Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (2006 cz.3)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

30 grudzień 2006r.

Adam Szejnfeld – kolejny rok pracy w Sejmie i w okręgu
Doroczne sprawozdanie z działalności

Mijający 2006 rok upłynął pod hasłem wyborów samorządowych, które przyniosły w polskich gminach dużo zmian. W wielu z nich, także w gminach i powiatach z okręgu pilskiego, Platforma Obywatelska odniosła sukces. Efekty zwycięstwa PO to także zasługa i osobisty sukces posła Adama Szejnfelda, którego praca w ostatnich latach, ale też poprowadzone przez niego liczne negocjacje koalicyjne, dały efekt zwycięstwa naszej partii nie tylko w okręgu pilskim, ale także w województwie. Chodzież – „Koniec Czerwonej Chodzieży”, Piła – „Władza dla PO w powiecie”, Poznań – „Porozumienie dla Wielkopolski”. To tylko nieliczne z sukcesów Platformy, w tym z udziałem pilskiego posła odpowiadającego za kampanię wyborczą i jej efekty w okręgu pilskim, podczas walki o wielkopolski samorząd. Adam Szejnfeld był negocjatorem wielu koalicji powyborczych oraz umów koalicyjnych, a także ich sygnatariuszem.

Jednak nie tylko wybory samorządowe zdominowały mijający rok. Przez ostatnie 12 miesięcy Adam Szejnfeld wiele pracy i energii włożył w pracę na rzecz poprawy warunków gospodarczych w Polsce. Były to działania analityczne, programowe oraz legislacyjne.

I. Praca w Sejmie.

*

Poseł Adam Szejnfeld na początku nowej kadencji Sejmu został wybrany wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki. W bieżącym roku natomiast został przewodniczącym stałej sejmowej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki oraz członkiem Rady Ochrony Pracy, został także przewodniczącym Polsko-Indonezyjskiej Grupy Parlamentarnej. W Platformie Obywatelskie natomiast został powołany przez Radę Krajową PO w skład Zespołu Rzeczników Platformy Obywatelskiej, powszechnie zwanego „Gabinetem Cieni”, w którym zajmował się sprawami gospodarki i przedsiębiorczości. Jako Rzecznik ds. Gospodarki Gabinetu Cieni PO zaproponował wiele regulacji, mających na celu tworzenie ułatwień w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe, rodzinne firmy oraz ochronę przedsiębiorców przed często krzywdzącymi i błędnymi decyzjami organów administracji państwowej. Podejmował działania legislacyjne i faktyczne, m. in.:

*

Zawieszenie działalności gospodarczej – jako propozycję PO zgłosił projekt ustawy mającej wprowadzać instytucję zawieszenia działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa, w którym to okresie zawieszenia, trwającym od 1 do 24 miesięcy, małe firmy, które nie zatrudniają pracowników będą ustawowo wyłączone spod obowiązków sprawozdawczych, a przede wszystkim spod obowiązku płacenia podatków dochodowych, VAT-u oraz składek ZUS;

*

Ustawa o rachunkowości – jako projekt PO złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy mającej na celu zniesienie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości zakłada postulowaną przez przedsiębiorców konieczność podwyższenia ustawowego progu przychodów z kwoty 800.000 euro na kwotę 1.200.000 euro, do którego to przedsiębiorcy mają prawo do prowadzenia uproszczonej rachunkowości;

*

Ustawa o izbach gospodarczych – jako propozycję Komisji Gospodarki wniósł projekt ustawy o Izbach Gospodarczych mający na celu wzmocnienie pozycji i zakresu działalności regionalnych oddziałów Izb Gospodarczych;

*

Odpowiedzialność urzędników – jako projekt PO złożył w Sejmie kolejną, poprawioną i uzupełnioną, wersję projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa. Wspomniany projekt ma na celu poprawienie sprawności oraz jakości pracy pracowników urzędów państwowych i samorządowych oraz zmniejszenie skali korupcji;

*

„Klauzula napraw” – Adam Szejnfeld zaangażowała się w poparcie uwolnienia w Polsce produkcji rynku części samochodowych, co powinno doprowadzić do zmniejszenia kosztów eksploatacji samochodów i zwiększenia konkurencji w sektorze produkcji części.

*

Przetarg na helikoptery – dzięki działaniom posła Szejnfelda unieważniono źle przygotowany i nieracjonalnie zorganizowany przetarg na kupno helikopterów dla polskiej armii i tzw. salonek dla rządowych VIP-ów.

*

Akcyza – skutecznie współdziałał na rzecz utrzymania ulgi akcyzowej na produkcję paliw z udziałem komponentów z przerobu odpadowych tworzyw sztucznych.

*

Zakaz pracy w niedzielę – równie skutecznie współdziałał na rzecz niewprowadzania zakazu handlu w niedziele i święta.

Poseł Adam Szejnfeld podejmował również inne działania, był też autorem wielu przedsięwzięć:

*

Program gospodarczy PO – był autorem Deklaracji Programowej Platformy Obywatelskiej w części Gospodarka i Przedsiębiorczość przyjętej przez Radę Krajową PO oraz 19-tu części programu gospodarczego przygotowywanego obecnie przez Gabinet Cieni PO.

*

Poradnik dla przedsiębiorców – przygotował dla wszystkich tych, którzy pierwszy raz chcą otworzyć własną firmę, przewodnik po wertepach polskiej biurokracji pod tytułem „Jak zostać przedsiębiorcą?”,

*

Analizy, oceny, prognozy, artykuły, felietony – był autorem:

o

Oceny pracy rządu Kazimierza Marcinkiewicza, w części gospodarka.
o

Oceny pracy rządu Jarosława Kaczyńskiego, w części gospodarka.
o

Analitycznego podsumowania roku 2006 r w zakresie ekonomii, finansów publicznych, budownictwa, infrastruktury i transportu, gospodarki i przedsiębiorczości oraz rynku pracy,
o

Prognozy ekonomiczno-gospodarczej na rok 2007,
o

Artykułów i felietonów do dziennika „Rzeczpospolita”, do miesięcznika „Polish Market” oraz do miesięcznika „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”.
o

Felietonów do prasy lokalnej, m.in. takich pism jak: „Tygodnik Szamotulski”, tygodnik „Chodzieżanin”, tygodnik „Nadnoteckie Echa”, czy dwutygodniki „Goniec Rogoziński” i „Nasze Powiaty”.

*

Praca w komisjach sejmowych. W ramach prac w sejmowej Komisji Gospodarki i sejmowej Komisji Skarbu Państwa Adam Szejnfeld pracował m.in. nad ustawą Prawo zamówień publicznych, o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, Prawie własności przemysłowej, czy nad ustawą o szczególnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa.

*

Wystąpienia parlamentarne. Jak zawsze poseł Ziemi Pilskiej miał liczne wystąpienia parlamentarne. Ich łączna liczba 73 wystąpień składała się z:

o

29 wypowiedzi
o

24 interpelacji poselskich
o

19 zapytań poselskich
o

1 zapytania w sprawach bieżących.

*

Funkcje. Poseł pełni także liczne inne funkcje, jak np.:

o

członka kapituły prestiżowej nagrody – Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, działającej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, czy też
o

Jury VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.
o

Poseł Adam Szejnfeld jest również członkiem kilku innych kapituł ogólnopolskich konkursów, między innymi Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu – „Solidny Partner”, czy konkursów anglojęzycznego miesięcznika „Polish Market”.

II. Wielkopolska i Okręg Pilski.

Nie mniej czasu poseł Adam Szejnfeld, który został w tym roku wybrany na jedynego wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Regionie Wielkopolskim, poświęcił na rzecz pracy dla naszego województwa oraz okręgu pilskiego.

*

Inwestycje

o

jedną z najważniejszych spraw dla naszego regionu, w którą był zaangażowany poseł Adam Szejnfeld była inwestycja w blok energetyczny Pątnów II Zespołu Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin S.A. (ZE PAK S.A.) oraz

o

problematyka inwestycji w nową odkrywkę Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”.

o

poseł od samego początku zaangażowany jest również w budowę nowej fabryki mebli w Podaninie, w której zatrudnienie ma znaleźć ponad 1000 osób. Jeszcze za poprzedniej kadencji Sejmu dzięki posłowi udało się stworzyć na potrzeby tej inwestycji specjalną strefę ekonomiczną w Gminie Chodzież. Teraz Adam Szejnfeld wspiera działania na rzecz pokonania biurokratycznych problemów, które pojawiają się na drodze do sfinalizowania tej inwestycji.

o

Adam Szejnfeld zaangażował się również w poszukiwanie inwestora dla terenów pilskiego lotniska,

o

nadal wspiera działania na rzecz wydobycia gazu i ropy ze złóż w okolicach Międzychodu,

o

nie mniej ważne były też jego działania, wraz z innymi posłami i senatorami wielkopolskiej PO, w sprawie finansowania modernizacji i budowy drogi S 11, jako drogi ekspresowej, wraz z obwodnicami wielkopolskich miast, w tym np. Piły i Ujścia.

*

Historia, kultura i tradycja. Jak co roku, poseł Adam Szejnfeld, wspierał działania Muzeum Okręgowego w Pile. Tym razem udzielił skutecznej pomocy i wsparcia w załatwianiu środków finansowych potrzebnych na przeniesienie do Skansenu w Osieku zabytkowego kościoła.

*

Kobiety. W bieżącym roku poseł Adam Szejnfeld kontynuował swoje działania na rzecz propagowania nowego statusu kobiet w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku. To z jego inicjatywy powstały w Pile:

o

Klub Kobiet Platformy Obywatelskiej, a także
o

oddział Europejskiej Unii Kobiet.

*

Sport. Na dalszą, skuteczną pomoc posła w minionym i obecnym roku mogli liczyć także pilscy siatkarze z klubu VKS „Joker Piła”. Dzięki jego staraniom Klub „Joker” został w Pile i nadal gra samodzielnie w pierwszej lidze polskiej siatkówki o powrót do ekstraklasy.

*

Bliżej ludzi. Aby być bliżej swoich wyborców poseł Adam Szejnfeld, wraz z posłami Jakubem Rutnickim i Stanisławem Chmielewskim oraz senatorem Mieczysławem Augustynem, otworzyli

o

filie biur poselskich w Chodzieży, Czarnkowie, Nowym Tomyślu oraz Wolsztynie (które działają obok już istniejących biur poselskich w Pile, Złotowie i Szamotułach). Kolejna filia biura planowana jest w Obornikach.

o

Adam Szejnfeld odwiedził też w ostatnim roku większość miast z powiatów całej Wielkopolski, w tym m.in.: Konin, Koło, Wrześnię, Turek, Leszno, Rakoniewice, Poznań, Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Wągrowiec, Chodzież, Ujście, Kalisz, Opalenicę, Lwówek, Złotów, Zakrzewo, Wieleń, Oborniki, Chodzież, Trzciankę, Czarnków, Szamotuły, Grodzisk, Międzychód, Gniezno, Krotoszyn, Ostrzeszów, Kępno, Jarocin, Kostrzyn, Swarzędz, Wieleń, czy Śrem oraz wiele innych.

o

Od wielu lat poseł Adam Szejnfeld pisuje także felietony do prasy lokalnej oraz komunikuje się z wyborcami poprzez swoją stronę internetową: www.szejnfeld.pl a także

o

jako jedyny polski polityk prowadzi stronę internetową poświęconą kobietom.

*

Podziękowania

Dowodem uznania pracy i działań podjętych przez posła są liczne wyróżnienia i podziękowania kierowane do niego przez organizacje społeczne i gospodarcze, np.

o

w uznaniu za zaangażowanie w utworzenie i rozwój pilskiej szkoły wyższej poseł Adam Szejnfeld został uhonorowany medalem „za Zasługi dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile”,

o

otrzymał honorowy medal „za Zasługi na rzecz Polskiej Izby Paliw Płynnych i Organizacji Samorządu Gospodarczego w Polsce”.

o

otrzymał również liczne podziękowania, m.in. od dyrektora Muzeum Okręgowego w Pile za pomoc udzieloną Muzeum.

28 grudzień 2006r.

Władza ludziom, ludzie sobie

czyli co PiS wraz koalicjantami zrealizowali w zakresie finansów, gospodarki i przedsiębiorczości w 2006 roku dla ludzi, a co ludzie zrealizowali sami dla siebie.

I. Część pierwsza – Władza ludziom.

1. Program „Tanie i sprawne państwo”.

*

W 2006 r. zwiększono zatrudnienie w sferze publicznej o ponad 7 tys. w stosunku do 2005 r. w zamian za to planuje się w nieokreślonej przyszłości obniżenie zatrudnienia np. w Urzędach Wojewódzkich o…. 50 stanowisk.

*

Powstały zupełnie nowe instytucje – np. CBA; stworzono dodatkowe, nie wiadomo komu potrzebne Ministerstwo Gospodarki Morskiej (ale rybołówstwem nadal zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa). Planuje się powołanie następnych urzędów, m.in. Agencję Ochrony Środowiska, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Urząd do Spraw Informatyzacji, czy Polską Agencję Promocji, Handlu i Inwestycji. Koszt wynagrodzeń dla urzędników przekroczy 9 mld zł.

*

Wzrosło zatrudnienie oraz koszty administracji, w tym znacząco zostały zwiększone budżety Kancelarii Premiera (ponad 100 mln zł ) i Prezydenta (ponad 160 mln zł).

*

W ciągu roku rząd zafundował podatnikom koszty w postaci licznych zmian w obsadzie Rady Ministrów np. zmieniło się do tej pory dwóch premierów, czterech ministrów finansów, dwóch ministrów skarbu państwa, dwóch ministrów pracy i polityki społecznej, dwóch ministrów spraw zagranicznych, a w większości resortów i urzędów dochodziło do wielokrotnych zmian personalnych na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu. W większości ministerstw zwiększa się zatrudnienie pracowników nie merytorycznych, lecz tzw. politycznych, głownie na stanowiskach doradców.

*

Zniesiono Urząd Szefa Służby Cywilnej, a jego kompetencje przejął Prezes Rady Ministrów. Zastąpiono też Korpus Służby Cywilnej Państwową Rezerwą Kadrową. Oprócz kosztów finansowych pociągnie to na pewno także i koszty merytoryczne w polityce kadrowej. Zmiana ta bowiem ma charakter czysto polityczny i koniunkturalny.

*

Nie sprzedano rządowych ośrodków wypoczynkowych, nie zlikwidowano funduszy celowych, agencji rządowych, gospodarstw budżetowych i pomocniczych, środków specjalnych.

*

Jedynym faktycznym przykładem realizacji zamierzeń była likwidacja Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, choć wiadomo, że była to decyzja bardziej polityczna, niż strategiczna z punktu widzenia programu „Taniego państwa”.

2. Finanse publiczne.

*

Mimo bardzo dobrej koniunktury nie doprowadzono do reformy finansów publicznych wraz z reformą systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych. Skutek zaniechań, zwłaszcza w tej ostatniej dziedzinie, może być szczególnie dotkliwy już za kilka lat.

*

Owszem, zatrzymano deficyt budżetowy na poziomie 30 mld zł, ale sztucznie, bez determinacji jego planowanego ograniczania w długiej perspektywie czasu.

*

Dług publiczny zwiększył się do 49,2% PKB (dla porównania np. w Irlandii w 2006 r. wyniósł on 28 % PKB). W przyszłym roku natomiast przekroczy pułap 50,6% PKB.

*

Wydatki socjalne pozostają nadal na bardzo wysokim poziomie ok. 20% PKB.

*

Zaniżono deficyt budżetowy o 14,5 mld zł (wartość transferów do OFE) co jest mutacją „księgowości kreatywnej”.

*

Nie podjęto działań na rzecz wejścia Polski do tzw. strefy euro, co perspektywicznie nie jest korzystne dla polskich finansów publicznych oraz polskiej gospodarki.

*

Budżet natomiast na 2007 rok należy ocenić negatywnie ze względu na planowany wysoki poziom wydatków publicznych, utrzymanie wysokiego deficytu budżetowego, wzrost długu publicznego, zawyżony poziom dochodów, w tym z podatku VAT, brak prorozwojowych wydatków, czy brak realizacji idei taniego państwa, a w zamian znaczny wzrost zatrudnienia i kosztów w administracji państwowej.

*

Przyjęto ustawę dającą prawo weta wojewody przy unijnych dotacjach, co jest nie tylko wyraźnym sygnałem centralizacji państwa i odchodzenia od idei samorządności, ale zagrażać może także wykorzystywaniu pomocy finansowej UE.

3. Obniżanie obciążeń podatkowych i kosztów produkcji oraz kosztów pracy.

*

Odstąpiono od obniżenia podatku dochodowego do 18% i 32% od 2007 roku oraz od obniżenia podatków do poziomu 18% i 28% od 2009r.

*

Wzrosną obciążenia podatkowe – rząd nie wprowadzi obiecywanych ulg dla przedsiębiorców, wzrosną za to obciążenia z tytułu akcyzy na przykład na olej opałowy, gaz, paliwa płynne, i inne produkty np. papierosy.

*

Nie podjęto likwidacji tzw. podatku Belki.

