Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (2007 cz.3)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

27 grudzień 2007r.

Adam Szejnfeld w 2007 roku

Jubileusz. Miniony roku był szczególnym w politycznej karierze Adama Szejnfelda. Ten działacz społeczny i związkowy, który swoją aktywność publiczną rozpoczynał w 1980 roku w legalnej a potem podziemnej NSZZ „Solidarność”, jako jedyny spośród wszystkich członków związku w Wielkopolsce Północnej doszedł, od działacza związkowego i politycznego, aż do funkcji posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Mało tego, właśnie w 2007r. minął jego jubileusz 10-lecia sprawowania tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż wcześniej był on również burmistrzem i radnym. Jego praca i działalność publiczna nie wiązała się więc tylko z działalnością społeczno-związkową i nie kończy się tylko na działalności poselskiej (o czym za chwilę).

Wybory. Ale nie tylko ze względu na ten jubileusz mijający rok jest tak ważny w życiu i pracy Adama Szejnfelda. W jesiennych wyborach bowiem poseł Szejnfeld zdobył rekordową w swojej karierze ilość głosów, która dała mu 8 wynik w Platformie Obywatelskiej w Polsce oraz jedenasty wynik w kraju wśród startujących kandydatów wszystkich partii. Znawcom nie trzeba jednak tłumaczyć, iż inną skalę poparcia kandydaci PO otrzymują na przykład w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, czy we Wrocławiu, a inną w mniejszych ośrodkach. Gdyby odjąć te wielkie metropolie, to wynik Adama Szejnfelda był niewątpliwie najlepszym w Polsce.

Praca programowa. To zwycięstwo jest bez wątpienia wynikiem niezwykle pracowitej kadencji i licznych inicjatyw podejmowanych przez posła w kraju na forum Parlamentu, w Wielkopolsce i w Okręgu Pilskim. Przez ostatnie 12 miesięcy Adam Szejnfeld wiele pracy i energii włożył również w pracę na rzecz poprawy warunków gospodarczych. Były to działania analityczne, programowe oraz legislacyjne. Adam Szejnfeld jest autorem programu Platformy Obywatelskiej, w części Gospodarka i Przedsiębiorczość, przyjętego przez Radę Krajową PO. Wcześniej opracował materiały, które zostały wykorzystane w programie opracowanym przez Gabinet Cieni PO – pt. „Plan rządzenia – Głęboka Przebudowa Państwa”. Programy te stały się później elementami zwycięstwa wyborczego Platformy Obywatelskiej nad PiS i pozostałymi partiami po samorozwiązaniu Parlamentu i ogłoszeniu przyspieszonych wyborów do Sejmu i Senatu.

Dokumenty, które przygotował Adam Szejnfeld to:

• Małe i średnie przedsiębiorstwa podstawą rozwoju polskiej gospodarki.

• Edukacja na rzecz rozwoju.

• Promocja polskiej gospodarki.

• Korupcja i szara strefam, a rozwój gospodarczy.

• Pomoc publiczna – świadoma polityka rządu.

• Gospodarczy wymiar sprawiedliwości.

• Klasa średnia – motor rozwoju nowoczesnego społeczeństwa.

• Polityki sektorowe:

1. Energetyka – część ogólna.

2. Elektroenergetyka.

3. Górnictwo węgla kamiennego.

4. Ropa i gaz.

5. Energetyka odnawialna.

6. Przemysł stalowy.

7. Przemysł chemiczny.

8. Przemysł stoczniowy.

9. Przemysł motoryzacyjny.

10. Przemysł farmaceutyczny.

11. Przemysł obronny i lotniczy.

12. Przemysł turystyczny.

Minister. W minionym roku poseł Ziemi Pilskiej i Ziemi Wielkopolskiej sięgnął także i po inną funkcję – w Rządzie Rzeczpospolitej Polskiej. Został Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, czyli wiceministrem gospodarki. Niedługo potem ogłosił znany już „Plan Szejnfelda”, który jest kontynuacją słynnego „Pakietu Szejnfelda”. Ten ostatni był zbiorem wielu progospodarczych ustaw mających służyć rozwojowi polskiej gospodarki i szczególnie korzystnie działać na rzecz małych i średnich firm. Nowa inicjatywa posła, a teraz już ministra Szejnfelda, różni się od poprzedniej większą ilością zapowiedzianych do uchwalenia projektów ustaw oraz propozycją wprowadzenia do polskiego prawa i legislacji zmian systemowych, a nie tylko jednostkowych. Takiego zadania nie postawił przed sobą jeszcze nigdy inny polityk w Polsce. Ponadto „Plan” zakłada nie tylko zmiany ustaw oraz kompleksowe zmiany w systemie tworzenia prawa, lecz również zainicjowanie wielu programów promocyjnych i edukacyjnych, mających na celu podnoszenie świadomości społecznej. Warto przypomnieć jego ważniejsze elementy:

I. Naprawa prawa – pierwszy okres zmian (podzielony na trzy etapy):

• „Więcej wolności” – pierwszy etap

• „Czyszczenie prawa” – drugi etap

• „Stabilizacja prawa” – trzeci etap

II. Zmiana systemu stanowienia prawa – drugi okres zmian.

III. Edukacja społeczna, promocja zasad pozytywnego działania.

IV. Polska w Europie i na świecie – promocja gospodarcza kraju i budowanie marki „Polska”.

Planowane niektóre inicjatywy legislacyjne:

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

2. Ustawa o Partnerstwie Publiczno Prawnym

3. Ustawa zmieniająca obowiązek składania zaświadczeń na prawo składania oświadczeń.

4. Ustawa dereglamentacyjna.

5. Ustawa derogująca (tzw. czyszcząca).

6. Ustawa o konsultacjach społecznych.

7. Ustawa o systemie promocji polskiej gospodarki.

8. Ustawa o uchyleniu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

9. Ustawa o zmianie ustawy o Izbach Gospodraczych.

10. Ustawa o rachunkowości.

11. Ordynacja podatkowa.

12. Kodeks pracy.

13. Kodeks spółek handlowych.

14. Prawo dewizowe.

15. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

16. Ustawa o stażu absolwenckim.

17. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Nie tylko gospodarka. Ale Adam Szejnfeld znany jest nie tylko ze swojej działalności progospodarczej. Stara się wspierać ludzi działających także i w innych dziedzinach:

• Kultura i tradycja – pomógł uzyskać środki finansowe potrzebne do przeniesienie zabytkowego kościoła do Skansenu w Osieku – piękna uroczystość z tej okazji odbyła się kilka miesięcy temu w Osieku nad Notecią.

• Muzyka i sztuka – pomógł w zakupie drogich, zabytkowych skrzypiec dla młodego pilskiego wirtuoza Sebastiana Czai – warto przypomnieć, iż z racji tego doniosłego wydarzenia odbył się w Pile koncert pt.: ,,Gwiazdy w Pile”.

• Sport – inną dziedziną, bardzo trudną, której działaczom od lat pomaga poseł Adam Szejnfeld jest sport. Dzięki jego staraniom klub męskiej siatkówki VKS „Joker”, który miał ulec likwidacji lub przeniesieniu – wcześniej do Gdańska, a potem do Poznania – został jednak w Pile. Ma sponsora i gra samodzielnie o powrót do I ligi polskiej siatkówki.

• Kobiety – Adam Szejnfeld kontynuował swoją działalność w zakresie wspierania i promocji aktywnego funkcjonowania kobiet w życiu publicznym. Uczestniczył w organizowanych na ten temat spotkaniach i konferencjach, między innymi w Ministerstwie Pracy, oraz prowadził, nadal jako jedyny polityk, stronę internetową poświeconą tej problematyce.

Bliżej ludzi. Mimo bardzo licznych zajęć w Warszawie, ale też w kraju i zagranicą, Adam Szejnfeld, szef Okręgu Pilskiego PO i wiceprzewodniczący Wielkopolskiej PO, stara się, aby on i pozostali parlamentarzyści oraz ich współpracownicy byli bliżej swoich wyborców. Dlatego też wraz z pozostałymi posłami i senatorami Okręgu Pilskiego otworzył w minionym czasie kolejne filie biur poselskich. Tak więc obecnie działają już biura parlamentarne w Pile, Złotowie, Szamotułach i Trzciance oraz filie w Chodzieży, Czarnkowie, Nowym Tomyślu oraz Wolsztynie. Kolejne filie biur planowane są do otwarcia w Obornikach i Wągrowcu, a następnie w pozostałych powiatach Okręgu.

18 grudzień 2007r.

Był taki dzień…

W dniu 13 grudnia 1981 roku totalitarna władza Peerelu wypowiedziała wojnę własnemu Narodowi – ogłoszono Stan Wojenny. Kolejne dni i miesiące dyktatury pochłonęły zdrowie i życie wielu Polaków.

Od powstania Platformy Obywatelskiej, z inicjatywy posła, a obecnie ministra, Adama Szejnfelda każdego roku członkowie PO Okręgu Pilskiego spotykają się, by uczcić pamięć zabitych oraz tych, którzy poświęcili swoje zdrowie, aby Polska była krajem wolnym i niepodległym. Każdego roku takie spotkanie odbywa się w innej gminie i w innym powiecie Okręgu.

W bieżącym roku wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld – były działacz legalnej a potem nielegalnej „Solidarności” i były internowany – kolejny już raz zorganizował w naszym okręgu spotkanie ku czci i pamięci pomordowanych, uwięzionych i okaleczonych. W tym roku spotkanie odbyło się w Wieleniu, a współorganizatorem uroczystości był poseł ziemi czarnkowsko – trzcianeckiej Piotr Waśko.

Najpierw Msza Święta, potem przemówienia, chwila ciszy, a następnie uroczysta kolacja…. W tym dniu, jak co roku, przy tej okazji odbyło się również spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Platformy, podczas którego działacze PO składali sobie najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

17 grudzień 2007r.

U siatkarzy z Jokera

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, w dniu 16 grudnia br., wziął udział w spotkaniu wigilijnym zawodników i sympatyków pilskiej siatkówki męskiej – Klubu Joker Piła. Spotkanie to było również dobrym przyczynkiem do omówienia wyników mijanego roku i planów na kolejny, nowy 2008 rok.

Podczas tradycyjnej polskiej wigilii Adam Szejnfeld podsumował ostatni rok funkcjonowania pilskiego klubu VKS Joker oraz złożył serdeczne życzenia prezesowi klubu, wszystkim zawodnikom i działaczom sportowym, którym życzył zwłaszcza wytrwania w dążeniu do stawianych sobie celów. “Sam w młodych latach uprawiałem sport, później byłem działaczem sportowym i wiem, iż oprócz predyspozycji fizycznych w sporcie liczy się również niezłomny charakter i silne pragnienie osiągania wyznaczonych celów. Dziś, już jako polityk mogę powiedzieć, iż właśnie sport wiele nauczył mnie i dzięki temu łatwiej było mi rozpocząć realizować aktywną działalność w polityce” – mówił podczas spotkania wigilijnego Adam Szejnfeld.

17 grudzień 2007r.

Ministrem się bywa, Wielkopolaninem się jest

Ministrem się bywa, Wielkopolaninem się jest – tymi słowy zakończył swoje wystąpienie podczas posiedzenia Rady Regionalnej PO, która odbyła się w miniony weekend w Poznaniu, poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Regionu PO w Wielkopolsce, a od 3 tygodni wiceminister gospodarki. Adam Szejnfeld odniósł się do najważniejszych kwestii dotyczących działalności PO w okręgu pilskim i w Poznaniu oraz w całej Wielkopolsce. Syntetycznie przedstawił także swoją pozycję i pracę oraz plany w Ministerstwie Gospodarki.

Rada Regionu Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce została zwołana w celu przeanalizowanie sytuacji wielkopolskiej PO w województwie oraz w kraju po wygranych wyborach parlamentarnych, a także omówieniu sytuacji województwa wielkopolskiego, tak pod kątem gospodarczym, społecznym jak i politycznym. W Radzie Regionu oprócz wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda udział wzięli m.in. Piotr Florek – wojewoda wielkopolski, Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Ziółkowski – wicemarszałek Senatu RP.

Podczas swojego wystąpienia Adam Szejnfeld mówił: “Wielkopolanie obdarzyli naszą partię wielkim, największym w kraju kredytem zaufania. Jedyną metodą, aby ten kredyt spłacić jest nasza codzienna praca na rzecz rozwoju naszego kraju i naszego województwa. Jako parlamentarzyści z wielkopolski musimy uczynić wszystko, aby nasze województwo rozwijało się dynamicznie i mogło w skuteczny sposób konkurować z innymi regionami kraju i Unii Europejskiej.”

11 grudzień 2007r.

Więcej wolności dla przedsiębiorców

Naszym celem jest tworzenie prawa, które pozostawi obywatelom i przedsiębiorcom jak najszerszą sferę wolności. Chciałbym, aby ograniczenia były stosowane wyłącznie tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo kraju albo uregulowania międzynarodowe – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld przedstawiając plany resortu w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Spotkanie odbyło się 11 grudnia br. w Warszawie.

Propozycje wiceministra A. Szejnfelda przewidują działania w kilku etapach. Pierwszy z nich to naprawa prawa. Będzie się ona odbywać poprzez zwiększenie wolności gospodarczej, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ustawie dereglamentacyjnej. W ramach „czyszczenia” prawa z przepisów tworzących bariery rozwoju powstanie ustawa derogacyjna. Z kolei stabilizacja prawa odbędzie się poprzez koncentrację przepisów gospodarczych w Kodeksie Wolności Gospodarczej.

W ciągu najbliższych tygodni pod obrady Rady Ministrów ma być przekazana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. – Przewiduje ona m.in. wprowadzenie w 2008 r. jednego okienka, umożliwienie przedsiębiorcom zawieszenia działalności gospodarczej oraz wprowadzenie na wzór prawa karnego domniemania działalności zgodnej z prawem – zapowiedział wiceszef resortu gospodarki. – Zbadaliśmy do tej pory 55 ustaw, w których zdiagnozowaliśmy 148 reglamentacji. Można je znieść przynajmniej w połowie przypadków – stwierdził Szejnfeld odnosząc się do prac nad projektem ustawy dereglamentacyjnej.

Drugi etap realizacji planu zakłada kompleksową zmianę systemu tworzenia prawa w Polsce. – Trzeba będzie ujednolicić prawa i obowiązki w zakresie tworzenia prawa. Należy też dokonać zasadniczych zmian w zakresie planowania procesu legislacyjnego – zaznaczył wiceminister gospodarki. Będzie się to wiązało z koniecznością zmian regulaminów RM, Sejmu i Senatu. Ma być również rozszerzony zakres konsultacji społecznych i to już na etapie tworzenia założeń ustaw, a nie gotowych projektów. – Prawo powinno być tworzone przy udziale jego adresatów – podkreślił Szejnfeld. Wiceminister gospodarki ma także zamiar zaproponować nowy, obok Oceny Skutków Regulacji instrument – Ocenę Kosztów Regulacji. – Chodzi o ocenę kosztów dla obywateli i przedsiębiorców, a nie budżetu państwa – wyjaśnił.

Trzecim elementem programu ma być edukacja społeczna i promocja zasad pozytywnego działania. Promowane byłyby przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego, sądownictwo polubowne i arbitraż, normy etyczne w biznesie. Promocji wymaga także polska gospodarka w Europie i na świecie – to czwarty element programu. – Nie mamy jednolitej strategii promocji gospodarczej Polski zagranicą, do tej pory realizowało ją wiele niepowiązanych ze sobą podmiotów – powiedział wiceminister Szejnfeld. W ramach tej części programu powstanie ustawa o systemie promocji polskiej gospodarki zakładająca min. stworzenia marki „Polska”.

Do najpilniejszych ustaw obok swobody działalności gospodarczej wiceminister Szejnfeld zaliczył ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), zwłaszcza w kontekście Euro 2012. – Przygotowaliśmy dwa warianty, które poddamy konsultacjom. Pierwszy z nich to zniesienie ustawy i zastosowanie rozwiązań odblokowujących PPP w istniejących przepisach. Drugi to ustawa ramowa o PPP regulująca ogólne obowiązki potencjalnych stron umowy i odsyłająca do dobrze funkcjonującego w Polsce prawa cywilnego – wyjaśnił.

Kolejne przedsięwzięcia legislacyjne, które będzie chciało zainicjować MG to ustawa o konsultacjach społecznych i o stażu absolwenckim, ustawa zamieniająca obowiązek składania zaświadczeń na prawo do oświadczeń oraz nowelizacja ustawy o Izbach Gospodarczych. Planowane są zmiany także innych aktów prawnych. Nowela ustawy o rachunkowości podwyższy próg obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. W kodeksie spółek handlowych przewidywane jest zmniejszenie wysokości kapitału zakładowego potrzebnego do utworzenia spółki prawa handlowego. Z kolei w prawie dewizowym ma zostać umieszczony przepis dający polskim firmom możliwość rozliczania się w euro, a w ordynacji podatkowej wiążące interpretacje przepisów. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione ma ograniczyć zakres i wysokość kar. Poprawy wymaga także kodeks pracy. – Zmiany w tym zakresie będą miały na celu ułatwienie tworzenia nowych miejsc pracy w małych i mikro przedsiębiorstwach. Złe przepisy prawa pracy są często odpowiedzialne za budowanie w Polsce szarej strefy – powiedział wiceminister Szejnfeld.

Jak zaznaczył sekretarz stanu w MG, resort przygotował lub jest w trakcie przygotowania również innych ustaw, m.in. o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, która ma znieść limit obszaru stref, o PARP umożliwiająca tej instytucji realizację programów unijnych. – Przewidujemy także stworzenie ustawy o efektywności energetycznej, nowelizację Prawa energetycznego, gazowego, pobierczego, o towarach paczkowanych oraz udostępnianiu informacji gospodarczej. W sumie wygenerujemy ok. 30 aktów prawnych – podkreślił na zakończenie swojego wystąpienia Adam Szejnfeld.

11 grudzień 2007r.

PLAN SZEJNFELDA

W Polsce mamy złe prawo gospodarcze, nieprzejrzyste prawo podatkowe i nadmiar biurokracji. Rozwój Gospodarki ogranicza nieuczciwa konkurencja i szara strefa, a dochodzenie słusznych roszczeń trwa latami. Dodatkowo, w przeszłości zahamowano dialog z partnerami społecznymi manipulując zasadami konsultacji społecznych. Dlatego nadal polską gospodarkę i działalność przedsiębiorców ogranicza wiele barier, w tym m.in.:

• wysokie koszty pracy,

• skomplikowane prawo podatkowe,

• kryminogenne i niestabilne prawo gospodarcze,

• nieelastyczne prawo pracy,

• rozbudowana biurokracja,

• niewydolne sądownictwo,

• monopole gospodarcze,

• monopol administracji publicznej (m.in. brak realizacji działań w formie PPP),

• korupcja i szara strefa,

„Pakiet Szejnfelda” sprzed kilku miesięcy był propozycją częściowego ograniczenia tych barier i tworzenia dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie potrzebne jest szersze i bardziej kompleksowe podejście, podejmujące wyzwanie dokonania systemowych zmian nie tylko w prawie.

PLAN SZEJNFELDA

I. Naprawa prawa – Pierwszy okres zmian (podzielony będzie na trzy etapy):

1. „Więcej wolności”. Pierwszy etap – szybkie, nawet jednostkowe zmiany rozszerzające wolność gospodarczą, m.in. nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej.

2. „Czyszczenie prawa”. Drugi etap – przygotowanie ustawy derogacyjnej (usuwającej poszczególne przepisy, a nawet całe ustawy szkodzące rozwojowi przedsiębiorczości) oraz przygotowanie ustawy dereglamentacyjnej (usuwającej zbędne reglamentacje /zezwolenia, pozwolenia, licencje…/ działalności gospodarczej).

3. „Stabilizacja prawa”. Trzeci etap – koncentracja i stabilizacja prawa gospodarczego poprzez ujęcie w akcie o statusie kodeksowym – kodeks wolności gospodarczej.

II. Zmiana systemu stanowienia prawa – Drugi okres zmian.

1. Ujednolicenie obowiązków związanych z przygotowaniem projektu ustawy, bez względu na podmiot posiadający inicjatywę legislacyjną.

2. Wprowadzenie planowania procesu legislacyjnego.

3. Zmiana przepisów dotyczących procesu legislacyjnego w ramach działania Rady Ministrów (między innymi, uzgodnienia międzyresortowe na etapie założeń projektów ustaw).

4. Zmiana przepisów dotyczących procesu legislacyjnego w ramach działania Sejmu i Senatu (m.in. zmiany zasad składania projektów ustaw i poprawek do projektów).

5. Wprowadzenie konsultacji społecznych na etapie tworzenia założeń do projektów ustaw.

6. Wprowadzenie obowiązku dokonywania i przedstawiana w uzasadnieniu do projektów ustaw znowelizowanej Oceny Skutków Regulacji – OSR.

7. Wprowadzenie obowiązku dokonywania i przedstawiana w uzasadnieniu do projektów ustaw Oceny Kosztów Regulacji – OKR – (wycena kosztów wprowadzania obowiązków administracyjnych dla adresatów prawa).

III. Edukacja społeczna, promocja zasad pozytywnego działania, np.:

1. Promocja przedsięwzięć realizowanych w formie Partnerstwa Publiczno Prawnego, w tym demonopolizacji administracji publicznej.

2. Promocja i wsparcie dla sądów polubownych i arbitrażu.

3. Promocja norm etycznych i moralnych w prowadzeniu biznesu.

4. Odejście od rozszerzania systemu nakazów, zakazów i kar na rzecz dialogu społecznego i konsultacji.

5. Wdrażanie projektów edukacyjnych dotyczących podnoszenia świadomości społecznej, np. w zakresie praw obywatelskich, praw przedsiębiorców i praw konsumenckich.

IV. Polska w Europie i na świecie – budowanie marki „Polska”.

• Promocja Polski i polskiej gospodarki połączone ze wspieraniem polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Zmiana podstaw ustawowych działalności w tej materii, budowa marki „Polska” oraz opracowanie strategii promocji Polski.

Planowane niektóre inicjatywy legislacyjne:

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

• Wprowadzenie „jednego okienka”,

• Umożliwienie przedsiębiorcom zawieszania działalności gospodarczej,

• Wprowadzenie domniemania działalności zgodnej z prawem,

• Wprowadzenie wiążących interpretacji przepisów innych niż podatkowe,

• Wprowadzenie zmian dotyczących ograniczenia kontroli przedsiębiorców.

2. Ustawa o Partnerstwie Publiczno Prawnym

• Uproszczenie zasad realizacji przedsięwzięć z zakresu zadań publicznych realizowanych przez podmioty niepubliczne. Ramowe określenie obowiązków stron umowy i odesłanie regulacyjne do prawa cywilnego a ewentualnych sporów do rozstrzygania przez sądy.

3. Ustawa zmieniająca obowiązek składania zaświadczeń na prawo składania oświadczeń.

• Kultura „zaświadczeń” miałaby być zastąpiona kulturą „oświadczeń”. Ustawa ma realizować zasadę budowania zaufania państwa do obywatela, w tym przedsiębiorcy. Wszędzie tam, gdzie względy bezpieczeństwa lub prawo międzynarodowe nie nakładałoby obowiązku dokumentowania pewnych stanów prawnych lub faktycznych zaświadczeniem, wystarczające będzie oświadczenie obywatela o spełnienia określonego obowiązku lub potwierdzające określony stan prawny lub faktyczny.

4. Ustawa dereglamentacyjna.

• Założeniem jest usunięcie z polskiego systemu prawa wszelkich zbędnych reglamentacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (zezwolenia, pozwolenia, licencje…). Kryterium zachowania danej instytucji reglamentacyjnej powinno wiązać się z kwestiami bezpieczeństwa lub prawa międzynarodowego.

