Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (2008 cz.1)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

27 kwiecień 2008r.
POMÓŻ INNYM – przekaż 1% podatku

Nikt z nas nie przepada za corocznym składaniem zeznania podatkowego, zwykle nie jest to bowiem najmilszy i najprostszy obowiązek nałożony na każdego dorosłego, zarabiającego Polaka.

– Z tego obowiązku można jednak zrobić przyjemność sobie i innym, z tego obowiązku można zrobić także dobry użytek – mówi Adam Szejnfeld, wiceminister Gospodarki.

Na kilka dni przed zbliżającym się terminem rozliczenia z urzędem skarbowym, minister Adam Szejnfeld zachęca do przekazania jednego procenta z naszych należności podatkowych na konto organizacji pożytku publicznego. Sam nie tylko zachęca, ale również daje przykład zachowania społecznie niezwykle pożądanego. W jego przypadku 1% podatku trafił do Stowarzyszenia na Rzecz Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Pniewach, powiat Szamotuły.

- Codzienna pomoc drugiemu potrzebującemu człowiekowi nie jest zadaniem prostym. W naszym kraju niosą tę pomoc organizacje pożytku publicznego, jednak aby ich funkcjonowanie było możliwe konieczne jest wsparcie finansowe. Każdy z nas wypełniając roczne zeznanie podatkowe może być filantropem bez zbędnego wysiłku. Umożliwia to przyjęte rozwiązanie prawne, dzięki któremu setki milionów mogą trafić właśnie do organizacji, które na co dzień pomagają innym” – mówi wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Minister Szejnfeld podkreśla jednocześnie, że po raz pierwszy w tym roku procedura przekazania jednego procentu podatku jest tak bardzo prosta. Dzięki zaproponowanym ułatwieniom wystarczy w zeznaniu podatkowym tylko wpisać nazwę organizacji, której chcemy przekazać pieniądze oraz jej numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), a pozostały obowiązek administracyjny wykonuje za nas już Urząd Skarbowy, do którego składamy roczne zeznanie podatkowe.

24 kwiecień 2008r.

Cent for Future
Innowacyjne firmy to szybko rozwijająca się gospodarka

- Działalność innowacyjna i wdrażanie nowoczesnych technologii przez polskie przedsiębiorstwa to warunek sukcesu, to m.in. fundament przyszłego wzrostu gospodarczego kraju – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas Gali Laureatów IV edycji konkursu Cent for Future, która odbyła się 21 kwietnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wiceminister Adam Szejnfeld wręczając na Zamku nagrody miesięcznika Polish Market – Cent for Future – podkreślił potrzebę promowania polskich firm stosujących innowacyjne rozwiązania. – Przyszłe sukcesy tych przedsiębiorstw przyczynią się do wzmocnienia naszego wizerunku oraz konkurencyjności na rynkach międzynarodowych – powiedział. Ponadto zaznaczył, że młode, pionierskie firmy mogą korzystać ze wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który właśnie rozpoczyna wdrażać Ministerstwo Gospodarki.

- W 2007 r. PKB wzrosło aż o 6,7 proc. To w dużej mierze sukces naszych firm – podkreślił wiceminister. – Przyszłość naszej gospodarki w perspektywie 10 – 20 lat zależy również od tych, którzy dzisiaj wchodzą na rynek – powiedział Adam Szejnfeld zwracając się do laureatów konkursu.

Uczestnicy gali podkreślali znaczenie transferu osiągnięć naukowych z ośrodków badawczych do przedsiębiorstw. – Bez komercjalizacji wiedzy nie da się wygrać walki o przyszłość polskich firm – wyjaśniła Krystyna Woźniak–Trzosek, redaktor naczelna Polish Market.

Patronat honorowy nad konkursem Cent for Future objęli wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak i minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska.

***

Konkurs “Cent for Future” organizowany jest od 2005 r. przez miesięcznik Polish Market, we współpracy z marszałkami województw. Firmy są wyróżniane w dwóch kategoriach: „Nadzieja polskiego rynku” i „Produkt z przyszłością”. Po upływie roku kapituła konkursu ocenia, jak zdobywcy „centów” poradzili sobie na rynku i najlepszym przyznaje nagrody „Golden Euro”.

24 kwiecień 2008r.

Z Brytyjczykami o biznesie

- Budowanie bezpieczeństwa energetycznego, prywatyzacja polskiej gospodarki oraz znoszenie barier dla rozwoju przedsiębiorczości, to główne cele działań polskiego rządu – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas V Dorocznej Konferencji Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, która odbyła się 22 kwietnia br. w Warszawie.

Wiceminister zaznaczył, że znoszenie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce jest priorytetem resortu gospodarki. – Dobre regulacje poprawią konkurencyjność polskiej gospodarki i jej atrakcyjność zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych inwestorów – wyjaśnił.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, dla rozwoju przedsiębiorczości konieczna jest liberalizacja polskiego prawa gospodarczego. – Tworząc lepsze prawo dla przedsiębiorców korzystamy także z wzorców brytyjskich. Zmniejszyliśmy na przykład poziom wymaganego kapitału zakładowego w spółce akcyjnej z 500 tys. do 100 tys. zł, a w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 tys. do 5 tys. zł, po to by łatwiej można było tworzyć przedsiębiorstwa o statusie spółek prawa handlowego. Są one bardziej transparentne i przejrzyste, co poprawa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego – powiedział.

– Obecnie pracujemy nad projektem zmiany ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która uprości procedury administracyjne i ułatwi przedsiębiorcom udział w realizacji projektów publicznych. To też formuła realizacji obowiązków publicznych przez partnerów niepublicznych, która jest bardzo rozpowszechniona na Wyspach – dodał minister Szejnfeld.

Adam Szejnfeld przedstawił także sprzyjający inwestycjom program zmian własnościowych w polskiej gospodarce. – Do 2012 r. chcemy przeprowadzić procesy prywatyzacyjne we wszystkich sektorach, także w przemyśle wydobywczym i energetyce – zapowiedział. – W sumie działania te obejmą kilkaset spółek – dodał wiceminister, zachęcając brytyjskich przedsiębiorców do udziału w prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. Pracujemy też nad nową strategią energetyczną kraju, która powinna wyznaczyć kierunki rozwoju tego sektora do roku 2030.

***

Wartość brytyjskich inwestycji w naszym kraju na koniec 2006 r. wyniosła prawie 3,8 mld euro. Z kolei polskie firmy zainwestowały w Wielkiej Brytanii w 2006 r. 828 mln euro.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), organizator V Dorocznej Konferencji Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, istnieje w Polsce od 1992 roku. Obecnie zrzesza blisko 450 firm. Działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskich kontaktów gospodarczych. Firmy zrzeszone w Izbie zatrudniają w naszym kraju ponad sto tysięcy osób.

24 kwiecień 2008r.

Z Bankiem Światowym o energetyce i PPP

Partnerstwo publiczno prywatne i energetyka to główne tematy poruszone podczas spotkania wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z Orselią Kalantzopoulos, dyrektor Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie, które odbyło się 22 kwietnia br. w Warszawie.

Pani Orselia Kalantzopoulos, dyrektor Banku Światowego, już drugi raz spotkała się z ministrem Szejnfeldem. Tym razem spotkanie poświęcono sprawom bezpieczeństwa energetycznego w Europie oraz współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w działaniach na rzecz pożytku publicznego. Wiceminister Adam Szejnfeld przedstawił aktualny stan prac nad ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. – Projekt jest prawie gotowy, niedługo powinien trafić do konsultacji społecznych – dodał. Podkreślił, że chciałby, żeby mógł być wzorem, jak tworzyć dobre prawo, które nie przypomina „instrukcji obsługi odkurzacza”. Jak najwięcej chcemy mieć więc w nowej ustawie odesłań do zdrowego rozsądku i racjonalności działań ludzi w ramach istniejącego systemu prawa i jak najmniej specprzepisów oraz nadregulacji – powiedział Adam Szejnfeld.

Podkreślił, że PPP w Polsce potrzebuje wsparcia promocyjnego zwłaszcza upowszechnia wiedzy na temat dobrych praktyk w tym zakresie. – Stworzenie Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, być może właśnie w formule PPP, ma być tego pierwszym namacalnym przykładem – zaznaczył.

W trakcie spotkania poruszono także kwestie energetyczne i omówiono możliwości współpracy z Bankiem Światowym w tym obszarze. – Najistotniejszą potrzebą w tym zakresie jest stworzenie nowoczesnego systemu budowania bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko w skali kraju, czy Unii Europejskiej, ale też całej Europy –powiedział minister Szejnfeld. W ramach dyskusji na temat nowoczesnego zarządzania tym bezpieczeństwem ważne jest natomiast rozstrzygnięcie, w jaki sposób i jakimi narzędziami powinno się operować, np. poprzez instrument państwem własności, czy też poprzez państwowego regulatora. – dodał.

Dyrektor Orsalia Kalantzopoulus potwierdziła chęć współpracy zarówno w kwestii partnerstwa publiczno-prywatnego, jaki energetyki, nie wyłączając innych obszarów zainteresowania obu stron, o których rozmawiano na poprzednich spotkaniach pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Bankiem Światowym. Odnosząc się do kwestii PPP, podkreśliła, że upowszechniając wiedzę na ten temat w Polsce trzeba zwracać uwagę na skuteczność tej formy współpracy w innych krajach, np. Hiszpanii, Irlandii czy Grecji.

***

Celem Banku Światowego jest wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej przy jednoczesnym zwalczaniu ubóstwa. Pożyczki i kredyty przyznawane przez Bank są przeznaczane na finansowanie zmian struktury gospodarczej, służących jej stabilizacji i podnoszeniu efektywności. Bank finansuje również pomoc techniczną i doradztwo. Prowadzi również analityczne prace badawcze na temat stanu gospodarek określonych krajów i całej gospodarki światowej.

22 kwiecień 2008r.

Pakiet Szejnfelda
Rząd przyjął kolejny projekt przygotowany w Ministerstwie Gospodarki

Kodeks spółek – rewolucyjne ułatwienia

Obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do 5 tys. zł., a w spółkach akcyjnych do 100 tys. zł., a także zniesienie obowiązku przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne – to tylko niektóre ze zmian zawartych w nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, którą 22 kwietnia br. przyjął rząd. Kolejne ułatwienia dla firm zostały wypracowane przez międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”.

Obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią istotną barierę rozwoju i funkcjonowania firm w Polsce nakładając na nie m.in. kosztowne, często zbędne sankcje i obowiązki administracyjne. Nowelizacja znosi m.in. obowiązek przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne. Jest to obecnie wymagane w przypadku, gdy przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat osiągnęły wartość, która zobowiązuje firmę do prowadzenia ksiąg rachunkowych (800 tys. euro rocznie).

Ponadto Kodeks utrudnia powstawanie nowych spółek poprzez wysokie wymagania względem posiadanego przez założycieli kapitału początkowego. Zaakceptowana przez rząd nowelizacja przewiduje obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 do 5 tys. zł i w spółkach akcyjnych z 500 do 100 tys. zł.

Zawierająca propozycje MG nowelizacja eliminuje też inne utrudnienia wynikające z obecnych przepisów Kodeksu spółek handlowych:

*

Ograniczenie do wartości nabywanej firmy odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zobowiązania wnoszonego aportem przedsiębiorstwa jednoosobowego. Dodatkowo przy rozliczeniach będzie obowiązywał stan finansowy spółki w chwili wniesienia, a ceny z dnia zaspokojenia wierzyciela.

*

Ograniczenie wymogów formalnych dla jednoosobowych spółek kapitałowych. Dzięki nowelizacji wspólnicy lub akcjonariusze nie będą już musieli notarialnie poświadczać podpisu składanego na oświadczeniach woli.

*

Wprowadzenie przepisów, które precyzyjnie określają dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych.

*

Skrócenie okresu zwrotu dopłat z tytułu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki. Będą one mogły zostać zwrócone wspólnikom już po miesiącu od daty publikacji ogłoszenia o zamiarze zwrotu dopłat (do tej pory okres ten wynosił 3 miesiące).

*

Znaczne ograniczenie obowiązków spółek akcyjnych w zakresie podawania do publicznej wiadomości uchwał i sprawozdań. Uchylono m.in. obowiązek ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uchwał WZA obradujących w trybie art. 405, tj. bez formalnego zwołania.

*

Obniżenie z 10 do 5 tys. zł kary nakładanej na członków zarządów spółek handlowych za złożenie niekompletnego zamówienia handlowego lub innych informacji, o których mowa w art. 127 § 5.

*

Przedłużenie o kolejne 2 lata, do 31.12.2010 r. okresu na wymagane przepisami Kodeksu podwyższenie kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.

***

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych to jedna z 21 propozycji legislacyjnych MG w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, autorstwa wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda.

Wyeliminuje ona m.in. nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników oraz obniży poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej. Projekt został uzgodniony w ramach grupy międzyresortowej, w składzie: Ministerstwo Gospodarki (projektodawca), Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

18 kwiecień 2008r.

Nie tylko złotówki – prawo dewizowe przyjazne przedsiębiorcom

- Do tej pory uważano, że obecne przepisy prawa pracy wzmacniają ochronę praw pracowników, tymczasem prowadzą one często do zmniejszania aktywności zawodowej Polaków i przenoszenia zatrudnienia do szarej strefy – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas posiedzenia Zespołu Komisji Trójstronnej ds. prawa pracy, które odbyło się 18 kwietnia w Warszawie.

- Nadmiar regulacji w tym obszarze często stanowi utrudnienie dla pracodawców i jest barierą rozwoju rynku pracy – wyjaśnił wiceminister gospodarki odnosząc się do uwag partnerów społecznych dotyczących konsultowanego na forum Zespołu Komisji Trójstronnej projektu nowelizacji Kodeksu Pracy.

Strony uzgodniły, iż prace nad zmianami prawa pracy będą kontynuowane. – Zespół rozpatrzy także propozycje zmian w Kodeksie przedstawione przez organizacje związków zawodowych oraz pracodawców – zapewnił Radosław Mleczko, wiceminister pracy.

Partnerzy określili projekt ustawy o stażu absolwenckim jako „dobry, celowy i konieczny” i zaakceptowali go. Wprowadzono jedynie niewielkie korekty, zmieniając m.in. nazwę projektu na ustawę o praktykach zawodowych. – Staż to przygotowanie do pracy w określonym zawodzie, które trwa co najmniej 6 miesięcy. Natomiast praktyka zawodowa ma charakter krótkotrwały i jest dla młodych ludzi szansą na oswojenie się ze środowiskiem pracy – uzasadnił wiceminister Szejnfeld. – Ustawa da szansę na uporządkowania tych praktyk i stworzy możliwości nabywania praktycznej wiedzy przez absolwentów – podkreślił Jacek Męcina, przewodniczący Zespołu.

Posiedzenie zakończyło konsultacje społeczne nad projektem ustawy o stażu absolwenckim i nowelizacji kodeksu pracy proponowanych przez MG w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. – Chciałbym, aby regulacje ustawowe nie zastępowały uzgodnień między ludźmi, które często są bardziej efektywne niż paragrafy – powiedział na zakończenie wiceminister Adam Szejnfeld.

Ustawa o stażu absolwenckim to jedna z 21 propozycji legislacyjnych MG w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, autorstwa wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Tworzy ona ramy prawne oraz zawiera ułatwienia dla firm przy przyjmowaniu absolwentów na staż w celu uzyskania przez nich doświadczenia zawodowego.

Nowelizacja Kodeksu Pracy to kolejne ułatwienia dla firm w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, wypracowane na forum międzyresortowego zespołu pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda, z udziałem m.in. Ministerstwa Pracy. Główne propozycje zmian to ograniczenie do 14 dni wypłacania przez pracodawcę wynagrodzeń za czas choroby pracownika oraz obowiązek wypłaty z góry wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Ponadto właściciele firm zatrudniających mniej niż dziesięciu pracowników oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie będą musiały stosować niektórych przepisów Kodeksu Pracy. Nie mają oni np. obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania i stosowania układów zbiorowych pracy, a także przywrócenia do pracy pracownika po okresie bezpłatnego urlopu (z woli pracownika) oraz w przypadku tymczasowego aresztowania. W pierwotnym projekcie nastąpi kilka zmian, m.in. polegających na odstąpieniu od przepisów umożliwiających zwalnianie z pracy kobiet w ciąży, choć dotyczyły one jedynie tzw. „zatrudnienia prywatnego”, czyli w gospodarstwach domowych.

15 kwiecień 2008r.

Nie tylko złotówki – prawo dewizowe przyjazne przedsiębiorcom

Rosnąca siła złotego wobec euro i dolara staje się coraz większą barierą wymiany gospodarczej z zagranicą. Odpowiedzią rządu na taką sytuację jest przyjęcie 15 kwietnia br. przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy prawo dewizowe, która znosi zasadę walutowości w Polsce. Jest to jedno z kluczowych działań mających na celu wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Projekt został przygotowany przez wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”.

Nowelizacja prawa dewizowego umożliwi przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Polsce dokonywanie rozliczeń także i w innych walutach niż polski złoty. Nie będzie to wymagało, jak dotychczas, uzyskania każdorazowego zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Przygotowana w Ministerstwie Gospodarki zmiana znacznie ułatwi transakcje kontrahentom, którzy nie będą musieli przeliczać waluty obcej na polską złotówkę. Obniży to koszty biurokratyczne i finansowe działalności, pozwoli także eksporterom ograniczyć ryzyko kursowe w prowadzonej działalności.

***

Nowelizacja prawa dewizowego jest jedną z ponad 20 ustaw „Pakietu na Rzecz Przedsiębiorczości”, których głównym celem jest tworzenie przyjaznego prawa gospodarczego. Przedstawione w nowelizacji propozycje zostały wypracowane w ramach grupy międzyresortowej, w której skład wchodzą m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Grupie przewodniczy wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Projekt nowelizacji prawa dewizowego pod obrady Rady Ministrów złożył, według właściwości, Minister Sprawiedliwości.

15 kwiecień 2008r.

Google – nowa inwestycja w Polsce

14,5 mln zł zainwestuje Google Poland w ośrodek badawczo-rozwojowy w Krakowie oraz centrum operacyjne we Wrocławiu. Zatrudni w obu oddziałach 270 osób. Na wniosek Ministra Gospodarki uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego wspierającego inwestycję przyjęła Rada Ministrów w dniu 15 kwietnia br.

W ramach programu firma Google Poland utworzy ośrodek badawczo–rozwojowy w Krakowie oraz centrum operacyjne we Wrocławiu. W krakowskim centrum firma będzie prowadzić badania dotyczące m.in. zarządzania przepływem informacji, udoskonalaniem istniejących silników wyszukiwarki Google oraz opracowywaniem nowych metod i koncepcji katalogowania oraz wyszukiwania informacji.

Wrocławski oddział firmy będzie z kolei prowadzić działalność związaną z implementacją produktów i usług opracowanych przez oddział krakowski. Centrum badawczemu w Krakowie przekazywać będzie sugestie dotyczące pożądanych rozwiązań wraz z identyfikacją obszarów problematycznych oraz analizą informacji zwrotnych pochodzącą od użytkowników oraz klientów firmy.

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, inwestycja i każde nowo utworzone miejsce pracy muszą zostać utrzymane przez okres co najmniej pięciu lat od dnia otwarcia ośrodków.

Nowe odziały firmy Google Poland Sp. z o.o. są tworzone z myślą o obsłudze państw Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

***

15 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Krakowie oraz Wrocławiu przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Google Operations Centre, w latach 2008 i 2009”. Całkowity koszt realizacji Programu wyniesie ponad 3 mln zł.

Ponadto Rada Ministrów na tym samym posiedzeniu przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego dot. udziału Polski w światowej Wystawie EXPO 2008 W Saragossie. Zwiększa ona budżet uczestnictwa naszego kraju w wystawie o 2,9 mln zł. Pozwoli to na zgodną z planem realizację m.in. Dnia Polski oraz projekcji multimedialnych w polskim pawilonie wystawowym.

14 kwiecień 2008r.

Dziesięć lat BCC w Gdańsku

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, był gościem honorowym Bursztynowej Gali, która 4 kwietnia br. odbyła się w Operze Bałtyk, w Gdańsku. To wielkie święto pomorskich przedsiębiorców, którzy przez ostatnie dziesięć lat tworzyli rzeczywistość gospodarczą Pomorza i całego kraju. Przedsiębiorcy Trójmiasta swoją biznesową aktywnością pobudzali rozwój nie tylko własnych firm, ale również całego regionu. Na podkreślenie zasługuje również fakt, doskonałej współpracy Gdańskiej Loży BCC z samorządem lokalnym. To właśnie dzięki tej otwartej i życzliwej współpracy, Ziemia Pomorska zmienia swoje oblicze, stając się coraz bardziej atrakcyjna – i gospodarczo, i turystycznie. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie jeszcze głębsza, gdy wejdzie w życie ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym, przygotowywana pod moim kierownictwem w Ministerstwie Gospodarki – mówił podczas wystąpienia wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Podczas jubileuszowej gali płynęły nie tylko słowa pochwały dla samej organizacji, ale tez wybijających się członków. Firmy o najmocniejszej pozycji na rynku, aktywnie zaangażowane na rzecz otoczenia okołobiznesowego oraz samej Loży, zostały natomiast nagrodzone „Bursztynowymi Statuetkami”, które wręczali, wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, prezes Business Centre Club Marek Goliszewski oraz kanclerz gdańskiej loży BCC Maciej Dobrzyniecki. Specjalne statuetki przyznano także osobom spoza środowiska BCC, które zasłużyły na uznanie, działając na rzecz miejscowej społeczności i rozwoju regionu. Otrzymali je poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski, przedsiębiorca Jan Wejchert, prezydent Grupy ITI, oraz pianista i jazzman Leszek Możdżer (prawdopodobnie jedna z największych współczesnych indywidualności jazzowych). Wyjątkowe natomiast wyróżnienie w postaci ekskluzywnego klubowego pióra BCC „Aurora” otrzymał, w dowód wdzięczności przedsiębiorców z Loży Gdańskiej BCC, arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

Jubileusz 10 lat istnienia Loży Gdańskiej Business Centre Club uświetniła Orkiestra Polskiej Filharmonii Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego z solistami Markiem Torzewskim i Magdaleną Lewandowską.

14 kwiecień 2008r.

Pilanie oddawali krew

Adam Szejnfeld, szef Okręgu Pilskiego Platformy Obywatelskiej pogratulował i podziękował działaczom stowarzyszenia Młodzi Demokraci za ich szczytną akcję zbierania krwi dla potrzebujących. Ta niezwykle humanitarna akcja jest dowodem dużej wrażliwości i odpowiedzialności, jaka przepełnia dzisiejszą młodzież. Pokazuje także, że codzienna nauka, praca oraz działalność w organizacjach społecznych nie pozwala aktywnym młodym ludziom na obojętność wobec potrzeb i nieszczęść innych ludzi. To piękne i potrzebne – powiedział minister Adam Szejnfeld.

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” na rzecz innych – W sobotę 12 kwietnia na pilskim deptaku stanął autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Akcja Młodych Demokratów pomimo opadów deszczu i niskiej temperatury cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem pilan, którzy licznie zgromadzili się w okolicach stacjonującego przy ul. śródmiejskiej autobusu. Najlepszym tego dowodem jest fakt, iż zaplanowane wcześniej zakończenie akcji poboru krwi trzeba było opóźnić o godzinę. Podczas zbiórki krew oddały 43 osoby, co oznacza, że zebrano około 20 litrów tego cennego leku, którego w żaden sposób nie można wyprodukować w sztucznych warunkach.

Akcja zorganizowana przez pilskich Młodych Demokratów objęta była honorowym patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi (krewniacy.pl). W jej trakcie zaprzyjaźnieni z pilskim SMD członkowie Maltańskiej Służby Medycznej przeprowadzili dwa efektowne pokazy ratownictwa medycznego, które były dodatkowym impulsem do pojawienia się kolejnych ochotników w autobusie RCKiK. Każda z osób, które zdecydowały się oddać krew, otrzymała osiem tabliczek czekolady oraz opaskę z informacją o grupie krwi.