*

Nie zlikwidowano ani nie zmniejszono akcyzy na energię elektryczną (jedna z najwyższych w Europie).

*

Nie podjęto nowelizacji ustawy o podatku VAT.

*

Wbrew interesom małych średnich firm forsowano zamiar likwidacji karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego, ostatecznie zwiększając „pułap dostępu”.

*

Nie wprowadzono żadnych rozwiązań zmniejszających koszty pracy i koszty produkcji, przeciwnie, zmieniono na przykład Kodeks pracy w sposób, który będzie generował kolejne koszty pracy – zwiększenie wymiaru płatnych dni wolnych od pracy w roku.

4. Działania legislacyjne – „usuwanie” barier dla rozwoju przedsiębiorczości:

*

Wniesione przez Platformę Obywatelską projekty ustaw upraszczających działalność gospodarczą, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, jak np. o zwieszaniu działalności gospodarczej lub o zwiększeniu progu równowartości 800.000 euro do 1.200.000 euro, jako pułapu rozliczania się z fiskusem według uproszczonych metod, zostały zablokowane przez koalicję PiS w pracach sejmowych.

*

O prawie 2 lata przesunięto wejście w życie tzw. Jednego okienka.

*

Brak zapowiadanej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która sześciokrotnie była zdejmowana z porządku obrad Rady Ministrów – jej zapisy już na etapie projektu zostały ocenione negatywnie.

*

Projekt wyżej wspomnianej ustawy nadal bowiem zachowuje znaczną część koncesji i zezwoleń, nie rozszerza działania przepisów wiążącej interpretacji podatkowych na inne daniny publiczne np. ubezpieczenia społeczne, czy podatki lokalne, niewystarczającej poprawie ulec mają również przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorstw (a właściwie, ustawą o CBA, zostały już radykalnie pogorszone!),

*

Zmieniono na niekorzyść przepisy dotyczące samozatrudnienia, w tym i prowadzenia firm jednoosobowych. Oprócz zwiększenia kosztów, wywoła to oczywisty wzrost szarej strefy w zatrudnieniu i prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej.

*

Nie ma prorozwojowych rozwiązań dotyczących prowadzenia działalności sezonowej (np. budownictwo, usługi, turystyka i wypoczynek…),

*

Wprowadzono niekorzystny zapis w nowelizacji ordynacji podatkowej, upoważniający do kontroli firmy także w razie nieobecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej oraz to, że kontrola podatkowa może być wszczęta już tylko po przedstawieniu dowolnemu pracownikowi legitymacji służbowej. Jest to cofnięcie się wobec standardów wprowadzonych wcześniej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

*

Tylko czasowo rozwiązano sprawę ważności przepisów, na mocy których renciści mogą dorabiać płacąc zmniejszone składki na ZUS. Likwidacja tych przepisów może doprowadzić do bankructw jednych małych firm i przechodzenia do szarej strefy innych.

*

Ostanie zmiany Kodeksu pracy wprowadzają zapisy kolejny raz obniżające wymiar czasu pracy w przypadku występowania dwóch świąt wypadających w dzień inny niż niedziela, co zwiększa wymiar płatnych dni wolnych od pracy w roku zwiększając koszty pracy.

*

Kolejne oczekiwane projekty są krytycznie oceniane już na bieżącym etapie. Dotyczy to m.in. projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz projektu ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – podwyższają lub tworzą nowe sankcje finansowe i karne wobec przedsiębiorców. Nie lepiej jest z zapowiadanym prezydenckim projektem ustawy o bezpieczeństwie narodowym, który przewiduje instytucję zbliżoną do nacjonalizacji (przymusowy wykup nieruchomości).

*

Nie uchwalono także ustaw upraszczających budownictwo, w tym budownictwo mieszkaniowe, czy inwestycje liniowe, np. z zakresu planowania przestrzennego.

5. Działalność właścicielska – polityka wobec spółek skarbu państwa.

*

W 2006 roku praktycznie zahamowano prywatyzację. Z przychodów z prywatyzacji udało się zrealizować tylko 9,9 % planu.

*

Realizowany był natomiast drenaż spółek skarbu państwa w celu uzupełnienia dochodów budżetu państwa. To może zagrozić planom koniecznych inwestycji w tych przedsiębiorstwach w najbliższych latach.

*

Niepokój budziły niezrozumiałe i nietrafione nominacje kontrowersyjnych osób na stanowiska w radach nadzorczych i zarządach spółek skarbu państwa,

*

Trudno też w obecnym chaosie decyzyjnym oczekiwać, że zarządy spółek będą budować i wdrażać strategię na następne lata, co w niedługim czasie odbije się na ich konkurencyjności.

*

Cześć spółek – dokładnie 15 – rząd uznał za strategiczne, a następne 76 za wymagające szczególnego nadzoru. Rząd planuje także rozszerzenie tej listy. Nie wiadomo jednak, jakie przyjęto kryteria i co ważniejsze, co to ma oznaczać dla przedsiębiorstw tych spółek na przyszłość.

*

Rząd zapowiada większą aktywność prywatyzacyjną w przyszłym 2007 roku, ale w opublikowanych dokumentach nie ma ani harmonogramu, ani opisanych konkretnych działań w tym zakresie.

6. Budownictwo, rozwoju infrastruktury, transport.

*

Deklaracja rządu o budowie 3 mln nowych mieszkań skończyła się oddaniem jedynie 97.330 mieszkań w roku 2006. W tym tempie obietnica PiS realizowana będzie prawie przez 31 lat.

*

Szczytowym osiągnięciem w inwestycjach w infrastrukturze kolejowej było oddanie nowego peronu dworca we Włoszczowej i zmiana planów przystanków na linii połączeń pasażerskich w tej miejscowości.

*

W kolejnictwie nie przygotowano nowego programu ani strategii na poprawę sytuacji, w tym na oddłużenie kolei, co blokuje uzdrowienie sytuacji, m.in. w przewozach regionalnych. W przewozach towarowych postępuje proces oddawania rynku przewozów przez PKP CARGO na rzecz przewoźników prywatnych i zagranicznych, mimo, że jest to drugi, co do wielkości przewoźnik towarowy w Europie. Wartość spółki spada wraz z brakiem planów prywatyzacyjnych.

*

Brak jest przygotowania do otwarcia polskiego rynku kolei dla europejskich przewozów towarów od 1 stycznia 2007 roku.

*

Nie uchwalono koniecznych zmian w ustawach blokujących inwestycje drogowe (np. ustawa o ochronie środowiska, czy o zagospodarowaniu przestrzennym), a z tego powodu w 2005 roku nie wydano 2,7 mld zł, natomiast w pierwszym półroczu 2006 roku bezczynie leżało na kontach ponad 1,8 mld zł.

*

Jeśli się nic nie zmieni, to na 2007 rok przewidzianych jest otwarcie tylko 6 km nowych autostrad. Planuje się za to powołanie „spółek specjalnego przeznaczenia”, co może nie przyspieszyć, ale opóźnić i zwiększyć budżetowe koszty budowy dróg i autostrad.

*

Pogarsza się radykalnie sytuacja narodowego przewoźnika PLL LOT. Praktycznie tracimy więc szanse na to, by LOT stal się liderem przewozów pasażerskich w Europie środkowo-wschodniej, a port lotniczy w Warszawie, główny portem przesiadkowym w tym rejonie Europy. W tym samym czasie infrastruktura lotnicza regionalnych portów lotniczych rozwijała się dobrze głównie dzięki wejściu tanich linii lotniczych oraz zwiększonemu ruchowi związanemu z emigracją zarobkową. Swój niebagatelny udział w tym rozwoju miały samorządy terytorialne.

7. Bezpieczeństwo energetyczne kraju:

*

W marcu rząd przedstawił kontrowersyjny i krytykowany przez świat ekspercki program dla sektora elektroenergetycznego, ale dopiero w końcu roku ruszył proces konsolidacji czterech grup energetycznych. Dokładnie, powołano dopiero dwie specjalne spółki: Polską Grupę Energetyczną i Energetykę Południe, konsolidacja dwóch pozostałych grup na razie nie przebiega sprawnie. Efekty konsolidacji będzie można ocenić dopiero za 2-3 lata, ale już teraz stworzenie czterech monopolistów nie cieszy ekspertów. Jednym z efektów może być wzrost cen energii dla odbiorców indywidualnych, a przede wszystkim firm.

*

Podstawowym problemem podsektora elektroenergetycznego pozostaje nadal brak środków na inwestycje (idące w dziesiątki mld zł) na odtworzenie majątku i na nowe moce. Problemu tego nie rozwiązuje program rządowy.

*

Nadal sektor elektroenergetyczny nie jest przygotowany ani legislacyjnie, ani organizacyjnie na uwolnienie energii od połowy przyszłego roku.

*

Przedstawiony przez rząd program dla górnictwa węgla kamiennego nie został zaakceptowany nie tylko przez załogi kopalń, ale także przez ekspertów (dokument zakłada m.in. przerzucenie odpowiedzialności z Rządu na spółki i ich załogi w zakresie obowiązków restrukturyzacyjnych, inwestycyjnych, nie odpowiada także na pytanie skąd będą pochodziły pieniądze na realizację koniecznych nakładów inwestycyjnych w kopalniach, które szacuje się również w miliardach zł).

*

Podobnie nie uczyniono nic w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dotyczącego dostaw ropy i gazu. Pod koniec roku podano tylko informacje o decyzji budowy gazoportu i jego lokalizacji (co już wywołało konflikt samorządowy, gdyż nie została przedstawiona żadna, uzasadniająca tę lokalizację, ekspertyza).

*

Nie ma informacji o podpisaniu długoterminowych kontraktów na dostawy ciekłego gazu, co może doprowadzić do sytuacji, w której przez całe lata gazoport nie otrzyma żadnych dostaw (z Norwegii, czy z krajów arabskich w formie LNG, gdyż taka jest specyfika rynku gazu skroplonego).

*

Mimo opracowania projektu ustawy: „O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz przy wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych w sytuacjach zakłóceń na rynku naftowym nadal jedynie w sferze deklaracji pozostaje zwiększenie wydobycia krajowego oraz rozbudowa magazynów gazu i dywersyfikacji dostaw ropy.

8. Szara i czarna strefa w gospodarce.

*

Według różnych danych, co 10 Polak pracuje w szarej lub w czarnej strefie, a jej wartość stale rośnie i w 2006 r. wynosiła ok. 133 mld zł. Wartość natomiast niezapłaconych podatków liczona jest na ponad 28 mld zł (nie dużo mniej niż cały deficyt budżetowy). Mimo tych dany rząd zrobił niewiele dla ograniczania tej patologii, przeciwnie, przyjmując kolejne ustawy zwiększające koszty pracy, zwiększające koszty produkcji następne osoby i firmy „wpychane” będą do półlegalnej i nielegalnej działalności.

*

W zamian planowane jest przyjęcie kolejnych, niezwykle restrykcyjnych przepisów dotyczących ścigania i karania przedsiębiorców, co w żadnym kraju nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, jeśli nie szło w parze z liberalizacją prowadzenia działalności gospodarczej.

*

Ponadto, w zakresie moralności publicznej sama rządząca ekipa nie daje najlepszych wzorców do naśladowania dla obywateli, w tym przedsiębiorców – vide, na przykład tzw. afera taśmowa, czy też sexafera.

9. Rynek pracy, bezrobocie.

*

Bezrobocie owszem, spadło do ok. 14,8% – 15 %, ale nadal wynosi ok. 2,3 mln osób. Ponadto w ogólnej liczbie bezrobotnych największy spadek odnotowano wśród osób do 25 roku życia, czyli wśród ludzi młodych, najlepiej wykształconych, a wzrosło wśród ludzi po 50 roku życia. Dane wskazują, iż głównym czynnikiem spadku były więc wyjazdy za granicę, a nie tworzenie nowych miejsc pracy.

*

Według bowiem danych GUS w Polsce w 2006 r. utworzono tylko 297 tys. nowych miejsc pracy czyli jedynie o 38 tys. więcej niż w roku 2005.

*

Pojawia się nowe zjawisko na rynku pracy, tj. mimo wysokiego bezrobocia rejestrowanego, występuje brak rąk do pracy, zwłaszcza w określonych deficytowych zawodach. Dzisiaj to dotyczy głównie robotników wykwalifikowanych, ale w najbliższej przyszłości uwidocznić się może także w segmencie osób z wyższym wykształceniem, szczególnie technicznym. Jak do tej pory rząd nie zgłosił żadnych inicjatyw w tym zakresie.

II. Część druga – Ludzie sobie.

*

Wyższy od planowanego wzrost PKB do ok. 5,2% – 5,3% jest efektem po raz pierwszy znacznego wzrostu popytu wewnętrznego, w tym także importu (a nie jak do tej pory głownie eksportu, choć i dynamika eksportu przekroczyć powinna w tym roku 20%). Inwestycje weszły wreszcie w dwucyfrową dynamikę, a konsumpcja 2006r. powinna przekroczyć 5%. Na to wszystko składa się kilka czynników, m.in.:

*

wzrost wydajności pracy pracowników,
*

wzrost płac (wzrost realny o ok. 4%),
*

większa absorpcja funduszy unijnych przez pracodawców,
*

reinwestowanie zysków w firmach,
*

niska inflacja,
*

dobra koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej, USA i na świecie, także w Azji, np. Chiny, Indie.

Generalnie więc ponadplanowy wzrost PKB w Polsce w minionym roku nie był zasługą rządu, ale dziełem przedsiębiorczości pracodawców i coraz lepszej pracy pracowników oraz znakomitej koniunktury gospodarczej w Europie i na świecie. Trzeba jednak sobie szczerze powiedzieć, że pięcioprocentowy poziom PKB jest i nieadekwatny do naszych możliwości, i niewystarczający do naszych potrzeb. By to zmienić, należy uwolnić gospodarkę od zbędnej biurokracji oraz zmniejszyć koszty pracy i koszty produkcji. Tego jednak ludzie sami sobie już nie zrobią. Od tego jest rząd.

*

Utrzymująca się natomiast niska inflacja, to z kolei duża zasługa konsekwentnie prowadzonej polityki Rady Polityki Pieniężnej i Banku Centralnego – instytucji, jak do tej pory, niezależnych od rządu.

poseł Adam Szejnfeld

27 grudzień 2006r.

Eksperyment na skalę świata!

Rząd chce – praktycznie rzecz ujmując – zlikwidować Polską Organizacje Turystyczną. Jeśli to uczyni, dokona eksperymentu na skalę świata. Dlaczego? Ano dlatego, że w ok. 130 krajach świata, w tym we wszystkich krajach Unii Europejskiej, funkcjonują odrębne rządowe agencje odpowiadające za promowanie turystyki.

W ostatnim czasie pojawiają się doniesienia o przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie ustawy o Polskiej Organizacji Promocji Gospodarczej i Turystycznej, zakładającym utworzenie jednej centralnej instytucji odpowiedzialnej za budowę wizerunku Polski za granicą oraz za ściąganie inwestycji zagranicznych do Polski, za wspieranie inwestycji polskich za granicą, za wspieranie eksportu oraz za… rozwój turystyki. Projekt przewiduje wcielenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych do Polskiej Organizacji Turystyki i w ten sposób nowa struktura przejęłaby kompetencje obu tych organizacji. Warto dodać, iż jednocześnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy… mającej utworzyć nową agencję rządową – Polską Agencję Handlu i Inwestycji – która ma zastąpić obecny PAIIiZ. Wskazuje to na kompletny chaos i brak strategii w tym zakresie obecnej ekipy rządowej.

Rozwiązanie, o którym mowa, budzi liczne kontrowersje i rodzi obawy o możliwość marginalizacji roli promocji turystycznej na rzecz zabiegów związanych z pozyskiwaniem inwestycji zagranicznych. Może to mieć negatywny wpływ na rozwój jednej z istotnych gałęzi polskiej gospodarki i w efekcie doprowadzić do zaprzepaszczenia szans na jej szybki rozwój. Pamiętać bowiem należy, ze branża turystyczna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. W roku 2005 funkcjonowało w niej ponad milion miejsc pracy (co stanowi ok. 7,1% ogółu zatrudnionych), które wytwarzały 7,6% PKB. Łączne przychody z tytułu przyjazdu cudzoziemców wyniosły w tamtym roku 6,2 mld USD. Według natomiast prognozy WTTC do 2015r. zatrudnienie w turystyce wzrośnie o ok. 200 tys. osób, a udział tej branży w Polskim PKB podniesie się do poziomu 8,5%.

Według zgodnej opinii ekspertów, proponowane przejęcie zadań POT przez nowo utworzoną instytucję nie tylko nie wzmocni, ale z pewnością osłabi konkurencyjność Polski na europejskim i globalnym rynku turystycznym. Zamiast instytucji rządowo-samorządowej, posiadającej niezależność w sferze wykonawczej i funkcjonującej na zasadzie partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym, powstanie jeszcze jedna rządowa agencja, która ze względu na skalę swojego działania będzie w niewielkim stopniu konkurencyjna wobec narodowych organizacji turystycznych funkcjonujących w innych krajach. Proponowane połączenie PAIiIZ z POT może okazać się więc katastrofalne w swoich skutkach. Dlatego poseł Adam Szejnfeld, który nie zgadza się z nową propozycją rządu, wystosował w tej sprawie interpelację do Prezesa Rady Ministrów.

