Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (2008 cz.2)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

29 sierpień 2008r.

Zachęty dla inwestorów

W dniu 28 sierpnia br. wiceminister Adam Szejnfeld rekomendował na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów przyjęcie przez Rząd nowego projektu „Systemu wspierania napływu inwestycji zagranicznych o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”. Komitet RM przyjął propozycje się skierował pod obrady Rady Ministrów.

Celem wdrożenia Systemu jest stworzenie finansowego instrumentu wsparcia, który pomoże przekonać zagranicznych przedsiębiorców planujących inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do ulokowania swoich projektów w Polsce. Zawarte w dokumencie rozwiązania zostały dostosowane do oczekiwań inwestorów. Są one także konkurencyjne w stosunku do podobnych systemów funkcjonujących w Czechach, na Węgrzech czy Słowacji, krajach bezpośrednio rywalizujących z Polską o inwestorów zagranicznych.

Dokument zakłada, że inwestorzy uzyskają wsparcie w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a przedsiębiorcą. Pomoc finansowa wypłacana jest w rocznych transzach, nie dłużej niż przez 5 lat, proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. Maksymalne wsparcie dla projektów realizowanych na terenie specjalnych stref ekonomicznych nie może przekroczyć 15 proc. kosztów inwestycji oraz 30 proc. w przypadku projektów realizowanych poza ich granicami.

O dotacje mogą wnioskować firmy zagraniczne planujące inwestycje, przede wszystkim w sektorach:

*

motoryzacyjnym,
*

elektronicznym,
*

lotniczym,
*

biotechnologicznym,
*

telekomunikacyjnym.

Ważne pod względem nowych inwestycji są także usługi z zakresu: IT, BPO oraz działalność badawczo-rozwojowa. Zgodnie z metodologią OECD są to branże high tech, które generują najwyższą wartość dodaną dla gospodarki. Światowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych koncentrują się właśnie w tych sektorach i poprawiają konkurencyjność gospodarki.

Pomoc publiczna, w ramach Systemu, udzielana będzie na dwa sposoby. Pokrywana będzie część kosztów początkowych na realizację nowej inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Aby ubiegać się o wsparcie z tytułu kosztów nowej inwestycji, firma musi podjąć się realizacji:

*

przedsięwzięć z obszarów priorytetowych o wartości co najmniej 160 mln zł i tworzących minimum 50 nowych miejsc pracy,
*

„znaczącej” nowej inwestycji produkcyjnej o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą, wynoszących co najmniej 1 mld zł i tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy.

Z kolei do ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy uprawnia:

*

realizacja nowej inwestycji produkcyjnej w sektorach priorytetowych, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 40 mln zł.,
*

realizacja „znaczącej” nowej inwestycji produkcyjnej, tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 1 mld zł.,
*

realizacja nowej inwestycji w sektorze nowoczesnych usług, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy,
*

realizacja nowej inwestycji w dziedzinie działalności badawczo – rozwojowej, tworzącej co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 3 mln zł.

Przy ustalaniu wysokości pomocy finansowej brane są pod uwagę różne kryteria, m.in. wysokość kosztów w przeliczeniu na 1 pracownika, ilość tworzonych nowych miejsc pracy, miejsce lokalizacji inwestycji oraz charakter inwestycji. Maksymalna wartość wsparcia na 1 miejsce pracy wynosi od 3200 zł przy zatrudnieniu 250 osób do 18,7 zł przy zatrudnieniu więcej niż 1000 pracowników.

***

„System wspierania napływu inwestycji zagranicznych o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej” określa zasady i procedurę udzielania wsparcia finansowego dla nowych inwestycji na podstawie programu wieloletniego uchwalanego przez Radę Ministrów. Dokument zawiera wytyczne na potrzeby prac Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji Zagranicznych.

W 2007 roku głównym składnikiem napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich były reinwestowane zyski, których udział wyniósł 41,5 proc. Ich wartość w ub.r. wzrosła w stosunku do poprzedniego o 22,3 proc.

Według szacunków NBP, w 2007 roku największymi inwestorami były kraje Unii Europejskiej, skąd pochodziło 85,3 proc. ogólnej kwoty BIZ, w tym najwięcej z Francji, Niemiec, Austrii, Włoch oraz Szwecji. Natomiast największymi inwestorami spoza Unii Europejskiej były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Antyle Holenderskie, Korea Południowa i Japonia.

29 sierpień 2008r.

RIF w Poznaniu

W dniu 29 sierpnia br. wiceminister Adam Szejnfeld spotkał się w Ministerstwie Gospodarki ze starostą pilskim Tomaszem Bugajskim z którym rozmawiał m.in. utworzeniu Regionalnej Instytucji Finansującej w Poznaniu, o rozwoju szkolnictwa sportowego w północnej Wielkopolsce, inwestycjach drogowych i infrastrukturalnych oraz o rozwoju turystyki w powiecie pilskim, który z roku na rok jest coraz części odwiedzanym regionem tej części Wielkopolski. Wcześniej o utworzeniu RIF w Poznaniu minister Szejnfeld rozmawiał także z marszałkiem Lechem Wojtasiakiem i prezesem Jackiem Koralewskim.

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującymi przy wdrażaniu polityki “sektorowej” adresowanej do MSP w regionie, pełnią one jednocześnie analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych wdrażających strategie rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP. Są łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym. Decyzja podjęta dziś przez komisję konkursową powołaną przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to kolejny krok w celu ułatwiania funkcjonowania sektora MSP w Wielkopolskie – uważa wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Zagadnienia związane z utworzeniem w Pile Szkoły Mistrzostwa Sportowego, są dziś niezwykle aktualne i pożądane społecznie i były kolejnym z tematów poruszanych podczas spotkania ministra Szejnfelda i starosty Bugajskiego. Występy polskich siatkarek i siatkarzy na zakończonej w zeszłym tygodniu olimpiadzie w Pekinie, były dobre, jednak nie spełniły wszystkich oczekiwań polskich kibiców. Piła natomiast stanowi polskie serce siatkówki, dlatego wiceminister oraz starosta podjęli działania o utworzeniu w tym mieście Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu siatkarskim. „Dziś w Polsce wiele mówi się o słabych wynikach polskich sportowców o niewystarczającej ilości środków finansowych na rozwój sportu, ale również nie ma dnia, abyśmy nie czytali w gazetach lub oglądali w telewizji informacji o czynach karalnych popełnianych przez młodych ludzi. Sport jest idealną receptą na zajęcie czasu młodym ludziom, a utworzenie szkoły która będzie rozwijała i ukierunkowywała zdolności młodych jest przedsięwzięciem zasługującym na wsparcie. Chciałbym móc w Londynie w 2012 roku kibicować polskim drużynom siatkarskim w skład których wchodzić będą zawodnicy z Piły” – mówił wiceminister Adam Szejnfeld.

29 sierpień 2008r.

Europejska Akademia w Chodzieży?

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wspólnie z burmistrzem Chodzieży Jackiem Gurszem spotkali się w dniu 29 sierpnia br. z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Żuchowskim. W trakcie spotkania rozmawiano o koncepcji utworzenia w Chodzieży Europejskiej Akademii Warsztatów Sztuki.

Już dziś na Ziemi Chodzieskiej odbywają się bardzo prestiżowe imprezy kulturalne o randze krajowej i międzynarodowej, wystarczy wspomnieć o międzynarodowych warsztatach jazzowych, europejskich warsztatach teatralnych, lub o ogólnopolskim przeglądzie piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Liczne plenery plastyczne, czy konkursy orkiestr dętych dodatkowo uzupełniają szeroki katalog imprez kulturalno-rozrywkowych. Dlatego bardzo ciekawym pomysłem jest utworzenie w Chodzieży nie okresowo działającej, lecz całorocznej Akademii, w której kształciliby się adepci nie tylko muzyki i śpiewu, lecz również innych dziedzin sztuki – na przykład literatury, teatru, malarstwa, a być może i rzemiosła artystycznego.

29 sierpień 2008r.

Wietnam
ważnym partnerem w Azji Południowo – Wschodniej

Zwiększenie wymiany handlowej, współpraca w górnictwie, a także polska oferta kredytów rządowych dla Wietnamu – to główne tematy rozmowy wiceministra Adama Szejnfelda z Mirosławem Gajewskim, ambasadorem RP w Wietnamie. Spotkanie odbyło się 28 sierpnia br.

Wiceminister Adam Szejnfeld zapoznał się z relacją ambasadora na temat osiągnięć gospodarczych Wietnamu po przystąpieniu w styczniu 2007 r. do Światowej Organizacji Handlu. Zdaniem wiceministra wysoki wzrost gospodarczy na poziomie 8,5 proc., dynamiczny rozwój sektora finansowego oraz ambitne plany prywatyzacyjne dają nadzieję na rozwój współpracy handlowej i inwestycyjnej między oboma krajami.

Wiceminister Szejnfeld bardzo wysoko ocenił międzyresortowe konsultacje gospodarcze, które odbyły się w marcu 2008 r. w Hanoi. Ich celem było dokonanie przeglądu i ocena stanu współpracy dwustronnej w takich sektorach gospodarki jak przemysł stoczniowy, wydobywczy oraz rolnictwo i ochrona środowiska.

Ambasador Mirosław Gajewski przypomniał, że 13 marca br. w Wietnamie odbyły się targi sektora stoczniowego. Polskie przedsiębiorstwa podpisały szereg listów intencyjnych z wietnamską korporacją stoczniowo-okrętową Vinashin w ramach 280 milionowego kredytu udostępnionego przez Rząd RP.

Podczas spotkania omówiono również plany otwarcia w przyszłym roku w Hanoi polskiego Wydziału Promocji i Handlu i Inwestycji.

***

W 2007 r. polsko – wietnamska wymiana towarowa wyniosła 443,6 mln dolarów, z czego eksport 68,3 mln dolarów, a import 375,3 mln dolarów. Ubiegłoroczny wzrost wymiany handlowej wyniósł 35 procent. Wietnam zaliczany jest do rynków priorytetowych dla współpracy gospodarczej Polski z krajami położonymi w regionie Azji Południowo – Wschodniej.

28 sierpień 2008r.

USA

- Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dlatego chcemy otworzyć w Chicago Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, który będzie wspierał polski biznes w Ameryce – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas spotkania z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (PAIH) z Chicago, które odbyło się 27 sierpnia br. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Szejnfeld poinformował, że polsko-amerykańskie obroty handlowe rosną i w ubiegłym roku przekroczyły 5,5 mld dol. – Wynik ten jest jednak nieadekwatny do potencjału naszych gospodarek – zauważył. – Niepokojąco wysoki jest również deficyt wzajemnej wymiany handlowej – dodał.

Jak zapewnił wiceminister, resort gospodarki pracuje nad rozwiązaniami, które poprawią bilans naszych obrotów handlowych. Jednym z nich będzie powołanie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Chicago. – Przyszła placówka zajmie się m.in. współpracą z Polsko-Amerykańską Izbą Handlową. Zanim jednak powstanie, rząd będzie wzmacniał działalność WPHiI w Waszyngtonie i Nowym Jorku – powiedział.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, polska gospodarka potrzebuje działań promocyjnych nie tylko w Stanach Zjednoczonych. – W tym celu Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt ustawy o systemie promocji polskiej gospodarki. Reguluje on m.in. zasady współpracy między poszczególnymi instytucjami, odpowiedzialnymi za promocję gospodarczą Polski za granicą – podkreślił.

Prezes PAIH Henryk Kazmierczak zaoferował z kolei wsparcie przez Izbę polskich firm działających w Chicago. – Proponujemy m.in. utworzenie inkubatora polskiego biznesu w tym mieście, który będzie platformą współpracy polskiego rządu, władzy samorządowej i przedsiębiorców – zaznaczył. Zadeklarował również wsparcie działań promocyjnych na rzecz polskiego eksportu, szczególnie przed utworzeniem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Chicago.

***

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (PAIH) działa na terenie Chicago i okolic od 1994 r. Jest organizacją skupiającą głównie małe i średnie firmy polonijne oraz przedstawicieli firm amerykańskich polskiego pochodzenia. Jej głównym celem jest wzmocnienie znaczenia Polonii i biznesu polonijnego na rynku amerykańskim.

27 sierpień 2008r.

Europejska Unia Kobiet

Wiceminister Gospodarki Adam Szejnfeld spotkał się w dniu 26 sierpnia br. z przedstawicielkami Zarządu Europejskiej Unii Kobiet. W spotkaniu udział wzięły m.in. prezes E.U.K, pani Barbara Bielicka–Malinowska oraz wiceprzewodnicząca U.E.K i pełnomocnik Zarządu E.U.K ds. małych i średnich przedsiębiorstw, pani Aleksandra Łukomska–Smulska.

W trakcie spotkania rozmawiano między innymi o wspieraniu funkcjonowania kobiet w Polskim życiu publicznym i biznesowym, rozszerzaniu działalności stowarzyszenia na kraje wschodnie np. Ukrainę oraz o współpracy stowarzyszenia z Ministerstwem Gospodarki. Współpraca ta może przynieść konkretne efekty, bowiem w E.U.K. niezwykle aktywnie działa sekretariat ds. małych i średnich przedsiębiorstw, który jest motorem napędowym dla wielu ciekawych rozwiązań biznesowych realizowanych w naszym kraju przez panie. Minister Szejnfeld, wspólnie ze stowarzyszeniem, planuje zorganizowanie konferencji poświęconej obecności kobiet w życiu publicznym i gospodarczym oraz cykl innych przedsięwzięć związanych z tym tematem.

Europejska Unia Kobiet jest międzynarodową organizacją o 50 letniej tradycji, posiadającą status doradczy przy Radzie Europy i przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest ona także członkiem założycielem Międzynarodowego Związku Kobiet Demokratycznych, reprezentujących Europę na spotkaniach z kobietami Demokratycznego Związku Kobiet Pacyfiku i Regionu Karaibskiego. Członkiniami E.U.K. są kobiety, które pragną brać aktywny udział w pracach samorządów lokalnych oraz parlamentu, kobiety prowadzące przedsiębiorstwa oraz kobiety zaangażowane społecznie i politycznie.

***

Minister Szejnfeld od lat aktywnie włącza się w sprawy związane ze statusem i pozycją kobiety w społeczeństwie. Dotychczas, jako jedyny polityk w kraju prowadzi też swoją własną stronę internetową (vide witryna – www.szejnfeld.pl) poświeconą sprawom kobiet. Stara się także wspierać kobiety i organizacje kobiece w staraniach o aktywniejszy ich udział w szeroko rozumianym życiu publicznym, w tym gospodarczym.

25 sierpień 2008r.

Indonezja
wiceminister Szejnfeld o polsko – indonezyjskiej współpracy gospodarczej

Dalszy rozwój współpracy dwustronnej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzinie energii i zasobów mineralnych oraz zwiększenie polsko – indonezyjskiej wymiany handlowej były tematami rozmów wiceministra Adama Szejnfelda z Tomaszem Łukaszukiem, ambasadorem RP w Indonezji. Spotkanie odbyło się 20 sierpnia br. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Szejnfeld i ambasador Łukaszuk omówili najbardziej interesujące z punktu widzenia polskich przedsiębiorców obszary współpracy z Indonezją. Należą do nich przede wszystkim: energetyka, przemysł wydobywczy, lotniczy oraz stoczniowy. Jako przyszłościowe można uznać również ofertę polskich produktów rolnych, a także w takich dziedzinach, jak ochrona środowiska i przemysł rolno-przetwórczy. Zdaniem wiceministra Szejnfelda polsko – indonezyjska współpraca może okazać się szczególnie owocna właśnie w sektorze górniczym. – Jesteśmy gotowi dostarczać urządzenia górnicze, sprzęt ratownictwa, wagony kolejowe do transportu węgla, ale także modernizować kopalnie – powiedział wiceminister Szejnfeld. Polska zamierza także udzielić kredyty stronie indonezyjskiej na zakup określonych towarów.

Podczas spotkania poruszono także kwestię udziału wiceministra Adama Szejnfelda w targach przemysłu obronnego – INDO DEFENCE 2008, które odbędą się w Dżakarcie w dniach 19 – 22 listopada br. Impreza ta stanowi doskonałą okazję do promocji polskiego sektora obronnego.

***

Polsko – indonezyjskie obroty handlowe w 2007 r. osiągnęły 502,9 mln dolarów. Polski eksport do Indonezji osiągnął 90,3 mln dolarów, a import z Indonezji wyniósł 412,6 mln dolarów.

24 sierpień 2008r.

Tort od ministra

Tort – olbrzym od ministra Adama Szejnfelda (przewidziany na ponad 100 osób) i zdmuchnięcie urodzinowych świeczek rozpoczęły jubileusz 10-cio lecia Święta „Spieczonego Bliźniaka”, które w tym roku odbyło się pod patronatem ministra A. Szejnfelda.

Dzień Spieczonego Bliźniaka – wziął się z pomysłu, że oto opalone – czyli spieczone letnim słońcem – bliźniaki przyjeżdżają do Czarnkowa, aby wspólnie bawić się, poznać inne podobne pary i na wesoło pożegnać się z dobiegającymi końca wakacjami oraz latem. A warto podkreślić, że w tym roku zjechało do Czarnkowa prawie 140! bliźniaczych par. Głównym konkursem Dnia Spieczonego Bliźniaka jest ranking publiczności pt: „Jak dwie krople wody”, w trakcie, którego publiczność wybiera najbardziej podobną do siebie parę bliźniaków. Imprezie towarzyszyły również inne konkursy i zabawy, a gwiazdą Dni Czarnkowa był Robert Janowski.

„To fajna impreza, bo integruje nie tylko środowisko mieszkańców miasta i powiatu, ale również ludzi z całej Polski. Pomysł i formuła, która od 10 lat ściągają do Czarnkowa tłumy ludzi, jest potwierdzeniem, iż to nie znaczenie miasta ani wielkość budżetu decyduje o popularności organizowanych imprez” – mówił w rozmowie z burmistrzem wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Na estradzie podziękował i pogratulował świetnej działalności organizatorom imprezy i animatorom życia kulturalnego Czarnkowa na czele z oddanym tym sprawom dyr. Janowi Pertkowi.

W trakcie wizyty w Wielkopolsce Północnej wiceminister gospodarki spotykał się także z samorządowcami Piły, Chodzieży i Czarnkowa, rozmawiał również z przedsiębiorcami i przedstawicielami miejscowej PO.

21 sierpień 2008r.

Złoty za silny?

– Umacniająca się złotówka nie wpływała w ostatnich latach negatywnie na poziom rozwoju polskiej gospodarki, w tym naszego eksportu. Ten bowiem rósł i rośnie w bardzo dobrym tempie. Ale przyznać trzeba, że aprecjacja złotego osłabia rentowność oraz konkurencyjność firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Jest też już groźna dla niektórych branż, w których oprócz tego czynnika kumulują się także i inne negatywne czynniki. Sprawa dlatego wymaga nie tylko ciągłej obserwacji i analiz ale i przeciwdziałań. Podejmujemy je – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji „Sposób na silną złotówkę”, która odbyła się 19 sierpnia br. w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Wiceszef resortu gospodaki przypomniał, że pomimo siły polskiej waluty, nasz eksport nie odnotował znaczącego spowolnienia. – W ubiegłym roku wartość polskiego eksportu pobiła rekord wszechczasów, a okresie pięciu ostatnich miesięcy jego wartość ponownie wzrosła – wyjaśnił. Zwrócił także uwagę na korzystny wpływ kursu złotego na polski import. – Wzrost wartości naszej waluty przekłada się na niższe ceny towarów importowanych, m.in. paliw. Dzięki temu po części udało się wyhamować wzrost inflacji w Polsce – powiedział wiceszef resortu gospodarki. Skutek więc aprecjacji złotego jest względny, w zależności od tego, poprzez jaki pryzmat oceniamy tendencję ostatnich lat. Dla importerów jest korzystnym, dla eksporterów, zwłaszcza o niskim wsadzie importu zaopatrzeniowego lub inwestycyjnego, groźny – dodał minister Szejnfeld.

Wiceszef resortu gospodarki określił, ze działania dwóch podmiotów mają znaczenie w procesie ograniczania negatywnych skutków wzrostu wartości złotego wobec walut obcych. Są to NBP i Rada Polityki Pieniężnej oraz rząd. Na pewno swoje zadanie świetnie wypełniają także sami przedsiębiorcy. Rząd ma w dyspozycji bardzo ograniczone możliwości prawne, ale mimo to podejmowane są działania na rzecz osłabiania niekorzystnej sytuacji. Do najważniejszych minister Szejnfeld zaliczył ograniczanie zapotrzebowania pożyczkowego państwa skutkującego zmniejszeniem długu publicznego i deficytu budżetowego, inicjatywy legislacyjne dotyczące deregulacji i odbiurokratyzowania gospodarki oraz zmniejszanie obciążeń finansowych przedsiębiorców. Horyzontalnym celem, do którego zmierza rząd jest natomiast wprowadzenie Polski do strefy euro. Minister Szejnfeld przypomniał także, że oprócz tych pośrednich narzędzi w dyspozycji są również takie instrumenty oddziaływania bezpośredniego, jak na przykład poręczenia i gwarancje kredytowe, ubezpieczenia kontraktów eksportowych i dopłaty do kredytów. Główną instytucją działającą w tym zakresie jest KUKE SA.

Najbardziej wrażliwymi firmami na zmienność kursu są małe i średnie przedsiębiorstwa – powiedział minister Szejnfeld. Dlatego rząd podejmuje działania, które ułatwią życie właśnie tym przedsiębiorcom. Jesienią br. Sejm powinien na przykład rozpatrzyć rządową nowelizację ustawy Prawo dewizowe i Kodeks cywilny, wchodzącą w skład „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. – Przewiduje ona zniesienie zasady walutowości w Polsce i obowiązku rozliczania się w złotym, bez konieczności uzyskania zezwolenia Narodowego Banku Polskiego – wyjaśnił wiceszef resortu gospodarki. Dodał, że nowela Prawa dewizowego przyczyni się także do zmniejszenia ryzyka kursowego oraz kosztów obsługi eksportu.

Wiceminister gospodarki w dyskusji odniósł się również do planów przyjęcia przez nasz kraj wspólnej waluty europejskiej. – Same wypełnienie kryteriów określonych w traktacie z Maastricht będzie już korzystne dla polskiej Gospodarki, bez względu na termin wejścia polski do strefy wspólnej waluty. Ograniczenie długu publicznego, zrównoważenie budżetu, czy utrzymanie niskiej inflacji, przyczynią się bowiem do osiągnięcia wysokiego wzrostu ekonomicznego – wyjaśnił. Zdaniem wiceministra na wejściu Polski do strefy euro skorzystają także przedsiębiorcy. – Wyeliminowane zostaną koszty wymiany walut oraz ryzyko kursowe. Przedsiębiorcy uzyskają także dostęp do olbrzymich rezerw europejskich oszczędności, które będzie łatwiej wykorzystać na inwestycje i rozwój firm – powiedział.

Obecni na konferencji eksperci, którzy w swoich wystąpieniach zgadzali się z diagnozą i celami prezentowanymi przez ministra Szejnfelda, podkreślali, że na kurs złotego wpływa wiele czynników, z których część jest od nas niezależna. – Złoty to element globalnej gospodarki, jego kurs jest więc rynkowy. Wpływ na jego wartość mamy więc pośredni – powiedział Marcin Mróz, główny ekonomista Fortis Bank Polska. Dodał, że rząd może wspomagać polską gospodarkę poprzez m.in. ułatwienia w prowadzeniu działalności firm, obniżać pozapodatkowe koszty pracy oraz przez wsparcie aktywizacji zawodowej osób. Z kolei sami przedsiębiorcy powinni rozważać zabezpieczenie ryzyka walutowego w kontraktach, zwłaszcza zagranicznych.

***

W konferencji prasowej Krajowej Izby Gospodarczej „Sposób na silną złotówkę”, poza wiceministrem Adamem Szejnfeldem, udział wzięli prezes KIG Andrzej Arendarski, wiceprzewodniczący Rady KIG, prezes Grupy Konsol Kazimierz Pazgan, prezes Płońskiej Izby Gospodarczej Marian Serwach oraz główni eksperci Fortis Bank Polska Marcin Mróz, Raiffeisen Bank Polska Jacek Wiśniewski oraz PKO BP Marcin Piątkowski.

19 sierpień 2008r.

Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Ministerstwo Gospodarki opracowuje nową Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Najważniejsze założenia projektu resort przesłał do konsultacji przedstawicielom sektora i administracji. Dokument będzie gotowy do końca 2008 r.

Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach, rosnące zapotrzebowanie na paliwa, zanieczyszczenie środowiska oraz coraz częstsze awarie systemów energetycznych, skłoniły Ministerstwo Gospodarki do podjęcia prac nad nową polityką energetyczną dla Polski.

Jej przygotowanie oraz realizacja będzie wymagać podjęcia w nadchodzących latach wielu istotnych dla sektora decyzji, właściwego doboru kierunków i narzędzi działania oraz rozstrzygnięcia szeregu dylematów, z którymi obecnie boryka się polska energetyka.

W związku z tym, resort gospodarki opracował Tezy do dyskusji o polityce energetycznej oraz wstępny projekt Strategii do 2030 roku, które posłużą za punkt wyjścia do debaty nad założeniami i kierunkami strategii energetycznej państwa. Oba opracowania zostały przesłane do konsultacji przedstawicielom sektora energetycznego. Na podstawie uwag i opinii partnerów społecznych przygotowany zostanie projekt dokumentu pt. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.

Zgodnie z założeniami autorów, polska polityka energetyczna będzie spójna z polityką Unii Europejskiej i jej celami. Dokument uwzględni jednak specyficzne uwarunkowania polskiej energetyki i sektora górniczego. Koncentrować się będzie na realizacji trzech głównych celów: bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki oraz ochrony środowiska. Bardzo ważnym elementem polityki będzie również efektywność energetyczna.

Bezpieczeństwo energetyczne

Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski będzie mieć w opinii MG wykorzystanie własnych surowców energetycznych, dywersyfikacja dostaw paliw oraz rozwój infrastruktury wytwórczej i przesyłowej.

Zasoby własne i dywersyfikacja dostaw

Podstawowym paliwem polskiej elektroenergetyki pozostanie węgiel. Złoża surowca, którymi dysponuje Polska, uniezależniają nasz kraj od importu.

Kontynuowane będą działania mające na celu zwiększenie dywersyfikacji dostaw ropy. Resort gospodarki chce w procesie konsultacji poznać opinię przedstawicieli sektora paliwowego nt. projektów dostaw surowca z krajów rejonu Morza Kaspijskiego, czy planowanych zakupów na światowym rynku (m.in. z krajów Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu).

Dyskusji wymagają również kwestie dotyczące kontynuowania dywersyfikacji dostaw gazu, poziomu wykorzystania zasobów krajowych oraz wdrażania nowych technologii jego pozyskiwania.

Inwestycje w elektroenergetyce

Wyzwaniem pozostaje również stymulowanie inwestycji w nowe moce wytwórcze i zgromadzenie środków na ten cel. Odpowiednim narzędziem do rozwiązania tego problemu wydaje się być polityka właścicielska państwa w stosunku do czterech skonsolidowanych w ramach „Programu dla elektroenergetyki” grup energetycznych. Resort gospodarki oczekuje sugestii przedstawicieli branży, jaka polityka byłaby w tym względzie najskuteczniejsza.

Podział kompetencji

Rozstrzygnięcia wymagają także kwestie formalne, m.in., które instytucje i w jakim zakresie będą odpowiedzialne za poszczególne aspekty bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Pomiędzy operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych powinny zostać jasno podzielone obowiązki w dziedzinie zapewnienia niezawodnych dostaw paliw i energii oraz instalacji magazynowania gazu i instalacji LNG. Potrzebne są również rozwiązania, które pozwoliłyby określić kwestię ponoszenia konsekwencji za szkody wynikłe z awarii w dostawie paliw i energii.

Konkurencyjny rynek

Dla wzmocnienia warunków konkurencji konsekwentnie wdrażane będą wytyczne dyrektyw unijnych. Autorzy założeń do Strategii proponują m.in., aby do czasu wykształcenia się mechanizmów konkurencji na rynku gazu ziemnego taryfy były zatwierdzane przez regulatora. Z kolei w przypadku sieciowej energii cieplnej, MG postuluje zliberalizowanie polityki regulacyjnej. Resort podkreśla także potrzebę zapewnienie równego dostępu do sieci energetycznych i wprowadzanie przejrzystych ram dla inwestycji infrastrukturalnych.

W trakcie konsultacji MG chce poznać propozycje przedstawicieli branży dotyczące regulowania rynku energii oraz bilansowania popytu i podaży. Rozwiązanie tego problemu jest szczególnie istotne dla właściwego funkcjonowania hurtowego rynku energii elektrycznej. Konieczne wydaje się tu podjęcie decyzji dotyczących m.in. liberalizacji cen.

Ograniczenie wpływu energetyki na środowisko

Dla Polski, która produkuje ponad 90 proc. energii elektrycznej z węgla, obniżenie emisji CO2 o 20 proc. do 2020 r. wydaje się szczególnie trudne. Rozwiązaniem, które może złagodzić restrykcyjność tych wymogów, może być odłożenie w czasie wprowadzenia postulowanego przez Komisję Europejską systemu aukcyjnego na zakup przez sektor energetyczny wszystkich pozwoleń na emisję dwutlenku węgla.

Większe wykorzystanie OZE

Proponowany przez Komisję Europejską w styczniu 2008 r. udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym wynosi dla Polski 15 proc. w roku 2020. MG będzie zachęcać producentów do większego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji oraz promować technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń.

W procesie konsultacji konieczne będzie wskazanie najbardziej efektywnych technologii OZE oraz takiego sposobu ich wspierania, który zagwarantuje producentom tej energii odpowiednie ceny i nie naruszy unijnych zasad konkurencji.

Energetyka jądrowa w Polsce

Zobowiązania dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarniach zmuszają także Polskę do poszukiwania rozwiązań niskoemisyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. W tym kontekście rozważana będzie możliwość wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce. Ostateczną decyzję poprzedzą rzetelne analizy i konsultacje społeczne.

***

Na opinie ekspertów branży energetycznej Ministerstwo Gospodarki czeka do 10 września br. Uwagi należy kierować w formie pisemnej do Departamentu Energetyki MG:

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

janusz.michalski@mg.gov.pl

Nadesłane uwagi i opinie zostaną opublikowane na stronie internetowej MG.

19 sierpień 2008r.

Przemysł prosi o pomoc

Branża produkcji porcelany, to znaczący pracodawca, a wyroby z polskiej porcelany to nie tylko piękne i cenne przedmioty użytkowe, ale także nasz narodowy znak jakości, rozpoznawalny i promujący Polskę za granicą. To wystarczające powody, by rząd wspomógł branżę w jej trudnych chwilach – mówił wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld na spotkaniu z polskimi producentami porcelany stołowej, które odbyło się 18 sierpnia br.

Polscy producenci porcelany stołowej z zakładów: „Lubiana” w Łubianie, „Wałbrzych” w Wałbrzychu, „Ćmielów” w Ćmielowie, „Chodzież” w Chodzieży, „Krzysztof” w Wałbrzychu, i „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej, reprezentujący prawie 100% krajowego potencjału producentów porcelany, poprosili o spotkanie z wiceministrem gospodarki Adam Szejnfeldem w celu zapoznania go z groźbą jaka zawisła nad tym przemysłem. Zdaniem producentów masowo zalewające nasz kraj wyroby z niskogatunkowej i źle wypalanej porcelany z Chin, stosowanie praktyk nieuczciwej konkurencji w postaci dumpingu cenowego oraz piractwa w zakresie wzornictwa powodują zagrożenie bankructwem polskich fabryk. Na to wszystko nakładają się problemy wynikające z sytuacji wewnętrznej w kraju związane głownie ze stale rosnącymi cenami gazu i energii, wzrostu płac nie równoważonego wzrostem efektywności pracy oraz silnej aprecjacji złotego. To wszystko może, w opinii przedstawicieli branży, w krótkim czasie doprowadzić do upadku ostatnich 6 zakładów porcelany w Polsce.

Prezes Zakładu Porcelany Stołowej Lubiana Krystyna Wawrzyniak, podkreślała podczas rozmowy z ministrem Szejnfeldem, iż produkty Chińskie w znacznym stopniu odbiegają jakością od wyrobów Polskich, podając chociażby fakt wypalania porcelany w niskich temperaturach co powoduje jej nasiąkliwości na poziomie 2%, wobec 0% produktów Polskich oraz krótkotrwałą żywotność. Zdaniem pani prezes jest również praktyką nieuczciwej konkurencji subsydiowanie eksportowej produkcji przez władze Chińskie. Import, głównie z Chin, ma bardzo dużą dynamikę wzrostu (ok. 20% rocznie) i wynosi już ok. 12 tys. ton rocznie. Powoduje to, że z importu chińskiego pochodzi o ponad 70% produkcji więcej, niż wynosi sprzedaż w kraju rodzimych producentów.

W trakcie spotkania rozmawiano także o znaczeniu przemysłu porcelanowego w promocji Polski za granica kraju. Nasza porcelana jest znana z niezwykłej jakości, trwałości i unikalnego zdobnictwa. W trakcie spotkania szefowie zakładów zwracali uwagę ministra także na niekorzystne ich zdaniem uregulowania prawne dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych oraz monopolistycznej pozycji PGNiG-u, powodującej spore straty finansowe spółek. Chodzi o dyktat cenowy, jak to określają przedstawiciele branży, w zakresie cen gazu.

Minister Adam Szejnfeld odniósł się do wszystkich uwag i postulatów zgłoszonych przez branżę z niezwykłym zrozumieniem obiecując osobiste zainteresowanie się problemem. Uzgodniono dalsze plany działań w zakresie rozszerzenie analizy rynku w celu określenia diagnozy sytuacji i podjęcia działań leżących w gestii polskiego rządu i władz Unii Europejskiej.

***

Obecny potencjał produkcyjny porcelany stołowej naszego kraju wynosi ok. 31 tys. ton wyrobów, z czego ok. 7 tys. ton sprzedawanych jest na krajowym rynku, a reszta w eksporcie. W ciągu ostatnich 5 lat potencjał ten zmniejszył się już o 14 tys. ton w związku z bankructwem 4 zakładów. Obecnie wszystkie firmy produkujące porcelanę zatrudniają ponad 4.500 osób, a wraz z kooperantami ponad 5.000 pracowników. Polska obok Czech i Rumunii jest potentatem w Europie w produkcji porcelany stołowej. Na ok. 100 tys. ton produkcji europejskiej na polskie firmy przypada aż 30% tej produkcji.