Już teraz wiadomo, że to nie ostatnia zbiórka pilskich Młodych Demokratów. Następna za trzy miesiące. Dokładny termin podany wkrótce. Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia Maltańskiej Służbie Medycznej odział w Pile, oraz uczniom i dyrekcji Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. Więcej informacji na www.pila.smd.org.pl

6 kwiecień 2008r.

Zamówienia publiczne a małe firmy

Wiceminister Adam Szejnfeld w dniu 8 kwietnia wziął udział w kolejnym posiedzeniu Rządu. Rada Ministrów przyjęła podczas swojego posiedzenia m.in. dokument opracowany w Ministerstwie Gospodarki określający nowe podejście do zamówień publicznych.

Zwiększenie szans i udziału MSP w zamówieniach publicznych, a także nowe kryteria oceny ich ofert – to główne założenia „Nowego podejścia do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”. Zapisany w dokumencie opracowanym przez MG nowoczesny system zamówień publicznych zakłada przede wszystkim zwiększenie udziału małych i średnich firm w rynku zamówień publicznych, poprzez zastosowanie przejrzystych procedur oraz doradztwo i szkolenia w tym zakresie. Ponadto upowszechnienie narzędzi elektronicznych, m.in. e-podpisu, uprości udzielanie zamówień publicznych. Resort gospodarki chce również zwiększyć udział rozwiązań innowacyjnych w zamówieniach publicznych. Propozycja MG pozostawia firmom dużo swobody w przedstawianiu nowoczesnych pomysłów. Do tej pory przy udzielaniu zamówień publicznych często stosuje się kryterium najniższej ceny, a nie uwzględnia się innowacyjności oferowanych przez przedsiębiorców produktów.

Przy ocenie oferty potencjalnego wykonawcy w większym stopniu powinny być brane pod uwagę także kryteria ekologiczne i społeczne. Na większe szanse otrzymania zamówienia będą mogli liczyć dostawcy, którzy w swoich ofertach uwzględnią proekologiczne produkty lub sposób wytwarzania. Większe szanse będą mieć także firmy, które będą kierowały się zasadami społecznej odpowiedzialności w biznesie, np. zatrudniając osoby niepełnosprawne bądź poprawiając warunki pracy i płacy dostawców. W myśl nowych propozycji, będzie np. można podzielić zamówienie na części, co umożliwi udział w zamówieniu różnych wykonawców lub stworzyć konsorcjum kilku przedsiębiorców. Zamawiający będzie mógł żądać od wykonawców wyłącznie tych dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia konkretnego postępowania. Wykonawca uzyska możliwość wyboru formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia wykonania umowy, a ich katalog zostanie rozszerzony. Dopuszczalna będzie nie tylko forma pieniężna, ale również poręczenie bankowe, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa oraz poręczenie udzielane przez fundusze poręczeniowe. Stworzy to możliwość bardziej elastycznego podejścia do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców.

6 kwiecień 2008r.

MINISTER SZEJNFELD NA POMORZU
Gdańsk i Wejherowo

„Więcej wolności dla przedsiębiorczości” – to hasło przewodnie dwudniowej wizyty wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda na Pomorzu, która odbyła się 4 kwietnia br. Minister Szejnfeld podczas wizyty w Gdańsku spotkał się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przedsiębiorcami zrzeszonymi w pomorskich organizacjach przedsiębiorców i pracodawców oraz z członkami Platformy Obywatelskiej RP. Wziął udział także w jubileuszowej gali 10-lecia Gdańskiej Loży BCC. W drugim natomiast dniu wizyty minister Adam Szejnfeld odwiedził największy pomorski powiat, jakim jest Wejherowo, gdzie zapoznawał się nowoczesną produkcją pokryć blachowych w przedsiębiorstwie „BalexMetal”, także i w Wejherowie spotkał się z przedsiębiorcami tym razem zrzeszonymi w Izbie Gospodarczej w Wejherowie. W większości spotkań ministrowi Szejnfeldowi, towarzyszyli wojewoda i wicewojewoda pomorski, wicemarszałek województwa oraz przewodniczący sejmiku województwa pomorskiego.

Budowanie innej relacji pomiędzy państwem a obywatelem, tworzenie podstaw zaufania obywatela do swojego państwa, to cel i zadanie naszego rządu. Ale, by zostało zrealizowane to najpierw państwo musi obdarzyć zaufaniem obywateli, w tym przedsiębiorców. Tak więc najważniejszym naszym wyzwaniem jest budowanie wzajemnego zaufania – w ten sposób, podczas swoich spotkań minister Szejnfeld przedstawiał kredo obecnego rządu, filozofię na której mają się oprzeć planowane działania Rady Ministrów pod kierownictwem premiera Donalda Tuska. „Zaufanie, głupcze!” – tak na konferencji prasowej, parafrazując znane już hasło, „Gospodarka, głupcze!”, minister Szejnfeld hasłowo określił ideę jego działalności oraz pracy rządu.

Uniwersytet Gdański. Cykl gdańskich spotkań ministra Szejnfelda poprzedziła wizyta u rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Andrzeja Cejnowy, z którym Adam Szejnfeld rozmawiał o dalszym rozwoju uczelni oraz o rozbudowie kampusu uniwersyteckiego. Następnie minister Szejnfeld spotkał się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, podczas którego rozmawiano na temat poglądów Adama Szejnfelda na temat potrzeb zmiany zasad i doktryny tworzenia prawa w Polsce. Prawo powinno być tworzone dla ludzi uczciwych, więc nie zakazy, nakazy i sankcje wyłącznie, ale domniemanie uczciwości winno być podstawą kreowania prawnej rzeczywistości w Polsce. Dla nieuczciwych natomiast należy usprawniać stosowne instytucje praworządnego państwa zobowiązane do ścigania i karania. Inaczej nie będzie można tworzyć prawa, które jest szanowane i przestrzegane przez większość – mówił minister Adam Szejnfeld. Wiele głosów i pytań podczas ponad dwugodzinnego spotkania dotyczyło konkretnych propozycji rozwiązań prawnych proponowanych przez ministra Szejnfelda.

Urząd Marszałkowski w Gdańsku. W obecności wicewojewody, wicemarszałka i radnych minister Szejnfeld spotkał się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach gospodarczych Trójmiasta i Pomorza. Trzeba skończyć z pomawianiem przedsiębiorców, trzeba skończyć z traktowaniem każdego, jako potencjalnego przestępcę, trzeba obdarzyć przedsiębiorców większym zaufaniem, a rozwój gospodarczy będzie miał silniejszy fundament – mówił w gdańskim urzędzie Adam Szejnfeld do licznie przybyłych przedsiębiorców regionu. Na spotkaniu przewijało się wiele wątków i tematów gospodarczych, od makroekonomii do mikroekonomii, spraw związanych z energetyką, ekologią, kończąc na prawodawstwie. Przedsiębiorcy wyrażali pełne zaufanie i poparcie dla rządu w planowanych i deklarowanych przez niego działaniach.

Opera Gdańska. Minister Szejnfeld i arcybiskup Tadeusz Gocłowski byli głównymi gośćmi honorowymi jubileuszowych obchodów dziesięciolecia działalności Loży BCC w Gdańsku. Gratulując Jubilatowi i życząc dalszych sukcesów, minister Szejnfeld w kilku zdaniach odniósł się do aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i nakreślił plany rządu w tej materii na najbliższą przyszłość.

Wejherowo. Wizyta w przedsiębiorstwie „BalexMetal” była okazją do zapoznania się jak tworzyła się w ostatnich latach historia polskiej przedsiębiorczości. Mała firemka działająca w baraczku szesnaście lat temu i zatrudniająca jedną osobę, dzisiaj ma 500 milionów zł obrotu i 25% udziału w polskim rynku blach dachowych oraz płyt do budowy hal i innych obiektów mało i wielkopowierzchniowych. Stosuje też najnowocześniejsze technologie w swojej branży. O problemach małych i średnich natomiast przedsiębiorców rozmawiano w wejherowskiej Izbie Gospodarczej. Dwugodzinne spotkanie stało się okazją nie tylko do zaprezentowania lokalnym przedsiębiorcom planów rządu, ale też zapoznania się z wnioskami i postulatami, jakie firmy w tym zakresie kierują do administracji lokalnej i krajowej.

2 kwiecień 2008r.

Paragony – przechowywać czy nie?

Nawiązując do ostatnich publikacji Ministerstwo Gospodarki przypomina, że proponowany w nowelizacji Ordynacji podatkowej zapis zwalnia przedsiębiorców z obowiązku przechowywania wydruków paragonów fiskalnych. Projekt został przygotowany w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” i uzgodniony z Ministerstwem Finansów.

Obecnie przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania wydruków paragonów przez okres co najmniej 5 lat. Przepis ten nie uwzględnia specyfiki dokumentów kasowych. Jest również krytykowany ze względu na fakt, że już po kilkunastu miesiącach paragony blakną i stają się nieczytelne.

Proponowana przez wiceministra Szejnfelda nowelizacja prawa podatkowego zakłada wprowadzenie możliwości przechowywania paragonów w formie elektronicznej. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą musieli przechowywać paragonów w postaci wydruków. Kopie paragonów będzie można archiwizować na informatycznych nośnikach jednokrotnego zapisu. Pozwoli to ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt nowelizacji został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

***

Ponadto w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” proponuje się wprowadzenie innych zmian w Ordynacji podatkowej: domniemania uczciwości podatnika, zasady wykonalności decyzji dopiero po jej uprawomocnieniu się, zniesienia obowiązku posiadania dodatkowego rachunku bankowego do rozliczeń podatkowych, zniesienia solidarnej odpowiedzialności podatkowej dzierżawców z właścicielem nieruchomości, prawa domagania się zwrotu podatku zapłaconego za inną osobę, informowania o zamiarze wszczęcia kontroli z 7-dniowym wyprzedzeniem, możliwości złożenia korekty deklaracji VAT po jej zakończeniu, ujednolicenia przepisów dotyczących zasad kontroli przedsiębiorstw, rozszerzenia jawności akt postępowania podatkowego.

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej został przygotowany przez międzyresortowy zespół ekspertów pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

31 marzec 2008r.

Polscy przedsiębiorcy o polskiej gospodarce

- Ograniczenie barier, które hamują rozwój przedsiębiorczości, zmniejszenie szarej strefy oraz polepszenie sytuacji na rynku pracy to najważniejsze cele, jakie stawia przed sobą resort gospodarki – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld na spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Konfederacji Przedsiębiorców Prywatnych Lewiatan, które odbyło się 27 marca br.

Wiceszef resortu gospodarki przedstawił plan prac nad „Pakietem na rzecz przedsiębiorczości”. – Pakiet obejmuje 21 ustaw. Przygotowaliśmy już 11, a pozostałe są w trakcie analiz i konsultacji. Mam nadzieję, że PKPP Lewiatan będzie współpracował przy opiniowaniu naszych propozycji – dodał.

Wiceminister Szejnfeld wspomniał o programie obniżania obciążeń administracyjnych, realizowanym we wszystkich krajach UE. – Włączyliśmy się aktywnie w jego realizację i planujemy do 2010 roku zredukować o 25 proc. obciążenia administracyjne – podkreślił wiceszef MG.

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy podkreślali potrzebę zmian prawnych m.in. w systemie podatkowym oraz dotyczących zatrudniania pracowników. – Istnieje wiele absurdów prawnych, z którymi ciągle walczymy – wskazywał Wojciech Lubiewa-Wieleżyński z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jako nie mniej ważną podkreślono potrzebę zmian w prawie dotyczącym infrastruktury i budownictwa, o czy wspominali eksperci Lewiatana Jeremi Mordasiewicz i Ryszard Kowalski

Wiceminister Szejnfeld obiecał stabilizację prawa oraz zwiększenie jego przejrzystości. – Chcemy, aby przepisy dotyczące działalności gospodarczej był jasne i ułatwiające prowadzenie firmy. Powinniśmy promować aktywnych obywateli a nie ich karać – dodał.

31 marzec 2008r.

Kolejna ustawa z „Pakietu Szejnfelda”
Ułatwienie dla małych i średnich firm. Nowelizacja ustawy o rachunkowości w Sejmie

28 marca br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości, przygotowanego w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Ustawa pozwoli firmom osiągającym roczne przychody do 1 mln 200 tys. euro skorzystać z uproszczonej księgowości. Ułatwi to małym i średnim firmom rozliczanie z fiskusem.

Obecnie z uproszczonych procedur mogą korzystać firmy z rocznym przychodem do 800 tys. euro. Podwyższenie tego progu to jeden z głównych postulatów przedsiębiorców, domagających się obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki tej zmianie zostanie również ograniczona szara strefa, związana z nie ujawnianiem przez niektórych przedsiębiorców całości przychodów.

Ponadto w ustawie zawarte zostały przepisy umożliwiające wprowadzenie nowych regulacji w trakcie roku obrotowego.

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości jest częścią „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, przygotowywanego przez międzyresortową grupę pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Projekt został przyjęty przez rząd 5 lutego br.

***

W ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” trwają prace nad 21 ustawami. Do tej pory przygotowano już 11 projektów ustaw. Obok ustawy o rachunkowości i sdg są to także: Ordynacja podatkowa, Kodeks spółek handlowych, Kodeks pracy, ustawa o stażu absolwenckim, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Prawo upadłościowe i naprawcze (tzw. upadłość konsumencka), Kodeks postępowania karnego, ustawa o izbach gospodarczych oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

28 marzec 2008r.

Polsko-niemieckie interesy
Spotkanie wiceministra Szejnfelda z przedstawicielami niemieckiego biznesu

Energetyka, prywatyzacja, ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce oraz partnerstwo publiczno-prywatne to główne tematy rozmowy wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie odbyło się 28 marca br. w Warszawie.

Budowanie bezpieczeństwa energetycznego, ale nie tylko w skali kraju, czy nawet Unii Europejskiej, ale całej Europy, to jedno z najważniejszych wyzwań, które stoi przed rządami państw naszego kontynentu – powiedział wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld. Przedstawił też problemy, z jakimi zmierzyć się musi obecny rząd w Polsce, a związanymi z dziesiątkami lat zapóźnień i zaniechań inwestycyjnych w zakresie głównie elektroenergetyki, ale nie tylko. Minister zwrócił również uwagę na problemy, jakie niosą dla polskiej i europejskiej gospodarki nowe, proekologiczne rozwiązania Unii Europejskiej.

Mówiąc o zadaniach dotyczących utrzymania wzrostu gospodarczego w naszym kraju, minister Szejnfeld wspomniał o programie prywatyzacji przedsiębiorstw z udziałem własności państwowej, koncepcjach i projektach dotyczących zmian w zakresie finansów publicznych, w tym systemu podatkowego oraz o nowych koncepcjach dotyczących promocji polskiej Gospodarki i ściągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski.

Wiceszef resortu gospodarki przypomniał również założenia projektów ustaw, nad którymi pracuje MG w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Znajdują się w nim ważne rozwiązania dla małych i średnich firm, m.in. ustawa o sdg. – Rozszerza ona wiążącą interpretację prawa. Oznacza to, że jeżeli w ciągu 30 dni właściwy organ administracyjny nie odpowie na wniosek przedsiębiorcy, prawomocne stanie się postępowanie proponowane przez właściciela firmy – powiedział wiceminister. – W relacjach z przedsiębiorcami chcemy budować zasadę domniemania uczciwości – dodał.

Domniemanie uczciwości ma obowiązywać także w ustawie o ordynacji podatkowej. – Jeśli wystąpi podejrzenie, że naruszono prawo, obywatel nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu – wyjaśnił wiceminister.

Przypomniał, że MG przygotowuje także zmiany w kodeksie spółek handlowych. – Chcemy obniżyć poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej – dodał minister Szejnfeld. Reformy nie ominą także kodeksu pracy, nad którego nowelizacją trwają właśnie prace. – Naszą ambicją jest dostosowanie polskiego prawa pracy do nowoczesnej gospodarki XXl wieku – powiedział wiceminister.

Minister Szejnfeld poruszył również kwestię partnerstwa publiczno-prywatnego, która z powodzeniem jest realizowana m.in. w Republice Federalnej Niemiec. Do konsultacji nad ustawą o PPP wiceminister zaprosił przedstawicieli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz inne organizacje pozarządowe i z otoczenia biznesu. – Niech ta ustawa będzie przykładem partnerstwa także w tworzeniu prawa – podkreślił wiceszef MG. Dodał, że rząd jest otwarty na sugestie organizacji pracodawców dotyczące wdrażania programów pilotażowych i promujących inicjatywę partnerstwa publiczno-prywatnego.

21 marzec 2008r.

Młodzież i minister

Nie lada przeżyciem okazała się dla młodzieży z gimnazjum w Szamotułach oraz licealistów z Krotoszyna, wizyta w Sejmie, która była jednym z punktów szkolnych wycieczek. Podczas zwiedzania parlamentu do grupy dołączył wiceminister gospodarki, wielkopolski poseł Platformy Obywatelskiej Adam Szejnfeld, który przez prawie godzinę stał się dla młodzieży przewodnikiem po sprawach Sejmu i Senatu RP.

Podczas spotkania gimnazjaliści i licealiści mogli osobiście dowiedzieć się jak wygląda codzienna praca w Sejmie podczas trwania jego obrad, jak pracują posłowie i senatorowie, obsługa klubów, dziennikarze parlamentarni. Podczas wizyty na galerii młodzież obserwowała obrady Sejmu i wsłuchiwała się w dyskusję nad tworzeniem i nowelizowaniem obowiązującego w Polsce prawa. Mięli szczęście, ponieważ akurat, gdy odwiedzili sejm i obserwowali obrady, trwała dyskusja nad kolejnym projektem ustawy z „Pakietu Szejnfelda”.

Podczas spotkania minister Adam Szejnfeld odpowiadał na pytania młodzieży z zakresu prawa konstytucyjnego, funkcjonowania i pracy organów Sejmu, polityki oraz współpracy między parlamentem, a rządem. Minister Szejnfeld nie omieszkał podzielić się z młodymi ludźmi anegdotkami z Wiejskiej, których podczas wielu lat jego pracy w parlamencie, troszkę się uzbierało.


21 marzec 2008r.

Indie – kolejne spotkanie

Wiceminister Gospodarki Adam Szejnfeld kolejny raz spotkał się z Ambasadorem Indii, panem Chandra Mohanem Bhandari. Przedmiotem rozmowy były przygotowania do pierwszej sesji Polsko-Indyjskiej Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, której posiedzenie zaplanowane jest na 26 – 29 maja br. w New Delhi. Spotkanie odbyło się 20 marca br. w siedzibie ministerstwa.

Wiceminister Adam Szejnfeld podkreślił, że strona polska jest w trakcie przygotowywania propozycji tematów, którymi może zająć się wspólna Komisja Polsko – Indyjska. – Dla nas priorytetem jest innowacyjność gospodarki, dlatego zależy nam, aby rozmowy, oprócz tradycyjnych sektorów i branż, dotyczyły również sektora badawczo-rozwojowego – dodał. Zaznaczył, że polskie jednostki badawczo – rozwojowe są bardzo zainteresowane podjęciem współpracy ze stroną indyjską.

Ambasador Indii, Chandr Mohan Bhandari wyraził przekonanie, ze wyniki prac Komisji Wspólnej będą korzystne dla obu stron. Zaproponował, by przy okazji wyjazdu delegacji rządowej rozważyć ewentualny wyjazd delegacji polskich samorządowców i biznesmenów. – Jest duże zainteresowanie waszym krajem ze strony indyjskich przedsiębiorców – zaznaczył ambasador.

Według wiceministra Adama Szejnfelda udział samorządowców i przedsiębiorców w spotkaniu Komisji jest bardzo dobrym pomysłem. – Chcemy, żeby posiedzenie Komisji było nie tylko spotkaniem politycznym, ale także ważnym spotkaniem gospodarczym przenoszącym się na rozwój naszych stosunków handlowych i inwestycyjnych – dodał.

***

Polsko-Indyjska Wspólna Komisja ds. Współpracy Gospodarczej powołana została na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, podpisanej w Warszawie w maju 2006 r. Decyzja o terminie rozpoczęcia jej prac zapadła podczas styczniowej wizyty wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w Indiach – pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się 26 – 29 maja br. w New Delhi. Polskiej delegacji przewodniczyć będzie Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Na czele delegacji indyjskiej, stanie Ajay Shankar, sekretarz stanu w Ministerstwie Handlu i Przemysłu.

20 marzec 2008r.

Zmiana

W ostatnim czasie nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora biura poselskiego, posła Adama Szejnfelda – Antoni Kolasa zastąpił Rafała Kusa na stanowisku szefa biura poselskiego posła Adama Szejnfelda, obecnie wiceministra Gospodarki. Rafał Kus bowiem, dotychczasowy dyrektor biura, który pracował w nim od dawna – najpierw jako społeczny asystent, potem, jako kierownik biura, aż w końcu jako dyrektor – został zawodowym asystentem wiceministra gospodarki w Warszawie. Jego miejsce zajął Antoni Kolasa, dotychczasowy współpracownik pilskiego posła Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Koła PO w Szamocinie.

Kontakt na biuro i na jego szefa:

Antoni Kolasa,
64-920 Piła, ul. Śródmiejska 20/1,
tel./fax. 067-212-51-35;
0-602-738-542;
e-mail: Antoni.Kolasa@szejnfeld.pl; biuro@szejnfeld.pl;

Kontakt na asystenta wiceministra Gospodarki, Rafała Kusa:

00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel.
022-693-53-46;
0-695-255-524;
email: Rafal.Kus@szejnfeld.pl

19 marzec 2008r.

Zmieniamy prawo gospodarcze w Polsce

- Chcemy, aby tworzenie prawa gospodarczego w Polsce oparte było na wolności i zachętach, a nie, jak dotychczas, na zakazach i karach. Zmianę tej zasady rozpocznie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, której pierwsze czytanie odbędzie się dzisiaj w Sejmie – powiedział Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 marca br. w siedzibie ministerstwa.

Wiceminister Adam Szejnfeld przypomniał, że nowelizacja ustawy o sdg przewiduje pięć nowych grup przepisów. – Umożliwia przedsiębiorcom zawieszanie działalności gospodarczej, rozszerza wiążącą interpretację prawa, wprowadza zasadę, która nie pozwala organom administracji publicznej odmówić przyjęcia niekompletnych wniosków, bądź żądać dokumentów, których nie przewiduje prawo. Ponadto wdraża postanowienia traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w zakresie czasowego świadczenia usług oraz uelastycznia zasady oznakowania towarów i usług – wymienił wiceminister Szejnfeld.

Według niego bardzo istotne i długo oczekiwane przez przedsiębiorców są dwa rozwiązania zawarte w nowelizacji. Pierwszy z nich to możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 2 lat, a drugi to rozszerzenie przepisów dotyczących wiążącej interpretacji prawa. – Zawiesić działalność będą mogli wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Nowelizacja przewiduje możliwość wielokrotnego zawieszania. Będzie to zależało tylko od decyzji przedsiębiorcy, a nie od woli urzędników, jak było do tej pory – powiedział wiceminister. Zaznaczył, że w trakcie zawieszenia, przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy oraz składać miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych VAT. – Oczywiście będzie to mógł robić dobrowolnie – dodał.

Wiceminister przypomniał, że po raz pierwszy w historii rozszerzenie wiążącej interpretacji prawa obejmie wszystkie daniny publiczne. Pozwoli to przedsiębiorcy zapytać właściwy organ administracyjny, w jaki sposób ma zrealizować swój obowiązek prawny. Jeśli urząd w ciągu 30 dni nie odpowie na wniosek, będzie to oznaczało prawomocność postępowania zaproponowanego przez przedsiębiorcę. – To rozwiązanie zwiększy podmiotowość przedsiębiorcy, jego pozycję wobec urzędów, a zarazem będzie elementem uzupełniającym ideę, którą w całym pakiecie chcemy wprowadzić, a więc budowanie domniemania uczciwości – wyjaśnił wiceminister Szejnfeld.