(Poseł Adam Szejnfeld
jest w Sejmie wiceprzewodniczącym
Komisji Gospodarki
oraz przewodniczącym Stałej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki).

26 grudzień 2006r.

Szpiedzy w turystyce, a wizerunek Polski

W artykule pt. „Turyści z sowiecką przeszłością”, który ukazał się w „Gazecie Polskiej”, podano informację, że służby kontrwywiadowcze sprawdzają czy Polska Organizacja Turystyczna jest kontrolowana przez rosyjskie służby specjalne. Jest to bardzo poważne oskarżenie w stosunku do osób, które zostały w tym artykule wymienione (również z nazwiska), ale także wobec, co by nie było, rządowej agencji. Dlatego poseł Adam Szejnfeld wystosował w grudniu interpelację skierowaną do Ministra Gospodarki w sprawie oskarżeń postawionych przez „Gazetę Polską” o współpracę kadry kierowniczej Polskiej Organizacji Turystycznej z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Opisywane w artykule sprawy z jednej strony wydają się wręcz nieprawdopodobne, ale z drugiej strony, cytowane w tekście wypowiedzi koordynatora służb specjalnych Zbigniewa Wassermana, ministra gospodarki Piotra Woźniaka, a nawet dotychczasowego prezesa POT Tomasza Wilczaka sugerują, że „coś jest na rzeczy” i że teza stawiana przez autora artykułu jest prawdziwa. Przyjmować bowiem należałoby, iż rzetelność i etyka dziennikarska nie powinny dopuścić do napisania tekstu z gruntu nie pokrywającego się z prawdą. Po szczegółowym jednak zapoznaniu się z treścią artykułu, uderza jego dość zadziwiająca konstrukcja, budowana na zasadzie kompilacji ogólnych sformułowań, niejasnych zdań i domyślnych stwierdzeń. Z powyższych powodów, poseł Adam Szejnfeld uznał, iż rząd powinien absolutnie jednoznacznie wyjaśnić tę sytuację, zwłaszcza, że – jak już mówiono – chodzi o bardzo ważną instytucję rządową Rzeczpospolitej Polskiej, zajmującej się… kształtowaniem wizerunku Polski za granicą.

(Poseł Adam Szejnfeld
jest w Sejmie wiceprzewodniczącym
Komisji Gospodarki
oraz przewodniczącym Stałej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki).


21 grudzień 2006r.

2007 – rok inwestycji

1. Okres przedświąteczny to czas nie tylko podsumowań mijającego roku, ale przede wszystkim okres tworzenia planów na przyszłość. Z tego powodu poseł Adam Szejnfeld zwołał dziś konferencję prasową, na której wraz ze starostą pilskim Tomaszem Bugajskim oraz przewodniczącym Rady Miasta Piły Pawłem Jarczakiem opowiedział o planach samorządowców Platformy Obywatelskiej z okręgu pilskiego na najbliższe 12 miesięcy.

„Rozpoczyna się rok 2007 – rok szczególny w historii naszego kraju, który zapoczątkuje największą pomoc finansową dla Polski. Pomoc, jaką w latach 2007-2013 udzieli Polsce Unia Europejska można porównać do pomocy z planu Marshalla dla krajów Europy Zachodniej po II Wojnie Światowej. Dzięki tym środkom mamy szansę zlikwidować ten niemal 40-letni dystans w rozwoju, w jakim pozostajemy w stosunku do krajów z Europy Zachodniej” – powiedział Adam Szejnfeld. Będzie to możliwe dzięki 67 miliardom euro, które trafią bezpośrednio do Polski z UE, a które połączone ze środkami prywatnymi i krajowymi, koniecznymi przy realizacji inwestycji, dadzą w sumie grubo ponad 80 mld euro do wykorzystania na rozwój naszego kraju.

Środki te przeznaczone będą m.in. na:

- Infrastrukturę i środowisko – 21,2 mld euro

- Kapitał ludzki – 8,1 mld euro

- Innowacyjną gospodarkę – ponad 7 mld euro

- Rozwój Polski Wschodniej – 2,2 mld euro

- Regionalne Programy Operacyjne – 16 mld euro

To jednak, jak skutecznie te środki zostaną wykorzystane i w jakim stopniu będą w stanie zmniejszyć dystans naszego kraju do państw z zachodniej Europy będzie zależeć w dużej mierze od władz naszych gmin i powiatów. Samorządowcy z Platformy Obywatelskiej już działają na rzecz przygotowania swoich gmin do pozyskiwania funduszy z UE. Jako przykład tego, co nas czeka od nowego roku poseł Adam Szejnfeld przytoczył niektóre plany poszczególnych powiatów w zakresie realizacji nowych inwestycji. I tak:

• powiat pilski planuje m.in. modernizację bazy turystycznej na Płotkach, budowę Aquaparku w Pile, czy też budowę hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile;

• powiat chodzieski zamierza przebudować tzw. „obwodnicę Chodzieży”, aby dostosować ją do wymaganych parametrów technicznych i podnieść poziom bezpieczeństwa ruchu;

• powiat złotowski planuje budowę promenady wzdłuż jeziora miejskiego oraz budowę hali sportowej;

• powiat międzychodzki planuje budowę obwodnicy Międzychodu;

• powiat obornicki chce zbudować salę sportową dla Zespołu Szkół w Obornikach oraz zainwestować w przebudowę nawierzchni dróg powiatowych;

• powiat czarnkowsko-trzcianecki ma w planach budowę obwodnicy Czarnkowa, ale także rewitalizację Zespołu Staromiejskiego w Czarnkowie;

• powiat nowotomyski wyremontuje i przebuduje oczyszczalnię ścieków w Nowym Tomyślu, planuje także budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Jastrzębsko Stare oraz we wsi Boruja Kościelna;

• powiat wolsztyński zamierza wybudować pływalnię miejską w Wolsztynie;

• powiat grodziski chce budowy zestawu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1;

• powiat wągrowiecki będzie zabiegać o przebudowę Domu Opieki Społecznej w Srebrnej Górze oraz realizację IV etapu budowy obwodnicy Wągrowca;

• powiat szamotulski planuje m.in. odrestaurowanie i zagospodarowanie XVII-wiecznego pałacu z kompleksem parkowym w Pniewach. Wszystkie te plany to tylko nieliczne i pierwsze przykłady projektów, które będą realizowane w poszczególnych gminach i które są aktywnie lobbowane i wspierane przez nowo wybranych samorządowców z Platformy Obywatelskiej.

2. W drugim punkcie konferencji poseł Adam Szejnfeld odniósł się do uchwalonego na ostatnim posiedzeniu Sejmu budżetu na 2007 roku. Budżet ten niestety w obecnym kształcie nie rozwiąże codziennych problemów Polaków, a wręcz przeciwnie – pogłębi problemy w finansach publicznych i spowoduje wzrost obciążeń podatkowych. „Nastawienie na wysoki poziom wydatków publicznych, utrzymanie wysokiego deficytu budżetowego, wzrost długu publicznego, zawyżony poziom dochodów, w tym z podatku VAT, brak prorozwojowych wydatków, czy brak realizacji idei taniego państwa, a w zamian znaczny wzrost zatrudnienia w administracji państwowej” – to tylko przykłady licznych błędów, które wskazał poseł Adam Szejnfeld w projekcie, który określił mianem „budżetu zmarnowanej szansy”.

Adam Szejnfeld przytoczył też kilka danych na potwierdzenie swoich tez:

- dług publiczny wzrośnie o prawie 50 mld zł,

- na obsługę długu publicznego w 2007 r. wydamy ponad 28 mld zł,

- wzrosną nakłady na Kancelarię Prezydenta (ponad 160 mln zł), na Kancelarię Premiera (ponad 100 mln zł),

- wzrośnie zatrudnienie w administracji publicznej o prawie 6,5 tys. więcej niż w 2006 r. i o 7,8 tys. niż w 2005 r.,

- na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych przewidziano w projekcie na 2007 r. kwotę 18,6 mld zł, tj. o 6,3 % więcej niż w budżecie państwa na 2006 r. (bez pochodnych).

3. Korzystając z okazji poseł Adam Szejnfeld, starosta Tomasz Bugajski i przewodniczący Paweł Jarczak w imieniu Platformy Obywatelskiej złożyli wszystkim mieszkańcom okręgu pilskiego najserdeczniejsze życzenia spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w nadchodzącym 2007 Roku.

21 grudzień 2006r.

JACEK SKROBISZ Z PO – WICESTAROSTĄ WOLSZTYŃSKIM

Jacek Skrobisz, przewodniczący powiatu wolsztyńskiego Platformy Obywatelskiej, został dziś wybrany na wicestarostę powiatu wolsztyńskiego. Po trzech tygodniach od wyboru nowego składu Rady Powiatu, dopiero dziś, na IV już sesji, udało się wybrać nowe władze powiatu. W skład koalicji, która pozwoliła po trwającym pacie powołać nowych włodarzy powiatu, weszła Platforma Obywatelska oraz Porozumienie dla Gminy i Powiatu Wolsztyńskiego. Nowym starostą powiatu został natomiast dotychczasowy starosta, pan Ryszard Kurp.

19 grudzień 2006r.

Teraz Polska

Poseł Adam Szejnfeld, członek kapituły Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wziął udział w spotkaniu opłatkowym władz Fundacji i członków Kapituły, w którym uczestniczyli także m.in. przewodniczący Kapituły prof. Michał Kleiber – doradca społeczny Prezydenta RP, przewodniczący Rady Fundacji prof. Zbigniew Hockuba z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz prezes zarządu Fundacji Krzysztof Przybył. Po przedwigilijnej kolacji nastąpiło spotkanie w gronie członków Kapituły, podczas którego złożono gratulacje i życzenia prof. Kleiberowi z okazji wyboru na przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk.

W minionych dniach poseł Adam Szejnfeld miał zaproszenia od wielu innych organizacji w związku z ich spotkaniami opłatkowymi, między innymi od Polskiej Rady Biznesu, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacji Pracodawców Polskich, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Polskiej Izby Paliw Płynnych, czy Krajowego Towarzystwa Lotniczego. Niestety, ze względu na pracę w Sejmie mógł wziąć udział tylko w niektórych z nich.

Okres przedświąteczny to czas podsumowań oraz tworzenia planów na kolejny zbliżający się rok. Poseł Adam Szejnfeld dziękuje wszystkim instytucjom i organizacjom zajmującym się ekonomią, finansami i gospodarką za ich liczne inicjatywy w mijającym roku, aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów swoich branż i obecność wszędzie tam, gdzie toczą się ważne dla rozwoju naszego kraju debaty. Wyraża także nadzieję, że wszelkie plany i zamierzenia na następny rok z sukcesami zostaną zrealizowane. Tego poseł Adam Szejnfeld życzy wszystkim z myślą o interesie państwa i naszej gospodarki.

15 grudzień 2006r.

Piła – Przewodniczący Rady Miasta z PO

We wtorek 12 grudnia, radni nowej Rady Miasta Piły wybrali swojego przewodniczącego. Został nim pan Paweł Jarczak, radny Platformy Obywatelskiej, obecnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.

Wyboru dokonano po ponad dwóch tygodniach trwającego w Radzie Miasta pata, który uniemożliwiał powołanie nowego przewodniczącego. Sesja zaczęła się we wtorek 28 listopada i czterokrotnie była przerywana, bowiem żaden ze zgłaszanych kandydatów nie mógł uzyskać większości głosów. Ostatecznie przy piątym podejściu radni Platformy Obywatelskiej zgłosili kandydaturę członka swojego Klubu – Pawła Jarczaka, który uzyskał 15 głosów za, przy 6 przeciwnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wróć na początek Wróć do spisu

14 grudzień 2006r.

Konferencja Energetyka 2007 pod patronatem posła Adama Szejnfelda

Poseł Adam Szejnfeld objął honorowy patronat nad konferencją „Energetyka 2007 i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. IT w służbie optymalizacji procesów gospodarczych”, która odbędzie się 27 lutego 2007r. w Warszawie. Jej celem jest przedstawienie innowacyjnych systemów informatycznych oraz obecnie stosowanych skutecznych metod wdrażania dla sektora energetycznego oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Organizatorem konferencji jest firma ABG Centrum Promocji Biznesu.

Poseł Adam Szejnfeld od dawna poświęca w ramach swojej pracy parlamentarnej szczególną uwagę zagadnieniom gospodarczym, w tym energetyce. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki, uczestniczy również w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Poseł wyraża nadzieję, iż konferencja „Energetyka 2007” przyczyni się do rozwoju polskiego sektora energetycznego, dzięki wymianie doświadczeń w zakresie wydajnych systemów informatycznych oraz metod ich wdrażania.

13 grudzień 2006r.

13 grudnia 1981 roku – obchody w Warszawie

12 grudnia 1981r. został zatrzymany obecny poseł, a ówczesny działacz „Solidarności”, Adam Szejnfeld. Przewiezionego do aresztu w Chodzieży Adama Szejnfelda następnego dnia, 13 grudnia 1981 roku, internowano. Zarzut? – „Nawoływał do obalenia przemocą ustroju PRL”. W więzieniach we Wronkach i w Gębarzewie przesiedział ponad pół roku. Następnie z więzienia trafił do podziemia, w którym działał aż do czasu ponownej legalizacji „Solidarności”. Potem tworzył Komitety Obywatelskie, które w 1990 roku przejęły władzę w polskich samorządach. Sam został burmistrzem, radnym…

Dzisiaj cała Polska wspomina tragiczne wydarzenia sprzed 25 lat. 13 grudnia 1981 roku władze PRL wprowadziły w kraju stan wojenny. Dzień ten zakończył „karnawał Solidarności” i rozpoczął jeden z najmroczniejszych okresów w najnowszej historii Polski. Niecałe trzy lata jego obowiązywania zapisały się w pamięci Polaków jako czas represji, strachu oraz licznych osobistych dramatów.

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest dobrą okazją do dyskusji, wspomnień oraz refleksji nad licznymi (często kontrowersyjnymi po dziś dzień) aspektami wydarzeń sprzed 25 lat. Poseł Adam Szejnfeld wziął dziś udział w obchodach centralnych tej smutnej rocznicy, które odbyły się w Warszawie. Fundacja Centrum Solidarność oraz Instytut Pamięci Narodowej zorganizowały konferencję „Stan wojenny – spojrzenie po 25 latach”, której celem było przedstawienie licznych krajowych i międzynarodowych uwarunkowań stanu wojennego, a przede wszystkim dyskusja na ich temat. W jej programie przewidziano wystąpienia wielu znakomitych gości: m.in. prezydenta Lecha Wałęsy, kardynała Stanisława Dziwisza, prof. Andrzeja Paczkowskiego, prof. Bronisława Geremka, premiera Tadeusza Mazowieckiego, arcybiskupa Stanisława Gocłowskiego, czy prezesa Fundacji Solidarność Bogdana Lisa. Podczas licznych sesji roboczych i paneli dyskusyjnych, w których uczestniczyli także Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, czy Andrzej Stelmachowski, omawiane były polityczne, społeczne, prawne i osobiste aspekty stanu wojennego.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Lech Wałęsa: „Pomimo upływu ćwierćwiecza ciągle nie udało się odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących różnych aspektów i okoliczności tego dramatycznego okresu w historii Polski. 25. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest doskonałą sposobnością do jego historycznej, politycznej i moralnej oceny, do zabrania głosu w debacie publicznej na ten temat.” Prezydent zwrócił również uwagę na doświadczenia płynące z tamtych wydarzeń: „Zwyciężyliśmy stan wojenny, wygraliśmy wolność, budujemy Państwo demokratyczne, które znalazło należne mu miejsce we wspólnocie międzynarodowej. Czy wykorzystaliśmy jednak do końca wywalczoną przez nas szansę na lepsze jutro dla następnych pokoleń?…”

Adam Szejnfeld wziął także udział w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar stanu wojennego, które odbyły się w sali posiedzeń Sejmu, organizowanych przez Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu. Z tych powodów nie mógł wziąć udziału w obchodach tej tragicznej daty w Pile, czy w Poznaniu.

11 grudzień 2006r.

Platforma o stanie wojennym

Już 25 lat minęło od tragicznych wydarzeń 13 grudnia 1981 roku, kiedy totalitarna władza PRL-u wyprowadziła na ulicę przeciwko własnemu narodowi wojsko i milicję. Aby uczcić pamięć zabitych oraz tych, którzy poświęcili swoje zdrowie, by Polska była krajem wolnym i suwerennym, z inicjatywy posła Adama Szejnfelda, Platforma Obywatelska Okręgu Pilskiego, co roku spotyka się w gronie swoich członków oraz sympatyków. Hołd ofiarom, przemówienia i wspomnienia dramatycznych dni grudnia 1981 roku łączą się także z myśleniem o przyszłości. Dlatego doroczne spotkania grudniowe PO to również łamanie się opłatkiem i życzenia radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku. Tradycją jest także to, że spotkania te co roku odbywają się w innym powiecie. Tym razem gościł nas powiat złotowski, zapraszając członków PO do Domu Polskiego w Zakrzewie.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą za ojczyznę oraz za członków Platformy i ich rodziny, którą odprawił ksiądz prałat Andrzej Choroba w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie. Po mszy członkowie uroczyście złożyli kwiaty na grobie księdza Bolesława Domańskiego, po czym udali się do Domu Polskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Tam zebrani goście po wspólnej kolacji podzielili się wigilijnym opłatkiem i świątecznymi życzeniami. Całość spotkania uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie” z Zakrzewa.