19 sierpień 2008r.

Nauka i biznes

Rozwój społeczeństwa informatycznego oraz gospodarki opartej na wiedzy są priorytetami obecnej polityki rządu. W dzisiejszej dobie globalizacji bowiem bez inwestowania w kapitał ludzki, w naukę i badania, nie można budować siły konkurencyjnego państwa w skali Europy i świata. Nowe inwestycje polskich szkół wyższych dobrze wpisują się więc w politykę państwa. Szczególnie pozytywnie należy oceniać także przedsięwzięcia, które jednocześnie mają na celu przybliżenie uczelni studentowi. Budowa nowego kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z takich, godnych uznania, działań – powiedział Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego Kolegium UAM w Pile, która miała miejsce w dniu 18 sierpnia w Pile.

Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce i w Wielkopolsce, rozmowy o przedsiębiorczości, samorządzie terytorialnym i kondycji placówek służby zdrowia oraz kwestie związane z sportem i turystyką – to niektóre z tematów spotkań ze środowiskami naukowymi, samorządowymi i biznesu, jakie w tym dniu odbył w Pile i w Chodzieży minister Adam Szejnfeld.

Kolegium UAM – Północna Wielkopolska staje się coraz większym ośrodkiem akademickim północno-zachodniej Polski. Swoją ugruntowaną pozycję posiada już w Pile Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Biznesu oraz Politechnika Poznańska, przyszedł więc czas na silne zakorzenienie w pilskiej rzeczywistości jednego z najlepszych uniwersytetów w Polsce – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Silny rozwój uczelni wyższych w północnej Wielkopolsce to szansa nie tylko dla absolwentów szkół średnich, którzy po ich ukończeniu nie muszą wyjeżdżać na studia do Poznania, Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy, czy Torunia mogąc swoją wiedzę pogłębiać blisko miejsca zamieszkania, ale również dla lokalnych przedsiębiorców, którzy pozyskują dobrze wykształconą kadrę. Dzięki staraniom wielu osób, władze uczelni postanowiły o budowie nowoczesnego Kolegium UAM właśnie w Pile. Budowany obiekt o powierzchni 6 tyś m2 wyposażony będzie w nowoczesne sale audytoryjne i laboratoria. W budynku swoją siedzibę znajdą także dziekanaty wydziałów. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 45 mln. złotych.

Wykształcenie jest dziś najlepszą inwestycją w przyszłość, dlatego władze centralne, lokalne oraz przedsiębiorcy powinni jak najintensywniej wspierać rozwój ośrodków kształcenia wyższego oraz ośrodków naukowych. Nie ma bowiem dobrze funkcjonującego państwa, silnej gospodarki, bez solidnie wykształconych obywateli. Cieszę się, że dziś wmurowywany kamień węgielny pod budowę nowego Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest symbolem nie tylko trwałego fundamentu rozwoju tej jednej z najlepszych uczelni w Polsce, ale stanowi także kolejny milowy krok w stronę budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Rząd obecnie przygotowuje rozwiązania, także legislacyjne, które mają ułatwić przechodzenie wyników nauki do biznesu. Rozwój bazy naukowo-dydaktycznej jest dobrym elementem dla realizacji także i tych planów – mówił podczas uroczystości wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Problemy branży producentów porcelany – Wizyta w Chodzieży była okazją do spotkania z przedstawicielami zarządów czołowych polskich firm produkujących porcelanę. Polscy producenci przeżywają bowiem obecnie problemy rozwojowe związane głownie z nieuczciwą konkurencją importu produktów pochodzenia azjatyckiego, szczególnie z Chin. Na tę trudną sytuację nakładają się kwestie związane ze wzrostami kosztów produkcji, którymi głównymi czynnikami są wzrost cen gazu i energii elektrycznej oraz wzrost płac, a także „piractwo” na rynku związane z podrabianiem zastrzeżonych wzorów. Wielogodzinne spotkanie przedstawicieli producentów porcelany i ministra Szejnfelda zakończyło się podjęciem uzgodnień co do dalszych kroków możliwych do podjęcia w zakresie wsparcia polskich fabryk w tym trudnym okresie. Przedstawiciele firm mają teraz swoją sytuację oraz oczekiwania określić w oficjalnym wystąpieniu, które stanie się podstawą do ewentualnych działań Ministerstwa Gospodarki.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości – W trakcie wizyty w Pile wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld spotkał się również z prezesem Pilskiej Izby Gospodarczej panem Krzysztofem Horodeckim, z którym rozmawiał o planach pracy i działania PIG w kolejnych miesiącach. Spotkanie było okazją do przekazania ministrowi Szejnfeldowi opinii, wniosków i postulatów środowiska gospodarczego północnej wielkopolski, których wykorzystanie będzie pomocne m.in. w opracowywanej II części „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Podczas spotkania podsumowano również VII Wielkopolską Wystawę Gospodarczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która pod koniec maja odbyła się w Pile.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) – W trakcie spotkania z prezes SKO panią Barbarą Kulą, wiceminister Adam Szejnfeld rozmawiał o przyszłości funkcjonowania i finansowania działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Polsce, w tym w Pile. Podczas spotkania podnoszone był również aspekty dotyczące roli i przyszłości kolegiów w Polsce w aspekcie reformy administracyjnej kraju realizowanej przez rząd. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej, kolegia są organem wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, rozpatrują między innymi odwołania od decyzji, zażalenia na postępowania, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji, w tym w sprawach gospodarczych. Ich rola jest więc nie do przecenienia nie tylko ze względu na funkcjonowanie administracji samorządowej ale także dla przedsiębiorców.

Sytuacja Służby Zdrowia – Problem służby zdrowia dotyka prawie każdego samorządu w kraju. Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz szybkości ich realizacji przy stale rosnącym zadłużeniu oraz oczekiwaniach płacowych personelu medycznego to zadania, z którym przychodzi się zmierzyć każdemu organowi zarządzającemu placówkami medycznymi. W trakcie spotkania z samorządowcami w Chodzieży minister Adam Szejnfeld przyjrzał się planom ewentualnej konsolidacji dwóch istniejących w mieście szpitali, w jeden w pełni profesjonalny zespół opieki medycznej. Takie rozwiązania możemy coraz częściej obserwować w działaniach polskich samorządów. Jeden duży, dobrze zarządzany i silny finansowo szpital bazujący na kilku obecnych obiektach jest zawsze korzystniejszym rozwiązaniem dla wspólnoty lokalnej, niż kilka mniejszych placówek, których potrzeby nigdy nie są w pełni zaspokojone. Istotą reformy ma być uzyskanie siły synergii z konsolidacji przy jednoczesnym polepszeniu zakresu usług medycznych i zachowaniu zatrudnienia.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Spotkanie ministra Adama Szejnfelda z Jerzym Jasińskim, prezesem klubu sportowego Joker, a wcześniejsze z Tomaszem Bugajskim, starostą powiatu pilskiego, poświęcone było planom utworzenia w Wielkopolsce Szkoły Mistrzostwa Sportowego kształcącej adeptów dla siatkarskich klubów w całej Polsce. Piła od lat jest znanym ośrodkiem siatkówki męskiej i damskiej, a doświadczenia z zakresu kształcenia i współpracy z młodzieżą świetnie predysponują stolicę Wielkopolski Północnej do tego zadania.

16 sierpień 2008r.

Chopin i jego Europa

Festiwale na najwyższym poziomie, imprezy kulturalne o znaczeniu ponadkrajowym, koncerty z udziałem krajowych i światowych gwiazd są najlepszą wizytówką naszego kraju, są magnesem dla turystów, ale są także elementem kreowania dobrego wizerunku Polski za granicą, a nie tylko fantastyczną ucztą dla dusz. Są więc ważne także z gospodarczego punktu widzenia. Takie festiwale, jak Chopin i jego Europa zwiększają rozpoznawalność Polski na świecie. Trzeba więc je cenić i wspierać – powiedział po koncercie inauguracyjnym IV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa” Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Piętnasty sierpnia, to nie tylko święto Wojska Polskiego, święto narodowe i święto Kościoła Katolickiego. W tym roku to także dzień inauguracji IV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa”, w którym udział wziął wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld. Organizatorami festiwalu są: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Miasto Stołeczne Warszawa, Filharmonia Narodowa, Polskie Radio Program 2 i Teatr Wielki – Opera Narodowa. Patronat honorowy natomiast nad festiwalem objęli: Prezydent RP – Lech Kaczyński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Festiwal mimo, że ma krótką historię, jest już rozpoznawalny w Europie i na świecie. Dzieje się tak za sprawą niezwykle wysokiego poziomu artystycznego. W bieżącej edycji, wśród 200 artystów z całego świata są bowiem prawdziwe gwiazdy, w tym: Dang Thai Son, Ivo Pogorelić i Grigorij Sokołow. Inauguracyjny koncert odbył się w dniu 15 sierpnia br. w Filharmonii Narodowej. Genialny pianista, którego odrzucenie w Konkursie Chopinowskim w 1980 było sensacją – Ivo Pogorelić – zagrał II Koncert Rachmaninowa z towarzyszeniem Orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, udowadniając ponownie swój mistrzowski kunszt i opinię ekscentryka. Kolejne dni, a festiwal potrwa aż do 31 sierpnia, będą na pewno okazją do następnych zachwytów i artystycznych uniesień.

Minister Szejnfeld, specjalizując się między innymi w zagadnieniach z zakresu promocji Polski i budowania marki „Polska” za granicą, chętnie bierze udział w ważnych wydarzeniach z dziedziny kultury i sztuki. Uważa bowiem, że nie da się dobrze promować polskiej gospodarki i działać na rzecz umiędzynaradawiania polskich przedsiębiorstw, bez promocji polskiej kultury, sztuki czy nauki. Obecnie minister Adam Szejnfeld kończy prace w Ministerstwie Gospodarki nad projektem ustawy o systemie promocji Polski z zagranicą. Efekty tych prac będziemy mogli poznać być może już we wrześniu.

14 sierpień 2008r.

DZIEŃ ENERGETYKA

„Ministerstwo Gospodarki stara się stworzyć dla rozwoju polskiej energetyki najlepsze warunki. Służyć temu mają między innymi rządowe przepisy dotyczące przydziałów limitów CO2, które czekają na podpis Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracujemy także nad nową strategią dla sektora – Polityką energetyczną kraju do roku 2030. W naszych planach jest także przygotowanie nowych ustaw, takich jak – prawo energetyczne, ustawa o efektywności energetycznej, ustawa o regulatorze w energetyce, czy też ustawa o inwestycjach liniowych. Jesteśmy świadomi opóźnień, jakie mamy w tej dziedzinie gospodarki, opóźnień wynikających z zaniechań ostatnich dwudziestu lat, ale nasze prace zmierzają ku poprawie zastanej sytuacji” – powiedział Adam Szejnfeld, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki na inauguracji Dnia Energetyka, jaka miała miejsce w Elektrowni BOT Bełchatów SA w dniu 13 sierpnia br.

Święta i jubileusze są doskonałą okazją do podsumowania dokonań mijającego czasu, wyznaczania sobie nowych celów i zamierzeń oraz odpoczynku i świętowania. Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wziął udział w obchodach Dnia Energetyka, które w dniu 13 sierpnia br. zapoczątkowała w Polsce grupa BOT S.A. należąca obecnie do holdingu PGE SA.

W wystąpieniu podsumowującym miniony rok prezes zarządu Elektrowni BOT Bełchatów SA, pan Krzysztof Domagała przedstawił osiągnięcia elektrowni, które wyglądają niezwykle optymistycznie, sam przychód przekracza grubo ponad miliard, dwieście milionów złotych, z czego zysk netto to ponad 200 milionów zł, dbałość o terminowość dostaw prądu, ochronę środowiska, wynagrodzenia pracowników, nowe inwestycje namacalnie pokazują, iż elektrownia BOT Bełchatów to nowoczesna i stale rozwijające się spółka. Podobnie wysokie osiągnięcia mają pozostałe spółki Grupy oraz kopalnia węgla brunatnego.

W swoim wystąpieniu wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld mówił: „Świętujemy dziś Dzień Energetyka i to jest święto pracowników energetyki. Ale w dzisiejszej dobie należałoby uznać, że mamy do czynienia już nie z dniem, nawet nie z rokiem, ale wręcz dekadą energetyki. Pierwszy raz bowiem od wielu lat my w Polsce, nie tylko energetycy, czy politycy, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi, jaką ma dla rozwoju naszego kraju problematyka energetyki. Dlatego cieszy mnie fakt, iż mogę dziś, w wigilię Święta Energetyka, być razem z Państwem, z załogą największej konwencjonalnej elektrowni opalanej węglem brunatnym w Europie i na Świecie. Ministerstwo Gospodarki docenia Wasz trud i odpowiedzialną pracę, a jednocześnie stara się by stworzyć dla rozwoju polskiej energetyki najlepsze warunki. Służyć mają temu między innymi rządowe przepisy dotyczące przydziałów limitów CO2, które czekają na podpis Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracujemy także nad nową strategią dla sektora – Polityką energetyczną kraju do roku 2030. W naszych planach jest także przygotowanie nowych ustaw takich, jak – prawo energetyczne, ustawa o efektywności energetycznej, ustawa o regulatorze w energetyce, czy też ustawa o inwestycjach liniowych. Jesteśmy świadomi opóźnień, jakie mamy w tej dziedzinie gospodarki, opóźnień wynikających z zaniechań ostatnich dwudziestu lat, ale nasze prace zmierzają ku poprawie zastanej sytuacji”. Wracając do spraw związanych z grupą PGE SA a szczególnie elektrownią Bełchatów, minister Adam Szejnfeld zaznaczył, iż to co jest przedmiotem największego zainteresowania obecnie jego i kierownictwa MG, to prace inwestycyjne nad nowym blokiem energetycznym 858 MW oraz eksperymentalną instalacją CCS dotyczącą wychwytywania i magazynowania CO2. Wspieramy ten projekt i uznajemy go za priorytetowy – podkreślił w swoim wystąpieniu minister Szejnfeld.

Minister Adam Szejnfeld życzył wszystkim energetykom z okazji ich święta zadowolenia z wykonywanej pracy oraz powodzenia, uśmiechów i radości w życiu prywatnym. Najbardziej wyróżniających się i zasłużonych dla energetyki minister Szejnfeld uhonorował wręczeniem medali resortowych „Zasłużony dla energetyki”. W uroczystościach oprócz wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda udział wzięli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Elżbieta Radziszewska, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak.

***

BOT Elektrownia Bełchatów S.A. jest największą w Europie i na świecie elektrownią opalaną węglem brunatnym, zatrudniającą ponad 4400 pracowników. Moc pracujących tu bloków energetycznych wynosi 4440 MW i stanowi około 16% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Roczna produkcja energii wynosząca przeciętnie 27-28 TWh, stanowi około 20% produkcji krajowej. Energia z Bełchatowa jest najtańszą energię elektryczną w kraju. Proces inwestycyjny budowy 10-ciu Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), prowadzony w latach 1994-2007, pozwala na spełnienie wszelkich standardów i wymogów z zakresu ochrony środowiska ustalonych przez Unię Europejską.

4 sierpień 2008r

Czy w Polsce zabraknie prądu?

Debata energetyczna z udziałem wiceministra Szejnfelda

- Zaniechania poprzednich ekip w dziedzinie energetyki powodują, że będziemy musieli ponieść ogromne nakłady finansowe, aby zapewnić polskiej gospodarce odpowiedni poziom mocy – powiedział wiceminister Adam Szejnfeld podczas debaty poświęconej energetyce, którą zorganizował dziennik Rzeczpospolita. Spotkanie odbyło się 31 lipca br. w siedzibie redakcji.

Wiceminister Szejnfed podkreślił, że sytuacja w sektorze elektroenergetycznym jest trudna zarówno jeśli chodzi o wytwórczość jak i przesył energii. – Oddany na początku tego roku blok energetyczny w Koninie to pierwsza tego typu inwestycja od 17 lat. W ostatnich dwóch dekadach wybudowano i zmodernizowano tylko ok. 7 tys. MW. Według ekspertów powinniśmy budować 1 tys. MW rocznie – dodał.

Według wiceszefa resortu gospodarki obecna sytuacja wymaga podejmowania szybkich działań. – Do końca roku chcemy przygotować Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Wskażemy w niej kierunki rozwoju sektora – dodał. Wspomniał również o planach legislacyjnych resortu gospodarki. – Chcemy znowelizować prawo energetyczne pod kątem zmian jakie zaszły w prawie unijnym, a także wprowadzić zmiany w ustawie o Urzędzie Regulacji Energetyki – dodał.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda nowe przepisy dotyczące URE są potrzebne m.in. z powodu przeobrażeń jakie zaszły w sektorze energetycznym. – Uwolnienie rynku energii i procesy prywatyzacyjne uzasadniają zmianę zakresu zadań i kompetencji URE – podkreślił. Zwrócił także uwagę na potrzebę przygotowania ustawy o inwestycjach w linie przesyłowe. – To jeden z warunków, aby sektor zaczął budować nowe bloki. Po stronie rządu jest więc przygotowanie „oprzyrządowania” legislacyjnego i wyznaczenie kierunków pożądanych zmian, a po stronie spółek same inwestycje – dodał.

Opinie wiceministra Szejnfeld podzielił Jan Bury wiceminister skarbu państwa. Zauważył, że poprzednie rządy zaniedbały niektóre sprawy związane z energetyką. – Zaniechane zostały kwestie przesyłu, a bez rozbudowy linii przesyłowych system nie przyjmie nowych mocy – podkreślił. Zwrócił również uwagę, że jeszcze w tym roku będą miały miejsce debiuty giełdowe grup energetycznych, z których pieniądze przeznaczone będą na rozbudowę mocy. – Jako pierwsza na giełdę, trafi poznańska Enea – dodał.

Nawiązując do słów ministra Szejnfelda, przedstawiciele sektora elektroenergetycznego przedstawili realizowane i planowane przedsięwzięcia w sektorze. Paweł Urbański, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił, że sztandarową inwestycją realizowaną przez jego spółkę jest elektrownia w Bełchatowie. – Powinna zostać ukończona pod koniec 2010 lub na początku 2011 r. – dodał. Spółka zrealizuje również inwestycje w Opolu, Turowie i Dolnej Odrze. Planuje także szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną. Z kolei Dariusz Stolarczyk, wiceprezes grupy Tauron podkreślił, że firma buduje w Łagiszy elektrownię o mocy 460 MW. – Przygotowujemy również 460 MW inwestycję w Halembie, 900 MW w Jaworznie i 900 MW w Lachowni – dodał.

W trakcie dyskusji przedstawiciele branży zwrócili uwagę, że budowę elektrowni w Polsce planują także zagraniczne koncerny. Niemiecki RWE na przykład ogłosił, że będzie budował elektrownię wspólnie z Kompanią Węglową. Miejsc na inwestycje szukają również Electrabel, Edd i Vattenfall.

***

W debacie Rzeczpospolitej pt.: „Czy w Polsce może zabraknąć energii”, która odbyła się 31 lipca br. wzięli również udział: Stefania Kasprzyk, prezes PSE Operator, Paweł Mortas, prezes grupy Enea, Paweł Smoleń, prezes Vattenfall Heat oraz Krzysztof Żmijewski profesor Politechniki Warszawskiej.

1 sierpień 2008r.

Być albo nie być…

64 lata temu, w dniu 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie będące zbrojnym wystąpieniem warszawiaków przeciwko hitlerowskim okupantom. Polacy w swojej historii nigdy nie godzili się na zniewolenie, zawsze walczyli o wolność dla siebie i przyszłych pokoleń. Nigdy jednak heroizm zmagań z nie był tak dramatyczny.

W dniu dzisiejszym, wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystych obchodach rocznicy wybuchu powstania. Wielkim wydarzeniem dzisiejszego wieczory stał się m.in. spektakl teatralny pt: „ Hamlet 44”. Widowisko jest próbą odczytania szekspirowskiego „być albo nie być”, w dawnej oraz obecnej rzeczywistości Warszawy i Polski. „Hamlet 44” to Hamlet pisany na nowo, wpisany w panoramę współczesnego miasta. W spektaklu udział wzięli m.in. żyjący uczestnicy Powstania.

30 lipiec 2008r.

Szejnfeld ulżył przedsiębiorcom

Prezydent RP podpisał w dniu wczorajszym przygotowaną pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która w sposób zdecydowany poprawi funkcjonowanie polskich przedsiębiorców. Większość przepisów wejdzie w życie 45 dni od dnia ogłoszenia ich
w Dzienniku Ustaw RP.

Przyjęta nowelizacja ustawy o SDG spełnia podnoszony od wielu lat postulat dotyczący możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. W tym czasie osoby prowadzące działalność, ale nie zatrudniające pracowników nie będą musiały m.in. opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy. Kolejnym istotnym osiągnięciem nowelizacji jest rozszerzenie przedmiotu wiążących interpretacji na wszystkie daniny publiczne. Obecnie wydawane są tylko interpretacje podatkowe. Ponadto, jeśli urząd w ciągu 30 dni nie odpowie na wniosek, będzie to równoznaczne z przyjęciem przez niego interpretacji przedstawionej przez przedsiębiorcę. Przyjęto również przepisy, które uniemożliwią urzędnikom odmowę przyjęcia niekompletnego wniosku przedsiębiorcy lub żądania dokumentów, których nie przewiduje prawo.

30 lipiec 2008r.

Mniej kontroli, więcej zaufania

- Przygotowując drugą część nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) wywiązaliśmy się ze swoich zobowiązań i obietnic złożonych polskim przedsiębiorcom. Teraz łatwiej będzie można założyć i prowadzić firmę, nie obawiając się uciążliwych kontroli – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej poświęconej głównym założeniom II etapu nowelizacji ustawy o sdg, która odbyła się 29 lipca br. w MG.

Wiceminister Adam Szejnfeld zaprezentował główne założenia II części nowelizacji sdg, która została dzisiaj przekazana do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zaznaczył, że zmiany koncentrują się wokół trzech obszarów: „jedno okienko”, „zero okienka” oraz ograniczenie kontroli.

– „Jedno okienko” umożliwi przedsiębiorcy składanie jednego wniosku rejestrującego działalność gospodarczą, zamiast dotychczasowych czterech – podkreślił wiceminister Szejnfeld. W ten sposób możliwe będzie również zgłaszanie zmian w działalności firmy.

Wiceminister zwrócił uwagę, że docelowym rozwiązaniem ma być jednak zasada „zero okienka”. – Pozwoli ona założyć firmę przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie – mówił. Informacje z wypełnionych przez firmy wniosków będą gromadzone w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). – Powstanie ogólnodostępna i bezpłatna platforma informatyczna, która również będzie ułatwiać wzajemne kontakty między przedsiębiorcami – podkreślił wiceminister.

Trzeci obszar zmian dotyczy ograniczenia i skrócenia kontroli w przedsiębiorstwach. W projekcie przedstawionym przez wiceministra Adama Szejnfelda wprowadzony został zakaz przeprowadzania kilku kontroli w jednym czasie. – Nowością są także sankcje dla kontrolujących urzędników oraz dla Skarbu Państwa za przeprowadzenie kontroli niezgodnej z prawem – powiedział wiceminister. – Przedsiębiorca będzie mógł również wyrazić sprzeciw wobec sposobu kontrolowania jego firmy – dodał. Będzie miał na to trzy dni od momentu rozpoczęcia kontroli.

Ponadto przedsiębiorca będzie mógł uzgodnić z urzędem termin kontroli oraz czas jej trwania. – Chcemy, aby były one przeprowadzane sprawnie i nie zakłócały funkcjonowania firmy – podkreślał wiceszef resortu. – Obowiązkiem urzędnika będzie także poinformowanie przedsiębiorcy o jego prawach. Powtórna kontrola natomiast będzie możliwa, ale tylko raz w roku i nie powinna trwać dłużej niż 7 dni – dodał wiceminister Szejnfeld.

***

10 lipca br. Sejm przyjął pierwszy etap nowelizacji ustawy o sdg. Zakłada on m.in. ułatwienia w zawieszaniu działalności gospodarczej, rozszerza możliwości wydawania wiążących interpretacji prawa i wprowadza obowiązek przyjęcia przez urząd nawet niekompletnych dokumentów od przedsiębiorcy oraz zakazuje żądani dokumentów nie przewidzianych prawem.

29 lipiec 2008r.

Wiceminister Szejnfeld: spełniamy obietnicę wolności gospodarczej w Polsce

Możliwość założenia firmy przez Internet, ograniczenie kontroli w przedsiębiorstwach i jedna, spójna baza danych o osobach prowadzących działalność gospodarczą to główne założenia II etapu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ten sztandarowy projekt z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” wiceministra Adama Szejnfelda został właśnie przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Propozycje wiceministra Adama Szejnfelda, zmieniające jedną z najważniejszych ustaw w polskim prawie gospodarczym, były długo oczekiwane przez przedsiębiorców. Stanowią one bezprecedensowy krok w stronę wprowadzenia konstytucyjnej wolności gospodarczej w Polsce. Zmiany koncentrują się przede wszystkim wokół trzech obszarów:

I. „Jedno okienko” – ułatwi i przyspieszy rejestrację firmy; do założenia własnej działalności wystarczy tylko jeden wniosek,

II. „Zero okienka” – umożliwi założenie firmy przez Internet oraz stworzy nowoczesną i ogólnodostępną platformę informatyczną z danymi o polskich przedsiębiorstwach – Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej,

III. Ograniczenie kontroli w przedsiębiorstwach – ustawa porządkuje system kontroli w firmach, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój, zwiększając swobodę ich działalności.

Ad. I. „Jedno okienko” – umożliwi przedsiębiorcy składanie jednego wniosku rejestrującego działalność gospodarczą, zamiast czterech dotychczasowych. W ten sam sposób będzie można zgłaszać zmiany w działalności firmy. Wniosek, który będzie można składać również elektronicznie, będzie zwolniony z opłat. „Jedno okienko” będzie jednak rozwiązaniem przejściowym, przygotowującym urzędy i przedsiębiorców do wprowadzenia autorskiego pomysłu wiceministra Adama Szejnfelda – zasady „zero okienka”.

Ad. II. „Zero okienka” – to system, który pozwoli na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Proces rejestracji będzie szybki i prosty:

1. przedsiębiorca wypełnia jeden wniosek, tzw. Wniosek zintegrowany,

2. składa go przez Internet (z podpisem elektronicznym) lub w dowolnym urzędzie gminy,

3. dzięki wykorzystaniu systemu elektronicznego, rejestracja odbywa się natychmiast, bez zbędnej zwłoki,

4. system informatyczny przekazuje dane urzędom zajmującym się rejestracją działalności gospodarczej.

Informacje z wypełnionych przez firmy wniosków będą gromadzone w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie to ogólnodostępna i bezpłatna platforma informatyczna, zawierająca informacje o firmach, zintegrowana z centralną ewidencją i bazami danych innych organów. Obejmie podstawowe informacje, identyfikujące przedsiębiorstwo i określające jego status prawny – m.in. koncesje, zezwolenia i postępowania upadłościowe.

CEIDG ułatwi ponadto wzajemne kontakty przedsiębiorców, przyspieszając wymianę handlową między firmami działającymi w różnych częściach kraju.

Ad. III. Ograniczenie kontroli. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w rewolucyjny sposób porządkuje przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej i zmienia pod tym kątem aż 52 ustawy. Projekt prezentuje zupełnie nowe podejście do przeprowadzania kontroli w firmach. Fundamentalna zmiana dotyczy przede wszystkim określenia przedmiotu kontroli – ustawa wskazuje, że nie powinien być nim przedsiębiorca, a jedynie wykonywana przez niego działalność gospodarcza. Główne założenia dot. kontroli w firmach to m.in.:

1. Skrócenie czasu trwania – kontrole w przedsiębiorstwach zostaną skrócone, do 2 tygodni w przypadku mikroprzedsiębiorstw, 3 tygodni dla małych firm, 4 tygodni dla średnich i 8 tygodni w dużych firmach,

2. Kontrole jednoczesne – ustawa zakazuje jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli u przedsiębiorcy,

3. Kontrolka niezgodna z prawem – w przypadku kontroli niezgodnej z prawem, urząd będzie narażony na sankcje. Odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie pracownik organu kontroli i Skarb Państwa. Ponadto, zebrane podczas takiej kontroli dowody nie będą mogły być wykorzystane w żądnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym lub karnym,

4. Sprzeciw przedsiębiorcy – przedsiębiorca będzie miał prawo do sprzeciwu wobec sposobu kontrolowania jego firmy. Jest to całkowicie nowy instrument – dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dysponowały żadnymi środkami prawnymi, które służyłyby ochronie ich interesów.

***

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to jeden z fundamentalnych projektów „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, opracowanego pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda.

I etap nowelizacji został przyjęty przez Sejm 10 lipca br. i oczekuje teraz na podpis Prezydenta. Zakłada on m.in. ułatwienia w zawieszaniu działalności gospodarczej, rozszerza możliwości wydawania wiążących interpretacji prawa i wprowadza obowiązek przyjęcia przez urząd nawet niekompletnych dokumentów od przedsiębiorcy oraz zakazuje żądani dokumentów nie przewidzianych prawem.

23 lipiec 2008r.

Wzmacniamy zaufanie państwa do obywatela

- Poprzez nowelizację ordynacji podatkowej realizujemy idee zaufania państwa do obywatela i domniemania jego uczciwości. Na takich podstawach chcemy budować prawo w Polsce – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej poświęconej pracom rządu nad ustawami z „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. Spotkanie odbyło się 23 lipca br. w Ministerstwie Gospodarki.

Rząd przyjął nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa 22 lipca br. Jako najważniejszą zmianę w przepisach wiceminister Adam Szejnfeld wskazał zniesienie natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawach podatkowych. – Wprowadzamy zasadę domniemania uczciwości podatnika. To urząd będzie musiał udowodnić, że obywatel złamał prawo – podkreślił.

Nowym rozwiązaniem jest również obowiązek powiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli jego działalności z 7-dniowym wyprzedzeniem. – Jeśli między siódmym a trzydziestym dniem od przekazania informacji kontrola się nie odbędzie, urząd będzie zobowiązany do wydania nowego powiadomienia – zapewnił wiceminister. Sekretarz stanu w MG podkreślił, że dzięki nowelizacji ustawy, zwiększona zostanie też jawność postępowań podatkowych. – Podatnik będzie miał prawo do wglądu w akta sprawy nawet po jej zakończeniu – dodał.

Według wiceministra Adama Szejnfelda, na zmianach w ordynacji skorzystają nie tylko zwykli podatnicy, ale również przedsiębiorcy. – Najmniejsze firmy nie będą już musiały zakładać dodatkowego konta bankowego do opłacania podatków – powiedział wiceminister. Dodał, że najmniejsi przedsiębiorcy będą także mogli opłacać składki ubezpieczeniowe za pomocą przekazu pocztowego, a nie jak dotąd tylko przelewem.

Wiceminister przypomniał, że rząd pracuje również nad nowelizacją ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. – Głównym założeniem zmian jest zmniejszenie restrykcyjności jej przepisów. Łagodzimy katalog kar, znosząc m.in. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, który uderzał nie tylko w same przedsiębiorstwa, ale również w jej pracowników – zaznaczył.

Propozycją wiceministra Adama Szejnfelda jest także obniżenie przewidzianej w ustawie wysokości kary, z 20 mln zł i 10 proc. przychodów firmy, do 5 mln zł i 3 proc. – Nawet przy dzisiejszej dobrej sytuacji gospodarczej trudno jest znaleźć przedsiębiorcę, który byłby w stanie zapłacić tak dużą sumę – przekonywał. Projekt ma być rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów 24 lipca br.

23 lipiec 2008r

Znosimy restrykcyjne prawo

Wiceminister Adam Szejnfeld:

„Znosimy represyjne prawo.
Budujemy zaufanie państwa do obywatela”

Ograniczenie zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (spółek, spółdzielni itp.), przyznanie im prawa do kasacji wyroku oraz zmniejszenie wysokości kar – to kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców zaproponowane przez sekretarza stanu Adama Szejnfelda w nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Projekt zmian w ustawie będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów 24 lipca br. Zaproponowane przez wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda zmiany maja trzy główne cele:

1. Ograniczenie represyjności istniejącej ustawy

W projekcie zrezygnowano z zamkniętego katalogu przestępstw, za których popełnienie można pociągnąć podmiot zbiorowy do odpowiedzialności. Podmiot zbiorowy będzie ponosił odpowiedzialności za czyn zabroniony popełniony przez osobę fizyczną, jeśli jej zachowanie mogło przynieść podmiotowi korzyści, także niemajątkowe.

2. Zmniejszenie wysokości kar grożących podmiotom zbiorowym

Projekt ustawy zakłada obniżenie kary za czyn zabroniony do 5 mln zł., nie więcej jednak niż 3 proc. przychodu osiągniętego w roku, w którym został popełniony. Obecnie kara wynosi do 20 mln zł., nie więcej niż 10 proc. przychodów.

3. Wprowadzenie prawa do kasacji dla podmiotu zbiorowego

Nowelizacja wprowadza możliwość ubiegania się przez podmiot zbiorowy o kasację wyroku na podobnych zasadach jak w procesie karnym.

Ponadto nowelizacja uchyla możliwość nałożenia kary zakazującej lub ograniczającej prowadzenie działalności gospodarczej. Przewiduje się również, iż kary nie będzie się orzekać wobec podmiotu zbiorowego, jeżeli upłynęło 10 lat od popełnienia czynu zabronionego. Obecnie okres ten liczy się od orzeczenia sądowego wydanego wobec osoby fizycznej popełniającej czyn zabroniony.

***

Podmiot zbiorowy – w rozumieniu ustawy jest to osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Podmiot zbiorowy to także spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.

23 lipiec 2008r.

Rewolucja w prawie
Domniemanie uczciwości obywatela. Rewolucyjne zmiany w ordynacji podatkowej.

Budowanie zaufania państwa do obywatela to główne założenie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt, który jest elementem „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, opracowanego przez wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, prezentuje rewolucyjne podejście do stosunków państwo-obywatel. Pierwszy raz bowiem w historii wprowadza do polskiego systemu prawa zasadę „domniemania uczciwości obywatela”.