Podkreślił, że trwają już pracę nad drugim etapem nowelizacji tej ustawy. – Chodzi przede wszystkim o długo oczekiwane zmiany dotyczące m.in. „jednego okienka”, ograniczania kontroli oraz zmniejszenie reglamentacji działalności – dodał. Wiceminister Szejnfeld zaznaczył jednak, że jeśli chodzi o „jedno okienko” to docelowym projektem będzie możliwość rejestracji firmy przez internet, czyli tzw. „zero okienka”.

Wiceminister przypomniał, że ustawa o sdg jest jedną z 21 ustaw przygotowanych w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. – Pakiet ten ma zmienić prawo gospodarcze, które od wielu lat nie daje szans na rozwój przedsiębiorczości – dodał.

Jego zdaniem przeregulowane prawo gospodarcze odpowiada w głównej mierze za tworzenie i funkcjonowanie szarej strefy, z powodu której budżet Państwa traci rokrocznie od 20 do 30 mld złotych. Podkreślił również, że złe, często nie nadające się do praktycznego zastosowania przepisy powodują, że Polska słabo wypada w rankingach oceniających swobodę gospodarczą. – Badania Banku Światowego w raporcie „Doing Business” pokazują, że Polska np. w łatwości prowadzenia działalności gospodarczej zajmuje 74. miejsce na 178. badanych państw, a w kategorii rozpoczynanie działalności gospodarczej dopiero 129 miejsce. Natomiast w kategorii łatwość uzyskiwania licencji 156 miejsce – wymienił wiceminister Szejnfeld. – Będziemy to zmieniać. W tym celu powstał właśnie „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości” – dodał.

***

W ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” trwają prace nad 21 ustawami. Do tej pory grupa międzyresortowa pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda przygotowała już 11 projektów ustaw, oprócz sdg są to także: Ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości, Kodeks spółek handlowych, Kodeks pracy, ustawa o stażu absolwenckim, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Prawo upadłościowe i naprawcze (tzw. upadłość konsumencka), Kodeks postępowania karnego, ustawa o izbach gospodarczych oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

18 marzec 2008r.

WIĘCEJ PRAW, WIĘCEJ WOLNOŚCI
Pierwsza ustawa z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” w Sejmie

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) przygotowana przez wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda trafiła do Sejmu. Jest to pierwszy etap zmian przepisów ułatwiających prowadzenie firm w Polsce w ramach tzw. „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”.

Projektowane przepisy nowelizacji zmierzają do realizacji następujących 5 celów szczegółowych:

1) umożliwienia przedsiębiorcom zawieszania działalności gospodarczej,

2) rozszerzenia, poza prawo podatkowe, możliwości wydawania wiążących interpretacji tj. o wszystkie daniny publiczne, w tym w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

3) wprowadzenia zasady, iż organy administracji publicznej nie mogą odmówić przyjęcia wniosku niekompletnego, nie będą mogły żądać także dokumentów których przedłożenia nie przewidują przepisy prawa.

4) wdrożenia postanowień: Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Umowy ze Szwajcarią w zakresie czasowego świadczenia usług,

5) uelastycznienia zasad oznakowania towarów.
Przyjęta przez rząd 5 lutego br. nowelizacja SDG wprowadza dwa kluczowe instrumenty. Pierwszy z nich to możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 2 lat, a drugi to rozszerzenie przepisów dotyczących wiążącej interpretacji prawa. To pierwszy etap nowelizacji tej ustawy. Drugi przewiduje wprowadzenie w życie „jednego okienka”, ograniczenia kontroli oraz zmniejszenie reglamentacji administracyjnej.

I. Zawieszenia działalności gospodarczej – z tego rozwiązania będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy z powodów osobistych lub ekonomicznych, nie mogą jej prowadzić, ale nie chcą jej też wyrejestrować. Oznacza to, że w czasie zawieszenia działalności, przedsiębiorcy nie będą:

- opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- uiszczać zaliczek na podatek dochodowy,

- składać miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych VAT.

Natomiast w przypadku podatku dochodowego będą składać tylko zerowe rozliczenie roczne. W tym czasie, właściciele firm będą mogli jednak prowadzić niezbędne działania mające na celu podtrzymywanie działalności np. uiszczanie podatku od nieruchomości, czy płacenie czynszu. Nie będzie to traktowane, jak do tej pory, jako przesłanka prowadzenia działalność gospodarczej.

II. Rozszerzenie przepisów dotyczących wiążącej interpretacji prawa na wszystkie daniny publiczne np. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, to kolejna, ważna propozycja nowelizacji. Pozwoli to przedsiębiorcy zapytać właściwy organ administracyjny, w jaki sposób ma zrealizować swój obowiązek prawny. Wiążąca interpretacja prawa będzie wydawana w formie decyzji administracyjnej, co oznacza, że wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo odwołania się od tego orzeczenia. Jeśli organ w określonym terminie nie odpowie na wniosek, to będzie to oznaczało prawomocność postępowania zaproponowanego przez przedsiębiorcę. Ustawa zakłada ponadto, że organy administracji publicznej nie będą mogły odmówić przyjęcia niekompletnego wniosku oraz żądać dokumentów, których obowiązek złożenia nie wynika wprost z przepisów prawa. Umożliwienie złożenia niekompletnego wniosku, a następnie uzupełnienie brakujących dokumentów znacznie przyśpieszy załatwienie sprawy przez przedsiębiorcę.

***

W ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” przygotowywanych jest ponad 20 ustaw. Do tej pory grupa międzyresortowa pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda przygotowała już 11 projektów, oprócz SDG są to także:

1. Ordynacja podatkowa – wprowadzi domniemanie uczciwości podatnika. Projekt zakłada m.in., że jeśli wystąpi podejrzenie, że doszło do naruszenia prawa, obywatel nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji tych podejrzeń, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie prawa. Podatnik nie będzie zobowiązany więc np. do zapłaty podatku, jeśli decyzja urzędu o jego egzekucji nie będzie ostateczna.

2. Ustawa o rachunkowości – ułatwi małym i średnim przedsiębiorcom rozliczenia z fiskusem. Podniesie próg obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w małej firmie z dzisiejszych 800 tys. euro do 1,2 mln euro.

3. Kodeks spółek handlowych – skreśli nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników oraz obniża poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej.

4. Kodeks pracy – skróci okres, za który pracodawca wypłaci wynagrodzenie za czas zwolnienia chorobowego. Ponadto w projekcie wyodrębnione zostały regulacje dotyczące zatrudniania przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i mikroprzedsiębiorców.

5. Kodeks cywilny i prawo dewizowe – wprowadzi możliwość rozliczania się przedsiębiorców w walutach wymienialnych, innych niż polski złoty, bez obowiązku uzyskania zezwolenia prezesa NBP. Ułatwi to rozliczenia, bez konieczności biurokratycznego i kosztownego przeliczania obcych walut na polską złotówkę, ale tez przyczyni się do zmniejszenia ryzyka kursowego.

6. stażu absolwenckim – ułatwi przyjmowanie absolwentów na staż w celu uzyskania doświadczenia zawodowego.

7. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – ograniczy zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (spółki, spółdzielnie itp.). W projekcie zmniejszono wysokość kar grożących podmiotom zbiorowym. Ponadto wzmacnia się prawo do obrony podmiotu zbiorowego poprzez przyznanie mu prawa kasacji.

8. Prawo upadłościowe i naprawcze (tzw. upadłość konsumencka) – wprowadzi możliwości upadłości osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą.

9. Kodeks postępowania karnego – wzmacnia prawo do obrony przez wyraźne wprowadzenie obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie do skorzystania z pomocy adwokata. Przewiduje się eliminację możliwości przeciągania tymczasowego aresztowania na długie miesiące, a niekiedy nawet lata.

10. o izbach gospodarczych – rozszerzy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez oddziały izb poprzez tworzenie przez nie jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

W ramach pierwszej części Pakietu, w opracowywaniu na poziomie grupy międzyresortowej jest jeszcze 11-y projekt tj. ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

17 marzec 2008r.

INNOWACYJNA WIELKOPOLSKA

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich pt: „Kreacja dla północnej Wielkopolski”, która 17 marca br. odbyła się w Wągrowcu. Podczas swojego wystąpienia minister Szejnfeld podkreślał rolę innowacyjności w rozwoju nowoczesnej gospodarki XXI wieku. “Polskie samorządy oraz przedsiębiorstwa muszą starać się o systematyczne zwiększanie swojej konkurencyjności poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, temu celowi służyć będą projekty realizowane w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, programy regionalne a także zmiany legislacyjne podejmowane przez rząd m.in. wprowadzenie w życie „pakietu dla przedsiębiorczości” – powiedział Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki.

Podczas spotkania posumowano również efekty realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich programu FAKIR, czyli Forum Aktywizacji i Kooperacji Innowacji Regionalnej. W czasie trwania programu powołano do życia m.in. Konwent Starostów Północnej Wielkopolski oraz doprowadzono do większej integracji samorządów i wspólnot lokalnych. Realizacja programu FAKIR miał na celu przede wszystkim: koordynację regionalnej strategii informacji poprzez stworzenie i wprowadzenie w życie regionalnej sieci innowacji, tworzenie sieci współpracy, szerzenie pozytywnego nastawienia do innowacji oraz zapewnienie powszechnego standardu usług poprzez dostęp do informacji i wsparcia dla rozwoju i promocji innowacji. Cieszę się, iż w północnej Wielkopolsce realizowane są programy, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do zwiększania atrakcyjności tego obszaru województwa wielkopolskiego. Podsumowanie projektu FAKIR, pokazuje ile dobrych i pożytecznych inicjatyw udało się zrealizować, których pozytywne efekty możemy dostrzegać już dziś.

W konferencji oprócz wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, wzięli udział Piotr Głowski i Mieczysław Augustyn – senatorowie RP, Piotr Waśko – poseł na Sejm RP oraz wicemarszałek województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak.

17 marzec 2008r.

NA RZECZ WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI

Słowo „innowacja”, było odmieniane we wszystkich przypadkach, podczas posiedzenia Wielkopolskiej Rady ds. Innowacyjności, które obyło się 17 marca br. tym razem nie w Poznaniu, a w Wągrowcu, dla podkreślenia, iż innowacyjność dotyczy wszystkich ośrodków, bez względu na ich położenie czy wielkość. Gościem honorowym Rady, był wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, który prezentował opracowywaną przez rząd strategię pozyskiwania nowych kierunków zwiększania innowacyjności gospodarki w latach 2007 – 2013.

Polska polityka innowacyjna na lata 2007-2013 została określona w dokumencie strategicznym „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”, który zawiera ocenę stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi stworzenie w polskich realiach gospodarki opartej na wiedzy, w której siłą przedsiębiorców na konkurencyjnych rynkach będzie ich wysoka innowacyjność: kadra dla nowoczesnej gospodarki, badania na rzecz gospodarki, własność intelektualna oraz infrastruktura dla innowacji, to obok kapitału na innowacje, najważniejsze kierunki działań na rzecz wzrostu innowacyjności.

W swoim wystąpieniu minister Adam Szejnfeld mówił: „Patrząc na rozwój gospodarczy Polski do 2013 r. należy stwierdzić, że wyczerpywać się będą dotychczasowe źródła wzrostu gospodarczego takie jak: relatywnie niskie koszty pracy, dostępność tanich surowców, korzystne położenie geograficzne, czy akcesja do Unii Europejskiej. Szukać zatem należy nowych źródeł przewagi konkurencyjnej”.

Podczas wygłoszonej prelekcji minister Adam Szejnfeld zaznaczył również, iż trendy rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że jedynie budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach może zagwarantować trwały rozwój w perspektywie krótko i średnioterminowej. Dlatego też Ministerstwo Gospodarki i Rząd Donalda Tuska będzie skupiać się na budowaniu w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.

W posiedzeniu Wielkopolskiej Rady ds. Innowacyjności wzięli udział przedstawiciele świata nauki, biznesu samorządowcy, posłowie i senatorowie z Wielkopolski.

16 marzec 2008r.

Piła, Wągrowiec

Proprzedsiębiorcza nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zakończenie pracy nad I etapem „Pakietu dla przedsiębiorczości”, ustawy z zakresu wsparcia społecznego, otwarcie programu dotyczącego turystyki wodnej i w końcu oddanie do użytku po remoncie Biura Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej RP w Pile – to tematy konferencji prasowej, jaka 17 marca br. odbyła się w Pile. W konferencji uczestniczyli wiceminister gospodarki, Adam Szejnfelda oraz senatorowie Piotr Głowski i Mieczysław Augustyn.

Podczas konferencji prasowej minister Adam Szejnfeld, przedstawił po raz pierwszy publicznie, właśnie dziennikarzom ziemi pilskiej, szczegółowe rozwiązania zawarte w przygotowywanej pod jego kierownictwem, nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt nowelizacji zakłada m.in. możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, rozszerzenie wiążącej interpretacji prawa na wszystkie daniny publiczno – prawne oraz brak wiele innych ważnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Jestem przekonany, iż zaproponowane przeze mnie zmiany przyczynią się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz ułatwią życie tysiącom obywateli naszego kraju. Wprowadzana nowelizacja jest długo oczekiwaną i postulowaną przez samych przedsiębiorców reformą ustawy o SDG. Cieszy mnie fakt, iż już 4 miesiące po objęciu urzędu wiceministra gospodarki, mogę prezentować konkretne dokonania znaczących ułatwień i odciążeń dla przedsiębiorców – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Adam Szejnfeld.

W tym samym dniu minister Adam Szejnfeld, spotkał się z zarządem koła i powiatu Platformy Obywatelskiej RP w Wągrowcu. Podczas spotkania omawiano bieżącą sytuacje PO w Powiecie Wągrowieckim oraz dyskutowano o planach działań na rok obecny.

15 marzec 2008r.

Minister Szejnfeld na Forum Bankowym

- System bankowy odgrywa istotną rolę w budowaniu bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Nie chodzi tu tylko o zasoby pieniężne, ale także o działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości finansowej w społeczeństwie. – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld podczas Forum Bankowego, które odbyło się 12 marca br. w Warszawie.

Wiceminister Adam Szejnfeld podkreślił, że rząd podejmuje szereg działań mających na celu wspieranie bankowości w Polsce oraz budowanie w społeczeństwie zaufania do państwa. – We współpracy z ministrem finansów Janem Rostowskim chcemy znowelizować ustawę Ordynacja podatkowa. Wprowadzimy m.in. zasadę domniemania niewinności według której organy skarbowe będą egzekwować należności podatkowe dopiero wtedy, gdy decyzja będzie miała charakter ostateczny, bądź zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu – dodał.

Zaznaczył, że jest to fundamentalna zmiana w podejściu do stanowienia prawa, która jako norma będzie stosowana podczas prac nad kolejnymi ustawami wchodzącymi w skład „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. – Obecny rząd będzie wprowadzał zmiany, które mają na celu, osiągnięcie przez Polskę poziomu rozwoju państw starej Unii Europejskiej w 2015 roku. Cel jest ambitny, ale szanse na to są duże – mówił wiceminister Szejnfeld. Podkreślił jednocześnie, że nie da się tego osiągnąć bez prężnie działającego systemu bankowego.

***

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld był gościem Forum Bankowego 2008 r., które odbywało się pod hasłem ”Doświadczenia zagranicznych rynków finansowych dla rozwoju sektora bankowego w Polsce”.

Forum Bankowe to doroczna konferencja środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze dla branży problemy i wyzwania gospodarcze. W obradach Forum uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

14 marzec 2008r.

WIĘCEJ PRAW, WIĘCEJ WOLNOŚCI
Pierwsza ustawa z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” w Sejmie

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) przygotowana przez wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda trafiła do Sejmu. Jest to pierwszy etap zmian przepisów ułatwiających prowadzenie firm w Polsce w ramach tzw. „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”.

Nowelizacja ustawy o sdg przyjęta przez rząd 5 lutego br. wprowadza dwa kluczowe instrumenty. Pierwszy z nich to możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 2 lat, a drugi to rozszerzenie przepisów dotyczących wiążącej interpretacji prawa. To pierwszy etap nowelizacji tej ustawy. Drugi przewiduje wprowadzenie w życie „jednego okienka”, ograniczenia kontroli oraz zmniejszenie reglamentacji administracyjnej.

Z zawieszenia działalności gospodarczej będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy z powodów osobistych lub ekonomicznych, nie mogą jej prowadzić, ale nie chcą jej też wyrejestrować. Oznacza to, że w czasie zawieszenia działalności, przedsiębiorcy nie będą:

- opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- uiszczać zaliczek na podatek dochodowy,

- składać miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych VAT.

Natomiast w przypadku podatku dochodowego będą składać tylko zerowe rozliczenie roczne. W tym czasie, właściciele firm będą mogli jednak prowadzić niezbędne działania mające na celu podtrzymywanie działalności np. uiszczanie podatku od nieruchomości, czy płacenie czynszu. Nie będzie to traktowane, jak do tej pory, jako przesłanka prowadzenia działalność gospodarczej.

Kolejną ważną propozycją jest rozszerzenie przepisów dotyczących wiążącej interpretacji prawa na wszystkie daniny publiczno – prawne np. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pozwoli to przedsiębiorcy zapytać właściwy organ administracyjny, w jaki sposób ma zrealizować swój obowiązek prawny. Wiążąca interpretacja prawa będzie wydawana w formie decyzji administracyjnej, co oznacza, że wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo odwołania się od tego orzeczenia. Jeśli organ w określonym terminie nie odpowie na wniosek, to będzie to oznaczało prawomocność postępowania zaproponowanego przez przedsiębiorcę. Ustawa zakłada ponadto, że organy administracji publicznej nie będą mogły odmówić przyjęcia niekompletnego wniosku oraz żądać dokumentów, których obowiązek złożenia nie wynika wprost z przepisów prawa. Umożliwienie złożenia niekompletnego wniosku, a następnie uzupełnienie brakujących dokumentów znacznie przyśpieszy załatwienie sprawy przez przedsiębiorcę.

***

W ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” przygotowywanych jest 20 ustaw. Do tej pory grupa międzyresortowa pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda przygotowała już 11 projektów, oprócz SDG są to także:

1. Ordynacja podatkowa – wprowadzi domniemanie uczciwości podatnika. Projekt zakłada m.in., że jeśli wystąpi podejrzenie, że doszło do naruszenia prawa, obywatel nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji tych podejrzeń, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie prawa. Podatnik nie będzie zobowiązany więc np. do zapłaty podatku, jeśli decyzja urzędu o jego egzekucji nie będzie ostateczna.

2. Ustawa o rachunkowości – ułatwi małym i średnim przedsiębiorcom rozliczenia z fiskusem. Podniesie próg obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w małej firmie z dzisiejszych 800 tys. euro do 1,2 mln euro.

3. Kodeks spółek handlowych – skreśli nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników oraz obniża poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej.

4. Kodeks pracy – skróci okres, za który pracodawca wypłaci wynagrodzenie za czas zwolnienia chorobowego. Ponadto w projekcie wyodrębnione zostały regulacje dotyczące zatrudniania przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i mikroprzedsiębiorców.

5. Kodeks cywilny i prawo dewizowe – wprowadzi możliwość rozliczania się przedsiębiorców w walutach wymienialnych, innych niż polski złoty, bez obowiązku uzyskania zezwolenia prezesa NBP. Ułatwi to rozliczenia, bez konieczności biurokratycznego i kosztownego przeliczania obcych walut na polską złotówkę, ale tez przyczyni się do zmniejszenia ryzyka kursowego.

6. Stażu absolwenckim – ułatwi przyjmowanie absolwentów na staż w celu uzyskania doświadczenia zawodowego.

7. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – ograniczy zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (spółki, spółdzielnie itp.). W projekcie zmniejszono wysokość kar grożących podmiotom zbiorowym. Ponadto wzmacnia się prawo do obrony podmiotu zbiorowego poprzez przyznanie mu prawa kasacji.

8. Prawo upadłościowe i naprawcze (tzw. upadłość konsumencka) – wprowadzi możliwości upadłości osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą.

9. Kodeks postępowania karnego – wzmacnia prawo do obrony przez wyraźne wprowadzenie obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie do skorzystania z pomocy adwokata. Przewiduje się eliminację możliwości przeciągania tymczasowego aresztowania na długie miesiące, a niekiedy nawet lata.

10. O izbach gospodarczych – rozszerzy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez oddziały izb poprzez tworzenie przez nie jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

W ramach pierwszej części Pakietu, w opracowywaniu na poziomie grupy międzyresortowej jest jeszcze 11 projekt tj. ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

12 marzec 2008r.

Spotkanie z sekretarzami Królestwa Holandii

Ułatwienia dla przedsiębiorców i unijny program Better Regulation to dwa główne tematy rozmów wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z przedstawicielami rządu Królestwa Niderlandów. Spotkanie odbyło się 10 marca br. w Warszawie.

Wiceminister Szejnfeld poinformował o prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki pracach związanych z redukcją obciążeń administracyjnych w ramach unijnego programu Better Regulation. – Stworzenie przejrzystego prawa to jedno z kluczowych zadań, jakie stoi przed obecnym rządem – podkreślił. Zwrócił uwagę, że Polska postawiła sobie ambitny cel, jakim jest redukcja obciążeń administracyjnych o 25 proc. do 2010 r. Zmiany będą dokonywane w kilku priorytetowych obszarach: środowisko, prawo pracy, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zabezpieczenie społeczne, usługi turystyczne, prawo pobiercze, prawo działalności gospodarczej.

Podczas spotkania poruszono także kwestię systemu sporządzania Ocen Wpływu Komisji Europejskiej (Impact Assessment) projektów regulacji. – Komisja planuje w tym roku zmianę wytycznych do sporządzania Ocen Wpływu. Będziemy postulować, aby KE badała wpływ nowych regulacji na gospodarki nowych państw członkowskich już na etapie określania ich celów – dodał. Zdaniem wiceministra są one wrażliwsze na zmiany, niż rozwinięte gospodarki „piętnastki” i mogą dotkliwiej odczuwać koszty nowych regulacji.

W spotkaniu uczestniczyli Sekretarze Generalni Królestwa Niderlandów: Chris Buijink – Ministerstwo Spraw Ekonomicznych, Hans van der Vlist – Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska, Wim Kuijken – Ministerstwo Transportu, Prac Publicznych i Gospodarki Wodnej, Roel Bekker – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Andre van der Zande – Ministerstwo Rolnictwa.

***

Wizyta Sekretarzy Generalnych Królestwa Niderlandów w Polsce odbyła się ramach cyklu corocznych spotkań przedstawicieli rządu Holenderskiego z reprezentantami władz krajów członkowskich Unii Europejskiej.

12 marzec 2008r.

Zaufanie państwa do obywatela
Rewolucja w Ordynacji podatkowej

Budowanie zaufania państwa do obywatela, to uznawanie zasady domniemania uczciwości. Obecny rząd zamierza wprowadzić tę nową doktrynę nowelizując kolejne ustawy. Wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld, przedstawia nowe podejście do ułożenia stosunków państwo-obywatel w projektach tzw. „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”.

Jak przewiduje na przykład projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli wystąpi podejrzenie, że doszło do naruszenia prawa, obywatel nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji tych podejrzeń, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja administracyjna lub nie zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające naruszenie prawa. Podatnik nie będzie zobowiązany więc np. do zapłaty podatku, jeśli decyzja urzędu o jego egzekucji nie będzie ostateczna – to najważniejsza zmiana przewidziana w projektowanej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Podobne podejście można zaobserwować i w innych projektach pilotowanych przez ministra Szejnfelda. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej będzie nakazywała urzędnikom przyjmowanie pism nawet niekompletnych. Będzie też zakazywała żądania od obywateli dołączania do wniosków i podań nie przewidzianych prawem zaświadczeń, czy składania dodatkowych dokumentów. Natomiast projekt ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych skreśla nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników. W opracowywaniu Ministerstwa Gospodarki jest także ustawa o „kulturze oświadczeń”. Ma ona zastąpić obowiązek składania zaświadczeń prawem przedłożenia oświadczenia obywatela. Propozycji jest i będzie więcej.