Na spotkanie przybili nowo wybrani burmistrzowie, starostowie i radni Platformy Obywatelskiej, którzy po raz pierwszy mieli okazję spotkać się wspólnie oraz wymienić poglądy i doświadczenia z minionej kampanii wyborczej. Obecni posłowie – Adam Szejnfeld i Stanisław Chmielewski oraz senator Mieczysław Augustyn gratulowali nowym włodarzom samorządów z okręgu pilskiego wspaniałego sukcesu wyborczego oraz życzyli rozwagi i pomyślności w sprawowaniu swoich urzędów.

10 grudzień 2006r.

KOLEJNE ZWYCIĘSTWO!

W pięknym stylu siatkarze z pilskiego Jokera zdobyli kolejne 3 punkty w walce z drużyną GTPS Dziewulski Inkaso Team Gorzów Wielkopolski. Mimo, iż jest to dość groźny przeciwnik z dużymi ambicjami, nasi chłopcy doskonale poradzili sobie z zawodnikami z Gorzowa, po wielu brawurowych akcjach kończąc spotkanie wynikiem 3:1 dla Jokera.

Sobotni mecz rozgrywał się przy gorliwej, zdrowej rywalizacji kibiców obu drużyn. Tutaj wielkie podziękowania należą się członkom Klubu Kibica GTPS-u, którzy przyjechali do nas z wizytą, ale także kibicom z Fanklubu PTPS Nafta-Gaz Piła za wsparcie w dopingu naszych chłopców, no i oczywiście wspaniałym kibicom z fanklubu Jokera.

Kolejny mecz już niedługo – wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy już 16 grudnia do Poznania, gdzie nasi chłopcy będą walczyć z klubem Intel Poznań.

10 grudzień 2006r.

Spotkanie w Chodzieży

W minioną niedzielę działacze Platformy Obywatelskiej powiatu Chodzieskiego spotkali się na zebraniu, które miało inny charakter niż wszystkie do tej pory. Podsumowanie wyborów, radość z niekwestionowanego sukcesu wyborczego, zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok spowodowały, że na stołach nie zabrakło słodyczy oraz symbolicznej lampki szampana. Gościem honorowym zebrania był poseł Adam Szejnfeld, współtwórca umowy koalicyjnej, na podstawie której powiatem chodzieskim kieruje starosta z PO, pan Mirosław Juraszek. Warto przypomnieć, że i miastem kieruje burmistrz z PO, którym jest pan Jacek Gursz.

6 grudzień 2006r.

JOKER ZNÓW ZWYCIĘŻA!

W minioną sobotę pilscy siatkarze wygrali spotkanie z drużyną BBTS Bielsko-Biała, przywożąc tym samym kolejne 3 punkty. To piąty z kolei mecz, w którym zawodnicy Jokera odnieśli sukces, co dowodzi, że nasi chłopcy mają ostatnio dobrą passę i są świetnie przygotowani do walki o pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:3 dla Jokera. Tak jak poprzednio, pierwszy set był stracony dla naszego zespołu, jednak po tej pierwszej porażce siatkarze szybko odzyskali siły, pod rząd zwyciężając kolejne 3 sety.

Tymczasem już dziś siatkarze z Piły powalczą o zwycięstwo z MKS Bzura Ozorków, który będzie gospodarzem 10. kolejki rozgrywek. Mecz rozpocznie się w Ozorkowie o godz. 18.00. Natomiast w sobotę 9 grudnia odbędzie się ostatni w tym roku mecz na naszej hali przy ul. Żeromskiego w Pile, w którym Joker walczyć będzie z klubem z Gorzowa Wielkopolskiego. Poseł Adam Szejnfeld oraz prezes Jerzy Jasiński serdecznie zapraszają na ten mecz wszystkich fanów pilskiego Jokera.

5 grudzień 2006r.

XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MSP
Nagrody Kisiela

1. W dniu dzisiejszym poseł Adam Szejnfeld wziął udział w XII Ogólnopolskim Forum Gospodarczym Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które, jak co roku, organizowane jest przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Związku Banków Polskich oraz Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Tegoroczne Forum odbywało się pod hasłem: „Innowacyjność, rozwój, finanse (Fundusze Strukturalne dla MSP, rok 2007-2013)”, podczas którego uczestnicy mogli uzyskać od uznanych ekspertów ze świata biznesu i nauki wiele informacji na temat nowego okresu finansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013, a także uzyskać wiele praktycznych rad dotyczących prowadzenia firmy w krajach UE oraz na wybranych rynkach europejskich.

Dzisiejszy, pierwszy dzień konferencji, zakończył wieczorny bankiet połączony z wręczeniem wyróżnień laureatom w plebiscycie „Lider Przedsiębiorczości 2006r.”, który co roku towarzyszy obradom Forum.

2. Wczoraj natomiast Adam Szejnfeld uczestniczył w gali wręczenia Nagrody Kisiela, ustanowionej przez Stefana Kisielewskiego i przyznawanej pod patronatem Tygodnika Wprost nieprzerwanie od 1990 roku, najpierw przez samego twórcę, a po jego śmierci przez kapitułę Nagrody składającej się m.in. z laureatów z poprzednich lat. Wyróżnienia te przyznawane są politykom, publicystom oraz przedsiębiorcom za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

W tym roku w kategorii polityk nagrodzono byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marka Safjana za obronę zasady „dura lex, sed lex”, w kategorii przedsiębiorca Wojciecha Trzcińskiego, właściciela Fabryki Trzciny, za to, że „biznes brzmi w Trzcinie”, natomiast w kategorii publicysta twórcę popularnego programu gospodarczego „Bilans” w TVN24 Romana Młodkowskiego za „wbijanie gospodarki do głów”.

1 grudzień 2006r.

BARBÓRKA

„Doświadczenie w kwestiach związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym jest dzisiaj bezcenne dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Nieoceniony jest tu wkład wszystkich polskich górników, którzy wykorzystując swój potencjał działają dla dobra i rozwoju gospodarki narodowej” – tymi słowami poseł Adam Szejnfeld rozpoczął dziś swoje wystąpienie na Akademii Barbórkowej w Pilskim Domu Kultury. W związku z przypadającym dniem św. Barbary, patronki górnictwa, Adam Szejnfeld życzył wszystkim byłym i obecnym pracownikom Przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” oraz członkom Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Pile, wszelkiej pomyślności, sił i energii przy ofiarnym wykonywaniu swej ciężkiej pracy. „Wszyscy się cieszymy, że nasi ludzie pracują w Indiach, Egipcie i na Węgrzech, ale jeszcze bardziej cieszymy się, że gaz i ropę znaleźliśmy w Międzychodzie i Drezdenku. Będziemy szczęśliwi, gdy wreszcie z tych złóż zaczniemy czerpać te źródła energii” – dodał poseł Szejnfeld.

Poseł pogratulował także wszystkim nagrodzonym i odznaczonym dziś górnikom za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, a także wyraził ubolewanie z powodu tragicznych wydarzeń w Kopalni „Halemba”.

28 listopad 2006r.

Piła – Starosta z PO

Pan Tomasz Bugajski, przewodniczący powiatowej struktury Platformy Obywatelskiej w Pile został starostą pilskim. W dniu dzisiejszym, poseł Adam Szejnfeld, lider PO w okręgu pilskim, złożył wizytę panu staroście składając mu gratulacje oraz najlepsze życzenia dobrej i owocnej pracy w całej kadencji samorządu powiatowego. Poseł jednocześnie zadeklarował współpracę i pomoc pilskiemu staroście w rozwiązywaniu lokalnych spraw.

27 listopad 2006r.

JOKER PNIE SIĘ W GÓRĘ!

Pilscy siatkarze z Jokera znowu pokazali, że są w świetnej formie. Już po raz czwarty z rzędu odnieśli sukces, przywożąc z Hajnówki wspaniałe zwycięstwo. Mecz Pronar OSiR Hajnówka kontra VKS Joker Piła zakończył się wynikiem 1:3 dla naszych siatkarzy. Pierwszy set spotkania wygrali gospodarze, jednak nasi chłopcy bardzo szybko odzyskali stracone punkty, do końca wygrywając kolejne trzy sety z coraz większą przewagą punktową.

Dzięki ostatnim zwycięstwom Joker wciąż pnie się na górę tabeli, w chwili obecnej zajmując już trzecią pozycję. W następnej, IX już kolejce rozgrywek, VKS Joker Piła walczyć będzie z BBTS Bielsko-Biała. Rywali będziemy gościć w Pile już w najbliższą niedzielę, tj. 2 grudnia.

27 listopad 2006r.

„Czerwona Chodzież” – to przeszłość!
Chodzież – burmistrz z PO, a starosta ?… Też z PO!

Poniedziałek 27 listopada zapadnie na długo w pamięci chodzieskiej Platformy Obywatelskiej i chodzieskiej centroprawicy. W tym dniu, po ostatnich wyborach samorządowych, odbyły się pierwsze sesje: Rady Powiatu o godz. 13,oo i Rady Miasta o godz. 18,oo. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że po tych sesjach było już zupełnie jasne, że Chodzieżą – miastem i powiatem – pierwszy raz w historii, nie będzie rządziła lewica, ale centroprawica. Mało tego, gospodarzami – i miasta i powiatu – są ludzie Platformy Obywatelskiej, bowiem burmistrzem miasta Chodzieży został jeden z liderów chodzieskiej PO, pan Jacek Gursz, a starostą został przewodniczący powiatowej struktury PO, pan Mirosław Juraszek.

„Wielki sukces”, „pełen sukces”, „zwycięstwo pięćdziesięciolecia”, „koniec Czerwonej Chodzieży”…. Różne określenia padały wśród radosnych członków zwycięskiej Platformy, która wraz z KW „Porozumienie” przejęła władzę – i w mieście i w powiecie. „Czerwona Chodzież” określenie, które przylgnęło do Chodzieży jeszcze przed II wojną światową i które charakteryzowało to miasto przez dziesięciolecia po wojnie, także w Polsce demokratycznej, być może pójdzie wreszcie do lamusa. „Demokratyczna Chodzież” – oto slogan dla nowych kart historii Chodzieży. Nie lewicowa, nie prawicowa, ale demokratyczna, nowoczesna, rozwijająca się Chodzież. To nasz cel – mówił poseł Adam Szejnfeld.

Tak, poniedziałek 27 listopada przejdzie do historii Chodzieży także dlatego, że nikt w mieście, a przede wszystkim nikt w powiecie, nie ma wątpliwości, że efekty tego dnia, że sukces Platformy Obywatelskiej w tym mieście i w powiecie, to także wielka zasługa i wielki, osobisty sukces przede wszystkim posła Adama Szejnfelda, szefa PO w okregu pilskim i lidera chodzieskiej Platformy. To jego praca w ostatnich, nie tylko czterech latach, ale też poprowadzone przez niego negocjacje koalicyjne z PSl, dały efekt zwycięstwa naszej partii w powiecie chodzieskim. Działacze PO dali dzisiaj tego wyraz w licznych podziękowaniach i życzeniach kierowanych pod adresem posła Adama Szejnfelda.

26 listopad 2006r.

Porozumienie dla Wielkopolski

Posłowie Waldy Dzikowski oraz Adam Szejnfeld z ramienia Platformy Obywatelskiej oraz poseł Andrzej Grzyb i Wojciech Jankowiak z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego podpisali w dniu dzisiejszym umowę koalicyjną dla samorządu województwa. Umowa zawarta między PO a PSL obowiązywać będzie od chwili jej podpisania do końca kadencji sejmiku województwa, a więc na lata 2006-2010.

Umawiające się strony pragną współpracować ze sobą w sejmiku województwa dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski i dobrej przyszłości Wielkopolan, a wykonanie tych celów gwarantować ma zarząd województwa oraz sejmik wojewódzki. W tym celu ustalono, iż marszałkiem województwa zostanie reprezentant PO i będzie nim pan Marek Woźniak. Funkcje jednego z wicemarszałków oraz członka zarządu obejmie reprezentant Platformy Obywatelskiej, a kolejnego wicemarszałka i członka zarządu obejmie przedstawiciel PSL.

Przewodniczącym sejmiku wojewódzkiego ma zostać przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, natomiast funkcje wiceprzewodniczących sejmiku zostały zagwarantowane w umowie także dla PiS oraz SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci. Uzgodniono również stosowny podział komisji pomiędzy poszczególne partie wchodzące w skład sejmiku, a więc pomiędzy PO, PSL, PiS oraz SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci.

25 listopad 2006r.

Skok na POT

W ostatnim czasie pojawiły się w mediach doniesienia o przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie ustawy o Polskiej Organizacji Promocji Gospodarczej i Turystycznej, zakładającym utworzenie jednej centralnej instytucji odpowiedzialnej za budowę wizerunku Polski za granicą. Dotyczy to zarówno pozyskiwania nowych inwestycji, jak i promocji turystycznej naszego kraju. Projekt przewiduje bowiem wcielenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) do Polskiej Organizacji Turystyki (POT), w ten sposób nowa struktura przejęłaby kompetencje obu tych organizacji. Rozwiązanie to budzi liczne kontrowersje i rodzi obawy o możliwość marginalizacji roli promocji turystycznej na rzecz zabiegów związanych z pozyskiwaniem inwestycji zagranicznych. Może to mieć negatywny wpływ na rozwój jednej z istotnych gałęzi polskiej gospodarki i w efekcie doprowadzić do zaprzepaszczenia szans na jej szybki rozwój. Informacje i doniesienia, o których mowa, nie zawierają żadnych racjonalnych argumentów czy przesłanek przemawiających na rzecz takiego rozwiązania. Nie wiadomo więc o co w tym pomyśle tak naprawdę chodzi, zwłaszcza, że równolegle kończą się w Sejmie prace nad rządowym projektem ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Agencja ta miałby zajmować się w kraju i za granicą, poprzez swoje oddziały, sprawami promocji Polski i polskiej gospodarki, ściągania inwestycji zagranicznych do Polski, wspieraniem eksportu oraz wspieraniem polskich inwestycji za granicą. To są zupełnie odmienne zadania od promocji turystyki przyjazdowej do Polski gości z zagranicy, co jest domeną Polskiej Organizacji Turystycznej.

Poseł Adam Szejnfeld (PO), przewodniczący sejmowej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki oraz wiceprzewodniczący nadzwyczajnej Podkomisji ds. Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (która ma zastąpić obecny PAIiIZ) krytykuje pomysł Ministerstwa Gospodarki. Z tych też powodów skierował w tej sprawie interpelację do Prezesa Rady Ministrów. W załączeniu przesyłamy do wiadomości i ewentualnego wykorzystania treść interpelacji posła Adama Szejnfelda.

24 listopad 2006r.

Porozumienie w Chodzieży

Rozmowy w sprawie powołania nowych władz dla starostwa powiatowego w Chodzieży zostały zakończone. W dniu 24 listopada br. między dwoma zwycięskimi blokami wyborczymi podpisano w Margoninie Porozumienie Koalicyjne, w którym czytamy, iż „dla dobra i rozwoju Powiatu Chodzieskiego strony postanawiają zawiązać koalicję samorządową w Radzie Powiatu w Chodzieży”. Koalicja zawiązana została na okres kadencji w latach 2006 – 2010. Z treści umowy wynika, że strony ustaliły między innymi, iż kandydatem na starostę chodzieskiego będzie przedstawiciel Platformy Obywatelskiej i KW „Porozumienie”, a kandydatem na wicestarostę chodzieskiego będzie przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego i KW „Forum Samorządowo-Ludowego”.

Porozumienie zostało podpisane przez Adama Szejnfelda, Krzysztofa Szplita i Mirosława Juraszka, reprezentujących Platformę Obywatelską i KW „Porozumienie” oraz przez Józefa Lewandowskiego, Eugeniusza Kucnera i Marcina Sokołowskiego, reprezentujących Polskie Stronnictwo Ludowe i KW „Forum Samorządowo-Ludowe”.

20 listopad 2006r.

Oświadczenie

Za nami pierwsza tura wyborów samorządowych. Nie we wszystkich gminach walka o fotel wójta, burmistrza i prezydenta została zakończona. W najbliższą niedzielę odbędzie się dogrywka, w której mieszkańcy tych gmin ponownie dokonają wyboru swoich włodarzy.

Wśród tych kandydatów startują także członkowie Platformy Obywatelskiej oraz osoby startujące z własnych komitetów wyborczych, ale mające nasze poparcie.