5. Ustawa derogująca (tzw. czyszcząca).

• Ustawa mająca na celu usuwanie z systemu prawa barier zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej innych, niż reglamentacja działalności gospodarczej. Celem jest zwiększenie wolności gospodarczej i uproszczenie prawa. Równocześnie mogą być podejmowane inicjatywy eliminujące całe ustawy z systemu prawa, np. ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

6. Ustawa o konsultacjach społecznych.

• Ma ujednolicić zasady oraz prawo będące podstawą konsultacji społecznych. Do publicznej wiadomości mają być podawane już założenia projektów planowanych ustaw.

7. Ustawa o systemie promocji polskiej gospodarki.

• Projekt ustawy miałby na celu stworzenie sprawnego i optymalnego systemu promocji wykorzystującego wszystkie dostępne instrumenty na rzecz stworzenia i lansowania marki – „Polska” – a także promocji polskiej gospodarki, ściągania inwestycji zagranicznych do Polski oraz wspierania polskich przedsiębiorców, w tym inwestorów, za granicą.

8. Ustawa o rachunkowości

• Podniesienie progu, powyżej którego małe i średnie firmy zobowiązane są rozliczać się na podstawie pełnej księgowości.

9. Ordynacja podatkowa

• Wprowadzenie zasady zapłaty podatku dopiero w przypadku, gdy decyzja stała się ostateczna lub prawomocna,

• Modyfikacja zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego

10. Kodeks pracy

• Skrócenie okresu, za który pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas chorobowego,

• Doprecyzowanie definicji stosunku pracy,

• Wprowadzenie odrębnych regulacji dotyczących zatrudniania przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i mikroprzedsiębiorców,

11. Kodeks spółek handlowych

• Zniesienie obowiązku przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne,

• Obniżenie minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółek.

12. Prawo dewizowe

• Wprowadzenie możliwości rozliczania się na terytorium RP przedsiębiorców w euro.

13. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

• Ograniczenie zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,

• Zmniejszenie wysokości kar grożących podmiotom zbiorowym,

• Wprowadzenie prawa do kasacji dla podmiotu zbiorowego.

14. Ustawa o stażu absolwenckim

• Ułatwienia w przyjmowaniu przez pracodawców absolwentów do pracy w celu uzyskania doświadczenia niezbędnego do wykonywania określonej pracy.

15. Ustawa o nowelizacji ustawy o Izbach Gospodarczych

• Ustawa wprowadzająca m.in. prawo nabywania, wzorem ustawy o stowarzyszeniach, osobowości prawnej przez oddziały izb gospodarczych, w celu ułatwienia prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej przez izby gospodarcze.

Ministerstwo Gospodarki zgłosi również i inne projekty ustaw lub nowelizacje ustaw, m.in.

• o specjalnych strefach ekonomicznych,

• o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

• Prawo energetyczne

• Prawo gazowe

• Prawo probiercze

• o efektywności energetycznej

• o towarach paczkowanych

• o udostępnianiu informacji gospodarczych

8 grudzień 2007r.

Przedsiębiorstwo Fair Play

Osiągnięcia nagrodzonych firm pokazują, że postępując etycznie można odnieść sukces w biznesie – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas rozdania statuetek laureatom X edycji konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, które odbyło się 7 grudnia br.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, obok inicjatyw nagradzających etykę w biznesie, istotna jest obrona praw przedsiębiorców. – Przepisy muszą być po ich stronie. Zadaniem rządu będzie osiągnięcie tego celu – podkreślił.

Według wiceministra gospodarki, aby zrealizować to zamierzenie, nowy gabinet skupi się na uproszczeniu prawa gospodarczego i podatkowego. – Zależy nam również na ulepszeniu sądownictwa gospodarczego. Ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej będzie dla nas priorytetem – zapewnił.

Zaznaczył również, że konkurs „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest jednym z najważniejszych projektów wspierających przedsiębiorczość w Polsce. – Obok sukcesów finansowych liczy się bowiem to, w jaki sposób się do nich doszło. Tegoroczni laureaci powinni być wzorem do naśladowania dla innych – dodał.

Celem konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest nagrodzenie firm wyróżniających się stosowaniem zasad etycznych w prowadzeniu biznesu, zwłaszcza wobec klientów, współpracowników i pracowników oraz osób potrzebujących pomocy.

Gala finałowa programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła się w tym roku po raz dziesiąty. Obok wiceministra Adama Szejnfelda wzięli w niej udział Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Mieczysław Bąk – prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, którzy wręczyli statuetki 13 firmom:

• Audatex Polska Spółka z o.o., Poznań, woj. wielkopolskie

• COMPLEX S.A., Łódź, woj. łódzkie

• Czanieckie Makarony Sp. z o.o., Czaniec, woj. śląskie

• Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Gdańsk, woj. pomorskie

• F5 KONSULTING Sp. z o.o., Poznań, woj. wielkopolskie

• GREINPLAST Sp. z o.o., Krasne, woj. podkarpackie

• NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, woj. wielkopolskie

• Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Pabianice, woj. łódzkie

• Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

• PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o., Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

• Spółdzielnia Niewidomych PROMET, Sosnowiec, woj. śląskie

• TRAMEC POLSKA Sp. z o.o., Bojadła, woj. lubuskie

• Zakłady Tłuszczowe “BIELMAR” Sp. z o.o., Bielsko-Biała, woj. śląskie

Platynową statuetkę otrzymało przedsiębiorstwo P.P.U. SEZUP Clima Sp. z o. o. z Piły, które wzięło udział we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu.

8 grudzień 2007r.

Promocja polskiej gospodarki – konkurs prac magisterskich

Promocja gospodarcza wymaga systemowego podejścia – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld podczas rozdania nagród za najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki, która odbyła się 4 grudnia br. w PAIiIZ.

Wiceminister Szejnfeld zwrócił uwagę, że dziś promocją gospodarczą Polski zajmuje się zbyt wiele, nie powiązanych ze sobą podmiotów. – Brakuje jednolitej myśli, a więc i strategii działań promocyjnych – podkreślił – Jest to wyzwanie, którego się podejmiemy – dodał. Wiceszef resortu gospodarki zwrócił też uwagę na potrzebę reformy samego PAIiIZ.

Do wyzwań stojących przed polską gospodarką odniosła się również Anna Kamińska, wiceprezes PAIiIZ – Główną barierą naszego rozwoju jest przede wszystkim brak wystarczającej współpracy między polskimi uczelniami, przedsiębiorcami i administracją – powiedziała .

O znaczeniu promocji gospodarczej świadczy zdaniem prof. Krzysztofa Opolskiego z UW wysoki poziom nadesłanych prac magisterskich. Konkurs na najlepszy pomysł promujący polską gospodarkę zorganizował PAIiIZ i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Wpłynęło ponad 20 prac. Najwięcej z Uniwersytetu Warszawskiego, SGH w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznych w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.

Chciałbym, żeby w przyszłości, po takich konkursach zostało coś więcej niż tylko wzmianki prasowe – dodał Adam Szejnfeld, z nadzieją iż w przyszłości zwycięskie prace będą inspiracją dla administracji rządowej. Organizatorzy konkursu planują utworzenie instytucji, gdzie studenci będą mogli nie tylko składać swoje prace, ale również dyskutować o problemach współczesnej gospodarki.

8 grudzień 2007r.

Minister Szejnfeld w Poznaniu

Już po raz kolejny, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług razem z Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ”Zarządzanie Usługami w Gospodarce Rynkowej – Handel, Gastronomia, Turystyka”. W konferencji, która 8 grudnia br. odbyła się w Poznaniu udział wziął wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Adam Szejnfeld podczas swojego wystąpienia wskazał rolę, jaką odgrywają mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy dla rozwoju polskiej gospodarki. Co ważniejsze, zaprezentował swoje propozycje i plany Ministerstwa Gospodarki związane z tworzeniem dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Uproszczenie prawa gospodarczego i podatkowego, zmniejszenie ciężarów fiskalnych, poprawa gospodarczego wymiaru sprawiedliwości, to deklaracje zawarte w expose premiera Donalda Tuska. Minister Szejnfeld przygotowuje pierwsze ustawy mające na celu zrealizowanie tych deklaracji.

Na zakończenie swojego wystąpienia minister złożył zebranym, ale także za ich pośrednictwem, wszystkim polskim kupcom najlepsze życzenia z okazji Dnia Kupca. Wręczył także najlepszym przedstawicielom polskiego kupiectwa Statuetki Merkurego, Złote i Platynowe Laury oraz odznaczenia branżowe.

W rozmowach kuluarowych Adam Szejnfeld wyraził zadowolenie z faktu, iż Komisja Europejska wyraziła zgodę na utrzymanie do 2010 roku 7% stawki VAT na usługi gastronomiczne. Zdaniem ministra Adama Szejnfelda, decyzja ta skutkować będzie dalszym rozwojem nie tylko gastronomii, ale przede wszystkim branży turystycznej w naszym kraju, co realnie przyczyni się do utrzymania wysokiego tempa rozwoju.

Z racji uczestnictwa w konferencji poświęconej sprawom handlu, turystyki i gastronomii, wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld nie mógł uczestniczyć w uroczystych obchodach 50–lecia działalności Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej. Tą drogą Adam Szejnfeld składa serdeczne życzenia zarządowi spółdzielni, wszystkim pracownikom oraz mieszkańcom dalszych owocnych lat działalności, której pozytywne efekty dostrzegane są przez całą społeczność miasta Piły.

30 listopad 2007r.

BARBÓRKA U NAFCIARZY

„Doświadczenie w kwestiach związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym jest dzisiaj bezcenne dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Nieoceniony jest tu wkład wszystkich polskich górników, którzy wykorzystując swój potencjał działają dla dobra i rozwoju gospodarki narodowej” – tymi słowami wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld rozpoczął dziś swoje wystąpienie na Akademii Barbórkowej w Pilskim Domu Kultury.

W związku z przypadającym dniem św. Barbary, patronki górnictwa, minister Adam Szejnfeld życzył wszystkim byłym i obecnym pracownikom Przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” oraz członkom Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Pile, wszelkiej pomyślności, sił i energii przy ofiarnym wykonywaniu swej ciężkiej pracy. Korzystając z tej okazji swoje życzenia skierował do wszystkich pracowników PGNiG w Polsce, ale ze szczególnymi sowami uznania zwrócił się do pilskich górników: „Wszyscy się cieszymy, że nasi ludzie pracują w Indiach, Egipcie i na Węgrzech, ale jeszcze bardziej cieszymy się, że gaz i ropę znaleźliśmy w Międzychodzie i Drezdenku. Będziemy szczęśliwi, gdy wreszcie z tych złóż zaczniemy czerpać te źródła energii” – dodał wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

29 listopad 2007r.

Liderzy przedsiębiorczości

Nagrodzone dziś firmy odnoszą sukcesy w różnych branżach, ale łączy je jedno: przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju i spadku bezrobocia – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, wręczając nagrody Liderom Przedsiębiorczości Roku 2007. Uroczystość odbyła się 29 listopada br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Wiceminister Adam Szejnfeld zapewnił, że dla nowego gabinetu rozwiązanie problemów przedsiębiorczości będzie szczególnie ważne. – Wiele planów gospodarczych rządu z pewnością zainteresuje przedsiębiorców, w tym przede wszystkim małe i średnie firmy – zaznaczył. – Naszym priorytetem będzie uproszczenie prawa gospodarczego i systemu podatkowego – dodał.

Wiceminister gospodarki życzył 12 laureatom tegorocznej edycji konkursu kolejnych sukcesów. – Mam nadzieję, że przyznane dzisiaj nagrody będą tylko wstępem do dalszych osiągnięć gospodarczych – powiedział.

Konkurs „Lider Przedsiębiorczości” odbywa się od 1994 r. Jego celem jest promocja najbardziej aktywnych i dynamicznie rozwijających się firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wręczenie nagród Liderom Przedsiębiorczości Roku 2007 odbyło się podczas XIII Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Głównym organizatorem Forum była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tegoroczne spotkanie poświęcone było tematyce funduszy strukturalnych oraz nowym możliwościom ich wykorzystania w perspektywie finansowej 2007–2013.

29 listopad 2007r.

PROJEKT CENTRUM PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Adam Szejnfeld, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki wziął udział w spotkaniu poświęconemu koncepcji utworzenia Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Konferencja zorganizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” odbyła się 28 listopada br.

Eksperci PKPP „Lewiatan” przygotowali projekt organizacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które popularyzowałoby tę ideę, prowadziło działalność edukacyjną oraz monitoring tego typu przedsięwzięć. Ponadto Centrum opracowywałoby standardy umów i trybów postępowania. Podczas spotkania dyskutowano nad optymalną formą instytucjonalno-prawną Centrum. Przedstawiono także aktualny stan prac nad jego organizacją.

Minister Adam Szejnfeld, współtwórca ustawy o PPP, poparł idee utworzenia pozarządowej instytucji promującej przedsięwzięcia PPP oceniając, iż główną przyczyną małego zainteresowania tą formą realizacji zadań publicznych jest brak wiedzy, doświadczeń oraz przyjaznego klimatu dla tego rodzaju inicjatyw w Polsce.

W ramach Centrum wstępnie chęć współpracy wyraziły związki samorządów terytorialnych, stowarzyszenia i organizacje, ośrodki naukowe, komercyjne podmioty gospodarcze oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego w celu realizacji zadania publicznego oparta na umowie PPP. Formułę PPP stosuje się, gdy ten sposób realizacji przedsięwzięcia przynosi korzyści dla interesu publicznego, przeważające w stosunku do innych, tradycyjnych sposobów realizacji inwestycji. Wybór partnera prywatnego, który w części poniesie nakłady na przedsięwzięcie lub przekaże wiedzę i metody zarządzania, musi poprzedzać analiza ekonomiczno-prawna. Planowaną realizację przedsięwzięcia zamieszcza się w biuletynach urzędowych.

28 listopad 2007r.

Przedsiębiorca Roku

Zwycięzcą konkursu Przedsiębiorca Roku został Pan Dariusz Miłek, prezes grupy NG2 – ogłosił wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, podczas uroczystej gali finałowej konkursu Przedsiębiorca Roku 2007, którą zorganizowała 28 listopada br. w Warszawie firma Ernst&Young.

Jak już od wielu lat tak i w tym roku w uroczystości udział wziął również wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Chciałbym pogratulować zarówno laureatom jak i organizatorom konkursu. Jest on wspaniałą okazją do promowania najbardziej innowacyjnych i dynamicznych przedsiębiorców w naszym kraju – dodał minister Pawlak.

Wicepremier zapewnił, że rząd zamierza prowadzić liberalną politykę gospodarczą, połączoną z solidarną polityką społeczną. – Konieczne jest ograniczenie przeszkód biurokratycznych i administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej – powiedział. Przypomniał, że UE realizuje program Better Regulation mający na celu ograniczenie w ciągu 5 lat liczby zbędnych przepisów o 25 proc.

Zdaniem ministra bardzo ważne jest również podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki . – Otwieranie się naszego rynku na rynki światowe powinno odbywać się na zasadzie wzajemności – podkreślił.

Zwycięzcą V edycji konkursu został Dariusz Miłek, prezes produkującej obuwie Grupy NG2. Tytuł „Przedsiębiorcy Roku 2007” otrzymał za „silne i zaangażowane przywództwo, ukształtowane w oparciu o doświadczenia sportowe, za skuteczne zrealizowanie strategii, która zapewniła firmie szybki wzrost, rekordową rentowność i pozycję lidera na polskim rynku sprzedaży obuwia oraz za niezłomną wolę kontynuowania wyścigu”. Zwycięzca polskiej edycji konkursu będzie reprezentował nasz kraj podczas wyborów światowego Przedsiębiorcy Roku – „World Entrepreneur of the Year” w Monte Carlo.

Laureatami V edycji konkursu zostali również: Solange i Krzysztof Olszewscy, Solaris Bus & Coach, uhonorowani w kategorii Produkcja oraz w kategorii Nowy Biznes – Tomasz Kaliński, prezes Al Net System. Pozostali finaliści konkursu to: Jan Kolański – Jutrzenka, Bogdan Szewczyk – Fabryka Mebli Bodzio, Adam Godawski – Omega Pilzno, Roman Szwed – ATM S.A., Marek Łangowski – Telemobile Electronics, Patryk Strzelewicz – Q-Workshop.

27 listopad 2007r.

Filary Polskiej Gospodarki 2007

Adam Szejnfeld, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki wziął udział w uroczystości rozdania nagród – Filary Polskiej Gospodarki. To już czwarta edycja konkursu organizowanego przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Coface Poland i „Puls Biznesu”. Finałowa gala odbyła się 26 listopada br. w Warszawie.

Filary Polskiej Gospodarki to ranking mający na celu promowanie i nagradzanie firm, które są ważne w swoich regionach, nie tylko ze względu na skalę działania, ale także ze względu na ich znaczenie dla lokalnej społeczności.

Minister Adam Szejnfeld składając gratulacje nagrodzonym firmom, odniósł się także do wszystkich tych przedsiębiorstw, które tym razem nie znalazły się w ścisłej czołówce, ale były nominowane do tej prestiżowej nagrody. – Zarówno małe i średnie firmy oceniane w konkursie Gazela Biznesu, jak i te duże konkurujące o miano Filarów Polskiej Gospodarki są motorem wzrostu gospodarczego – dodał.

Życząc wszystkim przedsiębiorcom dalszych sukcesów, wiceminister Adam Szejnfeld podziękował również redaktorom „Pulsu Biznesu” za organizację konkursu przyczyniającego się do promocji polskich firm.

W tym roku, jako liderzy wojewódzcy nagrody otrzymali:

• dolnośląskie – PCC Rokita — Brzeg Dolny

• kujawsko-pomorskie – Zakłady Azotowe Anwil — Włocławek

• lubelskie – Zakłady Azotowe Puławy

• lubuskie – Stelmet — Jeleniów

• łódzkie – BOT Elektrownia Bełchatów

• małopolskie – Rafineria Trzebinia

• mazowieckie (bez stolicy) – Polimer – Mostostal — Warszawa

• Warszawa – Ciech — Warszawa

• opolskie – Kler — Dobrodzień

• podkarpackie -Rafineria Nafty Jedlicze

• podlaskie – Pronar — Narew

• pomorskie – Gdańska Stocznia Remontowa — Gdańsk

• śląskie – Południowy Koncern Energetyczny — Katowice

• świętokrzyskie – Pilkington Polska — Sandomierz

• warmińsko-mazurskie – Szynaka – Meble – Lubawa

• wielkopolskie (ex aequo) – Bols — Oborniki Wielkopolskie, Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin

• zachodniopomorskie – Zakłady Chemiczne Police

***

Filary Polskiej Gospodarki to średnie i duże przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w sposób uczciwy i przejrzysty, osiągają dobre wyniki finansowe, ale jednocześnie wykazują wysoki poziom wrażliwości społecznej i potrafią pozytywnie reagować na potrzeby okolicznych mieszkańców.

W plebiscycie swoje głosy oddawali mieszkańcy województw poprzez SMS-y oraz Internet. Głosowali także włodarze województw, powiatów, gmin, miast oraz szefowie lokalnych mediów, organizacji gospodarczych, szkół wyższych.

22 listopad 2007r.

Wielkopolanie w parlamencie

Dokładnie miesiąc temu wyborcy zdecydowali, kto przez najbliższe 4 lata będzie sprawował władzę w Rzeczypospolitej Polskiej. W województwie wielkopolskim Platforma Obywatelska uzyskała najwyższe poparcie w kraju, co w sposób niewątpliwy przełożyło się na udział parlamentarzystów PO we władzach Sejmu i Senatu. Wbrew powszechnej opinii to nie sala plenarna posiedzeń Sejmu czy Senatu jest głównym miejscem pracy parlamentarzystów, lecz właśnie posiedzenia komisji na których zapadają kluczowe decyzje dotyczące poszczególnych aktów prawnych i polityki państwa w poszczególnych sektorach. Tak więc cieszy fakt, iż znacząca liczba wielkopolskich parlamentarzystów z ramienia PO zasiądzie w prezydiach komisji Sejmowych i Senackich. Poniżej załączam listę parlamentarzystów, którzy w najbliższej kadencji parlamentu sprawować będą funkcję przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji parlamentarnych.

SEJM – Posłowie z Wielkopolski Północnej:

• Adam Szejnfeld – wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki (w najbliższych dniach ustąpi z funkcji w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki).

• Stanisław Chmielewski – wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej,

SEJM – Posłowie z Poznania:

• Waldy Dzikowski – wiceprzewodniczący Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej.

• Michał Stuligrosz – wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

• Dariusz Lipiński – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej,

SEJM – Posłowie z okręgu kalisko-leszczyńskiego:

• Jarosław Urbaniak – wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej,

SENAT:

• Marek Ziółkowski – Wicemarszałek Senatu,

• Mieczysław Augustyn – przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

21 listopad 2007r.

SZEJNFELD MINISTREM

Adam Szejnfeld poseł Ziemi Pilskiej i zarazem lider Platformy Obywatelskiej w województwie wielkopolskim, w dniu 20 listopada br., decyzją Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Tym samym poseł Adam Szejnfeld został jedynym zastępcą Wicepremiera, Ministra Gospodarki, pana Waldemara Pawlaka.

Adam Szejnfeld, nowy wiceminister gospodarki przez wiele lat zajmował się sprawami rozwoju, gospodarki, przedsiębiorczości i ekonomii. Jego praca i zaangażowanie było wielokrotnie doceniane zarówno przez polityków jak i ekspertów gospodarczych. Poseł Adam Szejnfeld jest jednym z najlepiej przygotowanych w kraju polityków w dziedzinie gospodarki i przedsiębiorczości, objęcie przez niego tak strategicznego resortu przyczyni się do dalszego utrwalania pozytywnych tendencji w gospodarce narodowej.

20 listopad 2007r.

Polska Przedsiębiorcza

Poseł Adam Szejnfeld uczestniczył w dniu 20 listopada br. w Warszawie w debacie zorganizowanej przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, podczas którego po raz pierwszy został zaprezentowany systemowy program rozwiązań na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości „ Droga do Polski Przedsiębiorczej”.

Strategia „Droga do Polski Przedsiębiorczej” opracowana przez młodych działaczy AIK pod czujnym okiem członków Rady Programowej, obejmuje kompleksowe rozwiązania dla polskiej gospodarki. Począwszy od zmian w systemie edukacji, poprzez preinkubację najlepszych pomysłów biznesowych, budowę Regionalnych Centrów Inkubacji, współpracę z Parkami Naukowo – Technologicznymi, stworzenie funduszu zalążkowego oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych ułatwiających prowadzenie biznesu. Program ma na celu pokazanie, że Polskiej przedsiębiorczości są potrzebne systemowe zmiany, a nie tylko częściowe zmiany legislacyjne tworzone dotychczas.

Poseł Adam Szejnfeld jest zwolennikiem podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw, których celem jest upowszechnianie wiedzy na temat rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy stają u progu decyzji o swoich pierwszych, tak ważnych w życiu, rozstrzygnięciach, jak na przykład rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zdaniem posła Adama Szejnfelda – obok tempa prywatyzacji oraz skali wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, to właśnie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przesądzi w najbliższych latach o tym, czy Polska utrzyma w dalszym ciągu tak wysokie tempo rozwoju gospodarczego. Dlatego wszelkie inicjatywy skłaniające do zakładania własnych firm powinny być popierane i wspierane. Pamiętać jednak należy, że młodzi ludzie, którym trzeba pomagać w zakładaniu firm, nie wywodzą się tylko z dużych miast i ośrodków akademickich. Promocja, pomoc i wsparcie należy kierować więc również na wieś i do małych miasteczek. Tylko przez takie działania możemy dojść do Polski Przedsiębiorczej – mówił podczas debaty poseł Adam Szejnfeld.

Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli nowego rządu, Sejmu oraz członków Rady Programowej Polski Przedsiębiorczej – najwybitniejsze osobowości zasłużone dla rozwoju przedsiębiorczości. W spotkaniu udział wzięły również zaproszone media.

18 listopad 2007r.

Szejnfeld na Zamku

Poseł Adam Szejnfeld był głównym gościem uroczystości V edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki, która odbyła się 16 listopada br. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Ranking Perły Polskiej Gospodarki organizują wspólnie od pięciu lat anglojęzyczny miesięcznik gospodarczy “Polish Market” i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Patronat honorowy sprawują minister gospodarki oraz Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.

Laureatami Pereł Polskiej Gospodarki 2007 w kategorii firm o przychodach powyżej 1 mld zł rocznie zostały:

• BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego,

• KGHM Polska Miedź SA

• Stalprodukt.

W kategorii firm o przychodach 100 mln zł – 1 mld zł laureatami zostały:

• Huta Batory SA,

• Dom Development SA

• J.W.Construction Holding SA.

W rankingu ocenianych jest ok. 1.000 przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 100 mln zł.

Od dwóch lat Kapituła przyznaje Perły Honorowe. W tym roku Perły przyznane są w trzech kategoriach:

• gospodarki – w tej kategorii nagrodzono Giełdę Papierów Wartościowych oraz jej twórców – Wiesława Rozłuckiego, Jacka Sochę oraz obecnego prezesa Ludwika Sobolewskiego;

• nauki – prof. Alicja Chybicka z Kliniki Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

• kultury – dla światowej sławy wokalistki jazzowej Urszuli Dudziak.

• perłę za krzewienie polskich tradycji i wartości patriotycznych otrzymał Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,

• w kategorii krzewienia wartości społecznych – Fundacja Pro Omnibus i grupa wokalna Partita.

13 listopad 2007r.

Spotkanie w Pile

W dniu 12 listopada br. odbyło się pierwsze po wyborach zebranie pilskiego Koła Platformy Obywatelskiej, w którym udział wzięli wszyscy pilscy parlamentarzyści: lider PO w Okręgu Pilskim, poseł Adam Szejnfeld oraz senatorowie Mieczysław Augustyn i Piotr Głowski.

Przewodniczący koła Sławomir Poszwa pogratulował pilskim parlamentarzystą świetnego wyniku wyborczego i wyraził przekonanie, iż stale rosnąca liczba parlamentarzystów koła pilskiego świadczy o niezwykle znaczącej pozycji naszej partii w Pile.

Poseł Adam Szejnfeld podziękował wszystkim członkom koła za wsparcie i pomoc jaką okazywali podczas kampanii wyborczej, która w tym roku była krótka, ale niezwykle intensywna. W sposób szczególny swoje podziękowania poseł Adam Szejnfeld skierował do Pawła Jarczaka, Grzegorza Wrony i Bartosza Mirowskiego, którzy reprezentowali pilskie koło w wyborach parlamentarnych i swoimi wynikami przyczynili się do tak spektakularnego sukcesu Platformy Obywatelskiej w okręgu pilskim. Najważniejsze jednak słowa podziękowania poseł skierował do pana Tomasza Bugajskiego, starosty pilskiego, przewodniczącego struktury powiatowej PO w powiecie pilskim. Wspaniała postawa bowiem i wielkie zaangażowanie przewodniczącego Bugajskiego miały niebagatelny wpływ na sprawność i jakość przeprowadzonej kampanii.

Podczas spotkania poruszano przy okazji również bieżące problemy życia politycznego kraju, ale nie tylko, także Piły i powiatu pilskiego. Członkowie koła żywo dyskutowali z pilskimi parlamentarzystami, dzieląc się własnymi opiniami i poglądami.

11 listopad 2007r.

Szejnfeld zamiast premiera?…

Tradycją stało się, od początku ustanowienia Polskiej Nagrody Jakości (1995 rok), że jej Honorowym Patronem jest zawsze Prezes Rady Ministrów RP, który również wręcza Nagrody w dniu Święta Niepodległości na Zamku Królewskim w Warszawie. Tym razem to jednak poseł Adam Szejnfeld, był głównym gościem honorowym uroczystości na Zamku w Warszawie i to on wręczył najważniejsze nagrody Dnia Niepodległości.

Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości jest oparta na Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością). Model ten, to kryteria nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania organizacją – Total Quality Managament (TQM). W Polsce ta koncepcja została nazwana „Zarządzanie przez Jakość” – ZPJ. Model EFQM wdrożyło już w Europie ponad 30.000 organizacji przemysłowych, publicznych, samorządowych oraz opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa publicznego. W Polsce natomiast koncepcję tę wdrożyło do tej pory ponad 1000 organizacji.

Jakość jest dotychczas nieskompromitowana, dostępna w powszechnym zrozumieniu, obiektywna w ocenie – miarach. Ta nowa idea obejmuje: kulturę pracy, jakość procesu, jakość wyrobu, jakość zarządzania, jakość życia – materialnego i duchowego (etycznego). Polska Nagroda Jakości ma więc za zadanie promowanie nowoczesnych metod zarządzania, które pozwolą naszym organizacjom osiągać sukces na rynku krajowym, a przede wszystkim na rynkach światowych. Obecnie zakończyła się XIII edycja Nagrody, w której uczestniczą organizacje samorządowe, produkcyjne, usługowe i publiczne.

Wręczenie po raz kolejny nagród przez Prezesa Rady Ministrów RP oraz złożenie gratulacji uczestnikom konkursu jest szczególnie ważne, ponieważ Prezes Rady Ministrów łączy w sobie autorytet władzy państwowej i godność polityka wielkiego formatu. Niestety uroczystości państwowe związane ze Świętem Narodowym, a przede wszystkim szczególny stan – odchodzenie urzędującego premiera i początek prac nad tworzeniem nowego gabinetu przez nowo desygnowanego premiera spowodowały, że żaden z nich nie mógł być obecny na uroczystości. Organizatorzy poprosili więc o wręczanie nagród i skierowanie przesłania do nagrodzonych i wyróżnionych posła Adama Szejnfelda, znanego polityka i działacza na rzecz rozwoju. W historii Polskiej Nagrody Jakości tylko dwukrotnie wydarzyło się, że Nagrody nie wręczali Premierzy, mianowicie w 2005 i 2006 w imieniu Premiera nagrody wręczał Minister Gospodarki.

W uroczystości zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą wzięło udział ponad 300 menadżerów najlepszych polskich przedsiębiorstw, samorządów, instytucji i organizacji publicznych, uczeni oraz elita świata kultury, dyplomacji i polityki.

9 listopad 2007r.

DEREGULACJA

Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w konferencji zorganizowanej przez PKPP Lewiatan poświęconej koncepcji reformy regulacji polskiego systemu prawa. Głównym celem reformy regulacji jest wdrożenie w Polsce rozwiązań, które zapewnią tworzenie i funkcjonowanie efektywnych, stabilnych i przejrzystych regulacji prawnych, w tym tych dotyczących prawa gospodarczego.

Biurokracja to zjawisko, jakie najczęściej wskazywane jest, jako czynnik hamujący wzrost przedsiębiorczości w Polsce. Zbyt skomplikowane i niezrozumiałe prawo jest wymieniane w sondażach publicznych jako bariera tak przy rozpoczynaniu, jak i prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli już bowiem uda się przebrnąć przez labirynt formalności okazuje się, że często prawo nakłada na przedsiębiorców nadmierne obowiązki, powodując po ich stronie nieuzasadnione koszty. Podczas spotkania zastanawiano się, czy można znaleźć na to rozwiązanie. W wielu krajach Unii Europejskiej realizowana jest reforma prawa, której podstawowym celem jest uproszczenie i racjonalizacja procesu legislacji oraz usystematyzowanie istniejącego dorobku prawnego. Podczas konferencji zaprezentowano także, w wystąpieniu pana Janusza Paczochy, elementy deregulacji opisane w książce „Ocena skutków regulacji – poradnik Oceny Skutków Regulacji, doświadczenia, perspektywy”.

Poseł Adam Szejnfeld dokonał swojego swego rodzaju podsumowania konferencji odnosząc się do wystąpień pani dr Małgorzaty Krzysztoszek, prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaskiewicz oraz pana Janusza Paczochy. Wyraził także własny pogląd na konieczność zmian – i tych najpilniejszych, i tych długofalowych. Poseł Adam Szejnfeld wyraził pogląd, iż zmiany należy podzielić w na dwa okresy – pierwszy okres zmian doraźnych oraz drugi okres zmian kompleksowych i systemowych. Pierwszy okres powinien być podzielony na trzy etapy realizacyjne – 1). nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 2). systemowa deregulacja i derogacja prawa, 3). ustabilizowanie systemu prawa. Drugi okres winien być poświęcony zmianie systemu tworzenia prawa w Polsce, w tym prawa gospodarczego. Wszystkie działania powinny przewidywać w procesie legislacyjnym stosowanie takich narzędzi jak: ocena skutków regulacji, ocena kosztów regulacji oraz okresowe przeglądy regulacji.

8 listopad 2007r.

Szejnfeld o kobietach

W dniu 7 listopada 2007 r. Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w konferencji zorganizowanej w ramach programu „Kobieta-Rodzina-Praca” w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Kobieta w pracy. Administracja Lokalna na rzecz kobiet”. Podczas konferencji zaprezentowano również nowo utworzoną stronę internetową – www.kobietawpracy.eu. Tematem konferencji były kwestie związane ze specyfiką pracy i zatrudnienia kobiet oraz działań administracji lokalnej na ich rzecz.

Poseł Adam Szejnfeld przedstawił stanowisko dotyczące roli kobiet w życiu politycznym i ich pozycji w organach samorządowych. W swoim wystąpieniu poseł zwrócił uwagę także na problem przejawów dyskryminacji kobiet w pracy, który jednak nie jest wywoływany tylko niską kulturą pracy, zwyczajem, czy zakorzenionymi stereotypami, ale również złym prawem. Prawem, które często tworzone na rzecz kobiet odwraca się przeciwko nim. Zjawisko jawnej, a nawet utajonej dyskryminacji jest w dzisiejszych czasach pewnym ewenementem, który nie powinien być tolerowany. Kobiety uchodzą za lepiej wykształcone i bardziej ambitne, a co za tym idzie sumienniejsze w pracy. Mimo to, trudniej im jednak aspirować do pensji i stanowisk równym mężczyznom.

Obecnie w skali kraju podejmuje się wiele działań na rzecz promocji zatrudnienia kobiet i ich równouprawnienia zawodowego, ale daleko nam jeszcze do idealnego systemu, w którym zarówno mężczyzna jak i kobieta posiada równy status finansowy i zawodowy. Mimo, iż sytuacja kobiet w Polsce daleka jest jeszcze do ideału, poseł Szejnfeld podał szereg przykładów i danych statystycznych, wskazujących m.in. na stały wzrost ilości kobiet aktywnych publicznie, w tym i politycznie.

Poseł Adam Szejnfeld wygłosił wykład pt. „Kobiety w samorządach. Oczekiwania a rzeczywistość”. Według zaprezentowanych danych wynika, że kobiet w ciałach wybieralnych jest bardzo mało. Na przykład kobiety stanowią następujący procent radnych:

1. Rady gmin – 18%

2. Rady powiatów – 16%

3. Sejmiki wojewódzkie – 14%

Jeszcze gorzej wygląda sprawa w ciałach wykonawczych. Wśród wójtów, burmistrzów, prezydentów kobiety to tylko 6,3%. Przy czym istnieje duże zróżnicowanie tego udziału w zależności od regionów kraju. Na przykład w śląskiem jest to tylko 2,9% a lubuskiem 4%, lepiej natomiast jest np. w opolskiem 10%, łódzkiem 10,6% czy warmińsko-mazurskiem 15%.

Interesująca sytuacja wystąpiła w polskim parlamencie. Mianowicie w kadencji 2001-2005 w Sejmie było 20% kobiet, podobnie w kadencji 2005-2007- również 20% i w wyborach w bieżącym roku znów 20%. Odmiennie wygląda natomiast sytuacja w wyborach do Senatu. Tu w latach 2001-2005 było 23% kobiet, w kadencji 2005-2007 już tylko 14% a po ostatnich wyborach ten wskaźnik spadł do 8%. Najwięcej kobiet wprowadziła Platforma Obywatelska (22,97%) a najmniej PSL (3,23%).

W części dyskusyjnej rozmawiano na temat inicjatyw, jakie powinny być podejmowane, tak przez instytucje rządowe, jak i pozarządowe na rzecz wzmocnienie statusu oraz sytuacji kobiet w społeczeństwie.

2 listopad 2007r.
Nieodpowiedzialność polityczna?…

O Ś W I A D C Z E N I E

posła Adama Szejnfelda
Rzecznika ds. Gospodarki Gabinetu Cieni PO
Platformy Obywatelskiej
2 listopada 2007 r.

Nieodpowiedzialność polityczna, czy nieodpowiedzialność gospodarcza? Jeśli nie, to co?… Takie pytania nasuwają się po informacji o zaskakującej i zdumiewającej decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (urząd odpowiedzialny m.in. za udzielanie koncesji, zatwierdzanie taryf energetycznych i przeciwdziałanie monopolizacji rynku) o uwolnieniu cen energii elektrycznej.

W dniu 31 października prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał komunikat o zwolnieniu przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót energią elektryczną z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania. Tak de facto oznacza to możliwość ustalania cen energii bez zatwierdzania ich składników i wysokości przez prezesa URE. Instytucja zatwierdzania cen została więc zastąpiona instytucją poinformowania o wysokości ceny.

Ostatnie dni ustępującego rządu i przeddzień powołania nowego rządu, to nie czas, w którym powinno podejmować się brzemienne w swoich potencjalnych skutkach decyzje. Do takich natomiast można zaliczyć sztuczną i nieuzasadnioną rzeczywistością liberalizację cen energii elektrycznej. Decyzja ta wydaje się nie brać pod uwagę ani interesu konsumentów energii, ani interesu klientów przedsiębiorstw energetycznych. Uwolnienie cen energii na rynku, który nie jest wolny, może bowiem skutkować rynkowo nieakceptowanymi podwyżkami cen dla konsumentów (wszystkich obywateli) oraz wzrostem kosztów działalności przedsiębiorstw, co równoznaczne może być z obniżeniem ich pozycji konkurencyjnej. Sytuacja taka może być bardzo groźna zwłaszcza, dla dużych odbiorców energii elektrycznej. Wszystko to w sposób oczywisty może w swojej konsekwencji mieć wpływ na przyszły poziom inflacji, a skutkiem tego również na stopy procentowe NBP.

Nie tylko decyzja, czas jej podjęcia, ale i data ogłoszenia komunikatu prezesa URE sama w sobie jest już zastanawiająca, bowiem w przeddzień święta Wszystkich Świętych można było przypuszczać, iż każda ważna decyzja będzie zaskoczeniem i wywoła swoje komentarze oraz reakcje, co najmniej z dwudniowym opóźnieniem. Czy i o to chodziło?…

Decyzja prezesa URE wydaje się pochopna, brak jest bowiem przesłanek działających na jej rzecz. Ze względu na dotychczasową strukturę producentów i dystrybutorów energii elektrycznej, a przede wszystkim trwający proces koncentracji na rynku, możemy mówić bardziej o monopolizacji rynku, niż jego demonopolizacji. Bez ryzyka można postawić tezę, iż w Polsce mamy do czynienia z sytuacją istnienia, jeśli nie monopolu, to co najmniej duopolu na rynku, ze względu na to, iż akcjonariuszem w przeważającej części elektrowni jest jeden właściciel – Skarb Państwa. Potrzeby inwestycyjne natomiast w sektorze wytwarzania nie muszą być pokrywane wyłącznie pieniędzmi z kieszeni obywateli i przedsiębiorców – odbiorców energii.

Uwolnienie rynku energii, w tym i cen w Polsce jest potrzebne, ale nie może być dokonywane z zaskoczenia, znienacka, bez konsultacji i uzgodnień, bez przygotowania rynku odbiorców na potencjalne zagrożenia wynikające z takiego działania. W sytuacji, jaka zaistniała bark jest bowiem możliwości podejmowania przez odbiorców działań zapobiegawczych – np. zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstw, w tym zwiększenie efektywności pracy lub wymiana urządzeń pobierających energię elektryczną, termomodernizacja, zwiększenie oszczędności i racjonalizacja zużycia energii, poszukiwanie tańszych producentów prądu, zmiana dostawców energii, zastępowanie prądu inną energią, itp., itd.

Wypada więc w tym miejscu zaapelować do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zweryfikowanie swojej decyzji, a do prezesów spółek energetycznych o powstrzymanie się z przewartościowaniem cen energii do czasu powstania nowego rządu i podjęcia stosownych decyzji przez nowy gabinet oraz podległe mu instytucje.

poseł Adam Szejnfeld

2 listopad 2007r.

Pierwszy Zarząd

W ostatnim dniu października zebrał się pierwszy raz po wyborach Zarząd wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. Członkowie Zarządu omówili przebieg minionej kampanii wyborczej, podsumowano wyniki w poszczególnych okręgach Wielkopolski (poznański, pilski, kaliski i koniński) oraz ustalono działania na najbliższy okres. Jednym z nich będzie zwołanie posiedzenia Rady Regionalnej poprzedzonej posiedzeniem Rady Krajowej w Warszawie.

Zebrani, na podstawie posiadanych danych potwierdzili, że wynik ostatnich wyborów był rekordowym osiągnięciem, nie tylko w naszym województwie, ale i w Polsce. Wielkopolska PO bowiem osiągnęla najlepszy wynik w całej Polsce. Wśród wyników indywidualnych najlepsze były Waldego Dzikowskiego oraz Adama Szejnfeld.

Wszyscy kandydaci do Parlamentu, a szczególnie nowo wybrani posłowie i senatorowie bardzo dziękują wszystkimm wyborcom PO za zaufanie i za głosy.

Następny dzień, dzień 1 listopada, to już dzień świąteczny. Wszystkich Świętych poseł Adam Szejnfeld spędził w Kaliszu, w swoim mieście rodzinnym, odwiedzając groby bliskich – ojca i dziadków.

30 październik 2007r.

Dorba Firma

Prof. Zyta Gilowska i poseł Adam Szejnfeld byli gośćmi honorowymi gali kolejnej edycji konkursu „Dobra Firma” organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”.

W konkursie, na podstawie decyzji kapituły w skład, której wchodzą: prof. Witold Orłowski, prof. Marek Rocki, Julita Ledzińska, Bogusław Grabowski, Andrzej Sadowski, Bohdan Wyżnikiewicz, Artur Sierant oraz Paweł Jabłoński, nominowano 2000 firm, a dwudziestu najlepszym przedsiębiorcom wręczono statuetki i prawo używania tytułu „Dobra Firma”.

Występujący podczas ceremonii prof. Zyta Gilowska oraz poseł Adam Szejnfeld pogratulowali wyróżnionym, skomentowali także obecny stan gospodarki odnosząc się również do czekającej nas przyszłości w tej dziedzinie.

27 październik 2007r.

Szejnfeld w Polskiej Akademii Nauk

“Gospodarka Polska – prognozy i opinie” – taki temat był przedmiotem obrad przy okraglym stole w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zorganizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przy okazji konferencji naukowej na której zaprezentowano raport o stanie polskiej gospodarki.

W konferencji i dyskusji udział wziął poseł Adam Szejnfeld prezentując własny podgląd dotyczący wyzwań na przyszlosć w zakresie koniecznych zmian w administracji publicznej, finasach, rozwoju przedsiebiorczosci, ochronie środowiska, budownictwie, infrastrukturze, transporcie, komunikacji i łączności oraz w oświacie i nauce, by gospodarka w Polsce rozwijała się na optymalnym poziomie.

W dyskusji udział wzięli m.in. także: prof. Leszek Jasiński, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, prof Zbigniew Hockuba, INE PAN, prof. Alojzy Nowak, dziekan Wydzialu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jerzy Osiatyński, przewodniczacy Rady Naukowej INE PAN, prof. Witold Kwaśnicki, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.


26 październik 2007r.

„Nagroda jubileuszowa”

Jesienią bieżącego roku, dokładnie w dniu ciszy wyborczej – 20 października br. – upłynął jubileusz dziesięciolecia pracy posła Adama Szejnfelda w polskim Sejmie. Adam Szejnfeld był bowiem do tej pory posłem III, IV i V kadencji. W dniu 5 listopada rozpocznie natomiast pracę w ramach VI kadencji Sejmu RP.

W minionych wyborach poseł Adam Szejnfeld uzyskał:

• 1 miejsce w Okręgu Pilskim (wg ilości otrzymanych głosów – 57.343 głosy).

• 2 miejsce w Wielkopolsce (wg ilości otrzymanych głosów).

• 8 miejsce – wśród 209 posłów Platformy Obywatelskiej (wg procentu uzyskanych głosów).

• 11 miejsce – wśród wszystkich 460 nowo wybranych posłów w skali całego kraju i wszystkich partii politycznych, które weszły do Sejmu (wg procentu uzyskanych głosów).

Ilość uzyskanych głosów w Okręgu wobec konkurencyjnego PiS wyniosła:

• 5 do 1 – stosunek głosów Adama Szejnfelda, lidera listy PO do ilości głosów lidera listy PiS.

• 2 do 1 – stosunek głosów PO do ilości głosów PiS w Okręgu Pilskim.

Nie statystyki, nie liczby, ale sumienna i odpowiedzialna praca na co dzień, i ta w sejmowych komisjach, i ta w terenie, świadczą o pracy parlamentarzystów. Efektem tej pracy są uchwalane ustawy i oceny obserwatorów życia publicznego – dziennikarzy reprezentujących prasę, radio i telewizję, przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy wreszcie tych najważniejszych „sędziów” i „egzaminatorów”, a mianowicie samych wyborców. Poseł Adam Szejnfeld w ocenach tych zawsze wypadał bardzo dobrze i nie tylko dlatego, że ma w swoim dorobku parlamentarnym setki wystąpień i tysiące interwencji. Media i wyborcy zainteresowani są jednak często także statystykami, tymi syntetycznymi danymi i liczbami. Dla wielu są one również ważnym kryterium ocen. Dlatego pragniemy przypomnieć, iż poseł Adam Szejnfeld był aktywnym politykiem w nie tylko w Parlamencie, ale i w swoim terenie, o czym świadczą liczby dotyczące wystąpień i zgłoszonych inicjatyw legislacyjnych oraz interwencji:

620 wystąpień, w tym:

• 322 wypowiedzi,

• 168 interpelacji,

• 129 zapytań poselskich

• ok. 7.500 indywidualnych interwencji,

Adam Szejnfeld był także najbardziej płodnym autorem ustaw w polskim Sejmie. Jako prawnik, były samorządowiec i działacz gospodarczy, będąc Posłem na Sejm RP zgłosił do tej pory do laski marszałkowskiej aż 28 projektów ustaw, w tym projekty słynnego już tzw. Pakietu Szejnfelda.

Były to ustawy:

• dwukrotnie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

• dwukrotnie ustawa o rachunkowości,

• o odpadach,

• o systemie ubezpieczeń społecznych,

• o przekształcaniu spółdzielni w spółki prawa handlowego,

• o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

• o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,

• dwukrotnie ustawy Kodeks pracy,

• dwukrotnie ustawy Kodeks spółek handlowych,

• o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

• o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

• o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim (zakaz działalności w „systemie argentyńskim”),

• o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• o podatku dochodowym od osób prawnych,

• o szczególnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa i o zmianie innych ustaw (tzw. ustawa o odpowiedzialności urzędniczej),

• o zawieszaniu działalności gospodarczej,

• o izbach gospodarczych,

• o swobodzie działalności gospodarczej,

• prawo upadłościowe i naprawcze,

• ordynacja podatkowa,

• prawo dewizowe,

• kodeks postępowania karnego,

• o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

• o stażu absolwenckim.