Ordynacja Podatkowa:

Poza wprowadzeniem zasady zapłaty podatku po uprawomocnieniu się decyzji w nowelizacji proponowane są także i inne ułatwienia dla podatników i przedsiębiorców:

1) Najmniejsi przedsiębiorcy nie będą musieli już posiadać dodatkowego, drugiego rachunku bankowego służącego do uiszczania podatków.

2) Znosi się odpowiedzialność solidarną dzierżawców (użytkowników) nieruchomości z jej właścicielem za zaległe podatki od nieruchomości. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy pomiędzy nimi są związki rodzinne, majątkowe, kapitałowe bądź wynikające ze stosunku pracy.

3) Wprowadza się prawo domagania zwrotu kwoty podatku zapłaconej za inną osobę. Jeżeli zatem ktoś zapłaci za inną osobę podatek, a nie otrzyma od niej odpowiedniej kwoty – będzie mógł domagać się zwrotu tej kwoty. Przykładowo: jeżeli pracownik poda pracodawcy niepełne informacje podatkowe, a ten zapłaci za pracownika podatek w pełnej wysokości – będzie mógł domagać się od pracownika zwrotu zapłaconej kwoty.

4) Wprowadza się możliwość złożenia korekty deklaracji VAT nawet po zakończeniu kontroli podatkowej.

5) Nie będzie już konieczne przechowywanie paragonów fiskalnych. Przedsiębiorcy będą mogli przechowywać ich kopie na nośnikach elektronicznych,

6) Ujednolica się zasady kontroli podatkowej z zasadami przeprowadzenia kontroli prowadzonych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

7) Podatnik będzie informowany o zamiarze wszczęcia kontroli z 7-dniowym wyprzedzeniem. Odstępstwa od tej zasady będą ściśle określone,

8) Zapewni się pełną informację podatnikom o ich sytuacji. Organ podatkowy będzie np. miał obowiązek zawiadamiania podatnika o zawieszeniu przedawnienia jego zobowiązania podatkowego. Dzięki temu podatnik będzie mógł dokładnie ustalić, które podatki musi już zapłacić oraz ile czasu musi jeszcze przechowywać dokumentację podatkową,

9) Zasadniczo rozszerzona zostanie jawność akt postępowania podatkowego. Podatnik będzie miał prawo wglądu w akta sprawy podatkowej, również po zakończeniu postępowania,

Ponadto nowelizacja przewiduje inne zmiany w obszarze m.in. wydawania interpretacji podatkowych, czy zabezpieczenia wykonania zobowiązania (także o lokaty, co jest bardzo korzystne dla podatników, bo nie będzie ich trzeba likwidować). W efekcie nowelizacja znacznie poprawi życie podatników oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Ministerstwo Gospodarki uzgodniło z Ministerstwem Finansów treść ustawy, teraz projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

9 marzec 2008r.

Kobiety w ciąży – kto kłamie i dlaczego?!

- Proponowane przez nas zmiany w Kodeksie pracy mają ograniczyć szarą strefę w Polsce. Ich celem jest nie tylko poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ale także ochrona pracowników – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej poświęconej propozycjom zmian w Kodeksie pracy zawartego w „Pakiecie na rzecz przedsiębiorczości”. Chcemy zresztą pójść dalej. Poza poprawą w najmniejszych firmach, proponujemy także znieść nieżyciowe przepisy w tzw. zatrudnieniu prywatnym, a więc w prywatnych mieszkaniach i domach – dodała wiceminister Adam Szejnfeld. Minister ponownie więc jednoznacznie zdementował nieprawdziwe doniesienia i potwierdził, iż projekt nowelizacji Kp nie przewiduje możliwości zwalniania kobiet w ciąży z pracy w przedsiębiorstwach. Są to wyssane z palców insynuacje. Szkoda, że bezkrytycznie powtarzane prawie przez wszystkich zainteresowanych, tj. przedstawicieli związków zawodowych, polityków, media… – powiedział Adam Szejnfeld.

Sekretarz Stanu w MG przedstawił zmiany przepisów KP, dotyczące m.in. zatrudnienia pracowników przez osoby prywatne (a więc w prywatnych mieszkaniach i domach, a nie w firmach!). – Chcemy znieść przepisy regulujące na przykład limity godzin nadliczbowych, ustanawianie planów urlopów, czy też obligujące do przyjęcia pracownika po urlopie bezpłatnym, czy po zakończonym aresztowaniu – podkreślił. – zniechęcają one bowiem do legalnego zatrudniania, np. pomocy domowej, niani do dzieci, czy sprzątaczki, przez osoby prywatne – dodał.

Trudno sobie wyobrazić bowiem, by, na przykład, małżeństwo, które zatrudnia nianię do pracy w swoim prywatnym mieszkaniu, a następnie po jakimiś czasie, gdy dojdzie do przekonania, że lepiej oddać dziecko do żłobka, nie mogło zwolnić z pracy tejże niani, tylko, dlatego, że wzięła ona np. urlop bezpłatny, albo została tymczasowo aresztowana, albo poszła na L4, albo przedłożyła zaświadczenie, że jest w ciąży. Jeśli to nie miałoby być możliwe, to w prywatnym mieszkaniu miałaby wtedy przebywać osoba, której właściciele tego mieszkania a dotychczasowi pracodawcy nie życzyliby sobie, aby tam przebywała i pracowała. To chyba dla każdego musi być oczywiste. Kto i dlaczego więc wprowadza opinię publiczną w błąd – pyta Adam Szejnfeld.

Zapewnił, że zmiany w KP nie uderzą w zatrudnianie kobiet w ciąży – proponujemy wprowadzenie możliwości tylko ewentualnego rozwiązania umowy, i nie tylko z kobietą w ciąży, przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej (tzw. zatrudnienie w prywatnym domu, a nie w przedsiębiorstwie) i to za odszkodowaniem – powiedział. Tym samym zdementował informacje o planowanych zmianach w przepisach, uderzających w tę grupę osób.

Wiceminister Szejnfeld wymienił również inne zmiany proponowane w przepisach, ale tym razem dotyczących mikroprzedsiębiorstw (firmy zatrudniające poniżej 10 pracowników) – Niektóre z nich to zniesienie obowiązku powiadamiania związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę i zasięganie ich opinii w tej sprawie oraz możliwość przywrócenia stosunku pracy przez sąd po rozwiązaniu umowy – powiedział. – Chcemy także znieść np. obowiązek przywrócenia do pracy osób tymczasowo aresztowanych lub na urlopie bezpłatnym – dodał. Trudno bowiem sobie wyobrazić, iż w małej firmie, na przykład zatrudniającej 2 pracowników, był obowiązek przywrócenia pracownika do pracy, np. po 3 latach, na to samo stanowisko, skoro i firma zmieniła już swój profil działania albo branżę i często stanowisko jest już zajęte, albo powracający z urlopu lub aresztowania nie ma kwalifikacji w nowej branży tej samej firmy. To są absurdy PRL-u – powiedział minister Szejnfeld.

Spośród nowych przepisów skierowanych do wszystkich przedsiębiorców, najważniejszy zdaniem wiceministra dotyczy ograniczenia okresu wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za czas choroby. – W dłuższej perspektywie należy całkowicie odciążyć przedsiębiorców od wypłacania pensji w czasie choroby. Nie powinno bowiem być tak, że ZUS pobiera składkę ubezpieczeniową, ale to nie ZUS płaci chorobowe, lecz w zamian za ZUS koszt ten ponosi pracodawca. Jest to postulat od wielu lat podnoszony przez przedsiębiorców. To Janosikowe należy znieść – zaznaczył.

Nikt też nie mówi, iż inna propozycja tego projektu, tj. możliwość ewentualnego zwolnienia z pracy osób w wieku przedemerytalnym musiałaby nie tylko być zgodna z prawem, ale też pociągać za sobą obowiązek wypłaty odszkodowania uzależnionego od stażu pracy – powiedział wiceminister – a mianowicie:

– jednomiesięczne wynagrodzenie – za każdy rok pracy (do 5 lat),

– sześciomiesięczne wynagrodzenie – jeśli był zatrudniony dłużej niż 5 lat,

– dziewięciomiesięczne wynagrodzenie – jeśli był zatrudniony dłużej niż 10 lat,

– dwunastomiesięczne wynagrodzenie – jeśli był zatrudniony dłużej niż 15 lat.

Ta propozycja ma służyć osobom w starszym wieku, a nie działać przeciwko nim. Chodzi o to, by przedsiębiorcy, zwłaszcza w małych firmach, nie bali się zatrudniać nowych pracowników lub szukać powodu do zwalniania takich osób zanim wejdą w wiek ochronny, albo nie przechodzili z takim zatrudnieniem do szarej strefy. Propozycja ta wpisać się ma w program na rzecz zatrudniania osób w starszym wieku. Kiedy takie rozwiązania wprowadzać w życie, jak nie teraz, gdy brakuje rąk do pracy i w przedsiębiorstwach raczej się poszukuje ludzi, niż ich zwalania – retorycznie pytał minister Szejnfeld.

Sekretarz Stanu w MG podsumował również pracę nad „Pakietem na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. – Międzyresortowy zespół pod moim przewodnictwem zakończył już pierwszą część pakietu, obejmującą przygotowanie projektów 11 ustaw. Równolegle trwają prace nad jego drugą częścią. W sumie będzie tych ustaw ponad 20 – zapewnił minister Adam Szejnfeld.

7 marzec 2008r.

Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – kolejne ustawy

Międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda zakończył pracę nad pierwszą częścią „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. W dniu 4 marca br. Komitet Rady Ministrów przyjął kolejne dwie ustawy z tego Pakietu dotyczące zmian w Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie cywilnym i prawie dewizowym.

I. Proponowane zmiany w Kodeksie spółek handlowych:

1. Zniesienie obowiązku przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne. Obecnie obowiązuje przekształcenie obligatoryjne, które powinno nastąpić w przypadku, gdy przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość rodzącą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (800 tys. euro).

2. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zobowiązania przedsiębiorcy jednoosobowego w przypadku, gdy przedsiębiorstwo jednoosobowego przedsiębiorcy wnoszone jest do spółki aportem – do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

3. Obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (z 50 tys. do 25 tys. zł) i w spółkach akcyjnych (z 500 tys. do 250 tys. zł).

4. Ograniczenie wymogów formalnych dla jednoosobowych spółek kapitałowych – przez uchylenie przepisów, które nakładają na wspólnika (akcjonariusza) w spółce jednoosobowej obowiązek składania oświadczeń woli w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

5. Wprowadzenie przepisów, które precyzyjnie określają dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych.

6. Złagodzenie zakazu łączenia stanowisk przez członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek kapitałowych – wprowadzenie zasady, że zakaz łączenia stanowisk dotyczy tylko osób pozostających ze spółką w stosunku pracy: głównego księgowego lub radcy prawnego.

7. Skrócenie okresu, po upływie którego dopłaty będą mogły zostać zwrócone z 3 do 1 miesiąca od daty publikacji ogłoszenia o zamiarze zwrotu dopłat.

8. Uchylenie przepisu, zgodnie z którym uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu obradującym w trybie art. 405, tj. bez formalnego zwołania, gdy reprezentowane jest 100 proc. kapitału akcyjnego i przy braku sprzeciwu, podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w terminie miesiąca od ich podjęcia.

9. Obniżenie sankcji z 10 tys. zł do 5 tys. zł, nakładanej na członków zarządów spółek handlowych w przypadku, gdy zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5 (Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę komandytowo-akcyjną w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki), art. 206 § 1 (składane przez spółkę z o.o.) i art. 374 § 1 (składane przez spółkę akcyjną) k.s.h., nie zawierają danych określonych w tych przepisach.

10. Zmiana przesłanek uznania spółki za spółkę dominującą poprzez wykreślenie „członków rady nadzorczej” z obecnego przepisu, zgodnie z którym za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową w przypadku, gdy członkowie jej zarządu lub członkowie jej rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej).

11. Przedłużenie okresu na podwyższenie kapitału zakładowego o następne 2 lata (do 31 grudnia 2010 r.) w stosunku do obowiązku, który powinien być wykonany już przed dniem 1 stycznia 2004 r. Mimo upływu 3 lat oraz kolejnych 2 lat od daty wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych – nie wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne dostosowały wysokość swoich kapitałów zakładowych do minimalnej wysokości przewidzianej ustawą, z uwagi na problemy finansowe.

II. Propozycja zmian w Kodeksie cywilnym i prawie dewizowym:

Projekt zawiera propozycje zniesienia walutowości w polskim systemie prawa i finansów. Dzięki proponowanym zmianom rezydenci-przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się w kraju z innymi rezydentami w walutach wymienialnych, różnych niż polski złoty, bez obowiązku uzyskania zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obecne przepisy dopuszczają możliwość rozliczania się przez osoby fizyczne w pewnych walutach obcych, natomiast takiej możliwości nie przewidują pomiędzy przedsiębiorcami wewnątrz kraju. Sytuacja ta powoduje konieczność uzyskiwania zezwoleń dewizowych i zwiększa dodatkowo ryzyko kursowe eksporterów. Propozycja jest wyjściem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie eksportu i importu. Wprowadzi nie tylko ułatwienia w rozliczeniach, bez konieczności biurokratycznego i kosztownego przeliczania obcych walut na polską złotówkę, ale tez przyczyni się do zmniejszenia ryzyka kursowego. Jest szczególnie ważne w związku ze stale postępującym procesem umacniania się złotówki wobec walut obcych.

7 marzec 2008r.

Młodzi przedsiębiorcy – jak ich wspierać?

– Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i nowe technologie, to priorytety, jakie stawia przed sobą obecny Rząd. Ich realizacji służyć będą programy rządowe i regionalne oraz nowe prawodawstwo. Rozwiązania, które Ministerstwo Gospodarki zaproponowało w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, będą miały natomiast na celu stworzenie ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym także małym i średnim firmom oraz zwiększą ich szanse na rozwój. To dobra wiadomość dla młodych przedsiębiorców, którzy swoją karierę biznesową zaczynają od takich właśnie firm – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji AIP Seed Capital, która odbyła się 7 marca br. w Warszawie.

Wiceminister gospodarki przypomniał, że w rządzie trwają prace nad realizacją pierwszej części pakietu na rzecz przedsiębiorczości, który obejmuje 15 ustaw. – Dwanaście z nich czeka na pierwsze czytanie w Sejmie, m.in. ustawa o rachunkowości oraz sdg. Na etapie przyjęcia przez Radę Ministrów znajduje się np.: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Prawo dewizowe, a także ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Z kolei do konsultacji społecznych i międzyresortowych trafiły m.in. ordynacja podatkowa, Kodeks pracy i ustawa o stażu absolwenckim – wyjaśnił Adam Szejnfeld.

Minister Szejnfeld powiedział również, że w Ministerstwie Gospodarki trwają ponadto prace m.in. nad drugą częścią ustawy o sdg i ustawą dereglamentacyjną. – Ta ostatnia jest chyba najbardziej oczekiwaną ustawą, zmniejszającą ilość koncesji, zezwoleń i pozwoleń w polskim systemie prawa – poinformował wiceszef resortu gospodarki.

Wiceminister Szejnfeld podkreślił olbrzymią rolę Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w rozwoju młodego biznesu. – Bardzo często startujący przedsiębiorcy, poza pomysłem na biznes, nie mają kapitału oraz możliwości zrealizowania swego biznesplanu. AIP, oprócz sprzętu i pomieszczenia, oferują coś bardzo ważnego – „know how”, czyli wiedzę, jak dobry pomysł na biznes przekuć na sukces rynkowy – powiedział wiceminister.

***

AIP Seed Capital to pierwszy fundusz zalążkowy w Polsce inwestujący w startujące firmy od 50 do 400 tys. zł. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać właściciele mikro i małych firm, którzy mają innowacyjny pomysł – chcą stworzyć nową usługę lub produkt, bądź już je sprzedają, ale nie mają jeszcze zysku. Dzięki AIP Seed Capital będą mogły osiągnąć trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej.

6 marzec 2008r.

Spotkanie wiceministra Szejnfelda z przedstawicielem rządu Szwajcarii

6 marca br. wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld spotkał się z sekretarzem stanu w Sekretariacie ds. Gospodarki rządu Szwajcarii, Jean-Danielem Gerberem. W trakcie rozmów ministrowie poruszyli m.in. kwestie dotyczące inwestycji, wymiany handlowej, przedsiębiorczości oraz programu pomocowego Szwajcarii dla nowych krajów członkowskich UE.

Wiceminister Szejnfeld podkreślił, że rządowi polskiemu zależy na inwestycjach firm szwajcarskich w Polsce. – Dlatego dużo czasu poświęcamy na prace legislacyjne, których celem jest ułatwienie nie tylko polskim ale również zagranicznym przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju – dodał. Zaznaczył, że te prace dotyczą tworzenia lepszego, przyjaznego prawa w ramach realizacji pierwszego etapu pakietu dla przedsiębiorczości. – Ponadto wybraliśmy siedem dziedzin, w których chcemy w pierwszym rzędzie obniżyć ilość obciążeń. Unia Europejska zakłada, że cel ten powinien zostać zrealizowany do 2020 r., my jednak jesteśmy bardziej ambitni i redukcję o 25 proc. chcemy osiągnąć już do 2010 r.- podkreślił.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że Polska obecnie realizuje kolejny etap Strategii Lizbońskiej. – Będziemy starali się ją modyfikować w taki sposób aby szczególny nacisk został położony na badania naukowe i innowacyjność. Poprzednie rządy zbyt mało uwagi poświęcały współpracy na poziomie naukowym. Chcemy przenosić efekty badań naukowych do biznesu i na tym polu poszukiwać będziemy także partnerów do współpracy – dodał.

Minister wspomniał również o przygotowywanej w resorcie gospodarki strategii energetycznej.

– Ma ona odpowiadać na pytania dotyczące nie tylko bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej, ale również Europy – dodał.

Wiceminister Jean-Daniel Gerber dobrze ocenił wymianę handlową pomiędzy Polską a Szwajcarią i poziom inwestycji szwajcarskich w Polsce. Podkreślił również, że istnieje przestrzeń, aby stosunki między oboma krajami były jeszcze lepsze. Zauważył, że jednym z powodów przyjazdu do Polski jest kwestia pomocy finansowej dla Polski w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. – Z 650 mln euro, które przeznaczamy w ramach tego programu, połowa ma trafić do Polski – dodał.

Obie strony w rozmowie wiele czasu poświeciły także sprawom wzajemniej wymiany handlowej oraz problematyce bezpośrednich inwestycji w Polsce. Omawiano również indywidualne określone i wskazane przez stronę szwajcarską kwestie.

W spotkaniu ministrów Szwajcarii i Polski udział wziął m.in. również ambasador Konfederacji Szwajcarskiej pan Benedct de Cejrat.

***

W 2007 r. odnotowano dynamiczny wzrost polsko-szwajcarskich obrotów handlowych, które wyniosły – ok. 3,2 mld franków szwajcarskich.

Polski eksport do Szwajcarii w tym okresie zwiększył się o 13 proc. w stosunku do 2006 r., natomiast import do Polski o 24 proc. Wysokie dla Polski ujemne saldo obrotów wynika ze sztywnego popytu krajowego na szwajcarskie lekarstwa, komponenty chemiczne i aparaturę. Polska wymieniana jest w grupie krajów, z którymi Szwajcaria ma najwyższą dynamikę wzrostową w wymianie handlowej (należą do niej m. in. Norwegia, Turcja, ZEA, Rosja).

4 marzec 2008r.

PAKIET NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Propozycja zmian ustawy Kodeks Pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Uzgodniony w ramach grupy międzyresortowej – w składzie: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – projekt Ministerstwa Gospodarki zmian Kodeksu pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zawiera następujące zmiany:

I. Zmiany dotyczące wszystkich pracodawców:

1. Wprowadzenie doktryny stanowiącej, iż to wola stron powinna w pierwszej kolejności decydować o tym, czy w danym przypadku mamy do czynienia z umową o pracę, z umową cywilnoprawną, czy też ze świadczeniem usług w ramach działalności gospodarczej.

2. Wprowadzenie obowiązku wypłaty z góry wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy o prace oraz wypłaty odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę (określono wysokość tego odszkodowania, w zależności od rodzaju umowy o pracę i trybu jej rozwiązania).

3. Ograniczenie z 33 do 14 dni wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za czas choroby pracownika.

4. Przyznanie rodzinie prawa do odprawy pośmiertnej także w przypadku, gdy śmierć następuje w czasie pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia.

5. Wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy o prace pracownikowi znajdującemu się w okresie przedemerytalnym. Przysługuje mu w takim przypadku odszkodowanie w kwocie zależnej od jego stażu pracy u danego pracodawcy:

– jednomiesięczne wynagrodzenie – za każdy rok pracy (do 5 lat),

– sześciomiesięczne wynagrodzenie jeśli był zatrudniony dłużej niż 5 lat,

– dziewięciomiesięczne wynagrodzenie jeśli był zatrudniony dłużej niż 10 lat,

– dwunastomiesięczne wynagrodzenie jeśli był zatrudniony dłużej niż 15 lat.

6. Wprowadzenie zmiany stanowiącej, iż wniesienie powództwa, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIP powinno mieć miejsce tylko w przypadku, gdy umowa łącząca strony wbrew woli strony nie jest umową o pracę i osoba zainteresowana wyraża zgodę na wniesienie powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.

II. Zmiany dotyczące pracodawcy zatrudniającego mniej niż 10 pracowników i pracodawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

7. Zniesienie obowiązku stosowania niektórych przepisów Kodeksu pracy u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 10 pracowników, i u pracodawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w tym:

- obowiązku powiadamiania związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę,

- możliwości przywrócenia stosunku pracy przez sąd po rozwiązaniu umowy o pracę (możliwe zostaje jedynie odszkodowanie),

- konieczności zasięgnięcia przez pracodawcę opinii związku zawodowego odnośnie rozwiązania umowy o pracę,

- wygasania umowy o pracę w przypadku tymczasowego aresztowania pracownika,

- zniesienie możliwości powrotu pracownika do pracy po okresie bezpłatnego urlopu (z woli pracownika),

- obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania i stosowania układów zbiorowych pracy,

- zniesienie przepisów dotyczących wynagradzania w przypadku gotowości pracownika do pracy i pokrywania kosztów delegacji służbowych.

III. Zmiany dotyczące tylko pracodawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

8. Zniesienie obowiązków stosowania niektórych przepisów Kodeksu pracy u pracodawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dotyczących:

- przepisów regulujących limity godzin nadliczbowych,

- przepisów regulujących tworzenie planów urlopów,

- przepisów o powrocie pracownika z urlopu wychowawczego.

9. Wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy o prace pracownicom w ciąży i na urlopach macierzyńskich zatrudnionych na czas nie określony u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zwalnianych z pracy z naruszeniem prawa – z jednoczesnym uprawnieniem do otrzymania odszkodowania w wysokości wynagrodzenia:

– za czas do dnia porodu,

– za czas do końca urlopu macierzyńskiego,

• nie mnie jednak, niż za 3 miesiące.

4 marzec 2008r.

Karta Polaka

W dniu dzisiejszym, wiceminister Adam Szejnfeld reprezentował Ministerstwo Gospodarki w posiedzeniu Rady Ministrów, które obyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Najważniejszym punktem obrad Rady Ministrów było przyjęcie rozporządzenia w sprawie wzoru o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Kary Polaka. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy o Karcie Polaka, która wejdzie w życie 29 marca br.

Karta Polaka przyznaje Polakom zamieszkałym poza granicami kraju szereg przywilejów, m.in. zwalnia ich z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę w Polsce, umożliwia im refundację wizy Schengen, zapewnia dostęp do polskich szkół i uczelni. Nie oznacza jednak nabycia polskiego obywatelstwa. Osoby ubiegające się o ten dokument muszą wykazać swój związek z polskością, w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego. Dokument wydawany przez konsula, ma być ważny przez 10 lat. Karty będą drukowane w Warszawie i przesyłane do konsulatów.