Niniejszym pragnę poinformować, iż w II turze wyborów samorządowych wraz z Platformą Obywatelską popieram:

- Rafała ZDZIERELĘ – kandydata na prezydenta Piły

- Marka KUPSIA – kandydata na burmistrza Trzcianki

- Piotra WAŚKO – kandydata na burmistrza Wielenia

- Honoratę KOZŁOWSKĄ – kandydatkę na burmistrza Wielichowa

- Mieczysława TRAFISA – kandydata na burmistrza Sierakowa

- Henryka HELWINGA – kandydata na burmistrza Nowego Tomyśla

- Romana SZUBERSKIEGO – kandydata na burmistrza Rogoźna

- Mirosława WIECZÓR – kandydata na burmistrza Wronek

- Grzegorza JAKUBIAKA – kandydata na wójta Damasławka

Biorąc pod uwagę obywatelską postawę, bardzo dobrą działalność społeczną oraz dokonania tych kandydatów, pragnę wyrazić swoje poparcie dla niech wierząc, że dzięki zaufaniu wyborców będą nadal mogli realizować swoje programy dla rozwoju swoich małych ojczyzn.

Adam Szejnfeld
Poseł na Sejm RP
Wiceprzewodniczący
Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce

20 listopad 2006r.

Joker – trzy do jednego

Niedziela 19 listopada była dniem kolejnego zwycięstwa pilskiej drużyny męskiej siatkówki – VKS JOKER Piła – która na rodzimym parkiecie podejmowała drużynę KPS Skra Bełchatów II. Spotkanie, po zaciętej walce, zakończyło się wynikiem 3:1 dla pilskich siatkarzy. To kolejne, trzecie z rzędu, zwycięstwo otwierające drużynie VKS JOKER PIŁA drzwi to upragnionej ekstraklasy. W dniu dzisiejszym na meczu pilskiej drużyny obecni byli między innymi także poseł Adam Szejnfeld i poseł Jarosław Wałęsa.

19 listopad 2006r.

Wałęsa popiera Zdzierelę

W ciągu ostatnich tygodni gościliśmy w Pile znane osoby polskiej sceny politycznej, które popierały kandydata pilskiej PO na urząd prezydenta miasta Piły – pana Rafała Zdzierelę. Byli to m.in. przewodniczący Donald Tusk, marszałek Bronisław Komorowski, pani poseł Julia Pitera, czy eurodeputowany Filip Kaczmarek. W dniu dzisiejszym, z podobnym przesłaniem, złożył wizytę w Pile poseł Jarosław Wałęsa, syn byłego prezydenta RP, legendy Sierpnia’80.

Jarosław Wałęsa podczas konferencji prasowej ogłosił swoje poparcie dla pana Rafała Zdziereli, jak również dla jego programu wyborczego. W konferencji udział wzięli również poseł Adam Szejnfeld oraz senator Mieczysław Augustyn.

Korzystając z okazji pobytu w Pile, poseł Jarosław Wałęsa w obecności parlamentarzystów posła Adama Szejnfelda oraz radnego Rafała Zdziereli udali się na mecz pilskiej drużyny siatkowej VKS JOKER, która na pilskim parkiecie podejmowała drużynę KPS Skra II Bełchatów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla pilskich siatkarzy.

17 listopad 2006r.

„MAG” podbija Polskę i Europę

W dniu 14 listopada odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu “Wielka Mała Firma”. Uroczystość ta miała dla nas szczególny charakter ze względu na fakt, iż jednym z nagrodzonych było pilskie przedsiębiorstwo „MAG”, którego współwłaścicielami są: pan Jerzego Jasińskiego i pana Donat Grzelak. Jest nam tym bardziej miło, że pan prezes Jerzy Jasiński, członek Platformy Obywatelskiej, w ostatnich wyborach został wybrany radnym Rady Powiatu Pilskiego z listy wyborczej PO.

Konkurs „Wielka Mała Firma” organizowany jest przez Grupę PZU wspólnie z Dun&Bradstreet Poland i Gazetą Prawną. Wyróżnienie w postaci statuetki przyznawane jest najbardziej wiarygodnym i rzetelnym przedsiębiorstwom. Zwycięzcy zostali wyłonieni w każdym z 16 województw. Laureaci otrzymali tytuł „Wielka Mała Firma” oraz Złote, Srebrne i Brązowe Statuetki. Platynowe dla najlepszych firm w całej Polsce zostały wręczone podczas uroczystej Gali w Warszawie.

Pilska firma „MAG” jest jednym z największych producentów wystrojów i ozdób świątecznych, ale to nie tylko. Przedsiębiorstwo specjalizuje się również w tworzeniu i instalacji oświetleń oraz wystrojów plenerowych i ulicznych, produkuje farby i lakiery, szkło artystyczne, a także działa jako podwykonawca największych koncernów na świecie. Produkty MAG-a są wizytówką Piły w całej Polsce i Europie. To zasługa wszystkich pracowników oraz właścicieli przedsiębiorstwa, którzy zawsze kładli nacisk na bieżące zaspokajanie rynkowych potrzeb, a także wdrażanie innowacji dzięki czemu mogą nieustannie podnosić jakość swoich produktów. Poza produkcją firma zajmuje się także handlem bazując głównie na wyrobach własnej produkcji opartej na surowcach i bardzo zaawansowanej technologii, co jest jej atutem.

Właściciele firmy „MAG” każdego roku inwestują nie tylko w nowoczesne maszyny, sięgając po nowe inwestycje związane z budową magazynów, hal produkcyjnych, ale przede wszystkim zaangażowali się w dobre wyszkolenie swoich pracowników. Firma zatrudnia na stałe 48 pracowników, z tego około 30% pracowników jest zatrudnionych praktycznie od początku powstania firmy, a następne 40% to ludzie pracujący od 3-6 lat.

Na wielkie wyróżnienie i uznanie zasługuje fakt, iż w ciągu 12 lat działalności pilska firma zyskała sobie wielu odbiorców zarówno na rynku polskim, jak i za granicami kraju, np.: w Niemczech, Francji, Austrii, Holandii, Anglii, Białorusi, Ukrainie, Rosji i krajach byłego Bloku Wschodniego, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Luxemburga, Turcji, Szwecji i Irlandii.

16 listopad 2006r.

„Nasza Piła” popiera Rafała Zdzierelę (PO)

W dniu dzisiejszym w Biurze Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej w Pile odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Piła” na czele z jego przewodniczącą Mirosławą Rutkowską-Krupka. Podczas spotkania z dziennikarzami pani Rutkowska–Krupka zaapelowała do wszystkich wyborców popierających w dniu 12 listopada Komitet „Nasza Piła” do oddania swojego głosu w ponownych wyborach prezydenckich 26 listopada na kandydata Platformy Obywatelskiej – pana Rafała Zdzierelę. Argumentowała to bardzo podobnymi programami i celami działania, które obecnie prezentuje pan Zdzierela. Jak zaznaczyła szefowa „Naszej Piły” kandydat PO jest gwarantem zmian w pilskim samorządzie, pozyskania środków z zewnątrz oraz skupienia wokół siebie środowisk ponadpartyjnych. Zdaniem Mirosławy Rutkowskiej–Krupka jedynie wybór pana Rafała Zdziereli gwarantuje zmianę sposobu zarządzania Piłą z administracyjnego na menedżerski, za którym pójdą odpowiednie decyzje i działania.

16 listopad 2006r.

Przedsiębiorca Roku

Poseł Adam Szejnfeld uczestniczył w dniu dzisiejszym w Warszawie w Gali Finałowej IV Edycji Konkursu Przedsiębiorca Roku. W Konkursie, który odbywa się pod patronatem Ernst & Young zostało wyróżnionych 10 przedsiębiorców, którzy według Kapituły odnieśli wielki sukces w swojej działalności. We współzawodnictwie liczą się nie tylko podstawy finansowe firmy. Ważna jest także osobowość kandydata, styl kierowania firmą, strategia, umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzanie ludźmi oraz innowacyjność.

Warto przypomnieć, iż zeszłorocznym finalistą konkursu został pan Tadeusz Winkowski, właściciel nowoczesnych drukarni znajdujących m.in. w Pile. W bieżącym roku natomiast laureatem został pan Maciej Duda, prezes wielkopolskiej firmy Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

16 listopad 2006r.

Kolejne zwycięstwo

Kolejne zwycięstwo pilskiej, męskiej drużyny piłki siatkowej przywieźli ze sobą zawodnicy VKS JOKER PIŁA. Pilska drużyna pokonała na wyjazdowym meczu w Świdniku gospodarza – drużynę AVIA uzyskując wynik 3:0.

Nadzieją napawają ostatnie wyniki pilskich siatkarzy, w których widać ogromną chęć uzyskania bardzo dobrej pozycji w PLS. Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na kolejne sportowe spotkanie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę 19 listopada. Na hali MOSiR w Pile gościć będziemy drużynę KPS Skra II z Bełchatowa.

15 listopad 2006r.

Skandal na Zamku
Szejnfeld persona non grata na imprezie PZU

Platforma Obywatelska była niemile widziana na niedawnych obchodach Święta Niepodległości, poseł Adam Szejnfeld natomiast nie został wpuszczony na uroczystą galę Konkursu na Najbardziej Wiarygodne i Rzetelne Przedsiębiorstwo „Wielka Mała Firma”, organizowaną przez PZU (kontrolowane przez PiS). Gala odbywała się w dniu 14 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki (w poprzedniej kadencji przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw), a obecnie Rzecznik ds. Gospodarki Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, otrzymał zaproszenie na wspomnianą galę. Odmowa wstępu, pod pretekstem braku miejsc na sali, nastąpiła z chwilą potwierdzenia przyjęcia zaproszenia i udziału posła w uroczystościach. Fakt ten oraz zaistniałą, zupełnie skandaliczną, sytuację pozostawiamy bez komentarza.

14 listopad 2006r.

Powyborcza koalicja

Wygrana PO w wyborach samorządowych to nie wszystko. Kluczowym obecnie elementem jest stworzenie stabilnej większości umożliwiającej zagwarantowanie poszczególnym organom samorządu terytorialnego realizowanie przyjaznego wszystkim mieszkańcom programu. Dlatego też od momentu podania nieoficjalnych wyników wyborów poseł Adam Szejnfeld oraz działacze PO prowadzą rozmowy z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych.

Pierwszym efektem tych rozmów jest podpisanie przez Platformę Obywatelską umowy koalicyjnej do Rady Powiatu Pilskiego z radnymi KW „Porozumienie” i z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tak więc najbliższe 4 lata działania Rady Powiatu w Pile, według umowy koalicyjnej, gwarantują realizowanie wspólnych działań w zakresie najważniejszych polityk dla wszystkich mieszkańców gmin Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka i miasta Piły.

Przy okazji współpracownicy posła Adama Szejnfelda zorganizowali mu miłą niespodziankę składając zbiorowe życzenia i gratulacje z okazji urodzin. Poseł Adam Szejnfeld rodził się w dniu 13 listopada i uważa „13” za swoją szczęśliwą liczbę. Oprócz życzeń i kwiatów znalazł się także czas na symboliczny kieliszek szampana.

13 listopad 2006r.

Czyste zwycięstwo w Pile

Zwycięstwo. W pięknym, ostatnio rozegranym w Pile meczu siatkarze VKS JOKER PIŁA pokonali swoich gości z MCKiS Energetyk Jaworzno 3:0. Początek wszystkich setów był dość nerwowy – rozpoczynał się od przewagi gości, jednak pilscy siatkarze potrafili się zmobilizować i szybko uzyskiwali kilkupunktową przewagę.

Zaproszenie. Kolejny mecz rozegrany zostanie 15 listopada na wyjeździe. JOKER PIŁA uda się tym razem do Świdnika. Miejmy nadzieję, że i tym razem nasi siatkarze powrócą z kolejnym zwycięstwem i ligowymi punktami. Natomiast 19 listopada znów gramy w Pile. Już dzisiaj wszystkich fanów pilskiego i wielkopolskiego Jokera zapraszamy do hali sportowej przy ul. Żeromskiego na godzinę 17,30. Bawmy się i emocjonujmy piłką siatkowa razem. Razem w Pile.

12 listopad 2006r.

Wieczór wyborczy w pilskiem

Dzień wyborów zawsze upływa pod znakiem wielkiej niewiadomej a także niejednokrotnie miłego zaskoczenia. Również i tym razem komitety wyborcze z wielką niecierpliwością oczekiwały pierwszych informacji o wynikach głosowania do poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Członkowie oraz sympatycy Platformy Obywatelskiej w całym okręgu pilskim spotkali się w miejscowych – gminnych i powiatowych – sztabach wyborczych, aby wspólnie odbierać wiadomości o szacunkowych wynikach wyborów. Poseł Adam Szejnfeld, lider PO w okręgu pilskim, obecny był na wieczorach wyborczych, które odbyły się w Pile, Chodzieży i Szamocinie. Niestety, nie starczyło już czasu, aby w tę noc odwiedzić także i inne miasta i powiaty. Podczas tych spotkań komentowano napływające informacje a także rozmawiano o przyszłym kształcie organów samorządu terytorialnego w poszczególnych gminach, powiatach i województwie wielkopolskim. Wszyscy działacze PO i nie tylko w odwiedzanych przez posła miejscowościach, byli zadowoleni z wyniku Platformy, tak w kraju, jak i w swoich gminach i powiatach. A jest się z czego cieszyć. Pilska Platforma osiągnęła w niedzielnych wyborach samorządowych bardzo dobry wynik, gdyż jej kandydaci potrafili wygrywać wybory na burmistrzów gmin już w pierwszej turze, np. Michał Chojara został burmistrzem Pniew, a Jacek Gursz, burmistrzem Chodzieży. W Pile kandydat PO, pan Rafał Zdzierela z łatwością natomiast dostał się do drugiej tury rozgrywki na prezydenta Piły, mimo, że jeszcze niedawno niewielu mu to wróżyło. Podobnie było z piotrem Waśko, który kandyduje na burmistrza Wielenia. Takie same sukcesy możemy odnotować w wynikach wyborów do rad gmin i powiatów. Następne godziny i dni pokażą jednak ostateczny wynik wyborczy ludzi, którzy będą rządzili naszymi samorządami w najbliższych czterech latach.

12 listopad 2006r.

Niedziela wyborcza

Niedziela wyborcza, jak cały mijający weekend, nie była tylko czasem odpoczynku od kampanii wyborczej. Z inicjatywy posła Adama Szejnfelda w wielu miastach, także w Pile, odbyły się spotkania działaczy struktur Platformy Obywatelskiej. Posiedzenia miały na celu podsumowanie minionej kampanii wyborczej oraz ustalenie strategii i taktyki działania na najbliższą przyszłość w różnych wariantach, w zależności od wyników wyborów pierwszej tury. Rozmowy były prowadzone nie tylko w gronie działaczy PO, ale odbyły się już także pierwsze konsultacje i wymiana intencji z przedstawicielami innych komitetów wyborczych.

W dniu dzisiejszym, od godziny 20-tej w Biurze Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej, przy ul. Śródmiejskiej 20/1 w Pile rozpocznie się „Wieczór Wyborczy”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym przede wszystkim dziennikarzy telewizji, radia i prasy.

11 listopad 2006r.

Wolność i niepodległość

Bóg – Honor – Ojczyzna. Te trzy doskonale znane nam słowa przyświecały dziś uroczystościom zorganizowanym w całym kraju z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej w całym kraju brali udział w licznych mszach i uroczystościach patriotycznych organizowanych z tej okazji. Poseł Adam Szejnfeld w tym dniu składał wieńce pod pomnikami w Pile i w Chodzieży. Wraz z nim wiązanki kwiatów składali także działacze lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej oddając hołd bohaterom walk o wolność i niepodległość naszej Ojczyny.

10 listopad 2006r.

Londyn – Szejnfeld i prezydenci…

Prezydent Lech Kaczyński i poseł Adam Szejnfeld w tym samym czasie złożyli wizytę w Londynie. Wizyty złożone były oczywiście osobno, choć panowie raz wzięli udział razem w tej samej uroczystości. W dniu 7 listopada br. poseł Adam Szejnfeld uczestniczył bowiem w uroczystości, jaka odbyła się w Ambasadzie RP w Londynie, podczas której prezydent Lech Kaczyński odznaczył wybranych przedstawicieli brytyjskiej Polonii, kombatantów walk II wojny światowej. Prezydentowi towarzyszył m.in. Grzegorz Woźniak, Minister Gospodarki. Po uroczystościach poseł Adam Szejnfeld rozmawiał z wieloma osobistościami życia politycznego, gospodarczego i polonijnego Londynu i Wielkiej Brytanii, m.in. z panem Ryszardem Koczorowskim, ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie oraz żoną pana generała Władysława Andersa.