Do tej pory, praca i działalność posła Adama Szejnfelda były doceniane wielokrotnie, tak na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Oto ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

• Jeden z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce, – „Najlepszy ekspert od spraw gospodarczych w PO i jeden z najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie” – według rankingu Tygodnika „Polityka”.

• „Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu” – tytuł nadany przez Polski Klub Biznesu.

• ,,Człowiek Roku” w kategorii „Polityka” – pięciokrotny laureat I miejsca w rankingu mediów Wielkopolski Północnej

• Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu – za wkład w budowanie rozwoju Polski i polskiej gospodarki.

• „Dźwignia Gospodarki” – nagroda nadana przez Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Krajową Izbę Gospodarczą za „wybitny wkład w tworzenie prawa stymulującego rozwój polskiej gospodarki”.

• Złoty Medal i Odznaka im. Jana Kilińskiego, Związku Rzemiosła Polskiego za „zasługi dla rzemiosła polskiego”.

• „Brylantowa Odznaka” Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług za „zasługi dla rozwoju polskiego handlu”.

• „Platynowy Laur” – najwyższa nagroda polskich kupców i rzemieślników.

• ,,Złota Cegła” – nagroda Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu za „wspieranie rozwoju gospodarczego kraju”.

• „Bursztynowe Okno” – nagroda Polskiej Organizacji Turystyki, za „zasługi dla międzynarodowej promocji polski i rozwoju turystyki”.

• „PUBLICUS” – nagroda Miesięcznika „Zamówienia Publiczne – Doradca”, za „szczególny wkład w rozwój oraz doskonalenie systemu prawa zamówień publicznych w Polsce”.

• Statuetka „Merkurego” i tytuł „Solidnego Partnera Polskiego Kupiectwa” Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, za „zasługi dla rozwoju polskiego kupiectwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskiej gospodarki w zjednoczonej Europie”.

• Medal „LABOR OMNIA VINCIT” – przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego „za krzewienie idei pracy organicznej”.

• Dwukrotny laureat I miejsca w konkursie Pilskiej Izby Gospodarczej „Róże Biznesu”.

• Złota Odznaka Chodzieskiego Klubu Gospodarczego w Chodzieży.

Ostatni wynik wyborczy można uznać za największą nagrodę, jaką wyborcy posła Adama Szejnfelda mogli mu sprawić z okazji jego jubileuszu dziesięciolecia pełnienie honoru Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkim, którzy głosowali na Adama Szejnfelda oraz na Platformę Obywatelską składamy szczere podziękowania.

19 październik 2007r.

Akademia Ekonomiczna – Piła, Poznań, Warszawa

Debata gospodarcza na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz udział w programach radiowych, telewizyjnych i dyskusjach programowych w Pile, Poznaniu i Warszawie, to ostatnie spotkania posła Adama Szejnfelda w ramach kampanii wyborczej.

Od nocy z piątku na sobotę, od 20 października będzie obowiązywała cisza wyborcza. Nie ma spotkań, nie ma udziału w imprezach. W czasie ciszy wyborczej zakazane jest agitowanie na rzecz konkretnego kandydata lub konkretnej partii. Od jutra więc będzie czas dwóch dni na rozwagę i decyzję wyborców. Efekt sumy głosowań poznamy za kilka dni. Musimy się uzbroić w cierpliwość i mieć nadzieję, że Polacy pójdą do urn, by głosując zmienić Polskę.


18 październik 2007r.

Polska gospodarka – prawda, mity, potrzeby

I. Wstęp.

Nadal za wysokie podatki, nadmiar biurokracji, złe prawo gospodarcze, zahamowana prywatyzacja, brak konsultacji z partnerami społecznymi – tak można podsumować okres minionych dwóch lat w działaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości w dziedzinach dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości.

Przez minione prawie dwa lata mieliśmy do czynienia w ekipie rządzącej z jednej strony z brakiem kompetencji decydentów, a z drugiej strony ze słabością programową rządzącej większości. Niestety, specyfika ta nie była obca także Ministerstwu Gospodarki oraz pozostałym resortom gospodarczym. Czynniki te spowodowały, iż przez okres minionych dwóch lat nie uczyniono niczego, by wzmocnić oraz przedłużyć wzrost gospodarczy.

1). Fundament wzrostu.

Wzrost, który obserwujemy, choć nie jest tak duży, jaki byłby możliwy i jaki jest potrzebny, nie występuje w Polsce dzięki działaniom obecnego resortu gospodarki i rządu PiS, ale dzięki przede wszystkim takim czynnikom, jak:

• bardzo dobra koniunktura w Europie (np. wzrost PKB w UE na najwyższym poziomie od 5 lat).

• wzrost koniunktury gospodarczej na świecie, w tym w USA i Azji.

• wejście Polskie do Unii Europejskiej, w tym:

o otwarcie granic – swoboda przepływu kapitału, towarów i usług,

o zwiększenie wiarygodności i poczucia bezpieczeństwa inwestycji w Polsce ze względu na członkostwo w Wspólnocie, co z kolei dało:

– wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

– rozkwit eksportu

a wcześniej:

• zdecydowana samorestrukturyzacja polskich firm po kryzysie 2000/2001 – głownie sektor prywatny.

• wprowadzenie ustaw antykryzysowych w latach 2002-2004 – znaczenie w mniejszym stopniu i głownie wobec sektora publicznego.

• wprowadzenie podatku linowego – CIT od dochodów przedsiębiorstw.

2). Propaganda sukcesu.

W kontekście prawd i mitów, prezentację osiągnięć rządu Prawa i Sprawiedliwości w dziedzinie finansów i gospodarki należy ocenić, jako typową „propaganda sukcesu”, bowiem, np.:

• wysokość PKB w Polsce nadal jest 3,5 razy mniejszy niż na przykład w nienajbogatszej Hiszpanii

• wzrost PKB w Polsce o ok. 5,8% jest niższy, niż u wielu naszych sąsiadów, np.:

o Rumunia – 6,5%

o Rosja – 6,4%

o Litwa – 7%

o Słowacja – 8,2%

o Estonia – 9,9%

o Łotwa – 10,5%

• poziom PKB w przeliczeniu na obywatela w Polsce jest niższy od poziomu średniej europejskiej i wynosi tylko 54 % średniej UE.

• polskie 7,1 tys. euro PKB na osobę jest niższym poziomem niż, np.:

– w Czechach (11 tys. euro),

– na Węgrzech (8,9 tys. euro)

– w Słowacji (8,2 tys. euro).

– kraje starej Unii natomiast osiągają przykładowo poziom –

• Irlandia 40,9 tys. euro,

• Niemcy 28 tys. euro,

• a średnia dla Unii to 24,5 tys. euro na mieszkańca

• od końca października 2005 roku do końca lipca 2007 zadłużenie Skarbu Państwa zwiększyło się o 48,3 mld zł, tj. średnio o ponad 3,4 tys. zł na gospodarstwo domowe.

• zadłużenie zagraniczne Polski – od końca 2005 roku do połowy bieżącego roku – wzrosło prawie o 55 mld dolarów, z prawie 133 mld do ponad 187 mld dolarów.

• import zagranicznych towarów od końca 2005 roku do połowy br. przewyższył eksport polskich towarów o 12,4 mld dolarów.

• dotychczasowy eksport nadal jest jednym z najmniejszych w Europie w przeliczeniu na mieszkańca. Eksportujemy bowiem towarów i usług o wartości ok. 2 tys. euro, gdy przykładowo

o Czesi i Węgrzy już za ok. 5 tys. euro,

o a np. Holendrzy aż za 20 tys. euro w przeliczeniu na osobę.

• mamy rozrosłą i antyrozwojową biurokrację, na przykład:

o zajmujemy dopiero 8 miejsce (na 10 miejsc) wśród nowych członków UE pod względem łatwości zakładania firm i

o dopiero 75 miejsce na świecie pod tym samym względem

o zajmujemy też dopiero 129 miejsce pod względem warunków prowadzenia biznesu

• niewydolny jest gospodarczy wymiar sprawiedliwości; w Polsce nadal potrzeba ponad 800 dni na dochodzenie swoich roszczeń przed sądami gospodarczymi.

• biurokracja – prawie 20% czasu pracy przedsiębiorca poświęca na wypełnianie obowiązków narzuconych przez administrację publiczną (z badań wynika, że ten czas zwiększył się w ostatnich dwóch latach o 1,5 godziny).

• wydajności pracy w Polsce jest na poziomie 62 % średniej europejskiej, jednocześnie rosną płace bez równoczesnego i proporcjonalnego wzrostu wydajności.

• pomoc publiczna państwa była 14 razy większa dla firm państwowych niż dla firm prywatnych.

• mamy jeden z najniższych udziałów inwestycji w Produkcie Krajowym Brutto, nawet w stosunku tylko do 10 nowych krajów UE.

• rośnie nam, w porównaniu do 2005r. inflacja, a stopa bezrobocia nadal jest najwyższa w UE.

• prywatyzacja – praktyczne została zahamowana, np. przychody w 2006r. – 0,6 mld (były 9 razy mniejsze od planowanych) a w 2007r. – 1,4 mld zł (są do tej pory dwa razy mniejsze od planowanych)

3). Bariery rozwoju – Nadal polską gospodarkę i działalność przedsiębiorców ogranicza wiele dotychczasowych oraz nowych barier, w tym m.in.:

• wysokie koszty pracy i koszty produkcji,

• wysokie i skomplikowane podatki, parapodatki oraz ubezpieczenia społeczne,

• niestabilne, niejasne, kryminogenne prawo,

• biurokracja,

• nieeleastyczne prawo pracy,

• niewydolne sądownictwo,

• monopole,

• korupcja i szara strefa,

• faktyczne, prawne oraz biurokratyczne bariery inwestycyjne,

• słaba infrastruktura i komunikacja,

• trudny dostęp do środków UE

do tego katalogu doszła nowa bariera:

• brak wykwalifikowanych pracowników

II. Syntetyczne podsumowanie działalności Ministerstwa Gospodarki w latach 2005-2007.

Gospodarka jest dziedziną interdyscyplinarną, dlatego często w ostatecznym materiale odnoszę się również i do działalności innych resortów (szerokie potraktowanie tematu zawarto w Raporcie będącym załącznikiem do niniejszej informacji).

1. Chaos strukturalny, kadrowy i kompetencyjny w resorcie.

• tworzenie departamentów pod określone osoby,

• ciągłe zmiany zakresów czynności,

• ciągle zmiany na stanowiskach w urzędzie Ministra Gospodarki, w agencjach i jednostkach podległych oraz przedsiębiorstwach państwowych i spółkach skarbu państwa.

2. Brak dobrego prawa, uchwalanie złych ustaw. Do złych przepisów zaliczyć można np.:

• ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy,

• zmiany w przepisach prawa pracy i w ustawach podatkowych, np. ograniczające samozatrudnienie,

• uchwalenie ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, która, między innymi, wprowadza nowe koncesje,

• forsowanie zmiany ustawy o rzemiośle zamykającej rynek pracy w wielu zawodach

• uchwalenie ustawy „o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osobom wykonującym pracę zarobkową”, nazywanej skrótowo, ale wymownie – „o karaniu pracodawców”, która wprowadza nawet dwudziestomilionowe kary dla firm.

3. Zaniechania legislacyjne:

• blokowano uchwalenie projektów ustaw tzw. Pakietu Szejnfelda, a szczególnie ustaw poprzedzających Pakiet, np. ustawa o rachunkowości, czy ustawa o odpowiedzialności urzędniczej (pełna nazwa – ustawa o szczególnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa i

o zmianie innych ustaw).

• nie wniesiono zapowiadanych projektów ustaw tzw. Pakietu Kluski

• nie znowelizowano ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

• zablokowano wejście w życie od 1 stycznia 2007r. „Jednego okienka”

• zablokowano wejście do praktycznego wykorzystania ustawy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym (PPP)

• zablokowano pracę na własnym projektem ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (PAHI)

4. Destrukcja w zakresie promocji Polski i polskiej gospodarki.

• tzw. ekonomizacja dyplomacji – praktyczne pozbawienie polskich firm pomocy w działalności poza granicami kraju (likwidacja WEH przy jednoczesnym braku wprowadzenia innych, skutecznych rozwiązań).

• PAIiZ – odstąpienie od ustawowej i praktycznej reformy agencji, zwiększającej jej rolę i możliwości.

• EXPO 2008 i EXPO 2010 – ze względu na nieudolność i błędy w organizacji obecność Polski na obu imprezach na odpowiednio wysokim poziomie stoi pod poważnym znakiem zapytania.

• mistrzostwa EURO 2012 – bark programu promocji Polski i polskiej gospodarki na mistrzostwach, brak programu budowania marki „Marka Polska”.

5. Instrumenty wsparcia przedsiębiorców i promocji eksportu

Brak stosownych działań legislacyjnych w MG spowodował, że przedsiębiorcy mają problemy z możliwością korzystania ze wsparcia finansowego:

• na działania proeksportowe, w tym dofinansowania kosztów otrzymania certyfikatów wymaganych na rynkach zagranicznych,

• organizacji i udziału w branżowych projektach promocyjnych,

• dofinansowania wydawnictw i publikacji związanych z promocją eksportu,

• są także problemy z dofinansowywaniem udziału przedsiębiorców w targach i misjach zagranicznych.

6. Zaniechanie większości obowiązków na rzecz jednego zagadnienia – energetyki

Minister Gospodarki w swojej pracy wydaje się, iż prawie wyłącznie poświęcił się tematyce bezpieczeństwa energetycznego, szkoda że i w tym przypadku bez wymiernych efektów, zarzucając większość swoich pozostałych obowiązków lub oddając je w kompetencję innych resortów, np. Skarbu Państwa, Sportu i Turystyki, a nawet do kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

7. Szwankujący dialog społeczny

Rząd PiS, w tym Minister Gospodarki nie potrafił efektywnie prowadzić dialogu społecznego, a w niektórych sytuacjach wzbudzał wręcz konflikty społeczne. Mimo składanych deklaracji resort gospodarki nie włączył się aktywnie także w prace nad umową społeczną „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”. Na brak dialogu i konsultacji społecznej narzeka większość organizacji pracodawców i przedsiębiorców, np. przedstawiciele organizacji pracodawców i przedsiębiorców tworzących Radę Przedsiębiorczości w zakresie zmian prawa gospodarczego, czy Polska Izba Turystyki w zakresie zmian dotyczących sektora przemysłu turystycznego. Podobne oceny można spotkać po stronie wielu organizacji reprezentujących interesy pracobiorców, np. OPZZ.

8. Bark efektów w realizacji polityk sektorowych.

Mimo znakomitej koniunktury w europie i na świecie złe albo słabe wyniki osiągano w poszczególnych sektorach gospodarki. Przykładowo można przytoczyć tu:

• przemysł stoczniowy,

• górnictwo węgla kamiennego

• przemysł zbrojeniowy

Dalej pozostają nierozwiązane problemy związane z:

• energetyką, w tym głownie głównie elektroenergetyką

9. Szara strefa i korupcja.

Rak polskiej gospodarki nie został nie tylko zlikwidowany ale nawet ograniczony. Walka z szarą strefą w gospodarce opierała się raczej na „działaniach konferencyjnych” zamiast rzeczywistych.

III. Potrzeby prorozwojowych zmian.

By gospodarka rozwijała się dobrze, Polsce potrzeba przede wszystkim rozwiązań systemowych i kompleksowych, dotyczących wielu dziedzin, m.in.

I. Pierwszy filar – Administracja.

• zmiana w sposobie zarządzaniem państwem – reforma administracji publicznej – samorządowej i państwowej.

o zmniejszenie kosztów działania państwa i optymalizacja jego wydatków.

o liberalizacja wymogów administracyjnych wobec obywatela, w tym przedsiębiorcy.

o prowadzenie osobistej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za dziabana z naruszeniem prawa.

o audyt zewnętrzny urzędów administracji publicznej.

II. Drugi filar – Finanse Państwa.

• reforma finansów publicznych,

o zmiana struktury i metody budowania budżetu,

o zamiana systemu podatków dochodowych – z drogiego, nieprzejrzystego i kryminogennego sytemu progresywnego na taki, prosty, motywacyjny system podatków proporcjonalnych (liniowych). Nowa ustawa o VAT.

o zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych.

o naprawa służby zdrowia

o optymalne wykorzystanie funduszy akcesyjnych UE

o wejście Polski do strefy euro

III. Trzeci filar – Gospodarka, przedsiębiorczość, otoczenie biznesu.

• zmiana systemu tworzenia prawa

o regulacja w zasadzie tylko tego, co zakazane albo ograniczone, a nie tego, co dozwolone

o wprowadzenie obowiązku dokonywania wyceny kosztów wprowadzania obowiązków administracyjnych

o liberalizacja obowiązków administracyjnych wobec obywateli, w tym przedsiębiorców – np. zmiana zasady uzyskiwania zaświadczenia na prawo przedłożenia oświadczenia.

• odbiurokratyzowanie gospodarki i zwiększenie wolności gospodarczej, w tym naprawa prawa gospodarczego – deregulacja i derogacja.

o pierwszy etap – nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej

o drugi etap – ustawa derogacyjna

o trzeci etap – koncentracja i stabilizacja prawa gospodarczego poprzez ujecie w akcie o statusie kodeksu

• uelastycznienie prawa pracy

• naprawa gospodarczego wymiaru sprawiedliwości oraz egzekucji orzeczeń sądowych,

o w tym promocja i wsparcie dla sądów polubownych i gospodarczych

• rozszerzenie i umocnienie własności prywatnej połączone z ograniczeniem obecności właścicielskiej państwa w gospodarce – dalsza prywatyzacja oraz reprywatyzacja.

• wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących promocji Polski i polskiej gospodarki połączone ze wspieraniem polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

• promocja i wsparcie dla nowoczesnej gospodarki – nowe techniki, technologie, innowacyjność.

• demonopolizacja i nowelizacja polityk sektorowych.

• zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

• tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości –

o odejście od systemu nakazów, zakazów i kar na rzecz dialogu społecznego, konsultacji oraz

o promowania norm etycznych i moralnych w biznesie,

o powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorców.

• ograniczenie szarej strefy i korupcji – likwidowanie przyczyn, a nie tylko objawów korupcji i szarej strefy.

IV. Czwarty filar – oświata, edukacja i nauka.

• reforma oświaty, w tym szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

• ukierunkowanie nauki na rzecz rozwoju i współpracy z biznesem.

V. Piaty filar – budownictwo, infrastruktura, łączność.

• uproszczenie działań inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych oraz w budownictwie; rozwój komunikacji i łączności, w tym przesyłu danych ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

IV. PO nie tylko deklaruje, ale też realizuje swoje propozycje. Jako przykłady można przypomnieć wniesione już do Sejmu projekty:

1. Pakiet startowy,

2. Pakiet Szejnfelda, który zawiera m.in. następujące propozycje:

• zawieszanie działalności gospodarczej

• ograniczenia kontroli przedsiębiorców

• ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców

• ułatwienia w zatrudnianiu pracowników,

• przeniesienie większej części obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby z pracodawcy na ZUS,

• ułatwienia w zakładaniu spółek kapitałowych

• zmniejszenie poziomu i zakresu karania przedsiębiorców

• wprowadzenie domniemania prowadzenia działalności zgodnie z prawem

• powszechność wiążących interpretacji prawa

• wprowadzenie euro przed wejściem Polski do strefy euro

• ustanowienia upadłości konsumenckiej

• ułatwień w zatrudnianiu stażystów

Adam Szejnfeld

17 październik 2007r.

Kondycja MSP

Poseł Adam Szejnfeld wziął wczoraj w Warszawie udział w konferencji zorganizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, na której przedstawiono wyniki badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz raport pt. „Monitoring kondycji sektora MSP 2007”. Poseł Adam Szejnfeld występując w panelu dyskusyjnym skomentował wyniki przeprowadzonych badań, zaprezentował cele programowe PO w zakresie gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiadał na pytania z sali. Poniżej przedstawiamy syntezę wyników przeprowadzonego badania.

Rafał Kus
dyrektor Biura Polskiego PO w Pile

1) Czy 2006 r. był dla małych i średnich firm dobry ?

Zdecydowanie tak – ponad 46% firm zwiększyła przychody ze sprzedaży i zyski, tylko 5,3% firm stwierdziło, że ich udziały w rynku spadły, mniej firm niż w 2005 r. odczuło wzrost liczy konkurentów. Nie wzrósł odsetek MSP, które miały problemy z egzekwowaniem należności.

2) Czy 2006 r. był dobry z punktu widzenia przyszłości małych i średnich przedsiębiorstw ?

Niestety nie. Mniej MSP niż w 2005 r. zainwestowało w majątek trwały, mniej przedsiębiorstw zdecydowało się na wypuszczenie nowych produktów i zaoferowanie nowych usług, zmniejszył się odsetek małych i średnich firm, które zwiększyły inwestycje w badania i rozwój, a jednocześnie zwiększył się odsetek MSP, które stwierdziły, że inwestycje w badania rozwój ich nie dotyczą.

3) Czy decyzje podejmowane przez MSP w 2006 r. były dobre dla gospodarki ?

Niestety MSP nie podejmowały dobrych dla rozwoju gospodarki decyzji – dość istotnie wzrósł, i tak wysoki, odsetek MSP nie zainteresowanych eksportem, zmniejszyło się zainteresowanie inwestycjami, a także kredytami. Znacznie więcej firm wskazywało, że koszty związane z ochroną środowiska ich nie dotyczą.

4) Czy małe i średnie przedsiębiorstwa realizują politykę krótkookresową czy budują podstawy rozwoju w długim okresie?

Niestety zdecydowanie koncentrują się na krótkim okresie – chcą prawdopodobnie wykorzystać dobrą koniunkturę gospodarczą. Jeżeli inwestują, to przede wszystkim aktywa pozwalające im zwiększyć produkcję i świadczenie usług. Rezygnują z wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, co w krótkim okresie poprawia ich rentowność (zwiększenie skali produkcji). Rezygnują także z rozwoju sieci sprzedaży. Rezygnują z eksportu wycofując się z rynków, które z takim trudem zdobywały w okresie słabej koniunktury gospodarczej.

5) Czy cena jest ciągle najważniejszym czynnikiem na którym małe i średnie przedsiębiorstwa budują swoją pozycję konkurencyjną ?

Cena jest ciągle najważniejszym czynnikiem na którym MSP budują swoja pozycję konkurencyjną. Jednak nie ma już tak silnej pozycji, jak w latach poprzednich. Rośnie znaczenie innych czynników.

6) Na czym chcą budować MSP swoją pozycję konkurencyjną w najbliższych 2-4 latach ?

Cena będzie ciągle czynnikiem najważniejszym, ale nie tak ważnym jak w latach poprzednich. Małe i średnie przedsiębiorstwa dostrzegają w coraz większym stopniu efektywność stosowania strategii niszowej (wąska specjalizacja, specjalistyczna wiedza i umiejętności). Bardzo istotny w budowaniu pozycji konkurencyjnej staje się wizerunek przedsiębiorstwa, a także kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy.

7) Czy w 2006 r. i w 2007 r. zwiększyła się skłonność MSP do inwestycji ?

Niestety zmniejszyła – tylko 19,8% małych i średnich firm podjęło w 2006 r. działania o charakterze inwestycyjny. Mniejszy odsetek MSP niż w 2005 r. kontynuował inwestycje podjęte w latach poprzednich.Plany na 2007 r. nie wskazują (szczególnie, że mamy już drugą połowę 2007 r.), że skłonność do inwestycji będzie większa – tylko 38,9% MSP realizuje lub planuje realizację inwestycji w 2007 r. podczas, gdy w 2005 r. ponad 57% małych i średnich firm realizowało jakieś inwestycje, a w 2006 r. – 52%.

