analiz sytuacji w tym zakresie.

Pomysłowi posła Adama Szejnfelda obszerny artykuł poświęciła dzisiejsza „Rzeczpospolita” („Rz.” z dnia 23.03.2005r. nr 69 na stronach A1 i B1).

21 marzec 2005r.

Jest dobrze, lecz powinno być lepiej

21 marca, sejmowa Komisja Gospodarki oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN zorganizowały kolejna doroczną swoją konferencję nt.: „Konkurencyjność sektora MSP 2005”.

Adam Szejnfeld, otwierając obrady, podkreślił, że szansą polski na rozwój jest wzmacnianie pozycji konkurencyjnej nie tylko polskich przedsiębiorstw, ale całego kraju. Polska musi doganiać w rozwoju kraje „starej” Unii Europejskiej, lecz naszymi głównymi konkurentami są jednak kraje „nowej” dziesiątki. By osiągnąć tę pozycję konieczne jest dokonanie kilku bardzo ważnych „zabiegów”, mi. in. deregulacji otoczenia prawnego biznesu, zwiększenie jakości tworzonego prawa, zmniejszenie uznaniowości w działaniu administracji, podniesienie sprawności i efektywności działania administracji i instytucji obsługi biznesu, ale przede wszystkim konieczne jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia nowych miejsc pracy, a także zwiększenie dostępności do finansowania zewnętrznego działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia, zwłaszcza dla wzmocnienia procesów inwestycyjnych, jest zwiększenie stabilności funkcjonowania państwa i prawa – zakończył wstęp przewodniczący Komisji Gospodarki.

Na konferencji zaprezentowano wyniki V edycji badań sektora MSP, przeprowadzonych przez CBOS na zlecenie PKPP Lewiatan. Wyniki tych badań wskazują,
że główną bolączką polskich przedsiębiorstw jest biurokracja, wysokie podatki i koszty pracy. Na te czynniki wskazuje od 77% do prawie 90% firm.
“Z tego punktu widzenia surrealistycznie wyglądają zapowiedzi zwiększenia składek na ubezpieczenie społeczne” – podkreśliła Henryka Bochniarz. Dodała, że pomimo obniżki stawki podatku CIT w 2004 r., przedsiębiorcy nadal negatywnie odczuwają wysokość podatku VAT oraz niestabilność i niejasność prawa podatkowego.

Przedsiębiorcy zostali zapytani o to, które urzędy najbardziej przeszkadzają im w prowadzeniu działalności. Najmniej przyjazny okazał się ZUS (32,6%), urzędy skarbowe (14,5%) oraz urzędy pracy (13,3%).

Podstawowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności polskich produktów oferowanych przez MSP jest cena, wskazywana przez 57,6% reprezentatywnej próby przedsiębiorstw. Do innych ważnych czynników należy jakość produktów (18,7%) i obsługi klienta(9,6%).

Kondycja MSP w Polsce i uzyskane wyniki są, jak podkreślali przedstawiciele PKPP Lewiatan, niekorzystna. Wynika to z malej roli, jaką odgrywa innowacyjność, nowatorstwo produktów Jedynie 23,2% przedsiębiorstw deklaruje, że wąska specjalizacja i specjalistyczna wiedza decyduje o ich pozycji na rynku, a 5,8% stawia na nowatorski i innowacyjny charakter swoich produktów i usług. W ocenie uczestników konferencji ten stan rzeczy oznacza, że polskie firmy będą w przyszłości zagrożone wyparciem przez tańszych producentów z Azji.

Niepokojący jest brak inwestycji i mały zakres korzystania z kredytu przy ich finansowaniu. W 87,6% przypadków źródłem środków na inwestycje są środki własne. Jednocześnie brak dostępu do kredytów wymieniany jest dopiero na czwartym miejscu wśród najważniejszych czynników osłabiających inwestycje. Większość firm (55,6%) wskazuje na słabą koniunkturę, 42% na niewykorzystane zasoby techniczne, a 20% na brak strategii rozwoju.

Prawie połowa firm planuje obniżać koszty działalności, a jedna trzecia wdrożyć nowe technologie lub zmodernizować się. Zaledwie, co pięćdziesiąta planuje wydatki badawczo-rozwojowe. Jednocześnie tylko 2,8% firm składało wnioski o unijne dotacje po 1 maja 2004 r.

Niewątpliwie jednym z najbardziej zastanawiających i niepokojących wyników badań jest to, że aż 58% firm wskazuje, iż ich głównym atutem konkurencyjności jest cena produktu lub usługi, tylko 19% podaje, że jakość, a jedynie 1% wskazuje na innowacyjność.

20 marzec 2005r.

Program pilotażowy dla Polaków w Niemczech

W minionym tygodniu kilkuosobowa delegacja polskiego parlamentu pod przewodnictwem posła Adam Szejnfelda (Platforma Obywatelska), przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki, odbyła cykl spotkań w stolicy Republiki Federalnej Niemiec. W delegacji, która wyjechała na zaproszenie niemieckiego rządu, wzięli udział również: Robert Smoleń (SLD), przewodniczący sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, Artur Zawisza (PiS), członek sejmowej Komisji Gospodarki, Andrzej Grzyb (PSL), wiceprzewodniczący sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, Alicja Olechowski (PO) członkini sejmowej Komisji Gospodarki oraz dr Jan Szomburg, prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, jednocześnie dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej.

Przedmiotem bardzo licznych spotkań na szczeblu rządu federalnego, parlamentu federalnego oraz na szczeblu landowym były sprawy związane z gospodarkami obu państw, wspólną wymian handlową oraz przyszłością naszych krajów w globalizującej się, nie tylko w skali Europy, ale i świata, gospodarce. Szczególnymi tematami, poruszanymi na każdym spotkaniu były sprawy dotyczące nie tylko swobodnego przepływu towarów i osób w ramach wspólnoty, między Polską a Niemcami, ale przede wszystkim sprawy dotyczące otwarcia niemieckiego rynku pracy na pracowników z Polski oraz zagadnienia dotyczące projektu „dyrektywy usługowej” UE. Poruszano również kwestie podejmowania wspólnych przedsięwzięć biznesowych przez polskich i niemieckich przedsiębiorców, stanu realizacji Strategii Lizbońskiej oraz koniecznych zmian związanych z unijnym programem wzmocnienia konkurencyjności gospodarki Wspólnoty. Poruszano również sprawy związane z projektami nowej polityki przemysłowej, nowej polityki finansowej oraz paktu stabilizacji i rozwoju.

Delegacja polska wyrażała pogląd, iż brak sukcesu Strategii Lizbońskiej oraz obecne problemy gospodarki niemieckiej, w tym wysoki wskaźnik bezrobocia, może być wynikiem między innymi biurokratyzacji życia gospodarczego w Unii Europejskiej oraz przeregulowania i zamykania się niemieckiego rynku na konkurencyjnych pracowników „z nowych krajów”, w tym przede wszystkim z Polski. Kierując się pozytywnymi doświadczeniami, na przykład Wielkiej Brytanii, Szwecji, czy Irlandii, polscy parlamentarzyści wnosili o otwarcie rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec dla Polaków, a przede wszystkim o przeciwstawienie się szkodliwym projektom zapisów w dyrektywie „usługowej” dla swobody świadczenia usług w naszych krajach. Poseł Adam Szejnfeld zaproponował, by bez zbędnej zwłoki podsumowano pierwszy okres przejściowy dla swobody przepływu pracowników, a nie czekając na to, by strona niemiecka rozważyła także możliwość wprowadzenia, na przykład we wschodnich landach RFN, programu pilotażowego, w ramach którego stworzono by możliwość swobodnego zatrudnia pracowników z Polski w Niemczech. Podsumowanie takiego pilotażu wraz z analizą wyników pierwszego okresu przejściowego być może pozwoliłaby w sposób bardziej obiektywny na podjęcie decyzji w tym zakresie na kolejne lata przejściowe, a może nawet na zniesienie okresów przejściowych w zatrudnianiu polskich pracowników na terytorium Republiki Federalnej Niemiec oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie krytykowano ewentualne pomysły na otwarcie rynków nie w skali regionalnej, lecz w skali sektorowej. Z odbytych rozmów z partnerami niemieckimi wynikało, iż idea programu pilotażowego zdecydowanie bardziej spodobała się politykom szczebla krajowego niż federalnego, ale wszystkie strony podkreślały, iż jest to interesujący pomysł warty poważnego rozważenia.

Delegacja polska przeprowadziła rozmowy m.in. z panem dr Rainerem Wende, przewodniczącym Komisji Gospodarki Niemieckiego Bundestagu, z panem Kurtem Bodewigem, wiceprzewodniczącym Komisji ds. Unii Europejskiej niemieckiego Bundestagu, z panem Volkmarem Strauchem, Sekretarzem Stanu ds. Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Kobiet oraz z panem Harardem Wolfem, senatorem ds. Gospodarki, Pracy i Kobiet Landu Berlin.

Odbyto także bardzo ważne spotkania z rządowymi urzędnikami wysokiego szczebla m.in. w Urzędzie Kanclerza Federalnego (z dyrektorem Departamentu Polityki Europejskiej – panem Reinhardem Silberbergiem), w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Pracy (z dyrektorem departamentu Polityki Europejskiej – panią Claudią Dorr) oraz w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych (z dyrektorem Departamentu Europy – panem dr Eckartem Cuntzem).

Poza spotkaniami z politykami Bundestagu i Rządu RFN rozmawiano również z politykami Brandenburgii, m.in. z panem Steffenem Reiche, przewodniczącym Komisji do Spraw Europejskich i Polityki Rozwojowej oraz panią Gerlinde Stobrawą wiceprzewodniczącą Komisji ds. Europejskich i Polityki Rozwojowej Landtagu Brandenburgii, a także z panem dr Jochaenem Bethkenhagenem, dyrektorem Departamentu Europy i Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Stanu Brandenburgii.