Poseł Adam Szejnfeld przebywał w Londynie wraz z rządowo-parlamentarną delegacją, w której uczestniczyli m.in. Tomasz Wilczak, wiceminister gospodarki oraz Tomasz Górski i Zbigniew Kozak, posłowie PiS. Delegacja brała udział w otwarciu Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Market 2006 oraz w spotkaniu z polskimi wystawcami i brytyjskimi mediami. Rynek brytyjski staje się jednym z najważniejszych rynków turystyki przejazdowej do Polski a szacowane możliwości zwiększenia poziomu podróży do kraju ocenia się bardzo wysoko. Już obecnie bowiem ilość Brytyjczyków przyjeżdżających turystycznie do Polski oblicza się na ponad 450.000 osób ale wielkość tą można nawet podwoić. Tej właśnie problematyce były poświecone spotkania z przedstawicielami przemysłu turystycznego oraz z władzami Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Londynie (oddziału zagranicznego Polskiej Organizacji Turystycznej).

Przebywając w Londynie poseł Adam Szejnfeld spotkał się także z panem Krzysztofem Repczyńskim, ministrem, radcą ekonomicznym Ambasady RP w Londynie oraz z panem Stefanem Pawliczko, pierwszym sekretarzem, radcą handlowym Ambasady RP. Przedmiotem rozmów w siedzibie polskiej placówki dyplomatycznej były stosunki gospodarcze i zakres wymiany handlowej między Rzeczpospolitą Polską i Wielką Brytanią. Na spotkaniu omówiono również nowy, bardzo interesujący pod względem gospodarczym i finansowym, pomysł na zwiększenie udziału polskiej służby zdrowia w leczeniu Brytyjczyków w Polsce. Następnie poseł Adam Szejnfeld wziął udział w spotkaniu z dr Janem Mokrzyckim, prezesem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz panią Małgorzatą Sztuka, sekretarzem generalnym Zjednoczenia Polskiego. To spotkanie natomiast poświęcone było omówieniu koncepcji promocji poszczególnych polskich regionów w Londynie. W ramach tego projektu rozmawiano również m.in. o zorganizowaniu promocji Wielkopolski w stolicy Wielkiej Brytanii, być może już w przyszłym roku.


2 listopad 2006r.

Europoseł w pilskiem

W dniu dzisiejszym na Ziemi Pilskiej gościł Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Filip Kaczmarek. Swoją wizytę rozpoczął od Piły, gdzie przybył na zaproszenie kandydata na Prezydenta Miasta Piły Rafała Zdziereli oraz posła Adama Szejnfelda. Podczas konferencji prasowej pan Rafał Zdzierela zaprezentował swój program dla Piły, w którym dużą wagę przykłada do europejskiego rozwoju naszego miasta. Ma się to odbywać poprzez współpracę z miastami partnerskimi, a także przede wszystkim przez wykorzystanie środków finansowych płynących z Unii Europejskiej. Wielkopolski europoseł zapewnił o słuszności i celowości tez zaprezentowanych w programie kandydata PO na Prezydenta Piły. Zapewnił również o wsparciu tych działań wraz z parlamentarzystami Ziemi Pilskiej i eurodeputowanymi PO w Brukseli.

Następnie poseł Filip Kaczmarek oraz poseł Adam Szejnfeld odwiedzili Krajenkę gdzie spotkali się z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej oraz grupą lokalnych przedsiębiorców. Podczas spotkania mówiono o bieżącej sytuacji Polski w Unii Europejskiej. Dużo miejsca poseł Kaczmarek poświęcił sytuacji przedsiębiorstw w krajach UE. Zachęcił tym samym właścicieli małych i średnich firm do wykorzystania szans, jakie płyną dla nich z Unii, a o których mówi Program Rozwoju Regionalnego Wielkopolski na lata 2007-2013. Na liczne pytania dotyczące samorządu i gospodarki odpowiadał także poseł Adam Szejnfeld. Obaj posłowie PO poparli kandydaturę Stefana Kiteli na burmistrza miasta i gminy Krajenki.

31 październik 2006r.

Julia Pitera – ikona walki o uczciwość w życiu publicznym

W ostatnim dniu października, na zaproszenie posła Adama Szejnfelda, gościła w okręgu pilskim pani poseł Julia Pitera, wieloletni działacz społeczny i samorządowy. Wizytę w naszym okręgu rozpoczęła od spotkania z uczniami I LO w Wągrowcu. Tematem spotkania posłanki Pitery z młodzieżą była przejrzystość działalności w organach samorządu terytorialnego. Młodzież zadawała również szereg pytań w dużej mierze dotyczących obecnej sytuacji politycznej. Pani poseł towarzyszył poseł Adam Szejnfeld, lider Platformy Obywatelskiej w okręgu pilskim.

Kolejnym miastem na mapie dzisiejszej wizyty była Chodzież, gdzie posłanka Julia Pitera mogła zapoznać się z działalnością oraz potrzebami wielkopolskiej służby zdrowia na przykładzie Szpitala Powiatowego w Chodzieży. Gospodarzem tej wizytacji był dr Krzysztof Szplit, kandydat PO do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dyrektor ZOZ w Chodzieży.

Ostatnim punktem wizyty była Piła, gdzie odbyło się spotkanie z członkiniami pilskiej Sekcji Europejskiej Unii Kobiet, Stowarzyszenia Kobiet Biznesu FEMINA oraz Klubu Kobiet PO. Podczas wspólnej dyskusji Julia Pitera dzieliła się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami w pracy samorządowej. Miało to również na celu zaktywizowanie kobiet do jak najszerszej aktywności społecznej i politycznej.

30 październik 2006r.

Spotkanie u Marszałka

W dniu dzisiejszym, z inicjatywy marszałka Marka Woźniaka, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone stanowi sejmowych prac nad ustawami z zakresu gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce oraz zagadnieniom związanym z oddziaływaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Wielkopolsce. W spotkaniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich organizacji przedsiębiorców i pracodawców działających w Poznaniu i Wielkopolsce, gościem honorowym tegoż posiedzenia był poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki oraz Rzecznik PO ds. Gospodarki. Rozmówcy wyrazili zaniepokojenie biernością strony rządowej w zakresie tworzenia ustawodawstwa przyjaznego przedsiębiorcom. Stwierdzili także, iż Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 w znacznym zakresie odzwierciedla bieżące zapotrzebowanie środowisk gospodarczych naszego regionu.

30 październik 2006r.

Dr Robert Gwiazdowski w pilskiem

Na temat stanu lokalnej gospodarki i sposobów jej polepszenia dyskutowano podczas Prezydenckiej Debaty Gospodarczej pt.: „Samorząd a Gospodarka” zorganizowanej pod patronatem Centrum im. Adama Smitha przez Pilską Izbę Gospodarczą i telewizję lokalną TV-Asta. Debata odbyła się w Hotelu Klubowo-Konferencyjnym SMOLARNIA i prowadzona była przez znanego prawnika oraz ekonomistę, pana dr Roberta Gwiazdowskiego, prezesa Centrum im. A. Smitha w Warszawie. Uczestnikami debaty „przesłuchiwanymi” przez prowadzącego oraz widownie, byli cała piątka kandydatów na prezydenta Piły, którym towarzyszyli reprezentanci do Rady Miasta i Rady Powiatu. Świetne pod względem merytorycznym i organizacyjnym spotkanie przyciągnęło rzesze zainteresowanych widzów. Licznie dopisały również redakcje radia, telewizji oraz prasy. Podczas debaty głos zabrał również poseł Adam Szejnfeld, lider wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, choć oczywiście ten wieczór należał do kandydatów i ekspertów prowadzących panel.

Dla większości obecnych niewątpliwie najlepiej zaprezentował się kandydat Platformy Obywatelskiej, pan Rafał Zdzierela z drużyną. Niektórzy natomiast pozostali kandydaci zaskoczyli brakiem wiedzy i merytorycznego przygotowania w zakresie omawianych spraw. Dużym zainteresowaniem i powszechnymi komentarzami cieszyły się natomiast poglądy wyrażane przez Roberta Gwiazdowskiego oraz głównego pomysłodawcę, organizatora i prowadzącego rozmowę pana Zbigniewa Cholewickiego, prezesa Huty Ujście oraz wiceprezesa Pilskiej Izby Gospodarczej.

28 październik 2006r.

Regionalna Konwencja Rolna PO

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Okres kampanii wyborczej to czas spotkań z wyborcami i prezentowania założeń programowych oraz planów na przyszłość. Taki właśnie charakter miała Regionalna Konwencja Rolna Platformy Obywatelskiej, która odbyła się w Kościelcu k/Koła. Wziął w niej udział poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Wielkopolskiej PO, który w ostatnim czasie podjął się interwencji dotyczącej planowanej likwidacji zamiejscowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Kościelcu i w Starej Łubiance. Na konwencji obecni byli również posłanka PO pani prof. Stanisława Okularczyk oraz poseł PO, pan Aleksander Grad, oboje z Małopolski. Konwencję otworzył i poprowadził Tomasz Nowak, poseł Ziemi Konińskiej, słowo wstępne wygłosił natomiast i przywitał gości oraz zebranych poseł Adam Szejnfeld, poseł Ziemi Pilskiej.

Podczas zebrania został przedstawiony program Platformy Obywatelskiej dotyczący wsi i rolnictwa. Czytamy w nim m.in. że PO chce wprowadzenia planu tworzenia nowoczesnego rolnictwa na wsi, szczególnie skupiając swą uwagę na terenach wiejskich położonych w uboższych regionach kraju. Partia odrzuca wieloletni monopol polityczny na polską wieś, który tworzyły niektóre ugrupowania, odwołujące się do wiejskiego elektoratu. Jej priorytetem jest wprowadzenie trwałych, korzystnych zmian gospodarczych i społecznych na polskiej wsi oraz przyspieszenie jej modernizacji. W wielokierunkowym rozwoju wsi i rolnictwa PO widzi szansę na sukces ekonomiczny wiejskich rodzin. Ma to utwierdzić rolników w przekonaniu, że nie są obywatelami drugiej kategorii. Całe wsparcie dla rolnictwa nie powinno opierać się na ślepym rozdawnictwie, ale na mądrze adresowanej pomocy dla rolników, szczególnie tych, którzy chcą i potrafią rozwijać swoje gospodarstwa oraz w mądrym przeznaczaniu środków na rozwój infrastruktury, oświaty i przedsiębiorczości na wsi. Jednym z głównych zamierzeń będzie także wsparcie dla tworzenia i działalności rolniczych grup producenckich. Platforma Obywatelska chce skutecznie zabiegać o interesy polskiej wsi również w skali Europy, wewnątrz Unii Europejskiej i jej sąsiadów.

Te oraz wiele innych ciekawych tez dotyczących rolnictwa spotkało się z wielką aprobatą słuchaczy. Miejmy nadzieję, że w nadchodzących wyborach polska wieś zaufa ludziom PO, którzy wraz z racjonalnym programem będą mądrze realizować swoje obietnice.

28 październik 2006r.

Festyn w Chodzieży

„Kampania wyborcza nabiera tempa.

W Chodzieży odbył się w sobotę Festyn Wyborczy Platformy Obywatelskiej oraz Komitetu Wyborczego „Porozumienie”. Z tej okazji chodzieski Rynek zamienił się na jeden dzień w festiwalową estradę, na której przez cały dzień przewijały się liczne zespoły taneczne i wokalne. Dobra zabawa i śpiew co jakiś czas przerywane były prezentacjami kandydatów na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz na wójtów i burmistrzów. Gościem honorowym natomiast chodzieskiego festynu był poseł Adam Szejnfeld, lider wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. W swoim wystąpieniu wskazał na potrzebę zmian personalnych i politycznych we władzach samorządowych oraz zarekomendował kandydatów zblokowanych list PO i Porozumienia. Szczególnie gorąco zaprezentował i zarekomendował pana Jacka Gursza, kandydata PO na burmistrza Chodzieży i pana Tomasza Śródę, kandydata na burmistrza Szamocina oraz pana dr Krzysztofa Szplita, kandydata na radnego wojewódzkiego.

W miłej i wesołej atmosferze mieszkańcy miasta i powiatu chodzieskiego bawili się do późnych godzin korzystając być może już z jednego z ostatnich, ciepłych wieczorów tej jesieni.

26 październik 2006r.

Konferencja PIKE 2006

„Cyfrowy Dom – nowe wyzwania dla operatorów komunikacji elektronicznej” – pod takim hasłem odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej XXIX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa w Zakopanem. Wziął w niej udział poseł Adam Szejnfeld, który uczestniczył w otwarciu tejże wystawy, wystąpił również w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Prawo autorskie – ostatnie starcie?”. Podczas wymiany zdań i opinii poruszono kwestię potrzeb zmian w ustawie Prawo autorskie i prawa pokrewne, koniecznych zwłaszcza po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 24 stycznia 2006r. który uchylił moc wiążącą art. 108, ust.3 tejże ustawy z dniem 1 września br. Omawiano także sytuację ekonomiczną i organizacyjną uprawnionych z praw autorskich oraz ich użytkowników, jak i organizacji zbiorowego zarządzania. Wnioski z debaty będą zebrane i opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej dwa razy do roku organizuje Konferencję branżową, która stała się największym w kraju spotkaniem reprezentantów środowiska mediów elektronicznych. W trakcie Konferencji przedsiębiorcy oferujący usługi oraz produkty telekomunikacyjne, spotykają się także, aby dyskutować o aktualnych szansach, zagrożeniach i wyzwaniach zmieniających się wraz z rozwojem rynku. Gośćmi Konferencji są członkowie Izby, przedstawiciele telewizji państwowej i stacji komercyjnych TV, operatorzy kablowi i ich partnerzy biznesowi: nadawcy i dystrybutorzy programów telewizyjnych, producenci sprzętu i usług multimedialnych, a także członkowie Parlamentu, przedstawiciele ministerstw i organów regulacyjnych oraz kluczowe osobistości mediów elektronicznych.


20 październik 2006r.

Sto dni dla gospodarki – podsumowanie trzech miesięcy pracy rządu Jarosława Kaczyńskiego

„W związku z upływem 100 dni rządów Jarosława Kaczyńskiego poseł Adam Szejnfeld, Rzecznik ds. Gospodarki Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej RP dokonał oceny deklaracji programowej rządu PiS i Jarosława Kaczyńskiego w zakresie gospodarki.

Realizację celów i zadań rządu Jarosława Kaczyńskiego w zakresie gospodarki oraz dziedzin pokrewnych można ocenić jedynie na podstawie wygłoszonego w Sejmie expose premiera i wcześniejszych programów rządu PiS. Niestety, w tym zakresie bowiem obecny premier nie miał ambicji przedstawienia własnego, autorskiego programu. Tym niemniej, wcześniejsze zapowiedzi władz PiS-u, którego prezesem jest Jarosław Kaczyński oraz złożona w Sejmie deklaracja programowa, już premiera Jarosława Kaczyńskiego, wiąże i zobowiązuje. Należy przyznać, iż w sejmowym expose było nawet sporo bezpośrednich i pośrednich odniesień do gospodarki. Większość jednak kwestii potraktowano ogólnikowo, lakonicznie, żadnej nie przedstawiono w określonym horyzoncie czasowym. Tym nie mniej traktując expose jako zapowiedź osiągania określonych celów i realizacji wcześniej przyjętego programu, można dokonać oceny rządowych obietnic.

• Program „Tanie i Sprawne Państwo”: Nie byłby bez znaczenia dla gospodarki i przedsiębiorców, gdyby był realizowany, pozostał jednak tylko wyborczym sloganem. Koszty funkcjonowania administracji państwowej bowiem wzrosły, co jest wynikiem m.in. tworzenia nowych resortów w miarę poszerzania się koalicji oraz nowych urzędów. W istniejących natomiast urzędach i instytucjach zatrudnia się nowych pracowników powiększając liczbę etatów w porównaniu do poprzedników. Proces ten połączony jest także ze wzrostem wydatków budżetu 2007r. na planowany fundusz płac. Najlepszym tego przykładem są zwiększające się wydatki Kancelarii Premiera i Prezydenta. Równolegle, planowane do likwidacji instytucje publiczne nadal funkcjonują po staremu i nie widać uruchamianych działań mających na celu ich likwidację, czy konsolidację. W wielu resortach i urzędach dochodzi do częstych i głębokich zmian personalnych (np. 5 zmian na stanowisku ministra finansów w przeciągu 9 miesięcy), co wiąże się nie tylko z koniecznością wypłacenia zwalnianym osobom wysokich odpraw, ale także z brakiem stabilności pracy administracji. Zastąpienie Korpusu Służby Cywilnej natomiast Państwową Rezerwą Kadrową grozi obniżeniem poziomu profesjonalizmu kadry urzędników i jej dalszym upolitycznieniem. Może to mieć zasadniczo negatywne skutki dla gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości.