8) Czy znaczenie kredytu w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw rośnie czy maleje?

Kredyt jest ciągle najważniejszych, ale tracącym pozycję, źródłem obcego finansowania inwestycji. MSP coraz chętniej wskazują leasing. Coraz częściej także z leasingu korzystają. Rośnie również znaczenie funduszy unijnych, a także pożyczek … od rodziny lub znajomych.

9) Czy poziom zadłużenia małych i średnich przedsiębiorstw rośnie czy maleje?

Nastąpiło wręcz nieprawdopodobne zmniejszenie zadłużenia MSP – podczas, gdy na koniec 2005 r. tylko 2,3% małych i średnich firm nie miało zadłużenia, to w połowie 2007 r. aż 64,2% finansowało swoją działalność w całości środkami własnymi. Znacząco zmalał także odsetek przedsiębiorstw, które korzystały w 2006 r. z kredytu.

10) Czy rośnie zainteresowanie małych i średnich firm innowacyjnością?

Zdecydowanie maleje. Dzisiaj mniej firm niż w 2005 r. widzi uzasadnienie dla działań innowacyjnych. Potwierdza to analiza czynników, które wg MSP mogłyby zwiększyć ich innowacyjność – mniejsze jest ich zainteresowanie dostępem do kredytów na preferencyjnych warunkach na prowadzenie działań innowacyjnych (i generalnie zniesieniem barier w dostępie do kredytu) i ewentualnym wzrostem popytu na polskim rynku na innowacyjne produkty i usługi. Maleje znaczenie nowatorskiego, innowacyjnego charakteru produktów i usług dla budowania pozycji konkurencyjnej. Maleje zainteresowanie (aczkolwiek ciągle jest duże) tanimi pożyczkami na przedsięwzięcia innowacyjne i dofinansowaniem inwestycji w nowoczesne technologie w ramach funduszy strukturalnych.

11) Czy udało się ograniczyć bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw?

Niestety nie. Do długiej listy barier związanych z pozapłacowymi kosztami pracy (chlubne 1. miejsce na liście barier), brakiem przejrzystości i jednoznaczności regulacji podatkowych, ciągle zbyt wysokim poziomem stawek podatkowych, nieelastycznym prawem pracy, konkurencją ze strony szarej strefy, brakiem możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia, p[procedurami administracyjnymi, konkurencją ze strony uprzywilejowanych przedsiębiorstw, występującymi zatorami płatniczymi, poziomem infrastruktury, sytuacją polityczną w kraju, etc. doszły nowe bariery – przede wszystkim brak wykwalifikowanych pracowników, który dla 57,7% przedsiębiorstw małych i średnich jest utrudnieniem (w tym utrudnieniem w dużym stopniu dla 19,4% MSP) w rozwoju działalności i wpływa negatywnie na ich sytuację ekonomiczną i finansową.

12) Czy małe i średnie przedsiębiorstwa mają problemy z pozyskiwaniem nowych pracowników?

Dzisiaj prawie 2/3 MSP wykorzystuje w 100% posiadane zasoby ludzkie.W okresie od stycznia 2006 r. do czerwca 2007 r. 56% małych i średnich przedsiębiorstw nie poszukiwało, bo nie potrzebowało, nowych pracowników. Z grupy MSP poszukujących pracowników – 11,5% ich nie znalazło do tej pory. Prawie 1/3 MSP szukających pracowników – szukała pracowników sprzedaży, ponad ¼ szukała różnego rodzaju specjalistów, a prawie ¼ – wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Najtrudniej (najdłużej trwały poszukiwania) było znaleźć wykwalifikowanych pracowników – operatorów maszyn oraz wykwalifikowanych pracowników budowlanych.

13) Czy małe i średnie przedsiębiorstwa musiały podnieść wynagrodzenia swoim pracownikom nie bacząc na wzrost wydajności pracy?

46,4% przedsiębiorstw z grupy firm poszukujących pracowników musiało zaoferować im wyższe niż planowało wynagrodzenia. W przypadki 1/3 tych firm oferowane wynagrodzenie było od 6 do10% wyższe od wcześniej planowanego. W znacznie większym stopniu niż w latach poprzednich to sytuacja na rynku pracy determinuje decyzje o zmianach wynagrodzeń w MSP. Większości (ponad 50%) małych i średnich firm udaje się utrzymać zależność między wzrostem wynagrodzeń a wzrostem wydajności pracy. Jednak aż w 18,4% firm płace rosną, mimo iż nie rośnie wydajność pracy pracowników.

14) Czy dalej nawet jednoznaczne i niebudzące merytorycznych wątpliwości prawo staje się w rękach urzędników niejednoznaczne i budzące wątpliwości?

W dalszym ciągu odsetek małych i średnich przedsiębiorstw oceniających negatywnie sposób obsługiwania firm przez pracowników różnych urzędów jest zbyt wysoki. Ponownie najgorzej oceniana jest przez MSP współpraca z ZUS (33,2% złych ocen), jednak nastąpiła tu już znacząca poprawa. Nieznacznie, ale pogorszyła się ocena pracy Urzędów Skarbowych i Urzędów Pracy.

15) Czy zmniejszyła się liczba i uciążliwość kontroli w przedsiębiorstwach małych i średnich?

Urzędy kontroli były w 2006 r. znacznie mniej uciążliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw, niż w 2005 r. – w 46,1% MSP nie było inspekcji żadnej z podstawowych urzędów mających prawo do kontroli w przedsiębiorstwach (w 2005 r. – w 34,8%).W 2006 r. mniej małych i średnich przedsiębiorstw było kontrolowanych – Urzędy Skarbowe skontrolowały 31% MSP, PIP – 16,9% MSP, SANEPID – 25,3% MSP, Straż Pożarna – 11,9%, UOKiK – 3,3%, a Inspekcja Ochrony Środowiska – 5,4% MSP.Ciągle zdarzają się kontrole prowadzone w tym samym czasie w jednym przedsiębiorstwie przez różne instytucje kontrolne – w 2006 r. taka sytuacja miała miejsce w 5,8% firm, czyli w 22% kontrolowanych przez 2 lub więcej instytucji przedsiębiorstwach.

16) Czy Urzędy Skarbowe propagują instytucję wiążącej interpretacji prawa podatkowego?

Sądząc po odsetku firm małych i średnich, które skorzystały z wiążącej interpretacji prawa podatkowego -12,7% w 2006 r., Urzędy Skarbowe nie są tym polu zbyt aktywne (w 2005 r. z wiążącej interpretacji prawa podatkowego skorzystało 11,7% MSP). Natomiast aktywność przedsiębiorstw jest na tym polu ograniczona obawami przed kontrolami, które mogą być efektem zapytać zgłaszanych przez nie do Urzędów Skarbowych.

17) Czy istnieją instytucjonalne przyczyny braku skłonności małych i średnich przedsiębiorstw do inwestycji?

Tak, koncentrujące się we wskazaniu na zbyt dużą niestabilność warunków gospodarowania wynikającą z ciągłych zmian regulacji.Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje dotyczące inwestycji wymagających uzyskania pozwolenia na budowę są długotrwałe i uciążliwe procedury ich uzyskiwania – 62,% MSP starających się w 2006 r. o pozwolenie na budowę uznało, że proces ten trwał dłużej i wymagał więcej formalności niż poprzednio.

18) Czy MSP ciągle mają utrudniony dostęp do kapitału obcego?

W coraz mniejszym stopniu – do kredytów dołączył wyraźnie leasing, a także fundusze strukturalne.Znacznie większy odsetek MSP ma możliwość zaciągnięcia lub zwiększenia zadłużenia długoterminowego, jednak znacznie mniej firm niż w 2005 r. korzystało w 2006 r. z kredytu lub pożyczki. I to, mimo, iż instytucje finansowe w mniejszym zakresie niż w latach poprzednich wymagały zabezpieczeń lub depozytu. A wartość wymaganego zabezpieczenia w stosunku do wartości kredytu była także mniejsza.Z funduszy strukturalnych chciało natomiast skorzystać 7,2% przedsiębiorców małych i średnich. A dofinansowanie otrzymała prawie połowa z nich.

19) Czy ostatnie 1,5 roku było lepsze dla Szefów małych i średnich firm – czy udało się im nie tracić czasu na dopełnianie różnych formalności administracyjnych?

Niestety nie, a nawet musieli ten czas większych – do 1,5 godziny.

20) Czy istnienie szarej strefy ma znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP?

Dla 50% MSP tak. Uważają oni ponadto, że gdyby nie było nieuczciwej konkurencji wynikającej z istnienia szarej strefy, ich przychody byłyby wyższe – dla 1/3 MSP wyższe nawet o ponad 20%.

21) Czy przedsiębiorcy mali i średni dostrzegają problem korupcji i gdzie to zjawisko występuje najsilniej?

Nieco ponad 1/3 małych i średnich przedsiębiorców zetknęła się z problemem korupcji w ostatnich 2-3 latach. Zjawiska takie wiążą się najczęściej ze zdobywaniem zamówień od firm prywatnych, ale także z zamówieniami publicznymi oraz z uzyskiwaniem zezwoleń na budowę, remont, rozbudowę firmy.

22) Czy skłonność do przeniesienia działalności do innych krajów UE ciągle utrzymuje się wskazując, że Polska jest krajem ludzi przedsiębiorczych, ale nie krajem dla ludzi przedsiębiorczych?

Tak, 4,8% przedsiębiorstw rozważą taką możliwość przede wszystkim ze względu na niższe opodatkowanie działalności gospodarczej w niektórych krajach UE, niższe koszty pracy oraz mniejsze bariery administracyjne.

15 październik 2007r.

Szejnfeld i nauczyciele

15 października br. poseł Adam Szejnfeld wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Pilskim Domu Kultury. Podczas swojego wystąpienia poseł Szejnfeld mówił, iż budowanie nowoczesnego europejskiego państwa nie jest możliwe bez rozwoju oświaty, edukacji i nauki.

Poseł Adam Szejnfeld podziękował wszystkim nauczycielom za trudy codziennej pracy kształcenia dzieci i młodzieży, wyrażając przy tym uznanie za zaangażowanie i pasje, z jaką polscy nauczyciele, każdego dnia podchodzą do wykonywania swoich obowiązków.

Nie mniej ciepłe słowa poseł Adam Szejnfeld skierował do samorządowców – wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, a więc do organów prowadzących szkoły publiczne. Bez ich zaangażowania i środków finansowych wiele dobrych inicjatyw nie mogłoby być zrealizowanych.

15 październik 2007r.

Szejnfeld apeluje do Rektorów

„Oddanie głosu w wyborach najpełniej oddaje sens i istotę demokracji” – od tych słów poseł Adam Szejnfeld rozpoczął dzisiejszą konferencję prasową poświęconą apelowi do rektorów polskich uczelni wyższych.

Poseł Adam Szejnfeld wyszedł z inicjatywą, aby 21 października br., rektorzy uczelni wyższych ogłosili dzień rektorski i zwolnili studentów studiów wieczorowych oraz studiów zaocznych z obowiązku udziału w wykładach w tym dniu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zupełne odwołanie zajęć dydaktycznych w najbliższą niedzielę, co ułatwiłoby wszystkim tym, którzy chcą spełnić swój obywatelski obowiązek, wzięcie udziału w glosowaniu.

W Polsce w trybie zaocznym i wieczorowym studiuje ok. 1 milion osób, które za zdobywanie wiedzy i podnoszenie swoich umiejętności płacą wysokie czesne. Zdecydowana ich większość mieszka na wsi, w miasteczkach i miastach odległych od siedziby uczelni oraz miejsc wykładów. Z tych powodów muszą dojeżdżać na wykłady dziesiątki i więcej kilometrów, co bardzo dużej ilości studentów uniemożliwi udział w głosowaniu. Poseł Adam Szejnfeld uważa, iż każdy obywatel naszego kraju powinien mieć w sposób optymalny zapewnione prawo do głosowania w swoim okręgu wyborczym. Dzień rektorski w sposób zdecydowany ułatwiłby realizację tego celu.

Poseł Adam Szejnfeld jest przekonany, iż rektorzy z chęcią włączą się w krzewienie idei demokracji i optymalne realizowanie czynnego prawa wyborczego przez swoich studentów.

Poseł Adam Szejnfeld i senator Mieczysław Augustyn przy tej okazji wyrazili też przekonanie, iż optymalizacja czynnego prawa wyborczego w przyszłości powinna mieć także swój finał ustawowy. Mianowicie nalazłoby tak w przyszłości zmienić przepisy, by wprowadzić głosowanie w dwa dni weekendu a nie tylko w niedzielę, powinny ulec zmianie godziny działania komisji wyborczych, należałoby wprowadzić również głosowanie korespondencyjne i poprzez internet oraz za pośrednictwem pełnomocnika (szczególnie ważne jest to dla osób niepełnosprawnych). Parlamentarzyści PO są także przekonani, iż należy w przyszłości umożliwić głosowanie na kandydatów ze swojego okręgu wyborczego także i w takich wypadach, gdy wyborca przebywa w dniu wyborów poza miejscem zamieszkania, a więc poza swoim okręgiem wyborczym.

14 październik 2007r.

Przestępstwa wyborcze

Brutalizacja polskiego życia publicznego, to nie tylko slogan, który w ostatnich miesiącach jest dość często powtarzany w mediach. To fakt. Mimo apeli posła Adama Szejnfelda o powstrzymanie się od chuligaństwa wyborczego, kolejna noc przyniosła nowe straty. W Pile został pocięty baner posła Adama Szejnfelda, zostały zniszczone również materiały senatora Mieczysława Augustyna i pana Piotra Głowskiego.

Oprócz demolowania i niszczenia materiałów wyborczych, dochodzi również do ich kradzieży. Tej nocy została skradziona znacząca ilość płyt z plakatami wyborczymi posła Adama Szejnfelda, które kilka dni wcześniej zawisły w wielu miastach. Tak było na przykład w Wągrowcu.

Zgodnie z zapisami ordynacji wyborczej, materiały oznaczone nazwą komitetu wyborczego podlegają ochronie prawnej, dlatego osoby, które dopuszczają się niszczenia bądź kradzieży materiałów wyborczych podlegają odpowiedzialności karnej. Sztab Wyborczy Platformy Obywatelskiej w najbliższych godzinach podejmie decyzje o ewentualnym wystąpieniu w tej sprawie do organów ścigania.


14 październik 2007r.

Rok Kulturalny 2007/2008

Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w Inauguracji Roku Kulturalnego 2007/2008, która odbyła się 14 października br. w Pilskim Domu Kultury. Uroczystość połączona była z otwarciem nowo wyremontowanej sali widowiskowej PDK.

Inwestycja zrealizowana została dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej. To wspaniała sprawa, ze wreszcie ośrodki kultury w całej Polsce mogą liczyć na wsparcie nie tylko swojej działalności, ale również w zakresie remontów i wyposażenia. To kolejny pozytywny efekt wejścia Polski do UE. Podobne inwestycje realizowane są w wielu miastach wielkopolski np. w Chodzieży.

Hasła głoszone przez eurosceptyków, iż Polska po wstąpieniu do struktur Unii Europejskiej zatraci tradycję oraz własne dziedzictwo kulturalne, okazały się sprzeczne z rzeczywistością. Kultura ma się bowiem dobrze, a obiekty w której jest ona prezentowana i upowszechniana z roku na rok pięknieją i dostosowują się do coraz wyższych wymagań publiczności.

13 październik 2007r.

O d w e t ? . . .

Wczorajszego wieczora Polska była świadkiem najważniejszej debaty wyborczej w obecnej kampanii. Debaty, którą bez wątpienia wygrał lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, pokonując z kretesem – aż 3 do 0 – Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Nie wiadomo, czy to wandalizm wyborczy, czy też celowe działanie – a więc odwet za przegraną debatę – ale w nocy z piątku na sobotę, tuż po debacie, miało miejsce wiele przypadków chuligaństwa wyborczego, którego poszkodowanymi zostali poseł Adam Szejnfeld i senator Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej. W nocy bowiem w wielu miejscach zrywano plakaty, zdzierano płyty z plakatami, niszczono banery wyborcze polityków PO. Na przykład w Wieleniu, powiat czarnkowsko-trzcianecki, „nieznani sprawcy” zniszczyli dwa banery wyborcze – jeden posła Adama Szejnfelda, drugi senatora Mieczysława Augustyna. Zniszczone banery wrzucono do rzeki, a konstrukcje, na których były zamieszczone, połamano.

Także i wcześniej występowały liczne akty niszczenia materiałów wyborczych posła Adama Szejnfelda i senatora Mieczysława Augustyna oraz innych kandydatów PO, na przykład w Ujściu, Złotowie, Chodzieży, Rogoźnie, czy w Obornikach, lecz te najbardziej karygodne miały miejsce ostatnio w Pile. Mianowicie na wynajętych od Pilskiego Domu Kultury miejscach na słupach ogłoszeń plakaty posła Adama Szejnfelda (PO) zostały zalepione plakatami posła Krzysztofa Czarneckiego (PiS).

Przykłady tych niegodnych i niezgodnych z prawem działań zostały udokumentowane fotograficznie (zdjęcia w załączeniu).

W związku z powyższym, poseł Adam Szejnfeld, lider pilskiej Platformy Obywatelskiej w dniu dzisiejszym przeprowadził rozmowę telefoniczną z posłem Maksem Kraczkowskim liderem listy PiS. W rozmowie wspomniane wypadki wyborczego wandalizm oceniono, jako karygodne i niedopuszczalne.

12 październik 2007r.

„Edukacja bez granic” – program dla bezrobotnych i dla osób niepełnosprawnych

Poseł Adam Szejnfeld, senator Mieczysław Augustyn i senator Jacek Bachalski spotkali się dzisiaj w Pile, by porozmawiać o rozszerzeniu działania programu „Edukacja bez granic” tak o nowe miasta i powiaty, jak i o nowe środowiska. Program realizowany już od kilku lat objął do tej pory kilkadziesiąt miast w całej Polsce, doprowadził do przeszkolenia ponad 10.000 bezrobotnych i zaangażował w pracę ponad 1.000 wolontariuszy.

Od ubiegłego roku ruszyła jego pilska edycja pod auspicjami senatora Mieczysława Augustyna. Teraz powstał pomysł, aby objąć nim całą Wielkopolskę Północną i to nie tylko w zakresie wspierania bezrobotnych, ale również osób niepełnosprawnych. Z prośbą i propozycją włączenia się oraz wsparcia rozszerzenia działania programu senatorowie zwrócili się do posła Adama Szejnfelda. Ze względu na jego szerokie kontakty w środowiskach samorządowych oraz organizacji pozarządowych jest nadzieja na szybkie pokonanie barier i rozwój programu. Nie trzeba dodawać, iż poseł Adam Szejnfeld z entuzjazmem zgodził się włączyć w budowanie programu w Wielkopolsce jak i jego rozszerzanie środowiskowe, zwłaszcza, że jak powiedział: „ma one swoje niewątpliwe zalety dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, ale też dla pracodawców, którzy poszukują pracowników o coraz wyższych kwalifikacjach, w tym ze znajomością jeżyków obcych. Podobnie korzystnie program może wpływać na zwiększenie konkurencyjności osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu zajęcia na wolnym rynku pracy”.

Notatka informacyjna o programie

Program “Edukacja bez granic” to jeden z głównych projektów realizowanych przez Fundację Edukacyjną „Bachalski”. Celem programu jest promocja idei wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych ludzi, a także pomoc osobom bezrobotnym, szukającym możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach programu „Edukacja bez Granic”, odpowiednio przeszkoleni wolontariusze pomagają osobom bezrobotnym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, prowadząc bezpłatne kursy języków obcych dla osób bezrobotnych. Prowadzone przez wolontariuszy kursy (głównie języka angielskiego i niemieckiego) obejmują 70 godzin lekcyjnych i trwają około 5 miesięcy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i obejmują 1,5 godziny. W zależności od potrzeb organizowany jest kurs na poziomie podstawowym i bardziej zaawansowanym. Program nauczania uzależniony jest zarówno od możliwości wolontariuszy (kursy prowadzone są zarówno przez uczniów szkół średnich, jak i przez studentów), jak i od potrzeb osób bezrobotnych uczestniczących w kursach. Kursy programu „Edukacja bez Granic” skierowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Na zakończenie programu osoby bezrobotne otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Warunkiem uzyskania certyfikatu przez osoby bezrobotne jest wzorowa frekwencja (dopuszczalne są dwie nieobecności). Także wolontariusze otrzymują certyfikaty poświadczające ich wkład w realizację programu.

O sukcesie programu „Edukacja bez Granic” decyduje przede wszystkim zaangażowanie młodych wolontariuszy. Realizacja programu nie byłaby jednak możliwa bez przychylności dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych (lub władz uczelni wyższych), które umożliwiają kontakt z młodzieżą, a także nieodpłatnie udostępniają sale lekcyjne na potrzeby kursów językowych dla osób bezrobotnych. Program realizowany jest także przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy i Gminnymi Centrami Informacji, które dokonują rekrutacji osób bezrobotnych na kursy. Nieoceniona jest również pomoc szkół językowych JDJ Bachalski. Przystępując do uczestnictwa w programie, wolontariusze uczestniczą w warsztatach przygotowujących ich do pracy z dorosłymi, prowadzonych przez doświadczonych lektorów. Wolontariusze prowadzący zajęcia korzystają także z pomocy, materiałów dydaktycznych i doświadczeń szkół językowych JDJ Bachalski. Po raz pierwszy program „Edukacja bez Granic” realizowany był w 2002 roku w czterech miejscowościach województwa lubuskiego (Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Świebodzinie i Zielonej Górze). Przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem i w 2003 roku objęło już 26 miejscowości. W roku szkolnym 2004/2005 program realizowany był w 29 miejscowościach na terenie całego kraju. W trzech edycjach programu „Edukacja bez Granic” uczestniczyło łącznie około 800 wolontariuszy, a ponad 6 tysięcy osób bezrobotnych skorzystało z możliwości bezpłatnej nauki języków obcych.

Kontakt:

1. Fundacja Edukacyjna Bachalski, tel.: 061 8277 167, e-mail: info@feb.org.pl

2. Biuro Parlamentarne Posła Adama Szejnfelda oraz senatora Mieczysława Augustyna,
64-920 Piła, ul. Śródmiejska 20/1, tel./fax. 067 212 51 35; email: biuro@szejnfeld.pl

11 październik 2007r.

Dzień Edukacji Narodowej – życzenia posła Adama Szejnfelda

14 października obchodzony jest w Polsce jako Dzień Edukacji Narodowej. Jest to szczególny dzień głównie dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty, ale powinien być ważny także dla nas wszystkich. Praca naszych pedagogów często jest bowiem niedoceniana, a to przecież dzięki ich zaangażowaniu z roku na rok coraz bardziej podnosi się poziom kształcenia polskich dzieci i młodzieży. W związku z nauczycielskim świętem, poseł Adam Szejnfeld skierował do nauczycieli kilka słów, które załączam poniżej.

Rafał Kus
dyrektor biura poselskiego PO

Drodzy Nauczyciele!

„Edukacja jest i powinna być największą inwestycją w przyszłość – dzięki niej wychowujemy kolejne pokolenia młodych Polaków na wspaniałych i wartościowych obywateli Rzeczypospolitej, obywateli Europy. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę przekazać wszystkim nauczycielom moje najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkiego co najlepsze, zdrowia oraz zadowolenia z wykonywania tak ważnej i zaszczytnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim nauczycielom za trud włożony w edukację młodzieży oraz przygotowanie jej do wejścia w dorosłe i samodzielne życie. Szczerze podziwiam zaangażowanie i odpowiedzialność, z jaką dzielicie się Państwo swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszą częścią naszego społeczeństwa sprawiając, że wyrastają na dobrych i mądrych obywateli.”