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa nową zasadę domniemania uczciwości podatnika. Dzięki zaproponowanym przez wiceministra Szejnfelda przepisom, obywatel nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji podejrzeń o naruszenie prawa, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. W związku z tym, podatnik nie będzie zobowiązany np. do zapłaty podatku, jeśli decyzja urzędu o jego egzekucji nie będzie ostateczna.

W nowelizacji proponowane są także inne ułatwienia dla podatników i przedsiębiorców:

1. Najmniejsi przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku posiadania dodatkowego rachunku bankowego do opłacania podatków. Ponadto będą mogli opłacać składki na ubezpieczenie społeczne za pomocą przekazu pocztowego, a nie jak dotąd tylko przelewem.

2. Ustawa znosi solidarną odpowiedzialność dzierżawców (użytkowników) nieruchomości i jej właściciela za zaległe podatki od nieruchomości. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy pomiędzy nimi zachodzą związki rodzinne, majątkowe, kapitałowe lub wynikające ze stosunku pracy.

3. Odpowiedzialność wspólnika odnosić się będzie tylko do zobowiązań podatkowych spółki. Zniesiona zostanie jego odpowiedzialność za osobiste zobowiązania podatkowe pozostałych wspólników wynikające z działalności spółki np. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Urzędnik poinformuje podatnika o konieczności uzupełnienia opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Do tej pory, jeśli taka opłata była źle obliczona przez podatnika, urząd nie rozpatrywał jego wniosku.

5. Podatnik będzie informowany o zamiarze wszczęcia kontroli jego działalności z 7-dniowym wyprzedzeniem. Odstępstwa od tej zasady będą ściśle określone.

6. Jawność akt postępowania podatkowego zostanie zasadniczo rozszerzona. Podatnik będzie miał prawo do wglądu w akta sprawy podatkowej, również po zakończeniu postępowania.

Zasada zaufania państwa do obywatela widoczna jest także w innych projektach przygotowywanych przez wiceministra Adama Szejnfelda, m.in.:

• Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – nakazuje urzędnikom przyjmowanie pism nawet niekompletnych. Nie pozwoli także żądać od obywatela dołączania do wniosków i podań nie przewidzianych prawem zaświadczeń, czy składania dodatkowych dokumentów.

• Prawo dewizowe – wprowadzi pierwszy raz w historii Polski prawo rozliczania się w walutach obcych.

• Partnerstwo Publiczno-Prywatne – da stronom umowy o PPP swobodę kształtowania wzajemnych zobowiązań.

• Ustawa o rachunkowości – rozszerzy prawo uproszczonego rozliczania się firm z fiskusem.

• Kodeks spółek handlowych – znosi nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników.

• Kodeks postępowania karnego – ograniczy stosowanie tymczasowego aresztowania.

• Ustawa o „kulturze oświadczeń” – zastąpi obowiązek składania zaświadczeń na prawo przedkładania oświadczeń obywateli.

• Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – zmniejszy restrykcje karne wobec przedsiębiorców.

***

Przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa jest częścią „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, przygotowanego pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Projekt został przyjęty przez rząd 22 lipca br.

21 lipiec 2008r.

Geremek

W dniu dzisiejszym poseł Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki wziął udział w pogrzebie tragicznie zmarłego prof. Bronisława Geremka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Wojskowych Powązkach, gdzie prof. B. Geremek spoczął w Alei Zasłużonych.

Adam Szejnfeld od wielu lat znał osobiście i współpracował z prof. Bronisławem Geremkiem. Były to czasy Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. We wszystkich tych organizacjach i partiach politycznych kluczową rolę odgrywał prof. B. Geremek, a Adam Szejnfelda był członkiem oraz aktywnym działaczem struktur regionalnych i krajowych, a następnie Posłem na Sejm RP. Ich drogi rozeszły się, gdy Adam Szejnfeld wystąpił z Unii Wolności i współtworzył dzisiejszą Platformę Obywatelską, prof. B. Geremek natomiast pozostał w UW, by potem współtworzyć Partię Demokratyczną.

Bronisław Geremek urodził się w 1932 roku w rodzinie żydowskiej. W 1940r. trafił do getta warszawskiego, z którego uciekł w 1943r. Ojciec został zamordowany w Auschwitz. Historyk, polityk, w 1980 roku ekspert NSZZ „Solidarność”, w latach 1987 – 1989 uczestnik Okrągłego Stołu, następnie od 1989r. do 2001r. poseł na Sejm RP X, I, II i III kadencji. W latach 1997 – 2000 był Ministrem Spraw Zagranicznych. Od 2004r. do czasu śmierci był posłem do Parlamentu Europejskiego. W dniu 13 lipca 2008r. zginął tragiczną śmiercią w wypadku samochodowym pod Lubieńcem. Mszę świętą za zmarłego odprawili abp Kazimierz Nycz i abp Tadeusz Gocłowski. Na pogrzebie głos zabrali, m.in.: prezydent Lech Kaczyński, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, były prezydenta Lech Wałęsa oraz ostatni żyjący dowódca powstania w getcie warszawskim Marek Edelman.

17 lipiec 2008r.

Eksperymentalne instalacje

- Chcemy, aby dwie z planowanych przez Komisję Europejską demonstracyjnych instalacji wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla powstały na terenie Polski – powiedział wiceminister Adam Szejnfeld, podczas spotkania z eurodeputowanym Jerzym Buzkiem i przedstawicielami branży energetycznej. Rozmowy poświęcone możliwościom wdrożenia technologii CCS (ang. Carbon Capture and Storage) w Polsce odbyły się 17 lipca br. w Ministerstwie.

Zdaniem wiceministra Adama Szejnfelda Polska jako kraj o bogatych zasobach węgla, musi w pełni zaangażować się w realizację tego projektu. – Według wstępnych analiz, do wybudowania takich instalacji będą potrzebne ogromne nakłady finasowe. Musimy je jednak ponieść, aby zaspokoić rosnące potrzeby na energię elektryczną i sprostać wymaganiom ekologicznym – dodał.

Eurodeputowany Jerzy Buzek poinformował, że istnieją trzy możliwości finansowania tego projektu. – Można wykorzystać pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz bezpośrednie dopłaty. Istnieje także możliwość, aby firmy budujące instalację, otrzymały kredyty emisyjne – powiedział były premier. Podkreślił również, że bardzo ważne jest, aby z naszego kraju płynął jasny sygnał od rządu i firm energetycznych o zdecydowanym udziale w tym programie.

Dyrektor Zbigniew Kamieński z Departamentu Energetyki MG przypomniał, że redukcja CO2 jest dla resortu priorytetem. – Jest to wyzwanie, które musimy koniecznie spełnić. W przygotowywanej „Polityce energetycznej do 2030 r.”, kwestia redukcji emisji dwutlenku węgla ma znaczenie zasadnicze. Liczymy też, że środki na ten cel będą pochodzić w większości z UE – powiedział dyrektor Kamieński.

Prezes Paweł Urbański z Polskiej Grupy Energetycznej zaznaczył, że spółka jest zdecydowana uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. – Obecnie budujemy w Bełchatowie blok energetyczny o mocy 850 MW, który powstaje zgodnie z technologiami umożliwiającymi wychwytywanie CO2. – poinformował. – Zależy nam, aby ten blok znalazł się w projekcie KE – dodał.

W spotkaniu udział wzięli również: Mariusz Swora – prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prof. Krzysztof Żmijewski, Koordynator Merytoryczny Projektu Elastyn, Jan Kurp – prezes Południowego Koncernu Energetycznego.

***

Komisja Europejska planuje utworzyć Program Flagowy składający się z 10-12 instalacji demonstracyjnych CCS w UE. Jego celem będzie zademonstrowanie na skalę przemysłową technologii wychwytu, transportu i geologicznego magazynowania dwutlenku węgla (ang. Carbon Capture and Storage – CCS). Polska będzie zabiegać, aby 1 lub 2 instalacje tego typu zostały zrealizowane na terenie naszego kraju i włączone do Programu UE. Faza demonstracyjna przewidziana jest na lata 2015-2020. Po jej zakończeniu, w zależności od jej wyników, technologia CCS ma stać się technologią w pełni komercyjną.

16 lipiec 2008r.

Sąd elektroniczny

W dniu 15 lipca br. Rada Ministrów przyjęła nowatorski projket ustawy mający przyspieszyć niektóre postępowania w sądach. Jest to projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (elektroniczne postępowanie upominawcze) i zostało on przygotowany oraz przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

W projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zaproponowano elektroniczne postępowanie upominawcze jako nową formę dochodzenia roszczeń pieniężnych. Jest to rozwiązanie nowoczesne, stosowane za granicą, tańsze od tradycyjnego, a przede wszystkim szybsze. Zakłada się, że w takim trybie najczęściej rozpatrywane będą sprawy niezbyt skomplikowane, np. o niezapłacone rachunki za gaz, prąd, telefon, itp. Oznacza to odciążenie sądów od rozpatrywania drobnych spraw, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby prywatne i przedsiębiorstwa. Projekt nowelizacji przewiduje utworzenie „e-sądu” jako wydziału cywilnego sądu rejonowego, rozpoznającego takie sprawy tylko i wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Rozpatrywaniem zażaleń na postanowienia e-sądu będzie się zajmował e-sąd odwoławczy (wydział odwoławczy w sądzie okręgowym). Wypełnienie przez powoda formularza pozwu na stronie internetowej e-sądu będzie równoznaczne z wszczęciem postępowania.

Komunikacja między powodem i sądem elektronicznym będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie. Z kolei komunikacja między e-sądem i pozwanym będzie prowadzona tradycyjnie, chyba że pozwany sam zainicjuje drogę elektroniczną – wysyłając pismo procesowe w ten sposób. Pozwany miałby prawo zanegować roszczenia powoda, wnosząc sprzeciw (pisemnie lub elektronicznie) od nakazu zapłaty. Formularze elektroniczne ułatwią konstruowanie pism procesowych. Nadal jednak będzie można korzystać z pozwów składanych na papierze, bo dostęp do komunikacji elektronicznej nie jest jeszcze powszechny.

Zakłada się, że powód będzie mógł zapoznać się z nakazem zapłaty poprzez wgląd do elektronicznych akt sprawy na każdym etapie postępowania. Zaproponowano, aby identyfikacja powoda następowała przez login i hasło, które umożliwią mu korzystanie z konta osobistego na internetowym portalu sądowym. Loginem mógłby być PESEL lub NIP powoda, wybór hasła będzie dowolny. Strony postępowania (powód, pozwany oraz ich pełnomocnicy) będą mogły posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym.

W projekcie nowelizacji przyjęto korzystniejsze zasady uiszczania opłat w elektronicznym postępowaniu upominawczym niż tradycyjnym.

16 lipiec 2008r.

TURYSTYKA

Problematyka dotycząca przedsiębiorstw sektora przemysłu turystycznego, promocja gospodarcza Polski, w tym promocja turystyczna, kłopoty z ruchem międzynarodowym po wejściu Polski do strefy Schengen oraz ustawowe ograniczenia rozwoju turystyki, to niektóre z tematów poruszone na spotkaniu Zarządu Polskiej Izby Turystyki z Adamem Szejnfeldem, wiceministrem gospodarki, jakie miało miejsce w dniu 15 lipca br. w Warszawie.

- Turystyka od wielu lat jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w Polsce. Świadczą o tym dane statystyczne, na przykład o generowanej przez turystykę ilości miejsc pracy, czy udziału w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto – podkreślił minister Adam Szejnfeld. Zapewnił działaczy branży turystycznej o ciągłym zainteresowaniu i dużej wadze, jaką resort gospodarki przywiązuje do zagadnień związanych z turystyką. Objawia się to także w podejmowanych inicjatywach ustawodawczych.

Jan Korsak, nowo wybrany na kolejną, czteroletnią kadencję prezes Polskiej Izby Turystyki (PIT) mówił – dalsza pozycja turystyki, jako sektora gospodarki uzależniona jest od bardzo wielu czynników, na które przedsiębiorstwa tej branży nie mają wpływu, np. dostępności terenów pod nowe inwestycje, kwestie związane z niedorozwojem infrastruktury komunikacyjnej (np. drogi, autostrady, linie kolejowe, lotniska, komunikacja miejska, transport wodny) oraz prawodawstwo, w tym na przykład przepisy wizowe, przepisy podatkowe dotyczące podatków dochodowych oraz podatku VAT, przepisy dotyczące gastronomii, przepisy o izbach gospodarczych i ustawy o usługach turystycznych.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Turystyki bardzo pozytywnie ocenili inicjatywy obecnego rządu w wielu dziadzinach, które bezpośrednio lub pośrednio będą skutkowały na rzecz rozwoju turystyki i przedsiębiorstw branży turystycznej. Szczególnie dobrze oceniono projekty „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” przygotowanego i realizowanego w Ministerstwie Gospodarki przez wiceministra Adama Szejnfelda.

Projekty Pakietu są dla nas szczególnie ważne, gdyż prawie wszystkie przedsiębiorstwa naszego sektora to małe i średnie firmy. One w sposób wyjątkowy potrzebują wsparcia rządu i samorządu. Ale nie tylko wsparcia, także współpracy, której efekty przecież służą nam wszystkim – Polsce, gminom i regionom – powiedział Jan Korsak, prezes PIT.

***

Udział Gospodarki turystycznej w PKB w 2007 roku wyniósł ponad 6%, udział sektora turystyki w eksporcie wyniósł 5%, a wpływy dewizowe od cudzoziemców odwiedzających Polskę osiągnęły w 2007 roku kwotę 10,6 mld $ USA.

16 lipiec 2008r.

O upadłości z dziennikarzami

Konsumenci i przedsiębiorcy popierają propozycję rządu przygotowaną w Ministerstwie Gospodarki. Tak wynika z dyskusji, jaka miała miejsce w obecności dziennikarzy w dniu 14 lipca br. w siedzibie PKPP Lewiatan w Warszawie. – Upadłość konsumencka będzie instytucją przywracającą dłużników do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, chroniąc jednocześnie ich wierzycieli – powiedział podczas konferencji wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Wiceminister Szejnfeld podkreślił, że zaletą przygotowywanych przez MG zmian jest możliwość oddłużania się osób fizycznych, która ma przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. – Chcemy stworzyć szansę wyjścia z zadłużenia tym, których niewypłacalność spowodowana została niezależnymi od nich przyczynami losowymi – zaznaczył.

Projekt przewiduje, że konsument nie częściej raz na 10 lat będzie mógł ogłosić upadłość. – Zakładamy, że po tym okresie dane o upadłości nie będą miały wpływu na postrzeganie dłużnika, jako mniej godnego zaufania partnera na rynku – powiedział wiceminister Adam Szejnfeld.

Jednocześnie wiceszef resortu gospodarki przypomniał, że postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych będzie uruchamiane, jeśli dłużnik wykaże obiektywne przyczyny uniemożliwiające spłatę, takie jak utrata pracy czy długotrwała choroba. – Wierzyciel lub sam dłużnik będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o uruchomienie postępowania, a ten określi plan spłaty jego zobowiązań – wyjaśnił wiceminister Szejnfeld.

Zwrócił także uwagę, że celem ustawy jest również zwiększenie bezpieczeństwa polskiej gospodarki. – Gdyby poziom zadłużenia obywateli znacznie się zwiększył, spowodowałoby to m.in. osłabienie zainteresowania inwestycjami czy odpływ kapitału. Konsekwencje takiej sytuacji odczuliby nie tylko przedsiębiorcy, ale miałoby to wpływ na wyniki gospodarcze Polski – powiedział.

Zdaniem uczestników konferencji zaproponowany przez rząd projekt ustawy zapewni sprawne funkcjonowanie instytucji upadłości konsumenckiej dzięki prostej konstrukcji i spójności z obowiązującym prawem. – Jest on jasno sformułowany i wystarczająco restrykcyjny, by skutecznie działać na rzecz konsumentów i wierzycieli, a jednocześnie uniemożliwić bezzasadne korzystanie z tej instytucji – powiedziała Alicja Kopeć z PKPP Lewiatan.

Co bardzo istotne, przedstawiciele wszystkich zainteresowanych środowisk – i konsumentów, i przedsiębiorców, i sektora banków oraz rynków finansowych – bardzo pozytywnie odnieśli się do propozycji resortu Gospodarki. Obok wiceministra Adama Szejnfelda w konferencji uczestniczyli bowiem przedstawiciele Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz przedsiębiorców z sektora bankowego i środowisk finansowych. Wszyscy oni bardzo dobrze ocenili projekt ustawy.

***

Projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze jest jedną z 21 propozycji legislacyjnych MG, w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. Wypracowano je na forum międzyresortowego zespołu, pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. 8 lipca br. projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Parlamencie.

14 lipiec 2008r.

Najważniejszy jest głos biznesu

- Przepisy sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, zmiana systemu tworzenia prawa i redukcja biurokracji to najważniejsze zmiany, nad którymi pracuje rząd, aby nadrobić stracony przez poprzedników czas i wprowadzić w Polsce konstytucyjną wolność gospodarczą – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas debaty „Głos Biznesu”, zorganizowanej przez PKPP Lewiatan 11 lipca br.

Sekretarz Stanu w MG przypomniał, że kolejne ustawy z opracowanego przez niego „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” przechodzą następne etapy procesu legislacyjnego. – 10 lipca br. Sejm uchwalił na przykład nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (sdg), która zakłada przede wszystkim ułatwienia w zawieszaniu działalności gospodarczej dla małych firm oraz instytucję wiążącej interpretacji prawa – zaznaczył.

Dodał, że w ciągu najbliższych dni rząd zakończy prace nad drugim etapem ustawy o sdg. – Wprowadzi on długo oczekiwaną przez przedsiębiorców instytucję „jednego okienka” – powiedział. Zdaniem wiceministra, będzie to jednak tylko rozwiązanie przejściowe. – Będę walczył o wprowadzenie w Polsce zasady „zero okienka”, która da firmom prawo rejestracji drogą elektroniczną, bez odwiedzania jakiegokolwiek urzędu – zapewnił.

Wśród najważniejszych projektów opracowywanych w drugim półroczu br., wiceminister Szejnfeld wymienił ustawę ograniczającą bariery rozwoju przedsiębiorczości. – Celem nowych przepisów będzie zmniejszenie roli systemu koncesji i zezwoleń oraz oczyszczenie prawa ze zbędnych, tworzących bariery przepisów. To jeden z fundamentalnych projektów „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” – podkreślił.

Wiceminister Adam Szejnfeld poinformował, że już teraz przygotowuje harmonogram prac na przyszły rok – Przy ustalaniu jego głównych kierunków najważniejszy będzie dla mnie głos przedsiębiorców. Podobnie będzie w 2009 r., po pierwszym półroczu zaczniemy tworzyć plan działań na rok 2010. – powiedział.

Według wiceministra Szejnfelda, obok nowych przepisów potrzebne są zmiany w systemie tworzenia prawa. – Nasze prace wpisują się w realizację unijnego programu tworzenia lepszego prawa, który zakłada obniżenie do 2012 r. obciążeń administracyjnych we wszystkich krajach Unii o 20-25 proc. – powiedział – Mamy ambitny plan osiągnięcia pułapu 25 proc. wcześniej, bo już w 2010 r. – dodał.

***

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wziął udział w panelu dyskusyjnym debaty „Głos Biznesu” pt. „Przyjazne Państwo: bariery prawne otoczenia biznesu”. Uczestniczyli w nim również: poseł Janusz Palikot, Ryszard Tomaszewski z Tesco Polska i Henryk Orfinger z Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris.

13 lipiec 2008r.

Blues Express

Wielkopolanie i Kaszubi, ale nie tylko, miłośnicy bluesa z całego kraju mięli kolejną dwudniową, muzyczną ucztę. Już po raz szesnasty bowiem, tym razem pod honorowym patronatem ministra Adama Szejnfelda i telewizyjnego Teleexpressu, odbył się słynny festiwal muzyki bluesowej – Blues Express Zakrzewo’2008. Od rana ściąga wiara do nas z Poznania i innych miast Wielkopolski oraz z Gdańska i innych miast Pomorza, od rana ściągają do nas miłośnicy bluesa z całej Polski na XVI festiwal Zakrzewo’2008, ale my już myślimy i już marzymy o kolejnym, siedemnastym festiwalu. Życzę więc dobrej zabawy i do zobaczenia za rok – powiedział do kilkunastu tysięcy zebranych w Zakrzewie miłośników bluesa patron festiwalu, Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki.

Stare parowozy, harleye i miłośnicy bluesa, to już tradycyjne obrazki, jakie od kilkunastu lat można zobaczyć w Wielkopolsce. Największa parowozownia świata w Wolsztynie, wspaniały festiwal parowozów i jego finał w postaci Miss Świata Parowozów, a potem wielka wędrówka przez Wielkopolskę i finał w postaci Festiwalu Blues Express w Zakrzewie, to niezależne od siebie imprezy, ale łączy je jedno – miłość do tradycji kolejowej i muzyka.

Szesnaście już lat Dom Polski w Zakrzewie (powiat złotowski) i dyrektor Festiwalu, pan Henryk Szopiński, organizują imprezę, na którą ściąga kilkanaście tysięcy miłośników bluesa. Od dwóch lat festiwal jest też imprezą dwudniową i od dwóch też lat bluesowy pociąg jedzie nie tylko przez Wielkopolskę – przez Poznań, Rogoźno, Chodzież, Piłę, Krajenkę, Złotów do Zakrzewa, ale też drugi pociąg jedzie z Pomorza – od Gdańska, przez Kościerzynę, Chojnice do Zakrzewa. Na każdej z tych kolejowych stancji odbywają się koncerty kapel bluesowych, a finałem zlotu jest blues muzyka grana do rana w Zakrzewie.

Od kilkunastu lat stałym uczestnikiem festiwalu jest wielkopolski poseł, obecnie wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, który honorowo patronuje imprezie. Patronat medialny natomiast objął telewizyjny Teleexpress.

Wśród festiwalowych wykonawców tegorocznego festiwalu można wymienić m.in. Studebaker John & The Hawks, Nocna Zmiana Bluesa, J.J. Band, Blues Flowers, Boogie Boys, Midnight Ravel, Bluszcz Blues, Teengre Beat, Szulerzy, Jerry’s Hale Band, Doktor Blues, 3 Ptaszki, Red Vibration, Pralnia, Johnny Coyote, Joaanaq Pilarska Trio, Mississippi Blues Band.

Do zobaczenia za rok.

11 lipiec 2008r.

Lokomotywa Szejnfelda

Lokomotywa „Pakietu Szejnfelda” uchwalona. Pociąg dobrych zmian nie zwalnia tempa mimo wakacyjnego okresu. W dniu wczorajszym Sejm przyjął w głosowaniu sprawozdanie Senatu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – główniej ustawy z „Pakietu Szejnfelda”, swoistej lokomotywy całego składu projektów ustaw na rzecz rozwoju. Także wczoraj Sejm przyjął sprawozdanie Senatu do innej ustawy z „Pakietu”, mianowicie nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Przyjęte przez Sejm nowelizacje zostaną teraz w trybie konstytucyjnym skierowane do podpisu Prezydenta RP. Zgodnie z zapowiedziami wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda tempo prac nad wprowadzaniem w życie ułatwień dla przedsiębiorców jest dobre, co powinno pozytywnie wróżyć planom zmian na 2008 rok. Nie możemy zwlekać ze znoszeniem barier rozwoju polskiej gospodarki, każdy dzień niepotrzebnej zwłoki jest niekorzystny nie tylko dla przedsiębiorców, ale całego społeczeństwa. Chcemy pracować więc „na zakładkę”, tj. już dzisiaj, w połowie roku 2008, przygotowujemy kolejne projekty na przyszły 2009 rok – mówił w Sejmie minister Adam Szejnfeld.

10 lipiec 2008r.

Szejnfeld o współpracy z Hiszpanią

– Od wejścia naszego kraju do UE, obserwujemy wzrost wymiany handlowej z Hiszpanią o ponad 64 proc. W 2007 r. obroty przekroczyły po raz pierwszy 5 mld euro – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, podczas spotkania z Polsko-Hiszpańską Grupą Parlamentarną 10 lipca br. w Sejmie.

Wiceminister Adam Szejnfeld przypomniał, że w pierwszych trzech miesiącach 2008 r., wzajemne obroty handlowe przekroczyły 1,5 mld euro. – Największym zainteresowaniem hiszpańskich inwestorów w Polsce cieszy się sektor budowlany i energetyczny – wyjaśnił wiceszef resortu gospodarki. Dodał, że nasz kraj powinien czerpać z doświadczeń Hiszpanów w zakresie rozwoju infrastruktury oraz energetyki, zwłaszcza odnawialnej.

Wiceminister Szejnfeld podkreślił, że doskonałą okazją do zacieśniania kontaktów biznesowych jest EXPO 2008 w Saragossie. – Polski pawilon cieszy się dużym zainteresowaniem. Od połowy czerwca odwiedziło go już prawie 100 tys. osób – przypomniał wiceszef resortu gospodarki. Dodał, że w miniony weekend odbył się Dzień Polski na EXPO oraz polsko-hiszpańska konferencja „Regiony – regionom”. – Nasz kraj na wystawie w Saragossie promujemy także poprzez wizyty polskich polityków. Ostatnio na EXPO gościł m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, który razem z premierem Aragonii wziął udział w konferencji gospodarczej – mówił Adam Szejnfeld. Podczas konferencji przedstawiciele obu krajów rozmawiali również m.in. o strategii rozwoju i promocji regionów, pozyskiwania funduszy unijnych oraz energii odnawialnej.

W ocenie ministra Szejnfelda współpraca z Hiszpanią powinna iść także w kierunku wykorzystania tych dobrych kontaktów na rzecz współpracy mającej na celu zwiększenie polskiej aktywności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej.

***

Polsko-hiszpańskie obroty handlowe wyniosły w 2006 r. ponad 4 mld euro, a w roku ubiegłym 5,4 mld euro. Dominującymi towarami w naszym eksporcie do Hiszpanii są m.in. wyroby przemysłu samochodowego (silniki, części motoryzacyjne) i elektronika (telewizory, panele komputerowe). Głównymi towarami w polskim imporcie w 2007 r. były pojazdy, samoloty, maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny oraz metale nieszlachetne i wyroby z nich.

10 lipiec 2008r.

Centrum PPP

- Tworzenie dobrego klimatu wokół PPP jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed rządem. Wierzę, że Centrum PPP będzie jedną z ważniejszych instytucji promocji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. – powiedział wiceminister Adam Szejnfeld podczas podpisania aktu notarialnego założenia fundacji Centrum PPP, które odbyło się 10 lipca br.

Wiceminister Szejnfeld przypomniał, że pierwszy raz to właśnie on kilka lat temu podniósł hasło tworzenia instytucji promującej PPP, ale nie jako urzędu państwowego, lecz w formule organizacji pozarządowej. Teraz ta idea się ziszcza – powiedział minister Szejnfeld. Wiceszef resortu gospodarki poinformował także o zakończonych niedawno pracach nad projektem ustawy o PPP. – Nasze propozycje przekazujemy teraz do uzgodnień międzyresortowych. Zależy nam, aby ustawa weszła w życie jesienią br., aby samorządy mogły uwzględnić inwestycje w ramach partnerstwa w przyszłorocznych budżetach – zaznaczył.

Dodał, że ustawa powstawała w wyjątkowych okolicznościach. – Pracowaliśmy nad nią stosując zasady partnerstwa publiczno-prywatnego. Uwzględniliśmy nie tylko propozycje samorządów, ale również organizacji zrzeszających przedsiębiorców – podkreślił. – Będę dążyć do tego, aby kolejne akty prawne były pisane w tej formule – zapewnił wiceminister Szejnfeld.

Według wiceszefa resortu gospodarki, obok dobrego prawa ważny jest również przyjazny klimat wokół partnerstwa publiczno-prywatnego. – Potrzebujemy pozarządowej instytucji, która zajmie się promocją PPP. Tylko w ten sposób będziemy mogli przekonać przedsiębiorców i samorządy, aby współpracowali ze sobą – powiedział.

Obecna podczas uroczystości Irena Herbst z PKPP Lewiatan zaprezentowała główne cele Centrum PPP oraz kulisy jego powołania. – Pracowaliśmy przez 9 miesięcy nad stworzeniem tej fundacji. Zajmie się ona przede wszystkim propagowaniem tej formy współpracy, abyśmy w końcu doczekali się pierwszego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Liczymy na to, że Centrum rozpocznie działalność jesienią br. – zapowiedziała.

***

Podpisanie aktu notarialnego założenia fundacji Centrum PPP odbyło się w siedzibie PKPP Lewiatan. Obok wiceministra Adama Szejnfelda i Ireny Herbst, w uroczystości uczestniczyli: Jan Vincent – Rostowski, minister finansów oraz Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.


10 lipiec 2008r.

Spotkanie Adama Szejnfelda z delegacją Królestwa Niderlandów

Inwestycje holenderskie w Polsce, unijna inicjatywa „better regulations” oraz partnerstwo publiczno-prywatne – to główne tematy rozmowy wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z Frankiem Heemskerkiem Ministrem Handlu Zagranicznego, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Ekonomicznych Królestwa Niderlandów. Spotkanie odbyło się 10 lipca br.

Wiceminister Adam Szejnfeld podkreślił, że stosunki między Polską a Holandią są bardzo dobre i ciągle się rozwijają. – Wymiana handlowa między naszymi krajami w 2007 roku wyniosła prawie 8 mld euro. Należy także przypomnieć, że Holandia jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce – dodał.

Wiceminister Szejnfeld przypomniał, że rząd prowadzi na szeroką skale akcję zmian w polskim prawie, przede wszystkim dotyczącym przedsiębiorstw. – W wielu dziedzinach wzorujemy się na rozwiązaniach, które funkcjonują w Holandii – powiedział. Jego zdaniem wyzwaniem dla UE jest nie tylko poprawianie prawa krajowego, ale przede wszystkim prawa unijnego. – Dlatego chcemy, aby Holandia była naszym partnerem w tym zakresie – dodał wiceminister Szejnfeld.

Frank Heemskerk podkreślił, że jego kraj planuje pomiar obciążeń administracyjnych i ich redukcję o 25 proc. – Chcemy nie tylko ograniczyć biurokrację, ale także tworzyć przejrzyste przepisy – powiedział.

Podczas spotkania wiceminister Szejnfeld przypomniał, że Polska w najbliższym czasie stoi przed dwoma dużymi wyzwaniami. – Pierwsze to wykorzystanie środków unijnych w perspektywie finansowej 2007–13, drugie to organizacja Euro 2012 – powiedział wiceminister. – W jednym i drugim przypadku będą potrzebne wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę, budownictwo oraz transport – zaznaczył. Wiceszef resortu podkreślił, że w realizacji tych przedsięwzięci może pomóc nowa ustawa o partnerstwie publiczno– prywatnym. – Ministerstwo Gospodarki zakończyło już pracę nad jej projektem. Chciałbym, żeby weszła w życie jeszcze w tym roku – powiedział. – Mam nadzieję, że dzięki ustawie taka forma inwestycji rozpowszechni się w Polsce – zaznaczył wiceminister.

Według Frank’a Heemskerk’a przygotowania do mistrzostw Europy w 2012 r. tylko przyśpieszą realizację potrzebnych Polsce inwestycji. – Termin ten na pewno wpłynie mobilizującą na organizatorów – dodał.

***

W 2007 r. wzajemne obroty wyniosły 7,8 mld euro, w tym polski eksport wyniósł 3,8 mld euro, a import 3,9 mld euro. Wartość kapitału holenderskiego zainwestowanego w Polsce przekroczyła na koniec 2006 r. ponad 18,8 mld euro. Holandia zajmuje pierwszą pozycję na liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce (przed Niemcami, Francją, Luksemburgiem i USA).

9 lipiec 2008r.

Pawlak i Szejnfeld o współpracy z Bankiem Światowym

Kwestie energetyczne oraz stan polskiej gospodarki to główne tematy kolejnego spotkania wicepremiera Waldemara Pawlaka i wiceministra gospodarki Adama Szejnfleda z Orselią Kalantzopoulos, dyrektor Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie. Odbyło się ono 8 lipca br. w Ministerstwie Gospodarki.

Podczas spotkania wicepremier Pawlak podkreślił, że w dobie drożejącej ropy naftowej Polska powinna w większym stopniu wykorzystywać własne surowce. – Chcemy położyć większy nacisk na odnawialne źródła energii i czyste technologie węglowe. W perspektywie kilkunastu lat będziemy również myśleć o energetyce jądrowej – dodał.

Wicepremier Pawlak omówił także stan polskiej gospodarki. – Prognozy wzrostu gospodarczego przygotowywane w ministerstwie są optymistyczne – podkreślił. Dodał, że polska inflacja rośnie wolniej niż w pozostałych krajach regionu. – Dzieje się tak między innymi dlatego, że ponad 60 proc. energii pochodzi z węgla. W krajach bałtyckich, gdzie energia produkowana jest z gazu, inflacja przekracza nawet 15 proc. – zaznaczył. Zwrócił także uwagę, że chociaż mocna złotówka hamuje nasz eksport, to także łagodzi wpływ wzrostu cen paliw na naszą inflację.

Wicepremier Pawlak przypomniał, że Polska organizuje w tym roku konferencję klimatyczną Narodów Zjednoczonych, która odbędzie się w Poznaniu. – Przy tej okazji chcemy w gronie ministrów gospodarek i szefów dużych korporacji rozmawiać o ochronie klimatu i globalnych porozumieniach sektorowych. Do udziału w konferencji zapraszamy też Bank Światowy – dodał. Dyrektor Orsalia Kalantzopoulus zwróciła uwagę, że cenny byłby także udział ministrów środowiska i finansów.

Odnosząc się do stanu polskiej gospodarki, powiedziała, że inflacja w Polsce utrzymuje się na dobrym poziomie, a wzrost gospodarczy służy rozwojowi naszego kraju. – Na tle innych krajów europejskich inflacja jest znacznie niższa i związana przede wszystkim z aprecjacją złotego wobec dolara – dodała. Podkreśliła również, że nie wiadomo jednak jak długo utrzyma się ta tendencja. – Myślę, że dobrze byłoby pomyśleć o działaniach, które mogłyby wpłynąć na utrzymanie inflacji na obecnym poziomie, niezależnie od „siły” polskiej złotówki. Będzie to duże wyzwanie – podkreśliła.