• Finanse publiczne: Pozytywne zmiany, takie jak reforma finansów publicznych, zostały zaniechane. Cóż w takim razie mówić o niezbędnym wprowadzeniu wieloletniego programowania finansów publicznych, likwidacji regionalnych funduszy celowych i włączeniu ich dochodów do budżetów samorządowych, likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych, włączeniu do ustawy budżetowej planów dochodów i wydatków wszystkich funduszy celowych i agencji, jak również wprowadzeniu obowiązkowego audytu wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wszystko obecnie wskazuje, że podobny los może spotkać także deklarację tworzenia w przyszłości budżetu zadaniowego. Ostatnie miesiące i tygodnie to tworzenie projektu budżetu na 2007 rok. W tym zakresie należy podkreślić, iż w przyszłym roku wydatki zamiast relatywnie się zmniejszać, to będą podnoszone. Chodzi w tym głównie o tzw. wydatki sztywne, które stanowią ok. 70% wydatków budżetowych. Same tylko wydatki socjalne mają wzrosnąć o ok. 3 mld zł. Należy podkreślić, iż proces ten następuje mimo sytuacji wzrostu gospodarczego, zmniejszania się bezrobocia i zwiększania się średniej płacy, a warto przypomnieć, iż wydatki socjalne już teraz stanowią w Polsce ok. 20% PKB. Całkowite wydatki publiczne stanowią natomiast w Polsce ok. 46% udziału w PKB, gdy tymczasem szacuje się, że dla osiągnięcia szybkiego tempa rozwoju powinny one wynosić jedynie ok. 30% PKB.

• Obniżenie obciążeń podatkowych: Rząd nie spełnił i wydaje się, że już nie spełni obietnicy zmniejszenia obciążeń podatkowych. Obniżenie stawek podatku dochodowego do poziomu 18 i 32% od 2007 roku, a następnie do 18% i 28%, zostało odłożone na odległą przyszłość. Redukcja pozapłacowych kosztów pracy także. Realne obciążenia podatkowe natomiast wzrosną. Większość obiecywanych ulg dla przedsiębiorców nie znalazła się w projekcie budżetu na rok 2007. Tymczasem zamiar likwidacji tzw. karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego zadaje poważny cios drobnej przedsiębiorczości. Nadal też nie podjęto zdecydowanych kroków na rzecz deklarowanej szybkiej likwidacji „podatku od oszczędności”. Resort finansów forsuje natomiast propozycję zrównania akcyzy na olej opałowy i napędowy, co jest ewidentnie niekorzystne nie tylko dla gospodarstw domowych (te bowiem mają dostać pewną rekompensatę), ale przede wszystkim dla przedsiębiorców. Podwyżka ta mogłaby bardzo poważnie zachwiać pozycją polskich firm na konkurencyjnym rynku. Oprócz zrównania akcyzy na olej przewiduje się podwyżkę akcyzy także i na inne towary. Rząd odszedł także od deklaracji zniesienia akcyzy na kosmetyki. Nie przewiduje się również likwidacji akcyzy na energię elektryczną, której poziom jest jednym z najwyższych w Europie. Nawiązując do kolejnej deklaracji Prezesa Rady Ministrów, o której jest mowa niżej, należy stwierdzić, iż brak reformy podatkowej nie zgadza się z potrzebą deregulacji i odbiurokratyzowania gospodarki. Jedno i drugie jest bowiem ze sobą w pełni powiązane.

• Usuwanie barier dla rozwoju przedsiębiorczości: Mija rok, w tym sto dni rządu Jarosława Kaczyńskiego, a rządowy projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ciągle nie może ujrzeć światła dziennego. Docierające natomiast informacje o jego zapisach nie mogą cieszyć przedsiębiorców, zwłaszcza reprezentujących sektor małych i średnich firm. Zachowuje się w nim bowiem nadal znaczną część wymaganych koncesji i zezwoleń, wbrew obietnicom nie rozszerza się działania przepisów wiążącej interpretacji podatkowych na inne daniny publiczne, np. ubezpieczenia społeczne, czy podatki lokalne, niewystarczającej poprawie ulec mają również przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorstw. Co ważne, zagrożony jest też termin wprowadzenia uproszczonej formuły rejestracji działalności gospodarczej – tzw. „jednego okienka”.

• Otoczenie prawne przedsiębiorczości: Nie dosyć, że wciąż nie mamy, jak już wspomniano, nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to zgłasza się kolejne projekty ustaw, które będą godziły w interes przedsiębiorców i pracodawców. Są to m. in. projekty nowelizacji Kodeksu pracy, np. zwiększające wymiar płatnych dni wolnych od pracy, zwiększające dodatki za godziny nadliczbowe, czy wprowadzające zakaz pacy w niedzielę. Kolejne szkodliwe przepisy zawiera projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, czy projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Wszystkie te projekty zawierają represyjne przepisy wobec przedsiębiorców, podwyższające już istniejące lub tworzące nowe sankcje finansowe i karne. Przewiduje się w nich m.in.: poszerzenie zakresu odpowiedzialności pracodawców, podniesienie wysokości kar, których adekwatność zarówno do popełnionego wykroczenia, jak i rodzaju oraz wielkości przedsiębiorstwa budzi wątpliwości, odejście od określenia przejrzystych zasad i procedur kontroli na rzecz poszerzenia uznaniowych kompetencji PIP, powielanie przesłanek odpowiedzialności w stosunku do już istniejącego katalogu przestępstw i wykroczeń, zerwanie z postulowaną przez środowiska gospodarcze zasadą prymatu działalności prewencyjnej nad represyjną, wprowadzenie odpowiedzialności karnej pracodawcy nie tylko za jego własne czyny, ale też za czyny zabronione popełnione przez jego pracownika. W expose premier wspomniał także jeszcze o jednej, jak się okazuje groźnej dla gospodarki, ustawie. Jest to projekt ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która m.in. ma dopuszczać przymusowy wykup majątku. Należy zauważyć, iż może to mieć negatywne konsekwencje ograniczy bowiem ciągle jeszcze zbyt niską skłonność do inwestowania w naszym kraju, bez czego polska gospodarka nie może się dobrze rozwijać.

• Bezpieczeństwo energetyczne kraju: Z kilkunastu miesięcznym opóźnieniem przedstawiono strategię wobec sektora elektroenergetycznego, którego głównym założeniem jest stworzenie w Polsce czterech monopolistycznych, skonsolidowanych grup energetycznych. Skutkiem takiego rozwiązania będzie wzrost cen energii dla odbiorców i brak perspektyw rozwojowych polskiej elektroenergetyki. Program bowiem nie odpowiada na pytanie skąd będą pochodziły dziesiątki miliardów euro na konieczne nakłady inwestycyjne w tym podsektorze. W dokumencie nie rozwiązuje się również problemów dotyczących kontraktów długoterminowych i uwolnienia rynku energii, do czego jesteśmy zobowiązani od lipca 2007 roku. Rzucone hasło w expose premiera dotyczące energetyki jądrowej natomiast jest zbyt enigmatyczne, aby na jego podstawie budować pozytywną przyszłość polskiej elektroenergetyki. Podobnie sprawa wygląda w zakresie górnictwa węgla kamiennego. Zaprezentowany program jest nieakceptowany nie tylko przez załogi kopalń, ale także przez świat ekspercki. Dokument zakłada przerzucenie odpowiedzialności z Rządu na spółki i ich załogi w zakresie obowiązków restrukturyzacyjnych. Tak, jak i poprzedni program dotyczący elektroenergetyki, również i ten nie odpowiada na pytanie skąd będą pochodziły pieniądze na realizację konicznych nakładów inwestycyjnych w kopalniach. Projektuje się natomiast kolejne, znaczące wydatki na pomoc publiczną w sferach pozainwestycyjnych. W obu przypadkach nie planuje się, lub planuje jedynie w ograniczonym zakresie, prywatyzację przedsiębiorstw. Jedynie w sferze deklaracji i rządowych informacji pozostają także sprawy związane z dywersyfikacją dostaw gazu i ropy do Polski. Z jednej strony dochodzą informacje, że rząd nie ma jasno sprecyzowanego poglądu na temat rozstrzygnięcia kwestii sprowadzania gazu z Norwegii, czy z krajów arabskich w formie LNG. Z drugiej natomiast strony dowiadujemy się, że podjęto decyzję o budowie gazoportu (włącznie z jego lokalizacją). Na razie jednak nie podpisano żadnych długoterminowych kontraktów na dostawy ciekłego gazu, co może doprowadzić do sytuacji, w której przez całe lata gazoport nie otrzyma żadnych dostaw. Podobnie w sferze deklaracji pozostaje zwiększenie wydobycia krajowego oraz rozbudowa magazynów gazu. Jeszcze gorzej wyglądają sprawy związane z planami dywersyfikacją dostaw ropy.

• Polityka wobec spółek skarbu państwa: Prywatyzacja firm praktycznie została zahamowana. Zamiast tego mamy otwartą wojnę z inwestorami zagranicznymi (np. ostry konflikt z Eureko), niezrozumiałe nominacje kontrowersyjnych osób na stanowiska w radach nadzorczych i zarządach spółek skarbu państwa, czy też dążenie do maksymalizacji zysków dla budżetu z tytułu dywidend (co może być potencjalnie szkodliwe dla spółek z udziałem państwa). Polityka dywidendowa zastępuje więc w rządzie Jarosława Kaczyńskiego politykę prywatyzacyjną.

• Innowacyjność gospodarki. Premier zadeklarował w swoim expose stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjności polskiej gospodarki, w tym wzrostowi nakładów na badania i rozwój. To bardzo ważna deklaracja, lecz założony na najbliższy rok wzrost nominalny tych wydatków nie przekłada się na zasadniczy i faktyczny wzrost wydatków. Efekt może więc być tym bardziej mizerny, że oprócz dodatkowych środków nie wprowadzono instrumentów (np. możliwości łączenia środków publicznych i prywatnych) koniecznych do osiągnięcia najważniejszego celu w tym zakresie, mianowicie komercjalizacji wyników badań naukowych, a więc wdrażania ich do przemysłu.

• Polityka zagraniczna dotycząca międzynarodowej współpracy gospodarczej: To poważny czynnik budowy Polski jako liczącego się kraju europejskiego. Niestety, propozycje rządu w tym obszarze budzą najwięcej kontrowersji, zwłaszcza, że stosunki Polski z zagranicą, w tym z głównymi naszymi sąsiadami i partnerami gospodarczymi, takimi jak RFN, czy Rosja, nie układają się najlepiej. Trudno było się spodziewać innych rezultatów skoro Jarosław Kaczyński nie odniósł się do tej problematyki nawet w swoim expose. Premier potwierdził natomiast w expose chęć „bycia” w Unii Europejskiej i to jest ważne. Wydaje się jednak, że traktuje Unię w sposób szczególny – jako kasę wypłacającą nam pieniądze akcesyjne oraz odbiorcę naszych towarów i usług. Jarosław Kaczyński nie widzi w UE partnera dla podejmowania wspólnych przedsięwzięć, których realizacja nie byłaby możliwa chociażby bez polityki spójności. Niestety, jeszcze gorzej jest w zakresie stosunków z poszczególnymi krajami członkowskimi „starej Unii”. Ta „specyficzna” polityka zagraniczna może nam się odbić nie tylko na pogorszeniu wizerunku za granicą, ale w dłuższej perspektywie także na zmniejszeniu zaufania inwestorów i pogorszeniu wymiany gospodarczej z zagranicą.

• Ograniczenie patologii w gospodarce oraz na styku polityki i biznesu: Efektów zwalczania szarej stery w gospodarce w ostatnich miesiącach nie odnotowaliśmy, natomiast walka z korupcją często ograniczała się jedynie do pokazowych akcji obliczonych na uzyskanie efektu politycznego. Tymczasem, jak pokazały ujawnione negocjacje między posłanką Beger, a ministrami z kancelarii premiera, na zapleczu politycznym rządu kwitnie handel stanowiskami, co stanowi przykład podejścia obecnej ekipy do budowania jakości kadr „taniego i sprawnego państwa”. Można mieć podejrzenia, że podobnie jest z obsadą stanowisk w zarządach i radach nadzorczy spółek skarbu państwa. Wszak i one w całym procesie przejmowania władzy były i są elementem koalicyjnych gierek, a nie merytorycznego doboru najlepszych fachowców z otwartego rynku. Walka z korupcją w administracji, polityce i gospodarce winna się odbywać nie tylko poprzez zwiększanie restrykcyjności prawa, lecz przede wszystkim, przez jego liberalizację, w tym poprzez zmniejszanie biurokracji, ograniczanie regulacji i zwiększanie przejrzystości procedur. To deklarował w expose premier. Niestety, jak na razie skończyło się tylko na deklaracjach.

19 październik 2006r.

Pieniądze

„Sektor finansowy po 1989 roku – sukces czy porażka?” – pod takim tytułem odbyła się w Warszawie w PKiN konferencja wieńcząca Międzynarodowe Targi Finansowe „Twoje Pieniądze”, w którym udział wzięli eksperci zajmujący się sektorem finansowym. Wśród nich byli między innymi: poseł Adam Szejnfeld, prof. Witold Orłowski, redaktor Witold Gadomski, minister Cezary Mech i Ludwik Sobolewski, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Poseł Adam Szejnfeld wystąpił w sesji dotyczącej sektora bankowego
i ubezpieczeniowego.

Poseł Szejnfeld poddał analizie dotychczasową działalność rynku finansowego, w tym sektora ubezpieczeń w Polsce. Na tej podstawie wysunął tezę, iż przekształcenie w 1991 roku PZU w PZU S.A., a potem prywatyzacja tej największej firmy ubezpieczeniowej, była słusznym krokiem, który stworzył podstawy do działalności na rynku innych podmiotów. Powstała konkurencja. Tym samym Polska stała się krajem, w którym dzisiaj w dość prężny sposób działają rodzime firmy ubezpieczeniowe, a także stabilnie wkomponowały się w ten krajobraz firmy z kapitałem zagranicznym. Adam Szejnfeld potwierdził, iż obecnie (stan na 2005 r.) rynek ubezpieczeniowy w Polsce wygląda następująco:

• 70 – liczba zakładów ubezpieczeń,

• 31 mld zł – zebrane składki,

• 16 mld zł – odszkodowania i świadczenia wypłacone przez ubezpieczycieli,

• 90 mld zł – wartość aktywów ubezpieczycieli,

• 5,2 mld zł – wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń,

• 80 tys. – liczba osób wykonujących czynności agencyjne.

Pierwszy raz po 1990 r. w 2005 r. wszystkie krajowe zakłady ubezpieczeń spełniały ustawowe normy ostrożnościowe. Po raz pierwszy także w historii udział PZU S.A. w rynku „działu II” (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) spadł poniżej 50%, a w „dziale I” (ubezpieczenia na życie) udział PZU S.A. spadł do poziomu 38%. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej natomiast, zainteresowanie naszym krajem przez firmy ubezpieczeniowe zdecydowanie wzrosło. Obecnie już ok. 290 kolejnych przedsiębiorstw tego sektora wyraża zainteresowanie wejściem do Polski. To dobrze wróży dalszemu rozwojowi konkurencji, a także procesowi, który już jest widoczny na naszym rynku, a mianowicie przejęciom, konsolidacjom, łączeniu się firm.

Większość dyskutantów potwierdziło, że sektor finansowy w Polsce po 1989 r., mimo początkowych trudności, dziś działa i rozwija się w sposób prawidłowy. Zatem z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że 17 lat jego funkcjonowania w wolnej Polsce to wielki sukces wszystkich, którzy na co dzień zajmują się tą działalnością. Ale nie tylko. To sukces także całej gospodarki, bowiem nigdzie na świecie nie może rozwijać się gospodarka i przedsiębiorczość, bez kapitału, bez wsparcia finansowego.

16 październik 2006r.

Blok PO – PSL na szczeblu powiatu pilskiego i województwa wielkopolskiego

W dniu dzisiejszym w Biurze Parlamentarnym PO w Pile odbyło się spotkanie przedstawicieli władz powiatu pilskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej na czele z posłem Adamem Szejnfeldem. W wyniku prowadzonych rozmów zapadał decyzja o blokowaniu list PO i PSL w wyborach do Rady Powiatu Pilskiego. Wpisuje się to w szerszą współpracę PO i PSL na szczeblu województwa wielkopolskiego, bowiem zarządy władz regionalnych obu partii również podjęły decyzję o wspólnym blokowaniu list w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.


15 październik 2006r.

Szejnfeld w Koninie

14 października 2006 roku, w centrum Konina odbyła się Konwencja Wyborcza Platformy Obywatelskiej w Koninie. Zebranych powitał poseł Tomasz Piotr Nowak, lider konińskiej PO wraz z posłem Adamem Szejnfeldem oraz posłem Pawłem Arndtem. Po części wstępnej zebrani przemaszerowali ulicami Konina do Gminnego Domu Kultury Oskard.

Konwencję w GDK Oskard rozpoczął Szymon Pawlicki, aktor i legenda Solidarności, który wyrecytował fragment „Kwiatów Polskich” Juliana Tuwima, a następnie słowo wstępne wygłosił poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący wielkopolskiej PO.

Poseł Tomasz Nowak przedstawił kandydatów PO na burmistrzów Koła, Turku, Słupcy, Kleczewa i Tuliszkowa, a następnie poseł Nowak zaprezentował kandydatkę PO na prezydenta Konina, Małgorzatę Waszak. Wygłosiła ona przemówienie programowe oraz zaprezentowała liderów poszczególnych list do Rady Miejskiej Konina. W następnej części Przewodniczący Zarządu Powiatowego PO w Koninie, Piotr Florek przedstawił kandydatów PO do Rady Powiatu Konińskiego, a Maciej Dąbrowski, lider listy PO do sejmiku wojewódzkiego przedstawił kandydatów do sejmiku.