Delegacja spotkała się również z członkami Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej niemieckiego Bundestagu oraz z panem dyrektorem Golfem Dieterem Schnellem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Roku Niemiecko-Polskiego – Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN.

Odbyto także spotkania i rozmowy w Invest in Germany, w Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI) oraz w Zrzeszeniu Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK), a także w Izbie Przemysłowo Handlowej Berlina (IHK). Oczywiście spotkano się również z przedstawicielami Polski w RFN, a więc z Andrzejem Byrtem, ambasadorem RP w Berlinie oraz z prof. Józefem Olszewskim, radcą handlowym Wydziału Ekonomiczno Handlowego. Polska delegacja miała też możliwość spotkań i rozmów z polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność gospodarczą w różnych branżach i w firmach różnej wielkości w obu naszych krajach.

19 marzec 2005r.

Wizyta na Śląsku

Na zaproszenie posła Edwarda Maniury, Adam St. Szejnfeld (Platforma Obywatelska) przebywał w dniach 18 -19 marca w regionie Śląskim. Program wizyty posła Adama Szejnfelda, przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki, przewidywał wizytę w Hucie Stali Sp. z o.o. w Częstochowie, spotkanie z działaczami Platformy Obywatelskiej z Częstochowy, zwiedzanie Klasztoru na Jasnej Górze, a następnie spotkania z przedsiębiorcami w Kłobucku oraz w Lublińcu.

Przewodniczący Komisji zapoznał się również z realizacją projektu odrestaurowania i oddania do użytku zabytkowego pałacyku w Czarnym Lesie, który obecnie służy, jako ośrodek hotelowo-konferencyjny. Obecna wizyta nie była pierwszym pobytem posła Adam Szejnfelda na Śląsku. Warto przypomnieć, iż ostatnio odwiedził on już również i inne miasta tego województwa, np. Bielsko Białą, Jastrzębie Zdrój oraz Gliwice.

Niewątpliwie ciekawym punktem programu, podczas wizyty w Częstochowie, było spotkanie z członkami Zarządu Huty w Częstochowie i z przedstawicielami związków zawodowych Huty, która jest obecnie w trakcie procesu prywatyzacyjnego. Przewodniczący Adam Szejnfeld zapoznał się z oceną programu prywatyzacji oraz aktualnym stanem negocjowania pakietów prywatyzacyjnych, w tym pakietu socjalnego. Rozmawiano również na temat innych potencjalnych wariantów przekształceń spółki, prowadzącej działalność hutniczą, jako następczyni Huty Częstochowa S.A.

Przedsiębiorcy z Kołbucka, Lublinca oraz Tarnowskich Gór natomiast rozmawiali z posłem Szejnfeldem na temat aktualnych prac Komisji Gospodarki, a przede wszystkim zna temat planów gospodarczych Platformy Obywatelskiej. Większość zebranych opowiadała się za zmniejszeniem obciążeń podatkowych popierając propozycję wprowadzenia podatku liniowego oraz ujednolicenia na jednym poziomie obciążeń wszystkich podatków dochodowych i VAT-u. Proponowano również wdrożenie optymalnej deregulacji gospodarki poprzez zmniejszenie ilości przepisów regulujących w Polsce otoczenie gospodarcze.

14 marzec 2005r.

Szejnfeld i Belka w Ciechocinku

Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w XII Forum Gospodarczym, jakie rozpoczęło się w dniu 14 marca br. w Ciechocinku. Forum zostało rozpoczęte inauguracyjnym panelem dyskusyjnym pt. „ Czy Polskę i polską gospodarkę stać na znalezienie się w drugiej lidze europejskiej?”, w którym wystąpili : prof. Marek Belka, Premier Rządu RP, prof. Ryszard Ławniczak, sekretarz Zespołu Społecznych Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP, prof. Andrzej Dorosz, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki oraz Adam St. Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (PO).

Zebrani w dyskusji, a potem odpowiadając na pytania z Sali, wymienili poglądy na temat obecnego miejsca Polski w rodzinie krajów europejskich oraz na temat naszych szans i perspektyw na przeszłość w aspekcie wewnątrzuninej konkurencji między państwami „starej” i „nowej” Unii Europejskiej.

W dalszym ciągu dnia poseł Adam Szejnfeld odbył kilka spotkań, między innymi z władzami miasta Ciechocinka, starostwa Aleksandrowa Kujawskiego oraz z prezesami i dyrektorami uzdrowisk oraz sanatoriów z całej Polski. Tematem tych spotkań była sytuacja gmin uzdrowiskowych oraz przyszłość lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.

11 marzec 2005r.

Szejnfeld za powołaniem sejmowej Komisji

W piątek 11 marca br. Sejm RP przegłosował powołanie Komisji ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Poseł Adam Szejnfeld był jednym z tych, którzy głosowali za powołaniem nowej komisji polskiego Sejmu; jednocześnie przepadł wniosek o powołanie Komisji ds. Kobiet. Posłowie w swoich opiniach na temat konieczności powołania nowej komisji podzielili się, a uchwała tworząca nową Komisję przeszła stosunkiem głosów 393 „za”, 202 „przeciw”, i 2 „wstrzymujące się”.

8 marzec 2005r.

Szejnfeld – pierwszy

Poseł Adam Szejnfeld – Platforma Obywatelska – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, jest pierwszym polskim parlamentarzystą, który postanowił sprawom kobiet poświęcić odrębną stronę www, dla której udostępnił miejsce na swojej stronie internetowej. Od symbolicznego dnia 8 marca br., czyli od „Dnia Kobiet”, na stronie http://szejnfeld.sejm.pl można zapoznać się z materiałami, które będą tam sukcesywnie zamieszczane.
W powitaniu na wspomnianej stronie możemy przeczytać:

Witam Państwa na mojej stronie internetowej poświeconej kobietom aktywnym w życiu prywatnym i publicznym.

Mężczyźni, zwłaszcza w Polsce, szanują kobiety. Ale, czy zawsze potrzeby i problemy kobiet są właściwie rozumiane?… Czy rola kobiety w społeczeństwie jest należycie doceniana?… Jeśli nie wszędzie i nie wszystkie kobiety potrafią korzystać z równych praw i wolności, to czy zastanawiamy się, jakie są tego przyczyny i jak można je likwidować?… Czy bariery na drodze życia prywatnego lub kariery zawodowej kobiet są barierami identycznym, z tymi, jakie napotykają mężczyźni, czy też mają one swoją specyfikę? Czy tkwią one w nich samych – w kobietach, a może tkwią głównie w nas – w mężczyznach?… Jak pokonywać bariery równego korzystania z praw, jak minimalizować i ograniczać przeszkody w swobodnym rozwoju?…

Pytania. Wiele pytań może dotyczyć kobiet i mężczyzn, ich wzajemnych relacji, ich statusu i pozycji w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku. Ta strona nie ma na celu udzielenie odpowiedzi na nie wszystkie, ale ma dać szansę na zgłębianie wiedzy na ten temat, choćby poprzez możliwość zapoznania się z załączonymi artykułami, analizami i ekspertyzami, a także poprzez odesłanie do lektury innych stron i portali internetowych poświęconych kobiecej problematyce, z zastrzeżeniem, że niekoniecznie musimy się zgadzać z ich treścią. Wszak każdy odpowiada przede wszystkim za swoje poglądy.

Zainteresowanych zapraszam więc do lektury i przemyśleń.
Adam St. Szejnfeld
Poseł Platformy Obywatelskiej

5 marzec 2005r.

Stoczniowy super express. Komisja ułatwia przyjęcie ustawy.

W minionym tygodniu Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do budowy statków w Polsce. Ustawa ma na celu stworzenie możliwości dofinansowywania przez ministra gospodarki budowy statków w polskich stoczniach, jeśli o te same kontrakty ubiegały się stocznie koreańskie stosujące nieuczciwe zasady konkurencji na wolnym rynku. Ustawa jest ważnym aktem nie tylko dla samych stoczni, czy też poznańskiego H. Cegielskiego, ale dla wszystkich firm sektora, który zatrudnia w Polsce około stu tysięcy osób. Radykalny wzrost cen stali, spadek wartości euro i dolara oraz nieuczciwa konkurencja stoczni koreańskich powodują niebywałe trudności stoczni europejskich, a szczególnie polskich.
Uchwalenie ustawy odbyło się w iście expressowym tempie ponieważ, aby mogła ona stać się obowiązującym prawem, musi wejść w życie jeszcze w marcu br. Z tego powodu, Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki włączył rządowy projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji natychmiast po przesłaniu go przez marszałka Sejmu, na drugi dzień odbyło się już jego drugie czytanie na forum plenarnym Sejmu, a dnia trzeciego projekt został przyjęty w trzecim czytaniu przez Wysoką Izbę. Jest to przykład, że w ważnych sprawach i nawet w trwającym już ferworze przedwyborczym, opozycja potrafi współpracować z koalicją rządową, mimo, że i w tej sprawie stawiano rządowi wiele trudnych pytań. Na przykład: „dlaczego, mimo, że od ponad dwóch lat można stosować w Unii Europejskiej instrument dopłat, to rząd obudził się i wystąpił z taką propozycją dopiero w ostatniej chwili?…”, czy też: „zaproponowane rozwiązanie jest środkiem doraźnym i może z małym skutkiem służyć jedynie rozwiązaniu problemów bieżących”, jaka jest więc strategia średniookresowa i długofalowa rządu w stosunku do sektora stoczniowego?…” i wiele, wiele innych, które pozostały w zasadzie bez racjonalnej odpowiedzi.
W takiej sytuacji uchwalenie ustawy stało się możliwe jedynie ze względu na decyzję przewodniczącego Komisji, który nie przyjął wniosku o powoływanie podkomisji, zaproponował pracę i przyjęcie projektu na jednym posiedzeniu Komisji Gospodarki, wniósł również o zmianę momentu wejścia projektu ustawy w życie z terminu 14 dni od ogłoszenia na termin „z dniem ogłoszenia”. Teraz losy ustawy są już w rękach senatu i prezydenta.