Tego samego dnia Orsalia Kalantzopoulus spotkała się również z wiceministrem Szejnfeldem. Rozmowa skupiła się na sprawach energetycznych. – Przygotowujemy Politykę energetyczną do 2030 r. Dokument ten musi wpisywać się w ogólnoeuropejski system bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił wiceminister Szejnfeld. Zwrócił również uwagę, że przygotowane będą ustawy wprowadzające zmiany w prawie energetycznym, ustawie o regulatorze energetyki oraz inwestycjach liniowych.

9 lipiec 2008r.

Nowość w polskim prawie

Upadłość konsumencka – zupełnie nowa instytucja w polskim prawie – jest szansą dla dłużników, którzy bez swojej winy popadli w stan niewypłacalności. Kolejna inicjatywa legislacyjna wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, podjęta w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, jest odpowiedzią na rosnącą liczbę osób mających problem ze spłatą długów.

Beneficjentami nowych rozwiązań będą nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorcy, będący wierzycielami niewypłacalnych dłużników. Dlatego projekt ten został dołączony do „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, opracowanego pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda w Ministerstwie Gospodarki.

Nowe przepisy zostaną wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Wśród propozycji wiceministra Adama Szejnfelda jest utworzenie w niej działu konsumenckiego. Obejmie on przebieg postępowania i szczegółowe warunki upadłości osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wszczęcie postępowania

1. Postępowanie będzie wszczynane na wniosek dłużnika lub wierzyciela, przy czym dłużnik – inaczej niż osoby prowadzące działalność gospodarczą – nie będzie zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

2. Upadłość będzie mogła być ogłoszona, jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Nie będzie można ogłosić upadłości w sytuacji, gdy osoba zaciągnęła zobowiązanie będąc już niewypłacalną, albo doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą. Nie będzie można nadużywać instytucji upadłości – okres pomiędzy oddłużeniami nie może być krótszy niż 10 lat.

Likwidacja majątku upadłego

3. Likwidacja masy upadłości będzie mogła być przeprowadzona przez samego upadłego, ale pod nadzorem syndyka i za zgodą sądu. Dłużnik musi wydać syndykowi cały swój majątek, łącznie z nieruchomościami. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania otrzyma jednak kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy.

Plan spłat niespłaconych długów

4. Po przeprowadzeniu likwidacji masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z funduszów masy upadłości, jeżeli pozostaną niespłacone długi, sąd, na wniosek upadłego, będzie orzekał o planie ich spłat nawet przez kolejne pięć lat. Zakres spłat zależeć będzie od zarobków dłużnika, wysokości wierzytelności i możliwości ich zaspokojenia.

5. Sąd może ustalić warunki spłaty bardziej korzystne dla wierzycieli, jeżeli zażąda tego wierzyciel. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dłużnikowi spłatę, sąd będzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie dłużej niż o dwa lata.

6. W razie niespodziewanej poprawy sytuacji materialnej upadłego (dzięki darowiźnie, wygranej w grach losowych lub spadku), sąd może podnieść spłatę długów. Nie będzie to jednak dotyczyć sytuacji, gdy kondycja finansowa dłużnika poprawi się w związku z jego zwiększoną aktywnością zawodową lub działalnością gospodarczą. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie dłużników do zwiększenia aktywności zawodowej.

Ochrona wierzycieli

7. Zmiany zaproponowane przez wiceministra Adama Szejnfelda dają nie tylko nowe możliwości niewypłacalnym dłużnikom, ale również wprowadzają elementy ochrony ich wierzycieli. W związku z tym podczas spłaty długu, niewypłacalne osoby nie będą mogły dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz będą zobowiązane do składania corocznych sprawozdań o wykonaniu planu spłat, osiągniętych przychodach i zwiększeniu majątku. Jeżeli upadły dłużnik narusza te obowiązki i nie dokonuje spłaty – sąd umorzy postępowanie. Tym samym swoje należności będzie musiał regulować na ogólnych zasadach.

Niska opłata za postępowanie

8. Opłata za wszczęcie postępowania upadłościowego konsumenta wyniesie tylko 200 zł, zamiast 1000 zł, pobieranego obecnie od przedsiębiorców.

***

Projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze to jedna z 21 propozycji legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki, w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. Zostały one wypracowane na forum międzyresortowego zespołu, któremu przewodniczył wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. 8 lipca br. projekt przyjęła Rada Ministrów i skierowała do dalszych prac legislacyjnych.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizuje również ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wymaga tego zmiana wysokości opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w przypadku konsumentów.

8 lipiec 2008r.

Nauka, biznes i energetyka

Budowa konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, nawet szerzej, budowa społeczeństwa wiedzy, to największe i najważniejsze wyzwanie naszych czasów – mówił na spotkaniu z przedstawicielami poznańskiego świata nauki wiceminister Adam Szejnfeld. Inwestycje w infrastrukturę gazową Polski zachodniej i północnej, badania i rozwój oraz przenoszenie wyników nauki do biznesu – to główne tematy spotkań wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, jakie miały miejsce w dniu 7 lipca br. w Poznaniu.

Gaz dla Polski Zachodniej – Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wziął udział w odbywającej się 7 lipca br. w Poznaniu konferencji poświęconej projektowi rozbudowy sieci gazociągów przesyłowych w województwach Wielkopolskim i Lubuskim.

Obraz istniejących linii przesyłowych północno-zachodniej Polski nie wygląda dobrze, na tym obszarze bowiem występują znaczne braki rezerw przepustowości, w związku z czym usługa przesyłowa dla nowych odbiorców może być świadczona tylko na warunkach przerywanych. Problem braku przepustowości dotyczy również istniejących punktów wejścia gazu z importu. Rozwój sieci połączeń gazowych jest więc konieczny z jednej strony dla dalszego podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów województwa wielkopolskiego i lubuskiego, a z drugiej strony ze względu na ciągle rosnące zapotrzebowanie na gaz zarówno w gospodarstwach domowych jak i przedsiębiorstwach. Przy obecnej infrastrukturze sieci powiązań gazowych nie jest możliwe ani jedno, ani drugie.

Zdaniem ministra Adama Szejnfelda planowane w tej części kraju inwestycje w sposób znaczący przyczynią się do poprawy istniejącej sytuacji. Budowa chociażby gazociągu Gustorzyn – Odolanów oraz Szczecin – Lwówek, do której gaz tłoczony będzie z Goleniowa przyczynią się bez wątpienia do zwiększenia możliwości przesyłu gazu oraz skutkować będę pewniejszą techniczną możliwości takich dostaw – mówił na spotkaniu minister Adam Szejnfeld. Ponadto mister Szejnfeld podkreślał znaczenie gazu, jako jednego z wielu źródeł energii: “Gaz nie powoduje nadmiernej emisji zanieczyszczeń, co w świetle rygorystycznych norm ekologicznych Unii Europejskiej jest jego jednym z największych atutów, ponadto gaz należy do najbardziej ekonomicznych źródeł energii oraz przez swoje właściwości jest stosowany w wielu dziedzinach życia. Uważam, iż wielosetmilionowe inwestycje w linie przesyłowe przyczynią się do rozwoju lokalnych społeczności oraz całego regionu. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski”. W trakcie spotkania minister Adam Szejnfeld zapoznał zebranych z planami stworzenia w Polsce ustawy o inwestycjach liniowych, która ułatwi powstawanie inwestycji, o których mowa. Omówił także potrzeby uchwalenia nowej ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów o państwowym regulatorze rynku energii.

Nauka z biznesem. Wizyta na Politechnice Poznańskiej i spotkania z władzami Politechniki oraz przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk były elementem konsultacji, jakie rozpoczął minister Adam Szejnfeld ze środowiskami akademickimi na temat możliwości zwiększenia przepływu wyników badań naukowych prowadzonych na polskich uczelniach oraz w instytutach naukowych do przemysłu. Budowa konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, nawet szerzej, budowa społeczeństwa wiedzy, to największe i najważniejsze wyzwanie naszych czasów – mówił minister Szejnfeld. Na spotkaniu, w którym udział wzięli m.in. prof. Karol Nadolny, prof. Jan Węglarz, dr Maciej Stroiński i dr Janusz Napierała, omawiano potrzeby rozwojowe poznańskich uczelni, szczególnie Politechniki oraz projekt „Informatycznej Doliny Warty”, na którą złożyć się mają m.in. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Wielkopolski Klaster Informatyczny.

W zakresie konsultacji dotyczących zwiększenia przepływu myśli naukowej do biznesu minister Szejnfeld zwrócił się do wszystkich większych uczelni wyższych, publicznych i prywatnych, w Polsce a także do instytutów naukowych i organizacji gospodarczych. Wyniki tych analiz mają posłużyć dalszej pracy w tej materii, jakie będą prowadzone w Ministerstwie Gospodarki.

8 lipiec 2008r.

Upadłość konsumencka – szansa dla niewypłacalnych

Rząd wprowadza do polskiego prawodawstwa zupełnie nową instytucję – upadłość konsumencką. Kolejna inicjatywa legislacyjna Ministerstwa Gospodarki z „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, stwarza szansę osobom fizycznym na ogłoszenie niewypłacalności. Propozycje wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda zakładają też niższe koszty i większą dostępność postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby osób mających problemy ze spłatą swoich długów. Jej beneficjentami będą konsumenci, ale zyskać mogą także przedsiębiorcy będący wierzycielami niewypłacalnych dłużników. Dlatego ustawa ta została wypracowana wraz z innymi z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” opracowanego w Ministerstwie Gospodarki pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda.

Upadłość konsumencka jest sprawdzoną instytucją stosowaną np. we Francji, Holandii i Niemczech, czy w USA. Wszędzie tam oddłużenie następuje w wyjątkowych sytuacjach, gdy konsument da rękojmię należytego wykorzystania tej szansy i nie stwarza zagrożenia dalszym zadłużaniem.

Upadłość konsumencka będzie wprowadzona do naszej legislacji poprzez nowelizację ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Wiceminister Adam Szejnfeld zaproponował utworzenie w niej nowego działu konsumenckiego, obejmującego przebieg postępowania i szczegółowe warunki upadłości osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zmiany zapewnią m.in. niski koszt postępowania upadłościowego – opłata za jego wszczęcie wyniesie 200 zł, zamiast 1000 zł, pobieranego obecnie od innych podmiotów. Ponadto projekt nie nakłada zbędnych obowiązków na konsumentów – np. nie będą oni musieli składać wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednak postępowanie upadłościowe będzie mogło być prowadzone tylko wobec osób, które stały się niewypłacalne w wyjątkowych i niezależnych od nich okolicznościach. Nie będzie można ogłosić upadłości kiedykolwiek, z jakiejkolwiek przyczyny i wielokrotnie, ale zrezygnowano jednak z jednokrotności upadłości w życiu. Tak więc pomiędzy kolejnymi oddłużeniami będzie musiało upłynąć co najmniej 10 lat.

Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów będzie przebiegać według uproszczonych i elastycznych zasad:

• niewypłacalna osoba składa wniosek o upadłość w sądzie;

• sąd likwiduje majątek dłużnika;

• jeżeli po przeprowadzeniu likwidacji majątku i zaspokojeniu wierzycieli z funduszy masy upadłościowej, pozostaną jeszcze jakieś wierzytelności – sąd na wniosek dłużnika będzie orzekał o planie ich spłat w okresie do 5 lat. Plan ten chroni zarówno prawa wierzycieli, jak również uwzględnia możliwości zarobkowe dłużnika;

• mieszkanie albo dom dłużnika powinny być również przeznaczone na spłatę długów. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wydzielona będzie jednak dla dłużnika kwota na wynajem mieszkania przez okres ok. 1 roku;

• dla zabezpieczenia interesów wierzycieli, dłużnik będzie składał coroczne sprawozdania z wykonania planu spłat oraz osiągniętych przychodów;

• w razie poprawy sytuacji materialnej niewypłacalnego konsumenta (np. poprzez spadek lub darowiznę), możliwe będzie zwiększenie zakresu spłat wierzycieli. Nie będzie to jednak dotyczyć sytuacji, gdy kondycja finansowa dłużnika poprawi się w związku z jego zwiększoną aktywnością zawodową skutkującą wyższymi zarobkami z pracy lub działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie ma premiować aktywność zawodową dłużników;

• projekt przewiduje możliwość modyfikacji planu spłaty, w razie wystąpienia czasowej przeszkody w ich uiszczaniu przez dłużnika. W takim przypadku sąd, po wysłuchaniu wierzycieli, będzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie więcej niż o dwa lata;

Jeżeli dłużnik nie będzie dobrowolnie spłacał swych zobowiązań zgodnie z planem spłaty, lub mimo niewypłacalności zaciągnie kolejne zobowiązania albo nie będzie współpracować z organami prowadzącymi postępowanie, zostanie ono umorzone. Tym samym swoje należności będzie musiał regulować na ogólnych zasadach.

***

Projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze to jedna z 21 propozycji legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki, w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. Zostały one wypracowane na forum międzyresortowego zespołu, któremu przewodniczył wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. 8 lipca br. projekt przyjęła Rada Ministrów i skierowała do dalszych prac legislacyjnych.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizuje również ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wymaga tego zmiana wysokości opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w przypadku konsumentów.

7 lipiec 2008r.

Kołobrzeg

Problemy sektora energetycznego, rozwój komunikacji i transportu, turystyka oraz przyszłość uzdrowisk w Polsce, to niektóre tematy poruszane na spotkaniach wiceministra Adama Szejnfelda z przedsiębiorcami i samorządowcami Pomorza Zachodniego. Równie żywo omawianymi sprawami było partnerstwo publiczno-prywatne i pozostałe propozycje „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” opracowanego przez ministra Szejnfelda. Ważnym lokalnie natomiast problemem okazała się sprawa ochrony plaż w Uzdrowisku Kołobrzeg. Spotkania miały miejsce w dniu 6 lipca br. w Kołobrzegu.

Spotkanie z przedsiębiorcami – Tematyka komunikacji kołowej i lotniczej oraz energetyka zdominowały spotkanie wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda ze środowiskiem samorządowym i gospodarczym, które odbyło się w niedzielę 6 lipca br. w Kołobrzegu. To właśnie mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, a dokładnie Szczecina przekonali się na własnej skórze, jak zły jest stan infrastruktury przesyłu energii w naszym kraju. Zdaniem ministra Szejnfelda jest to efekt gigantycznych zaniedbań wielu ostatnich lat. Obecne dane są niezbyt optymistyczne, aż 70% linii przesyłowych w Polsce jest zdekapitalizowanych, większość elektrowni nie nadaje się już nawet do remontów, nie budujemy nowych elektrowni, które mogłyby sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Rząd i Ministerstwo Gospodarki dostrzegają ten problem i w przeciwieństwie do minionych ekip przystępują do prac zmierzających do poprawy sytuacji w sektorze energetycznym. „Przygotowujemy strategię rozwoju energetyki do roku 2030. Pracujemy nad małą nowelizacją Prawa energetycznego oraz przygotowujemy się do stworzenia nowej ustawy Prawo energetyczne, w której poruszymy problematykę wszystkich podsektorów energetycznych. Przygotujemy również ustawę o państwowym regulatorze oraz o inwestycjach liniowych. Energię wytworzoną trzeba bowiem przecież przesyłać liniami wysokiego, średniego i niskiego napięcia, a te, jak wcześniej wspomniałem, są w bardzo złym stanie” – mówił podczas spotkania w Kołobrzegu wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Przedsiębiorcy pytali także o „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości”, szeroko omawiano również ostatnią inicjatywę ministra Szejnfelda dotyczącą partnerstwa publiczno-prywatnego. Poza energetyką, najwięcej czasu poświęcono sprawom skomunikowania Pomorza Zachodniego, w tym Kołobrzegu, z resztą kraju oraz utrudnieniom w budownictwie.

Spotkanie z samorządowcami – Podczas spotkania z prezydentem miasta Kołobrzegu, wiceprezydentami, starostą, wicemarszałkiem województwa Zachodniopomorskiego, radnymi oraz parlamentarzystami regionu minister Szejnfeld rozmawiał o rozwoju turystycznym miasta. Minister Szejnfeld przedstawił włodarzom miasta, powiatu i regionu założenia nowego projektu ustawy PPP oraz zachęcał to promowania i wykorzystania tej formuły współpracy samorządu z biznesem niezwłocznie po wejściu w życie nowej ustawy. Podczas spotkania rozmawiano również o budowie nowoczesnej mariny jachtowej, funkcjonowaniu byłych lotnisk wojskowych w nowej turystycznej formule oraz zwiększeniu inwestycji w terenach turystycznych i uzdrowiskowych. Jednym z najważniejszych problemów, jaki przedstawiono ministrowi Szejnfeldowi była sprawa niszczenia przez Bałtyk plaż kołobrzeskich.

6 lipiec 2008r.

Wielkopolskie spotkania

Spotkania z samorządowcami i mieszkańcami Wielkopolski, konferencje prasowe, rozmowy o dalszym dynamicznym i zrównoważonym rozwoju województwa, PPP oraz przekazywanie innych informacji dotyczących bieżących prac Rządu i Ministerstwa Gospodarki – to tylko niektóre z punktów wizyt, jakie w sobotę 5 lipca br. odbył wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w Pile, Nowym Tomyślu i Wolsztynie.

Piła – Wśród pilskich spotkań najważniejszą okazała się konferencja prasowa, która dała sposobność spotkania wiceministra gospodarki, Adama Szejnfelda, z dziennikarzami Wielkopolski Północnej. Tematem konferencji było przekazanie informacji dotyczących zakończenia prac nad nową ustawą o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz przyjęcie przez Senat poprawek do ustawo o Agencji Mienia Wojskowego, które umożliwią przekazywanie terenów po byłych lotniskach wojskowych we władanie samorządów. Minister Szejnfeld przedstawił również plany pracy resortu gospodarki na najbliższe miesiące oraz na rok 2009.

Nowy Tomyśl – Szerokie spotkanie środowisk gospodarczych oraz samorządowych z wiceministrem Szejnfeldem było doskonałą okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, samorządowej i społecznej. Adam Szejnfeld mówił na spotkaniu o zmianie myślenia obecnego rządu w kontekście rozwoju kraju: „Rząd Donalda Tuska zatrzymał centralizację kraju, która dokonywana była w ciągu ostatnich lat, powracając do słusznej idei decentralizacji i oddawania jak największej liczby kompetencji właśnie samorządom. To w gminach, powiatach, województwach najlepiej odczuwa się potrzeby lokalnej społeczności. Jestem przekonany, iż ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym, nad którą zakończyliśmy pracę posłuży, jako kolejne narzędzie do jeszcze lepszego rozwoju samorządów” – mówił podczas spotkania wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Minister Szejnfeld pogratulował Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej jej działalność i osiągnięć na niwie sądownictwa arbitrażowego a władzom miasta tytułu „Teraz Polska”.

Wolsztyn – Spotkanie z przedstawicielami Wolsztyńskiej Izby Gospodarczej oraz starostwa wolsztyńskiego rozpoczęło wizytę ministra Szejnfelda w Wolsztynie. Tematem spotkania były rozmowy dotyczące przyszłości rozwoju gospodarczego na terenie miasta i starostwa.

Wieczór natomiast w Wolsztynie, który zakończył pracowity dzień, upłynął już w innej, rozrywkowej atmosferze. Luźna, wakacyjna impreza, promująca miasto, ale i tradycję kolejarską, znana w Europie i na świecie to Międzynarodowy Konkurs Piękności “Miss Świata Parowozów”. W tym roku w imprezie udział wziął, zasiadając z jury konkursu, wiceminister gospodarki, poseł Ziemi Wielkopolskiej Adam Szejnfeld. Oryginalny sposób przybliżania wiedzy o kolei parowej w jego ciekawej kontrastowej formie zestawiającej urodę młodych kobiet z pięknem starych parowozów to świetny pomysł na jedyną tego typu imprezę w Polsce i Europie. Zabytkowe parowozy i piękne kobiety ściągają więc do Wolsztyna już od kilkunastu lat tysiące osób służąc promocji Wielkopolski i Polski.

5 lipiec 2008r.

Ekologia, nauka i wypoczynek

Złożona w dniu 4 lipca br. wizyta w Wielkopolsce Północnej to rozmowy o ekologii w Złotowie, o szkolnictwie wyższym w Pile i dziesiątkach lat tradycji w Szamocinie.

Euro Eco Miting – Złotów. Uhonorowanie zasłużonych dla miasta firm, instytucji i osób repliką „Złotowskiego Jelenia”, wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hali widowiskowo-sportowej, sadzenie drzew w ramach otwarcia kolejnej edycji Euro Eco Mitnig’u, spotkania i rozmowy z mieszkańcami – to główne punkty programu wizyty ministra Adama Szejnfelda w Złotowie. Podczas swojego wystąpienia po dokonaniu uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego minister mówił: „Miło jest patrzeć jak Złotów pięknieje i z roku na rok coraz dynamiczniej się rozwija, starając się dostosowywać standardy życia swoich mieszkańców do ich oczekiwań. Kilka lata temu oddawaliśmy w Złotowie nowy basen, dziś rozpoczynamy budowę hali widowiskowo-sportowej, chciałbym aby kolejne inwestycje powstawały w Złotowie z równą dynamiką jak dotychczasowe, a być może niektóre z nich będą mogły powstawać już w oparciu o przygotowaną pod moim kierownictwem ustawę o PPP.”

Po uroczystościach przy I Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęto tradycyjne sadzeniem drzew. Wielodniowy cykl imprez oświatowych, edukacyjnych i rozrywkowych związany jest z doroczną imprezą ekologiczną w Złotowie – Euro Eco Meeting, który odbywa się w tym mieście już od czternastu lat. Także i w tym wydarzeniu wziął udział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, który po zasadzeniu wespół z samorządowcami symbolicznego dęba powiedział „Jestem przekonany, iż współpraca miedzy rządem i samorządem zawsze będzie tak owocna jak ta dzisiejsza w Złotowie”.

Wyższej Szkoły Biznesu – koniec roku akademickiego. Czas początku wakacji, poza letnim wypoczynkiem, niesie ze sobą wiele wydarzeń związanych z podsumowywaniem pewnych etapów życia młodych ludzi. Wydarzenie tego typu miało miejsce w Pilskim Domu Kultury. Był to dzień uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, w którym wziął udział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. W swoim wystąpieniu minister Szejnfeld zaznaczył ogromną rolę, jaką w Północnej Wielkopolsce spełnia WSB a także inne uczelnie regionu pilskiego. Absolwentom życzył pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a także dalszych osiągnięć w dziedzinie edukacji. Tegoroczni absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu powiększą już sześciotysięczną rzeszę studentów, którzy ukończyli tę uczelnię. Od października tego roku, po podpisaniu umowy z Uniwersytetem Szczecińskim, będą mogli także podjąć naukę na II stopniu wyższego nauczania, mianowicie na studiach magisterskich. To kolejny stopień rozwoju tej uczelni i kolejne wyjście naprzeciw potrzebom studentów z mniejszych ośrodków szkolnictwa wyższego – powiedział Adam Szejnfeld.

Stowarzyszenie Bractwo Piwne – 33 lata historii. Już 33 lata spotykają się Bracia Piwni, członkowie Stowarzyszenia „Bractwo Piwne w Szamocinie” w tradycyjnym miejscu zebrań, jakim są „Cygańskie Doły” – urokliwa dolina nad kompleksem trzech szamocińskich jezior. Jak każdego roku (zebranie statutowe odbywa się tylko raz w roku, w pierwszy piątek lipca), podsumowano działalność Stowarzyszenia w minionym roku, omówiono realizację zmienionego w ubiegłym roku statutu, przyjęto dwóch nowych członków oraz, co najważniejsze, wybrano na kolejną kadencję prezesa Stowarzyszenia – dr hab. Edwarda Jelińskiego, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W imprezie, jak każdego roku uczestniczył także poseł Adam Szejnfeld, obecnie wiceminister Gospodarki, kończąc tym wieczorem swoją wizytę w powiecie chodzieskim.

3 lipiec 2008r.

Prawo gospodarcze w Polsce – raport „Doing Business 2008”

- Plany obecnego rządu mają na celu nie tyle podniesienie pozycji Polski w rankingach konkurencyjności, co faktyczne ułatwienie prowadzenia biznesu w naszym kraju – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej prezentującej V Raport Banku Światowego „Doing Business 2008”. Spotkanie odbyło się 3 lipca br. w Warszawie.

Wiceminister Adam Szejnfeld zwrócił uwagę na trzy obszary działalności rządu zmierzające do rozwijania przedsiębiorczości w Polsce. – Prace rządu skupiają się przede wszystkim na redukcji biurokracji, ułatwieniach dla przedsiębiorców i zmianie systemu tworzenia prawa – zaznaczył.

Wiceszef resortu gospodarki przypomniał, że Polska włączyła się do realizacji unijnego programu Better regulation. Zakłada on obniżenie obciążeń administracyjnych w krajach członkowskich o 20–25 proc. do 2012 r. – Planujemy osiągnąć ten cel już w 2010 r. – podkreślił wiceminister. – Liczymy, że działania te nie tylko przyniosą zysk przedsiębiorcom, ale także wpłyną na wzrost PKB o ok. 1,9 proc. – dodał.

Wiceminister Adam Szejnfeld poinformował także, że ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce służy także 21 ustaw opracowanych w Ministerstwie Gospodarki w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. – Pięć z nich jest już uchwalonych przez Sejm i Senat, a niektóre zostały już podpisane przez Prezydenta – podkreślił.

Wiele uwagi sekretarz stanu w MG poświęcił nowej ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). – Wpisuje się ona w ideę budowania zaufania państwa do obywatela – powiedział. – Dzięki temu projektowi administracja będzie sprawniej realizować zadania publiczne przy udziale partnerów prywatnych – dodał. Zdaniem wiceministra Szejnfelda, nowa ustawa o PPP ma szansę upowszechnić tę formułę współpracy w Polsce.

Wiceminister gospodarki zwrócił także uwagę, że konieczne jest wypracowanie nowego systemu tworzenia prawa. – Jeśli w ciągu najbliższych 2-4 lat nie wprowadzimy istotnych zmian w tym zakresie, dzisiejsze problemy przedsiębiorców będą powracać – zaznaczył.

Podczas konferencji zaprezentowano mocne i słabe strony tworzenia prawa w Polsce oraz wnioski i rekomendacje dla tworzących nowe przepisy. Zdaniem autorów raportu dla poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców w naszym kraju ważne jest m.in. wprowadzenie ułatwień w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej, ograniczenie biurokracji, zwiększenie elastyczności rynku pracy i uproszczenie podatków. – Zmiany w tych obszarach mogłyby przesunąć Polskę z 74. miejsca, które zajmuje w tej chwili, na 36. w rankingu „Doing Business” – zauważył Leszek Kąsek, ekonomista Banku Światowego.

***

Obok wiceministra gospodarki Adama Szejnfeld w spotkaniu wzięli udział m.in.: Oscar de Bruyn przedstawiciel Banku Światowego na Polskę, Paweł Samecki członek zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Jarosław Bełdowski prezes fundacji FOR.

Opracowany przez Bank Światowy raport „Doing Business 2008” jest piątym z serii corocznych opracowań badających systemy regulacji gospodarczych, które wspomagają lub ograniczają przedsiębiorczość. Zawiera on wskaźniki umożliwiające porównanie przepisów prawa gospodarczego oraz ochrony własności w 178 krajach świata, dotyczących m.in.: zatrudniania i zwalniania pracowników, uzyskiwania kredytu, ochrony inwestorów, płacenia podatków, obrotu międzynarodowego. Należy podkreślić, iż obecnie zaprezentowane dane dotyczą okresu od lipca 2006 do czerwca 2007. W grudniu ubiegłego roku odbyła się prezentacja anglojęzycznej wersji raportu, dzisiaj natomiast wersji polskojęzycznej.

1 lipiec 2008r.

PPP fundamentem nowej ery rozwoju
Konferencja prasowa w MG

Chcemy, aby nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) była fundamentem nowej ery rozwoju w Polsce. Będzie to także narzędzie demonopolizacji działań administracji publicznej – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej nt. ustawy o PPP przygotowanej przez resort gospodarki. Konferencja odbyła się 1 lipca br.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, nowa ustawa będzie impulsem prorozwojowym, który przyczyni się do większej aktywności podmiotów publicznych i prywatnych. – Jednostki samorządu terytorialnego mają ograniczone możliwości samodzielnej realizacji projektów inwestycyjnych. Formuła PPP pozwoli je uzupełnić dzięki zaangażowaniu zasobów kadrowych, organizacyjnych i finansowych partnerów prywatnych – wyjaśnił.

Nowa ustawa pomoże także zdemonopolizować działania administracji publicznej. – Realizację niektórych zadań należących do samorządów i administracji rządowej będzie można powierzać podmiotom komercyjnym, na wzór stosowanego w firmach outsourcingu. Dzięki temu, administracja publiczna będzie działać sprawniej, tzn. z większą korzyścią dla obywatela i mniejszym kosztem dla państwa – powiedział wiceminister gospodarki. Firmy prywatne wspólnie z samorządami będą mogły realizować takie przedsięwzięcia jak budowa szkół, hal sportowych, spalarni śmieci, dróg, autostrad, portów morskich i lotniczych a nawet urzędów.

Wiceszef resortu gospodarki podkreślił, że projekt ustawy o PPP wpisuje się w ideę przyznania obywatelom jak największej sfery wolności i zaufania, która przyświeca całemu „Pakietowi na rzecz przedsiębiorczości”. – Nasze analizy wykazują, że takie podejście owocuje większą liczbą inwestycji i bardziej efektywną działalnością podmiotów gospodarczych – poinformował. W związku z tym, nową ustawę o PPP oparto na pięciu zasadach: swobodzie kształtowania partnerstwa między podmiotami publicznymi i prywatnymi, ochronie najważniejszych interesów publicznych, ochronie uzasadnionych interesów prywatnych, ochronie długu publicznego oraz zgodności z prawem unijnym.

Adam Szejnfeld zwrócił także uwagę, że sama ustawa o PPP powstała w duchu partnerstwa publiczno-prywatnego. – Od samego początku konsultowaliśmy zapisy ustawy z jej adresatami: z przedstawicielami administracji publicznej z jednej strony i biznesu z drugiej – powiedział. – Chcę upowszechniać taki sposób tworzenia aktów prawnych. Jestem przekonany, że prawo tworzone nie tylko dla, ale także wraz z jego adresatami, jest prawem lepszym i łatwiej jest je wprowadzać w życie – dodał.

Sekretarz stanu w MG zaprezentował zasadnicze różnice między nową ustawą a dotychczasowymi, w praktyce martwymi przepisami o PPP. Zdaniem wiceministra jest to przede wszystkim jej ramowy charakter. – Odchodzimy od szczegółowego określania zakresu i treści umowy pozostawiając te kwestie decyzji partnerów. Rezygnujemy także z przepisów „instruktażowych” i odsyłamy do obowiązującego już w Polsce prawa, szczególnie do kodeksu cywilnego – wyjaśnił. Wybór partnera PPP będzie się odbywać na podstawie prawa zamówień publicznych (formuła dialogu konkurencyjnego) lub ustawy koncesyjnej (formuła negocjacji).

W nowym projekcie zrezygnowano także ze sztywnego określania przedmiotu partnerstwa. – Nie tworzymy katalogu możliwych w tej formule przedsięwzięć. PPP może być stosowane wszędzie tam, gdzie przyniesie to korzyści dla interesu publicznego – powiedział wiceminister. Nowe przepisy eliminują także krytykowany często przez przedsiębiorców obowiązek określania ryzyka przedsięwzięcia i przeprowadzania kosztownych analiz. Ustawa umożliwi także finansowanie przedsięwzięć PPP ze środków Unii Europejskiej.

Złagodzone zostały także kryteria oceny projektów PPP przez Ministra Finansów. – Jego akceptacji będą wymagać inwestycje o wartości powyżej 20 mln zł. Skracamy także czas na wydanie opinii z 60 dni do 6 tygodni – poinformował minister Szejnfeld. Ponadto resort finansów nie będzie oceniać przedsięwzięcia pod kątem merytorycznym, a jedynie z punktu widzenia interesu długu publicznego.

Grupa uzgodnieniowa pod przewodnictwem ministra Szejnfelda zakończyła prace nad projektem ustawy 27 czerwca br. Trzy dni później został on skierowany do uzgodnień międzyresortowych. – Chcemy, żeby nowa ustawa weszła w życie jeszcze w tym roku, tak, aby samorządy mogły uwzględnić projekty PPP w swoich budżetach na 2009 r. – powiedział na zakończenie wiceminister Szejnfeld.

***

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest bardzo popularna w wielu krajach UE. Najbardziej znana jest w Wielkiej Brytanii i Irlandii, świetnie funkcjonuje także we Francji i Portugalii. W samej Wielkiej Brytanii w formule PPP realizuje się inwestycje o wartości ok. 60 mld euro, co stanowi ok. 3,6 PKB tego kraju. W ostatnich 10 latach w ramach PPP powstało w Wielkiej Brytanii ponad 800 szkół, 44 szpitale, 13 więzień, wybudowano także wiele kilometrów dróg oraz budynków użyteczności publicznej. Światowymi liderami w tej dziedzinie są Stany Zjednoczone i Kanada oraz Australia.

1 lipiec 2008r.

Przyjazne PPP – zasady nowej ustawy

Nowy projekt ustawy przygotowany pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda ułatwi realizację przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego, m.in. eliminując zbędne obciążenia administracyjne oraz likwidując nadmierne ograniczenia. Jej nowatorskie przepisy zapewnią stronom umowy swobodę w doborze formy współpracy oraz rodzaju realizowanych projektów.

W oparciu o przepisy dotychczasowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie powstał praktycznie żaden projekt PPP. Ustawa bowiem stworzyła skomplikowane przepisy i wygenerowała nadmierne obciążenia. Wymagania okazały się zbyt duże dla potencjalnych zainteresowanych, zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego.

Ekonomika nowej ustawy opiera się na dwóch założeniach – tam, gdzie to możliwe nie tworzyć zbędnych przepisów, ale odesłać do sprawdzonych rozwiązań prawnych m.in. w prawie handlowym i cywilnym. Drugie polega na tym, aby zostawić jak najwięcej przestrzeni dla dogodnych dla obu stron partnerstwa uzgodnień, zwłaszcza w zakresie umowy tworząc jedynie ramowe, a nie sztywne przepisy.