Podsumowując konwencje, poseł Adam Szejnfeld życzył kandydatom powodzenia w zbliżających się wyborach samorządowych.

Konwencje zakończył Szymon Pawlicki, wierszem Janusza Kofty “Rok pierwszy minął…”

12 październik 2006r.

Budżet

W dniu 11 października br. odbyło się pierwsze czytanie ustawy budżetowej na rok 2007/2008. Platforma Obywatelska, która w obecnym kształcie projektu ustawy dostrzega wiele podstawowych nieprawidłowości i szkodzących Polsce zapisów, złożyła wniosek o odrzucenie projektu w całości.

Podczas debaty posłowie PO krytykowali poszczególne działy budżetu. Poseł Adam Szejnfeld, Rzecznik PO ds. Gospodarki podczas swojego wstąpienia zauważył, iż mimo niezłej sytuacji gospodarczej w Polsce nadal wydaje się olbrzymie kwoty na pomoc socjalną. Zdaniem posła Szejnfelda, w dobie rozwoju gospodarczego, spadku bezrobocia i wzrostu plac w kraju, wydatki na cele socjalne nie powinny wzrastać, lecz maleć. Jest inaczej. Obecny budżet przewiduje dalszy wzrost tych wydatków o kolejne 3 miliardy zł powiększając i tak już rozdętą sumę tzw. „wydatków sztywnych”. Prawidłowością więc winno być zmniejszanie wydatków sztywnych a zwiększanie wydatków prorozwojowych. Poseł Adam Szejnfeld zauważył przy tym, że równocześnie obecna ekipa zaniechała reformy finansów publicznych, reformy systemu podatkowego, obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, itp. Wszystko to będzie źle skutkowało dla gospodarki i dla rozwoju przedsiębiorczości.

Ponadto w wystąpieniu Adama Szejnfelda zostały poruszone sprawy płac w administracji publicznej oraz newralgicznej dla Wielkopolski kwestii, a mianowicie dróg ekspresowych S 11 i S 5. W pierwszej sprawie pilski poseł pytał o plany rządu dotyczące podwyższenia płac w administracji, które owszem są w Polsce bardzo niskie i stanowią jedne z najniższych w Unii Europejskiej, ale nie wzrost płac ale zwiększenie efektywności pracy urzędów administracji publicznej powinno być celem rządu. Podczas zadawania pytania w drugiej kwestii poseł Szejnfeld zaznaczył, że obcięcie środków finansowych i wyjęcie dróg S 11 i S 5 z projektu budowy dróg ekspresowych powoduje olbrzymie wzburzenie mieszkańców nie tylko Wielkopolski, ale tez pozostałych województw kraju, przez które przechodzą te arterie. Przypomnijmy, że według opinii samorządów lokalnych i wielkopolskich parlamentarzystów PO przekształcenie tych dróg krajowych w drogi ekspresowe ma strategiczne znaczenie gospodarcze dla zachodniej Polski.

10 październik 2006r.

JOKER rusza do walki

W dniu wczorajszym Adam Szejnfeld, prezes honorowy VKS Joker zaprezentowała na konferencji prasowej Zarządu Klubu Sportowego VKS JOKER Piła skład zespołu pilskiej drużyny siatkowej, do którego na sezon 2006/2007 weszli:

1. Michał Lach – przyjmujący,

2. Przemysław Lach – kapitan,

3. Stanisław Pieczonka – przyjmujący,

4. Jarosław Sobczyński – środkowy

5. Dariusz Krajewski – libero,

6. Piotr Śierżewski – środkowy,

7. Mariusz Syguła – rozgrywający,

8. Wojciech Winnik – atakujący,

9. Kamil Paciukanis – atakujący,

10. Jakub Korpak – przyjmujący,

11. Paweł Bońkowski – atakujący,

12. Paweł Kaczorowski – atakujący,

13. Radosław Zbierski – przyjmujący,

14. Łukasz Szablewski – rozgrywający.

Ponadto trenerem VKS JOKER Piła został Sławomir Gerymski – czterokrotny wicemistrz i trzykrotny Mistrz Polski, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski, zdobywca brązowego medalu Pucharu Konfederacji.

Poseł Adam Szejnfeld oraz członkowie Zarządu Klubu wyrazili przekonanie, że w takim składzie pilska drużyna jest gotowa do wywalczenia miejsca w ekstraklasie PLS-u.

Na konferencji został zaprezentowany również terminarz spotkań oraz drużyny, którym JOKER będzie musiał stawić czoła. Wielkim optymizmem napawa fakt wygrania meczu inauguracyjnego sezon, który odbył się pomiędzy VKS JOKER a SMS PZPS I Spała z wynikiem 3 – 0 dla pilskiej drużyny!

9 październik 2006r.

Szejnfeld protestuje

Tematem konferencji zorganizowanej 9 października w Biurze Posła Adama Szejnfelda była planowana likwidacja oddziałów zamiejscowych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu i Starej Łubiance. Poseł Adam Szejnfeld oświadczył, iż Platforma Obywatelska sprzeciwia się tym planom, gdyż próba „reorganizacji” pracy tych ośrodków skończy się – dla rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedsiębiorców związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym z naszego regionu – utrudnionym dostępem do tego podstawowego źródła informacji i jednostki opiniującej. ODR-y to bowiem dzisiaj nie tylko doradztwo w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej, kursy, szkolenia. Bez oceny dokonanej przez Ośrodek niemożliwe jest uzyskanie funduszy z programów UE oraz żadnego z kredytów rolniczych. Niezwykle ważnym zadaniem, które koordynują również Ośrodki Doradztwa Rolniczego jest zbieranie danych o stanie polskiego rolnictwa w ramach europejskiej sieci danych rachunkowych FADN. Jest to jedno z podstawowych źródeł wiedzy o stanie polskiego rolnictwa i o prognozach na przyszłość. W przypadku zlikwidowania tych lokalnych ośrodków setki osób z Północnej Wielkopolski zostanie zmuszonych by rady, informacji, zaświadczeń, ocen i dokumentacji poszukiwać w odległym o 100 kilometrów Poznaniu. Poseł Szejnfeld zdecydowanie zaprotestował przeciwko takiemu stanowi rzeczy. Przypomniał również, iż obecna partia rządząca tworzy nikomu nie przydatne nowe urzędy, a likwiduje te, które rzeczywiście są bardzo potrzebne.

9 październik 2006r.

Błękitny Marsz

W dniu dzisiejszym w Biurze Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej w Pile odbyła się konferencja prasowa posła Adama Szejnfelda, wiceprzewodniczącego PO w Wielkopolsce. Podczas spotkania z dziennikarzami poseł Szejnfeld przypomniał zebranym o sobotnim Błękitnym Marszu, którego organizatorem była PO. Mówiąc o przebiegu marszu zaznaczył, że liczba osób w nim uczestniczących była dwukrotnie większa od pozostałych prorządowych manifestacji razem wziętych i wynosiła ok. 20 tys. osób. Adam Szejnfeld przypomniał także, jakie były zasadnicze cele manifestacji, a mianowicie wyrażenie sprzeciwu wobec obecnego układu, który niszczy dziedzictwo państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego wywalczonego w efekcie solidarnościowego zrywu w 1980 r. Wtórując Donaldowi Tuskowi, szefowi PO, Adam Szejnfeld powtórzył, że Polska potrzebuje „normalności i przyzwoitości”. Lider Pilskiej PO zaznaczył również, że marsz miał charakter pokojowy i nie był, jak podkreślają ludzie PiS, okazywaniem komukolwiek nienawiści. Głównym przesłaniem Platformy Obywatelskiej podczas Błękitnego Marszu było wezwanie do poparcia przedterminowych wyborów parlamentarnych.

7 październik 2006r.

Sprzeciw i nadzieja

W dnu dzisiejszym odbył się w Warszawie „Błękitny Marsz” zorganizowany przez Platformę Obywatelską. Wzięli w nim udział członkowie, sympatycy, parlamentarzyści PO a także obywatele, którzy chcieli wyrazić swoją dezaprobatę dla obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Wszystkim uczestnikom marszu przyświecał jeden cel – zapoczątkowanie koniecznych zmian w naszej Ojczyźnie. W swoich wystąpieniach liderzy Platformy Obywatelskiej przypomnieli ideały, którymi kieruje się PO w swoich działaniach oraz to, co powinno być istotą polityki – wzajemny szacunek i nie przeciwstawianie jednych przeciw drugim. Słychać było także powszechne nawoływanie do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Okręg Pilski, na czele z posłem Adamem Szejnfeldem, reprezentowała grupa ok. 400 osób z powiatów pilskiego, złotowskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego, obornickiego, szamotulskiego, nowotomyskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego. Wszystkich Platformersów służby porządkowe PO szacowały na około 20.000 osób.

7 październik 2006r.

Pierwsze zwycięskie spotkanie JOKERA

Adam Szejnfeld, Honorowy Prezes VKS JOKER PIŁA wziął udział w inauguracji sezonu siatkarskiego, który miał miejsce w Spale. Doszło tam do rozegrania meczu pomiędzy pilskim zespołem VKS JOKER a zespołem gospodarzy SMS PZPS I Spała. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem pilskiej drużyny, która wygrała 3-0!

Było to pierwsze spotkanie I Ligi w sezonie 2006/2007, które dzięki zaangażowaniu całej drużyny zakończyło się całkowitym zwycięstwem. Miejmy nadzieję, że będzie to dobra wróżba na cały sezon i pilscy siatkarze odzyskają tak upragnione miejsce w PLS-ie.

6 październik 2006r.

Konferencja EUROPOWER’2006

Poseł Adama Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki oraz członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki uczestniczył i wystąpił w dniu 6 października na konferencji „Rozwój sektora energetycznego w Polsce” zrealizowanej w ramach IX Międzynarodowej Konferencji Energetycznej w Warszawie. Podczas debaty poruszono bardzo istotne sprawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski, realizacji planów oraz zobowiązań, mówiono także o wynikach współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Misją zorganizowanej konferencji EUROPOWER było poruszanie istotnych dla sektora zagadnień. Było to o tyle istotne, że rok 2006 jest szczególnie wyjątkowy dla branży energetycznej. Wezwanie do stworzenia „energetycznego NATO”, zapisy zawarte w „Zielonej Księdze”, ogłoszenie programu rządowego dla elektroenergetyki, limity emisji CO2, powstanie narodowych marek energetycznych, przyszłość energetyki jądrowej, wymóg likwidacji Kontraktów Długoterminowych, przygotowania do wyodrębnienia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz umiejscowienie roli klienta w związku ze zbliżającą się datą uwolnienia rynku energii (1 lipca 2007), integracja firm energetycznych – to tylko niektóre z licznych zagadnień nurtujących przedstawicieli sektora i uczestników wielkiej konferencji, jaka odbyła się w warszawskim Sheratonie.

5 październik 2006r.

Debata w „Rzeczpospolitej”

Raport Hay Group przedstawiający wyniki badań dotyczące zarobków w administracji publicznej w Polsce w porównaniu do sektora prywatnego oraz do sektora publicznego, ale w innych krajach Europy, plasuje Polskę na szarym końcu w Unii Europejskie w sferze wynagradzania pracowników państwowych. „(…)Potrzebna jest reforma administracji, wiadomo o tym od dawna, trzeba jednak przekonać społeczeństwo, że potrzebne są zmiany, by urzędników lepiej wynagradzać” – tymi słowami poseł Adam Szejnfeld uzasadniał swoje tezy podczas debaty zorganizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”. Tematem dyskusji, w której wzięli udział znani politycy oraz ekonomiści było zatrudnienie w administracji publicznej. Okazją ku podjęciu szerokich rozmów jest rządowa propozycja budżetowa nie przewidująca podwyżek płac w administracji w przyszłym roku.

Szerokie grono fachowych dyskutantów podzieliło opinię, iż w tym ważnym dla kraju „sektorze” brakuje obecnie fachowców. Jako główną przyczyny tego stanu rzeczy upatruje się niekonkurencyjne zarobki w odniesieniu do prywatnych przedsiębiorstw. Jednym słowem w budżetówce można zarobić znacznie mniej niż w firmie na podobnym stanowisku.

Poseł Adam Szejnfeld jest zdania, iż należy tę sytuację zmienić poprzez reformę administracji publicznej. W urzędach administracji należy wprowadzić standaryzację pracy urzędów oraz audyt zewnętrzny. Wynagrodzenia wraz z ich podwyższeniem nie powinny być celem zmian, lecz narzędziem do osiągania właściwego celu, mianowicie usprawnienia działalności urzędów. Administrację należy odbiurokratyzować. W ramach zmian należy przeprowadzić także racjonalizację zatrudnienia połączoną z wynagradzaniem pracowników za efekty pracy, a nie za siedzenie biurkiem. To wszystko mogłoby i powinno być dopiero połączone ze zmianą systemu wynagradzania związanego także z podwyżką płac.

Miejmy nadzieję, że obecny rząd weźmie sobie do serca wypowiedziane podczas debaty słowa i zacznie w końcu realizować program taniego państwa, które pozostaje obecnie tylko w sferze wyborczych sloganów. Tanie państwo powinno natomiast być przede wszystkim sprawnym państwem, państwem przyjaznym obywatelom – uważa Adam Szejnfeld.


3 październik 2006r.

Medal dla Adama Szejnfelda
Inauguracja Roku Akademickiego – Poznań i Piła

2 października 2006 r. odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Na tę uroczystość przybyło wielu znakomitych gości oraz przedstawicieli władz kościelnych, państwowych i samorządowych z regionu pilskiego. Obecni byli również wszyscy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej okręgu pilskiego z posłem Adama Szejnfeldem
na czele.

Decyzją Senatu PWSZ w Pile w uznaniu zaangażowania w utworzenie i rozwój pilskiej szkoły poseł Adam Szejnfeld został uhonorowany medalem za zasługi dla uczelni, który wręczył Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Kazimierz Pająk. W swoim wystąpieniu Adam Szejnfeld podziękował za to szczególne wyróżnienie, które jest wyrazem uznania całej społeczności uczelnianej za jego wkład w budowanie i kształtowanie pilskiej szkoły wyższej.

Po południu Adam Szejnfeld wziął natomiast udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na swoim rodzimym wydziale – Wydziale Prawa i Administracji. Otwarcie roku, a szczególnie czas po uroczystościach był dobrą okazją do spotkań i ciekawych rozmów na temat wyzwań, jakie stoją przed polską nauką w przyszłości.

2 październik 2006r.

Adam Szejnfeld prezentuje kandydatów PO w Poznaniu

Kampania wyborcza ruszyła na dobre. Dnia 2 października 2006 w Biurze Platformy Obywatelski w Poznaniu poseł Adam Szejnfeld zaprezentował na konferencji prasowej liderów Platformy Obywatelskiej sześciu list wyborczych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Są to listy z okręgów: kaliskiego, kalisko – leszczyńskiego, konińskiego, pilskiego, poznańskiego – miasto oraz poznańskiego – powiat.

Poniżej prezentujemy Państwu nazwiska i dane kandydatów przedstawionych przez posła Adama Szejnfelda, wiceprzewodniczącego regionu wielkopolskiej PO.

Okręg nr 1 – miasto Poznań:

Lech Wojtasiak – Poznań – przedsiębiorca, menedżer, współzałożyciel PO, nieprzerwanie od jej powstania członek zarządu i skarbnik Regionu Wielkopolskiego. W latach 1990-1994 radny a obecnie prezes wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia „Obywatele dla Rzeczpospolitej”.

Okręg nr 2 – pilski:

Sławomir Poszwa – Piła – absolwent kierunków ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z PO, szef Klubu PO-PiS w Poznaniu.

Okręg nr 3 – powiat poznański:

Marek Woźniak – Poznań – archeolog, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w latach 1990-1994 Sekretarz Gminy Suchy Las, w latach 1994-1998 Radny Gminy Suchy Las, od 2002 do października 2005 wicestarosta Powiatu Poznańskiego, od lutego 2006 członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

Okręg nr 4 – koniński:

Maciej Dąbrowski – Konin – Ukończył studia politechniczne na Wydziale Inżynierii Lądowej i Sanitarnej w Koszalinie (posiada uprawnienia budowlane – projektowe i wykonawcze), dyrektor Oddziału Rejonowego Centrum Sieci Pocztowej w Koninie, współwłaściciel biura projektów, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PO

Okręg nr 5 – kaliski:

Jarosław Wujkowski – Kalisz – od 8 lat dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, bardzo dynamicznie rozwijającej się szkoły przodującej w rankingach wielkopolskich i ogólnopolskich, obecny radny Sejmiku Wojewódzkiego, współzałożyciel PO w Kaliszu w 2001, współpracownik z licznych organizacji pozarządowych.

Okręg nr 6 – kalisko-leszczyński:

Maciej Orzechowski – Krotoszyn – absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz King Street College (Londyn) i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – zarządzanie w służbie zdrowia. Asystent Oddziału Położnictwa i Ginekologii w Krotoszynie. Od 2006 r. członek Rady Regionalnej i Rady Krajowej PO, radny Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Wróć na początek Wróć do spisu

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)