1 marzec 2005r.

Konkurencyjność sektora MSP 2005 – zaproszenie na konferencję.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w organizowanej, przez Komisję Gospodarki Sejmu RP oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, konferencji:

Konkurencyjność sektora MSP 2005
21 marca 2005, Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP
Patronat Honorowy
Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Cimoszewicz

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki kolejnej – V edycji badań sektora MSP przeprowadzonych na zlecenie Lewiatana na reprezentatywnej próbie 1181 podmiotów: w 16 województwach i w 5 grupach zatrudnienia (2-5, 6-9, 10-19, 20-49, 50-250 zatrudnionych).
Celem debaty jest ocena zmian w sektorze MSP, identyfikacja aktualnych barier rozwoju a przede wszystkim dyskusja nad możliwościami i sposobami rozwiązań, które najlepiej służyłyby podnoszeniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku oraz dobremu wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych. Do udziału zapraszamy przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, administracji i samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń biznesowych, przedsiębiorców i prezesów firm, ekspertów i dziennikarzy.

Henryka Bochniarz
Prezydent PKPP Lewiatan
Adam Szejnfeld
Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu RP

PROGRAM:
9:30–10:00 Rejestracja gości
10:00–10:15 Otwarcie konferencji
Adam Szejnfeld – Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki
Henryka Bochniarz – Prezydent PKPP Lewiatan
10:15–10:30 Wprowadzenie – Włodzimierz Cimoszewicz – Marszałek Sejmu RP
10:30–11:15 Monitoring kondycji małych i średnich firm 2005 – prezentacja wyników V edycji badań – Małgorzata Krzysztoszek – PKPP Lewiatan
11:15 –11:30 Warunki dla działalności gospodarczej – Narodowy Bank Polski
11:30–11:45 Przerwa kawowa
11:45–13:45 Rozwój sektora MSP – możliwości i ograniczenia – dyskusja
Moderatorzy: Adam Szejnfeld – Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki
Wojciech Morawski – Wiceprezydent PKPP
Komentarze:

* Przedstawiciele rządu i administracji:

*

Jerzy Hausner – Wicepremier i Minister Gospodarki i Pracy
*

Mirosław Gronicki – Minister Finansów
*

Krzysztof Opawski – Minister Infrastruktury
*

Jarosław Pietras – Szef UKIE
*

Mirosław Marek – Prezes PARP

* Przedstawiciele sektora MSP
* Przedstawiciele sektorów świadczących usługi dla MSP (finansowanie działalności)

13:45–14:00 Podsumowanie

Konferencji towarzyszy stoisko informacyjne Euro Info Centre.

Szczegółowe informacje – tel.: (22) 845 95 50; fax: 845 95 51; e-mail: recepcja@prywatni.pl
Zgłoszenie prosimy przesyłać do 18 marca 2005r., fax: (22) 845 95 51, e – mail: recepcja@prywatni.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa, www.prywatni.pl

Agenda wraz z kartą zgłoszeniową (doc, zip)

28 luty 2005r.

100 najbardziej wpływowych Polaków

Tygodnik „Przegląd” po raz piąty opublikował listę 100 najbardziej wpływowych Polaków. Na liście znalazły się osoby mające swoją ugruntowaną pozycję w różnych dziedzinach życia publicznego – w mediach, w biznesie, czy też w polityce. Na samej liście nie znalazł się nikt z regionu pilskiego, ale jak czytamy w komentarzu do rankingu: „Zamknięcie listy na numerze 100 jest sztuczną ingerencją w rzeczywistość społeczną. Wokół setki krąży znaczna grupa ludzi o naprawdę dużych wpływach (…). Wśród polityków z opozycji swoją pozycję ma też typowany na przyszłego ministra gospodarki Adam Szejnfeld.” Listę 100 najbardziej wpływowych otwiera Aleksander Kwaśniewski, na drugim miejscu jest Józef Glemp, a na trzecim Marek Belka. Jan Rokita natomiast zajmuje czwarte miejsce tuż przed Włodzimierzem Cimoszewiczem. Listę zamyka natomiast Henryka Bochniarz, Monika Olejnik i Zbigniew Religia.

Także i w ostatnim numerze tygodnika „Newsweek” (9/2005) wspomina się po pośle Adamie Szejnfeldzie. W artykule pt. Saper Rokita, Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, wymieniany jest jako ewentualny kandydat na przyszłego Ministra Gospodarki, a może i nowego Ministra Rozwoju.

26 luty 2005r.

Książki dla PWSZ w Pile

*

Poseł Adam St. Szejnfeld spotkał się z prof. dr hab. Kazimierzem Pająkiem, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Przedmiotem rozmowy były plany rozwoju uczelni na najbliższe lata, w tym rozwoju biblioteki uczelnianej. Poseł Adam Szejnfeld przekazał w darze Rektorowi PWSZ klika kartonów książek, opracowań oraz analiz, które mają trafić do księgozbioru uczelni i służyć pilskim studentom. Warto przypomnieć, iż poseł PO nie pierwszy już raz pomaga uczelni, w przeszłości przekazywał już również książki i opracowania na potrzeby biblioteki, a także środki finansowe na uczelnianą fundację.

*

W minioną sobotę poseł Adam Szejnfeld wziął udział w Złotowie w rozdaniu „Złotych Herbów” – nagród gospodarczych powiatu złotowskiego, a dzień wcześniej otworzył odbywające się w Pile pod jego patronatem seminarium nt. Szans Polskich MSP w Zintegrowanej Unii Europejskiej.

25 luty 2005r.

Ludzie Roku – Plebiscyt dziennikarzy.
Głos Wielkopolski, Gazeta Poznańska, Tygodnik Pilski, Tygodnik Nowy, Telewizja Polska TVP3, Telewizja Pilsat, Radio eSka i Radio STO – wybierają posła Adama Szejnfelda (PO) na Człowieka Roku w kategorii „POLITYKA”.

W piątek, 25 lutego br. posłowi Adamowi Szejnfeldowi (Platforma Obywatelska) wręczono już po raz czwarty ( i trzeci pod rząd) nagrodę wielkopolskich dziennikarzy „Człowiek Roku” w kategorii „Polityka”.
Nagroda przyznawana jest przez kapitułę składającą się z dziennikarzy redakcji Głosu Wielkopolskiego, Gazety Poznańskiej, Tygodnika Pilskiego, Tygodnika Nowego, Telewizji Polskiej TVP3, Telewizji Pilsat, Radia eSka oraz Radia STO.

Jak czytamy w informacji prasowej: „Z wyłonieniem laureatów w kategorii „Polityka” mięliśmy kłopoty. Każda z redakcji nie miała wątpliwości tylko, co do jednego kandydata – posła Adama Szejnfelda, który po raz trzeci wygrał bezapelacyjnie. Nad resztą nazwisk toczyła się żywa, choć krótka dyskusja. Wniosek był tylko jeden – nikt tak naprawdę swoim działaniem na niwie politycznej znowu nie dorównał pilskiemu posłowi Platformy Obywatelskiej”.

Na tej samej uroczystości, wręczono posłowi Adamowi Szejnfeldowi również wyróżnienie w innym plebiscycie, tym razem organizowanym przez Gazetę Poznańską i Tygodnik Pilski – „VIP na 102”.

24 luty 2005r.

Pracowity dzień w Chodzieży.
Spotkania w Tarnowie Podgórnym, Sierakowie, Międzychodzie i Poznaniu.

1. W dniu 22 lutego, poseł Adam Szejnfeld odwiedził Chodzież, w której odbył cykl spotkań, zebrań oraz dyżur poselski.
Podczas spotkania ze starostą i wicestarostą powiatu chodzieskiego, które rozpoczęło napięty program dnia, Adam Szejnfeld zapoznał się z aktualną sytuacją dotyczącą rozwoju gospodarczego i inwestycji w powiecie.
Następnym punktem była wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży. Podczas spotkania, Komendant Powiatowy Policji przybliżył posłowi plan remontów, modernizacji oraz wyposażenia komendy powiatowej w Chodzieży oraz komisariatów policji w terenie, a także omówił główne problemy z zakresu poziomu wykroczeń i przestępczości w powiecie. Za największy problem Komendant uznał alkoholizm i jego skutki (bójki, rozboje, kradzieże) oraz szerzącą się narkomanię, zwłaszcza wśród młodzieży. Nie mniej ważnym problemem okazują się kradzieże aut, w tym aut ciężarowych.
Podczas dyżuru poselskiego, który odbył się w filii biura poselskiego w Chodzieży, mieszkańcy powiatu zgłaszali się do posła ze swoimi problemami. Dotyczyły one głównie spraw mieszkaniowych, bezrobocia, rolnictwa i melioracji, mienia zabużańskiego oraz rent i emerytur.
Po dyżurze odbyło się spotkanie z prezesem Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z Piły oraz z prezesami zarządów Państwowych Ogrodów Działkowych z Chodzieży na temat przyszłości działkowców, ogrodów działkowych oraz Związku. Działacze związku protestują przeciwko propozycjom uwłaszczenia działkowiczów na ich działkach, uważając, iż odbędzie się to ze szkodą nie tylko dla Związku Działkowiczów, ale i dla samych posiadaczy działek.
Dzień zakończyło spotkanie z członkami kół Platformy Obywatelskiej z terenu powiatu, na którym podjęto dyskusję na temat spraw organizacyjnych partii; poruszano również aktualne sprawy gospodarcze i polityczne dotyczące powiatu chodzieskiego.