Ograniczone obowiązki związane z realizacją partnerstwa

Wobec głosów krytyki w zakresie dotychczasowej ustawy, obecny projekt rezygnuje z wielu dotychczasowych obowiązków, w tym sporządzania analiz, pozostawiając tę i inne decyzje samym zainteresowanym. W tym obowiązku upatruje się jedną z najpoważniejszych przyczyn dlaczego obowiązująca ustawa nie jest stosowana. Ponadto, projekt nie określa, co może być przedmiotem partnerstwa. Jeżeli spełnione zostaną wymagania ustawowe co do sposobu wynagradzania partnera prywatnego i podziału ryzyka związanego z przedsięwzięciem – partnerstwo będzie dopuszczalne. W każdym przypadku rozwiązania obecnej ustawy pozostawiają swobodę stronom umowy odsyłając do ogólnego systemu prawa obowiązującego w Polsce, a także do dobrych praktyk i wzorców postępowania, bez nakładania obowiązków ustawowych.

Przejrzysta procedura wyboru partnera prywatnego

Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi wyłącznie od podmiotu publicznego, wybór partnera będzie się odbywał na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Najbardziej właściwym trybem wyboru partnera prywatnego będzie tryb dialogu konkurencyjnego. Polega on na tym, że po publicznym ogłoszeniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Ten tryb nie wymaga żadnych modyfikacji w przypadku realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jeżeli natomiast wynagrodzenie partnera prywatnego nie pochodzi wyłącznie od podmiotu publicznego i przynajmniej w części polega na prawie do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy projektowanej ustawy koncesyjnej. Ponieważ ustawa koncesyjna jest dostosowana do przedsięwzięć PPP, przewiduje się bezpośrednie zastosowanie jej przepisów.

Ramowa umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym ma charakter ramowy. Jest to zresztą rozwiązanie znane w praktyce światowej (tzw. umbrella agreement). Na jej podstawie partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią. Z kolei podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Zaś każda ze stron ponosi część ryzyka powodzenia przedsięwzięcia. W ten sposób nawiązuje się do uznanych w świecie modeli partnerstwa publiczno-prywatnego. Poszczególne zobowiązania w ramach umowy o PPP będą mogły być wyrażone w formie określonej w istniejących przepisach np. Kodeksu cywilnego

Racjonalna kontrola realizacji przedsięwzięcia

Ponieważ celem partnerstwa będzie najczęściej wykonywanie zadań publicznych, w drodze wyjątku od zasady swobody umów, bieżąca kontrola realizacji będzie przyznana podmiotowi publicznemu. Interwencję ustawodawcy w tym przypadku uzasadnia należyty standard realizacji, zwłaszcza, jeśli chodzi o obiekty użyteczności publicznej i zadania publiczne o charakterze powszechnym.

Przekazanie składnika majątkowego po zakończeniu umowy

Przedmiot partnerstwa (powstała droga, wzniesiony szpital, zainstalowany system urządzeń technicznych itp.), po zakończeniu umowy przekazywany jest podmiotowi publicznemu. Ustawa przewiduje także przekazanie, po zakończeniu partnerstwa, podmiotowi publicznemu składnika majątkowego np. gruntu, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia. Takie postanowienie nie zamyka jednak możliwości odmiennego uregulowania tej kwestii w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Można w niej np. zastrzec przekazanie składnika majątkowego innej niż zaangażowana w projekt państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub spółce powołanej w tym celu przez podmiot publiczny. Partnerowi prywatnemu będzie przysługiwało – zarówno w trakcie obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jak i bezpośrednio po zakończeniu partnerstwa – prawo pierwokupu nieruchomości, która służyła do realizacji partnerstwa, jeśli miałaby być zbywana. Umożliwiłoby to kontynuację zadania, także po zakończeniu okresu jego realizacji.

Elastyczne formy partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne może być oparte o samą umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, albo może być w tym celu zawiązana spółka. Spółka taka będzie mieć charakter „celowy”, a jej cel i przedmiot działalności będą określone przez partnerów w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Finansowanie partnerstwa publiczno-prywatnego z budżetu państwa.

W stosunku do obowiązującej ustawy ograniczono wymóg zgody Ministra Finansów do przedsięwzięć, które wiążą się z zaangażowaniem środków budżetowych w wysokości przekraczającej 20 mln zł. Dodatkowo wprowadzono wytyczną, zgodnie z którą Minister Finansów udzielając zgody kieruje się bezpieczeństwem finansów publicznych. Ma to na celu uniknięcie wątpliwości co do zakresu oceny wniosku – merytoryczna wartość przedsięwzięcia zasadniczo nie powinna być przedmiotem analizy Ministra Finansów. Ponadto, skrócony został z 60 dni do 6 tygodni termin na wydanie zgody.

PPP a fundusze unijne

W ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dodaje się przepis, który wprost upoważnia do dofinansowywania ze środków unijnych projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wprowadzenie do ustawy przepisu, który wyraźnie i wprost wskazywałby na możliwość dofinansowania w ramach projektów operacyjnych projektów realizowanych również w formie partnerstwa publiczno-prywatnego usunie ewentualne wątpliwości, czy takie dofinansowanie przysługuje w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.

1 lipiec 2008r.

Nowa era rozwoju

Trzy cele – 1). Nowa era rozwoju 2).Demonopolizacja administracji publicznej oraz 3). Wolność i zaufanie – ma realizować nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym – mówił na ostatnim spotkaniu uzgodnieniowym wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Projekt nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) to kolejna propozycja ministra Adama Szejnfelda składająca się na „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości”, której przyświeca idea wolności i zaufania do obywateli. Projekt tworzy bezpieczne ramy prawne partnerstwa, przyznając jednocześnie stronom umowy dużą swobodę w doborze formy współpracy i rodzaju przedsięwzięcia, choć ograniczonej ramami prawa ustawowego. Praca nad projektem ustawy o PPP to także rewolucyjna zmiana w sposobie tworzenia aktów prawnych w Polsce.

Od samego początku w prace nad projektem zaangażowani byli – na niespotykaną dotąd skalę – partnerzy społeczni, którzy wraz ze stroną rządową wspólnie tworzyli jej zapisy. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej – rządowej i samorządowej – oraz organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Przewodniczącym Grupy Międzyresortowej powołanej przez Komitet Rady Ministrów oraz szefem projektu i zespołów partnerów społecznych był Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki. W dniu 27 czerwca zakończono ostatni etap prac roboczych, a w dniu 30 czerwca skierowano projekt do formalnego trybu legislacyjnego.

Nowa era rozwoju – minister Adam Szejnfeld uważa, że najbliższe lata mogą stać się taką nową erą rozwoju, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym. Powstałe nowatorskie rozwiązania mają bowiem szansę dokonać przełomu w zamrożonych sztywnymi przepisami przedsięwzięciach inwestycyjnych w formule PPP.

Demonopolizacja administracji publicznej – według ministra Adama Szejnfelda, nowa ustawa będzie tworzyła również kolejny instrument do demonopolizacji administracji publicznej. Wiele bowiem zadań publicznych może i powinno być, według ministra Szejnfelda, realizowanych nie przez urzędników i urzędy, ale przez podmioty prywatne. Dlatego projektowana ustawa nie ogranicza się tylko do zadań inwestycyjnych, ale daje prawo wykonywania w formule PPP każdego zadania publicznego, jeśli będą ku temu pozytywne przesłanki.

Projekt ustawy przygotowany pod przewodnictwem wiceministra gospodarki, Adama Szejnfelda usuwa niedoskonałości obowiązującej ustawy. Eliminuje zbędne obciążenia administracyjne oraz likwiduje nadmierne ograniczenia w treści umowy. Zamiast tworzyć nowe instytucje prawne, projekt sięga wprost do instytucji już istniejących, zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego. Dzięki temu przepisy są zrozumiałe, a ich stosowanie łatwe.

W trakcie prac nad dokumentem przyjęto pięć podstawowych założeń:

• Przyznanie zainteresowanym jak największej swobody kształtowania partnerstwa,

• Ochrony najważniejszych interesów publicznych,

• Ochrony uzasadnionych interesów parterów prywatnych,

• Ochrony długu publicznego,

• Zgodności z prawem Unii Europejskiej.

W związku z tym projekt nowej ustawy nie narzuca przedmiotu partnerstwa. Określa go jedynie, jako wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Nowy projekt nie ogranicza pola współpracy do sztywnego katalogu potencjalnych projektów, nie definiuje też jej celu.

Obecnie obowiązujące rozwiązania były powszechnie krytykowane, jako blokujące współpracę w ramach PPP. Dzięki nowej ustawie, w polskim prawodawstwie zadebiutuje znana na świecie formuła umowy ramowej, tzw. umbrella agrement. Zrezygnowano w niej ze szczegółowego wykazu zawartości umowy, określając jedynie jej zasadnicze elementy. Oczywiście strony będą mogły oprzeć poszczególne zobowiązania, np. dzierżawę gruntu, na istniejących przepisach, np. Kodeksu cywilnego.

Zgonie z definicją ramowej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym:

• Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią;

• Podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego;

• Każda ze stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ponosi część ryzyka powodzenia przedsięwzięcia. W ten sposób nawiązuje się do uznanych na świecie modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ponadto, w nowej ustawie zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania analiz poprzedzających organizację partnerstwa. Kosztowne analizy nieuwzględniające wielkości przedsięwzięcia były podstawową przeszkodą w realizacji PPP na bazie dotychczasowych przepisów. Potrzeba analiz i ich przedmiot powinien wynikać z rzeczywistej potrzeby umawiających się podmiotów. Zgody Ministra Finansów będą wymagać tylko większe projekty realizowane przez administrację rządową przekraczające wartość 20 mln zł.

Co bardzo ważne, dzięki dodaniu odpowiedniego przepisu do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projekty realizowane w ramach PPP będą mogły korzystać z dofinansowania unijnego.

***

Partnerstwo Publiczno-Prywatne od lat jest uznawane w wielu krajach za niezwykle korzystną formułę realizacji zadań publicznych, w tym inwestycji infrastrukturalnych. W Europie taka forma współpracy sektora publicznego i prywatnego jest najbardziej rozpowszechniona w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii. Podobnie jest poza Europą, na przykład w USA, Kanadzie i Australii. Coraz więcej inwestycji i innych zadań publicznych powstaje w formule PPP także w innych krajach, m. in. we Francji i w Niemczech. Brytyjczycy na przykład realizują w ten sposób 10-15 proc. wszystkich inwestycji publicznych. W taki sposób powstają tam szkoły (ponad 800 w ciągu 10 lat), szpitale (ponad 44 od roku 1997), więzienia (13 obiektów, w których przebywa ok. 10% osób pozbawionych wolności), drogi, linie kolejowe i odcinki londyńskiego metra, a także wiele budynków rządowych (np. Ambasada w Berlinie, czy Ministerstwo Skarbu Państwa w Londynie). Samorządowcy najczęściej realizują w tej formule inwestycje m.in. w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, np. wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, utrzymanie czystości, ale także hale sportowe, boiska, pływalnie.

28 czerwiec 2008r.

Rewolucyjne podejście do tworzenia prawa

Wiceminister Adam Szejnfeld do prac nad przygotowywaną ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) zaprosił przedstawicieli administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz prawników. Ostatnie spotkanie odbyło się 27 czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki.

– Rozpoczynając prace nad ustawą o PPP postanowiłem tworzyć ją razem z jej odbiorcami. To niespotykany do tej pory sposób tworzenia prawa – powiedział wiceminister Adam Szejnfeld. Pierwszym krokiem było przesłanie do administracji samorządu terytorialnego (marszałków, starostów i prezydentów wielu miast, a przede wszystkim do wszystkich największych organizacji samorządu terytorialnego) oraz do organizacji przedsiębiorców i pracodawców pytań o ich opinie na temat dotychczas obowiązującej ustawy o PPP. Po drugie zwróciłem się do tych środowisk także o zgłaszanie sugestii, wniosków i postulatów do nowej ustawy. Otrzymaliśmy wiele uwag i sugestii, które zamieściliśmy w naszym projekcie – podkreślił wiceminister. Z projektu usunięte zostały praktycznie wszystkie powszechnie krytykowane przepisy. W trakcie prac nad założeniami do ustawy a następnie nad samym projektem trwały wielokierunkowe konsultacje pisemne i bezpośrednie z przedstawicielami administracji samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i światem eksperckim. Podjęto także bliską współpracę z Bankiem Światowym, która zaowocowała wieloma naradami, seminariami oraz konferencjami w kraju i za granicą. Finałem tego procesu była narada robocza, jaka odbyła się w Ministerstwie Gospodarki w piątek 27 czerwca br. Spotkanie prowadził Adam Szejnfeld, wiceminister Gospodarki, pomysłodawca i szef projektu „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości”.

Wiceminister Szejnfeld podkreślił, że nowa ustawa o PPP ma mieć charakter ramowy. Będzie więc określać granice zachowań podmiotów publicznych i prywatnych oraz relacji, które mają je wiązać. – Chcemy wprowadzić, oczywiście w granicach prawa, jak najwięcej swobody działania dla zainteresowanych stron – powiedział. – W kwestiach szczegółowych relacji odsyłamy więc podmioty publiczne i prywatne do określania i gwarantowania swoich praw i obowiązków do ogólnego systemu prawa, w tym głównie prawa cywilnego, a jeśli chodzi o sprawy proceduralne do istniejących ustaw proceduralnych, jak na przykład Prawo zamówień publicznych – dodał wiceminister. Chcemy jak najmniej regulacji, jak najmniej obowiązków ustanawianych prawem ustawowym, zamiast negocjacji dwustronnych i gwarancji umownych, które maja określić sami zainteresowani. Dotychczasowe doświadczenia w Polsce oraz z innych krajów świadczą bowiem, że im więcej wolności w tym zakresie pozostawionej stronom umów, zamiast arbitralnych i odgórnych decyzji, tym więcej rozwoju i inwestycji w PPP.

Po omówieniu zasad oraz przepisów ogólnych uczestnicy spotkania skrupulatnie analizowali artykuł, po artykule nowy projekt. Nanoszono ostateczne poprawki, dzielono się opiniami. O dużej wadze przywiązywanej do omawianej problematyki i skrupulatności pracy świadczyć może to, iż posiedzenie trwało prawie 4 godziny!

***

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in.: Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Wawra”, Krajowej Izby Gospodarczej, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Amerykańskiej Izby Handlowej, Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiego Klubu Biznesu, Związku Rzemiosła Polskiego, CCIFP Forte Sweden Sp. z o.o. Wiele organizacji biorących bardzo aktywny udział w dotychczasowych pracach, doskonale znając projekt, przesłało swoje opinie, np. stanowisko władz miasta Poznania i Białegostoku, czy PKPP Lewiatan. Pisemne opinie i propozycje wpłynęły również m.in. od marszałków województw: małopolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazureskiego, podlaskiego, czy lubuskiego.

Konferencja prasowa na temat szczegółów projektu PPP odbędzie się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie w dniu 1 lipca br.

27 czerwiec 2008r.

Lotniska

Już niedługo byłe wojskowe lotniska będą mogły przeżywać swoją drugą młodość i kolejne lata świetności. Senat przyjął wczoraj poprawki do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, które umożliwią przekazywanie samorządom terenów po byłych lotniskach. Senat postanowił rozszerzyć katalog beneficjentów również o samorządy powiatowe, wcześniej planowano bowiem, aby możliwość przekazywania lotnisk dotyczyła tylko gmini samorządów wojewódzkich. Ustawa zakłada ponadto, iż samorządy będą mogły dzierżawić lub użyczać nabyte lotniska innym podmiotą na okres co najmniej 30 lat.

Po przekształceniach jakie następowały w polskim wojsku w czasie przygotowywania naszego kraju do członkostwa w NATO oraz ekonomiczne i pragmatyczne potrzeby reformy armii spowodowały, iż Siły Powietrzne RP zaczęły łączyć się, opuszczając tym samym wiele lotnisk rozsianych po całym kraju. Od kilku lat dostrzegał ten problem minister, wcześniej poseł Adam Szejnfeld, który był gorącym orędownikiem przekazania terenów po byłych lotniskach we władanie samorządów. „Jako człowiek zajmujący się gospodarkąi przedsiębiorczością nie mogłem spokojnie patrzyć, jak tereny po byłych lotniskach wojskowych popadają w ruinę, podjąłem więc działania mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. W Polsce jest przecież zapotrzebowanie na rozwój siatki połączeń lotniczych oraz lepszego skomunikowania regionów, trzeba tylko wykorzystać już istniejącą infrastrukturę. Rewitalizacja byłych lotnisk wojskowych to również szansa na dalszy dynamiczny rozwój gospodarki” – mówił minister Adam Szejnfeld.

Przyjęta przez Senat RP nowelizacja ustawy o Agencji Mienia Wojskowego dotyczy między innymi lotnisk: Zielona Góra-Babimost, Modlin, Piła, Biała Podlaska, Zegrze Pomorskie, Rudniki k. Częstochowy, Słupsk-Redzikowo, Szczytno-Szymany i Kamień Śląski.

27 czerwiec 2008r.

Szejnfeld otworzył nową siedzibę PSE

- Jesteśmy świadkami otwarcia nie tylko nowej siedziby PSE-Operatora, ale także uruchomienia istotnego elementu zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w Polsce – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas otwarcia nowej siedziby PSE-Operator S.A w Konstancinie-Jeziorna. Uroczystość odbyła się 26 czerwca br.

Wiceminister Szejnfeld, podkreślił, że budowa siedziby PSE wynikała z przyjętego przez Polskę zobowiązania zsynchronizowania polskiego systemu elektroenergetycznego z zachodnim systemem UCTE. – Przystąpienie do niego wiązało się z koniecznością wypełnienia ostrych kryteriów technicznych i organizacyjnych – dodał.

Podkreślił także, że nowy budynek PSE-Operator spełnia wymogi, które gwarantują bezpieczną pracę systemów energetycznych oraz utrzymanie pewności zasilania, koniecznego do niezawodnej pracy połączeń międzynarodowych. – To pierwszy krok tworzenia nowoczesnej infrastruktury technicznej do obsługi sieci. Mam nadzieję, że kolejnym będzie oddanie do użytku nowoczesnej linii przesyłowej – podkreślił.

Stefania Kasprzyk, prezes zarządu PSE-Operator zwróciła uwagę, że wprowadzenie w ustawie prawo energetyczne artykułu, który ustalił specjalny status operatorów przesyłowych był początkiem tworzenia niezależnych operatorów systemowych w Polsce. – Oddanie do użytku nowej siedziby spółki jest symbolicznym zakończeniem trudnego procesu tworzenia operatora – dodała.

Następnie wiceszef resortu gospodarki wraz z prezes PSE-Operator Stefanią Kasprzyk i ministrem skarbu państwa Aleksandrem Gradem dokonali również uroczystego „włączenia zasilania” w nowej siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziorna.

***

Nowa siedziba PSE-Operator S.A zlokalizowana jest w Konstancinie-Jeziorna. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się linia 110 kV. Obiekt wyposażony został w schron osłaniający centrum prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego.

26 czerwiec 2008r.

Dobre praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego

- Partnerstwo publiczno-prywatne to nie tylko narzędzie do realizowania inwestycji. Powinno ono służyć również demonopolizacji administracji publicznej. Chcemy zrealizować ten cel za pomocą nowej ustawy o PPP – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas otwarcia konferencji „Dobre praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” 25 czerwca br.

Wiceminister Szejnfeld poinformował, że w resorcie gospodarki kończą się prace nad nową ustawą o PPP. – Można powiedzieć, że została ona napisana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To wspólna bowiem praca administracji i przedsiębiorców, dzięki czemu jest większa szansa, że nowe przepisy zostaną od razu zaakceptowane przez wszystkie strony – podkreślił.

Dodał, że w najbliższym czasie projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych. – Będziemy się starali, aby ustawa weszła w życie jesienią tego roku. Być może da to szansę na uwzględnienie w budżetach na 2009 r. pierwszych inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – zaznaczył.

Celem nowej ustawy jest według wiceministra Szejnfelda wprowadzenie w Polsce szerokiej formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. – Jednak obok dobrego prawa, równie ważne jest stworzenie odpowiedniego klimatu wokół PPP. Bardzo zależy nam na promocji tej formuły realizowania zadań publicznych – podkreślił.

Wiceminister Szejnfeld przypomniał, że resort gospodarki pracuje w tej chwili nad kilkudziesięcioma projektami ustaw ułatwiającymi rozwój przedsiębiorczości w Polsce. – Wszystkie nowe przepisy chcemy przygotować w tej samej formule, co ustawę o PPP, czyli ściśle współpracując ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Celem tego jest poprawa relacji urzędnik-obywatel – dodał.

Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs „Dobre Praktyki PPP”. Nagrody, ufundowane przez Ministerstwo Gospodarki wręczył autorom najlepszych projektów wiceminister gospodarki Rafał Baniak. Były one przyznawane w czterech kategoriach: infrastruktura komunalna, infrastruktura sieciowa, infrastruktura sportowo-rekreacyjna i małe PPP. laureaci otrzymali łącznie 950 tys. zł na analizy prawne i finansowe swoich przedsięwzięć.

***

Konferencja „Dobre praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” została zorganizowana przez firmę Investment Support i Ministerstwo Gospodarki. Obok Adama Szejnfelda, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki wzięła w niej udział również Patrycja Wolińska, wiceminister infrastruktury oraz Rafał Baniak, wiceminister gospodarki.

23 czerwiec 2008r.

Przedsiębiorcy dla gospodarki

- Niekwestionowany sukces gospodarczy Polski to zasługa przedsiębiorców, którzy potrafili się odnaleźć w rynkowej rzeczywistości i to bez wyraźnej pomocy poprzednich rządów – powiedział Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki podczas Letniej Wielkiej Gali BCC, która odbyła się 21 czerwca br. w Warszawie.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, nie zwalnia to jednak władz od wspierania przedsiębiorczości. – Obecny rząd przygotował pakiet 21 ustaw ułatwiających działalność gospodarczą w Polsce, na tym jednak nie może i nie będzie koniec w procesie wspierania przedsiębiorczości i rozoju gospodarczego – powiedział minister Szejnfeld.

- Kondycja polskiej gospodarki będzie tak dobra, jak stan naszej przedsiębiorczości. Pokładamy nadzieję w realizacji planów wiceministra Szejnfelda – powiedział Wojciech Warski, szef konwentu BCC. – Polski rząd przyjmuje tę odpowiedzialność i tak, jak przedsiębiorcy w biznesie, tak my w polityce będziemy chcieli jak najlepiej wypełnić swoją rolę – zapewnił wiceszef resortu gospodarki.

Minister Szejnfeld wręczył Statuetki Kanclerskie przedstawicielom regionalnych loży BCC za ich wkład w realizację misji klubu. – Polska gospodarka niemal co roku bije rekordy w ekonomicznych statystykach. To przedsiębiorcy i ich organizacje zbudowali naszą dzisiejszą pozycję w Europie – powiedział wiceminister gospodarki.

Honorowe Medale Europejskie wręczyła z kolei Danuta Hübner, Komisarz UE ds. polityki regionalnej. Podkreśliła, że Polska powinna budować swoją konkurencyjność na bazie innowacyjności, a nie taniej siły roboczej. – Nasza przyszłość będzie zależała od nowych technologii oraz od dobrej współpracy uniwersytetów i ośrodków badawczych z przedsiębiorcami – dodała.

W Letniej Galii BCC wzięli także udział: nagrodzony Medalem Europejskim Ryszard Kaczorowski, były Prezydent RP, wręczający tę nagrodę minister Mikołaj Dowgielewicz, szef UKIE oraz ks. bp. Piotr Jarecki wręczający Medale Solidarności Społecznej.

***

Business Centre Club (BCC) istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza ponad 1200 firm zatrudniających 600 tys. pracowników. Honorowymi członkami BCC są m.in. Margaret Thatcher, Tadeusz Mazowiecki i José Manuel Barroso.

23 czerwiec 2008r.

SZEJNFELD – Sylwetka Miesiąca

Europejski Magazyn Internetowy EURO PARTNER oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uznało wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda za „Sylwetką Miesiąca”. Kapituła przyznając ten zaszczytny tytuł chce promować osobistości zasłużone dla postępu gospodarczego i społecznego.

Działalność ministra Adama Szejnfelda w ciągu pierwszego półrocza pracy rządu Donalda Tuska została dostrzeżona zarówno przez przedsiębiorców, jak również niezależne grono ekspertów gospodarczych i społecznych. Merytoryczne przygotowanie i trwające prace nad uchwaleniem ustaw z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” jest najlepszym dowodem pracy i skuteczności ministra Szejnfelda – uważają członkowie kapituły. Dostrzegają oni również ciągłość i konsekwencję we wdrażaniu programu progospodarczego wcześniej posła a teraz ministra Adama Szejnfelda.

22 czerwiec 2008r.

Szejnfeld rozmawia z rzemieślnikami i kupcami

Sprawy zrównania praw pracobiorców i pracodawców w małych firmach, wprowadzenie szczególnych rozwiązań ustawowych dla mikroprzedsiębiorców, równy status prawny dla kobiet i mężczyzn bez względu na to, czy są pracodawcami, czy pracownikami, rozwój innowacyjności, zmiany w szkolnictwie zawodowym i podobne tematy zdominowały spotkanie wiceministra gospodarki, Adama Szejnfelda z prezydium Związku Rzemiosła Polskiego i przedstawicieli prezydium Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, które odbyło się 21 czerwca br. w Warszawie.

- Rzemiosło i kupiectwo są esencją małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce. Wpływ na rozwój gospodarczy, minimalizowanie bezrobocia, działalność edukacyjna w zakresie nauczania zawodów, to tylko nieliczne z wielu zalet tego sektora – mówił minister Adam Szejnfeld. Swoje główne wystąpienia w imieniu rzemiosła miał Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego, a w imieniu kupiectwa Roman Dera – prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Obaj mówcy podkreślali, jak specyficzne cechy odróżniają pracę w maleńkich polskich firmach od charakteru zatrudnienia i wykonywania obowiązków pracodawców w wielkich zakładach przemysłowych. Różnica tych specyfik powinna mieć swoje odzwierciedlenie w prawie, w tym w prawie pracy, czy dotyczącym finansów – mówił prezes Jerzy Bartnik. O potrzebie ustawowego uregulowania działalności w Polsce organizacji kupieckich, które jako jedne nie mają „swojej” ustawy, wspominał natomiast prezes Roman Dera.

***

Laury dla polskich przedsiębiorców

W tym samym dniu Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystej gali wręczenia Złotych i Platynowych Laurów. Nagrody przyznane przez organizacje rzemiosła i kupiectwa zostały wręczone w kategoriach: „kupcy” i „rzemiosło oraz przedsiębiorcy”. – Szybki wzrost gospodarczy to przede wszystkim zasługa liderów przedsiębiorczości, także tych, którzy otrzymali złote i platynowe laury – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, wręczając nagrodzonym dyplomy i pamiątkowe statuetki.

Podczas uroczystości wiceminister Szejnfeld podkreślił zasługi polskich przedsiębiorców, w tym kupców i rzemieślników dla rozwoju rodzimej gospodarki. – Firmy działające na krajowym i zagranicznym rynku, które inwestują w nowe technologie i tworzą miejsca pracy najpełniej wspierają ten rozwój – powiedział wiceminister.

Z kolei prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zwrócił uwagę na kryteria wyłaniania laureatów konkursu, które stawiają wyróżnionych w roli lidera biznesu. – Promujemy ludzi, którzy potrafią sprostać konkurencji, wykazują się profesjonalizmem w zarządzaniu, wprowadzają rozwiązania innowacyjne i skutecznie dbają o dobrą markę polskich przedsiębiorstw – powiedział.

Wiceminister Adam Szejnfeld zaznaczył, że zarówno świat polityki, administracja, jak i rząd będą podejmować działania, aby poprawić warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. – Zadaniem rządu jest stworzenie jeszcze lepszego prawa dla przedsiębiorców, by utrzymać wzrost gospodarczy – podkreślił wiceminister Szejnfeld.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki zadeklarował, że rząd dąży do stworzenia odrębnych przepisów dla mikroprzedsiębiorstw (firm zatrudniających poniżej 10 osób) uwzględniających ich specyfikę. – Chcemy zrealizować tu dwa cele. Zbudować zaufanie państwa do przedsiębiorcy i wprowadzić zasadę domniemania uczciwości by zerwać z nieustającymi kontrolami małych firm – zaznaczył Adam Szejnfeld.

Przypomniał także o pracach nad „Pakietem na rzecz przedsiębiorczości”, który zawiera 21 ustaw. – 16 ustaw jest już gotowych, kilkanaście jest w obiegu rządowym i sejmowym, 5 ustaw już uchwalił sejm – powiedział wiceminister Szejnfeld. – Ustawy te będą służyły przedsiębiorcom w tym także kupcom i rzemieślnikom. – dodał.

Ponadto wiceminister Szejnfeld zapowiedział kolejny pakiet ustaw. Podkreślił, że wszystkie zawarte w nich przepisy i propozycje są na bieżąco konsultowane z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców, a także z organizacjami samorządu terytorialnego.

W konkursie nagrodzono 32 firmy, a wśród nich kupców, rzemieślników i przedsiębiorców. Platynowym laurem uhonorowano 8 z nich. Złoty laur otrzymało 22 firmy.

***

Konkurs o Złoty i Platynowy Laur organizowany jest corocznie przez miesięcznik „Mała firma”, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług. W tym roku odbyła się jego XII edycja. Ponieważ nagrody przyznawane są w kategoriach: „kupcy” i „rzemiosło oraz przedsiębiorcy” mogą ubiegać się o nie rzemieślnicy, kupcy i przedsiębiorcy zarówno zrzeszeni w organizacjach, jak i spoza nich. Kandydatów do nagrody rekomendują izby rzemieślnicze, cechy zrzeszenia kupieckie, czytelnicy miesięcznika „ mała firma, a także sami przedsiębiorcy. Laureaci Konkursu otrzymują statuetkę i dyplom.

20 czerwiec 2008r.

Zaufanie – Nowa filozofia prawa

- Zaufanie, to powinien być fundament nowej filozofii tworzenia prawa w Polsce – mówił Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki podczas debaty gazety The Wall Street Journal Polska poświęconej medialnej akcji „Mniej biurokracji, więcej biznesu”. Odbyła się ona 19 czerwca br. w Warszawie. Konieczna jest także taka zmiana systemu prawa, by miało ono wewnętrzne mechanizmy zabezpieczające przed tworzeniem złych przepisów, bubli prawnych i nadmiernych obciążeń biurokratycznych – kontynuował minister Adam Szejnfeld.

- Nową filozofię zaufania władzy do obywatela przenosimy do konkretnych zapisów ustaw w ramach „Pakietu na rzecz orzedsiębiorczości”. Trzeba ją zakorzenić i w doktrynie prawa i w samych przepisach tak mocno, żeby przetrwała kolejne rządy – powiedział wiceminister Szejnfeld. Podkreślił, że nowe, bardziej przyjazne podejście jest potrzebne nie tylko w przypadku prawa gospodarczego, ale także we wszystkich innych jego dziedzinach.

Wiceminister poinformował, że w ramach „Pakietu na rzecz Przedsiębiorczości” przygotowano już 16 z 21 ustaw jego pierwszej części, z czego kilkanaście znalazło się w już obiegu legislacyjnym: 5 zostało uchwalonych przez Sejm, nad kolejnymi 4 pracują komisje sejmowe. Za tydzień odbędzie się na przykład pierwsze czytanie Kodeksu spółek handlowych. – Rok 2009 będzie dla przedsiębiorców pierwszym rokiem odczuwalnych zmian – zapowiedział wiceminister Szejnfeld.

Henryka Bochniarz poinformowała, że PKPP „Lewiatan” przekazał stronie rządowej i Komisji „Przyjazne Państwo” czarną listę barier administracyjnych, z jakimi zmagają się polskie firmy. – Przedsiębiorca traci dziennie 1 godzinę i 20 minut na obsługę regulacji, które go dotyczą – stwierdziła. Prezes Lewiatana zaproponowała wprowadzenie zmian w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które pozwolą zbadać wpływ nowych przepisów na przedsiębiorców, a nie na administrację.

- Owszem planujemy zmianę stosowanych obecnie przepisów dotyczących OSR, ale w dalszej perspektywie chcemy iść znacznie dalej. Mianowicie chcę, aby został wdrożony zupełnie nowy system Oceny Kosztów Obciążeń Administracyjnych i to nie dla budżetu państwa, jak to jest do tej pory, ale dla adresatów prawa, czyli obywateli i przedsiębiorców – powiedział wiceminister Szejnfeld. Stwierdził również, że obowiązkiem konsultacji i analiz skutków projektowanych ustaw powinni być też objęci posłowie oraz senatorowie.

Podczas spotkania omówiono również kwestię prowadzonego obecnie w Polsce bazowego pomiaru obciążeń administracyjnych w ramach unijnej inicjatywy „Better Regulation”. – W polskim prawodawstwie można zauważyć pewną nadgorliwość w implementacji dyrektyw UE – stwierdziła Maria Rzepnikowska, prezes Deloitte Polska. Jej zdaniem pomiar obciążeń jest dobrą podstawą do tworzenia nowych, lepszych regulacji.

– Musimy jednak pamiętać, że stosując zasady tworzenia dobrego prawa proces legislacyjny wydłuża się. UE projektuje dziś przepisy, które wejdą w życie dopiero za 3-4 lata – zwrócił uwagę wiceminister Szejnfeld. Tymczasem w Polsce opinia publiczna i media wywierają presję na rząd, by szybciej i więcej uchwalano nowych ustaw. Tak wygląda polska rzeczywistość. Jest ona odmienna od tej zachodniej.

Uczestnicy debaty odnieśli się także do wzbudzającej wiele emocji ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WOH). Jej uchyleniem zajmuje się Sejm ale prace utknęły w martwym punkcie – Dlatego, zanim Sejm i Trybunał Konstytucyjny zajmą się uchyleniem ustawy o WOH-ach, MG wydało do niej rozporządzenia wykonawcze, żeby nie wiązać rąk samorządowcom, którzy nie mogą bez nich wydawać decyzji inwestycyjnych – wyjaśnił wiceminister Adam Szejnfeld.