Adam Szejnfeld
Poseł na Sejm RP

9 październik 2007r.

Rogoźno – rozwój wsi i miasteczek

Trwa cykl spotkań na wsi i w małych miastach odbywanych przez kandydatów Platformy Obywatelskiej prezentujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzisiaj spotkanie takie odbyło się w Rogoźnie, w którym udział wzięli kandydaci PO z senatorem Mieczysławem Augustynem na czele. Równocześnie ze spotkaniami wiejskimi odbywają się w całym okręgu spotkania kandydatów także z przedstawicielami róznych innych środowisk oraz zwykłe spotkania na placach i ulicach miast okręgu pilskiego.

Poseł Adam Szejnfeld natomiast przed południem brał udział w spotkaniach w Warszawie a wieczorem prezentował program Platformy Obywatelskiej w programie telewizyjnym w Poznaniu.

9 październik 2007r.

FREE – Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej

Poseł Adam Szejnfeld 9 października br., wziął udział w Warszawie w konferencji zorganizowanej przez FREE – Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o programie gospodarczym Platformy Obywatelskiej, a gośćmi z ramienia PO byli Bronisław Komorowski, Adama Szejnfeld i Zbigniew Chlebowski. Przedstawiciele FREE prezentowali natomiast swoje propozycje prorozwojowej reguły fiskalnej, mającej na celu ograniczenie wydatków publicznych w PKB. Swoje wystąpienia wygłosili również eksperci Platformy Obywatelskiej, w tym prof. Stanisław Gomułka, prof. Marek Góra oraz prof. Jan Popczyk. Wśród gości było wiele wybitnych postaci polskiego świata finansów i gospodarki, m.in. Jan Krzysztof Bielecki, były premier RP.

Poseł Adam Szejnfeld oprócz wykonywania swoich codziennych obowiązków oraz trudów prowadzenia kampanii wyborczej znajduje czas, na spotkania z przedstawicielami ważnych środowisk gospodarczych i ekonomicznych, by wspólnie poszukiwać szans na dobry rozwój polskiej gospodarki.

9 październik 2007r.

Pilska uczelnia

Październik to czas rozpoczynającej się nauki na wyższych uczelniach. W dniu 8 października 2007 r. w Pile odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Na tę uroczystość przybyło wielu znakomitych gości oraz przedstawicieli władz kościelnych, państwowych i samorządowych z regionu wielkopolski i subregionu pilskiego. Obecni byli również parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej okręgu pilskiego z posłem Adama Szejnfeldem na czele.

Poseł Adam Szejnfeld życzył wszystkim wielu sił oraz zapału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a po przecięciu wstęgi otwierającej podwoje nowego obiektu PWSZ poseł Adam Szejnfeld złożył gratulacje dla prof. Kazimierza Pająka za jego wkład w rozwój pilskiej uczelni. Rektor odwzajemnił się i podziękował, m.in. posłowi Szejnfeldowi, senatorowi Augustynowi oraz marszałkowi Woźniakowi za pomoc w rozwijaniu uczelni.

8 październik 2007r.

Platforma wygrywa

Poseł Adam Szejnfeld, lider Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej, był gościem odbywających się w dniu 7 października br. prawyborów we Wrześni.

W tym dniu Adam Szejnfeld reprezentował Platformę Obywatelską w debacie politycznej zorganizowanej dla przedstawicieli wszystkich partii we wrzesińskim amfiteatrze, a jego wypowiedzi spotkały się z dużą aprobatą słuchaczy. Efektem przedwyborczych działań i kampanii było zwycięstwo PO we wrzesińskim głosowaniu.

Oto wyniki z Wrześni:

1. PO – 34%

2. Lid – 24,7%

3. PiS – 17,4%

4. PSL – 9,7%

5. LPR – 4,8%

6. Samoobrona – 4,2%

W tym samym dniu odbyły się także prawybory w Bochni.

Oto wyniki:

1. PO – 32,9%

2. PiS – 28%

3. Lid – 21,2%

4. LPR – 11,7%

5. PSL – 3,7%

6. Samoobrona – 1,5%

6 październik 2007r.

Poznań – Wielkopolska

Donald Tusk i Hanna Gronkiewicz-Waltz byli gośćmi specjalnymi Wielkopolskiej Konwencji Wyborczej Platformy Obywatelskiej w Poznaniu. Uczestnicy, zebrani w sali kinowej w Centrum Kultury „Zamek”, byli świadkami wspaniałych wystąpień liderów PO, ale przede wszystkim mogli poznać także kandydatów PO na posłów i senatorów ze wszystkich czterech okręgów wyborczych Wielkopolski – pilskiego, konińskiego, kaliskiego i poznańskiego.

Poseł Adam Szejnfeld, lider PO w Okręgu Pilskim, który składa się z 11 powiatów, 66 gmin, pochodzących z 4 byłych województw (poznańskiego, pilskiego, gorzowskiego i zielonogórskiego), nie tylko zaprezentował kandydatów Okręgu do Parlamentu, ale przedstawił także hasłowo cele programowe Platformy w zakresie gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości. Są to m.in.

• Naprawa prawa gospodarczego

• Wprowadzenie ułatwień w tworzeniu i działalności przedsiębiorstw

• Uzdrowienie sądownictwa gospodarczego

• Zreformowanie administracji publicznej

• Popieranie nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki

• Ustanowienie Rzecznika Praw Przedsiębiorców

• Ograniczenie korupcji i szarej strefy

Poseł Adam Szejnfeld mówił też, iż w Polsce są unijne pieniądze, lecz nieudolni politycy marnują czas i dlatego wciąż brakuje mieszkań oraz dróg. Podobnie krytycznie ustosunkował się do sytuacji ludzi. Mówił, że wieś została w rozwoju w tyle za miastem, emeryci i renciści z trudem wiążą koniec z końcem, a młodzi wyjeżdżają z kraju. Tym czasem Polska powinna być domem dla wszystkich. Jest tak, gdyż politycy PiS nie mają pomysłu, jak to zmienić. Jako polityk zajmujący się od ponad dziesięciu lat gospodarką podkreślił też, iż podatki w Polsce nadal są za wysokie, powstaje zbyt mało miejsc pracy, a biurokracja utrudnia życie przedsiębiorcom i nam wszystkim, gdyż nikt nie zajmuje się tymi problemami. Platforma idzie więc do wyborów, aby je wygrać i aby stworzyć dobrą przyszłość dla Polski i dla Polaków.

Po zakończeniu konwencji wiele czasu jej uczestnicy poświęcili jeszcze rozmowom kuluarowym, wymianie poglądów oraz doświadczeń kampanijnych. Do wyborów bowiem, do ciszy wyborczej, pozostało już tylko 13 dni.

6 październik 2007r.

Trzy wieki

Może nie aż przez trzy wieki, ale w trakcie trzech wieków pracowali członkowie spółdzielczego ruchu bankowego na Pałukach, by efektem tej pracy była obecna działalność Pałuckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Wągrowcu. W piątek, 5 października w Wągrowcu odbyła się uroczystość jubileuszu 140-lecia Pałuckiego Banku Spółdzielczego, w której udział wziął poseł Adam Szejnfeld. Były setki gości, przemówienia, wspomnienia, kwiaty….

Poseł Adam Szejnfeld w swoim przemówieniu zaznaczył, iż przeszłość i osiągnięcia Banku są wspaniałe, lecz jeszcze ciekawsza może być przyszłość. Banki spółdzielcze stały się bowiem najważniejszymi partnerami biznesowymi, i rolników, i rzemieślników i kupców. Służą swoimi usługami także mieszkańcom małych miast, miasteczek i wsi. Przed nimi więc stanie także szansa skorzystania z wielomiliardowych środków akcesyjnych Unii Europejskiej, jakie zaczynają trafiać do Polski w ramach budżetu na lata 2007 – 2013. Poseł Szejnfeld złożył władzom oraz obecnym i minionym pracownikom gratulacje i życzenia, by przyszłość była jeszcze piękniejsza, niż przeszłość.

6 październik 2007r.

Młodzi, babcie i dowody osobiste

W piątek 6 września br., poseł Adam Szejnfeld spotkał się z młodzieżą zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile. Podczas wizyt w szkołach poseł Adam Szejnfeld zachęcał młodzież do aktywnego uczestnictwa w wyborach, które są fundamentem demokracji oraz esencją wolności i praw obywatelskich. Poseł Szejnfeld mówił, nawiązując do słynnego już SMS-a, by nie zabierać babciom dowodów osobistych w dniu głosowania. W wolnym kraju bowiem każdy ma prawo do swoich poglądów i do swoich wyborów. Apelował natomiast, żeby zamiast tego młodzi ludzie sami szli do urn wyborczych i by zmieniali poprzez to Polskę według własnych marzeń.

Właśnie na tym bowiem polega demokracja – nie na ograniczaniu praw innych, lecz na korzystaniu z praw swoich – mówił poseł Adam Szejnfeld.

Poseł Szejnfeld przekonywał młodych ludzi, że to również w ich rękach spoczywa moc decydowania o kierunku, w jakim kroczyć będzie Polska przez najbliższe lata. Młodzież niezwykle żywo reagowała na słowa posła Adama Szejnfelda. Podczas tych dwóch spotkań zadawano wiele pytań dotyczącymi m.in. przyszłości dla młodych ludzi w Polsce, spraw dotyczących emigracji ekonomicznej za granicę i perspektyw powrotu Polaków do kraju, metod prowadzenia kampanii wyborczych w demokratycznych państwach Europy, zasad wykonywania mandatu poselskiego….

Im więcej młodych ludzi pójdzie do urn wyborczych 21 października 2007 roku, tym ich świadomość obywatelska będzie głębsza i bardziej ugruntowana, a więzi z krajem i jego losami silniejsze. Odbyte spotkania były świetną lekcją demokracji i patriotyzmu. Tak oceniali je, i młodzi ludzie, wychowawcy, i dyrektorzy szkół.

5 październik 2007r.

Szejnfeld Ministrem

Okres przedwyborczy obfituje nie tylko w aktywne prowadzenie kampanii wyborczych, ale również w liczne dyskusje dotyczące obsady ważnych stanowisk państwowych po wyborach. W dzisiejszym wydaniu Dziennika, na stronie 9 w artykule pt: ,,Czy lewica razem z PO dogaduje rząd” autorzy artykułu Artur Grabka oraz Kamila Wronowska dokonują politycznych spekulacji w sprawie obsady stanowisk rządowych, po zaplanowanych na 21 października br. wyborach parlamentarnych. Poseł Adam Szejnfeld, został jako jedyny wymieniony w gronie kandydatów do objęcia teki ministra gospodarki.

Z całą pewnością poseł Szejnfeld jest jednym z nielicznych polskich polityków, których dorobek zawodowy i przygotowanie merytoryczne, pretenduje do objęcia tak ważnego resortu. Przypomnę, iż poseł Adam Szejnfeld w zakończonej kadencji Sejmu przygotował program naprawy polskiej gospodarki, wraz z tzw. Pakietem Szejnfelda, mającym na celu ograniczenie barier utrudniających prowadzenie w naszym kraju działalności gospodarczej. Adam Szejnfeld jest politykiem, który już od 10 lat zasiada w sejmowej Komisji Gospodarki i której, w latach 2001-2005, przewodniczył. Opracowania, wypowiedzi, rozwiązania legislacyjne proponowane przez posła Adama Szejnfelda spotykały się zawsze z uznaniem polskich i zagranicznych środowisk gospodarczych, czemu wyraz dają liczne pochwalne opinie i nagrody. Adam Szejnfeld jest autorem wszystkich opracowań gospodarczych, w tym programu, Platformy Obywatelskiej.

30 wrzesień 2007r.

Ponad podziałami

Trwa kampania wyborcza, toczy się więc rywalizacja polityczna poszczególnych partii i ich kandydatów. Są jednak sprawy, które ludzi nie dzielą, ale łączą. Do nich należą m.in. zbiorki żywności od lat organizowane przez Wielkopolski i Pilski Bank Żywności. Od lat też w tych zbiórkach bierze czynny udział poseł Adam Szejnfeld.

„Podziel się posiłkiem, podziel się zakupami”, to wspaniała akcja organizowana przez „Bank Żywności”, ale wspierana również przez Fundację „Polsat Dzieciom” oraz DANONE. W Pile, jak często bywało już poprzednio, być może obecnie padnie rekord zbiórki w skali całego kraju, gdyż na dzień dzisiejszy mamy już pozbierane ok. 19 ton żywności, co wynosi niekiedy dwa, trzy razy więcej, niż w innych, i to większych od Piły, miast. Gratulacje należą się dla organizatorów a podziękowania dla wolontariuszy.

A wśród wolontariusz zachęcających do dzielenia się zakupami mogliśmy dzisiaj w sklepie IBI zobaczyć nie tylko posła Adama Szejnfelda z PO, czy też senatora Mieczysława Augustyna z PO, ale również Zbigniewa Kosmatkę, prezydenta Piły, wywodzącego się z SLD i Jana Lusa, przedsiębiorcę będącego kandydatem LiD do Sejmu, i pana Tomasza Bugajskiego, starostę pilskiego z PO, no i oczywiście samego pana Ryszarda Pyziaka, dyrektora Pilskiego Banku Żywności. Wszyscy społecznie działali na rzecz promocji piękniej inicjatywy, bez względu na swoje stanowiska, funkcje czy przynależność partyjną. Oby tak mogło być i w innych ważnych społecznie sprawach.

30 wrzesień 2007r.

Na wsi o wsi

Politycy Platformy Obywatelskiej tym razem spotkali się z mieszkańcami wsi.

We wsi Grabionna, gmina Miasteczko Krajeńskie, na trasie między Miasteczkiem a Białośliwiem, odbyło się bowiem dzisiejsze, kolejne już spotkanie kandydatów PO do Sejmu i Senatu z ludźmi żyjącymi na wsi i pracującymi w rolnictwie.

Na spotkaniu rozmawiano o programie Platformy dla obszarów wiejskich, ale także i o innych ważnych dla polski sprawach – o oświacie, o służbie zdrowia, o ubezpieczeniach społecznych i o wielu, wielu innych ważnych dla ludzi sprawach.

29 wrzesień 2007r.

W mieście o wsi

Kolejne spotkanie na temat programu dla wsi i rolnictwa odbyło się tym razem w Pile. Pewnie wybrany dzień kalendarza – sobota – oraz temat związany z wsią omawiany w prezydenckim mieście spowodowały, że frekwencja nie była zbyt duża, ale zainteresowanie rozmową było jednak niebywałe. Prawie trzy godziny bowiem trwała rozmowa na temat przyszłości wsi, ale nie tylko. Zebranych interesowała obecna sytuacja polityczna, plany PO na temat służby zdrowia i samorządu terytorialnego, czy wychowania dzieci i młodzieży. Sobotni wieczór posłów Adama Szejnfelda, Stanisława Chmielewskiego oraz senatora Mieczysława Augustyna i pozostałych kandydatów do parlamentu nie był więc zmarnowany. Oby tak dalej. W zebraniu udział wzięli także Piotr Waśko i Grzegorz Wrona, kandydaci do Sejmu oraz Piotr Głowski kandydat do Senatu.

29 wrzesień 2007r.

Wędki i karabiny

Życie to nie tylko praca, to także życie prywatne. Ludzie natomiast różnie spędzają prywatny czas, różne mają też hobby. Poseł Adam Szejnfeld odwiedził dzisiaj wędkarzy, którzy brali udział w VII Spławikowych Zawodach Wędkarskich organizowanych przez Pilską Izbę Gospodarczą. Poseł Szejnfeld sam wędkował prze kilkanaście lat, ale teraz brak mu już czasu na ten sport, więc z tym większą chęcią dopinguje tym, którzy realizują swoje marzenia i zainteresowania właśnie w ten sposób.

Innym przeżyciem, choć równie ciekawym, była wizyta na Pikniku Militarnym. I tu wróciły wspomnienia, zwłaszcza po spotkaniu z działaczami LOK (Ligi Obrony Kraju). Poseł Adam Szejnfeld bowiem przez wiele lat był działaczem i zawodnikiem LOK, reprezentantem województwa poznańskiego w strzelectwie oraz w sportach obronnych. Pasjonaci broni i militariów – Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfikacyjne – zorganizowało dzisiaj w Pile wspaniały piknik „Przedmoście Piła”, na którym prezentowali nie tylko swoje mundury, sprzęt ale i wojskowe umiejętności. Wszystko to robiło niesamowite wrażenie nie tylko na dzieciach i młodzieży, ale również na osobach dorosłych. Gratulacje.

28 wrzesień 2007r.

Klastry gospodarcze

Poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, wziął udział w konferencji poświeconej współpracy i kooperacji biznesowej małych średnich przedsiębiorstw, jaka w ramach programu „FAKIR”, odbyła się 27.09.2007r. w Hotelu Rodło w Pile.

Jest wiele form formalnej współpracy w biznesie, jak na przykład spółki cywilne, spółki prawa handlowego, czy spółdzielnie, ale też holdingi, koncerny (dotyczącą raczej dużych firm), czy grupy, sieci i inne typy powiązań firm. Nie każda jednak forma współpracy musi być optymalna dla danej działalności lub dla osiągnięcia określonego celu. W tym zakresie w wielu krajach występuję także i inne metody robienia interesów. Nie zawsze są to układy bardzo sformalizowane, nie zawsze bardzo zinstytucjonalizowane. Do takich należą m.in. klastry i właśnie temu tematowi została poświecona konferencja w Pile. Zaprezentowano na niej zagadnienia dotyczące tworzenia i działania klastrów oraz promowano tę formę kooperacji gospodarczej. Także i poseł Adam Szejnfeld przedstawiał plusy takiej współpracy nie tylko w aspekcie gospodarczym i społecznym, ale również finansowym.

28 wrzesień 2007r.

Złotów

Niespożyta jest energia i determinacja do walki o lepszą Polskę kandydatów ubiegających się o mandaty parlamentarne z ramienia Platformy Obywatelskiej RP. W dniu dzisiejszym spotkali się oni z mieszkańcami tym razem powiatu złotowskiego. W spotkaniu udział wzięli posłowie Adam Szejnfeld i Stanisław Chmielewski, senator Mieczysław Augustyn oraz kandydaci na parlamentarzystów: Grzegorz Wrona – kandydat na posła i Piotr Głowski – kandydat na senatora. Podczas spotkania mieszkańcy zostali zapoznani z programem, który w najbliższych latach realizowany ma być ze środków unijnych, a którego podstawowym celem będzie wyrównywanie szans osób mieszkających na wsi i w małych miastach.

Mieszkańcy powiatu złotowskiego uczestniczący w spotkaniu bardzo pozytywnie ocenili program PO w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. Spotkanie zakończyła żywiołowa dyskusja i wymiana poglądów dotycząca również i innych dziedzin życia publicznego.

28 wrzesień 2007r.

Oborniki i Szamotuły

Kolejne spotkanie posła Adama Szejnfelda oraz pozostałych parlamentarzystów PO Okręgu Pilskiego – posłów Stanisława Chmielewskiego i Jakuba Rutnickiego oraz senatora Mieczysława Augustyna – jakie miało miejsce w Obornikach i Szamotułach stanowiło półmetek „Akcji Gmina”, w ramach której od przeszło tygodnia politycy i działacze Platformy Obywatelskiej RP, uczestniczą w spotkaniach z mieszkańcami powiatów i gmin naszego okręgu wyborczego. Podczas wizyty parlamentarzystów i kandydatów Platformy Obywatelskiej mieszkańcy mają okazję do zapoznania się z programem rozwoju wsi i obszarów wiejskich, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami dotyczącymi wielu zagadnień z życia codziennego i społecznego naszego kraju oraz zadać pytania zarówno parlamentarzystom jak i osobom ubiegającym się o ten mandat z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Dzisiejsze spotkania podzielne było na dwie części, w pierwszej prezentowany był program Platformy Obywatelskiej dla rolnictwa, który referowany był przez kandydata na senatora Piotra Głowskiego, który jest jednym z głównych ekspertów partii w tej dziedzinie. W części drugiej wywiązała się dyskusja mieszkańców z parlamentarzystami. Dzisiejsze spotkania zaliczyć należy do niezwykle udanych i przynoszących korzyści zarówno politykom partii, jak i lokalnej społeczności.

27 wrzesień 2007r.

Drużyna PO w pilskiem zarejestrowana

Pilska Platforma Obywatelska wykonała kolejny krok w swoim marszu do Parlamentu. W dniu 26 września br. w Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile zarejestrowała bowiem listę swoich kandydatów do Sejmu oraz do Senatu RP.

Pod kandydatami do Parlamentu zebrano łącznie prawie 14 tys. podpisów poparcia w bardzo krótkim czasie. Pytany o ten wynik poseł Adam Szejnfeld uznał go za sukces, zwłaszcza, że akcja zbierania podpisów trwała bardzo krótko i nastąpiła tuż po skróceniu kadencji Sejmu RP.

Teraz przed kandydatami Platformy Obywatelskiej miesięczna walka o lepszą Polskę, o państwo przyjazne obywatelom. Wszyscy kandydaci Platformy Obywatelskiej RP do parlamentu dziękują za udzielone poparcie, którego postarają się nie zawieść.

Poniżej przedstawiamy zarejestrowana ostateczną listę kandydatów do Sejmu (okręg nr 38) i do Senatu (okręg nr 37):

(więcej: http://www.pila.platforma.org/sejm.html)

1. Adam Szejnfeld – lat 49, mgr prawa. W przeszłości działacz legalnej i podziemnej ,,Solidarności”, internowany w więzieniach we Wronkach i w Gębarzewie, później współorganizator Komitetów Obywatelskich. W latach 1990r. – 1998r. radny i burmistrz Miasta i Gminy Szamocin. Potem poseł na Sejm RP III, IV i V kadencji, przewodniczący Komisji Gospodarki, członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Pięciokrotny laureat I. miejsca w konkursie „Polityk Roku” Wielkopolski Północnej, jeden z dziesięciu najlepszych posłów i znawców gospodarki w Polsce według Tygodnika „Polityka”. Ekspert ds. gospodarki i przedsiębiorczości PO, autor słynnego „Pakietu Szejnfelda”.

2. Jakub Rutnicki – lat 29, mgr politologii. Poseł na Sejm RP V kadencji. Zamieszkały w Pniewach, powiat szamotulski.

3. Stanisław Chmielewski – lat 48, mgr prawa. Radca prawny, poseł na Sejm RP V kadencji. Zamieszkały w Złotowie.

4. Piotr Waśko – lat 46, mgr kulturoznawstwa. Prezes Zarządu Energetyki Cieplnej w Skwierzynie, burmistrz Wielenia w latach 1996 – 2002. Radny Sejmiku Wielkopolskiego. Zamieszkały w Wieleniu powiat Czarnkowsko – Trzcianecki.

5. Jacek Skrobisz – lat 40, magister techniki. Wicestarosta Powiatu Wolsztyńskiego, radny powiatowy. Zamieszkały w Wolsztynie.

6. Krystyna Wilkoszarska – lat 61, mgr pedagogiki, neurologopedii. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu. Zamieszkała w Nowym Tomyślu.

7. Paweł Jarczak – lat 40, mgr wychowania fizycznego. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pile. Radny miejski, przewodniczący Rady Miasta Piły. Zamieszkały w Pile.

8. Tomasz Szrama – lat 36, mgr chemii. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. Zamieszkały w Kiszewie, gmina Oborniki, powiat obornicki.