2. W dniu 23 lutego natomiast, Adam Szejnfeld złożył wizytę w Sierakowie i Międzychodzie, gdzie spotkał się z władzami tych gmin oraz powiatu, przedsiębiorcami, członkami PO oraz – tradycyjnie już –uczniami jednej ze szkół średnich. Poseł odwiedził też niektóre firmy powiatu, np. Hutę Szkła Warta Glass Group „Sieraków” oraz muzea w Sierakowie i w Międzychodzie, zapoznając się z programem kultywowania wiedzy o historii i tradycji miejscowych ziem.
Dzień rozpoczęło spotkanie z burmistrzem Sierakowa i dyskusja na temat planów gminy na bieżący rok, w tym związanych z wykorzystaniem pomocy akcesyjnej, głównie w ramach programu SAPARD.
Prezesi Huty Szkła „Sieraków” przedstawili Adamowi Szejnfeldowi, przewodniczącemu Komisji Gospodarki, aktualny stan firmy i jej plany na przyszłość. Zwiedzano również zakład i linie technologiczne.
Zaplanowane natomiast na 45 minut spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych w Sierakowie, ze względu na bardzo duże zainteresowanie i aktywność młodzieży w dyskusji, trwało ponad 2,5 godziny.
Z Sierakowa poseł Adam Szejnfeld pojechał do Międzychodu, gdzie cykl spotkań rozpoczęło zebranie z władzami miasta i powiatu. Udział w nim wzięli starosta i wicestarosta powiatu międzychodzkiego, skarbnik oraz członkowie zarządu powiatu, a także burmistrz i rani miasta. Rozmawiano na temat przyszłości jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, finansowaniu oświaty, wykorzystywaniu pomocy akcesyjnej Unii oraz na tematy lokalne, w tym związane z inwestycją w wydobycie gazu i ropy na terenie powiatu.
Po konferencji prasowej odbyło się zebranie otwarte z mieszkańcami miasta i powiatu, na którym rozmawiano na wiele ważnych aktualnie tematów dotyczących państwa i społeczeństwa.

3. Adam Szejnfeld w minionych dniach spotkał się również w Tarnowie Podgórnym z mieszkańcami tej gminy oraz przedsiębiorcami – członkami Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, którym przedstawił perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Rozmawiano również na temat przyszłości rozwoju polskich małych gmin oraz perspektywach politycznych i gospodarczych na bieżący rok.

4. W miniony weekend natomiast, Adam Szejnfeld, jako poseł wielkopolski i jako przewodniczący Komisji Gospodarki, po raz kolejny wziął udział w uroczystości wręczenia nagród promocyjnych Wielkopolskiego Gospodarczo-Samorządowego Konkursu Hit’2004, która odbyła się w Auli UAM w Poznaniu. Jest to konkurs szczególnego rodzaju, gdyż nagradza się w nim nie tylko przedsiębiorców, ale również administrację publiczną i samorządy, a więc wszystkich tych, których dobra praca i jej jakość mają niebagatelny wpływa na życie nas wszystkich.

22 luty 2005r.

Volkswagen Poznań – co dalej? Poseł Adam Szejnfeld w Antoninku

Rozwój jest podstawowym kluczem do skutecznego konkurowania VW Polska, tak w samej strukturze własnego Koncernu (nie dostaje się tam zleceń, ale konkuruje w ramach przetargów), jak i z innymi firmami całego świata. Rozwój ten został jednak ostatnio „skutecznie” zablokowany. Dlaczego? Bo firma nie może kupić nowych działek pod rozbudowę fabryki w obecnej lokalizacji, bo nie może podjąć nowej inwestycji w innym miejscu, a dodatkowo dosłała w końcu zakaz inwestowania w odlewnię, która nie jest jej własnością.

Problemem spółki Volkswagen Poznań, jest brak możliwości przystąpienia do rozbudowy fabryki w Poznaniu. Firma rozważa ulokowanie poza miastem zakładu produkującego pojazdy specjalne, gdyż w chwili obecnej pojazdy takie powstają w wynajmowanej przez VW hali przy ulicy Św. Michała. Umowa o dzierżawę na tę halę wygasa jednak pod koniec 2006 r. Koncern planuje więc wybudowanie hali obok istniejącej już fabryki w Antoninku, ale niestety na razie jest to niemożliwe ponieważ brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Drugim i największym obecnie problemem VW w Poznaniu jest kwestia własności Odlewni zlokalizowanej na terenie HCP przy ulicy 28 Czerwca 1956. Volkswagen dzierżawi obecnie obiekt należący do zakładów „Cegielskiego”. Rada nadzorcza niemieckiego koncernu nie zgodziła się natomiast, by kontynuować inwestowanie milionów Euro w odlewnię nie należącą do jej firmy. W tej sytuacji nie może być mowy o wdrażaniu nowych technologii, a tym samym rozwoju. Dotychczasowe rozmowy w tej sprawie zakończyły się niestety fiaskiem. Warto dodać, że od 1996 r. VW zainwestował już w Odlewnię przeszło 120 mln Euro, która produkuje nie tylko dla poznańskiej fabryki, lecz dla wszystkich fabryk VW w Europie. Sprawa staje się więc bardzo poważna. Niepewność przyszłości „Cegielskiego” natomiast oraz planowany proces prywatyzacji, trudności w sektorze stoczniowym oraz działania wierzycieli powodują, ze VW nie może podjąć decyzji o kolejnych inwestycjach w Odlewnię i wnosi o jej wykupienie. Trzeba dodać, iż VW planuje wprowadzenie do odlewni nowych linii technologicznych oraz rozpoczęcie dodatkowej, nowej produkcji. Wartość inwestycji szanuje się a ok. 30 mln Euro, co dałoby kolejne ok. 130 – 150 nowych miejsc pracy.

Obecnie, Volkswagen Poznań produkuje dziennie ok. 650 samochodów, ale by mógł za kilka lat rozpocząć produkcję nowego modelu musiałby spełnić wymóg produkcji 1000 samochodów dziennie. Brak rozwoju fabryki Volkswagen Poznań oznaczać może, wg przedstawicieli zarządu firmy, wygaśnięcie produkcji i zamknięcie zakładu w przeciągu ok. 6-8 lat. Z tych powodów w dniu wczorajszym, w zakładzie w VW w Antoninku odbyło się spotkanie prezesa i członków zarządu Volkswagen Poznań, w którym udział wziął m.in. poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska). Podczas prawie czterogodzinnej dyskusji zebrani zapoznali się z historią zakładu oraz planami koncernu na przyszłość, a przede wszystkim z problemami rozwoju firmy. W konsekwencji dotychczas podjętych już działań zaplanowano m.in. na dzień 24 lutego spotkanie w Warszawie w tej sprawie z ministrem Jackiem Piechotą. Będą równocześnie podejmowane także i kolejne spotkania oraz rozmowy z szefami zainteresowanych firm oraz resortów, mające na celu znalezienie rozwiązań zaistniałych problemów.

Volkswagen w Poznaniu – kilka informacji.

VW jest największym pracodawcą w Poznaniu. Fabryka samochodów Volkswagen Poznań Sp. z o.o., zatrudnia obecnie ponad 6.000 osób, a ponadto miejscowi podwykonawcy Volkswagen Poznań zatrudniają dodatkowo ok. 3.000 pracowników.

VW jest także największym inwestorem zagranicznym w Poznaniu. Do tej pory zainwestował w tym mieście ponad 650 mln USD, a inwestycje koncernu stanowią ponad 17% skumulowanych inwestycji zagranicznych ogółem w Poznaniu w latach 1990-2003.

20 luty 2005r.

Pływanie bez patentu, czyli polityczne rzeki – prawica „za”, lewica „przeciw”.

Polskie wody śródlądowe są pod względem rekreacji i wypoczynku „martwe”. Poza jeziorami nie uprawia się bowiem na nich w zasadzie sporu, turystyki i rekreacji. Setki kilometrów szlaków wodnych, kanałów i rzek mogłoby przyciągać turystów, tworzyć nowe miejsca pracy (noclegi, gastronomia, czartery, zaopatrzenie i serwis techniczny…), dawać zarobek na wodzie i na brzegach, gdyby było to możliwe, ale nie jest.
Obecny stan można by zmienić, lecz warunkiem koniecznym do szerszego uprawiania turystyki motorowodnej na polskich rzekach jest dokonanie zmian w polskim prawie. Tak więc, aby udostępnić drogę wodną turystom nieposiadającym uprawnień motorowodnych na specjalnie przygotowanych do tego celu jednostkach pływających, należałoby wprowadzić rozwiązanie polegające na wydawaniu przez firmy czarterowe, na czas trwania rejsu na szlaku wodnym, tzw. „patentu tymczasowego” po udzieleniu niezbędnego przeszkolenia. Patent ten byłby ważny tylko na jednostkach poruszających się z maksymalną prędkością do 10 km/h, i jednostkach, których długość nie przekraczałaby 7,5 metra, co gwarantowałoby pełne bezpieczeństwo na wodzie. Pomysł nie jest ani nowy, ani autorski. Rozwiązania takie bowiem powszechnie funkcjonują w krajach, w których rynek czarterów sprawnie działa od wielu już lat, w tym w wielu krajach Unii Europejskiej.
Niestety, w miniony piątek Sejm odrzucił wnioski o zmianę ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o żegludze śródlądowej. Polskie rzeki i kanały będą więc nadal świeciły pustkami, właściciele jednostek pływających nadal nie będą mieli możliwości zarobkowych, gastronomicy i hotelarze nie zatrudnią dodatkowych pracowników, a turyści będą wypoczywać i uprawiać rekreację u naszych sąsiadów na Zachodzie Europy. Taki bowiem będzie skutek sejmowych głosowań. Okazało się, że i rzeki w Polsce są „polityczne”, gdyż przeciw zmianom liberalizującym przepisy głosowały wyłącznie partie lewicy – SLD, SDPL, UP i PSL. O wniesienie poprawek w tym zakresie prosił m.in. poseł Adam Szejnfeld (PO), a zgłosił je jako wnioski mniejszości poseł Jacek Falfus (PiS). Wnioski nie przeszły stosunkiem głosów 184 „za” i 219 „przeciw”. W tym miejscu należy stwierdzić, że prowadzenie egzaminów i wydawanie stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji należy do właściwego polskiego związku sportowego (opłaty za te czynności mogą wynosić do 500 zł). Przeprowadzenie zmian w ustawie, o których mowa wyżej, zmniejszyłoby więc wpływy polskiego związku sportowego z tytułu wprowadzenia „pływania bez patentu”.