3 marzec 2008r.

Zaufanie, głupcze!

Szejnfeld gościem honorowym przedsiębiorców Wielkopolski.

Wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld spotkał się w dni 3 marca br. w Poznaniu z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Wielkopolskiej Loży Business Centre Club, Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Organizatorem spotkania była Loża BCC.

Budowanie zaufania obywatela do swojego państwa, to cel i zadanie naszego rządu. Ale, by zostało zrealizowane najpierw to państwo musi obdarzyć zaufaniem obywatela, w tym przedsiębiorcę. Tak więc najważniejszym naszym wyzwaniem jest budowanie wzajemnego zaufania – w ten sposób, podczas spotkania z przedsiębiorcami, minister Szejnfeld przedstawił kredo obecnego rządu, filozofię na której mają się oprzeć planowane działania Rady Ministrów pod kierownictwem Premiera Donalda Tuska. Zaufanie, głupcze! – tak parafrazując znane już hasło – Gospodarka, głupcze! – minister Szejnfeld hasłowo określił cele jego działalności i pracy rządu oraz nowej koalicji.

Minister Szejnfeld zaprezentował także podsumowanie 100 dni pracy gabinetu Donalda Tuska, w tym pracy Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawił aktualny stan prac nad opracowywanym i wdrażanym w życie „Pakietem dla Przedsiębiorczości”

Przedsiębiorcy od lat czekali na to, aż ktoś wsłucha się w ich głos i rozpocznie prace, których efektem będzie całościowe spojrzenie na kwestie prowadzenia w Polsce działalność gospodarczej, a nie tylko chwilowe i krótkowzroczne działania. W poprzedniej kadencji, jako poseł często spotykałem się ze środowiskami przedsiębiorców i pracodawców, godzinami dyskutując o bieżących problemach, dziś już jako minister mogę współzmieniać zastałą rzeczywistość, co od ponad 100 dni czynimy – mówił podczas spotkania wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld.

W spotkaniu oprócz przedsiębiorców i przedstawicieli nauki – wyższych uczelni miasta Poznania – udział wzięli również Ryszard Grobelny – prezydent miasta Poznania, Leszek Wojtasiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego oraz Jan Grabkowski – starosta poznański.

2 marzec 2008r.

Szejnfeld i Bugajski – Mecenasi sztuki

Zainspirowany przykładem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, który jako poseł ziemi pilskiej w czerwcu zeszłego roku, objął mecenat nad rozwojem artystycznym młodego pilskiego wirtuoza Sebastiana Czaja i pomógł w sfinansowaniu zakupu bezcennego instrumentu, postanowiłem kontynuować rozpoczęte dzieło – tymi słowami zainaugurował Galę Artystyczną starosta pilski Tomasz Bugajski.

Głównym celem Gali Artystycznej starosty pilskiego, która 1 marca br., odbyła się w Pile, było przekazanie niezwykle uzdolnionemu, młodemu skrzypkowi z Piły Arkadiuszowi Śmigielskiemu skrzypiec tyrolskich z 1870 roku, których zakup pomogli sfinansować przedsiębiorcy i osoby prywatne z terenu powiatu pilskiego.

Inwestowanie w talenty, to inwestowanie w Polskę. Talent, jakim obdarzeni są młodzi wirtuozi musi być rozwijany i wspierany, również finansowo, aby mogli oni doskonalić swoje umiejętności i rozsławiać nasz kraj w filharmoniach i salach koncertowych w Polsce, Europie a być może i na całym świecie. Cieszę się, że zapoczątkowanie przeze mnie dzieło jest kontynuowane – mówił podczas uroczystej Gali Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki.

Oprócz występu Arkadiusza Śmigielskiego, który wykonywał zarówno partie solowe, jak i z kwartetem Rodzinnym „Camerata”, w którym grają jego rodzice i brat, Galę uświetnił występ znanego i oklaskiwanego na całym świecie Chóru Akademickiego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1 marzec 2008r.

Przełom w energetyce

To przełomowy dzień nie tylko dla Zespołu Pątnów Adamów Konin, czy ziemi konińskiej i Wielkopolski, ale również dla całego kraju. Dzień, w którym oddajemy do użytku najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce jest też dniem przełomowym dla polskiej gospodarki. Pątnów II, którego moc wynosi 464 MW, staje się bowiem wektorem wskazującym, w jakim kierunku winny iść procesy inwestycyjne w polskiej energetyce – mówił Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podczas uroczystego uruchomienia bloku energetycznego Pątnów II.

Podczas uroczystości minister Szejnfeld wyraził przekonanie, iż ze względu na zastraszający poziom dekapitalizacji mocy wytwórczych w krajowej elektroenergetyce, powinny rocznie powstawać dwa – trzy takie obiekty, jak dziś otwierany w Pątnowie. W czasach dynamicznego rozwoju i stale rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, na nowy rząd polski spadła konieczność rozwiązania skutków zaniechań ostatnich kilkudziesięciu lat – powiedział minister Szejnfeld.

Oddany do użytku w dniu 28 lutego blok Pątnów II ma 464 MW mocy zainstalowanej (osiągnął już nawet moc 474 MW) i jest pierwszą taką jednostką prądotwórczą na parametry nadkrytyczne w krajowym systemie elektroenergetycznym. Charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością energetyczną, tj. 44,0 % brutto i 41,0 % netto, co plasuje go jako najnowocześniejszą instalację tego typu w Polsce.

Podczas budowy bloku energetycznego Pątnów II zużyto 55 000 m3 betonu, około 40 000 ton stali i 500 000 metrów kabli. W szczytowym momencie pracowało podczas budowy bloku energetycznego około 1400 pracowników. Najwyższy komin nowej elektrowni liczy sobie aż 150 metrów.

W uroczystości zakończenia budowy bloku energetycznego Pątnów II, obok Adama Szejnfelda, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki uczestniczyli również: Aleksander Grad – minister skarbu państwa, Eugeniusz Grzeszczak – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Eugeniusz Postolski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Piotr Florek – wojewoda wielkopolski, Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego, parlamentarzyści oraz eksperci z branży energetycznej.

1 marzec 2008r.

Deklaracje Tuska

Koniec z biurokracją, likwidacja podatku Belki, zniesienie abonamentu RTV, wprowadzenie prorodzinnego podatku liniowego, abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą od podwójnych świadczeń na rzecz fiskusa, bezpośredni wybór starostów oraz jednomandatowe okręgi w wyborach samorządowych to jedne z najważniejszych kwestii poruszanych przez premiera Donalda Tuska podczas wystąpienia na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP, która 1 marca br., odbyła się w Warszawie.

Zdaniem obecnego na posiedzeniu Rady Krajowej PO wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, to właśnie oczyszczenie polskiego życia z nadmiernej ilości przepisów, koncesji, nakazów, zakazów jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed rządem. Bez ustawy deregulacyjnej Polska nie zdoła utrzymać planowanego wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie nie będzie konkurencyjnym partnerem na arenie międzynarodowej – twierdzi Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki. To właśnie minister Szejnfeld odpowiada z ramienia Rady Ministrów za przygotowanie kompleksowych zmian znoszących absurdalne i utrudniające życie przepisy. To niezwykle ciężkie i czasochłonne zadanie, do przejrzenia są setki ustaw i rozporządzeń, w których przez latach zapisywano kolejne przepisy koncesyjne. Jednak z pomocą przychodzą nam sami obywatele, którzy przekazują informacje o ich zdaniem kuriozalnych zapisach prawnych ograniczających lub utrudniających ich swobodę działania. To prawdziwa krucjata na rzecz wolności obywatelskiej i gospodarczej – mówi Adam Szejnfeld.

Podczas Rady Krajowej PO podjęto także decyzję o przyjęciu w skład Zarządu Krajowego partii Radosława Sikorskiego, obecnego ministra spraw zagranicznych oraz Jarosława Gowina, wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO.

28 luty 2008r.

Innowacyjność priorytetem nowego rządu

Wspieranie innowacyjności jest priorytetem w strategii gospodarczej Ministerstwa Gospodarki. Firmy polskie bowiem muszą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku zarówno europejskim, jak i światowym. Temu celowi służyć będą projekty realizowane w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, programy regionalne a także zmiany legislacyjne podejmowane przez rząd – powiedział Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki podczas Gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego „ i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego ‘i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” jest kontynuacją Nagrody Gospodarczej i odpowiedzią samorządu województwa wielkopolskiego na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą. Program ten wpisuje się też w ogólnopolski trend w tym zakresie. Celem nagrody jest promowanie i wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, co bezpośrednio przekłada się na lepszą efektywność, elastyczność na rynku pracy oraz skutecznie umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto nagroda ma także wpływać na poprawę wizerunku regionu i jego firm poprzez promocję dobrych przykładów oraz zachęcanie firm do poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach, pierwsza dla zespołów naukowo badawczych, którą podczas wczorajszej Gali otrzymała firma SOLARIS Bus&Coach S.A. za projekt – „Opracowanie i wdrożenie do produkcji autobusu miejskiego z napędem hybrydowym. Nagroda w drugiej kategorii powędrowała natomiast do Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Centrum Badań DNA, które wdrożyło w swoim laboratorium jedną najnowocześniejszych technologii genetyki molekularnej – technologię Real Time PCR.

Uroczystość wręczenia Nagród zgromadziła znamienitych przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki. Na Gali oprócz Adam Szejnfeld, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki byli obecni także: Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Wojciech Kruk.

27 luty 2008r.

Promocja polskiej Gospodarki – zapowiedzi wiceministra Szejnfelda

26 lutego br. wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wziął udział w posiedzeniu Rady Patronackiej Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”. Główną rolą Programu jest promocja gospodarcza Polski.

Spotkanie poświęcone było planowanym w 2008 r. działaniom w ramach Programu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska – „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”. W przyszłym roku zorganizowany zostanie m.in. cykl seminariów i konferencji ogólnopolskich oraz konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki.

Ponadto przygotowanych zostanie 5 raportów, które będą publikowane począwszy od kwietnia br. Ich celem będzie analiza podejmowanych w Polsce działań z zakresu promocji kraju.

Minister Adam Szejnfeld powiadomił zebranych, iż przystąpił do prac mających na celu przygotowanie projektu ustawy o systemie promocji polskiej gospodarki. Ustawa ma na celu systemowe i kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z promocją Polski i polskiej Gospodarki, przyciąganiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz wspieraniem polskiego eksportu i polskich inwestycji za granicą.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Szkoły Głównej Handlowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

***

Program zainaugurowała konferencja Nauki i Praktyki „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, która odbyła się w kwietniu 2007 r. Poświęcona była prezentacji sukcesów polskich instytucji finansowych oraz sponsorowaniu przez nie kultury i sportu, a także perspektywom rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

26 luty 2008r.

Perspektywy współpracy z Bankiem Światowym

Reforma regulacji, efektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz krajowych zasobów energetycznych – to główne wyzwania przed jakimi stoi polska gospodarka. Były one przedmiotem spotkania wicepremiera, ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz wiceministra Adama Szejnfelda z Orsalią Kalantzopoulos, dyrektorem Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie, które odbyło się 26 lutego br. w MG.

- W czasie pewnego wyhamowania światowej koniunktury chcemy skupić się na usprawnieniach instytucjonalnych i regulacyjnych – powiedział wicepremier Pawlak. – Naszą misją jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W tym obszarze jesteśmy zainteresowani światowymi doświadczeniami – zaznaczył.

- Jako członek UE włączamy się w proces tworzenia lepszego prawa i redukcji obciążeń administracyjnych o 25 proc. do 2012 r. Wchodzimy w pierwszą fazę realizacji programu, która obejmuje 7 obszarów prawa, m.in. prawo gospodarcze i prawo pracy – powiedział sekretarz stanu w MG, Adam Szejnfeld. – Jesteśmy też na etapie tworzenia ramowej ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym – dodał wiceminister. – Jednak w Polsce ta formuła współpracy musi się upowszechnić. Wymaga to działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych – zaznaczył wiceminister. – Jeśli uda się połączyć wdrożenie PPP ze zmniejszeniem obciążeń prawnych, Polska może stać się biegunem wzrostu – podsumowała Orsalia Kalantzopoulos.

Strony ustaliły, że potencjalnymi obszarami współpracy mogą być: reforma regulacyjna, partnerstwo publiczno-prywatne i sektor energetyczny. W pierwszej kwestii dyrektor Kalantzopoulus zwróciła uwagę na potrzebę przyspieszenia zmian m.in. w takich obszarach jak postępowanie administracyjne i e-goverment. – Z kolei partnerstwo publiczno-prywatne to ważna dla Polski kwestia, zwłaszcza w kontekście organizacji mistrzostw Euro 2012 – powiedziała.

Odnosząc się do zagadnień energetycznych przedstawicielka Banku Światowego podkreśliła, że największymi wyzwaniami, przed jakimi stoi Polska są bezpieczeństwo energetyczne i emisja CO2. Jej zdaniem obie te kwestie mogłyby być rozwiązane dzięki integracji systemów energetycznych Europy Środkowej oraz Północnej i Południowej, a także współpracy z państwami wschodnimi, które dysponują nadwyżkami energetycznymi. – Polska mogłaby być liderem integracji w Europie Środkowej – zaznaczyła podkreślając, że sprawa ta była już przedmiotem rozmów w Brukseli. –Podpisaliśmy już umowę o moście energetycznym z Litwą, co z pewnością przyczyni się do budowy większej synergii w regionie – zauważył wicepremier Pawlak.

Dyrektor Orsalia Kalantzopoulus zwróciła też uwagę na konieczność zwiększenia efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejących elektrowni i budowę nowych wykorzystujących odnawialne źródła energii. – Obecnie energia odnawialna stanowi zaledwie 8 proc. w polskim bilansie energetycznym, jednak źródła te są niezwykle perspektywiczne ze względu na niższe ceny w porównaniu z gazem czy ropą oraz praktycznie nieskończone zasoby – powiedział na zakończenie wicepremier.

26 luty 2008r.

Minister Szejnfeld w Krajowej Izbie Gospodarczej

- Nie przeszłość tylko ale i przyszłość się liczy. Po 100 dniach przedstawiliśmy więc nie tylko dokonania, ale jako pierwszy rząd pokazaliśmy też perspektywę zmian dla przedsiębiorców w ciągu 300, 1500 i 3000 dni – powiedział Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podczas debaty gospodarczej jaka odbyła się 26 lutego br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Wiceminister podkreślił, że w Ministerstwie Gospodarki został przygotowany projekt uchwały dotyczący redukcji obciążeń administracyjnych w priorytetowych obszarach polskiego prawa. – Przyjęliśmy, że do 2010 r. obciążenia mają zostać zmniejszone o 25 proc. – dodał. Powiedział również, że rząd skierował do konsultacji międzyresortowych projekt ustawy, który umożliwi przedsiębiorcom rozliczanie się w wybranej przez nich walucie. – Pozwoliłoby to zminimalizować różnice kursowe – zaznaczył.

Przypomniał, że został powołany także zespół międzyresortowy do prac nad nową ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. – Ma to być ustawa ramowa wskazująca, co trzeba zrobić na rzecz rozwiązań służących PPP, a nieustawna regulacyjna – dodał.

Wiceminister Szejnfeld powiedział, że rozpoczął także prace nad analizą zadań instytucji kontrolujących przedsiębiorców. – Chcemy sprawdzić czy wszystkie są potrzebne. Możliwa jest konsolidacja niektórych instytucji, by zmniejszyć liczbę kontroli – powiedział.

Adam Szejnfeld odniósł się również do innych potrzeb gospodarki związanych z finansami publicznymi, rynkiem pracy, inwestycjami, ochroną środowiska, sądownictwem gospodarczym oraz prywatyzacją.

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie oceniła rząd Donalda Tuska. – Ten gabinet ma bardzo duży kredyt zaufania środowiska przedsiębiorców – powiedział prezes KIG Andrzej Arendarski. Według przedstawicieli izby, w ciągu pierwszych 100 dni najważniejsze było przedstawienie spójnego planu prac nad zmniejszaniem ograniczeń i barier rozwoju polskich firm.

Podczas spotkania eksperci KIG przedstawili swoje postulaty przedstawicielom rządu. Zakładają one: poprawę jakości stanowionego prawa, zmniejszenie barier inwestycyjnych, otwarcie rynku pracy, wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego, wsparcie innowacyjności, reformę finansów publicznych i uproszczenie podatków oraz reformę systemu ochrony zdrowia.

W debacie oprócz wiceministra Adama Szejnfelda i Andrzeja Arendarskiego udział wziął wiceminister finansów Stanisław Gomułka oraz przedsiębiorcy zrzeszeni w KIG-u i dziennikarze ekonomiczni.

22 luty 2008r.

100 dni w Ministerstwie Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki kierowane jest przez Waldemara Pawlaka (PSL) – ministra gospodarki i wicepremiera oraz przez Adama Szejnfelda (PO) – wiceministra gospodarki. Wśród podjętych w ostatnich tygodniach inicjatyw dotyczących wielu dziedzin gospodarki w niniejszym materiale prezentujemy kilka najważniejszych z pięciu wybranych.

I. Inicjatywy legislacyjne MG

Minister Adam Szejnfeld w resorcie odpowiada między innymi za procesy legislacyjne, w tym deregulację i tworzenie przyjaznego prawa. W ciągu pierwszych stu dni rządu Ministerstwo Gospodarki skończyło pracę nad 37 aktami prawnymi. Było to m.in.:

• 5 ustaw,

• 29 rozporządzeń

• 3 uchwały.

Najważniejsze zmiany dotyczyły ułatwień dla prowadzenia działalności gospodarczej, wdrażania programów operacyjnych oraz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podczas pierwszych 100 dni pracy rządu z Ministerstwa Gospodarki do Sejmu trafiły następujące projekty ustaw:

1) I etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

2) ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości.

3) ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

4) ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,

5) ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej.

Poza projektami ustaw, Ministerstwo wydało także 29 rozporządzeń. Zdecydowana większość z nich (22) to nadrobienie zaległości z czasów poprzedniej ekipy. Są to m.in. przepisy w istotny sposób kształtujące rynek energetyczny – rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Reszta rozporządzeń dotyczy m.in. dozoru technicznego i kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z innymi resortami pracuje również nad kolejnymi zmianami przepisów, które uproszczą prowadzenie działalności gospodarczej.

Pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda powstały dwie grupy międzyresortowe, które finalizują prace nad kolejnymi ustawami:

6) II etapem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

7) ustawą o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa,

8) ustawą o zmianie ustawy Kodeks pracy,

9) ustawą o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych,

10) ustawą o zmianie ustawy Prawo dewizowe i Kodeks cywilny,

11) ustawą o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

12) ustawą o stażu absolwenckim,

13) ustawą o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze,

14) ustawą o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego,

15) opracowaniem nowej ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

I. a. Tworzymy najlepsze w Europie warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działania usprawniające procedury tworzenia prawa, eliminacja zbędnych przepisów oraz wzmocnienia koordynacji procesu lizbońskiego w Polsce – to główne działania podjęte przez Ministerstwo Gospodarki w pierwszych 100 dniach rządu premiera Donalda Tuska w ramach ułatwień prowadzenia biznesu w Polsce.

LEPSZE REGULACJE

Kolejnym podjętym przez MG zadaniem jest usprawnienie procesu legislacyjnego i eliminacja zbędnych przepisów oraz obciążeń administracyjnych. Ministerstwo Gospodarki, koordynuje całość prac dla inicjatywy „Lepszego prawa” (better regulations) w Radzie Unii Europejskiej. Przygotowany jest już projekt uchwały, która wyznaczy 25 proc. cel redukcji obciążeń administracyjnych w Polsce dla wybranych priorytetowych obszarów prawa do 2010 r. Obciążenia administracyjne zostaną zredukowane w następujących obszarach:

1. Środowisko.

2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

3. Zabezpieczenie społeczne.

4. Prawo działalności gospodarczej.

5. Prawo probiercze.

6. Usługi turystyczne.

7. Prawo pracy.

W przyszłości pomiarami i redukcją obciążeń będą obejmowane dalsze obszary prawa. Długoterminowym efektem redukcji obciążeń o 25 proc. może być w Polsce wzrost PKB nawet o 1,9 proc w stosunku do sytuacji, gdyby redukcja obciążeń nie nastąpiła. Holenderskie Biuro ds. Analiz prognozuje, że 25 proc. redukcja obciążeń administracyjnych przyczyni się do wzrostu wydajności pracy w Polsce o 2,4 proc.

Wraz z wejściem do struktur Unii Europejskiej, znaczna część kompetencji państwa w zakresie regulacji gospodarczych została przeniesiona na instytucje UE. W związku z powyższym Minister Gospodarki bierze aktywny udział w procesie stanowienia prawa na szczeblu unijnym.

Jak już wspomniano, Ministerstwo Gospodarki we współpracy z innymi resortami rozpoczęło również prace nad pakietem ustaw ułatwiających działalność gospodarczą w Polsce.

Pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda powstały dwie grupy międzyresortowe. Pierwsza do spraw opracowania projektu ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, a druga do prac nad pakietem ustaw: kodeks pracy, o stażu absolwenckim, Ordynacja podatkowa, Kodeks cywilny, Prawo dewizowe, o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Prawo upadłościowe i naprawcze, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania karnego, a także o izbach gospodarczych. Te dwie grupy mają za zadanie dopracować projekty ustaw i przekazać do uzgodnień międzyresortowych i do rządu.

Trwają także intensywne prace nad ustawą dereglamentacyjną, zmniejszającą liczbę koncesji, zezwoleń i pozwoleń.

II. Wzmocnienie koordynacji procesu lizbońskiego w Polsce

12 lutego br. rząd przyjął uchwałę regulującą zakres działań Ministra Gospodarki, jako koordynatora procesu lizbońskiego w Polsce. Ma to szczególne znaczenie ze względu na rozpoczynający się w 2008 r. następny cykl realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz związane z tym prace nad Krajowym Programem Reform na lata 2008-2011 (KPR).

W oparciu o uchwałę, Minister Gospodarki odpowiada za przygotowywanie projektów KPR oraz przedstawianie ich Radzie Ministrów do zatwierdzenia. Ponadto monitoruje przebieg realizacji procesu lizbońskiego w Polsce oraz reprezentuje nasz kraj w kontaktach z Komisją Europejską.

Obecnie najważniejszym zadaniem związanym z realizacją odnowionej Strategii Lizbońskiej jest przygotowanie Krajowego Programu Reform (KPR) na lata 2008-2011. Prace nad dokumentem Minister Gospodarki prowadzi we współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi. KPR będzie również konsultowany z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz przedstawicielami nauki. Konsultacje obejmą przede wszystkim propozycje reform i działań na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, informowanie o przebiegu realizacji KPR oraz dyskusji nt. działań podejmowanych na poziomie UE.

Ponadto w celu poprawy koordynacji procesu lizbońskiego na szczeblu rządowym działa Międzyresortowy Zespół ds. realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce, któremu przewodniczy Minister Gospodarki. Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezesa Rady Ministrów.

***

W 2005 r. na Radzie Europejskiej nastąpiło odnowienie Strategii Lizbońskiej. Państwa członkowskie zobowiązały się do przygotowania trzyletnich krajowych programów reform (KPR), akcentując w ten sposób swoją współodpowiedzialność za powodzenie realizacji Strategii Lizbońskiej na poziomie krajowym.

Strategia Lizbońska jest obecnie najważniejszym, długofalowym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, obejmującym szereg reform i zmian strukturalnych. Jej celem strategicznym, przyjętym na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2000 r. jest uczynienie z Unii Europejskiej wiodącej gospodarki świata. W Polsce koordynatorem procesu lizbońskiego (tzw. Mister Lisbon) jest Minister Gospodarki

III. Rosnące znaczenie dialogu społecznego

Jednym z podstawowym zadań MG w pierwszym okresie funkcjonowania nowego rządu było ożywienie dialogu społecznego. Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak stanął na czele Komisji Trójstronnej. Doszło już do pierwszych uzgodnień na jej forum.