***

“Mniej biurokracji, więcej biznesu” to wspólna akcja The Wall Street Journal Polska (WSJ) i Delotte. Ma wykryć te obszary, w których przedsiębiorcy i obywatele mają największe problemy w kontaktach z urzędami. W akcji uczestniczy także MG. Organizatorzy zachęcają przedsiębiorców do zgłaszania swoich doświadczeń w tym obszarze na stronie www.deloitte.com/pl/mniejbiurokracji. WSJ będzie informował o rezultatach akcji w poniedziałkowych wydaniach.


20 czerwiec 2008r.

„Polski Sukces” dla Szejnfelda

Kapituła Konkursu „Polski Sukces” jedyną nagrodę specjalną i złotą statuetkę przyznała Adamowi Szejnfeldowi, wiceministrowi Gospodarki. – Tworząc lepsze prawo gospodarcze chcemy wspierać naszych przedsiębiorców, aby mogli być bardziej konkurencyjni i odnosić sukcesy na rynkach zagranicznych – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas Finałowej Gali „Polski Sukces 2007”, która odbyła się 19 czerwca br. w Warszawie.

Przemawiając na Gali, wiceminister Adam Szejnfeld podkreślił, że polski rząd podejmuje wiele inicjatyw, które mają służyć rozwojowi naszej gospodarki. – Szansą na nowe inwestycje, wdrażanie nowoczesnych technologii, jak również poprawę systemu zarządzania jest m.in. Nowa perspektywa finansowa na lata 2007-2013 – powiedział wiceminister.

Zdaniem ministra Szejnfelda dynamiczny rozwój polskiej gospodarki zawdzięczamy przede wszystkim samym przedsiębiorcom. – To właśnie dla nich przygotowujemy pakiet ustaw, które mają ograniczyć bariery w biznesie – powiedział wiceszef resortu gospodarki. Czas bowiem teraz, po wysiłku firm, na działania rządu, by wspomóc wzrost i przedłużyć czas jego trwania – dodał minister Szejnfeld. Eryk Smulewicz, senator i członek senackiej komisji gospodarki dodał, że prace nad „Pakietem na rzecz przedsiębiorczości” nabierają tempa. – Do Senatu wpływają pierwsze ustawy, które mam nadzieję szybko wejdą w życie – powiedział Smulewicz.

Kapituła Konkursu przyznała wiceministrowi Adamowi Szejnfeldowi nagrodę specjalną za wieloletnią pracę na rzecz przedsiębiorczości oraz konsekwencję we wdrażaniu pakietu ustaw progospodarczych. – To wyróżnienie traktuję, jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale także i dla pracowników Ministerstwa Gospodarki – zaznaczył. – Jest to także zobowiązanie. Istotne jest, żeby rząd nie tylko zapowiadał, ale realizował działania legislacyjne ułatwiające zakładanie i prowadzenie firm w Polsce – dodał na zakończenie wiceminister.

***

Organizatorem konkursu „Polski Sukces 2007” jest Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji i Biznesu. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia oraz srebrne i złote statuetki „Polskiego Sukcesu” ponad 40 firmom z całego kraju.

19 czerwiec 2008r.

Eksport fundamentem polskiej gospodarki

- W 2007 r. wartość polskiego eksportu po raz pierwszy przekroczyła granicę 100 mld euro. Mam nadzieję, że państwa sukcesy przyczynią się do dalszego rozwoju naszej gospodarki – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas Gali Liderów Polskiego Eksportu, którą 19 czerwca br. zorganizowało Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Wiceminister zapewnił, że resort gospodarki analizuje wszelkie czynniki niekorzystnie wpływające na kondycję eksporterów, zwłaszcza te związane z kursem walutowym. – Pracujemy nad instrumentami, które pomogą, gdy zbyt silna złotówka stanie się barierą opłacalności działalności eksportowej – powiedział.

Jedną z inicjatyw z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, którą rząd już przedsięwziął Sejmowi jest skierowana nowelizacja ustawy Prawo dewizowe. – Jest to ustawa, która po raz pierwszy w historii polskiego systemu finansowego zniesie zasadę walutowości – wyjaśnił wiceminister. Po jej wejściu w życie przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się z kontrahentami w każdej dowolnej walucie. Powinno to, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, pomóc unikać ryzyka kursowego.

Wiceminister Szejnfeld poinformował również o pracach MG nad stworzeniem systemu promocji polskiej gospodarki. – Nie chodzi nam jedynie o działania marketingowe. Potrzebne są rozwiązania organizacyjne, instytucjonalne i finansowe. Polscy eksporterzy czekają na nie od 20 lat – powiedział.

Zdaniem wiceministra konieczne jest także zróżnicowanie kierunków polskiego eksportu. – Obecnie wymiana handlowa z zagranicą jest skoncentrowana na krajach UE. Nowy system promocji ma więc pomóc polskim eksporterom w zdobywaniu nowych, pozaeuropejskich rynków.

Podczas Gali wiceminister Szejnfeld wręczył medale i puchary wiodącym eksporterom.


18 czerwiec 2008r.

PPP w duchu zaufania

- Chcemy, aby nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym była kolejnym wyrazem zaufania do obywateli, a także stwarzała jak najszersze możliwości realizacji projektów w tej formule – powiedział sekretarz stanu w MG Adam Szejnfeld, podczas seminarium nt. partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotkanie dotyczące prawnych i ekonomicznych aspektów wdrażania PPP zostało zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Bankiem Światowym w dniach 17-18 czerwca br.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, tworząc prawo nie należy zakładać negatywnej postawy jego adresatów. – Chcemy, aby nowa ustawa powstała w duchu otwartości i zaufania względem jej odbiorców. Powinniśmy traktować przedsiębiorców i urzędników realizujących projekty PPP, jako osoby działające racjonalnie i zgodnie z interesem publicznym – wyjaśnił.

Wiceminister poinformował, że formuła PPP nie jest w Polsce w wystarczającym stopniu wykorzystywana ze względu na zbyt rygorystyczne i sztywne przepisy. Dodatkowo, wytworzono w ostatnich latach negatywny klimat dla tego typu przedsięwzięć. – Potrzebna jest nowe podejście do PPP wsparte bardziej uniwersalnymi rozwiązaniami prawnymi – powiedział.

Nowa ustawa będzie miała charakter ramowy, w sprawach szczegółowych będzie odsyłać do obowiązujących przepisów. – Te aspekty współpracy sektora prywatnego i publicznego, które są już uregulowane, nie będą w niej powtarzane – podkreślił. Ustawa nie powinna też ingerować w kwestie uzgadniane przez partnerów w indywidualnych umowach. Zniesiony zostanie także obowiązek przeprowadzania kosztownych analiz, który był główną barierą realizacji przedsięwzięć w oparciu o poprzednią ustawę.

Projektowane przepisy nie będą zawężać możliwości wykorzystywania formuły PPP do wskazanych celów a jedynie określać podział zadań i ryzyka ponoszonego przez partnerów. – PPP ma być także narzędziem „demonopolizowania administracji”. Chcemy, aby nowa ustawa była rozwiązaniem pozwalającym realizować projekty publiczne przez podmioty prywatne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i korzystne – dodał.

Wiceszef resortu gospodarki poinformował, że prace nad ustawą o PPP są dobrym przykładem współpracy w tej formule. – Projekt powstawał w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami i organizacjami, które mogły zgłaszać uwagi na każdym etapie prac – powiedział.

Wiceminister Szejnfeld podziękował przedstawicielom Banku Światowego za zaangażowanie w tworzenie przyjaznego prawa dla biznesu w Polsce, zwłaszcza nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

13 czerwiec 2008r.

13–go w piątek

W dniu 13 czerwca br. w piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przygotowanej pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda.

Przyjęta nowelizacja ustawy o SDG spełnia podnoszony od wielu lat postulat dotyczący możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. W tym czasie osoby prowadzące działalność, ale nie zatrudniające pracowników nie będą musiały m.in. opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy. Kolejnym istotnym osiągnięciem nowelizacji jest rozszerzenie przedmiotu wiążących interpretacji na wszystkie daniny publiczne. Obecnie wydawane są tylko interpretacje podatkowe. Ponadto, jeśli urząd w ciągu 30 dni nie odpowie na wniosek, będzie to równoznaczne z przyjęciem przez niego interpretacji przedstawionej przez przedsiębiorcę. Przyjęto również przepisy, które uniemożliwią urzędnikom odmowę przyjęcia niekompletnego wniosku przedsiębiorcy lub żądania dokumentów, których nie przewiduje prawo.

Przyjęta dziś nowelizacja to krok milowy w poprawie funkcjonowania i prowadzenia działalności w naszym kraju. Jestem przekonany, iż data przyjęcia nowelizacji ustawy o SDG, będzie szczęśliwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i rządu Donalda Tuska – mówił po przyjęciu noweli ustawy jej twórca minister Adam Szejnfeld.

12 czerwiec 2008r.

„Pakiet Szejnfelda” – WYSYP USTAW

Na poprzednim posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o rachunkowości, na obecnym posiedzeniu uchwali natomiast ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Kolejne ustawy są już w Sejmie, a nad następnymi pracuje Komitet Rady Ministrów i Rząd. Czerwiec jest miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”. Ponad 1000 przepisów wejdzie w życie w tym roku.

Planowane nowe ustawy lub nowelizacje obecnie obowiązujących przepisów w ramach „Pakietu” mają na celu tworzenie przyjaznego prawa gospodarczego. Efektem tego winno być ograniczenie barier rozwoju przedsiębiorczości, zmniejszenie skali szarej strefy i nieuczciwej konkurencji w polskiej gospodarce oraz poprawa na rynku pracy.

Informacja o stanie prac nad ustawami „Pakietu”.

I. Projekty przyjęte przez Sejm.

1. I etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – wprowadza pięć grup rozwiązań prawnych, w tym dwa kluczowe instrumenty: pierwszy z nich to możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 2 lat, a drugi to rozszerzenie przepisów dotyczących wiążącej interpretacji prawa. Nie mniej ważnym jest również zwiększenie uprawnień przedsiębiorców wobec administracji publicznej, na przykład poprzez nakaz przyjmowania wniosków niekompletnych oraz zakaz żądania dokumentów nie przewidzianych prawem.

2. ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości – ułatwi małym i średnim przedsiębiorcom rozliczenia z fiskusem. Podniesie próg obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w małej firmie z dzisiejszych 800 tys. euro do 1,2 mln euro.

3. ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – poszerzy zakres działań PARP w obszarze wdrażania funduszy unijnych. Agencji zostaną powierzone nowe zadania dotyczące: działalności innowacyjnej, wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli mikro, małych i średnich firm oraz analizy barier rozwoju przedsiębiorczości.

4. ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – wzmocnienie działań na rzecz wzrostu inwestycji. Projekt zakłada podwyższenie dotychczasowego limitu obszarów stref do 20 ha. Zgodnie z nią podmiotem opiniującym wniosek o utworzenie strefy będzie zarząd województwa, a nie jak do tej pory wojewoda. Ustawa uściśla także kryteria włączania do specjalnych stref ekonomicznych gruntów prywatnych, określa również warunki zezwolenia na działalność w strefie.

5. ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej – ma na celu stymulację wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt przewiduje zwiększenie możliwości wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych środkami prywatnymi. Na przykład kredyt technologiczny udzielany będzie firmom przez banki komercyjne, a w jego częściowej spłacie, w postaci premii technologicznej, udział będzie miał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

II. Projekty przyjęte przez Radę Ministrów i przesłane do Sejmu; prace w Sejmie.

6. ustawa o zmianie ustawy Prawo dewizowe i Kodeks cywilny – Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w związku z rosnącą siłą polskiej złotówki wobec walut obcych. Przewiduje zniesienie zasady walutowości Polsce. Wprowadzi możliwość rozliczania się przedsiębiorców w walutach wymienialnych, innych niż polski złoty, bez obowiązku uzyskania zezwolenia prezesa NBP. Ułatwi to rozliczenia, bez konieczności biurokratycznego i kosztownego przeliczania obcych walut na polską złotówkę, przyczyni się także do zmniejszenia ryzyka kursowego.

7. ustawa o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych – wyeliminuje nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników oraz obniży poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 50.000 zł do 5.000 zł i w spółce akcyjnej z 500.000 zł do 100.000zł.

III. Projekty przyjęte przez KPRM i przesłane do Rady Ministrów.

8. ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego – wzmocni prawo do obrony przez wprowadzenie wyraźnego obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie do skorzystania z pomocy adwokata. Wyeliminowana zostanie także możliwość przeciągania tymczasowego aresztowania na długie miesiące, a niekiedy lata.

9. ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – ograniczy zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (spółki, spółdzielnie itp.). W projekcie zmniejszona zostanie wysokość kar grożących podmiotom zbiorowym. Ponadto wzmacnia się prawo do obrony podmiotu zbiorowego poprzez przyznanie mu prawa kasacji.

10. ustawa o zmianie ustawy o izbach gospodarczych – ma zwiększyć możliwości samoorganizowania się przedsiębiorców w izbach gospodarczych. Umożliwi oddziałom izb lepsze prowadzenie działalności statutowej także poprzez stworzenie możliwości uzyskiwania osobowości prawnej przez jednostki terenowe izb.

IV. Projekty w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów, lub w uzgodnieniach przed KPRM.

11. ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa – wprowadzi domniemanie uczciwości podatnika. Projekt zakłada m.in., że jeśli wystąpi podejrzenie, że doszło do naruszenia prawa, obywatel nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji tych podejrzeń, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. Podatnik nie będzie zobowiązany więc np. do zapłaty podatku, jeśli decyzja urzędu o jego egzekucji nie będzie ostateczna. Wprowadza także możliwość przechowywania paragonów na nośnikach elektronicznych.

12. ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (upadłość konsumencka) – wprowadzi możliwość upadłości osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą. Z jednej strony będzie pozytywnie działać wobec konsumentów, a z drugiej strony stworzy szansę rozwiązywania problemów zadłużenia na linii – wierzyciel (np. przedsiębiorca) a dłużnik (konsument).

13. ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy – skróci okres zwolnienia chorobowego, za który pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie, przenosząc ten obowiązek na ZUS. Ponadto w projekcie wyodrębnione zostały odrębne regulacje dotyczące zatrudniania przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. zatrudnienie prywatne) oraz w mikroprzedsiębiorstwach.

14. ustawa o praktykach absolwenckich – stworzy spójne ramy prawne oraz stworzy ułatwienia przy przyjmowaniu absolwentów na staż i praktyki w celu uzyskania doświadczenia zawodowego.

V. Projekty przygotowywane w Ministerstwie Gospodarki.

15. ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym (PPP) – zakończono prace w Grupie Międzyresortowej, ustawa skierowana do uzgodnień międzyresortowych – ustawa wyeliminuje zbędne obciążenia administracyjne oraz zlikwiduje nadmierne ograniczenia, co do przedmiotu i treści samej umowy. Proponowane rozwiązania nie nakładają obowiązku sporządzania analiz, pozostawiając taką decyzję samym zainteresowanym.

16. II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – projekt jest tuż przez wprowadzeniem do uzgodnień międzyresortowych. Ustawa wprowadzi w pierwszym okresie (okres przejściowy) tzw. „jedno okienko”, w którym będzie można dokonać wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Rozwiązaniem docelowym będzie tzw. „Zero okienka”, a więc pełna obsługa obywateli drogą elektroniczną bez konieczności odwiedzania urzędów. W tym celu stworzona zostanie platforma informatyczna pod nazwą Centrala Ewidencja i Informacja Gospodarcza. Zostaną również uproszczone i ograniczone kontrole w firmach. W tym celu zmianie znowelizowanych zostanie jednocześnie kilkadziesiąt innych ustaw poza SDG.

17. ustawa derogacyjna – zwiększy wolność gospodarczą i uprości prawo. Usunie z systemu prawa bariery związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

18. ustawa dereglamentacyjna – usunie z polskiego systemu prawa wszelkie zbędne zezwolenia i licencje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostawienie danej reglamentacji będzie się wiązać tylko z kwestiami bezpieczeństwa lub prawa międzynarodowego.

19. ustawa konsolidująca kontrole – zlikwiduje zbędne instytucje kontrolne oraz skonsoliduje te, których kompetencje i zadania pokrywają się.

20. ustawa o systemie promocji polskiej gospodarki – wzmocni konkurencyjność przedsiębiorców i polskiej gospodarki poprzez poprawę jej wizerunku wśród partnerów międzynarodowych oraz wsparcie przedsiębiorców w ich staraniach o wejście na rynki zagraniczne. Ustawa pomoże stworzyć sprawny system organizacyjny wykorzystujący możliwości i doświadczenie wielu urzędów, agencji i instytucji działających w obszarze współpracy międzynarodowej wykorzystując siłę synergii ich działalności. Zapewni przedsiębiorcom wsparcie doradcze, informacyjne i szkoleniowe. Projekt ma na celu m.in. wspieranie polskiego eksportu, wzmacnianie ściągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, oraz wspieranie polskich firm za granicą.

21. ustawa o kulturze oświadczeń – będzie realizować zasadę budowania zaufania państwa do obywatela, w tym przedsiębiorcy. Wszędzie tam, gdzie względy bezpieczeństwa lub prawo międzynarodowe nie nakładają konieczności składania zaświadczenia, wystarczające będzie oświadczenie obywatela o spełnieniu określonego obowiązku prawnego, czy faktycznego.


12 czerwiec 2008r.

1000 przepisów ułatwiających życie przedsiębiorców

Wysyp ustaw z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Aż pięć z nich znalazło swój finał na kolejnym etapie prac. Na poprzednim posiedzeniu Sejm przyjął ustawę o rachunkowości, a w dniu 11 czerwca br. odbyło się II czytanie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W dniu 12 czerwca natomiast pod obrady Komitetu Rady Ministrów trafią następne ustawy Pakietu Ministerstwa Gospodarki: nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz Prawa upadłościowego (upadłość konsumencka).

Zaufanie państwa do obywatela, wprowadzenie zasady domniemania uczciwości to główne idee „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” – mówi Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki. Celem zmian przygotowywanych pod moim kierownictwem jest tworzenie w Polsce prawa gospodarczego opartego na wolności i zachętach a nie na systemie nakazów, zakazów i kar – podkreśla wiceminister.

W ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” trwają obecnie prace nad 21 ustawami zawierającymi ponad 1000 przepisów ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

SWOBODA W SEJMIE (II CZYTANIE)

11 czerwca br. odbyło się w Sejmie drugie czytanie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spełnia ona podnoszony od wielu lat postulat dotyczący możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. W tym czasie osoby prowadzące działalność, ale nie zatrudniające pracowników nie będą musiały m.in. opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy. Kolejnym istotnym osiągnięciem nowelizacji jest rozszerzenie przedmiotu wiążących interpretacji na wszystkie daniny publiczne. Obecnie wydawane są tylko interpretacje podatkowe. Ponadto, jeśli urząd w ciągu 30 dni nie odpowie na wniosek, będzie to równoznaczne z przyjęciem przez niego interpretacji przedstawionej przez przedsiębiorcę. Zaproponowano również przepisy, które uniemożliwią urzędnikom odmowę przyjęcia niekompletnego wniosku przedsiębiorcy lub żądania dokumentów, których nie przewiduje prawo. Uchwalenie ustaw zaplanowano na piątek 13 czerwca br.

Rząd finalizuje też prace nad II etapem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadzi ona długo oczekiwane „jedno okienko”, ale zarazem da fundament do ustanowienia rozwiązania docelowego, tzw. „zero okienka”. Dzięki temu będzie można zarejestrować firmę przez Internet – bez wychodzenia z domu. Stworzona zostanie platforma internetowa – Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej.

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W SEJMIE (planowane I czytanie)

Niebawem zadebiutuje w parlamencie znowelizowany Kodeks spółek handlowych. Przewiduje on rewolucyjne ułatwienia w zakładaniu firm w Polsce. Wymagany kapitał zakładowy obniżono w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do 5 tys. zł., a w spółkach akcyjnych do 100 tys. zł. Nowelizacja przewiduje też zniesienie nakazu przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego w przypadku przekroczenia 800 tys. euro rocznego obrotu w ciągu ostatnich 2 lat.

ORDYNACJA PODATKOWA I UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W KOMITECIE RM

W dniu 12 czerwca br. Komitet Rady Ministrów zajmie się dwoma kluczowymi ustawami pierwszego etapu realizacji Pakietu. Szefowie resortów będą omawiać propozycje zmian w Ordynacji podatkowej oraz w Prawie upadłościowym i naprawczym. Pierwsza zakłada przełomową zmianę w podejściu urzędu do podatnika. Wprowadza m.in. zaproponowane przez Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki „domniemanie uczciwości”. Jeśli organ podatkowy będzie podejrzewał naruszenie prawa podatkowego, obywatel nie będzie zobowiązany do zapłaty spornego podatku, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja organu albo prawomocne orzeczenie sądu. Ponadto określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zasady kontroli podatników, przeniesione zostaną do Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że poza ściśle określonymi przypadkami, podatnik będzie musiał być informowany o kontroli podatkowej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Z kolei nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego wprowadza do polskiego prawodawstwa zupełnie nową instytucję – upadłość konsumencką. Umożliwi ona wszczęcie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe da szansę rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia dłużników i rozwiązanie wynikających z tego problemów wierzycieli. Dotyczy więc nie tylko przedsiębiorców ale ogółu obywateli.

Prace nad kolejnymi ułatwieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” będą kontynuowane. Już obecnie wiceminister Adam Szejnfeld rozpoczął prace nad tworzeniem II części „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Kolejne ustawy planowane są do przyjęcia na drugą połowę bieżącego roku oraz na rok 2009.

12 czerwiec 2008r.

Zaufanie do obywateli fundamentem zwiększania zakresu wolności

- Budowanie zaufanie państwa do obywateli i wprowadzenie zasady domniemania uczciwości do polskiego systemu prawa, to fundamentalne cele Pakietu na rzecz przedsiębiorczości – powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister Gospodarki, Adam Szejnfeld.

- Chcemy tworzyć stabilne prawo, które pozwoli przedsiębiorcom śmiało planować przyszłość. Musi to być jednak poprzedzone eliminacją bądź naprawą niekorzystnych przepisów – kontynuował minister Adam Szejnfeld

- Chociaż zasadniczym celem Pakietu jest zmniejszanie barier rozwoju przedsiębiorczości, to wpłynie on pozytywnie na wiele innych obszarów, m.in. może zwiększyć aktywność zawodową Polaków – dodał wiceminister Adam Szejnfeld, kierujący pracami nad Pakietem. Ponadto jego zdaniem zawarte w nim ustawy prezentują nową filozofię podejścia do obywatela, opartą na zaufaniu i poszanowaniu wolności.

- Zakończyliśmy prace nad 16 ustawami z Pakietu przed planowanym terminem. 5 z nich zostało już uchwalone przez Sejm – podkreślił wiceminister Szejnfeld. Jednocześnie wskazał najważniejsze jego zdaniem ustawy w I części Pakietu. Wymienił m.in. nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której drugie czytanie odbyło się w Sejmie 11 czerwca br. – Wprowadza ona m.in. tak długo oczekiwane tzw. „jedno okienko”, zaś docelowo w 2010 r., „zero okienka” – podkreślił wiceminister Szejnfeld. – Dzięki temu przy pomocy Internetu każdy będzie mógł szybko i sprawnie założyć firmę oraz dokonać niezbędnych zmian w rejestrach bez ponoszenia kosztów, z dowolnego miejsca na świecie – powiedział. Będzie to możliwe m.in. dzięki stworzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Jako drugą kluczową ustawę wymienił nowelizację Ordynacji Podatkowej. Wprowadza ona m.in. domniemanie uczciwości. Zgodnie z tą zasadą do momentu udowodnienia obywatelowi przez sąd naruszenia prawa podatkowego, nie będzie on zobowiązany do zapłacenia kary. – Rozwiązanie to dotyczy nie tylko 3 mln przedsiębiorców, ale przede wszystkim 20 mln obywateli płacących podatki – podkreślił wiceminister.

Z punktu widzenia ułatwień dla właścicieli firm, w opinii wiceministra Szejnfelda istotna jest racjonalizacja kontroli w Polsce. – Po raz pierwszy zmieniamy nie tylko ustawę o SDG, ale przede wszystkim ponad 50 innych ustaw regulujących tę kwestię. Ograniczenie kontroli „na legitymację” oraz kontroli równoczesnych to zdaniem autora Pakietu najważniejsze postulaty. Ponadto czas ich trwania ma być dostosowany do wielkości firmy.

Wiceminister Adam Szejnfeld zwrócił również uwagę na nową propozycję, jaką będzie instytucja upadłości konsumenckiej. Umożliwi ona wszczęcie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. – Postępowanie upadłościowe pozwoli rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia konsumentów oraz wynikających z tego problemów wierzycieli – podkreślił wiceminister.

Prace nad kolejnymi ułatwieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” będą kontynuowane. Już obecnie wiceminister Adam Szejnfeld rozpoczął prace nad tworzeniem II części „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Kolejne ustawy planowane są do przyjęcia na drugą połowę bieżącego roku oraz na rok 2009.

12 czerwiec 2008r.

Polska i Brazylia – szanse na bliższą współpracę

– Jestem zwolennikiem zbliżenia gospodarczego między Polską a Brazylią. W tym celu pozytywną inicjatywą byłoby zorganizowanie misji gospodarczej do tego kraju. Dobry klimat polityczny oraz bezpośrednie rozmowy przedsiębiorców mogą stworzyć korzystne warunki dla rozwoju współpracy – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, podczas spotkania z Polsko-Brazylijską Grupą Parlamentarną.

Wiceszef resortu gospodarki podkreślił, że polska gospodarka rozwija się dynamicznie. – Prezentowany wczoraj raport OECD uplasował nasz kraj na drugim miejscu wśród pozostałym państw Organizacji. To wielki sukces. Notujemy od kilku lat wysoki wzrost gospodarczy, co czyni nas stabilnym partnerem biznesowym – powiedział wiceminister Szejnfeld,.

Obecnie nasz kraj największe obroty handlowe osiąga z Europą. Jednak zdaniem wiceministra – Aby budować bezpieczeństwo gospodarcze, powinniśmy zwiększyć wymianę handlową z resztą świata. Jestem zwolennikiem promowania i wspierania polskiej aktywności gospodarczej także w innych ekonomiczno-geograficznych obszarach, szczególnie w Azji, ale również w Ameryce Południowej – mówił wiceminister. – Na tym natomiast kontynencie najważniejszym naszym partnerem jest i powinna zostać Brazylia – dodał minister. Podkreślił, że Brazylia jest dla nas bardzo atrakcyjnym rynkiem. Oferuje bowiem złoża niemal wszystkich minerałów. – Odkryte niedawno złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, pozwoliły Brazylii stać się ich czołowym producentem. Po rozpoczęciu ich wydobywania zmianie może ulec światowa mapa interesów politycznych i gospodarczych. Brazylia może na przykład przejąć rynek dostaw ropy naftowej do Ameryki Północnej – powiedział wiceszef resortu gospodarki. Dodał, że polski przemysł mogą zainteresować także brazylijska miedź i aluminium. Ponadto ten kraj jest także czołowym, światowym producentem wielu produktów rolnych, np. kawy (I miejsce), kakao (II miejsce ) oraz fasoli (I miejsce).

– Zbyt małą wagę w ostatnich latach przywiązywaliśmy do dywersyfikacji wymiany handlowej Polski z innymi krajami, niż kraje Europy. Czas nadchodzi na Amerykę Łacińską, czas nadchodzi na Brazylię – powiedział minister Szejnfeld. Przy okazji rozmów na temat stosunków politycznych i gospodarczych z Brazylią obie strony poruszyły także kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, w tym ochroną puszczy amazońskiej. Przewodniczący Grupy poseł Tomasz Nowak przedstawił również cele oraz dotychczasowe działania Grupy, a także wynik rozmów i ostatnich wizyt ambasadora Brazylii w Wielkopolsce.

Obroty handlowe Polski i Brazylii osiągnęły w 2007 r. wartość ponad 950 mln dolarów. Dla porównania, w 2006 r. było to niecałe 775 mln dolarów. Polski eksport do Brazylii wyniósł w ubiegłym roku ponad 275 mln dolarów, prawie o 100 mln dolarów więcej niż w 2006 r. Import z Brazylii wyniósł w 2007 r. ponad 677 mln dolarów, a w 2006 r. było to 599 mln dolarów.

***

Szczegółowe informacje o stosunkach gospodarczych Polski i Brazylii są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+WNP+i+pozaeuropejskimi/Brazylia.htm

11 czerwiec 2008r.

Podatek liniowy

Jeżeli chcemy wyzwolić większą sferę przedsiębiorczość, a zarazem stworzyć z Polski jeden z najbardziej konkurencyjnych krajów w Europie, powinniśmy zmienić obecny system podatkowy na bardziej motywacyjny – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas debaty na temat systemu podatkowego zorganizowanej przez Bussinessman Institute. Spotkanie odbyło się 10 czerwca br. w Warszawie.

Wiceminister Szejnfeld zwrócił uwagę na pozytywne aspekty podatku płaskiego. – To bardzo przejrzyste i tanie rozwiązanie, które motywuje przedsiębiorców do większej aktywności – podkreślił. Zdaniem wiceministra za jego wprowadzeniem przemawia także możliwość zwiększenia dochodów państwa, a także zamożności obywateli.

- Rząd musi wyznaczyć cele polityki gospodarczej i oszacować koszty poszczególnych instrumentów. Następnie należy wdrożyć te, których relacja kosztów do efektów jest najbardziej korzystna – powiedział wiceminister Szejnfeld odnosząc się do skutków budżetowych zmian w podatkach. – Musimy zacząć patrzeć na podatki kompleksowo, jako na element spójnej polityki gospodarczej – dodał.

- Jako najbardziej racjonalny uważam podatek od dochodów osobistych o jednej stawce – podkreślał Jeremi Mordasiewicz z PKPP Lewiatan. W jego opinii bardzo ważne jest również, aby podatki były neutralne.– Dlatego powinniśmy wprowadzać jednakowe stawki dla dochodów z różnych źródeł – podkreślił Mordasiewicz.

Obecny na spotkaniu Jacek Krzyślak z Ministerstwa Finansów poinformował, że 11 czerwca br. rząd przyjął założenia do budżetu państwa na 2009 r. Przypomniał, że w przypadku opodatkowania osób prawnych są one na wystarczająco niskim poziomie. – Jeśli chodzi o podatek liniowy, bądź płaski, jesteśmy znacznie bliżej niż 10 lat temu – mówił. Zwrócił jednocześnie uwagę na degresywny charakter klina podatkowego w Polsce. – W grupie zarabiających do 2/3 przeciętnego wynagrodzenia, wynosi on od 42,5 do 38,5 proc. i maleje wraz ze wzrostem wynagrodzenia – dodał Krzyślak.

Praktycznie wszyscy uczestnicy debaty na temat systemu podatkowego zorganizowanej przez Bussinessman Institute opowiadali się za wprowadzeniem w Polsce płaskiego podatku. Adam Szejnfeld podkreślił jednak, że podjęcie tej ogromnej w swoim wymiarze reformy musi być uwarunkowane nie tylko wyliczeniem bilansu plusów i minusów pod względem ekonomicznym, ale także w ramach oceny politycznej możliwości wprowadzenia reformatorskich zmian. Przypomniał bowiem – że sprzeciw podatkowi liniowemu zapowiada i prezydent RP i wszystkie kluby opozycyjne. Kto jest więc za rozwojem, a kto przeciw wyznacza w tym przypadku linia podziałów politycznych, a nie ekonomicznych – powiedział Adam Szejnfeld.

***

W 2006 r. w pierwszym progu podatkowym znalazło się 93 proc. podatników (22,2 mln osób). Przychody z podatków w tej grupie stanowiły 56 proc. dochodów podatkowych. W drugiej grupie podatkowej – 5,5 proc podatników (1,3 mln osób), a ich podatki stanowiły 21,5 proc. W trzecim progu znalazło się w 2006 r. 1,1 proc. wszystkich podatników (266 tys. osób), których podatki stanowiły 22,3 proc. dochodów z podatków.

10 czerwiec 2008r.

Nagrody Teraz Polska rozdane

W dniu 9 czerwca br. wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych Prezydenta RP oraz dyplomów i tytułów Laureatom XVIII edycji Konkursu „Teraz Polska”. Nagrody zostały przyznane w kategoriach: najlepsze produkty, produkty lokalne, usługi, innowacje i gminy.

Wiceminister, który jest członkiem Kapituły konkursu przypomniał, że Godło Teraz Polska to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim bardzo duże zobowiązanie. – Ci, którzy od jutra będą używać tego znaku, stają się odpowiedzialni za budowę wizerunek Polski na całym świecie – dodał wiceminister.

W konkursie uruchomiono dwie dodatkowe kategorie- najlepsze projekty innowacyjne i najlepsze gminy.

Wiceminister podkreślił, że przed Polską stoją teraz ogromne wyzwania. – Musimy budować gospodarkę opartą na wiedzy. Dziś bowiem nie wystarczy konkurować tylko tanią siłą roboczą, ale coraz ważniejsze stają się innowacyjne rozwiązania – zaznaczył wiceminister Szejnfeld. Dodał, że w tym roku organizatorzy Konkursu chcą szczególnie uhonorować i promować naukowców oraz inżynierów opracowujących nowatorskie rozwiązania technologiczne, a także przedsiębiorstwa, które wdrażają takie rozwiązania w praktyce.

Odnosząc się do nagród dla gmin, wiceminister przypomniał, że firmy do rozwoju potrzebują odpowiednich warunków. – Dlatego również samorządy muszą konkurować pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i inwestorów. Cieszy mnie, że w tym roku organizatorzy postanowili nagrodzić najprężniej działające gminy – dodał wiceminister.

Przypomniał, że wybierając najlepsze gminy, Kapituła brała pod uwagę m.in. ich politykę inwestycyjną, dostępność do infrastruktury technicznej, sposoby realizacji polityki społecznej. – Zwróciliśmy również uwagę na organizację i formę zarządzania Urzędu oraz podejmowane działania promocyjne – dodał wiceminister.

Wiceminister Adam Szejnfeld wziął również udział w wieczornym Koncercie Galowym XVIII edycji Konkursu „Teraz Polska”.