19 luty 2005r.

Komisja nie przyjmuje stanowiska rządu!
Zespół Elektrowni „PAK” – problem nie rozwiązany.

W ostatnich dniach sejmowa Komisja Gospodarki zajęła się ponownie kryzysową sytuacją w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. W posiedzeniu Komisji udział wzięły wszystkie zainteresowane strony, tj. Ministerstwo Skarbu Państwa, przedstawiciele inwestora strategicznego – Elektrimu S.A, zarządu ZE „PAK” S.A. oraz związków zawodowych Zespołu Elektrowni, a także kopalni węgla brunatnego. Komisja pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda (PO) rozpatrzyła odpowiedź na dezyderat nr 30 w sprawie ZE PAK S.A., w tym w szczególności w sprawie perspektyw wszczęcia przerwanej inwestycji budowy nowego bloku energetycznego „Pątnów II”, modernizacji bloku „Pątnów I” oraz budowy ekologicznych instalacji odsiarczających.

Dla przypomnienia należ wskazać, iż dezyderat nr 30 Komisji Gospodarki zawierał dwie grupy postulatów i wniosków:

1.

Pierwszą stanowiły postulaty bezpośrednio związane z ZE PAK S.A.

1.

Komisja Gospodarki postulowała pilną zmianę pasywnego podejścia Ministerstwa Skarbu Państwa w stosunku do drugiego współwłaściciela, Elektrimu oraz w stosunku do samej firmy ZE PAK S.A..
2.

Wnosiła o podjecie pełnej współpracy przez MSP i Elektrim S.A. oraz zaproponowała dokonanie przez obie strony oceny realności dalszego wykonania umowy prywatyzacyjnej, z uwzględnieniem także ewentualności jej zamiany, a co za tym idzie, zmiany także statutu spółki.
3.

Proszono również o ostateczne ustalenie hierarchii ważności prowadzenia inwestycji w grupie – albo skoncentrowanie się na modernizacji Pątnowa I, albo na kontynuacji inwestycji Pątnów II
4.

Wnoszono o pilne rozważenie wprowadzenia do Grupy kolejnego inwestora (wstępne zainteresowanie zadeklarowały, bowiem m.in. szwedzki Vattenfall, hiszpańska Iberdrola oraz czeski CEZ, a także Grupa Polsat).
5.

Zaapelowano o doprowadzenie do stworzenia wiarygodnych i oczekiwanych przez sektor bankowy zabezpieczeń dla koniecznego kredytu inwestycyjnego wraz z włączeniem do negocjacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych i jej spółek zależnych.

2.

Drugą grupą były natomiast postulaty pośrednio dotyczące ZE PAK S.A. których jednak realizacja miałaby niebagatelny wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą Zespołu:

1.

Komisja wnosiła o ostateczne opracowanie rządowej strategii dotyczącej koncentracji i prywatyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego.
2.

Wzywano do pilnego rozwiązania problemu kontraktów długoterminowych, tzw. KDT
3.

Oczekiwano przedstawienia planu rozwiązania problemów transgranicznych mocy przesyłowych.
4.

Postulowano zniesienie, a przynajmniej radykalne ograniczenie ciężarów związanych z opodatkowaniem energii elektrycznej w Polsce, w tym obciążeń akcyzą, której wysokość jest najwyższa obecnie w całej Europie.
5.

Wnoszono o przedstawienie planu systemowego dochodzenia do osiągania, obowiązującego za kilka lat Polskę, poziomu uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Jak to oświadczył przewodniczący Komisji, poseł Adam Szejnfeld, rząd przedstawił odpowiedź zdecydowanie nie satysfakcjonującą Komisję, zawierającą jedynie stwierdzenia ogólne, nie wskazujące w żadnym stopniu na możliwość rozwiązania problemów Grupy. W takiej sytuacji postanowiono, by nie przyjmować odpowiedzi rządu i wystąpiono o ponowne rozpatrzenie dezyderatu wraz z uzupełnieniem odpowiedzi. Komisja poprosiła także o przekazanie jej członkom wyciągu z umowy prywatyzacyjnej w celu zapoznania się z warunkami i obowiązkami wspólników częściowo sprywatyzowanej spółki.

17 luty 2005r.

O PPP w BCC

W siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyło się spotkanie z posłem Adamem Szejnfeldem (Platforma Obywatelska), przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki i przewodniczącym Nadzwyczajnej Podkomisji ds. ustawy o Partnerstwie Publiczno Prawnym.
W spotkaniu zorganizowanym przez Kalejdoskop Budowlany i BCC udział wzięli prezesi największych firm budowlanych działających w Polsce, prezydenci miast oraz przedstawiciele rządu. Poseł Adam Szejnfeld przedstawił stan prac na projektem ustawy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym (PPP) i przedstawił własną koncepcję koniecznych przepisów w tej materii, a następnie przeprowadzono dyskusję na temat prawnych i praktycznych aspektów PPP.
Większość zgromadzonych przyznała rację przewodniczącemu komisji, iż dla podejmowania i realizacji przedsięwzięć w ramach „PPP” w zasadzie nie jest potrzebna nowa, specjalna ustawa, a raczej są potrzebne przepisy wprowadzające na przykład neutralność podatkową dla inicjatyw realizowanych w tym systemie. Tworzenie ustawy natomiast może mieć bardziej charakter „edukacyjny” i „stymulujący” procesy w tym względzie w Polsce, pytanie tylko, czy do takich celów winno służyć prawo i proces legislacyjny. Przeważająca część rozmówców przyznała również, że jeśli jednak miałaby być uchwalona ustawa tego typu (na całym świecie tylko dwa państwa postanowiły regulować tę materię ustawowo), to winna być to ustawa „lekka”, „ramowa”, niestwarzająca barier biurokratycznych i finansowych dla przedsięwzięć PPP, wprowadzająca jedynie minimum niezbędnych przepisów regulujących omawianą materię. Adam Szejnfeld dodał, iż obecnie dyskusja publiczna jest zdominowana ideą PPP oraz ustawą, która ma PPP utworzyć, jako nowe rozwiązanie prawne, natomiast nie omawia się wcale ustawy nie mniej ważnej, tzw. „ustawy wprowadzającej” nową ustawę do polskiego systemu prawa. Ta natomiast, oprócz ważnych i potrzebnych rozwiązań dotyczących na przykład przepisów z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, czy też zamówień publicznych, przewiduje cały szereg ograniczeń i wyłączeń stosowania systemu PPP w praktyce, np. jeśli chodzi o zagadnienia regulowane przepisami o pomocy społecznej, o ochronie przyrody, czy też przepisami prawa wodnego. Słuszność tego rodzaju propozycji należy więc bardzo poważnie przeanalizować. Nie jest bowiem ważne tylko to, „jak” będzie prawo regulowało PPP ale też i „co” będzie regulowane – stwierdził Adam Szejnfeld.

7 luty 2005r.

„Zmieniamy polski przemysł”

W dniu 7 lipca poseł Adam Szejnfeld wziął udział w odbytej w Warszawie konferencji miesięcznika „Nowy Przemysł” pod tytułem „Zmieniamy polski przemysł”. Konferencję rozpoczęła debata publiczna zatytułowana „Ile państwa w gospodarce?” Zakresem tematycznym dyskusji były między innymi następujące pytania: ile państwa, ile rynku?; rola państwa w gospodarce?; obszary interwencji sektora publicznego; polityka a gospodarka; państwo jako właściciel; polityka fiskalna, prawo, regulacje; warunki dla rozwoju gospodarczego; czego biznes oczekuje od państwa? jakie powinny być rejony aktywności rządu i polityków? oraz implikacje globalizacji i obecności Polski w strukturach UE.

Debatę prowadził red. Kamil Durczok a uczestniczyli w niej : JACEK SOCHA – Minister Skarbu Państwa; JANUSZ STEINHOFF – były Wicepremier i Minister Gospodarki; ADAM STANISŁAW SZEJNFELD – Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, Poseł RP (PO); WIESŁAW KACZMAREK – były Minister Skarbu Państwa; KRĘŻEL – Prezes, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; ANDRZEJ ARENDARSKI – Prezes, Krajowa Izba Gospodarcza; BOHDAN WYŻNIKIEWICZ – Wiceprezes Zarządu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; ANDRZEJ CYLWIK – Prezes Zarządu, Case-Doradcy Sp. z o.o.;

Zebrani w sposób zdecydowany zgodzili się, iż państwa w gospodarce winno być jak najmniej, a rolę właścicielska państwa winna być zastąpiona rolą regulatora.

Konferencja zakończyła się wieczorem wręczeniem nagród dla tych „Co zmieniają polski przemysł”.

6 luty 2005r.

„Dźwignia 2005”

Kapituła Nagrody „Dźwignia” w skład której wchodzą: Naczelna Rada Organizacji Technicznej – Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych, Krajowa Izba Gospodarcza, Akademia Inżynierska w Polsce oraz Redakcja „Przeglądu Technicznego” przyznała swoją coroczną nagrodę „ Za wybitny wkład w tworzenie prawa stymulującego rozwój polskiej gospodarki”, posłowi Platformy Obywatelskiej, przewodniczącemu sejmowej Komisji Gospodarki, panu Adamowi Szejnfeldowi. Dyplom potwierdzający przyznanie nagrody podpisali Andrzej Arendarski – prezes KIG, Wojciech Ratyński – prezes FSNT-NOT oraz Ewa Mańkiewicz-Cudny – redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego”, a wręczenie nagrody odbyło się w dniu 5 lutego br. na Balu Charytatywnym na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Polsce w Warszawskim Domu Technika.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż wcześniej posła Adama Szejnfelda za jego działania na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości nagradzali już polscy kupcy, rzemieślnicy oraz pracodawcy.