W dniu 20 grudnia 2007 r., minister gospodarki został przewodniczącym Komisji Trójstronnej. Była to realizacja postulatów partnerów społecznych dotyczących podniesienia rangi Komisji Trójstronnej. W skład Komisji powołani zostali również szefowie resortów: finansów, pracy i skarbu państwa oraz członkowie kierownictw innych ministerstw.

Podczas spotkań Komisji, które odbyły się w styczniu i lutym br., rozmawiano głównie na temat kwestii rozwiązywania sporów zbiorowych, wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz Pakietu 50+ i dokończenia reformy emerytalnej. Przewodniczący Komisji Trójstronnej wystąpił z propozycję podjęcia prac zmierzających do zawarcia porozumienia z partnerami społecznymi w tym zakresie, deklarując jednocześnie, że rząd nie dokona w tym obszarze rozstrzygnięć poza Komisją. Wyraził jednak oczekiwanie, że w czasie kiedy prowadzone będą rozmowy zmierzające do porozumienia, partnerzy społeczni zobowiążą się do zaniechania akcji protestacyjnych dotyczących kwestii objętych rozmowami. Ponadto ustalono wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na poziomie 6,5 proc. Postanowiono również, że do końca kwietnia br. będą prowadzone rozmowy z partnerami społecznymi na temat wskaźnika na przyszły rok. Wynik negocjacji będzie uwzględniony przy założeniach budżetowych na 2009 r. Deklaracja ta stanowi spełnienie oczekiwań partnerów społecznych zmierzających do urzeczywistnienia procesu negocjacji wskaźnika waloryzacji w ramach Komisji Trójstronnej.

Dialog w zespołach branżowych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego

W zakresie rozpoczętych konsultacji w ramach trójstronnych zespołów branżowych dotychczas odbyły się spotkania w sektorze: energetycznym, węgla brunatnego, obronnym, siarkowym, stoczniowym, przemysłu lekkiego, kolejnictwa i ochrony zdrowia.

Zarówno rząd jak i partnerzy społeczni wskazują również na konieczność wznowienia dialogu regionalnego na forum Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Wojewodowie, na prośbę Przewodniczącego Komisji, przedstawili stan bieżących prac oraz plany WKDS na rok 2008 r.

Planowane inicjatywy

Minister Gospodarki, jako przewodniczący Komisji Trójstronnej, wspólnie z partnerami społecznymi wypracuje także i przedstawi pod obrady Rady Ministrów Zasady Prowadzenia Konsultacji Społecznych. Mają one dotyczyć m.in. zasięgania opinii partnerów społecznych już na etapie założeń do ustawy, a nie gotowych dokumentów, jak również konsultowanie ustaw z podmiotami, na które projektowany dokument będzie miał największy wpływ. Ponadto przewodniczący Komisji zainicjuje – w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi – działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, zmierzające do lepszej koordynacji prac nad wypracowaniem polityki publicznej w tym zakresie.

Planowane jest także opracowanie aktualnej diagnozy stanu dialogu społecznego w Polsce. Dokument powinien wskazać wszystkie bariery, na jakie napotykają dzisiaj strony dialogu społecznego. Stanie się on jednocześnie podstawowym materiałem analitycznym, służącym do wypracowania Strategii Rozwoju Dialogu Społecznego w Polsce.

***

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, zwana Komisją Trójstronną, została powołana w 1994 r. uchwałą rządu. Od lipca 2001 r. Komisja Trójstronna działa na podstawie ustawy oraz Regulaminu, przyjętego w formie uchwały przez KT w marcu 2002 r. Członkami Komisji Trójstronnej są: przedstawiciele rządu, imiennie wskazani przez premiera; przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. W chwili obecnej ze strony związkowej członkami KT są: NSZZ „S”, OPZZ i Forum ZZ a ze strony pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club.

IV. Wspieranie inwestycji

Większa dostępność finansowego wsparcia inwestycji, przygotowanie propozycji zwiększenia limitu powierzchni stref do 20 tys. ha, a także uchwalenie programu wieloletniego dla wartej 10 mln zł inwestycji HCL Poland – to niektóre z efektów działań ministra gospodarki na rzecz zwiększenia inwestycji zagranicznych w Polsce. Wydał on także trzy listy intencyjne w sprawie wsparcia nowych projektów.

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE)

5 lutego 2008 r. Rada Ministrów (RM) przyjęła nowelizację ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która zakłada zwiększenie limitu powierzchni stref do 20 tys. ha. Dokument określa również zasady i kryteria włączania do stref gruntów prywatnych.

W ramach rozwoju SSE na wniosek Ministra Gospodarki, RM poszerzyła granice tarnobrzeskiej, kostrzyńsko-słubickiej, katowickiej, legnickiej i krakowskiej SSE o 680 ha. Dzięki temu zostaną realizowane inwestycje o wartości ok. 7,5 mld PLN. W ciągu 3 lat powstanie ok. 26 tys. nowych miejsc pracy.

Finansowe wsparcie inwestycji

22 stycznia 2008 r. rząd zatwierdził zaproponowaną przez MG zmianę Systemu finansowego wsparcia dużych projektów inwestycyjnych. Umożliwia ona udzielenie wsparcia finansowego w ramach programów wieloletnich projektom o minimalnej wartości 250 mln euro i tworzących, co najmniej 500 nowych miejsc pracy – bez względu na sektor, w którym realizowana będzie inwestycja. Znacznie zwiększa to dostępność tego rodzaju wsparcia, które do tej pory było udzielane wyłącznie inwestycjom z sektorów: motoryzacyjnego, elektronicznego, lotniczego, biotechnologii, nowoczesnych usług oraz centrom badawczo-rozwojowym.

Z kolei 18 grudnia 2007 r. RM uchwaliła program wieloletni wsparcia finansowego inwestycji HCL Poland Sp. z o.o. Firma utworzy w Krakowie Centrum Usług Wsparcia Biznesu, które będzie świadczyć usługi w zakresie projektowania i wdrażania oprogramowania, jak również sprzętu komputerowego oraz projektowania technologicznego. W wyniku realizacji inwestycji zostanie utworzonych 250 nowych miejsc pracy. Wartość nakładów inwestycyjnych to 10 mln zł. Wsparcie z budżetu państwa w latach 2008-2010 wyniesie 1,170 mln PLN i zostanie przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy.

Listy intencyjne dotyczące wsparcia inwestycji

Minister Gospodarki, w okresie pierwszych 100 dni urzędowania podpisał listy intencyjne dotyczące wsparcia projektów inwestycyjnych następujących firm:

14 stycznia 2008 dla Nidec Motors and Actuators (Poland) Sp. z o.o. – list intencyjny w sprawie wsparcia projektu budowy w Niepołomicach k. Krakowa fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Również 14 stycznia 2008 – dla Lenovo (Poland) Sp. z o.o. – w sprawie wsparcia budowy zakładu produkcji sprzętu komputerowego w Legnickim Polu. Dnia 18 lutego 2008 list intencyjny, dotyczący wsparcia projektu rozszerzenia mocy produkcyjnych czekolady w Bielanach Wrocławskich i Skarbimierzu, otrzymała Cadbury Wedel Sp. z o.o. Decyzję o realizacji inwestycji w Polsce ogłosiła także firma MTU Aero Engines. Ma ona zamiar utworzyć w Polsce centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne k. Rzeszowa.

V. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy

Deklaracja o wspólnej polityce energetycznej państw nadbałtyckich, porozumienie w sprawie polsko-litewskiego mostu energetycznego oraz efektywne negocjowanie III pakietu energetycznego to najważniejsze dokonania MG na rzecz rozwijania międzynarodowej współpracy w dziedzinie energetyki i bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Energetyczna współpraca w regionie

4 lutego br. minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz ministrowie gospodarki Litwy, Łotwy i Estonii podpisali w Wilnie deklarację o współpracy energetycznej w regionie. Kraje-sygnatariusze będą na mocy porozumienia ściśle współpracować w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz podejmować działania przyczyniające się do utworzenia i wdrażania europejskiej polityki energetycznej.

Będą one ukierunkowane przede wszystkim na włączenie państw bałtyckich do europejskiego systemu UCTE oraz budowę elektrowni atomowej na Litwie. Kontynuowane będą również prace nad strategicznymi projektami, takimi jak połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa oraz gazociąg Amber, który zdaniem strony polskiej jest rozwiązaniem tańszym, bardziej efektywnym i bezpiecznym niż Gazociąg Północny.

Most energetyczny

W wyniku działań Ministerstwa Gospodarki 12 lutego br. prezesi PSE-Operator S.A. Stefania Kasprzyk i Lietuvos Energija Rymantas Juozaitis podpisali porozumienie dotyczące powołania spółki, której zadaniem będzie przygotowanie wstępnej fazy realizacji projektu połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy.

Połączenie to przyczyni się do integracji rynków elektroenergetycznych Państw Bałtyckich z rynkiem UE oraz zapewni zasilanie energią elektryczną obszarów Polski północno-wschodniej.

Strona polska podkreśla jednak, że projekty budowy mostu energetycznego i elektrowni w Ignalinie muszą być efektywne ekonomicznie. Resort gospodarki będzie zabiegał o satysfakcjonujący Polskę udział zarówno w samej budowie nowej elektrowni, jak również w dostępie do produkowanych przez nią mocy.

Negocjacje III pakietu energetycznego

Ministerstwo Gospodarki działa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego także na forum unijnym. Resort aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej nad tzw. III pakietem energetycznym w zakresie liberalizacji rynków gazu i energii elektrycznej. Przedstawiciele Ministerstwa negocjują z KE zasady rozdzielenia działalności przesyłowej od działalności związanej z produkcją lub obrotem energią, które będą podstawą budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Dzięki zabiegom MG udało się wprowadzić do roboczej wersji projektowanych wspólnotowych aktów prawnych postulat, gwarantujący państwu członkowskiemu, w postaci dwóch odrębnych organów publicznych, prawo do posiadania kontroli zarówno nad operatorami systemów przesyłowych, jak i przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją i dostawami energii.

Bezpieczeństwo energetyczne

Resort gospodarki monitoruje rynek energetyczny i podejmuje natychmiastowe działania w sytuacjach niedoboru dostaw nośników energii. Eksperci MG przygotowują plany mające zapobiegać lub niwelować skutki ewentualnych przerw w dostawach surowców energetycznych.

W lutym br. wystąpiło zagrożenie ograniczenia dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej do Ukrainy. Departament Ropy i Gazu MG monitorował sytuację pozostając w bezpośrednim kontakcie z Krajową Dyspozycją Gazu, Zespołem Reagowania Operacyjnego PGNiG S.A., Komisją Europejską oraz informował o zaistniałej sytuacji Sieć Korespondentów Energetycznych.

Ministerstwo Gospodarki pracuje ponadto m.in. nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, która zaimplementuje przepisy dyrektywy 2005/89/WE w sprawie działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. Opracowywany jest również końcowy wniosek o przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Agencji Energetycznej, co poprawi bezpieczeństwo państwa w wymiarze zapasów ropy naftowej i paliw.

19 luty 2008r.

CZŁOWIEK ROKU

Dnia 18 lutego br., w Hotelu „Rodło” w Pile, odbyła się uroczysta gala, podczas której ministrowi Adamowi Szejnfeldowi wręczono tytuły Człowieka Roku w kategorii „POLITYK ROKU” Wielkopolski Północnej.

Podczas uroczystości wręczono tytuły również i w pozostałych kategoriach:

• Kultura i działalność sportowa (Dariusz, Małgorzata, Arkadiusz i Tomasz Śmigielscy – kwartet rodzinny),

• Samorząd i administracja (Wiesław Maszewski),

• Służba zdrowia, oświata, działalność społeczna (prof. Kazimierz Pająk),

• Biznes (Mirosław Wojtkiewicz). Przyznano również tytuły: VIP z klasą (Tomasz Bugajski), Sportowiec roku (Agnieszka Kosmatka) i Trener Roku (Jerzy Matlak).

Jak informowaliśmy wcześniej, minister Adam Szejnfeld już szósty raz zdobył pierwsze miejsce w konkursie Człowiek Roku w kategorii „Polityka” Wielkopolski Północnej. Natomiast finalistą i laureatem tego konkursu był już wielokrotnie i jako burmistrz i jako poseł, obecnie, jako minister. Świadczy to o niezmiennym zaangażowaniu Adama Szejnfelda w rozwiązywanie spraw publicznych i realizowaniu samorządowych, parlamentarnych i ministerialnych obowiązków nie tylko w Warszawie i kraju, ale też w Wielkopolsce, a przede wszystkim w subregionie pilskim.

18 luty 2008r.

WEEKEND W WIELKOPOLSCE
Poznań- Oborniki- Piła- Chodzież- Czarnków

Poznań. W niedzielę 17 lutego br., wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld spotkał się w Poznaniu z przedstawicielami Wielkopolskiej Loży Business Centre Club. Podczas spotkania dyskutowano o propozycjach zmniejszenia ilości uciążliwych przepisów, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, a także o propozycja BCC inicjatyw dotyczących środowisk gospodarczych Wielkopolski.

Oborniki. W tym samym dniu poseł Adam Szejnfeld spotkał się z przedsiębiorcami a także z członkami i sympatykami PO w Obornikach. Tematem dyskusji były plany rządu w zakresie kreowania przyszłości polskiej Gospodarki.

W poniedziałkowy dzień, kalendarz ministra Adama Szejnfelda wypełnił cykl spotkań w okręgu pilskim. Mimo swoich licznych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji rządowych, poseł Szejnfeld aktywnie pracuje również na rzecz swojego macierzystego okręgu.

Chodzież – Podczas wizyty w Chodzieży minister Adam Szejnfeld spotkał się z burmistrzem miasta Jackiem Gurszem oraz starostą chodzieskim Mirosławem Juraszkiem. Podczas spotkania rozmawiano na temat kluczowych inwestycji umożliwiających dalszy dynamiczny rozwój ziemi chodzieskiej. Włodarze miasta i powiatu zapoznali ministra Adama Szejnfelda z tegorocznymi planami inwestycyjnymi oraz wyrazili przekonanie
o dalszej przyjaznej i owocnej współpracy. Rozmawiano również o zadaniu ściągania inwestorów zagranicznych do powiatu chodzieskiego, tworzeniu dla nich sprzyjających warunków do inwestycji. Nie mniej ważnym zagadnieniem było omówienie efektów planowanego do realizacji programu budowy boisk w gminach powiatu chodzieskiego.

Czarnków – Podczas wizyty w Czarnkowie minister Adam Szejnfeld spotkał się ze Związkiem Pracodawców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz środowiskiem lokalnych przedsiębiorców, z którymi rozmawiał o sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zmianach prawnych, jakie w niedługim czasie zostaną przeprowadzone przez Rząd Donalda Tuska i Parlament. W polskim systemie prawnym istnieje mnóstwo przepisów, które utrudniają a czasami wręcz uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej na europejskim poziomie. Pakiet zmian derogacyjnych i deregulacyjnych, jaki zaproponowałem powinien zostać włączony do prac Rady Ministrów być może już jutro, na wtorkowej Radzie Ministrów. Moim zdanie wprowadzane zmiany skutkować będą utrzymaniem wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego i poprawą funkcjonowania wielu polskich przedsiębiorstw – mówił podczas spotkania z Forum Gospodarczym Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego minister Szejnfeld. W trakcie wizyty w Czarnkowie poseł Adam Szejnfeld spotkał się także z działaczami i sympatykami Platformy Obywatelskiej RP powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Podczas spotkania omawiano cele i kierunki działania lokalnych struktur partii w 2008 roku. Minister Szejnfeld podziękował wszystkim członkom Platformy Obywatelskiej za pracę i zaangażowanie, z jakim realizowali statutowe cele partii w minionym, niezwykle trudnym dla PO roku wyborczym. Podczas spotkania omawiano również ważne sprawy dla miasta i powiatu oraz sytuację w kraju.

Piła. Minister Adam Szejnfeld wystąpił w Pile na konferencji prasowej, podczas której zaprezentował ważniejsze efekty swojej pracy w pierwsze 100 dni Rządu Donalda Tuska, odbył też spotkania w Biurze Parlamentarnym a wieczorem wziął udział w gali konkursu „Człowiek Roku”, podczas której odebrał pierwszą nagrodę w kategorii „Polityk Roku”.

18 luty 2008r.

100 dni Adama Szejnfelda

Wielkimi krokami zbliża się setny dzień pracy gabinetu Premiera Donalda Tuska. W związku z tradycją minionych ekip, podejmowane są podsumowywania dokonań pracy nowego rządu po 100 dniach jego urzędowania. Tak więc również ministrowie obecnej Rady Ministrów dokonują oceny swoich działań. Poniżej przedstawiamy Państwu niektóre wybrane zagadnienia, którymi podczas swojej pracy na stanowisku Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki zajmował się wiceminister, wielkopolski poseł Ziemi Pilskiej, Adam Szejnfeld.

Rafał Kus
asystent wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda

Wybrane kompetencje i dziedziny działania Sekretarza Stanu – Adama Szejnfelda

Adam Szejnfeld jest zastępcą wicepremiera, Ministra Gospodarki, co oznacza, że w jego zastępstwie i w czasie jego nieobecności kieruje Ministerstwem Gospodarki. Na bieżąco reprezentuje resort w pracach Komitetu Rady Ministrów, odpowiada za kontakty z Sejmem i Senatem, prowadzi sprawy legislacyjne Ministerstwa oraz Rządu w aspekcie gospodarczym, kieruje pracami dwóch grup międzyresortowych RM, nadzoruje prace innych pionów i departamentów w MG.

1. Działania legislacyjne.

Po objęciu urzędu wiceministra gospodarki, Adam Szejnfelda przystąpił do realizacji programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej RP, zapowiadanego w wyborach parlamentarnych. Prace nad wdrażaniem rozwiązań legislacyjnych w kwestiach gospodarczych zostały podzielone na 4 obszary i kilka okresów. Pierwszy okres podzielony został na III etapy, z których aktualnie realizowany jest etap I.

Naprawa prawa – Pierwszy okres zmian (podzielony został na trzy etapy):

1. „Więcej wolności”. Pierwszy etap – szybkie, nawet jednostkowe zmiany rozszerzające wolność gospodarczą, m.in. nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej.

2. „Czyszczenie prawa”. Drugi etap – przygotowanie ustawy derogacyjnej (usuwającej poszczególne przepisy, a nawet całe ustawy szkodzące rozwojowi przedsiębiorczości) oraz przygotowanie ustawy dereglamentacyjnej (usuwającej zbędne reglamentacje /zezwolenia, pozwolenia, licencje…/ działalności gospodarczej).

3. „Stabilizacja prawa”. Trzeci etap – koncentracja i stabilizacja prawa gospodarczego poprzez ujęcie w akcie o statusie kodeksowym – kodeks wolności gospodarczej.

I. Prace zakończone.

A). Podczas 100 dni pracy gabinetu Premiera Donalda Tuska trafiły z Ministerstwa Gospodarki do Sejmu następujące projekty ustaw:

1) ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

2) ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,

3) ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej.

B). Przyjęte przez rząd i skierowane do Sejmu zostały także pierwsze 2 projekty szerokiego „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” opracowanego przez Adama Szejnfelda:

4) I etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

5) ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości.

II Prace trwające.

Aktualnie w resorcie, na bazie dwóch Grup Międzyresortowych, trwają pod kierownictwem Adama Szejnfelda prace nad następującymi ustawami bądź nowelizacjami ustaw:

6) II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

7) ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa,

8) ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy,

9) ustawa o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych,

10) ustawa o zmianie ustawy Prawo dewizowe i Kodeks cywilny,

11) ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

12) ustawa o stażu absolwenckim,

13) ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze,

14) ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego,

15) opracowanie nowej ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

III. Rozpoczęto prace nad realizacją 2 etapu planu, tj. „ Czyszczeniem prawa”. W ramach tych prac przygotowuje się m.in. projekty ustaw:

16) derogacyjna,

17) dereglamentacyjna,

18) zmiany kultury zaświadczeń w kulturę oświadczeń,

19) konsolidacji instytucji kontroli,

20) o systemie promocji polskiej gospodarki.

2. Kontakty z partnerami społecznymi.

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfelda spotkał się lub wziął udział w organizowanych przedsięwzięciach przez organizacje gospodarcze, organizacje pracodawców i przedsiębiorców lub inne organizacje społeczne m.in.:

• Business Centre Club,

• Polska Rada Biznesu,

• Krajowa Izba Gospodarcza,

• Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

• Konfederacja Pracodawców Polskich,

• Związek Rzemiosła Polskiego,

• Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług,

• Polski Klub Biznesu,

• Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,

• Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji,

• Ernst & Young,

• Bank Światowy,

• Forum Rozwoju Obywatelskiego,

• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,

• Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlową,

• Wielkopolski Klub Kapitału,

• Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa,

• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich,

• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich,

3. Sprawy zagraniczne.

Podczas 100 dni pracy rządu Donalda Tuska, wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld duży nacisk położył również na umacnianie stosunków bilateralnych między Polską, a innymi krajami, zwłaszcza w aspekcie promocji Polski i polskiej Gospodarki oraz ściąganiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych W ciągu ostatnich miesięcy odbył szereg spotkać z przedstawicielami innych państw m.in. z:

• wiceministrem spraw zagranicznych Litwy: Jaroslav Neveroič

• ambasadorem Węgier: Robert Kiss

• ambasadorem Litwy: Egidijus Meilúnas

• ambasadorem Szwecji: Tomas Bertelman

• ambasadorem Danii: Michael Kofoed-Hansen

• ambasadorem Indii: Chandro Mohan Bhandari

• ambasadorem Holandii: Marnix Krop

• ambasadorem Belgii: Jan Luykx

• ambasadorem Niemiec: Michael H. Gerdts

• ambasadorem Francji: Barry Delongchamps

Adam Szejnfeld odbył również wizyty w Indiach i Gruzji, spotykał się także w Polsce z przedstawicielami firm zainteresowanych inwestycjami w Polsce.

4. Strategia Gospodarcza – energetyka, przemysł ciężki, e-gospodarka…

Wraz z pozostałymi członkami kierownictwa Ministerstwa Gospodarki opracowywał projekt organizacji resortu, a przede wszystkim Strategię Gospodarczą, której elementy oparte są na materiałach programowych powstałych wcześniej. Strategia Gospodarcza i szczegóły polityk sektorowych zostaną zaprezentowane odrębnie.

16 luty 2008r.

BOISKO W TWOJEJ GIMINIE

Do Euro 2012 pozostały już tylko 4 lata, ale młodzi adepci sztuki gry w piłkę nożną już niedługo będą mogli rozwijać swoje umiejętności na nowych, bezpiecznych boiskach sportowych. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego powstanie w naszym okręgu 13 nowoczesnych boisk, w ramach programu „BOISKO w MOJEJ GMINIE – ORLIK 2012”. Nowe obiekty sportowe powstaną m.in. w:

• Szamocinie,

• Chodzieży,

• Pile,

• Szamotułach,

• Złotowie,

• Wieleniu,

• Rakoniewicach,

• Międzychodzie,

• Lwówku,

• Białośliwiu,

• Wągrowcu,

• Okonku

• Wronkach.

Poseł Adam Szejnfeld od lat aktywnie wspiera i promuje sportu, zwłaszcza sport dzieci i młodzieży, dlatego realizacja tego programu jest mu szczególnie bliska. Aktywne spędzanie wolnego czasu pozwala na rozładowanie napięć dnia codziennego, poprawia zdrowie oraz kondycję fizyczną Minister Adam Szejnfeld jest przekonany, iż budowa nowych obiektów sportowych wpłynie korzystnie na poprawę i funkcjonowanie sportu, zarówno tego amatorskiego jak i profesjonalnego, co w niedługim czasie przełoży się, miejmy nadzieję, na wyniki jakie osiągać będą nasi zawodnicy na prestiżowych imprezach sportowych, promując w ten sposób nasz kraj na arenie międzynarodowej.