Lista laureatów dostępna na stronie: www.terazpolska.pl

***

“Teraz Polska” to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych Produktów i Usług, Gmin, Produktów Lokalnych i Przedsięwzięć Innowacyjnych.

Laureatami Konkursu zostaje grupa produktów, usług oraz gmin, które otrzymały najwięcej głosów podczas posiedzenia Kapituły Godła “Teraz Polska”.

Laureaci mają prawo do używania Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny rok, po ponownej weryfikacji poziomu jakości nagrodzonej kategorii.

8 czerwiec 2008r.

Samorządowcy dziękują Szejnfeldowi

Przy okazji wizyty wiceministra Adama Szejnfelda w Chodzieży, starosta chodzieski pan Mirosław Juraszek oraz burmistrz Chodzieży, pan Jacek Gursz, podziękowali ministrowi A. Szejnfeldowi za pomoc, jaką okazuje on lokalnym samorządom w pozyskiwaniu środków na rozwój.

Minister pomaga – Adam Szejnfeld, nie tylko wiceminister gospodarki, ale też poseł Wielkopolski Północnej, stara się każdego dnia wspierać rozwój obszarów Wielkopolski z ramienia, której sprawuje swój mandat. W trakcie zorganizowanej z okazji XIII Targów Gospodarczych MSP „Promocja’2008” konferencji prasowej, burmistrz miasta Jacek Gursz dziękował ministrowi za pomoc w pozyskaniu funduszy na modernizację Chodzieskiego Domu Kultury, który stanowi jeden z istotnych obiektów, organizowanej w Chodzieży Międzynarodowej Akademii Warsztatów Sztuki. Włodarz miasta, ale i starosta, dziękowali ministrowi Szejnfeldowi również za pomoc w pozyskaniu funduszy na budowę nowoczesnych boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”, które już niedługo powstaną w Chodzieży i Szamocinie. Starosta Powiatu Chodzieskiego Mirosław Juraszek, dołączając się do słów burmistrza Chodzieży, dziękował również za zaangażowanie się posła oraz pomoc w uzyskaniu dotacji na budowę nowoczesnych hal sportowo–widowiskowych, które zostaną wybudowane w Chodzieży, Szamocinie i Budzyniu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż z 10 przewidzianych w Wielkopolsce tego typu inwestycji, aż 3 zostały ulokowane w powiecie chodzieskim. Samorządowcy chodziescy wspomnieli także i o innych planowanych inwestycjach na terenie Ziemi Chodzieskiej, a mianowicie o remoncie drogi krajowej nr 11 – obwodnica w Chodzieży – oraz funduszach na modernizację dróg wojewódzkich w Chodzieży. „Minister Szejnfeld mimo obecnego charakteru swojej pracy nie zapomina o potrzebach powiatu chodzieskiego, z którego jest posłem. Każda prośba o pomoc i wsparcie zawsze spotyka się z życzliwym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Niezmiernie cieszy nasz fakt, iż mimo nawału obowiązków, nasz minister jest zawsze z nami” – mówili na konferencji prasowej starosta powiatu chodzieskiego Mirosław Juraszek oraz burmistrz Chodzieży Jacek Gursz.

Wystawa Gospodarcza MSP – Już po raz trzynasty w Chodzieży odbyły się Targi Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw – „Promocje’2008”. Jak każdego roku cieszyły się one wielkim zainteresowaniem nie tylko wystawiających się firm oraz przedsiębiorców, którzy zjechali na rozmowy biznesowe, ale także zainteresowaniem zwiedzających. Prawie 70 wystawców i tysiące odwiedzających, to tylko zewnętrzny bilans tego gospodarczego wydarzenia, w które angażuje się już od lat, właściwie od samego początku, wiceminister gospodarki, poseł Ziemi Wielkopolskiej, Adam Szejnfeld. Targi z roku na rok coraz prężnej się rozwijają, także jeżeli chodzi o imprezy towarzyszące. Są one już nie tylko wydarzeniem biznesowym i rozrywkowym, ale również i edukacyjnym. Świadczą bowiem, że własnymi silami, wykorzystując cechy przedsiębiorczości i lokalną aktywność, ludzie mogą osiągać cele, które służą potem im, ich rodzinom i całemu społeczeństwu.

6 czerwiec 2008r

Lew polityki

Lew polityki – „Lew polityki”, takim tytułem oraz stosowną statuetką wielkopolscy przedsiębiorcy uhonorowali wiceministra Adama Szejnfelda za pozytywistyczną pracę, upór i konsekwencję w naprawianiu polskiej gospodarki, w tym polskiego prawa gospodarczego.

W piątkowe popołudnie wiceminister gospodarki był honorowym gościem gali, jaka wydana została z okazji XV–lecia Wielkopolskiego Klubu Kapitału. W swoim wystąpieniu minister Adam Szejnfeld podziękował władzom i członkom Klubu nie tylko za honor i tytuł jaki mu przyznano, ale przede wszystkim za integrowanie środowisk wielkopolskich przedsiębiorców oraz wspieranie rozwoju wielkopolskiej i polskiej gospodarki. „Obchodzony dziś jubileusz pokazuje, iż organizowanie się przedsiębiorców w organizacjach gospodarczych stwarza okazję nie tylko do wymiany doświadczeń biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów gospodarczych, ale stanowi także doskonałą okazję do promowania przedsiębiorczości w społeczeństwie.” – mówił Adam Szejnfeld.

Wykład na uczelni – W tym samym dniu, na zaproszenie władz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wygłosił wykład dla studentów Instytutu Edukacji Europejskiej na temat „Reforma ekonomiczna – potrzeby zmian w polskiej gospodarce”.

Minister Szejnfeld nakreślił analizę aktualnego stanu polskiej gospodarki i potrzeb pilnych zmian. Wśród najważniejszych wymienił naprawienie sytuacji w energetyce, szczególnie elektroenergetyce, prywatyzację oraz odbiurokratyzowanie prawa gospodarczego. Nawiązują do ostatniego priorytetu wskazał, że przez ostatnie lata w naszym kraju, było kilka planów zreformowania polskiego prawa gospodarczego. Każda jednak podejmowana próba kończyła się kosmetycznymi zmianami, praktycznie nieodczuwalnymi przez przedsiębiorców. „Obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają intensywne prace już nad II częścią „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, w Sejmie natomiast przyjmowane są ustawy z I części Pakietu, składającego się z 21 projektów ustaw. Praca nad wprowadzeniem ułatwień i uproszczeń w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, to duże kompleksowe działanie wymagające zmiany wielu aktów prawnych. Warczy wspomnieć chociażby o konstytucji przedsiębiorców, jaką jest bez wątpienia ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ale również Kodeksie pracy, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie postępowania karnego, prawie dewizowym, prawie upadłościowym i naprawczym oraz wielu innych aktach prawnych. Tak więc ogrom materii prawnej jest wielki i wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale również kompleksowego znowelizowania nie tylko systemu prawa w Polsce, ale także zmiany zasad doktryny prawa” – mówił, podczas spotkania, minister Adam Szejnfeld. Wykładu ministra Szejnfelda wysłuchali także rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Dziennikarstwa prof. dr hab. Waldemar Łazuga oraz prezes Instytutu, pan Marek Przybylski.

5 czerwiec 2008r.

Szejnfeld z włoskimi przedsiębiorcami

Zwiększenie rozwoju inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych w ramach polsko–włoskiej współpracy gospodarczej – to główny temat rozmów wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z Anną Blefari Melazzi, ambasador Włoch w Polsce i Paolo Buzzettim, prezesem włoskiego Krajowego Zrzeszenia Przedsiębiorców Budowlanych. Spotkanie odbyło się 5 czerwca 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Adam Szejnfeld wysoko ocenił dotychczasową dwustronną współpracę gospodarczą. – Wartość wzajemnej wymiany handlowej rośnie. Obecnie włoskie firmy zajmują szóstą pozycję wśród inwestorów zagranicznych w Polsce – powiedział wiceminister. Zaznaczył jednak, że wciąż istnieje wiele dziedzin, w tym infrastruktura i budownictwo, w których włoski potencjał na polskim rynku nie jest w pełni wykorzystany.

Zgodził się z tym prezes Paolo Buzzetti, który podkreślił, że włoskie firmy budowlane są obecne w 75 krajach i zatrudniają ok. 45 tys. pracowników. Natomiast w Polsce obecność tych firm jest wciąż znikoma. Przypomniał, że sektor budowlany we Włoszech, zatrudnia ok. 2,5 mln pracowników i stanowi 12 proc. PKB. – Włoscy przedsiębiorcy, szukając polskich partnerów biznesowych, pragną zaoferować im nie tylko wiedzę techniczną, nowe technologie, ale także wsparcie wiarygodnego potencjału finansowego włoskich banków – dodał.

Wiceminister Adam Szejnfeld, przedstawił włoskim przedsiębiorcom działania obecnego rządu na rzecz przedsiębiorczości. – Przygotowaliśmy program prywatyzacji ok. 750 firm w ciągu trzech lat, program deregulacji prawa oraz obniżenia kosztów prowadzenia firm – powiedział wiceminister. Do tego należy dodać pakiet ustaw dotyczących prawa budowlanego, budowy dróg i autostrad, planowania przestrzennego, a także projekty ustaw o inwestycjach liniowych w dziedzinie przesyłu energii oraz w sektorze energetycznym. – Wszystkie te projekty dobrze rokują rozwojowi dwustronnej współpracy firm sektora budowlanego – dodał. Zaproponował także nawiązanie kontaktów z Krajową Izbą Gospodarczą oraz innymi organizacjami przedsiębiorców i pracodawców, które podobnie jak włoskie stowarzyszenie ANCE, zrzesza liczne izby branżowe, w tym z sektora budownictwa.

***

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych, a także firm zajmujących się projektowaniem i planowaniem przestrzennym oraz włoskie instytucje bankowe, działające od wielu lat na polskim rynku finansowym. W ramach wizyty delegacji włoskiej odbyła się konferencja oraz warsztaty poświęcone budownictwu mieszkaniowemu i przemysłowemu, rynkowi nieruchomości, infrastrukturze transportowej i turystycznej w Polsce.

4 czerwiec 2008r.

Indie coraz bliżej

Zwiększenie wymiany handlowej i wzajemnych inwestycji oraz współpraca naukowa, to główne tematy obrad I Sesji Polsko-Indyjskiej Komisji Wspólnej ds. Współpracy Gospodarczej, jaka odbyła się w New Delhi w dniu 26 maja br. Podczas wizyty wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w Indiach podpisano też ważne umowy oraz przeprowadzono rozmowy w wybranych ministerstwach i przedsiębiorstwach.

Podczas pobytu w New Delhi wiceszef Ministerstwa Gospodarki spotkał się m.in. z ministrem handlu i przemysłu Kamalem Anthem, ministrem finansów Palaniappanem Chidambaramem oraz sekretarzem Ministerstwa Górnictwa p. H.C. Gupta. Ministrowie omówili program I Sesji Komisji Wspólnej oraz rozmawiali o pozostałych tematach współpracy międzyrządowej w zakresie finansów i gospodarki.

Najważniejszym punktem roboczej wizyty w Indiach była I Sesja Polsko-Indyjskiej Komisji Wspólnej ds. Współpracy Gospodarczej. Podczas obrad przedyskutowano m.in. współpracę naukową oraz możliwość bliższej kooperacji jednostek badawczo-rozwojowych obu krajów. Omówiono również zakresy możliwej współpracy w takich branżach, jak: poszukiwanie złóż surowców, przemysł wydobywczy i stalowy, przemysł zbrojeniowy i lotniczy, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, przemysł lekki, turystyka, współpraca w dziedzinie innowacyjności, IT, BPO, transport, budownictwo oraz wzajemne inwestycje.

Strona indyjska wyraziła nadzieję na zacieśnianie współpracy m.in. w branży spożywczej. Z kolei polscy przedsiębiorcy liczą na dostawy maszyn i usług górniczych na indyjski rynek. Ponadto omówiono możliwości zwiększenia liczby odwiertów PGNiG w Indiach. Uczestnicy Polsko-Indyjskiej Komisji uzgodnili także powołanie grup roboczych, które na bieżąco będą rozwiązywać problemy we współpracy gospodarczej obu krajów. Obrady Komisji zakończyły się podpisaniem wspólnego Protokołu.

Pod koniec obrad odbyła się także uroczystość podpisania kontraktu między Geofizyką Toruń a Oil of India na realizację prac sejsmiczno-poszukiwawczych w Rajstanie. Polskie firmy poszukiwawcze działające w branży poszukiwania gazu i ropy mają świetną renomę w Indiach i innych krajach Azji, a podpisany kontrakt może być kolejną szansą na udowodnienie światowego poziomu polskich kwalifikacji w tym zakresie. Wcześniej umowę o współpracę ze swoim odpowiednikiem, Departamentem Polityki Przemysłowej i Promocji Ministerstwa Handlu i Przemysłu, w Indiach podpisała także Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Wiceminister Adam Szejnfeld podczas wizyty w Indiach uczestniczył również w Polsko-Indyjskim Forum Biznesu, zorganizowanym przez Federację Indyjskich Izb Handlowych. Spotkanie było okazją do rozmów o polsko-indyjskich relacjach gospodarczych. – Dzięki ułatwieniom dla biznesu, Polska jest atrakcyjnym miejscem do lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych – zaznaczył wiceminister Szejnfeld. Chciałbym też zachęcić do odważniejszego skorzystania z szansy, jaką daje prywatyzacja – mówił minister Szejnfeld przedstawiając plany prywatyzacyjne polskich spółek skarbu państwa.

Bardzo ważnym punktem wizyty był także udział w dorocznej Konferencji DEFECOM’2008 na temat współczesnych systemów łączności indyjskich wojsk lądowych oraz rozmowy z wiceministrem obrony narodowej MM Pallam Raju, jak również z generalicją indyjskiej armii na czele z generałem Deepak Kapoorem.

„Dolina Krzemowa” – tak nazywana jest stolica stanu Karanataka, Bangalore. Delegacja polska odwiedziła tu firmę WIPRO, która rozpoczyna swoją inwestycję w Polsce we Wrocławiu. WIPRO w swojej siedzibie zatrudnia obecnie ok. 16 tys. osób, a na całym świecie ponad 100 tys. pracowników. Głównymi kierunkami działalności koncernu są usługi w zakresie IT oraz systemów informatycznych i BPO. W Bangalore wizytowano również inne przedsiębiorstwa, m.in. BEML oraz BEL. Kulminacyjnym punktem było spotkanie ministra Adama Szejnfelda z Gubernatorem Stanu, panem Rameshwar Thakur w jego rezydencji Raj Hawan.

Okazją do promocji polskiej kultury były koncerty grupy Camerata. Delegacja polska wysłuchała ich podczas pobytu w New Delhi i Bangalore. Imprezy zostały zorganizowane dzięki współpracy z Ambasadą Polską w Indiach.

***

Podczas wizyty do Indii wiceministrowi Adamowi Szejnfeldowi towarzyszyli także podsekretarz stanu w MSP Krzysztof H. Łukaszewicz, podsekretarz stanu w MRiRW Marian Zalewski oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów oraz PAIiIZ

W 2007 r. wartość obrotów handlowych Polski i Indii przekroczyła 800 mln dol. Eksport z naszego kraju do Indii wyniósł 162, 10 mln dol. Z kolei import osiągnął wartość 669, 70 mln dol.

Do Indii eksportujemy głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego, hutniczego, chemicznego i farmaceutycznego. Natomiast do Polski sprowadzamy produkty tekstylne, herbatę i przyprawy oraz farmaceutykę i chemię. Pozytywnym i nowym zjawiskiem jest rozwijający się proces wzajemnych inwestycji przedsiębiorców w obu krajach.

W Indiach działają m.in. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO) i Can-Pack, produkujący opakowania metalowe. Natomiast na polskim rynku swoje firmy ulokowały m.in. Arcelor Mittal (Dąbrowa Górnicza), Videocon (Piaseczno) czy WIPRO, TATA i TCS reprezentujące sektor informatyczny.

4 czerwiec 2008r.

Jestem misjonarzem

Rozmowy o gospodarce i infrastrukturze, o innowacji, rozwoju edukacji i sytuacji w górnictwa miedzi, dyskusje o inwestycjach zagranicznych, a także tych związanych z organizacją EURO 2012 – to tylko niektóre z tematów które poruszone zostały podczas cyklu spotkań, jakie w dniu 2 czerwca br. wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld odbył we Wrocławiu. W katalogu tematów nie zabrakło także debat na temat polskiego systemu prawa i potrzeb jego zmiany.

Spotkanie ze studentami – Jestem misjonarzem. Jeżdżę po Polsce i głoszę potrzebę zmiany doktryny polskiego prawa – tak zaczął swoje wystąpienie minister Adam Szejnfeld na spotkaniu ze studentami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas spotkania minister zapoznał zebranych ze swoją ideą zmiany doktryny ale też i przepisów prawa w taki sposób, by wprowadzić do systemu zasadę zaufania państwa do obywateli. Częścią realizacji tej idei ma być wprowadzenie również zasady domniemania uczciwości do wszystkich dziedzin prawa, w tym prawa podatkowego, na wzór domniemania niewinności w prawie karnym. Prawo powinno być tworzone poprzez pryzmat potrzeb i oczekiwań ludzi uczciwych, a nie poprzez postrzeganie zachowań ludzi nieuczciwych. Dla tych ostatnich nie paragraf, nie norma prawna jest potrzebna ale sprawne i skuteczne organa ścigania – mówił minister Szejnfeld. Na spotkaniu obecni byli także studenci ekonomi, rozmawiano więc także i na inne tematy. Na przykład o sensowności i celowości wprowadzenia w Polsce podatku liniowego, czy też o wprowadzeniu wspólnej waluty.

Przedsiębiorstwo Funam – W programie wizyty na Dolnym Śląsku nie mogło zabraknąć odwiedzin w miejscowym przedsiębiorstwie. Tym razem minister Adam Szejnfeld odwiedził średnią firmę, przedsiębiorstwo Funam SP. z o.o. zatrudniające ok. 100 osób. Podczas rozmowy przedstawiciele zarządu przedstawili ministrowi bogaty zakres działania przedsiębiorstwa. Należy wspomnieć, iż firma bazuje w 100% na kapitale polskim i prowadzi działalność gospodarczą w obszarze szeroko pojętej problematyki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem technologii uzdatniania wody. Wiele czasu poświecono problematyce prawa zamówień publicznych oraz systemowi wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Po zakończeniu spotkania z władzami firmy, wiceminister Adam Szejnfeld zwiedzał biurowiec oraz hale produkcyjne firmy. Rozmawiał także z pracownikami oraz osobiście mógł przekonać się jak wygląda produkcja części do budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody dla celów komunalnych, basenowych jak i przemysłowych.

Spotkanie z gronem profesorskim – Spotkanie z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Leszkiem Pacholskim stanowiło doskonałą okazję do podsumowania osiągnięć i sukcesów ustępującego rektora, ale głównym tematem były sprawy wykorzystywania wiedzy naukowej na rzecz gospodarki. Minister Szejnfeld podziękował prof. Pacholskiemu za jego pracę i zaangażowanie w rozwój i ciągłe podnoszenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu oraz dbanie o wysoki poziom nauczania. Dziś, gdy Wrocław stara się o utworzenie na jego terenie Europejskiego Instytutu Innowacji Technologii, szczególne ważne jest utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia, w obecnych czasach bowiem inwestycja w wiedzę ma podstawowe znaczenia dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego – mówił minister na spotkaniu z rektorem. Gospodarka oparta na wiedzy, nowe techniki i technologie, przenoszenie wyników badań naukowych z uczelni wyższych oraz jednostek badawczo-rozwojowych były natomiast przedmiotem rozmów z naukowcami Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. Tadeuszem Więckowskim oraz prof. dr hab. Edwardem Chlebusiem. Nie tylko zagadnienia ogólnej wagi ale także konkretne przedsięwzięcia były przedmiotem dyskusji, np. sprawy związane z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki, czy też koncepcja Polskiej Platformy Technologicznej w zakresie Produkcji Maszyn i Urządzeń (PMU).

Spotkanie z wojewodą i marszałkiem – Wojewoda Rafał Jurkowlaniec i marszałek Marek Łapiński rozmawiali z ministrem Szejnfeldem głownie o problemach komunikacyjnych województwa dolnośląskiego oraz potrzebach związanych z rozwojem przedsiębiorczości. Stan infrastruktury drogowej województwa jest w fazie intensywnej rozbudowy i modernizacji przed EURO 2012. Nie mniej ważnym tematem była sprawa rozbudowy regionalnego lotniska. Dużo miejsca poświęcono rozmowom na temat największej spółki regionu KGHM Miedź i jej planom rozwojowym na przyszłość. Podczas rozmów poruszano również kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym województwa oraz sytuacją ekonomiczną jego mieszkańców.

Spotkanie z przedsiębiorcami – Tematy związane z energetyką, górnictwem węgla brunatnego, rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, inwestycjami koniecznymi do realizacji w ramach organizacji EURO 2012, były przedmiotem spotkanie wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z członkami Izb Gospodarczych, BCC i innych organizacji gospodarczych z terenu województwa dolnośląskiego. „W Ministerstwie Gospodarki na etapie końcowym są prace nad nową ustawą o partnerstwie publiczno – prywatnym. Na początku prac przygotowawczych nowego projektu ustawy, zwróciłem się na piśmie do wszystkich marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów z prośbą o przesłanie propozycji, które ich zadaniem urealniłyby koncepcję PPP w Polsce. Do ministerstwa spłynęły setki pism, których treść, po wnikliwej analizie znajdzie odzwierciedlenie w przygotowywanym projekcie. Chciałbym, aby Wrocław, jako jeden z organizatorów EURO 2012, mógł w przyszłości skorzystać z nowej formuły PPP” – mówił podczas spotkania wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Adam Szejnfeld w swoim wystąpieniu odniósł się również do przygotowywanych zmian w prawie gospodarczym oraz mówił o przygotowywanym w resorcie programie dla sektora energetycznego.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej – Podczas spotkanie z prezesem zarządu Tomaszem Tykierko, wiceminister Adam Szejnfeld rozmawiał o przyszłości polskiej gospodarki w kontekście współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność na terenem regionu dolnośląskiego oraz problemów z tym związanych. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, parafrazując to znane przysłowie można powiedzieć współpraca gospodarcza pozwala na osiąganie większych zysków i satysfakcji z prowadzonego biznesu, natomiast działanie w pojedynkę jest bardziej ryzykowne i nie zawsze daje nadzieję na optymalne zyski. Cieszę się, że w województwie dolnośląskim działa agencja zajmująca się wspieraniem rozwoju strefy gospodarczej” – mówił minister Adam Szejnfeld

Spotkanie z PO – cykl spotkań we Wrocławiu zakończyło zebranie z członkami Platformy Obywatelskiej Regionu Dolnośląskiego. W trakcie spotkania omawiano sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą kraju oraz Regionu. Nie zabrakło również rozmów o efektach półrocznych rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL, a także planach na kolejne miesiące i lata.

2 czerwiec 2008r.

Energetyczni żebracy

- Lata zaniechań poprzednich rządów pozostawiły nam energetykę, w tym przede wszystkim elektroenergetykę, w opłakanym stanie. Dekapitalizacja mocy wytwórczych i przesyłu połączone z ograniczonością zasobów oraz aktualnym wzrostem cen nośników energii na świecie powodują, iż rząd podchodzi do problemów sektora ze szczególną uwagą – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas V Kongresu Nowego Przemysłu, który odbył się 2 czerwca br. w Warszawie.

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030r.”. Określa on główne cele i kierunki działań państwa w obszarze gospodarki paliwowo-energetycznej. Wiceminister Szejnfeld do najważniejszych zadań w tej dziedzinie zaliczył m.in. transformację własnościową spółek sektora energetycznego, stworzenie nowoczesnych rozwiązań dotyczących państwowego regulatora w sektorze oraz ograniczenie barier inwestycyjnych. Wspólnie z przedstawicielami innych resortów prowadzę rozmowy dotyczące przygotowania koncepcji rozwiązań prawnych w tych kwestiach, które powinny zakończyć się stworzeniem ustawy o inwestycjach liniowych – powiedział.

Wiceminister Szejnfeld zwrócił również uwagę, że dotychczasowe akty prawne regulujące sytuację rynku energetycznego w naszym kraju nie uwzględniały wielu zmian związanych np. ze wzrostem cen energii na świecie czy nowym pakietem klimatycznym, w tym problematyką emisji CO2. – Przygotowując nowe rozwiązania musimy dostosować je do potrzeb i wyzwań, jakie dzisiaj stoją przed elektroenergetyką – powiedział. – Liczymy też na wskazówki samych przedsiębiorców, którzy najlepiej znają specyfikę własnej branży – dodał wiceminister.

Zdaniem wiceszefa resortu gospodarki, w celu zapewnienia nowych mocy wytwórczych, już dzisiaj należy przygotowywać procesy inwestycyjne, ale nie tylko w elektroenergetyce. – Przedsiębiorstwa energetyczne muszą walczyć o dostęp do złóż. Dotyczy to nie tylko ropy i gazu, ale także węgla. Nowych inwestycji w moce wydobywcze potrzebuje więc również polskie górnictwo. I tu potrzebne są także procesy prywatyzacyjne dające kapitał na nowe inwestycje. W przeciwnym razie w dalekiej przyszłości polskie firmy byłyby energetycznymi żebrakami – podkreślił minister odnosząc się do problematyki dostępu do zasobów surowców energetycznych w kraju i za granicą.

***

Po zakończeniu prac w resorcie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” będzie poddana konsultacjom społecznym oraz uzgodnieniom międzyresortowym. Dokument ma być rozpatrzony przez Radę Ministrów do końca bieżącego roku.

Kongres Nowego Przemysłu odbył się już po raz piąty. Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca miesięcznika „Nowy Przemysł”.

1 czerwiec 2008r.

Sukces nagrodzony

VIII Europejski Piknik Akademii Polskiego Sukcesu działającej przy Stowarzyszeniu Polski Klub Biznesu, był okazją do spotkania ludzi biznesu, polityki, mediów, samorządu, nauki, kultury, sztuki i sportu. Spotkanie to oprócz charakteru oficjalnego związanego z przyznaniem medali Akademii Polskiego Sukcesu ludziom o niepodważalnych dokonaniach w dziedzinach życia ich aktywności, było też okazją do integracji, spotkań, rozmów i zabawy. Minister Adam Szejnfeld, laureat złotego medalu Akademii w jednej z poprzednich edycji, dzisiaj jako główny i honorowy gość letniej gali, wręczał medale i wyróżnienia.

Medalami uhonorowani zostali:

Złote

1. Anna Streżyńska – Prezes – Urzędu Komunikacji Elektronicznej – za upór i konsekwencję w obronie praw konsumenckich i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w telekomunikacji.

2. Andrzej Strejlau – trener piłkarski, działacz PZPN – za wieloletnie osiągnięcia w pracy trenerskiej i wybitny wkład w rozwój piłki nożnej w Polsce

3. Beata Pawlikowska – dziennikarka, podróżniczka – za ukazywanie innym drogi do spełniania marzeń

4. SE-MA-FOR Produkcja Filmowa Poland – za światowe osiągnięcia w produkcji filmów animowanych i promocję Polski w świecie odbierał Prezes Zbigniew Żmudzki

5. Olympic Casino Poland – za znaczące działania wspierające polski sport olimpijski odbierał Prezes Cezary Gizka

6. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – za konsekwentne działania na mazowieckim rynku pracy odbierał Dyrektor Aleksander Kornatowski

7. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. – za wieloletnie osiągnięcia w edukacji i kształtowaniu zainteresowań dzieci i młodzieży odbierał Prezes Krzysztof Markowski

8. Art Metal Sp.j Firma Produkcyjno-Handlowa – za nowatorskie kształtowanie wzorów małej architektury i wysoką jakośc produkcji odbierała Prezes Jolanta Dobrodziej

9. Natalia Gold – za wysoki poziom wyrobów i podtrzymanie tradycji polskiego rzemiosła jubilerskiego odbierał Prezes Józef Czerniejewski

10. Kastor S.A. – za bogata ofertę i kreatywnośc w tworzeniu nowych kolekcji koszul odbierał Prezes Ireneusz Krawczyk

Srebrne

1. PKO Bank Polski S.A. – za bogatą ofertę dla indywidualnych klientów odbierały Dyrektor Sprzedaży Iwona Kowalewska-Wojtala i Dyrektor Sprzedaży Magdalena Podgórzak

2. Piotr Pietkiewicz „Microsystem” – za wytrwałość w budowaniu firmy , solidność i wysoką jakość świadczonych usług poligraficznych

3. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie – za wysoką jakość produktów bankowych i społeczne działania na rzecz kultury w powiecie wołomińskim odbierali Członek Zarządu Anna Białek i Dyrektor Dariusz Kaźmierski

Brązowy

1. Fabryka Wyrobów Lnianych ŻYRARDÓW Sp. z o.o. – za wysoką jakośc produkcji i podtrzymywanie tradycji polskiego przemysłu lniarskiego odbierał Prezes – Mirosław Wacławek.

Akademia Polskiego Sukcesu jest rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu od osiemnastu lat. Dotychczas przyznała ponad ok. 300 brązowych, srebrnych i złotych medali tym, którzy osiągnęli sukces w biznesie, nauce, kulturze i sporcie. Przez osiem ostatnich lat Akademia potwierdzała, że Polaków stać na sukces w każdej dziedzinie i w najtrudniejszych warunkach.

30 maj 2008r.

Gospodarcze Święto Wielkopolski

Udział w otwarciu „Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, rozmowy o innowacyjności i perspektywie zrównoważonego rozwoju tej części kraju, otwarcie obchodów „Dnia Drukarza” oraz rozmowy o przyszłości lotnictwa cywilnego przy okazji „Krajowego Zlotu Samolotów AT AREO” były głównymi punktami pobytu wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w Pile. Obfity w uroczystości i spotkania dzień pozwolił także na rozmowy indywidualne z przedsiębiorcami, samorządowcami i mieszkańcami miasta i regionu.

Wielkopolska Wystawa Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Piła, miasto północnej Wielkopolski, stało się w ostatni majowy weekend pierwszym miastem targowym regionu. Potwierdzeniem tej tezy jest zorganizowana już po raz siódmy Wielkopolska Wystawa Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Impreza organizowana jest przez Pilską Izbę Gospodarczą, a honorowy patronat nad imprezą objął sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, poseł Adam Szejnfeld – w przeszłości pomysłodawca i współorganizator tej wielkopolskiej imprezy promującej aktywność małych firm. W bieżącym roku w wystawie udział wzięło 98 firm.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy, minister Szejnfeld, pogratulował organizatorom wzorowej organizacji, a wystawiającym się firmom życzył zawierania korzystnych kontraktów. Niezmiernie ciszy mnie fakt, iż na terenie północnej Wielkopolski tak prężnie działają i rozwijają się firmy, które nie tylko przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu, ale są również nienaganną wizytówką województwa w kraju i za granicą. Nagrody i statuetki im. Stanisława Staszica, jakie były wręczone z okazji Wystawy najlepszym przedsiębiorcom i działaczom gospodarczym świadczą, że i my, idąc w ślady największego pilanina, musimy starać się wyprzedzać nasze czasy budując markę o nazwie „Wielkopolska” – mówił w grodzie Staszica podczas uroczystego otwarcia targów minister Adam Szejnfeld.

Dzień Drukarza – „Stolica polskiej poligrafii” – tak często określa się Piłę i region północnej Wielkopolski. Tu bowiem mają swoją siedzibę jedne z największych drukarni w Polsce (np. Winkowski, Agora, Interak, Tonograf…). W regionie mieści się też bardzo wiele innych dużych, średnich i małych firm poligraficznych. To właśnie tu więc rokrocznie, w ostatnich dniach maja, obchodzone jest Święto Drukarza. W Pile przebieg uroczystości ma zawsze niezwykle podniosły, ale zarazem i rodzinny charakter. Na imprezy drukarzy przychodzą tysiące pracowników tej branży wraz ze swoimi najbliższymi. Minister Szejnfeld podczas swojego wystąpienia życzył wszystkim drukarzom dalszego doskonalenia tego starego, ale ciągle zmieniającego się i dostosowującego do oczekiwań rynku, kunsztu pracy.

Krajowy Zlot Samolotów AT AREO – Późnym popołudniem nad Piłą, jak za dawnych lat, pojawiła się chmura samolotów, które zmierzały na dawne lotnisko wojskowe, obecnie używane przez pilski aeroklub. Tak zaczął się krajowy zlot samolotów AT – AREO. Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld z zainteresowaniem podziwiał samoloty zarówno w powietrzu, jak i na ziemi oraz kunszt ich pilotów. Wziął także udział w spotkaniu z pilotami i działaczami aeroklubów. Rozmowy z lotnikami i pasjonatami lotnictwa poświęcone były przyszłości lotnisk lokalnych i regionalnych w Polsce oraz rozwojowi transportu lotniczego. Mówiono także o planach kształcenia pilotów w polskich szkołach i uczelniach. Samoloty AT AREO bowiem są samolotami szkoleniowymi. O ich możliwościach minister mógł się przekonać nie tylko podziwiając je z ziemi, ale też w powietrzu, bowiem odbył długi lot nad Piłą i okolicznymi terenami.

29 maj 2008r.

Ministerstwo Gospodarki – pół roku pracy (plik do pobrania: doc, zip)

21 ustaw dla przedsiębiorców

W ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” trwają prace nad 21 ustawami. Do tej pory grupa międzyresortowa pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda przygotowała 11 projektów. Ideą zmian inspirowanych przez MG jest tworzenie w Polsce prawa gospodarczego opartego na wolności i zachętach a nie na zakazach i karach.

Pierwszą ustawą przyjętą przez rząd w ramach Pakietu była nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rada Ministrów przyjęła projekt 5 lutego br. Najważniejsze ułatwienia dla przedsiębiorców to:

1. Zawieszenie działalności bez dodatkowych kosztów

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników będą mogli zawiesić swoją działalność gospodarczą na okres do 2 lat. W tym czasie nie będą musieli opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy oraz składać miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych VAT.

2. Wiążące interpretacje prawa – rozszerzenie przepisów i praw przedsiębiorców

Rozszerzenie wiążącej interpretacji prawa obejmie wszystkie daniny publiczne. Pozwoli to przedsiębiorcy zapytać właściwy organ, w jaki sposób ma zrealizować swój obowiązek prawny. Jeśli urząd w ciągu 30 dni nie odpowie na wniosek, będzie to równoznaczne z przyjęciem przez niego interpretacji przedstawionej przez przedsiębiorcę.