4 luty 2005r.

Republika Federalna Niemiec i Białoruś – sąsiedzi Polski
Narodowy Plan Rozwoju
Toyota w Polsce

Poseł Adam Szejnfeld (PO), przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki spotkał się w Sejmie z Radcą Handlowym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Podczas spotkania omówiono sprawy bieżących stosunków pomiędzy obu państwami, a w szczególności sprawy z zakresu gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości. Rozmawiano na temat swobody przepływ usług oraz osób między Polską a Niemcami, poruszono także kwestie rozpoczynającego się w maju br. roku RFN w Polsce i Polski w Niemczech.

Adam Szejnfeld spotkał się również z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś oraz z Radcą Handlowym Ambasady Białoruś. I podczas tej rozmowy poruszano tematykę dwustronnych stosunków politycznych i gospodarczych. Wyrażono duże zadowolenie ze stale wzrastającej wymiany handlowej pomiędzy obu krajami, która przekroczyła już pułap 1,2 mld $ wracając w sposób zdecydowany do poziomu sprzed tzw. „kryzysu rosyjskiego”. Cieszą także nie tylko poziom wymiany w handlu zagranicznym, ale również występowanie po obu stronach bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W Białorusi funkcjonuje już obecnie ok. 400 firm polskich lub polsko-białoruskich i około 40 firm z tamtego karju w Polsce. Oprócz spraw związanych z wymianą handlu i inwestycjami poruszono także problematykę rozwoju ruch turystycznego pomiędzy obu krajami, w tym spraw związanych w inwestycjami w remont i odbudowę Kanału Augustowskiego.

Przewodniczący Komisji Gospodarki przyjął również nowego prezesa Toyota Motor Poland Co, Ltd., pana Hiroshi Kono. Rozmawiano na temat obecnych i ewentualnie przyszłych inwestycji japońskiego koncernu w Polsce. Warto przypomnieć, iż na przykład na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonują 3 spółki Toyoty:

1. Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.. Wg stanu na koniec września 2004 r. spółka zainwestowała 1 368 000 000 zł i zatrudnia obecnie 969 pracowników. Spółka produkuje skrzynie biegów.

2. Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o.. Do końca września 2004 r. spółka zainwestowała 391 500 000 zł i zatrudniła 214 pracowników. Ta spółka produkuje silniki Diesla.

3. “Toyota Tsusho Europe” Societe Anonyme Oddział w Polsce. Zgodnie z zezwoleniem powinna zainwestować 11 423 000 zł i
zatrudnić 33 pracowników (nie później niż do 31 grudnia 2005 r.), a do końca września 2004 r. zainwestowała już 8 690 000 zł i zatrudniła 42
pracowników. Firma ten świadczy usługi magazynowania i produkuje palety.

Poseł Adam Szejnfeld (PO), jako jeden z nielicznych parlamentarzystów wziął również udział w konferencji zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” na temat Narodowego Plany Rozwoju na lata 2007 – 2013. W Konferencji udział wzięli między innymi: Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier III RP, wicepremier Jerzy Hausner oraz minister Finansów Mirosław Gronicki.

3 luty 2005r.

Pomagać innym

Poseł Adam Szejnfeld, podobnie jak i w latach poprzednich, przeznaczył część swoich dochodów na wsparcie organizacji społecznych działających w zakresie niesienia pomocy humanitarnej lub charytatywnej. W bieżącym roku wydatkował na ten cel kwotę 3.550 zł.
Wsparcie finansowe otrzymały:

*

Polska Akcja Humanitarna na pomoc ofiarom kataklizmu w Azji – 1.000 zł
*

Fundacja „Rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile” – 800 zł
*

Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących
*

Pomocy w Chodzieży – 500 zł
*

Ośrodek „Nasz Dom” w Gębicach – 500 zł
*

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” z Obornik – 500 zł
*

Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej w Szamocinie – 250 zł

Warto przypomnieć, że i w minionym roku poseł Adam Szejnfeld wspierał finansowo z własnych prywatnych środków organizacje społeczne oraz instytucje prowadzące działalność na rzecz pomocy innym. Były to między innymi: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu, Dom Małego Dziecka w Krzyżu Wlkp., Stowarzyszenie „Hospicjum Piła”; Dom Dziecka w Szamocinie, Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Rożnowicach, Polski Czerwony Krzyż w Międzychodzie, Placówka Opieki Nad Małym Dzieckiem w Grodzisku Wlkp., Hospicjum Sióstr św. Elżbiety w Złotowie, Dom Zakonny Zgromadzenia s. Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Sielinku oraz Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wielkiej Wsi koło Wolsztyna.

1 luty 2005r.

Spotkania z Platformą

Poseł Adam Szejnfeld, lider Platformy Obywatelskiej Okręgu Pilskiego, miał w ostatnich dniach stycznia bieżącego roku wiele spotkań środowiskowych, a także otwartych z mieszkańcami określonych miast naszego regionu. Oprócz tych spotkań odbył jednak również kilka pierwszych w tym roku spotkań z członkami Platformy Obywatelskiej. Ostatnio donosiliśmy o takich spotkaniach z członkami Platformy ze Złotowa, Krajanki, Jastrowia i Okonka, ale miały w ostatnich dniach miejsce spotkania także z członkami i działaczami PO z Szamocina i Chodzieży w Chodzieży, czy w Pile z członkami PO z Piły, Wyrzyska, Ujścia, Kaczor, Szydłowa, Miasteczka Krajeńskiego, Białośliwia oraz Wysokiej. Także i członkowie naszej partii w Szamotuł spotkali się z naszym posłem, a w kolejnych tygodniach są planowane następne wyjazdy w teren i zebrania działaczy pilskiej Platformy.
Jednym z głównych tematów odbywanych narad jest problematyka zbliżających się wyborów parlamentarnych i prezydenckich, ale przy okazji omawiane są również już sprawy przyszłych wyborów samorządowych.

31 styczeń 2005r.

AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Poparcie przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki

W końcu stycznia br. poseł Adam Szejnfeld (PO), przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, wziął udział w konferencji i uroczystości rozstrzygnięcia I Ogólnopolskiego Konkursu na Biznesplany w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, która odbyła się w siedzibie BCC w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.
Program ten, zorganizowany przez Studenckie Forum Business Centre Club, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych, przedsiębiorczych ludzi. Spośród ponad 140 studenckich biznesplanów nadesłanych na konkurs, aż 68 otrzyma szansę realizacji swoich pomysłów. Oznacza to, iż w wyniku konkursu powstanie 68 nowych firm, tj. 68 studentów założy swoje przedsiębiorstwa w jednym z 10 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, działających na uczelniach całej Polski (obecnie przy Uniwersytecie Warszawskim, SGGW, WSISiZ w Warszawie, SWSPiZ w Łodzi, WSKiZ w Poznaniu, AE we Wrocławiu, WSB w Toruniu, Uniwersytecie Gdańskim, ŚWSZ w Katowicach i w Krakowie).

Studenci, zakwalifikowani do działania w AIP otrzymają tam niezbędną pomoc do realizacji swoich biznesów, tj.:

*

możliwość początkowo bezpłatnego korzystania z infrastruktury inkubatora (biuro, telefon, fax, komputer, internet) oraz uczestnictwa w cyklicznych szkoleniach z zakresu prowadzenia własnej firmy,
*

możliwość działania na zasadzie pionu inkubatora w pierwszej fazie, bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej (ominięcie w najtrudniejszym dla przedsiębiorcy okresie zawiłych procedur, ogromnych kosztów związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności). Księgowość prowadzona będzie centralnie przez fundację dla wszystkich firm.

Dodatkowo autorzy pięciu najciekawszych pomysłów nagrodzeni zostali stypendiami pieniężnymi i rzeczowymi na rozwój firmy, ufundowanymi przez Eurobank oraz Prezesa Business Centre Club Marka Goliszewskiego w ramach akcji „Podziel się sukcesem”.

Poseł Adam Szejnfeld od początku w pełni popiera pomysł młodych działaczy BCC, uznając ja za najlepsze przedsięwzięcie pozarządowe ostatniego piętnastolecia. Adam szejnfeld uważa, ze AIP powinny trafić także i do uczelni z mniejszych ośrodków akademickich, by i tam wspierać przedsiębiorczość młodych ludzi.

28 styczeń 2005r.

GORZÓW, OKONEK, JASTOWIE

1. Gorzów Wlkp. – W dniu 27 stycznia br. w Gorzowie Wlkp. poseł Adam Szejnfeld spotkał się z Forum Gospodarczo-Prawnym, którego członkami są prawnicy, urzędnicy, przedstawiciele wolnych zawodów oraz przedsiębiorcy. Tematem spotkania były dwie ustawy: o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa.
Adam Szejnfeld przedstawił obie ustawy i podczas 3-godzinnej dyskusji jej uczestnicy zgodzili się z pilną potrzebą uchwalenia tych ustaw, szczególnie o odpowiedzialności urzędników. Co warto podkreślić, sami urzędnicy obecni na spotkaniu, wyrazili swoje poparcie dla inicjatywy posła Szejnfelda oraz w pełni zgodzili się z przedstawianymi przez niego argumentami.