9. Jerzy Piasecki – lat 50, mgr fizyki. Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu. Zamieszkały w Wągrowcu.

10. Grzegorz Wrona – lat 50, lekarz. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile. Działacz Samorządu Zawodowego Lekarzy. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Poznaniu. Zamieszkały w Pile.

11. Anna Martyńska – lat 51, mgr filologii polskiej. Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Kwilczu. Zamieszkała w Kwilczu, powiat międzychodzki.

12. Monika Górecka – lat 24. Studentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Członkini Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Zamieszkała w Międzychodzie.

13. Patrycja Ratajszczak – lat 27, mgr ekonomii. Doktorant Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracownik Banku. Zamieszkała w Grodzisku Wielkopolskim.

14. Krzysztof Hetmański – lat 39, mgr ekonomii. Prezes Zarządu MEBLE Sp. z o.o. Poznań. Zamieszkały w Obornikach Wielkopolskich.

15. Adrian Skrzypczak – lat 23, wykształcenie wyższe – politolog. Dyrektor handlowy agencji reklamowej. Radny Rady Miasta Czarnkowa. Członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.

16. Bartosz Mirowski – lat 23, wykształcenie wyższe – politolog. Członek Stowarzyszenia Centrum Pomocy Humanitarnej, członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Dyrektor Biura Senatorskiego senatora Mieczysława Augustyna. Zamieszkały w Pile.

17. Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt – lat 31, wykształcenie wyższe, dwa fakultety – politolog, historyk. Doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radny Powiatowy – Powiat Nowotomyski. Kandydat na posła w 2005r. Zamieszkały w Nowym Tomyślu.

18. Krzysztof Poszwa – lat 29, wykształcenie wyższe, dwa fakultety – inżynier ochrony środowiska, mgr prawa. Pracownik samorządowy Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Przewodniczący Związku Zawodowego „Porozumienie Pracy”. Zamieszkały w Wągrowcu.

LISTA KADYDATÓW W WYBORACH DO SENATU RP W 2007 ROKU (więcej: http://www.pila.platforma.org/senat.html)

Okręg nr 37 – Okręg Pilski.

1. Mieczysław Augustyn – lat 52, wykształcenie wyższe, senator VI kadencji, przewodniczący Rady Miasta Piły w latach 2002 – 2005, założyciel i prezes Wielkopolskiego Banku Żywności oraz wielu dzieł charytatywnych, budowniczy Domu Pomocy Społeczne,
im. Jana Pawła II w Pile. Zamieszkały w Pile.

2. Piotr Głowski – lat 40, inż. zarządzania. Dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, manager projektów unijnych. Członek Rady ds. Innowacji przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Zamieszkały w Pile.

26 wrzesień 2007r

Nowy Tomyśl i Międzychód

Poseł Adam Szejnfeld oraz pozostali kandydaci Platformy Obywatelskiej nie ustają w wyborczych podróżach po okręgu. W dniu dzisiejszym spotkali się z mieszkańcami powiatów międzychodzkiego oraz nowotomyskiego.

Kandydaci Platformy Obywatelskiej przyznają, iż wiedza, jaką wynoszą ze spotkań z mieszkańcami okręgu, nie jest możliwa do nabycia w żaden inny sposób. Mieszkańcy naszych miast, miasteczek i wsi doskonale orientują się w bieżącej sytuacji kraju i niejednokrotnie w sposób niezwykle przemyślany i uzasadniony potrafią prezentować rozwiązania problemów trapiących polskie społeczeństwo. Każde ze spotkań jest więc niezgłębioną studnią doświadczeń, które kandydaci PO będą starali się przełożyć na rozwiązania legislacyjne, po wyborach parlamentarnych. Przede wszystkim jednak prezentowany jest na tych spotkaniach program Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza dla wsi i rolnictwa.

25 wrzesień 2007r.

Wolsztyn – Teraz Polska

„Teraz Polska” – prawo do używania tego tytułu otrzymała w tym roku gmina Wolsztyn. Jacek Skrobisz, wicestarosta wolsztyński, podziękował posłowi Adamowi Szejnfeldowi za jego postawę, przy wyborze gmin przez Kapitułę Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Posła”, której poseł Szejnfeld jest członkiem. Okazją do tych podziękowań było dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami miasta i powiatu wolsztyńskiego. Po spotkaniu w Wolsztynie, poseł Adam Szejnfeld oraz senator Mieczysław Augustyn udali się na spotkanie z mieszkańcami do Grodziska.

Spotkania z mieszkańcami i władzami Wolsztyna oraz Grodziska Wielkopolskiego, były kolejnymi w cyklu spotkań, jakie liderzy Platformy Obywatelskiej na czele z posłem Adamem Szejnfeldem oraz kandydaci do parlamentu, odbywają w ostatnich dniach, prezentując program PO dla obszarów wiejskich, rozmawiając o problemach lokalnych społeczności oraz odpowiadają na pytania dotyczące ich dotychczasowej działalności w parlamencie lub życiu zawodowym.

Spotkanie stanowią doskonałą okazję do wymiany poglądów między mieszkańcami naszego okręgu z parlamentarzystami oraz kandydatami na posłów i senatorów. Ważnym podkreślenia jest fakt, iż podczas wizyt we wszystkich miastach powiatowych, wchodzących w skład okręgu wyborczego do Sejmu i Senatu RP, wszyscy zainteresowani mogą osobiście poznać kandydatów na parlamentarzystów z ramienia Platformy Obywatelskiej, zadawać im pytania oraz prosić o przedstawienie wizji, którą chcieliby realizować po wyborach, jest to więc novum w prowadzeniu kampanii wyborczej, bowiem kandydatów poznajemy nie przez ulotki, które masowa zalewają nasze skrzynki, ale osobiście.

24 wrzesień 2007r.

Pakiet Szejnfelda

Platforma Obywatelska nie zapomina o „Pakiecie Szejnfelda”, czyli o progospodarczych i prorozwojowych projektach ustaw PO, jakie zostały wniesione pod obrady Sejmu pięć miesięcy temu. W ostatnim wydaniu „POgłosu” – Ogólnopolskiej Gazety Platformy Obywatelskiej – w nr 3 na stronach 1, 6, 7 i 8 zamieszczono obszerne omówienie pakietu, ale nie tylko. W artykule autorstwa posła Adama Szejnfelda, Pt. „Czas na Pakiet”, można zapoznać się również z oceną minionych dwóch lat w sferze gospodarki i niektórymi zapowiedziami Platformy w tym zakresie na najbliższą przyszłość.

Tak, „Pakiet Szejnfelda” – 9 projektów ustaw i 150 stron przepisów – jest ale niestety, Sejm V kadencji pod rządami Prawa i Sprawiedliwości przez kilka miesięcy nie raczył się praktycznie zająć tą propozycją. Nadal natomiast na politycznych wiecach, zebraniach i konferencjach przedstawicieli partii rządzącej mówi się o domniemanym „Pakiecie Kluski”. Domniemanym, bo ogłoszonym przez premiera jeszcze w marcu br. ale nigdy w pełni nie zgłoszonym i nigdy nie wprowadzonym do prac legislacyjnych parlamentu. Z jednej strony mamy więc słowa (PiS), a z drugiej fakty (PO).

Gospodarka jak się toczyła bez pomocy państwa, tak się toczy nadal, tylko jak jeszcze długo będziemy mogli bezkarnie korzystać z dobrej koniunktury bez własnym mechanizmów przedłużania rozwoju, tego już pewnie nikt nie wie!

23 wrzesień 2007r.

Chodzież – kolejne zebranie

Wczoraj Czarnków, a dziś Chodzież gościła parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej – posłów Adama Szejnfelda i Stanisława Chmielewskiego oraz senatora Mieczysława Augustyna, którzy przybyli do Chodzieży, aby spotkać z mieszkańcami, przedstawić program partii w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz podyskutować o sprawach jakie nękają mieszkańców powiatu. W spotkaniu uczestniczyli również kandydaci, którzy ubiegać się będą o mandat parlamentarny w zbliżających się wyborach, Piotr Waśko – kandydat do Sejmu oraz Piotr Głowski – kandydat do Senatu.

Dla posła Adama Szejnfelda, było to niezwykle ważne spotkanie, bowiem poseł Szejnfeld ubiegać się będzie o ponowny wybór na posła, a większość dorosłego życia spędziła właśnie na Ziemi Chodzieskiej. Tu tez, zanim został posłem, pełnił funkcję burmistrza a potem radnego Miasta i Gminy Szamocin.

23 wrzesień 2007r.

Terenówki – V Ogólnopolski Rajd “Sary”

Piła na dwa dni stała się areną zmagań koni mechanicznych. Wczoraj na pilskim lotnisku szalały ścigacze – motocykle sportowe, a w Osieku nad Notecią odbył się wspaniały zlot harlejowców, kończący sezon letni na dwóch kółkach. Wszędzie tam byli także pilscy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej – poseł Adam Szejnfeld oraz senator Mieczysław Augustyn.

W dniu dzisiejszym natomiast, już szósty raz ryuszył w Pile Ogólnopolski Samochodowy Rajd “Sary” – rajd samochodów terenowych. Terenówki zjechały najpierw na Plac Staszica w Pile, a po oficjalnym otwarciu, w którym udział wzięli poseł Adam Szejnfeld i senator Mieczysław Augustyn, udały się na miejsce zmagań kierowców i i ich ekip, czyli na poligon wojskowy. Tym sposobem poligon dzisiaj będzie mógł służyć innym celom, niż te, które kojarzą się nam z używaniem siły. Tym razem to umiejętności kierowców i konie mechaniczne ich wspaniałych wozów zadecydują o zwycięstwie najlepszych drużyn.

22 wrzesień 2007r.

Szejnfeld najlepszy

Ruch Kurkowy, to wspaniały element odbudowy demokracji w Polsce i społeczeństwa obywatelskiego. Bractwa Kurkowe, które od wieków działają w Europie miały swoje świetne czasy także i w Polsce. Ustrój PRL-u zabił jednak wszystko, co społeczne i obywatelskie. Zniknęły też z naszych gmin Bractwa. Po 1990 roku zaczęły się na szczęście odradzać i dzisiaj stają się już jedną z zasadniczych organizacji pozarządowych prawie w każdej gminie.

W dniu dzisiejszym poseł Adam Szejnfeld, senator Mieczysław Augustyn oraz kandydaci Platformy Obywatelskiej odwiedzili Braci Kurkowych w Sarbii, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Na odwiedzinach i rozmowach się nie skończyło, zwłaszcza, że trwał właśnie turniej strzelecki zorganizowany przez Bractwo Kurkowe dla przedsiębiorstw z terenu powiatu. Przedstawiciele PO utworzyli więc również dwie drużyny – sejmową i senacką spośród kandydatów do obu izb i zmierzyli się w strzelaniu z KBK na 50m.

Indywidualnie zwyciężył poseł Adam Szejnfeld (23 pkt na 30 możliwych) a drużynowo team Sejmu zdecydowanie pokonał drużynę Senatu.

22 wrzesień 2007r.

Wieś – pięć filarów

Poseł Adam Szejnfeld, senator Mieczysław Augustyn oraz kandydaci Platformy Obywatelskiej do parlamentu: Piotr Waśko, Piotr Głowski, Grzegorz Wrona, Adrian Skrzypczak wzięli udział w pierwszym spotkaniu z cyklu ,,Akcja Gmina”, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Poseł Adam Szejnfeld jest przekonany, iż środowisko mieszkańców wsi i małych miast zasługuje w końcu na rzeczywiste zainteresowanie i pomoc w dążeniu do zmniejszania różnic dzielących wieś od miasta. Wszyscy obywatele powinni mieć prawo równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, rozrywki bez względu na to czy pochodzą z wielkiej metropolii, czy małej wioski – mówił podczas spotkania poseł Adam Szejnfeld.

Takich spotkań będzie więcej. W pierwszej kolejności przedstawiciele Platformy Obywatelskiej odwiedzą miasta powiatowe naszego okręgu, a następnie organizowane będę spotkania w gminach i na wsiach.

Podczas planowanych spotkań w gronie samorządowców, rolników oraz lokalnych liderów prezentowany będzie Program Rozwoju Wsi opracowany przez Platformę Obywatelską, który oparty jest na zasadzie umowy społecznej. Głównym celem tych spotkań jest przedstawienie środowiskom wiejskim programu PO dla wsi i rolnictwa w taki sposób, aby polscy rolnicy i polska wieś, wiedzieli co PO zamierza zrobić po wyborach. Umowa oparta jest na pięciu filarach, która tworzą przygotowany przez PO program rozwoju wsi.

I Filar.

PO gwarantem skutecznej i kompetentnej polityki w UE – polityki, która obroni nasze interesy przy ewentualnej próbie zmiany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). PO zmieni organizację pracy Ministerstwa Rolnictwa i Polskiego Przedstawicielstwa w UE. Dobierzemy kompetentnych ludzi do kontaktów i negocjacji z UE. Nie pozwolimy na realizację idei J. Kaczyńskiego, aby zlikwidować WPR na rzecz sfinansowania europejskiej armii. Przy negocjacjach z UE nie będzie więcej „Jurgielów”.

II Filar.

Regionalizacja Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – to krajowe instrumenty wsparcia, to nowa rola samorządu wojewódzkiego w realizacji PROW, to również więcej zadań i środków dla samorządu rolniczego. W palnie jest także równoważenie interesów dużych i małych niskotowarowych gospodarstw, różnicowanie regionalne zasad pomocy dla młodych rolników, ułatwienia regionalne dla uzyskania rent strukturalnych. Nie pozwolimy, tak jak to robi dzisiaj PiS, wyciągać pieniędzy z kieszeni młodych rolników w regionach o rozdrobnionych gospodarstwach, czy pozbawiać gospodarstw niskotowarowych możliwości produkcji na rynek (rząd PiS w programie zatwierdzonym przez UE pominął te gospodarstwa). Nie pozwolimy patrzeć na polską wieś tylko przez pryzmat 250-hektarowego gospodarstwa Ministra Mojzesowicza.

III Filar.

Przebudowa instytucji okołorolniczych – to usprawnienie ich działań, uproszczenie procedur. Instytucje bliżej ludzi. Obniżenie kosztów funkcjonowania tych instytucji (agencje, fundusze, inspekcje itp.). Zrealizujemy to, czego PiS nie zrobił. Połączymy agencje, usprawnimy doradztwo rolne, obniżymy koszty, aby nie płacić tyle na ich utrzymanie. Nie pozwolimy, aby dalej PiS mówił, że rolnik na wsi ma coś za darmo (np. doradztwo) a w rzeczywistości pobierać się za to pieniądze.

IV Filar.

Zbudowanie więzi gospodarczych, kooperacyjnych w ramach prowadzonej polityki żywnościowej w Polsce.
Planowane jest wsparcie dla:

- organizacji rolników i grup producenckich – wdrożymy Narodowy Program Budowy Grup Producenckich.

- organizacji producentów i przetwórców,

- organizacji konsumentów.

Władza publiczna będzie wspierać zawieranie umów i budowanie trwałych więzi gospodarczych w sektorze rolnym. Wyznaczymy precyzyjne zadania dla naszych przedstawicielstw handlowych i dyplomatycznych za granicą związanych z promocją polskiej żywności i zawieraniem umów handlowych.

V Filar.

Ubezpieczenie Społeczne. Budowa więzi społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i mądra polityka społeczna i socjalna.

Pozostanie odrębny system ubezpieczeniowy jakim jest KRUS. Uszczelnimy ten system. Potentaci ziemscy będą musieli płacić większe składki. Nie pozwolimy (tak jak to czyni teraz PiS) aby biedne małe gospodarstwa, ich właściciele finansowali duże, bardzo dochodowe gospodarstwa. Nie ma naszej zgody, tak jak to zapowiadał minister Religa czy Zyta Gilowska (cytaty w załączeniu) na likwidację KRUS, czy opodatkowanie dopłat bezpośrednich. Przywrócimy zabrany za rządów PiS ekwiwalent dla strażaków z OSP na wyjazdy do akcji. Wprowadzimy Fundusz Sołecki jako podstawę samorządności wiejskiej, decentralizacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Zapewnimy dobre wykorzystanie środków PROW w tym programu LEADER i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zagwarantujemy wsparcie dla organizacji społecznych w tym organizacji sołtysów, OSP, KGW. Zaproponujemy nową politykę społeczno-socjalną, gdzie pomoc trafiać będzie do faktycznie potrzebujących. W polityce ochrony zdrowia – zwiększymy dostęp do świadczeń specjalistycznych, rehabilitacyjnych i zwiększymy nakłady na profilaktykę zdrowotną.

To główne tezy programu, który na planowanych zebraniach prezentować będzie poseł Adam Szejnfeld oraz pozostali kandydaci PO do Sejmu i Senatu.

21 wrzesień 2007r.

O lepsze życie na wsi

Poseł Adam Szejnfeld oraz senator Mieczysław Augustyn byli głównymi gośćmi konferencji zorganizowanej w starostwie powiatowym w Pile poświeconej rozwojowi wsi. Na konferencji nie zabrakło też samorządowców – wójtów, burmistrzów, radnych – z terenu całego powiatu, przedstawicieli organizacji rolniczych, stowarzyszeń oraz innych osób zainteresowanych problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich.

Konferencja, pod tytułem „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”, odbyła się w dniu 21 września 2007r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile. Organizatorami spotkania byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak oraz Starosta Pilski Tomasz Bugajski. Spośród licznie przybyłych gości głos zabrali m.in. poseł na Sejm Adam Szejnfeld oraz senator RP Mieczysław Augustyn. Zgodnie z programem uczestnicy mogli zapoznać się z prelekcją pt. „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny szansą dla rolnictwa”. O zagrożeniach i przewidywanych sukcesach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 mówił też Mateusz Klemeński – dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Konferencję zakończyła część dyskusyjna, w której każdy z zaproszonych miał możliwość zabrania głosu, zadania pytania czy polemiki z prelegentami. Więcej informacji na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.

21 wrzesień 2007r.

Pomoc bez VAT

Senatorowie Platformy Obywatelskiej, a potem Sejm. Taka była droga do uchwalenia potrzebnych zmian w ustawie o podatku VAT, by ludzie, którzy chcą pomagać innym nie byli karani przez fiskusa.

Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, z inspiracji senatora Mieczysława Augustyna, doprowadził do istotnych zmian dotyczących zapisów w ustawie o podatku od towarów i usług. Zespół współpracował w tym zakresie z Caritas Polska oraz Federacją Polskich Banków Żywności. Dzięki interwencji Senatora Mieczysława Augustyna w trakcie ostatniego posiedzenia Senatu do ustawy o VAT wprowadzono zmiany oczekiwane przez organizacje pozarządowe i ich podopiecznych

Szacujemy, że zmiany te pozwolą zwiększyć pomoc żywnościową dla najuboższych o kolejne 10 tys. ton. Oznacza to możliwość wydania 20 mln posiłków rocznie więcej.

Wprowadzone rozwiązania zakładają, iż podstawą opodatkowania dla dokonującego wydania żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie wartość rynkowa darowanych towarów określona na moment wydania. Umożliwi to przecenienie darowanych produktów do symbolicznej wartości i dopiero od tej kwoty płacony będzie VAT.

Wcześniej obowiązujące zapisy mówiły, że podatnicy pragnący przekazać żywność na cele dobroczynne zobowiązani byli do samonaliczenia podatku przyjmując za podstawę opodatkowania cenę nabycia lub koszt wytworzenia wydawanych towarów. Dlatego, w obawie przed znaczącymi obciążeniami VAT przedsiębiorcy często decydowali się na zniszczenie lub wyrzucenie żywności, której nie byli w stanie sprzedać. Szacuje się, że darczyńcy musieli tytułem VAT zapłacić do Skarbu Państwa, aż 22 mln zł rocznie.

Przyjęte przez Senat poprawki trafiły do Sejmu gdzie podczas posiedzenia w dniu 19 września br. zostały przyjęte.

W dniu wczorajszym tj. w czwartek 20 września w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej: Mieczysław Augustyn Senator RP i Zbigniew Chlebowski Poseł na Sejm RP oraz pan Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności, ks. Zdzisław Świniarski – Caritas Polska i Andrzej Ganter z Polskiej Federacji Producentów Żywności. W jej trakcie twórcy tego pomysłu powiedzieli:

Senator Mieczysław Augustyn: “Przyjęta przez Sejm poprawka Senatu to pierwszy bardzo istotny krok do dalszych korzystnych zmian w kwestii darowizn na cele charytatywne. Mając na uwadze znaczenie organizacji społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego będziemy starali się rozszerzać prace legislacyjne o kwestie darowizn innych produktów niż żywność, a także VAT od SMS-ów.”

Marek Borowski: “Cieszy mnie fakt, że Polska wreszcie dołączyła do grupy Państw, które mają w części rozwiązany problem VAT-u od darowizn. Ogromne podziękowania składam firmie doradczej Pricewaterhouse Coopers, która nieodpłatnie przygotowała propozycje rozwiązań prawnych oraz Senatorowi Mieczysławowi Augustynowi. Wierzymy mocno, że dzięki tej zmianie, zdecydowanie mniej żywności w naszym kraju będzie się niszczyć i utylizować, a dzięki temu więcej żywności będziemy mogli, jako Banki Żywności i przekazać na rzecz najuboższych mieszkańców naszego kraj.”

Natomiast dzisiaj tę sprawę opinii publicznej przybliżyli w Pile senator Mieczysław Augustyn i poseł Adama Szejnfeld oraz Piotr Głowski.

20 wrzesień 2007r.

O turystyce w Warszawie

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. promocji i rozwoju turystyki, wziął udział w Warszawie w otwarciu XV Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw Tour&Ravel. Licznie przybyli goście oraz wystawcy z całego świata dowodzą roli i znaczenia tej imprezy na rynku targów turystycznych na całym świecie. Poseł Adam Szejnfeld uważa, iż impreza, ze względu na swój międzynarodowy charakter, stanowi doskonałe miejsce promocji naszego kraju, gdyż przedstawiciele branży z zagranicy, biorąc udział w Targach Turystycznych TT Warsaw Tour&Ravel, stają się ambasadorami Polski za granicą. Podczas targów oprócz zwiedzania stosik można było wziąć udział w seminariach, warsztatach, konferencjach i licznych prezentacjach.

W tym samym dniu, Adam Szejnfeld wziął także udział w VI Ogólnopolskim Forum Turystyki Polskiej. Występując jako główny gość Forum przekazał swoje opinie na temat potrzeb rozwoju turystyki. Skrytykował jednocześnie rządowa decyzje przeniesienia działu Turystyka z kompetencji ministra właściwego ds. gospodarki do kompetencji ministra właściwego ds. sportu.

18 wrzesień 2007r.

KANDYDACI DO SEJMU I SENATU

W dniu 17 września br. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej Platformy obywatelskiej, na którym ostatecznie zatwierdzono składy list kandydatów do Sejmu i Senatu z czterech okręgów Wielkopolski. W dniu dzisiejszym natomiast, 18 września, na konferencji prasowej w Pile, poseł Adam Szejnfeld, lider Platformy Obywatelskiej w okręgu pilskim, podał do publicznej wiadomości skład listy kandydatów PO do Sejmu w okręgu nr 38 – okręg pilski oraz przedstawił kandydatów, którzy z ramienia Platformy Obywatelskiej ubiegać się będą o mandat senatorski.

Poseł Adam Szejnfeld zaznaczył, iż wszyscy kandydaci na posłów i senatorów są ludźmi posiadającymi nie tylko duże doświadczenie życiowe, ale też przygotowanie gwarantujące godne reprezentowanie wyborców w Parlamencie. Przemawia za tym także ich dotychczasowa aktywność zawodowa i społeczna.

Poniżej prezentujemy listę w kolejności miejsc oraz krótką charakterystykę poszczególnych kandydatów.

W załączeniu przesyłamy także zdjęcia z konferencji prasowej.