15 luty 2008r.

Spotkanie wiceministra Szejnfelda z Ambasadorem Niemiec

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld spotkał się 11 lutego br. z Ambasadorem Niemiec w Polsce Michaelem Gerdtsem. Spotkanie dotyczyło polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Wiceszef resortu gospodarki wysoko ocenił dotychczasową wymianę handlową – W minionym roku jej wartość po raz pierwszy przekroczyła 50 mld euro – zauważył wiceminister Szejnfeld.

Ponadto poruszono kwestie współpracy energetycznej m.in. w dziedzinie elektroenergetyki i odnawialnych źródeł energii. – Niemieckie koncerny postrzegają polski rynek jako strategiczny – podkreślił Ambasador Gerdts.

W kontekście dialogu energetycznego z zadowoleniem odnotowano fakt wznowienia polsko-niemieckich rozmów w lutym br. Wiceszef resortu gospodarki podkreślił, że jest to ważny element budowania i realizowania europejskiej polityki energetycznej.

***

Polsko-niemieckie obroty handlowe w 2007 r. wyniosły prawie 54 mld euro. Polski eksport w tym czasie szacowany jest na poziomie 26 mld euro. Natomiast udział tego kraju w polskim eksporcie sięga obecnie 26 proc., w imporcie – 24 proc.

Niemcy znajdują się na drugim miejscu (po Niderlandach) wśród najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce.

14 luty 2008r.

Spotkanie wiceministra Szejnfelda z Ambasadorem Francji

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld spotkał się 12 lutego br. z Ambasadorem Francji w Polsce François Barry Delongchamps. Była to pierwsza wizyta przedstawiciela Francji składana w Ministerstwie Gospodarki po październikowych wyborach.

Rozmówcy wysoko ocenili dotychczasową współpracę handlową i inwestycyjno-kapitałową. Podkreślili również wagę rosnących wartości polsko-francuskiej wymiany handlowej, która w zeszłym roku osiągnęła poziom 12 mld euro.

Ponadto wiceszef resortu gospodarki wyraził zadowolenie z aktywności francuskich inwestorów w Polsce – Francja zajmuje trzecie miejsce pod względem wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju – powiedział wiceminister Szejnfeld. – Wyprzedzają ją jedynie Holandia i Niemcy – dodał.

W kontekście zbliżającej się Prezydencji Francji w Radzie UE przedstawiciele obu krajów zwrócili uwagę na potrzebę wzmocnienia wzajemnych kontaktów w celu określenia priorytetowych zagadnień dla przyszłej współpracy.

***

W Polsce działa ok. 850 firm francuskich. Główne dziedziny inwestycji francuskich w naszym kraju to przede wszystkim: telekomunikacja, produkcja przemysłowa i energetyka, handel i związane z nim usługi. Wartość eksportu za 2007 r. szacowany jest na poziomie ok. 6 mld euro, podobnie jak import.

11 luty 2008r.

Liderzy Polskiego Biznesu

– Zamierzeniem tego rządu jest przyspieszenie procesu prywatyzacji, obniżenie podatków, naprawa polskiego sądownictwa, a także deregulacja prawa gospodarczego – powiedział sekretarz stanu w MG Adam Szejnfeld podczas Wielkiej Gali Business Centre Club, która odbyła się 9 lutego br. w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Wiceszef resortu gospodarki wręczył najlepszym polskim firmom Złote Statuetki XVII edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. – Pragnę pogratulować nagrodzonym i podziękować organizatorom za wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości i przyczynianie się do wzrostu gospodarczego naszego kraju – powiedział wiceminister Szejnfeld.

Nagrodę specjalną BCC otrzymał prof. Władysław Bartoszewski m.in. za „krzewienie etycznych zasad, wzmacniających wśród przedsiębiorców przekonanie do wartości uczciwego postępowania w biznesie” – podano w uzasadnieniu.

Rozdano także Medale Solidarności Społecznej, którymi wyróżnieni zostali Bożena Walter, prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam” oraz Jan Kabicz, prezes Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA.

Prezes BCC Marek Goliszewski odniósł się do bieżącej sytuacji w kraju. Podkreślał, że „między politykami, związkowcami i pracodawcami musi być wreszcie zawarta Umowa Społeczna”. – Długofalowy, 10 proc. wzrost gospodarczy daje szanse, aby Polacy w ciągu 15 lat stali się tak bogaci jak Anglicy czy Francuzi – dodał prezes BCC.

***

Jury XVII edycji Konkursu Lider Polskiego Biznesu, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pawłowskiego, nagrodziło te polskie firmy, które osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne oraz z powodzeniem konkurują na międzynarodowych rynkach. Tegoroczni Liderzy to:

*

DONAKO S.A.,
*

DRABPOL SJ,
*

ESAB sp. z o.o.,
*

INTER MARINE sp. z o.o.,
*

JANTAR sp. z o.o.,
*

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
*

Przedsiębiorstwo MULTI sp. z o.o.,
*

Sandvik Mining and Construction sp. z o.o.,
*

Spółdzielnia Mleczarska “OSTROŁĘKA”,
*

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,
*

STELMET S.A.,
*

STRABAG S.A.,
*

INIBEP S.A.,
*

ZAKŁADY MIĘSNE SOBKOWIAK Ireneusz Sobkowiak

7 luty 2008r.

Debata gospodarcza The Warsaw Voice

- Będziemy dążyć, do tego, aby w Polsce swoboda działalności gospodarczej była jak największa, a podstawą do tworzenia nowych regulacji były tylko bezpieczeństwo i umowy międzynarodowe – powiedział Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w MG podczas debaty pt. „Polska gospodarka, pozytywny bohater przemian – co dalej?” organizowanej przez tygodnik The Warsaw Voice. Spotkanie odbyło się 6 lutego br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wiceminister Adam Szejnfeld przypomniał, że 5 lutego br. rząd przyjął dwie, spośród dwunastu ustaw, które mają być pierwszą częścią pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. – Już w grudniu zaplanowaliśmy, że ustawa o sdg będzie nowelizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap to wprowadzenie zawieszenie działalności gospodarczej i rozszerzenie wiążącej interpretacji prawa. W drugim etapie chcemy wprowadzić ograniczenie kontroli w firmach oraz mechanizm „jednego okienka” – dodał wiceminister.

Zdaniem wiceszefa resortu gospodarki rozwiązania wprowadzone w pierwszym etapie umożliwią jednoosobowym firmom zawieszanie działalności gospodarczej nawet na dwa lata. W tym czasie przedsiębiorca nie będzie płacił podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Właściciele firm będą też mogli domagać się wydania wiążących interpretacji prawnych od organów administracji publicznej. Interpretacje te będą wydawane w formie decyzji administracyjnej, co oznacza, że wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo odwołania się. – Wprowadzamy także zasadę, że jeśli organ w określonym terminie nie odpowie na wniosek, to będzie to oznaczało prawomocność postępowania zaproponowanego przez przedsiębiorcę. Chcemy uniknąć w ten sposób zaniechania działań, a więc nieodpowiadania na pisma i wnioski – powiedział wiceminister.

Przypomniał, że planowane w drugim etapie ograniczenie liczby kontroli i ich uciążliwości wymaga zmian także w ustawach szczegółowych. – Dzisiaj mamy sytuację, że poszczególne instytucje kontrolne mają swoje ustawy, które trzeba zmienić, aby kontrole były przeprowadzane racjonalnie i bez utrudnień dla przedsiębiorców – powiedział wiceminister Szejnfeld.

Według wiceszefa resortu gospodarki usprawnienie polskiego systemu prawnego to gigantyczne zadanie. – Nie zrealizujemy tego w ciągu kilku tygodni ponieważ zmierzamy się z materią, która była budowana przez kilkadziesiąt lat – podkreślił.

***

Z okazji 19-lecia istnienia, redakcja The Warsaw Voice wręczyła nagrodę „Krzesło Roku” dla premiera Donalda Tuska. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, instytucjom, a także przedmiotom, które wywarły największy wpływ na rzeczywistość lub uczucia Polaków. Natomiast „Krzesłem Tysiąca Wydań” wyróżniona została polska gospodarka, za najsilniejszy wpływ na rzeczywistość naszego kraju od 1989 r.

6 luty 2008r.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawa o rachunkowości – przyjęte przez Radę Ministrów

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawa o rachunkowości to pierwsze przyjęte przez rząd projekty z przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – powiedział Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w MG podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 lutego br. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Adam Szejnfeld podkreślił, że nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza dwa kluczowe instrumenty. – Pierwszy to możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 2 lat, a drugi to rozszerzenie wiążącej interpretacji prawa – wyjaśnił wiceminister.

Z zawieszenia działalności gospodarczej będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów, osobistych lub ekonomicznych, nie mogą jej prowadzić, ale nie chcą jej też wyrejestrować. – Przy czym, nie powinni być obciążeni kosztami finansowymi, ani administracyjnymi takimi jak opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, uiszczanie podatków, składanie miesięcznych kwartalnych sprawozdań. Taki postulat był zgłaszany przez przedsiębiorców od lat – zaznaczył wiceminister. Dodał, że w okresie zawieszenia, właściciele firm będą mogli prowadzić niezbędne działania mające na celu podtrzymywanie działalności np. uiszczanie podatku od nieruchomości, czy płacenie czynszu. Nie będzie to traktowane, jak do tej pory, jako przesłanka prowadzenia działalność gospodarczej.

Kolejną ważną propozycją, o której wspomniał wiceminister to rozszerzenie wiążącej interpretacji prawa. – Dzisiaj mamy nie najlepiej funkcjonującą interpretacje prawa dotyczącą wyłącznie podatków. Rozszerzamy to na wszystkie tzw. „daniny” publiczno – prawne, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – dodał wiceszef resortu gospodarki. Według wiceministra Szejnfelda wprowadzenie wiążącej interpretacji pozwoli przedsiębiorcy zapytać właściwy organ administracyjny, w jaki sposób ma zrealizować swój obowiązek prawny. Wiążąca interpretacja prawa będzie wydawana w formie decyzji administracyjnej, co oznacza, że wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo odwołania się od tego orzeczenia. – Wprowadzamy też zasadę, że jeśli organ w określonym terminie nie odpowie na wniosek, to będzie to oznaczało prawomocność postępowania zaproponowanego przez przedsiębiorcę. Chcemy uniknąć w ten sposób zaniechania działań, a więc nie odpowiadania na pisma i wnioski – powiedział wiceminister.

Drugą ustawą przedstawioną przez wiceministra Adama Szejnfelda była ustawa o rachunkowości. Podnosi ona próg obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w małej firmie z dzisiejszych 800 tys. euro do 1,2 mln euro. – Do tej kwoty prowadziłby swoją rachunkowość w formie książki przychodów i rozchodów. Ma to na celu podtrzymywanie u małych firm łatwych i tanich form rozliczania się z fiskusem – wyjaśnił wiceminister. Przypomniał, że ze względu na wzmacnianie się złotego polskie małe firmy bez zwiększania obrotu rocznego wpadają w obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda te dwie ustawy określają dalsze kierunki działań, nie tylko MG, ale i rządu, w zakresie poprawiania przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą w Polsce. – Pod moim przewodnictwem powstały w ostatnich dniach dwie grupy międzyresortowe. Pierwsza do spraw opracowania projektu ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, a druga do prac nad pakietem ustaw: Kodeks pracy, staż absolwencki, o podatku od osób prawnych, Ordynacja podatkowa, Kodeks cywilny, Prawo dewizowe, o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Prawo upadłościowe i naprawcze, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania karnego, a także o izbach gospodarczych – wyjaśnił wiceminister. Te dwie grupy mają za zadanie dopracować projekty ustaw i przekazać do uzgodnień międzyresortowych i do rządu. Wiceminister podkreślił, że trwają także prace nad ustawą derogacyjną, która ma usuwać z polskiego system prawa wszelkiego rodzaju bariery działalności gospodarczej oraz ustawą deregulującą, zmniejszającą liczbę koncesji, zezwoleń i pozwoleń.

***

Projekty ustawy o rachunkowości i nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostały przyjęte przez Radę Ministrów 5 lutego br.

6 luty 2008r.

Spotkanie Wiceministra Adama Szejnfelda z biznesem niderlandzkim

5 lutego br. w Rezydencji Ambasadora Królestwa Niderlandów H. E. Marnixa Krop’a odbyło się spotkanie wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z przedstawicielami biznesu holenderskiego. Tematem rozmów były przede wszystkim sprawy związane z konkurencyjnością i innowacyjnością oraz tzw. „lepsze regulacje”.

Uczestników spotkania interesowały zamierzenia polskiego rządu w zakresie procedur administracyjnych i licencyjno-koncesyjnych, jakich muszą przestrzegać przedsiębiorcy w Polsce. Poruszono również zagadnienia dotyczące zamówień publicznych i utrudniających je procedur prawnych oraz kwestię partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przedsiębiorcy holenderscy pytali sekretarza stanu resortu gospodarki Adama Szejnfelda o sprawy związane z konkurencyjnością i innowacyjnością. Interesowało ich szczególnie jakie znaczenie rząd przywiązuje do podniesienia konkurencyjności w kluczowych sektorach takich jak energetyka, infrastruktura, transport i telekomunikacja.

Na koniec spotkania poruszono zagadnienia dotyczące kosztów pracy oraz problemów z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, na jakie ostatnio napotyka wiele firm w Polsce. Przedsiębiorcy holenderscy byli również zainteresowani stanowiskiem rządu polskiego w sprawie otwartego podejścia do zagranicznych inwestorów.

***

W spotkaniu udział wzięli: wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, Ambasador Królestwa Niderlandów H.E. Marnix Krop oraz Jeroen Nijsen – BGŻ, wiceprezes zarządu; Maria Szweykowska-Muradin – Ecofys, prezes zarządu; Gerard van Olphen – Eureko b.v., członek zarządu; Theo Tiegelaar – Grontmij, prezes zarządu; Brunon Bartkiewicz – ING Bank Śląski, prezes zarządu; Marc van der Ploeg – ING Nationale Nederlanden, prezes zarządu; Edmund Lewiński – Philips Polska, wiceprezes zarządu; Ewald Raben – Raben Group, prezes zarządu; Kees Stroomer – Randstad, dyrektor zarządzający; Paweł Żuk – Shell, country chairman/Shell Companies; Aat van Delft – Tebodin SAP Project, prezes zarządu; Chris Barrow – Żywiec Group, prezes zarządu.


6 luty 2008r.

Byki i Niedźwiedzie 2008 wręczone

Rada Ministrów przyjęła pierwsze dwie z wielu przygotowywanych ustaw, które mają służyć znoszeniu barier gospodarczych. Mam nadzieję, że jeśli utrzymamy tempo prac, giełda będzie odnotowywać same wzrosty – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, podczas wręczenia nagród Byków i Niedźwiedzi. Uroczystość organizowana przez „Parkiet” odbyła się 5 lutego br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Przygotowywane przez rząd ustawy mają służyć rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce oraz uwalnianiu gospodarki od zbędnej biurokracji i obciążeń finansowych – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Z kolei obecny na uroczystości Aleksander Grad, minister skarbu zapowiedział przyspieszenie prywatyzacji. – Mamy ambitny plan, aby pod koniec kadencji proces prywatyzacji w Polsce zmierzał ku końcowi – zaznaczył. – Spółkom należy życzyć, aby jak najszybciej znalazły się na warszawskiej giełdzie – dodał szef resortu skarbu.

Jan Vincent Rostowski, minister finansów przypomniał początki giełdy, kiedy to był doradcą ówczesnego wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza. – Zastanawialiśmy się, jaka powinna być warszawska giełda. Wygrała opcja ścisłej regulacji i okazało się, że była ona słuszna – podkreślił. Minister finansów stwierdził też, polityka makroekonomiczna skierowana na stabilny i wysoki wzrost jest najlepszym fundamentem dla rozwoju giełdy. – Mimo niedawnych turbulencji na rynkach światowych, szybki wzrost gospodarczy Polski nie jest zagrożony i utrzymujemy prognozę 5,5 proc. PKB – dodał.

Tegoroczna edycja Byków i Niedźwiedzi jest już czternastą odsłoną imprezy organizowanej przez gazetę giełdy „Parkiet”. – To ważne nagrody, bo przyznawane przez profesjonalistów, nie ma tu mowy o kurtuazji – powiedział Łukasz Sobolewski, prezes GPW, gospodarz uroczystości.
W tym roku Byki i Niedźwiedzie przyznano w ośmiu kategoriach: najlepsza inwestycja w spółkę giełdową (ELKOP) najlepsza inwestycja w spółkę giełdową z WIG20 (Agora); najlepszy otwarty fundusz emerytalny (OFE Commercial Union); najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych (BZ WBK AIB TFI); debiut roku (GPW – Newconnect); najlepiej zarządzana spółka (ASSECO Poland); analityk rynku kapitałowego (Michał Marczak); analityk makroekonomiczny (Ryszard Petru).

***

Podczas gali „Parkietu” wręczono także już po raz trzeci „Złote Portfele”, które trafiły w tym roku do sześciu osób, które najlepiej zarządzały funduszami w 2007 r.:

*

Tomasz Adamus (PKO/CS akcji małych i średnich spółek)
*

Krzysztof Grudzień (ING Chiny i Indie)
*

Paweł Homiński (Noble Fund Akcji oraz Noble Fund Mieszany)
*

Leszek Milczarek (IDEA Premium)
*

Dorota Nejman (IDEA Stabilnego Wzrostu)
*

Ryszard Trepczyński ( PIONEER Obligacji Plus)

5 luty 2008r.

PAKIET ODKORKOWANY

Rada Ministrów w dniu dzisiejszym przyjęła pierwsze dwie ustawy z pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, przygotowanego przez wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda.

Pierwszą przyjętą przez rząd ustawą, jest nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a drugą ustawa nowelizująca ustawę o rachunkowości. Projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza wiele oczekiwanych przez przedsiębiorców zmian m.in. możliwość zawieszenia działalności gospodarczej oraz rozszerza zakres wiążącej interpretacji prawa na wszystkie obowiązki przedsiębiorców, które w sposób bezpośredni wiążą się z uiszczaniem danin publicznych. Projekt nowelizacji reguluje również kwestie związane z prowadzeniem działalności przez osoby i podmioty zagraniczne. Był to pierwszy etap zaplanowanych zmian, obecnie rozpoczynają się prace na 2 etapem, w którym przewiduje się realne urzeczywistnienie idei jednego okienka oraz wprowadzenie regulacji dotyczących kontroli.

Drugi projekt – nowelizacja ustawy o rachunkowości, zakłada podniesienie progu przychodów z ośmiuset tysięcy euro do miliona dwustu euro po przekroczeniu, którego firmy zamiast księgi przychodów i rozchodów, musiałyby prowadzić pełną księgowość.

Informujemy jednocześnie, iż pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda rozpoczęły prace dwie grupy międzyresortowe, których celem jest opracowanie 10 projektów nowelizacji ustaw oraz wprowadzenie nowych regulacji z pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

W skład pakietu wchodzą przepisy ustaw o :

• partnerstwie publiczno – prywatnym

• izbach gospodarczych

• ordynacji podatkowej

• kodeksie pracy

• kodeksie spółek handlowych

• prawie dewizowym

• prawie upadłościowym

• kodeksie postępowania karnego

• ustawie o odpowiedzialności o podmiotów zbiorowych

• stażu absolwenckim

31 styczeń 2008r.

Promocja Polski, współpraca zagraniczna…

Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld odbył w ciągu ostatnich kilkunastu dni szereg spotkań z dyplomatami Litwy, Szwecji, Indii, Węgier, Belgii, Danii i Holandii. Głównymi tematami rozmów była współpraca bilateralna, a w tym kwestie gospodarcze, społeczne i finansowe.

Wiceminister Adam Szejnfeld spotkał się dotychczas z:

• wiceministrem spraw zagranicznych Litwy: Jaroslav Neveroič

• ambasadorem Węgier: Robert Kiss

• ambasadorem Litwy: Egidijus Meilúnas

• ambasadorem Szwecji: Tomas Bertelman

• ambasadorem Danii: Michael Kofoed-Hansen

• ambasadorem Indii: Chandro Mohan Bhandari

• ambasadorem Holandii: Marnix Krop

• ambasadorem Belgii: Jan Luykx

Wiceminister gospodarki omawiał z przedstawicielami poszczególnych państw stan dotychczasowych kontaktów i efekty współpracy dwustronnej. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące intensyfikacji wymiany towarowej oraz zmniejszenia ujemnego salda Polski w handlu zagranicznym. Z przedstawicielami państw europejskich rozmawiał też na temat działań podejmowanych na forum Unii Europejskiej.

Wiceminister Szejnfeld zaprezentował także plany Ministerstwa Gospodarki dotyczące rozwijania współpracy handlowej i inwestycyjnej z zagranicznymi partnerami. Zdaniem wiceministra, zacieśnieniu współpracy powinny służyć działania zarówno na szczeblu administracji, jak i organizacji samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorców. Wiceszef resortu gospodarki zachęcał zagranicznych partnerów do lokowania w naszym kraju inwestycji bezpośrednich.

W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne spotkania miedzy innymi z wiceministrem spraw zagranicznych oraz ambasadorem Francji, a także ambasadorem Niemiec.

31 styczeń 2008r.

Konferencja Zmieniamy Polski Przemysł

Deregulacja, defiskalizacja, prywatyzacja i konsultacja to cztery kluczowe hasła, które określają wyzwania stojące nie tylko przed rządem, ale także przed partnerami społecznymi – powiedział Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podczas Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”. Nie mniej ważne są zadania, które hasłowo można określić także i innymi hasłami, na przykład: demonopolizacja, stabilizacja i… depopulizacja – uzupełniał minister w rozmowach kuluarowych. Konferencja odbyła się 31 stycznia br. w Warszawie.

Bez wdrożenia rozwiązań we wskazanych obszarach trudno mówić o utrzymaniu 5 – 6 proc. wzrostu gospodarczego, nie tylko przez 30 lat, ale nawet przez 3 lata – zaznaczył wiceminister Adam Szejnfeld. Jego zdaniem potrzebne są także szerokie konsultacje, ponieważ kompleksowe i systemowe zmiany wymagają zgody politycznej i społecznej.

Wiceminister podkreślił, że odbiurokratyzowanie gospodarki to nie tylko zmiana prawa, ale również konieczności zmiany systemu zasad jego tworzenia. – Już rozpoczęliśmy prace nad ograniczeniem biurokracji i eliminowaniem z obowiązującego prawa przepisów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej – dodał.

W pierwszym panelu pt. ”Polska 2008: Jak osiągnąć cud gospodarczy?” oprócz wiceministra Adama Szejnfelda uczestniczyli: Jan Krzysztof Bielecki – były premier RP, Stanisław Gomułka – wiceminister finansów, Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Aleksandra Natalli – Świat – wiceprezes PiS, Jacek Socha – były minister skarbu państwa, Janusz Stainhoff – były wicepremier i minister gospodarki oraz Janusz Śniadek – przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

***

Forum Zmieniamy Polski Przemysł organizowane jest już po raz ósmy przez wydawcę Miesięcznika Gospodarczego “Nowy Przemysł”. W konferencji biorą udział najważniejsze osoby w polskiej i europejskiej gospodarce: przedstawiciele czołowych polskich przedsiębiorstw, rządu, parlamentu, administracji publicznej, mediów oraz eksperci.

30 styczeń 2008r.

Bank Światowy

Wiceminister Adam Szejnfeld spotkał się w Warszawie z przedstawicielami Banku Światowego. Podczas spotkania wiceminister Szejnfeld przedstawił plany MG dotyczące upraszczania prawa gospodarczego w Polsce oraz ułatwiania zasad funkcjonowania podmiotów na rynku kapitałowym. Wiceminister zapewnił, że priorytetowym celem resortu jest uczynienie z Polski kraju, w którym najłatwiej ze wszystkich krajów UE prowadzi się działalność gospodarczą.

Podczas spotkania omówione zostały również perspektywy współpracy pomiędzy resortem Gospodarki, a Bankiem Światowym na najbliższe lata oraz zaangażowania Banku w realizację najważniejszych dla Polski programów gospodarczych.