2. Jastrowie, Okonek – w dniu 28 stycznia, Adam Szejnfeld odwiedził powiat złotowski, składając wizytę w Jastrowiu i Okonku.
Podczas wizyty poseł odwiedził dwie firmy, tj. Zakład Elektrowni Wodnych w Jastrowiu oraz firmę PETROTECH koło Okonka, zapoznając się z działalnością tych przedsiębiorstw oraz z ich planami rozwojowymi.
Następnie zwiedził Ośrodek Szkolono-Wychowawczy, po czym pojechał do Okonka na spotkanie z przedsiębiorcami. Kolejnym punktem napiętego programu były spotkania otwarte z mieszkańcami tych gmin, najpierw w Okonku w sali kinowej, a następnie w Jastrowiu w Domu Wędkarza. W każdym z tych spotkań wzięło udział po kilkadziesiąt osób, mieszkańców tych małych, wielkopolskich miasteczek. Pod koniec dnia poseł tradycyjnie spotkał się z członkami Platformy Obywatelskiej z kół w Złotowie, Okonku, Jastrowiu i Krajance, a więc z działaczami powiatu złotowskiego.

26 styczeń 2005r.

Szejnfeld i kobiety

Od początku swojej pracy jako parlamentarzysta, poseł Adam Szejnfeld zaprasza do okręgu pilskiego znakomitych gości – polityków oraz przedstawicieli różnych organizacji społecznych i gospodarczych. Wśród grona VIP-ów, którzy odwiedzili do tej pory nasz region, były także znane kobiety. Należy tu przypomnieć, iż pierwszą kobietą, która przyjechała do Piły na zaproszenie Adama Szejnfelda była Hanna Gronkiewcz-Waltz – wówczas prezes Narodowego Banku Polskiego, a następnie Hanna Suchocka, ówczesna Minister Sprawiedliwości, potem Premier RP oraz Joanna Staręga-Piasek, ówczesna Wiceminister Pracy i Polityki Socjalnej. W obecnej kadencji okręg pilski odwiedziły już m.in. prof. Zyta Gilowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, czy posłanka PO, pani Elżbieta Radziszewska. W dniu 25 stycznia br. mieliśmy natomiast zaszczyt gościć panią Nelli Rokitę, przewodniczącą Sekcji Polskiej Europejskiej Unii Kobiet, prywatnie żonę Jana Rokity, która odwiedziła Chodzież, Ujście i Piłę.

Europejska Unia Kobiet jest stowarzyszeniem o charakterze pozarządowym, które powstało 50 lat temu i zrzesza kobiety o poglądach konserwatywnych, świadome swoich chrześcijańskich i narodowych tradycji. Członkiniami EUK są kobiety, które pragną brać aktywny udział w pracach samorządów lokalnych oraz parlamentu, kobiety prowadzące przedsiębiorstwa oraz kobiety zaangażowane politycznie. Europejska Unia Kobiet ma status doradcy przy Radzie Europy oraz przy ONZ. Polski oddział Europejskiej Unii Kobiet, którym kieruje Nelly Rokita to dziś już kilkaset aktywnych kobiet prowadzących własne małe i średnie przedsiębiorstwa, zarządzające ludźmi – to nauczycielki, lekarki, posłanki, dziennikarki. Wśród nich osoby wcześniej znane jedynie w swych środowiskach, dziś wyjątkowo aktywne. Barbara Milicka-Malinowska, wiceprzewodnicząca EUK, działa jednocześnie w fundacji Dar Serca. Beata Asankiewicz-Bargiel to lekarka przygotowująca projekt reformy zdrowia w oparciu o doświadczenia kobiet działających w EUK. Z kolei Krystyna Dowgiałło to toruńska radna wyspecjalizowana w przygotowywaniu projektów społecznych finansowanych z funduszy unijnych. W tym także specjalizuje się Ilona Orczykowska z Łodzi chętnie dzieląca się z innymi kobietami wiedzą o funduszach unijnych. Nad tym, jak ma wyglądać zarządzanie i finansowanie kultury, pracuje Jolanta Nawrat z Gliwic, zaś nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesach edukacyjnych Danuta Rak. Jedną z aktywniejszych działaczej EUK jest Joanna Wasicka, dziennikarka z Torunia, która ma za sobą zorganizowanie i poprowadzenie kampanii do Parlamentu Europejskiego. W Europejskiej Unii Kobiet aktywnie działają właścicielki firm i działaczki gospodarcze: Ewa Marciniak z Poznania, Edyta Sancewicz z Łodzi, Anna Lewicka z Krakowa czy Aleksandra Łukowska-Smulska, jednocześnie sekretarz Europejskiej Unii Kobiet.

W tym miejscu warto przypomnieć także, iż Adam Szejnfeld, zorganizował w Sejmie konferencję pt. „Kobieta przedsiębiorcza – rola i status kobiet w życiu publicznym nowoczesnego społeczeństwa XXI wieku”, podczas której dokonano prezentacji roli i udziału kobiet w różnych dziedzinach życia publicznego – na przykład w biznesie, finansach, polityce, kulturze, sztuce, działalności samorządowej, czy społecznej – oraz identyfikacji barier utrudniających odniesienie sukcesu przez kobiety aktywne zawodowo lub społecznie.
W konferencji udział wzięły kobiety znane z życia publicznego oraz te, których zawodowy dorobek został dostrzeżony i nagrodzony w różnego rodzaju konkursach i plebiscytach

24 styczeń 2005r.

„Człowiek Roku” – czwarty raz dla posła Platformy Obywatelskiej.

1. „Do trzech razy sztuka” – mówi przysłowie. Jednak już po raz czwarty, poseł Adam Szejnfeld (Platforma Obywatelska) został uznany przez dziennikarzy, przedstawicieli redakcji prasy, radia i telewizji „Człowiekiem Roku” Wielkopolski Północnej. Jest to niewątpliwie wielkie wyróżnienie i honor, ale też duża odpowiedzialność, jaką musi wziąć na siebie laureat najważniejszego i najbardziej prestiżowego rankingu naszego regionu.

2. Władze krajowe Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), w porozumieniu z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG), przyznały posłowi Adamowi Szejnfeldowi „Dźwignię”, swoją główną nagrodę, która co roku przyznawana jest osobom zasłużonym w pracy na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Nagroda zostanie wręczona w dniu 5 lutego podczas Balu Charytatywnego Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

3. W dniu 20 stycznia br. Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych (WZPP) uhonorował posła Adama Szejnfelda Złotą Odznaką za zasługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i w Wielkopolsce. Jak poinformował nas przewodniczący WZPP – Piotr Karol Potempa, Złotą Odznakę ustanowił Zarząd z okazji X-lecia istnienia Związku, a poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (Platforma Obywatelska) jest jednym z pierwszych laureatów tego odznaczenia.

4. Poseł Adam Szejnfeld w dniu 10 stycznia, podczas uroczystości przekazania 115 paczek dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, otrzymał medal i podziękowania za kilkuletnie zaangażowanie w pomoc dla tego Ośrodka. Paczki z rąk posła Platformy otrzymały także dzieci z innych miast wielkopolski, miedzy innymi z Poznania, Krzyża i Szamocina.

21 styczeń 2005r.

Nelli Rokita w pilskiem.

W dniu 25 stycznia br. (wtorek), na zaproszenie posła Adama Szejnfelda oraz Stowarzyszenia Kobiet Biznesu „Femina”, Piłę oraz Chodzież odwiedzi Nelli Rokita – przewodnicząca Sekcji Polskiej Europejskiej Unii Kobiet.

Nelli Rokita, w ramach wizyty, spotka się z członkami Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, odwiedzi firmę Plastwil w Ujściu, gdzie mieści się siedziba zarządu Stowarzyszenia Kobiet Biznesu FEMINA oraz obejrzy pokaz mody hotelowej, który odbędzie się w firmie Grapil Grażyny Sobieraj z Piły. Po konferencji prasowej zaplanowany jest obiad z udziałem władz miasta, kobiet biznesu oraz członków Pilskiej Izby Gospodarczej, Chodzieskiego Klubu Gospodarczego i Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Wizytę zakończy szerokie spotkanie z kobietami biznesu oraz członkami Platformy Obywatelskiej w Muzeum Okręgowym w Pile.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż bieżący rok zaczął się w pilskiem już wcześniej ważną wizytą polityczną, mianowicie w Złotowie, Pile, Nowym Tomyślu oraz w Wolsztynie gościliśmy 11 stycznia br. wicemarszałka Sejmu, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana Donalda Tuska.

Niniejszym więc, bardzo serdecznie zapraszamy zainteresowanych oraz przedstawicieli wszystkich redakcji do udziału w spotkaniach zaplanowanych w programie wizyty pani Nelli Rokity, a także do uczestnictwa w konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek 25 stycznia o godz. 14.10 w Biurze Poselskim Adama Szejnfelda przy ul. Śródmiejskiej 20/1 w Pile.

11 styczeń 2005r.

NOT w porozumieniu z KIG oraz wielkopolscy pracodawcy nagradzają Adama Szejnfelda

1. Władze krajowe Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), w porozumieniu z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG), przyznały posłowi Adamowi Szejnfeldowi „Dźwignię”, swoją główną nagrodę, która co roku przyznawana jest osobom zasłużonym w pracy na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Nagroda zostanie wręczona w dniu 5 lutego podczas Balu Charytatywnego Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

2. W dniu 7 stycznia br. Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych (WZPP) podjął uchwałę o przyznaniu posłowi Adamowi Szejnfeldowi Złotej Odznaki za zasługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Jak poinformował nas przewodniczący WZPP – Piotr Karol Potempa, Złotą Odznakę ustanowił Zarząd z okazji X-lecia istnienia Związku, a pierwszymi laureatami tej nagrody w skali karju mają być poseł Adam Szejnfeld (PO), przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki oraz pani Henryka Bochniarz, prezydent PKPP. Wręczenie nagrody odbędzie się w czwartek dnia 20 stycznia o godzinie 19.00 w Poznaniu.

3. Poseł Adam Szejnfeld w dniu wczorajszym, tj. 10 stycznia, podczas uroczystości przekazania paczek dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, otrzymał medal i podziękowania za kilkuletnie zaangażowanie w sprawy tego Ośrodka.