Kandydaci do Sejmu RP:

1. Adam Szejnfeld – lat 49, mgr prawa. W przeszłości działacz legalnej i podziemnej ,,Solidarności”, internowany w więzieniach we Wronkach i w Gębarzewie, później współorganizator Komitetów Obywatelskich. W latach 1990r. – 1998r. radny i burmistrz Miasta i Gminy Szamocin. Potem poseł na Sejm RP III, IV i V kadencji, przewodniczący Komisji Gospodarki, członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Pięciokrotny laureat I. miejsca w konkursie „Polityk Roku” Wielkopolski Północnej, jeden z dziesięciu najlepszych posłów i znawców gospodarki w Polsce według Tygodnika „Polityka”. Ekspert ds. gospodarki i przedsiębiorczości PO, autor słynnego „Pakietu Szejnfelda”.

2. Jakub Rutnicki – lat 29, mgr politologii. Poseł na Sejm RP V kadencji. Zamieszkały w Pniewach, powiat szamotulski.

3. Stanisław Chmielewski – lat 48, mgr prawa. Radca prawny, poseł na Sejm RP V kadencji. Zamieszkały w Złotowie.

4. Piotr Waśko – lat 46, mgr kulturoznawstwa. Prezes Zarządu Energetyki Cieplnej w Skwierzynie, burmistrz Wielenia w latach 1996 – 2002. Radny Sejmiku Wielkopolskiego. Zamieszkały w Wieleniu powiat Czarnkowsko – Trzcianecki.

5. Jacek Skrobisz – lat 40, magister techniki. Wicestarosta Powiatu Wolsztyńskiego, radny powiatowy. Zamieszkały w Wolsztynie.

6. Krystyna Wilkoszarska – lat 61, mgr pedagogiki, neurologopedii. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu. Zamieszkała w Nowym Tomyślu.

7. Paweł Jarczak – lat 40, mgr wychowania fizycznego. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pile. Radny miejski, przewodniczący Rady Miasta Piły. Zamieszkały w Pile.

8. Tomasz Szrama – lat 36, mgr chemii. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. Zamieszkały w Kiszewie, gmina Oborniki, powiat obornicki.

9. Jerzy Piasecki – lat 50, mgr fizyki. Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu. Zamieszkały w Wągrowcu.

10. Grzegorz Wrona – lat 50, lekarz. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile. Działacz Samorządu Zawodowego Lekarzy. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Poznaniu. Zamieszkały w Pile.

11. Anna Martyńska – lat 51, mgr filologii polskiej. Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Kwilczu. Zamieszkała w Kwilczu, powiat międzychodzki.

12. Monika Górecka – lat 24. Studentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Członkini Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Zamieszkała w Międzychodzie.

13. Patrycja Ratajszczak – lat 27, mgr ekonomii. Doktorant Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracownik Banku. Zamieszkała w Grodzisku Wielkopolskim.

14. Krzysztof Hetmański – lat 39, mgr ekonomii. Prezes Zarządu MEBLE Sp. z o.o. Poznań. Zamieszkały w Obornikach Wielkopolskich.

15. Adrian Skrzypczak – lat 23, wykształcenie wyższe – politolog. Dyrektor handlowy agencji reklamowej. Radny Rady Miasta Czarnkowa. Członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.

16. Bartosz Mirowski – lat 23, wykształcenie wyższe – politolog. Członek Stowarzyszenia Centrum Pomocy Humanitarnej, członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Dyrektor Biura Senatorskiego senatora Mieczysława Augustyna. Zamieszkały w Pile.

17. Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt – lat 31, wykształcenie wyższe, dwa fakultety – politolog, historyk. Doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radny Powiatowy – Powiat Nowotomyski. Kandydat na posła w 2005r. Zamieszkały w Nowym Tomyślu.

18. Krzysztof Poszwa – lat 29, wykształcenie wyższe, dwa fakultety – inżynier ochrony środowiska, mgr prawa. Pracownik samorządowy Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Przewodniczący Związku Zawodowego „Porozumienie Pracy”. Zamieszkały w Wągrowcu.

Kandydaci do Senatu RP:

1. Mieczysław Augustyn – lat 52, wykształcenie wyższe, senator VI kadencji, przewodniczący Rady Miasta Piły w latach 2002 – 2005, założyciel i prezes Wielkopolskiego Banku Żywności oraz wielu dzieł charytatywnych, budowniczy Domu Pomocy Społeczne, im. Jana Pawła II w Pile. Zamieszkały w Pile.

2. Piotr Głowski – lat 40, inż. zarządzania. Dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, manager projektów unijnych. Członek Rady ds. innowacji przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Zamieszkały w Pile.

Pozostałe funkcje w kampanii wyborczej:

1. Rafał Kus – Szef Okręgowego Sztabu Wyborczego

2. Mirosław Mantaj – Okręgowy Pełnomocnik Wyborczy

3. Emilia Brudziana – Okręgowy Pełnomocnik Finansowy

17 wrzesień 2007r.

Jedyny poseł

Siedemnastego września 1939 r. dopełnił się zdradziecki niemiecko-rosyjski układ likwidacji państwa polskiego – IV Rozbiór Polski. Hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja ponownie połączyły siły przeciwko państwu i narodowi Polskiemu. Setki tysięcy ludzi wywieziono do sowieckich łagrów i na życiową tułaczkę, dziesiątki tysięcy Polaków straciło zdrowie i życie.

W rocznicę tych wydarzeń, w dniu 17 września 2007r. Adam Szejnfeld, jako jedyny poseł wziął udział w uroczystościach pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu w Pile. Poseł Adam Szejnfeld oddał hołd wszystkim, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnej i demokratycznej Polsce.

W tym dniu, także i w Poznaniu poseł Adam Szejnfeld, wraz z pozostałymi posłami wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej, złożył kwiaty i oddał hołd ofiarom zdradzieckiej napaści sowietów na Polskę.

17 wrzesień 2007r.

Poparcie rodzinnych firm

Poseł Adam Szejnfeld spotkał się z członkami i sympatykami Chodzieskiego Klubu Gospodarczego. Raz w miesiącu odbywają się bowiem w Chodzieży spotkania przedsiębiorców powiatu chodzieskiego zrzeszonych w Klubie Gospodarczym. Reprezentanci głównie małych i średnich firm, przedsiębiorstw rodzinnych rozmawiają na swoich spotkaniach o gospodarce, o rozwoju przedsiębiorczości, ale nie tylko, także o sprawach swojego miasta – Chodzieży i gmin powiatu chodzieskiego. Oprócz działalności progospodarczej są aktywni także w działalności prospołecznej. Spełniają się więc również i w działalności humanitarnej oraz charytatywnej. Adam Szejnfeld, zaproszony na spotkanie przez Zarząd Klubu, przedstawiał aktualną sytuację gospodarczą i możliwe perspektywy jej rozwoju po wyborach. Rozmawiano także na temat koniecznych zmian w prawie, by polskim małym firmom lepiej się powodziło w przyszłości.

Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o poparciu kandydatury posła Adama Szejnfelda do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

15 wrzesień 2007r.

Solidarność z Platformą

Obecność na konwencji oraz na listach wyborczych legendarnych przywódców NSZZ „Solidarność” – Bogdana Borusewicza, Jana Rulewskiego, czy Antoniego Mężydły oraz duchowe wsparcie idei Platformy Obywatelskiej przez Lecha Wałęsę – to silny ton, który zadźwięczał w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski, w mieście gdzie można doszukiwać się prapoczątków pomysłu na europejską wspólnotę narodów.

Ludzie „Solidarności” łączą się pod hasłami Platformy Obywatelskiej –

SPOKÓJ, SZACUNEK, BUDOWANIE

by podjąć wyzwanie jakie niosą najbliższe wybory – głosowanie za cywilizacją Zachodu, albo przeciwko niej. Ludzie „Solidarności” idą do wyborów razem z Platformą Obywatelską, żeby głosować za tym, by kolejne dwa miliony Polaków zostały w kraju, a nie wyjechały za granicę. Tu bowiem jest nasz kraj i to tu powinno być nasze dobre miejsce do życia.

W Krajowej Konwencji Wyborczej Platformy Obywatelskiej w Gnieźnie udział wzięli także działacze i członkowie PO z Okręgu Pilskiego z posłem Adamem Szejnfeldem na czele, liderem listy Platformy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Galeria zdjęć

13 wrzesień 2007r.

Szejnfeld do Poznania

„Nie” dla pomysłu – „Szejnfeld do Poznania”.

Od kilku tygodni w mediach, nie tylko regionalnych, pojawiają się doniesienia sugerujące, iż wielkopolski poseł Adam Szejnfeld, lider pilskiej Platformy Obywatelskiej miałby startować do Sejmu nie z Okręgu Pilskiego, lecz z Okręgu Poznańskiego. Informacje te nasiliły się szczególnie od czasu, gdy jasne się stało, iż listę Prawa i Sprawiedliwości w stolicy Wielkopolski otwierać będzie prof. Zyta Gilowska. Pomysł ten, jak się wydaje, ma na celu wzmocnienie listy poznańskiej Platformy Obywatelskiej w konkurencji wyborczej o parlamentarne mandaty w Okręgu Poznańskim.

W związku z drugą falą takich doniesień, być może związanych ze zbliżającym się posiedzeniem Zarządu Krajowego PO, który ma ostatecznie akceptować listy okręgowe w całej Polsce oraz ich liderów, „nie” dla takiego pomysłu wyrazili szefowie struktur pilskiej Platformy – Tomasz Bugajski, przewodniczący Koła Powiatowego PO w Pile i Mirosław Juraszek, przewodniczący Koła Powiatowego PO w Chodzieży. Szefowie struktury, które zgłosiły posła Adama Szejnfelda, jako kandydata na lidera listy nie w Poznaniu, ale w Pile uważają, iż siła listy subregionu Wielkopolski Północnej z siedzibą w Pile również bowiem zależy od siły jej lidera.

Poseł Adam Szejnfeld od zarania swojej działalności prywatnej i publicznej – zawodowej, społecznej i politycznej – związany jest z Wielkopolską, głównie z Kaliszem i Wrześnią, ale także z Poznaniem. Od wielu, wielu lat przede wszystkim związany jest jednak z Chodzieżą i Piłą oraz pozostałymi powiatami tej części Wielkopolski, a więc byłym województwem pilskim i obecnym okręgiem pilskim. Adam Szejnfeld pochodzi z Kalisza, tam się urodził i mieszkał przez ponad 20 lat, tam też ma do dzisiaj swoją najbliższa rodzinę – mamę i siostry. Wiele lat mieszkał również we Wrześni, w byłym województwie poznańskim i przez jakiś czas pracował w Poznaniu, gdzie także kończył studia wyższe. Reprezentował Poznań i województwo poznańskie na zawodach sportowych w kraju i za granicą. Obecnie praktycznie cała jego rodzina mieszka i pracuje w Poznaniu, a dzieci uczą się i studiują w poznańskich szkołach średnich i na poznańskich uczelniach. Ośrodkiem jednak jego aktywności politycznej, a wcześniej samorządowej, są gminy i powiaty subregionu pilskiego. Tę też część Wielkopolski poseł Adam Szejnfeld, od dziesięciu już lat, reprezentuje w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.

12 wrzesień 2007r.

Wielkopolska PO gotowa

Zarząd Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej zatwierdził na swoim posiedzeniu w dniu 11 września br. listy okręgowe PO do Sejmu. Liderami list zostali:

• w Poznaniu poseł Waldy Dzikowski, przewodniczący regionu PO,

• w Pile poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący regionu PO,

• w Kaliszu poseł Rafał Grupiński,

• w Koninie poseł Tomasz Nowak.

Na posiedzeniu omówiono również najważniejsze sprawy związane z kampanią wielkopolskiej Platformy oraz ustalono termin zjazdu Rady Regionu, która ma ostatecznie zatwierdzić lity kandydatów do Sejmu i Senatu. Będzie to dzień 17 września o godzinie 18:00. Zjazd Rady Regionalnej poprzedzony zostanie wzięciem udziału w obchodach rocznicy sowieckiego najazdu na Polskę w 1939 roku.

10 wrzesień 2007r.

Lokomotywa Szejnfeld

Pociąg wyborczy Platformy Obywatelskiej w Okręgu Pilskim rusza po zwycięstwo. Rusza pociąg, na którego czele staje poseł Adam Szejnfeld – lokomotywa wielkopolskiej Platformy.

Kampania wyborcza, listy kandydatów, kalendarz zdarzeń, podział zadań… to tylko niektóre tematy, jakie omawiano podczas Zjazdu Okręgowego Struktur Platformy Obywatelskiej RP, który odbył się 10 września br. w Pile.

Lider okręgu pilskiego poseł Adam Szejnfeld przedstawił członkom partii założenia i strategię kampanii wyborczej. Podczas Zjazdu omówiono również proponowany skład list wyborczych, które trafią teraz do zatwierdzenia przez Zarząd Regionu w Poznaniu, a potem Zarząd Krajowy w Warszawie.

Członkowie Platformy Obywatelskiej już od wielu miesięcy przygotowywali się na ewentualność przyśpieszonych wyborów parlamentarnych, tak więc szeregi partii już od dawna są zwarte i gotowe do przeprowadzenia w tak krótkim czasie profesjonalnej i ukierunkowanej na zwycięstwo kampanii wyborczej. Kandydaci na posłów i senatorów zostaną zaprezentowani opinii publicznej przez posła Adama Szejnfelda na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, niezwłocznie po zatwierdzeniu list przez władze krajowe partii.

10 wrzesień 2007r.

Szejnfeld z kościołem

Były podziękowania dla posła Adama Szejnfelda, było przecięcie wstęgi, były brawa i przemówienia… Gdzie? W Osieku. Z jakiej okazji? Z okazji oddania do muzealnego użytku nowego obiektu – zabytkowego kościoła – i włączenia go do wspanialej kolekcji skansenu w Osieku – oddziału Muzeum Okręgowego w Pile.

W niedzielę 9 września br. poseł Adam Szejnfeld wziął udział w otwarciu zrekonstruowanego kościoła, który stał się kolejnym obiektem Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią. Dyrektor Muzeum Jan Niedźwiecki podziękował posłowi Szejnfeldowi za jego wkład i zaangażowanie w rozwój Muzeum i kultury ludowej, bo to właśnie dzięki skuteczności posła Adama Szejnfelda udało się załatwić promesę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bez której muzeum nie mogłoby wzbogacić się o tak cenny obiekt kultu sakralnego.

Obiekt, jaki został dziś otwarty w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, jest rekonstrukcją kościoła z przełomu XVII/XVIII wieku, pochodzącego z Lasek Wałeckich (Krajna Wałecka – północna Wielkopolska) z parafii Rutki. Kościół wykonany jest w konstrukcji szachulcowej, powszechnie zwanej, nie do końca z prawdą, murem pruskim. Pierwotnym fundatorem kościoła był spolszczony niemiecki ród von Goltzów.

10 wrzesień 2007r.

Maraton dożynkowy

Piła. Rekord bije rekord. W pilskim półmaratonie każdego roku bierze udział coraz wiecej uczestników. W bieżącym roku zgłosiło się ponad 1.300 biegaczy z 17 krajów Europy i świata. Bieg ostatecznie ukończyło 1092 zawodników.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – to motto wielu sportowych imprez przyświeca organizowanemu corocznie przez Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile Międzynarodowemu Półmaratonowi PHILIPS’a i Mistrzostwom Polski w Półmaratonie. W tym roku, 9 września, mieliśmy okazję przeżywać 17-ty raz tego typu imprezę, która wpisała się już na trwałe w kalendarz sportowy nie tylko Piły, ale i całego kraju. Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystościach otwarcia i zakończenia tegorocznego biegu.

Trzcianka. W tym samym dniu poseł Adam Szejnfeld wziął udział w Dożynkach Gminnych w Trzciance. Uroczyste obchody, a potem radosne świętowanie i występy pozwoliły nie zwracać uwagi na chłód i nie najlepszą pogodę. Nie było to pierwsze i nie ostatnie świętowanie przez posła Adama Szejnfelda dożynek w tym roku. Dożynkowy maraton więc trwa nadal.

4 wrzesień 2007r.

Obraz w podzięce i ku pamięci

W minioną niedzielę 2 września br. poseł Adam Szejnfeld wziął udział w ceremoniach dożynkowych odbywających się w Margoninie i Białośliwiu. W Margoninie odbyły się dożynki powiatu chodzieskiego a w Białośliwiu powiatu pilskiego. Poseł Adam Szejnfeld podczas uroczystości święta plonów, podziękował rolnikom na zaproszenie na uroczystości oraz oddał hołd pracy i zaangażowaniu, jakie towarzyszyło im przez cały rok podczas wykonywania ciężkich prac polowych. Poseł Adam Szejnfeld życzył wszystkim rolnikom i ich rodzinom udanego świętowania oraz wypoczynku po zakończeniu jesiennych zbiorów. Dożynki, to nie tylko święto plonów, uroczystości kościele i urzędowe ceremonie otwierające część oficjalną. Dożynki, to także radosna zabawa, ale i okazja do spotkania ludzi, którzy ze względu na soje obowiązki mają Malo okazji na wzajemne rozmowy. W takich rozmowach brał udział także poseł Adam Szejnfeld.

Miłym akcentem podczas uroczystości powiatu chodzieskiego w Margoninie, było wręczenie posłowi Adamowi Szejnfeldowi obrazu prezentującego scenę żniwną w uznaniu za wkład pracy posła na rzecz rozwoju powiatu z prośbą o pamięć o ziemi chodzieskiej także w i przyszłości. Obraz wręczyli starosta chodzieski pan Mirosław Juraszek i burmistrz Margonina Leszek Łochwach przy asyście radnego powiatowego pana Wojciecha Burzyńskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.


1 wrzesień 2007r.

Sierpień – OŚWIADCZENIE posła Adama Szejnfelda

Ostanie dni i godziny w Polsce, to zatrzymania, aresztowania, przesłuchania… Wcześniej inwigilacja, podsłuchy, śledzenie, nagrania, taśmy…

Jednym metody te i język ludzi sprawujących władzę kojarzą się z walką o prawo i sprawiedliwość, innym jednak przypominają Białoruś, wielu kojarzą się natomiast raczej z przeszłością, z czasami PRL-u.

Czy te porównania są uprawnione, czy nie, jeszcze nie wiemy. Teraz zresztą, dopóki nie poznaliśmy pełnej prawdy, nie to jest najważniejsze. Smutne jest bowiem to, że refleksje takie przychodzą w dni sierpniowe, w te ważne dla Polski i Polaków dni przełomu lata
i jesieni.

Był rok 1980. Solidarność wygrała z komuną. Ludzie uwierzyli, że mogą być wolni. Pamiętali prapoczątek utraty wolności i suwerenności – 1 wrzesień 1939 roku i 17 września 1939 roku. Maj 1945 roku niewiele zmienił. Skończyła się wojna, ale nie skończyło się zniewolenie. Potem było wiele ważnych dat w naszej historii – 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1981 i… wreszcie upragniona chwila w 1989 roku. Wolność i suwerenność. Prawa człowieka i obywatela. Gospodarka wolnorynkowa. Demokracja.

Szkoda, że w takich dniach jak obecne, zamiast pamiętać i czcić twórców naszej wolności, ojców nowoczesnej Polski na myśl nam przychodzą skojarzenia, że historia lubi się powtarzać, że ludzie władzy mogą stosować metody podobne do tych, z którymi walczyliśmy przez ostatnie dziesięciolecia. Szkoda też, że rządzący nie pozwalają zbadać dowodów i ustalić prawdy.

Wszystkie wątpliwości dotyczące spraw, o których głośno jest dzisiaj w Polsce muszą być i będą, jeśli nie teraz, to w przyszłości, dogłębnie wyjaśnione. Ale teraz, choć na chwilę, powinniśmy mieć także czas, by cofnąć się o 27 lat, do sierpnia 1980 roku.

Dzisiaj, jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej, wcześniej samorządowiec – radny i burmistrz w wolnej Polsce – a przedtem działacz NSZZ „Solidarność”, w imieniu własnym, jak i Platformy Obywatelskiej Okręgu Pilskiego, oddaję hołd wszystkim tym, którzy poświecili swój prywatny czas walce o dobro publiczne, walce o demokrację, szczególnie tym, którzy stracili życie i zdrowie dla wolnej ojczyzny.

W imieniu PO Okręgu Pilskiego

Adam Szejnfeld
Poseł na Sejm RP

1 wrzesień 2007r.

Historyczny sierpień, tragiczny wrzesień

W dniu 1 września br. w Biurze Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej w Pile, odbyła się konferencja prasowa posła Adama Szejnfelda oraz pilskiego kierownictwa partii. W tym ważnym dla wszystkich Polaków i historii Polski dniu, poseł Adam Szejnfeld oraz pilskie kierownictwo Platformy Obywatelskiej uczcili pamięć poległych w walkach podczas II Wojny Światowej. W sposób szczególny uczczono wszystkich tych, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie podczas obrony granic naszego kraju w czasie pierwszego uderzenia wrogich okupantów – hitlerowców 1 września i bolszewików 17 września 1939.

W dniu 31 sierpnia br. obchodziliśmy natomiast 27 rocznicę wydarzeń Sierpnia’80. Z okazji tej uroczystości, podczas konferencji, do wiadomości publicznej przekazano również wczorajsze oświadczenie posła Adama Szejnfelda (przesyłamy je w załączeniu).

Na konferencji prasowej poseł Adam Szejnfeld oraz zebrani przedstawiciele kierownictwa pilskiej Platformy odnieśli się również do bieżącej sytuacji w kraju, m.in. do wczorajszej konferencji prokuratury krajowej. Poseł Szejnfeld mówił również o przygotowaniach okręgowych struktur Platformy Obywatelskiej do zbliżających się wyborów parlamentarnych.

1 wrzesień 2007r.

Piękna i bogata Wielkopolska
Czarnków, Sieraków, Międzychód, Nowy Tomyśl

Kultura i sztuka w Czarnkowie. Ropa i gaz w Międzychodzie. Chmiel i wiklina w Nowym Tomyślu. Czyste środowisko i piękna przyroda w Sierakowie. Oto szczypta walorów Wielkopolski, których można zażyć nawet w jeden dzień, nawet podczas jednej podróży…

W piątek 31 sierpnia br., poseł Adam Szejnfeld odwiedził Czarnków, Sieraków, Międzychód oraz Nowy Tomyśl. W Czarnkowie spotkał się między innymi z Janem Pertkiem, dyrektorem Domu Kultury w Czarnkowie, który ma niewątpliwe osiągnięcia w działalności na rzecz szerzenia kultury i sztuki w subregionie Wielkopolski północnej.

W Międzychodzie poseł Szejnfeld spotkał się z burmistrzem Romanem Musiałem, z którym rozmawiał o rozwoju miasta i gminy oraz o przygotowaniu się władz samorządowych do absorpcji środków, jakie w niedługim czasie będą stanowiły poważny zastrzyk finansowy dla lokalnych budżetów. Rozmawiano oczywiście również na temat perspektyw realizacji w Międzychodzie inwestycji wydobycia gazu i ropy z pobliskich złóż tych surowców. W tym samym dniu poseł Adam Szejnfeld wziął udział także w spotkaniu członków i sympatyków międzychodzkiej Platformy Obywatelskiej, z którymi rozmawiał o przygotowaniach do ewentualnych przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

W Nowym Tomyślu natomiast poseł Adam Szejnfeld, wziął udział w odbywającym się już od wielu lat tradycyjnym Jarmarku Chmielo–Wikliniarskim. Nowotomyski jarmark, przez który przewija się w ciągu trzech dni kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jest jedną z największych imprez plenerowych w Wielkopolsce. Organizatorom i sponsorom Jarmarku należą się więc słowa największego uznania.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)