***

Głównym celem Banku Światowego jest wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej przy jednoczesnym zwalczaniu ubóstwa. Pożyczki i kredyty przyznawane przez Bank są przeznaczane na finansowanie zmian struktury gospodarczej, służących jej stabilizacji i podnoszeniu efektywności. Bank finansuje również pomoc techniczną i doradztwo. Prowadzi również analityczne prace badawcze na temat stanu gospodarek określonych krajów i całej gospodarki światowej.

30 styczeń 2008r.

Szejnfeld nagradza prof. Bartoszewskiego

Nagrody Polskiego Klubu Biznesu są przyznawane nie tylko za działalność na rzecz gospodarki, ale także za wszystko to, co Państwo robicie dla innych. To jest coroczne wydarzenie, na które środowisko polskiego biznesu czeka cały rok – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki – Adam Szejnfeld – podczas ceremonii wręczenia nagród Polskiego Klubu Biznesu. Uroczystość odbyła się 26 stycznia br. w Zamku Królewskim.

Wiceminister Adam Szejnfeld wręczył Honorowego Oskara Polskiego Klubu Biznesu prof. Władysławowi Bartoszewskiemu za wieloletnie zasługi na rzecz polskiej racji stanu. – Zawsze co roku zastanawiamy się, kto dostanie honorowego Oskara. W 2008 roku ten wybór jest najbardziej celnym i cennym – powiedział wiceminister.

Podkreślił, że kiedy po wyborach powstał rząd Donalda Tuska, wśród przedsiębiorców rósł wielki optymizm, wielka nadzieja, że następne lata będą latami rozkwitu i rozwoju gospodarczego. – Robimy wszystko, aby tę nadzieję spełnić, ale żeby było to realne potrzebny jest właśnie optymizm i aktywność, o której wspominał prof. Bartoszewski – dodał.

Nagrody Polskiego Klubu Biznesu za 2007 rok otrzymali:

• Honorowy Oskar Polskiego Biznesu – prof. Władysław Bartoszewski

• Oskar Polskiego Biznesu 2007 – Sergio Marchionne

• Businesswoman Roku 2007 – Anna Podniesińska

• Businessman Roku 2007 – Andrzej Wodziński, Jan Bogutyn

• Firma Roku 2007 – Vienna Insurance Group w Polsce, J.W Construction Holding S.A, Grupa Kapitałowa Mlekovita

30 styczeń 2008r.

Telekomunikacja i elektronika

Dzięki działaniom instytucji takich jak Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Techniki, Polska znajduje się w czołówce rozwijających się krajów świata. Mam nadzieję, że współpraca rządu, parlamentu oraz KIGEiT-u, będzie nadal służyć dalszemu rozwojowi naszej gospodarki – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas Gali z okazji 15-lecia Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, która odbyła się 29 stycznia br.

Podczas uroczystości wiceminister Szejnfeld podkreślił znaczenie sektora elektronicznego dla polskiej gospodarki. – Obecny rząd stawia na rozwój nowych technologii, dlatego będziemy wspierać branżę elektroniczną i telekomunikacyjną – dodał.

W krótkiej prezentacji prezes Izby Stefan Kamiński przybliżył początki działalności organizacji, której misją było zabierać głos w ważnych sprawach dla branży elektronicznej i telekomunikacyjnej. – Naszym najważniejszym sukcesem było zrzeszenie przedsiębiorców, którzy do tej pory stali po różnych stronach. Obecnie producenci i importerzy znaleźli się w jednej grupie – zaznaczył.

Z okazji jubileuszu KIGEiT przyznała wyróżnienia za znaczącą pracę na rzecz sektora elektronicznego. Specjalne wyróżnienie, za współpracę przy tworzeniu polityki dla sektora elektronicznego, otrzymał wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Wiceminister resortu Adam Szejnfeld został uhonorowany za istotny wkład w proces legislacyjny i tworzenia korzystnych warunków dla inwestycji i rozwoju przemysłu elektronicznego w Polsce.

W grupie zasłużonych dla działalności KIGEiT-u znaleźli się także m.in. Barbara Kopijkowska-Nowak i Mieczysław Nogaj z Ministerstwa Gospodarki.

***

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji powstała w 1992 r. jako branżowa organizacja podmiotów gospodarczych, które zajmują się produkcją, importem-eksportem, usługami oraz działalnością badawczą na rzecz elektroniki jako technik przetwarzania i przekazu informacji. KIGEiT zrzesza obecnie ponad 180 firm zatrudniających łącznie ponad 52 tys. osób.

Wszystkie firmy należące do Izby mają swoje siedziby w Polsce i działają na polskim rynku. Oferują elektronikę użytkową, sprzęt telekomunikacyjny, biurowy, komputerowy a także komponenty i podzespoły. Członkami Izby są też operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy telewizji kablowej oraz instytuty naukowe.

22 styczeń 2008r.

Wiceminister Szejnfeld w Indiach

Rozmowy z przedstawicielami rządu Indii i indyjskimi przedsiębiorcami, udział w konferencji gospodarczej Indyjskiej Izby Handlowej oraz otwarcie Honorowego Konsulatu RP to główne cele wizyty wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w Indiach. W dniach 10-17 stycznia br. polska delegacja odwiedziła Mumbaj, Kalkutę i New Delhi.

Wiceminister Adam Szejnfeld spotkał się w New Delhi z ministrem stanu ds. zagranicznych Indii Anandem Sharmą. Minister Sharma określił stosunki polityczne między Polską a Indiami jako bardzo dobre, wskazał natomiast na potrzebę lepszego wykorzystania potencjału obu krajów w zakresie współpracy gospodarczej. Zdaniem wiceministra Szejnfelda, przyczynić się do tego może szybkie zwołanie pierwszego posiedzenia Polsko-Indyjskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Obaj ministrowie wyrazili nadzieję, że w krótkim czasie nastąpi podwojenie obrotów towarowych, a także zmniejszy się polski deficyt w bilansie handlowym z Indiami.

Dwustronne stosunki gospodarcze były także tematem rozmów z ministrem stanu ds. przemysłu Indii Ashwani Kumarem. Zdaniem ministrów niezbędne jest podjęcie działań na rzecz zaktywizowania kontaktów dwustronnych i zacieśnienia współpracy. Poświęcone temu celowi działania administracji, organizacji samorządu gospodarczego i biznesu ma koordynować Polsko-Indyjska Komisja ds. Współpracy Gospodarczej. Strona polska zaproponowała, aby pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w kwietniu br.

Podczas zorganizowanej w Mumbaju przez Indyjską Izbę Handlowa konferencji Global Trade & Investment Conference wiceminister Adam Szejnfeld zaprezentował założenia zagranicznej polityki gospodarczej rządu RP oraz podkreślił wagę polsko-indyjskiej współpracy gospodarczej. Wiceminister gospodarki zaprosił przedsiębiorstwa indyjskie do lokowania inwestycji bezpośrednich w Polsce, a także do udziału w procesie prywatyzacyjnym.

W trakcie spotkania z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową wiceminister Szejnfeld rozmawiał z prezesem Izby Vijayem Kalantrim oraz przedstawicielami indyjskich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem w Polsce. Do grona potencjalnych inwestorów należą m.in.: TATA Cosultancy Services (konsulting i teleinformatyka), Relliance Industries Ltd. (petrochemia i tekstylia), ESSAR Globar Ltd. (energetyka) oraz Raheja Corporation (sektor budowlany).

W Kalkucie wiceminister Szejnfeld wziął udział w ceremonii otwarcia nowej siedziby Konsulatu Honorowego RP oraz mianowania Konsula Honorowego. Został nim Mohan Goenka.

Program delegacji Ministerstwa Gospodarki realizowany był w kilku punktach wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W skład delegacji weszli m.in. prezes PAIiIZ Paweł Wojciechowski, przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz zastępca prezydenta Szczecina.


21 styczeń 2008r.

Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Grodzisk Wielkopolski

Nowy Tomyśl, Wolsztyn oraz Grodzisk Wielkopolski – to powiaty, które 21 stycznia br. odwiedził minister Adam Szejnfeld. Po wygranych wyborach i objęciu stanowiska w rządzie Adam Szejnfeld nie zapomina o swoim okręgu i wyborcach, którzy obdarzyli go niezwykle wysokim zaufaniem.

Nowy Tomyśl – Szejnfeld zasłużony dla miasta.

Minister Adam Szejnfeld złożył wizytę w Nowym Tomyślu na oficjalne zaproszenie władz miasta i powiatu. Adam Szejnfeld wziął udział w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez burmistrza miasta oraz starostę nowotomyskiego. Podczas uroczystości Adam Szejnfeld został uhonorowany zaszczytnym tytułem ,,Zasłużonego dla Nowego Tomyśla” Zaangażowanie z jakim Adam Szejnfeld już od 10 lat wykonuje obowiązki posła na Sejm RP, zostało zauważone przez władze miasta za co na spotkaniu minister Szejnfeld podziękował i obiecał nie spoczywać w pracy na rzecz okręgu z którego sprawuje swój mandat. Po części oficjalnej Adam Szejnfeld wziął udział w bankiecie.

Nowy Tomyśl – Szpital.

Minister Adam Szejnfeld spotkał się ze starostą nowotomyskim oraz dyrektorem szpitala w powiecie nowotomyskim. Przedmiotem rozmowy, podobnie jak w takiej rozmowie dzień wcześniej w Pile, była aktualna sytuacja w szpitalu oraz plany na przyszłość. Szpital w Nowym Tomyślu ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla mieszkańców miasta i powiatu, gdyż jest to szpital obsługujący także gro pacjentów z wypadków drogowych. Będzie także w przyszłości zabezpieczał pod tym względem ruch na pobliskiej autostradzie. Prace na ostatnim jej odcinku, od Nowego Tomyśla do granicy kraju, maja ruszyć już niebawem.

Wolsztyn – przedsiębiorcy.

Podczas wizyty w Wolsztynie minister Adam Szejnfeld spotkał się ze środowiskiem lokalnych przedsiębiorców, z którymi rozmawiał o sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zmianach prawnych jakie w niedługim czasie zostaną przeprowadzone przez Rząd Donalda Tuska i Parlament, a których podstawowym celem będzie ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W polskim systemie prawnym istnieje mnóstwo przepisów, które utrudniają a czasami wręcz uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej na europejskim poziomie. Pakiet zmian derogacyjnych i deregulacyjnych jaki zaproponowałem powinien zostać włączony do prac Rady Ministrów być może już jutro, na wtorkowej Radzie Ministrów. Moim zdanie wprowadzane zmiany skutkować będą utrzymaniem wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego i poprawą funkcjonowania wielu polskich przedsiębiorstw – mówił podczas spotkania minister Szejnfeld.

Wolsztyn – młodzież.

Kolejnym punktem programu wizyty w Wolsztynie, było spotkanie z maturzystami z Zespołu Szkół Zawodowych. Podczas spotkania minister Szejnfeld opowiadał o kulisach pracy w rządzie i parlamencie, o sytuacji w kraju, ale przede wszystkim dawał młodym ludziom rady, jak przygotować się, po zakończeniu edukacji, do podejmowania pracy zawodowej. Na zakończenie wykładu, minister Szejnfeld najbardziej aktywnym uczniom wręczył ksiązki na pamiątkę spotkania.

Grodzisk Wielkopolski – Podczas wizyty w Grodzisku minister Adam Szejnfeld spotkał się z działaczami i sympatykami Platformy Obywatelskiej RP powiatu grodziskiego. Podczas spotkania omawiano cele i kierunki działania lokalnych struktur partii w 2008 roku. Minister Szejnfeld podziękował wszystkim członkom Platformy Obywatelskiej za pracę i zaangażowanie z jakim realizowali statutowe cele partii w minionym, niezwykle trudnym dla PO roku wyborczym. Podczas spotkania omawiano również ważne sprawy dla miasta i powiatu oraz sytuację w kraju.

21 styczeń 2008r.

Szpital w Pile

Nie tylko sprawy kraju, ale również problemy Piły i okręgu pozostają w dalszym ciągu priorytetowymi kwestiami w zawodowej działalności ministra Adama Szejnfelda, który 20 stycznia br. spotkał się w Starostwie Powiatowym w Pile ze starostą Tomaszem Bugajskim i dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Pile z Grzegorzem Wroną.

Podczas spotkania omawiano sprawy związane z ochroną zdrowia i zapewnieniem odpowiedniej opieki medycznej mieszkańcom powiatu pilskiego. Ministra Adama Szejnfelda zaniepokoił fakt strajku lekarzy anestezjologów oraz likwidacja oddziału okulistycznego i neurochirurgicznego. W trakcie spotkania dyrektor Wrona przedstawił ministrowi Adamowi Szejnfeldowi obecne problemy z jakimi boryka się Szpital Specjalistyczny oraz możliwe warianty ich rozwiązania.

Choroba i cierpienie z nią związanie jest wystarczającym stresem dla pacjentów oraz ich bliskich, w takim momencie nie można obarczać nikogo groźbą ewakuacji szpitala bądź koniecznością korzystania z fachowej opieki medycznej w placówkach znacząco odległych od miejsca zamieszkania osoby chorej. Postulaty wysuwne przez lekarzy również mają swoje uzasadnienie, dlatego musimy znaleźć złoty środek dzięki któremu uda się nam zaspokoić potrzeby każdej ze stron – mówił podczas spotkania Adam Szejnfeld.

21 styczeń 2008r.

Niech żyje bal

Wiceminister Gospodarki, poseł Adam Szejnfeld był honorowym gościem XI Balu Wielkopolan zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Wielkopolski Klub Kapitału, Polską Izbę Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, który odbył się 19 stycznia br. w Poznaniu.

Tradycyjny bal karnawałowy był doskonałym momentem do podsumowania minionego roku i snucia planów na nadchodzące miesiące. Minister Adam Szejnfeld podziękował organizatorom za zaproszenie na doroczny Bal Wielkopolan i wyróżnienie, jakim bez wątpienia było przyznanie tytułu gościa honorowego.

Bal Wielkopolan to nie tylko zabawa karnawałowa, ale przede wszystkim wydarzenie kulturalne, społeczne i polityczne Poznania oraz Wielkopolski a także realizacja podstawowego celu balu, celu charytatywnego, któremu służyła specjalna loteria oraz licytacja.

19 styczeń 2008r.

Człowiek Roku – rekord pobity

Poseł, a dzisiaj minister Adam Szejnfeld wielokrotnie zdobywał już nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych konkursach i plebiscytach, ale jest taki jeden plebiscyt, który od lat jest najważniejszy dla wszystkich polityków działających w Wielkopolsce Północnej – „Człowiek Roku”.

W bieżącym roku minister Adam Szejnfeld po raz kolejny zdobył tytuł „Człowieka Roku” w kategorii „Polityk Roku”, wygrywając bezapelacyjnie z pozostałymi politykami. W minionych 12-tu miesiącach znowu zaimponował lokalnym i regionalnym dziennikarzom, którzy już po raz szósty zdecydowali o przyznaniu Adamowi Szejnfeldowi zaszczytnego tytułu „Człowieka Roku 2007” w kategorii polityka. Kapituła konkursu doceniła fakt, iż Adam Szejnfeld jest jedynym Wielkopolaninem w rządzie Donalda Tuska, który od wielu już lat pracował intensywnie na rzecz rozwoju województwa i to właśnie jego zaangażowanie, nie tylko w krajowe, ale i w lokalne sprawy, oraz skuteczność i pracowitości została doceniona przez premiera Tuska, który po wygranych wyborach powierzył posłowi Adamowi Szejnfeldowi tekę wiceministra gospodarki.

Już po raz szósty – tym razem poseł i minister z Okręgu Pilskiego – Adam Szejnfeld zdobywa pierwsze miejsce w konkursie, który od piętnastu lat wyróżnia ludzi odnoszących sukcesy na lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej scenie politycznej. Nagrodę przyznaje kapituła składająca się z dziennikarzy redakcji mediów Wielkopolski Północnej. Poseł Adam Szejnfeld we wspomnianym dorocznym konkursie zajmował również miejsca drugie i trzecie, ale zdobywając aż sześć razy miejsce pierwsze zdystansował wszystkich poprzednich i obecnych rywali, takich jak na przykład były Marszałek Sejmu i były Minister Finansów Marek Borowski, czy były Wicemarszałek Senatu Tadeusz Rzemykowski, którzy w przeszłości również wiele razy święcili laury w tym konkursie. Żaden jednak nie sięgał po najwyższy laur tak często i tak bezapelacyjnie.

Tak, do tej pory nie było w dziesięcioletniej karierze parlamentarnej naszego posła takiego roku, by niezależni dziennikarze naszego regionu nie uznawali go za wybijającego się spośród wszystkich innych polityków regionu. Świadczy to o niezmiennym zaangażowaniu Adama Szejnfelda w rozwiązywanie spraw publicznych i realizowaniu parlamentarnych obowiązków i to niezależnie, czy jest politykiem opozycji, czy władzy.

8 styczeń 2008r.

Paszporty Polityki 2007

Sekretarz stanu w MG Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystej gali wręczenia Paszportów Polityki 2007, dorocznej nagrody przyznawanej wybitnym twórcom polskiej kultury.

W plebiscycie tygodnika Polityka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki uhonorowano 6 młodych twórców. W kategorii Literatura zwycięzcą został Michał Witkowski, autor powieści „Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej”. Za film „Rezerwat” Paszport Polityki w kategorii Film otrzymał Łukasz Palkowski. W kategorii Teatr nagrodzono działalność Michała Zadary. Zdaniem jurorów największy wkład w rozwój Sztuk audiowizualnych w 2007 r. miała Joanna Rajkowska. Wśród twórców muzyki Paszportami Polityki wyróżniono Łukasza Borowicza – w kategorii Muzyka poważna oraz Krzysztofa Grabaża Grabowskiego – Muzyka popularna. Nagrodę specjalną tygodnika i tytuł Kreatora Kultury otrzymał Andrzej Wajda.

Plebiscyt tygodnika Polityka na najwybitniejszych twórców polskiej kultury został zorganizowany po raz 15. Uroczysta gala wręczenia Paszportów Polityki 2007 odbyła się 8 stycznia br. w Teatrze Polskim w Warszawie. Poza ministrem Szejnfeldem instytucje państwowe podczas uroczystości reprezentowali także marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz minister kultury Bogdan Zdrojewski.

8 styczeń 2008r.

Pierwsze projekty z planu „Dobre Prawo” w Sejmie

Skierowałem do Sejmu pierwsze sześć projektów ustaw mających ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom. Są to: ustawa o rachunkowości, o uchyleniu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, nowelizacja Kodeku Spółek Handlowych, prawo dewizowe, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz ustawa o stażu absolwenckim – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas spotkania zorganizowanego wspólnie przez Gazetę Prawną i Związek Banków Polskich, które odbyło się 4 stycznia br. w Warszawie.

Wiceminister Szejnfeld podkreślił także, że kolejne akty prawne będą na bieżąco przesyłane do Parlamentu, w tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. – W sumie będzie ich około 20 – dodał.

Wiceszef resortu gospodarki zwrócił również uwagę, że w porozumieniu z jego kierownictwem zdecydował się na przekazanie ustaw do Sejmu jako projektów poselskich. – Będziemy starali się wykorzystywać najbardziej skuteczne ścieżki, które pozwolą nam na jak najszybsze wprowadzanie nowych projektów ustaw lub nowelizację już istniejących – dodał. Wyjaśnił, że ścieżka rządowa będzie wykorzystywana w stosunku do ustaw, które w zasadzie nie będą kontrowersyjne i nie będą wymagać szerokich konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Podkreślił, że istnieje potrzeba stworzenia wewnątrzrządowego podmiotu międzyresortowego, którego zadaniem będzie praca nad projektami w oderwaniu od resortowego podziału kompetencji.

– Powinien zostać powołany pełnomocnik rządu ds. tworzenia dobrego prawa. Jeżeli tak się nie stanie, będziemy mieli problemy z koordynacją tworzeniem skutecznego i przejrzystego prawa – dodał. Zaznaczył, że pomysł ten został zgłoszony i trzeba poczekać na decyzje polityczne Rady Ministrów.

Zwrócił również uwagę na kilka niezbędnych zmian, które powinny zostać dokonane w systemie tworzenia regulacji prawnych. – Niezbędne są przede wszystkim zmiany systemowe. Po pierwsze prawo powinno być tworzone w uzgodnieniu i konsultacji z partnerami społecznymi już na poziomie założeń, a nie projektów. Po drugie powinniśmy doprowadzić do zmiany procesu legislacyjnego, zarówno w Radzie Ministrów jak i w Parlamencie. Po trzecie, powinniśmy wprowadzić zasadę okresowego przeglądu prawa. Nie tylko polskiego, ale również europejskiego – dodał.

Wiceminister Szejnfeld na zakończenie zwrócił uwagę, że prawo powinno regulować tylko to, co ma być zakazane lub ograniczone a nie to, co jest dobrowolne.

4 styczeń 2008r.

Polsko-indyjska współpraca gospodarcza

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2007 roku polsko-indyjskie obroty handlowe wzrosły o ponad 20 proc. i wyniosły 538,6 mln USD. Polska ma nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej z tym jednym z najszybciej rozwijających się krajów Azji. W dniu 10 stycznia z kilkudniową roboczą wizytą do Indii uda się Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, a potem, w kolejnych miesiącach bieżącego roku, można się spodziewać wizyty w Indiach najwyższych przedstawicieli polskiego rządu.

Wiceminister Szejnfeld, w przeszłości przewodniczący polsko-indyjskiej grupy bilateralnej, spotka się m.in. z Ministrem Sekretarzem Handlu i Przemysłu Indii, z którym będzie omawiał przygotowania do organizacji I Sesji Wspólnej Komisji ds. Polsko-Indyjskiej Współpracy Gospodarczej. Weźmie także udział w organizowanej przez Indyjską Izbę Kupców międzynarodowej konferencji „Global Trade & Investment Conference” w Bombaju. Będzie też uczestnikiem „Partnership Summit” w Guargon, którego organizatorem jest Konfederacja Przemysłu Indyjskiego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki weźmie także udział w uroczystości otwarcia nowej siedziby Honorowego Konsulatu Generalnego RP w Kalkucie oraz w spotkaniach z przedstawicielami miejscowego biznesu.

Stałym elementem całej wizyty oprócz spotkań z przedstawicielami Rządu Indii, organizacji gospodarczych i samych przedsiębiorców, będą również spotkania z przedstawicielami władz stanowych.

W programie wizyty, poza spotkaniami z kierownictwem Ministerstwa Handlu i Przemysłu, projektowane są również spotkania z ministrami reprezentującymi resorty Spraw Zagranicznych i Obrony oraz z potencjalnymi inwestorami indyjskimi w Polsce, w tym z przedstawicielami samorządu gospodarczego branży IT.

Z punktu widzenia zapotrzebowania rynku i polskich możliwości eksportowych, największe szanse pogłębienia współpracy rysują się w branżach energetyki, górnictwa i przetwórstwa spożywczego oraz w przemyśle obronnym. W okresie styczeń-sierpień 2007 r. polski eksport do Indii wyniósł 98,0 mln USD. Dominowały w nim: wyroby przemysłu obronnego (77, 4 mln USD), usługi geofizyczne (50 mln USD), maszyny i urządzenia (32 mln USD) oraz wyroby hutnicze (22, 2 mln USD). Jednak Polska odnotowuje deficyt w wymianie handlowej z Indiami. Polski import w tym samym czasie osiągnął 440, 5 mln USD. Głównymi pozycjami w polskim imporcie z Indii były: wyroby włókiennicze (104, 5 mln USD), wyroby przemysłu chemicznego (43, 6 mln USD) oraz tworzywa sztuczne (26, 4 mln USD).

Poza wymianą handlową ważną pozycją rozmów polskiego ministra ze swoimi odpowiednikami w ministerstwach Indii oraz z inwestorami indyjskimi będzie temat rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych Indii i możliwości zwiększenia ich napływu do Polski.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)