10 styczeń 2005r.

Fundusz Pożyczkowy coraz bliżej!

W dniu 5 stycznia br. ostatni z pięciu powiatów, na terenie których ma zostać utworzony Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Wielkopolska Północ”, złożył deklarację udziału w Programie, który pod koniec ub. roku zainicjował poseł Adam Szejnfeld oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Tym samym wszystkie powiaty,tj. pilski, złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki i wągrowiecki, przystąpiły do Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.
Jego misją ma być udzielanie pożyczek dla przedsiębiorstw z sektora mikro i małych firm oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w gminach z tych pięciu powiatów. Fundusz miałby wspierać tym samym powstawanie, działalność i rozwój mikro oraz małych przedsiębiorstw (MMP) w naszym regionie, poprawić dostępność MMP do zewnętrznych źródeł finansowania i skoncentrować wsparcie w regionie, czego efektem powinno być w pierwszym rzędzie umocnienie lokalnej gospodarki, a w konsekwencji zmniejszenie stopy bezrobocia i rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Kapitał początkowy Funduszu, pochodzący od Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, który pierwotnie miał wynieść 2.500.000 zł, został zwiększony do 5.000.000 zł.
Do połowy stycznia br. wszystkie starostwa złożą wnioski o utworzenie Punktów Obsługi Funduszu, które będą zajmowały się dystrybuowaniem środków będących w dyspozycji Funduszu. W najbliższym czasie zostanie także złożony wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przyznanie w pierwszej transzy dotacji na dokapitalizowanie Funduszu w wysokości 10.000.000 zł.

6 styczeń 2005r.

Marszałek Tusk w pilskiem – Złotów, Piła, Nowy Tomyśl, Wolsztyn

Niniejszym pragnę poinformować Państwa, iż w dniu 11 stycznia br. (wtorek), na zaproszenie posła Adama Szejnfelda, okręg pilski odwiedzi Wicemarszałek Sejmu RP Donald Tusk – Przewodniczący Platformy Obywatelskiej.
Donald Tusk odwiedzi Piłę, Złotów, Nowy Tomyśl i Wolsztyn, gdzie spotka się m.in. z uczniami Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie, studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, a także członkami PO oraz mieszkańcami tych gmin i powiatów.
Pragnę tym samym zaprosić przedstawicieli wszystkich redakcji do udziału w spotkaniach zaplanowanych w programie (w załączeniu), a także do uczestnictwa w konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek 11 stycznia o godz. 13.45 w Biurze Poselskim Adama Szejnfelda przy ul. Śródmiejskiej 20/1 w Pile.

5 styczeń 2005r.

Odpowiedzialność urzędnicza. Komu zależy, by było po staremu?!

W dniu 7 stycznia br. o godz. 10,00 planowane jest w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy „o odpowiedzialności urzędniczej”, czyli ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa i o zmianie innych ustaw – druk sejmowy nr 3484, która wniesiona została do laski marszałkowskiej przez Platformę Obywatelską.

Ustawa ma wprowadzić szczególne normy, które będą bezpośrednio dotyczyły wszystkich pracowników administracji publicznej, a więc rządowej i samorządowej, ale wpłynie pośrednio także za zadania, kompetencje i funkcjonowanie innych instytucji państwowych, np. sądów, czy prokuratur.

Projekt ten wzbudza uzasadnione zainteresowanie, ale i też wywołuje spodziewany opór, zwłaszcza środowisk, których ma bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć. Ustawie zarzuca się między innymi to, że nie jest potrzebna w ogóle – czy to znaczy, że w polskiej administracji dzieje się wszystko znakomicie i żadne zmiany nie są potrzebne?… Że obowiązujące polskie prawo jest wystarczające i nie występuje żadna potrzeba ani jego zmiany, ani przyjmowania rozwiązań zupełnie nowych – jeśli więc jest tak dobrze, to dlaczego jest aż tak źle?… Dlaczego ci, którzy tak twierdzą, nie zmieniając prawa, nie naprawiają złej rzeczywistości? Czy jest to możliwe bez wprowadzania nowych norm prawnych?! Dlaczego więc tego się nie robi?… Kolejne podnoszone zarzuty mówią, iż ustawa idzie za daleko, że jest zbyt restrykcyjna i że sparaliżuje pracę administracji. A czy dzisiaj administracja działa dobrze i w terminach, przejmując się rolą oraz dbając wyłącznie o interes obywatela?… Zresztą w tym kontekście warto przytoczyć kilka cytatów z opinii prof. Michała Kuleszy przygotowanej dla Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, który twierdzi wręcz odwrotnie, że ustawa jest zbyt liberalna, zbyt wąska i za mało restrykcyjna (sic!), ale i tak dobra i potrzebna:

„Ustawa jest bardzo potrzebna. W Konstytucji, a w ślad za nią w Kodeksie cywilnym, mamy obecnie zapisane podstawy odpowiedzialności administracji za szkody wyrządzone jej niezgodnymi z prawem działaniami. Jednak z uregulowaniem tym nie współgrają przepisy dotyczące odpowiedzialności urzędniczej za spowodowanie (przyczynienie się) do powstania takiej szkody. Z powyższego względu jednoznacznie rekomenduję projekt do dalszych prac legislacyjnych”.
„W Polsce po prostu nie ma przepisów regulujących konsekwencje orzeczenia o bezprawności administracyjnej w stosunku do funkcjonariuszy, którzy byli sprawcami tej bezprawności”.
„Uważam, że każdy przypadek stwierdzenia bezprawności działania (zaniechania) administracji publicznej winien być obligatoryjnie badany, co – w zależności od wyników tego badania – powinno w pierwszej kolejności i niezwłocznie prowadzić do uruchomienia mechanizmów odpowiedzialności dyscyplinarnej (a niekiedy – karnej) funkcjonariusza. To właśnie w ramach tego postępowania powinno się m.in. ustalać winę urzędnika i stopień tego zawinienia, i to niezależnie od tego, czy w przyszłości urzędnik ów będzie obciążony obowiązkiem odszkodowawczym względem administracji. Uważam więc, że podstawą naprawienia stosunków w administracji polskiej, rządowej i samorządowej, musi być szczegółowe badanie – w postępowaniu wewnatrzadministracyjnym każdego przypadku bezprawności działania administracji. Taka konieczna reakcja na wszystkie błędy w działaniu administracji, stwierdzone przez sąd, jest warunkiem odbudowy prawidłowego funkcjonowania państwa. Administracja w tym aspekcie nie różni się niczym od każdej innej zorganizowanej instytucji, i tak jak one nie może sobie pozwolić na brak reakcji na zaniedbania. Brak rutynowej analizy popełnianych błędów prowadzi do licznych patologii organizacyjnych, w tym – do przestępstw urzędniczych”.

„Niezależnie od propozycji rozszerzenia projektu uważam, że powinien on zostać pilnie skierowany do prac legislacyjnych. Braki regulacyjne, jakie obecnie i od dawna występują w sferze analizy przyczyn bezprawności administracyjnej oraz co do konsekwencji, jakie z tego tytułu powinni ponosić funkcjonariusze publiczni winni naruszeń prawa, stanowią jedną z głównych przyczyn słabości polskiej administracji i źródło poważnych patologii, na które trudno jest w obecnym stanie prawnym reagować”.

4 styczeń 2005r.

Pracowity początek – Dary dla dzieci – Tusk w pilskiem – ustawy w sejmie.

1. Dzieci. Dziesiątego stycznia br. 147 dzieci z Wągrowca i z Krzyża odbierze z rąk posła Adama Szejnfelda paczki noworoczne, w ramach akcji, którą nasz poseł wraz z wielkopolskim BCC zapoczątkował w grudniu ubr. Podarunki otrzymają dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu oraz Domu Małego Dziecka w Krzyżu Wlkp. Będzie to zakończenie akcji, w której 557 rodzin
z 14 wielkopolskich miejscowości, tj. z Piły, Czarnkowa, Krzyża Wlkp., Trzcianki, Wągrowca, Szamocina, Poznania, Wrześni, Rokietnicy, Mosiny, Kórnika, Lubonia, Komornik i Dopiewa, otrzymało świąteczne podarunki. Poseł Adam Szejnfeld pisemnie podziękował wszystkim osobom i firmom, które zaangażowały się w pomoc w przygotowaniu akcji pomocy dzieciom z rodzin ubogich, a szczególnie sponsorom – przedsiębiorcom, członkom BCC, za ich szczere dary.

2. Ustawy w Sejmie. Pierwszy tydzień stycznia, to także pierwszy tydzień pracy Sejmu w bieżącym roku. Na posiedzeniu, którego początek odbędzie się jutro, 5 stycznia, poseł Adam Szejnfeld będzie w Sejmie omawiał i prezentował stanowisko Platformy Obywatelskiej, dotyczące aż trzech ustaw: 1). o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa, 2). o Krajowym Funduszu Kapitałowym oraz 3). o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Szczególnie ważna wydaje się ustawa zwana ustawą „o odpowiedzialności urzędników”, przygotowana przez posła Szejnfelda i wniesiona pod obrady przez Platformę Obywatelską. W tym samym tygodniu poseł Szejnfeld będzie prowadził w Sejmie jeszcze dwie następne ustawy, tj. ustawę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz o Polskiej Agencji Promocji Gospodarki.

3. Tusk w okręgu pilskim. W dniu 11 stycznia spodziewana jest w okręgu pilskim wizyta wicemarszałka Sejmu RP, posła Donalda Tuska. Wizyta jest dopiero przygotowywana, ale wstępnie zaplanowano przyjazd do Złotowa, Piły, Nowego Tomyśla i Wolsztyna. Podczas wizyty odbędą się spotkania z mieszańcami danych miejscowości, dziennikarzami oraz działaczami Platformy Obywatelskiej.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)