3. Niekompletne wnioski będą przyjmowane

Nowelizacja wprowadza zasadę, która uniemożliwi odmowę przez urząd przyjęcia niekompletnego wniosku. Dzięki temu urząd będzie musiał zacząć zajmować się sprawą – a po uzupełnieniu brakujących dokumentów – będzie ona mogła być znacznie szybciej załatwiona.

Ponadto rząd przyjął 5 lutego br. nowelizację ustawy o rachunkowości. Ułatwi ona małym i średnim przedsiębiorcom rozliczenia z fiskusem:

1. Pełna księgowość w małej firmie będzie wymagana dopiero od 1,2 mln euro obrotu, a nie od 800 tys. euro jak do tej pory.

Rada Ministrów zaakceptowała też 22 kwietnia br. proponowane przez MG zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Najważniejsze z nich to:

1. Ułatwienia w zakładaniu firm – niższy kapitał zakładowy

Obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do 5 tys. zł., a w spółkach akcyjnych do 100 tys. zł.

2. Zniesienie nakazu przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego

Nowelizacja znosi obowiązek przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne. Jest to obecnie wymagane w przypadku, gdy przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat osiągnęły wartość, która zobowiązuje firmę do prowadzenia ksiąg rachunkowych (800 tys. euro rocznie).

Z kolei 15 kwietnia br. rząd przyjął nowelizację Prawa dewizowego i Kodeksu cywilnego, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w związku z rosnącą siłą złotówki. Wprowadza ona:

Możliwość rozliczania się przedsiębiorców w walutach wymienialnych

Ułatwi to rozliczenia i przyczyni się do zmniejszenia ryzyka kursowego. Przedsiębiorcy nie będą przy tym musieli uzyskiwać zezwolenia Prezesa NBP.

Trzy ustawy Pakietu zostały już przyjęte przez Sejm:

• 11 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która m.in. poszerza zakres działań PARP w obszarze wdrażania funduszy unijnych.

• 5 lutego br. ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która m.in. podwyższa dotychczasowy limit obszarów stref do 20 ha.

• 25 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, która m.in. przewiduje zwiększenie możliwości wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych środkami prywatnymi, np. kredyt technologiczny, który będzie udzielany firmom przez banki komercyjne.

Międzyresortowy Zespół pod przewodnictwem wiceministra Szejnfelda wypracował też inne, rewolucyjne dla polskiego otoczenia gospodarczego propozycje zmian, które po niezbędnych uzgodnieniach i konsultacjach trafią pod obrady rządu:

Zmiany w skarbówce – nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa

1. Domniemanie uczciwości podatnika – zakłada m.in., że jeśli organ podatkowy będzie podejrzewał naruszenie prawa podatkowego, obywatel nie będzie zobowiązany do zapłaty spornego podatku, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja organu albo prawomocne orzeczenie sądu.

2. Kontrole podatkowe – na zasadach określonych w sdg
Zasady dotyczące kontroli podatników, określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przeniesione zostaną do Ordynacji podatkowej. Poza ściśle określonymi przypadkami, podatnik będzie musiał być informowany o kontroli podatkowej i jej zakresie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Mikroprzedsiębiorcy – bez konieczności posiadania dodatkowego konta na cele podatkowe

Zmiana Ordynacji spowoduje też, że najmniejsi przedsiębiorcy nie będą musieli już posiadać dodatkowego rachunku bankowego służącego do płacenia podatków.

Przygotowano także ustawę o praktykach absolwenckich, która ułatwi przyjmowanie absolwentów na praktyki zawodowe, a także stworzy spójne ramy prawne realizacji praktyk (projekt został uzgodniony na forum Komisji Trójstronnej).

Z kolei nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego wypracowana na forum Zespołu umożliwi wszczęcie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Upadłość – niższe koszty dla konsumentów

Projektowane przepisy gwarantują niższe koszty postępowań w przypadku osób fizycznych, np. opłata za wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wyniesie zaledwie 200 zł. (obecnie 1000 zł. w przypadku przedsiębiorców). Ponadto konsumenci mogą być zwolnieni z kosztów sądowych związanych ogłoszeniem upadłości.

Pozostałe nowelizacje wypracowane na forum Zespołu pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda to: zmiana ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, o izbach gospodarczych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz Kodeksu postępowania karnego.

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kolejne projekty ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce:

1. II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – m.in. wprowadzi tzw. jedno okienko oraz ograniczająca kontrole w firmach.

2. ustawa derogacyjna – uchyli przepisy, które nadmiernie krępują wolność gospodarczą i uprości prawo.

3. ustawa dereglamentacyjna – usunie z polskiego systemu prawa wszelkie zbędne zezwolenia i licencje.

4. ustawa konsolidująca kontrole – zlikwiduje zbędne instytucje kontrolne oraz skonsoliduje te, których kompetencje i zadania pokrywają się. Dzięki temu kontrole będą przeprowadzane w myśl jednolitych zasad.

5. ustawa o systemie promocji polskiej gospodarki – wzmocni konkurencyjność polskiej gospodarki poprzez poprawę jej wizerunku.

6. ustawa o kulturze oświadczeń – umożliwi w wybranych przypadkach składanie oświadczeń o spełnieniu określonego obowiązku zamiast zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych o jego spełnieniu.

Trwa redukcja obciążeń administracyjnych

Ministerstwo Gospodarki do 2010 r. zmniejszy o 25 proc. obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców. Działania MG ułatwią prowadzenie firmy i zlikwidują niepotrzebną biurokrację.

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, Rada Ministrów przyjęła 11 marca 2008 r. cel redukcji obciążeń w priorytetowych obszarach polskiego prawa. Redukcja obejmie następujące dziedziny prawa: środowisko, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zabezpieczenie społeczne, prawo działalności gospodarczej, prawo probiercze, usługi turystyczne, prawo pracy. Minister gospodarki wskaże w tych obszarach zidentyfikowane obciążenia administracyjne.

Do tej pory resort gospodarki zbadał łącznie 50 ustaw, w których zidentyfikowano ponad 700 obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorców.

Poszczególne resorty we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, przygotują plany redukcji obciążeń administracyjnych. W planach tych zostaną określone: skala i priorytety cięć dla aktów prawnych oraz propozycje pożądanych zmian (legislacyjnych lub innych). Następnie na podstawie przyjętych planów, resorty przygotują projekty aktów prawnych lub innych działań, które pozwolą osiągnąć zamierzony cel redukcji dla danego obszaru prawa.

W tym czasie poszczególne ministerstwa przygotują także założenia i przeprowadzą konsultacje społeczne. Efekt tych działań, w postaci zmian legislacyjnych i pozalegislacyjnych, powinien zostać wprowadzony w życie do końca IV kwartału 2010 r.

Wystartowały dotacje na innowacje

Ministerstwo Gospodarki przeznaczy 2,6 mld euro na wsparcie innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach. Ruszyły konkursy na dotacje w trzech działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ministerstwo Gospodarki stawia na innowacyjne inwestycje w sektorach nowoczesnych produktów i usług, a więc te o dużym znaczeniu dla gospodarki. Unijne pieniądze otrzymają te firmy, które w wymienionych obszarach stworzą najwięcej miejsc pracy.

Szansę na unijne wsparcie resort gospodarki daje także przedsiębiorstwom rozwijającym działalność badawczo-rozwojową, np. ubiegającym się o status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Na dofinansowanie mogą także liczyć firmy opracowujące i wdrażające wzory przemysłowe.

MG wspiera również MSP realizujące duże projekty inwestycyjne oparte na najnowszych rozwiązaniach technologicznych w produkcji i usługach. Unijna pomoc obejmie doradztwo i szkolenia niezbędne dla realizacji projektu.

Specjalne strefy – więcej zezwoleń, większa powierzchnia, więcej miejsc pracy

Rząd dokonuje zmian w granicach stref, nowelizuje ustawę – wszystko po to, by inwestorzy znaleźli idealne miejsca do lokowania swoich inwestycji.

5 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który następnie trafił do Sejmu. Rząd przewiduje, że ustawa wejdzie w życie w I połowie lipca br. Projekt przewiduje zwiększenie dotychczasowego łącznego limitu obszaru stref z 12 tys. do 20 tys. ha.

Niezależnie od nowelizacji ustawy rząd przez cały czas pracuje nad rozporządzeniami do obecnie obowiązującej ustawy, mającymi na celu włączanie w obszar stref kolejnych gruntów. Od początku 2008 r. Rada Ministrów dokonała zmian w granicach specjalnej strefy krakowskiej, katowickiej, legnickiej, pomorskiej i wałbrzyskiej. Łącznie włączono w granice stref powierzchnię 571,46 ha. Szacuje się, że wymienione zmiany granic pozwolą utworzyć w perspektywie 5 lat ok. 20,5 tys. nowych miejsc pracy/ Nakłady inwestorów powinny Wynieść ok. 7 mld zł. Rząd rozpoczął również procedury zmiany granic strefy: kostrzyńsko-słubickiej, tarnobrzeskiej, pomorskiej, słupskiej, wałbrzyskiej, katowickiej i łódzkiej.

Od początku 2008 r. Minister Gospodarki udzielił przedsiębiorcom 70 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych, stanowi to 35 proc. wszystkich zezwoleń wydanych w całym 2007 r. Przedsiębiorcy zadeklarowali w nich inwestycje szacowane na 5,3 mld zł i utworzenie 9,7 tys. miejsc pracy. Do największych należą projekty firm: Stora Enso Poland S.A. planowane nakłady inwestycyjne – 1,1 mld zł, Cadbury Wedel Sp. z o.o. – ok. 760 mln zł, EUROGLAS Polska Sp. z o.o. – ok. 720 mln zł.

Rozwój gospodarki elektronicznej

Wspieranie rozwoju elektronicznego handlu i usług oraz upowszechnianie podpisu elektronicznego to główne działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz elektronicznej gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało „Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2008-2010”. Ma on na celu stworzenie przyjaznego otoczenia dla handlu i biznesu elektronicznego oraz stymulowanie wzrostu zastosowań rozwiązań elektronicznych w działalności gospodarczej. Program po uzgodnieniach międzyresortowych zostanie przedłożony Radzie Ministrów.

W jego ramach resort gospodarki będzie m.in. wspierał tworzenie platform elektronicznych propagujących wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej przy zastosowaniu metod handlu elektronicznego. Szczególny nacisk będzie położony na działania o charakterze edukacyjnym (e-learning).

Resort propaguje również stosowanie podpisu elektronicznego i usuwa blokujące go bariery. W tym celu MG przygotowuje nowelizację ustawy o podpisie elektronicznym, która dostosuje przepisy do aktualnych uwarunkowań technicznych i oczekiwań rynku.
Resort zamierza wprowadzić m.in. pieczęć elektroniczną, czyli podpis o charakterze grupowym. Potrzebę takiego rozwiązania przedsiębiorcy zgłaszają od lat. Planowane jest również wprowadzenie prostego i taniego podpisu, który służyć będzie wyłącznie do autoryzacji kontaktów administracyjnych między obywatelem a urzędem.

Zgodnie z założeniami MG, bezpieczny podpis elektroniczny będzie narzędziem uniwersalnym, o szerokim spektrum zastosowań, zwłaszcza w procedurach transgranicznych. Obecnie stosuje się go przy wystawianiu faktur elektronicznych, składaniu deklaracji celnych i podatkowych oraz wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym a także przy zawieraniu umów. Liczba osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny systematycznie wzrasta. Aktualnie jest ich ponad 37 tys.

MG inicjuje też działania poszerzające wachlarz usług z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Od 1 maja br. urzędy administracji publicznej mają obowiązek przyjmować wszystkie wnioski i podania podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Od strony technicznej realizację tego umożliwia Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP przygotowana przez MSWiA.

Upowszechnienie stosowania narzędzi elektronicznych, w tym e-podpisu, a co za tym łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych umożliwia przygotowany przez MG dokument „Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”. Rada Ministrów przyjęła go 8 kwietnia br.

Rozwiązania elektroniczne zostaną wykorzystane również w ośrodkach zajmujących się informacją gospodarczą. MG planuje utworzyć bazę – Centralnej Informacji i Rejestracji Ewidencji Działalności Gospodarczej – która będzie kluczowym elementem realizacji idei tzw. „Zero Okienka” oraz systemu zwiększonego bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Resort planuje też wprowadzenie, w powiązaniu z programem 50+, bonów na zakup komputera dla osób, które go nie posiadają, a chcą się dokształcać i pozostać aktywne zawodowo. Kolejnym elementem wsparcia dla tych osób będą szkolenia z obsługi komputera.

MG chce też ułatwić przekazywanie komputerów niewykorzystywanych już w urzędach do instytucji, które ich potrzebują m.in. domów dziecka, szkół, ośrodków wychowawczych.

Ministerstwo Gospodarki wspiera także inwestycje w rozwój technologii internetowych w Polsce. Na wniosek Ministra Gospodarki Rada Ministrów przyjęła 15 kwietnia br. uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego wspierającego inwestycję firmy Google w Polsce. Firma zainwestuje 14,5 mln zł w ośrodek badawczo-rozwojowy w Krakowie oraz centrum operacyjne we Wrocławiu. Zatrudni w obu oddziałach 270 osób.

MG koordynuje realizację Strategii Lizbońskiej

Rząd zwiększa efektywność realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła 12 lutego br. uchwałę regulującą zakres działań ministra gospodarki, jako koordynatora procesu lizbońskiego w Polsce.

Ma to szczególne znaczenie ze względu na rozpoczynający się w 2008 r. następny etap realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz związane z tym prace nad Krajowym Programem Reform na lata 2008-2011 (KPR). Resort gospodarki przygotowuje ten dokument we współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi.

Głównym celem KPR jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienie Polakom wysokiego standardu życia. Reformy będą przeprowadzane w trzech obszarach: aktywne społeczeństwo, innowacyjna gospodarka, sprawne instytucje.

MG zaktualizowało także Dokument Implementacyjny KPR na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Rada Ministrów przyjęła go 6 maja br. Wprowadzone zmiany pozwolą zharmonizować założenia dokumentu z polityką obecnego rządu. Najważniejsze z nich dotyczą podjęcia prac legislacyjnych nad upraszczaniem prawa gospodarczego oraz przygotowania przyspieszeniem realizacji reformy emerytalnej.

Dialog społeczny oparty na zaufaniu

Pobudzanie aktywności zawodowej Polaków po pięćdziesiątce oraz reforma systemu płac w sferze budżetowej i sektorze przedsiębiorstw to główne tematy rozmów prowadzonych na forum Komisji Trójstronnej pod przewodnictwem wicepremiera Waldemara Pawlaka. Dzięki konkretnym propozycjom rządu oraz spokojnej i rzeczowej dyskusji, wypracowywane są rozwiązania zadowalające wszystkich jej uczestników.

Gabinet Donalda Tuska zaproponował swoim partnerom nowy model dialogu społecznego, polegający na stworzeniu szerokiej platformy wymiany poglądów na tematy dotyczące zarówno pracowników, jak i pracodawców. W tym celu skupił się na odbudowie zaufania między uczestnikami dialogu społecznego, które zostało poważnie nadszarpnięte przez decyzje poprzedniej ekipy.

Rząd przedstawił uczestnikom dialogu społecznego założenia programu „Solidarność pokoleń 50+”. Koncentruje się on na zachęcaniu do pozostania w zawodzie osób z wieloletnim doświadczeniem, które zbliżają się do końca kariery zawodowej lub osiągnęły wiek emerytalny. Wpisuje się ponadto w realizację przez Polskę Strategii Lizbońskiej, której jednym z założeń jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Prace Komisji Trójstronnej koncentrują się ponadto na poprawie warunków płacowych zarówno w sferze budżetowej, jak i w sektorze przedsiębiorstw. Działania rządu zmierzają również w stronę dostosowania do obecnych realiów wynagrodzeń pracowników służby zdrowia oraz lepszego wykorzystania środków przez NFZ.

Budujemy most energetyczny Polska-Litwa

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad poprawą funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w Polsce. Działania resortu doprowadziły do podpisania umowy o budowie mostu energetycznego między Polską a Litwą.

Ministrowie gospodarki Polski, Litwy, Łotwy i Estonii podpisali 4 lutego br. w Wilnie komunikat o współpracy energetycznej w regionie. W jego wyniku PSE-Operator SA i Lietuvos Energija AB zobowiązały się 12 lutego br. do utworzenia spółki odpowiedzialnej za przygotowanie projektu polsko-litewskiego mostu elektroenergetycznego, relacji Ełk-Alytus.

Spółka LitPol Link Sp. z o.o. została zawiązana 19 maja br. Jej zadaniem jest m.in. oszacowanie kosztów, przygotowanie sposobów finansowania budowy mostu oraz ustalenie przebiegu połączenia transgranicznego i wielkości przesyłu energii. Celem spółki jest także uzyskanie zezwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie to jest strategicznym projektem infrastrukturalnym i ma służyć obu krajom do zwiększenia ich bezpieczeństwa energetycznego oraz utworzenia jednolitego rynku energii w rejonie Morza Bałtyckiego.

Projekt budowy mostu elektroenergetycznego zakłada także udział strony polskiej w budowie elektrowni jądrowej na Litwie, która w znacznym stopniu zaspokoi potrzeby polskiego rynku energii elektrycznej.

Polska w Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Ministerstwo Gospodarki finalizuje proces akcesji Polski do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Pełnoprawnym członkiem Agencji staniemy się już w najbliższych miesiącach.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, w kwietniu br. dokumenty ratyfikacyjne zostały przesłane do Sejmu. Nad uchwaleniem ustawy ratyfikacyjnej posłowie będą głosować na posiedzeniu 28 maja.

Przynależność do MAE gwarantuje Polsce uzyskanie ze strony państw członkowskich wsparcia w sytuacji pojawienia się zakłóceń w dostawa ropy naftowej do naszego kraju. Jako członek MAE Polska w sytuacji kryzysowej będzie mogła korzystać ze wspólnych zapasów ropy. Łącznie jest to ok. 3,5 mld baryłek.

Nowe inwestycje w ramach offsetu

W wyniku podpisania nowych porozumień offsetowych powstaną w Polsce dwa wojskowe centra serwisowe. Pierwsze w Wojskowych Zakładach Łączności w Czernicy zajmie się serwisem m.in. systemów łączności firmy Harris. Drugie w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy będzie prowadzić najszerszy serwis samolotów F-16 w Europie.

Europejski przemysł kosmiczny otwarty dla polskich firm

Wsparcie finansowe MSP w ramach kontraktów na realizację innowacyjnych projektów oraz współpraca naukowa z europejskim przemysłem kosmicznym to najważniejsze efekty podpisania 29 kwietnia br. karty działań Programu o Europejskim Państwie Współpracującym (PECS) Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Dzięki programowi Polska stała się partnerem naukowym, technologicznym i przemysłowym dla członków ESA i krajów współpracujących z Agencją.

Teraz polscy przedsiębiorcy mogą docierać do zagranicznych odbiorców, zainteresowanych nowatorskimi rozwiązaniami w sektorze kosmicznym. Polskie MSP mogą również ubiegać się o kontrakty na realizację projektów ESA. Obecnie wnioski 15 polskich podmiotów zostały zaakceptowane przez Agencję.

Współpraca z europejskimi partnerami dotyczy również telekomunikacji, geodezji czy meteorologii. Jednostki naukowo-badawcze mogą także brać udział w programach ESA dotyczących m.in. nawigacji satelitarnej oraz badań przestrzeni kosmicznej. Ponadto transfer nowoczesnych technologii może korzystnie wpłynąć na rozwój innowacyjności polskiej gospodarki.

Promocja gospodarcza i turystyczna Polski – EXPO 2008 Saragossa

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje udział Polski w Światowej Wystawie w Hiszpanii. Jest to doskonała okazja dla rozwoju polsko-hiszpańskich stosunków gospodarczych, a także szansa zaprezentowania Polski jako kraju nowoczesnego, interesującego pod względem gospodarczym, który jednocześnie dba o swoje dziedzictwo kulturalne.

Organizatorem i wykonawcą polskiej prezentacji w Saragossie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wystawa EXPO 2008 w Saragossie pod hasłem „Woda i zrównoważony rozwój” potrwa trzy miesiące. Dzień Polski przewidziany jest na 6 lipca br., podczas którego przedstawiony zostanie bogaty program kulturalny. Zaprezentują się również wybrane miasta i regiony m.in. Kraków i Małopolska, Poznań i Wielkopolska oraz Śląsk.

22 maj 2008r.

Małopolska – rozmowy o rozwoju

Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki złożył roboczą wizytę w Małopolsce. Rozmowy o systemie promocji polskiej gospodarki, ściąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wspieraniu rozwoju samorządów terytorialnych były przedmiotem rozmów w Myślenicach. Infrastruktura, bezpieczeństwo i inwestycje w energetyce oraz odbiurokratyzowanie gospodarki stały się natomiast głównym przedmiotem rozmów w Krakowie. W dniu 20 maja br. minister Adam Szejnfeld spotkał się z wojewodą, samorządowcami, przedsiębiorcami i działaczami organizacji gospodarczych – polskich i zagranicznych.

Spotkania z samorządowcami – Swoją wizytę na Ziemi Małopolskiej wiceminister Adam Szejnfeld rozpoczął od spotkania z burmistrzem, przewodniczącym rady miasta oraz radnymi Myślenic. W trakcie spotkania rozmawiano o potrzebach i oczekiwaniach samorządów. Postępująca decentralizacja kraju nakłada na samorządy, nie tylko wojewódzkie, nowe zadania i obowiązki, dlatego niezwykle ważne jest, aby wsłuchiwać się w głosy samorządowców i starać się wspierać, szczególnie mniejsze jednostki, samorządowe. Burmistrz przedstawił wiceministrowi stan funkcjonowania przedsiębiorczości na terenie jego gminy. Głównym tematem jednak stały się plany gminy i powiatu związane z rozwojem inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej, będącej oddziałem Katowickiej SSE, którą kilka tygodni temu wizytował minister Szejnfeld przebywając w Katowicach i Gliwicach.

Specjalna strefa ekonomiczna w Myślenicach – Po spotkaniu z samorządowcami minister Adam Szejnfeld pojechał na tereny oddziału katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie zwiedził m.in. zakład firmy Cooper Standard Automotive. Firma Cooper jest wiodącym na świecie producentem uszczelnień do karoserii samochodowych. Główna siedziba firmy znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w Novi. W sumie Cooper Standard Automotive zatrudnia ponad 20 tys. pracowników w 47 zakładach produkcyjnych na całym świecie. W Myślenicach zatrudnienie znalazło ok. 250 osób. Wytwarzane produkty są dostarczane w większości bezpośrednio do fabryk czołowych producentów samochodów. Fabryka produkuje uszczelnia m.in. dla takich marek, jak Volkswagen, Fiat, Opel, Saab, Suzuki, Volvo, Jaguar, Ford, Mazda. Wiceminister Adam Szejnfeld miał okazję nie tylko rozmowy z zarządem spółki i zapoznania się z jej planami rozwoju na przyszłość, ale też produkcją bezpośrednio na liniach technologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż maszyny, które wykorzystywane są do produkcji uszczelnień, zostały zaprojektowane i wykonane przez polskich inżynierów. To jeden z priorytetów obecnego prezesa firmy – zakupy i zlecenia w Polsce.

Spotkanie z wojewodą – Wojewoda Jerzy Miller rozmawiał z ministrem Szejnfeldem głownie o problemach komunikacyjnych województwa małopolskiego oraz potrzebach związanych z rozwojem przedsiębiorczości. Stan infrastruktury drogowej województwa jest w fazie intensywnej rozbudowy, prace na słynnej zakopiance trwają, mimo iż towarzyszą im spore problemy związane z wykupem nieruchomości położonych na gruntach zaplanowanej inwestycji. Wojewoda zapoznał również ministra z pomysłem i staraniem się Krakowa o odbywanie meczów, które rozegrane zostaną w ramach EURO 2012. Obaj panowie wzięli udział także w spotkaniu z przedsiębiorcami Małopolski.

Spotkanie z przedsiębiorcami – Małopolska Loża BCC, Małopolski Związek Pracodawców Prywatnych, Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Studenckie Forum BCC w Krakowie, byli gospodarzami spotkania przedsiębiorców z wiceministrem gospodarki Adam Szejnfeldem. Spotkanie pozwoliło jego uczestnikom na wysłuchanie prelekcji dotyczącej barier rozwoju gospodarki i możliwości ich zniesienia przez wdrożenie w życie zapisów z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Przygotowany w ministerstwie gospodarki pakiet, składający się z 21 projektów nowelizacji ustaw, jest długo oczekiwanym planem reformy polskiego prawa gospodarczego. Już dziś w resorcie trwają prace nad II częścią pakietu. „Jeżdżąc po kraju spotykam się z wieloma głosami pozytywnego odbioru zmian, jakie zaproponowałem w pakiecie. Jestem przekonany, iż uporządkowanie i usystematyzowanie polskiego prawa gospodarczego zapewnieni stabilności i pewności prowadzenia biznesów w Polsce. To właśnie stabilność prawa jest wskazywane przez samych zainteresowanych, jako czynnik mogący w sposób najmocniejszy przyczynić się do wzrostu aktywności gospodarczej przedsiębiorców” – mówił podczas spotkania Adama Szejnfeld.

Amerykańska Izba Handlowa – Bezpieczeństwo energetyczne oraz inwestycje w elektroenergetyce były głównymi tematami spotkania ministra Szejnfelda z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Amerykańskiej Izbie. W Polsce mamy do wykonania wielki skok w sektorze energetycznym wynikający z inwestycyjnych zaniechań dziesiątek ostatnich lat. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną powinniśmy w Polsce oddawać do użytku 2 nowoczesne bloki energetyczne rocznie. Oprócz problemów wynikających z posiadania przestarzałych elektrowni, kolejną kwestią jest sprawa linii przesyłowych, które w 70% są zdekapitalizowane – mówił wiceminister Adam Szejnfeld. Na spotkaniu z Amerykańska Izbą minister podkreślił również konieczność budowania mostów energetycznych, które w obecnych czasach są niezwykle potrzebne, mogą bowiem służyć do zakupu ale również i sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. Wiceminister gospodarki zachęcała członków Izby do inwestowania w Polsce oraz nawiązywania kontaktów biznesowych z polskimi przedsiębiorcami tu w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych. Minister zapoznał również członków Izby z aktualnym stanem prac nad „Pakietem na rzecz przedsiębiorczości”

Spotkanie z PO – Wizytę w Krakowie zakończyło spotkanie z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej RP. W trakcie spotkania omawiano sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą kraju i regionu Małopolski. Minister Szejnfeld zapoznał również członków PO z aktualnym stanem prac w resorcie: w chwili obecnej w resorcie gospodarki trwają prace, które doprowadzą do wdrożenia w Polsce stabilnych i przejrzystych regulacji gospodarczych znoszących bariery rozwoju gospodarki. W trakcie spotkania rozmawiano również o efektach półrocznych rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, a także planach na kolejne miesiące.

19 maj 2008r.

Rzeszów – wizyta ministra Szejnfelda

„Gospodarka innowacyjna, energetyka, specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne i klastry oraz deregulacja prawa gospodarczego, ale także polityka rozwoju, w tym infrastruktura drogowa i lotnicza, wykorzystanie środków unijnych… to główne tematy rozmów podczas spotkań i zebrań, jakie odbył w dniu 19 maja br. na Podkarpaciu wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Asseco Poland S.A., Zelmer S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. to firmy, które odwiedził w Rzeszowie minister Szejnfeld. Minister spotkał się i rozmawiał także z prezesami wielu innych firm Podkarpacia, m.in.: WSK „PZL-Rzeszów” S.A., „Specjał” Grupa Kapitałowa sp. z o.o., Marma, czy Transsystem S.A.. Spotkania z prezesami dwóch najbardziej znanych i rozpoznawalnych w kraju i w Europie polskich firm, jak Asseco, czy Zelmer były poświęcone nie tylko obecnej sytuacji tych przedsiębiorstw i ich planom na przyszłość, ale też tematowi wagi rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa dla jego wizerunku, prestiżu i przekładania się tych wartości na rozwój firm i ich pozycję konkurencyjną na rynku.

Asseco Poland. „Przestawienie wajchy polskiej gospodarki na gospodarkę opartą na wiedzy, na gospodarkę innowacyjną, inwestującą w nowe techniki i nowe technologie, to największe wyzwanie dla polityki obecnego rządu” – powiedział minister Adam Szejnfeld podczas spotkania z prezesem Asseco Poland S.A. – dr Adamem Góralem. Adam Szejnfeld rozmawiał z przedstawicielami zarządu Asseco o rozwoju w Polsce branży systemów informatycznych i oprogramowania, które jest później wykorzystywane w wielu sektorach gospodarczych. Przykład Asseco Poland pokazuje, iż dobry pomysł, wiedza i pracowitość mogą w stosunkowo niedługim czasie przynosić bardzo wymierne efekty. Jest to też ważne przesłanie i przykład zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w biznesie.

Zelmer. Podczas spotkania z zarządem Zelmera wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld zapoznał się z planami rozwoju firmy oraz dyskutował na temat zmieniających się trendów i oczekiwań klientów w wyborze produktów AGD. Omawiano również efekty przeprowadzonej prywatyzacji i jej pozytywnych skutków dla obecnej kondycji oraz przyszłości przedsiębiorstwa. Marka firmy Zelmer zdecydowanie umocniła się na polskim rynku, a w wielu segmentach produktów Zelmer stał się wręcz liderem w Polsce. Teraz realizowana jest polityka bodowy pozycji tej firmy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Klaster lotniczy. Jednym z ciekawszych tematów biznesowych rozmów ministra Szejnfelda, m.in. z Markiem Dareckim, prezesem WSK PZL Rzeszów, była kwestia już pięcioletniej działalności i sukcesów Klastra Lotniczego, jaki działa na Podkarpaciu. Klaster skupia 65 firm branży lotniczej, współpracujących na płaszczyźnie produkcyjnej, oświatowej, naukowej i promocyjnej.

Spotkanie z przedsiębiorcami – energetyka i deregulacja prawa gospodarczego zdominowały tematy rozmów z przedsiębiorcami, którego organizatorami były: Podkarpacka Loża BCC oraz Rzeszowska Izba Przemysłowo–Handlowa. Minister Adam Szejnfeld omawiał nie tylko projekty zawarte w tzw. “Pakiecie na rzecz przedsiębiorczości”, czyli nowe rozwiązania adresowane do przedsiębiorców. Nawiązywał również do potrzeb zmiany doktryny i filozofii tworzenia prawa w Polsce. W trakcie swojego wystąpienia wiceminister gospodarki podkreślił, że nowoczesne państwo musi opierać się na zaufaniu do swych obywateli, tworząc prawo dla uczciwych. „Domniemanie uczciwości powinno stać się kanonem doktryny prawa, i to nie tylko tego gospodarczego” – powiedział Adam Szejnfeld. Podczas swojego wystąpienia minister Szejnfeld wiele uwagi poświęcił również innym sektorom i branżom, np. problematyce elektroenergetyki, przemysłowi hutniczemu i lotniczemu oraz perspektywom rozwoju firm innowacyjnych w regionie podkarpackim. Omawiano także sytuację dotyczącą Huty Szkła w Krośnie.

Wojewoda Podkarpacki. Spotkania w Rzeszowie uzupełniły także rozmowy z panem Mirosławem Karapytą, wojewodą podkarpackim oraz z panią wicewojewodą Małgorzatą Chomicz. Rozmawiano o reformie administracyjnej kraju, o potrzebach inwestycyjnych w województwie, w tym o koniecznych inwestycjach w infrastrukturę drogową i lotniczą, a także o problemach społecznych występujących na terenie Podkarpacia.

Spotkanie z PO – cykl spotkań w Rzeszowie zakończyło zebranie z członkami Platformy Obywatelskiej Regionu Podkarpackiego. W trakcie spotkania omawiano sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą kraju oraz Regionu. Nie zabrakło również rozmów o efektach półrocznych rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL, a także planach na kolejne miesiące i lata.

17 maj 2008r.

Z Amerykanami o biznesie – wizyta wiceministra Szejnfelda w USA

Zwiększenie inwestycji amerykańskich w Polsce, korzystne warunki dla polonijnych przedsiębiorców, inwestowanie Polaków za oceanem, a także możliwość współpracy pomiędzy giełdami towarowymi w Warszawie i Chicago, to główne tematy poruszane podczas wizyty wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w USA. Przebywał on w Stanach w dniach 14-16 maja br.

Podczas pobytu w Chicago wiceszef Ministerstwa Gospodarki kilkakrotnie spotykał się z przedstawicielami polonijnego i amerykańskiego biznesu. Wziął udział m.in. w Amerykańsko-Polskim Forum Gospodarczym, podczas którego zachęcał polskich i amerykańskich przedsiębiorców do większej aktywności na naszym rynku. – Polska rozwija się bardzo dynamicznie. Swoje firmy lokują u nas Niemcy, Holendrzy oraz Francuzi – mówił wiceminister Szejnfeld. Dlaczego ma się opłacać inwestować w Polsce Europejczykom ale także inwestorom z Azji – Japończykom, Koreańczykom, Chińczykom i Hindusom, a nie na przykład Polakom z Ameryki – pytał retorycznie, zachęcając do robienia interesów w Polsce. Minister Szejnfeld przedstawiał również plany prywatyzacyjne oraz akty prawne zmniejszające biurokrację w Polsce. Nowa perspektywa finansowa, wielomiliardowe nakłady na rozwój infrastruktury, prywatyzacja przedsiębiorstw z udziałem własności skarbu państwa, deregulacja prawa gospodarczego, tworzenie systemu promocji polskiej gospodarki i wspierania przedsiębiorców w kraju i za granicą, to szansa dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w Polsce – przekonywał swoich rozmówców nie tylko na konferencjach biznesowych, ale także na spotkaniach z Polonią.

Nasz kraj oferuje wiele zachęt inwestycyjnych, stwarza też szanse rodakom z Ameryki – podkreślał wiceminister na spotkaniu z zarządem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Rozmawiając z prezesem Frankiem Spulą oracz członkami Zarządu Kongresu, minister zaprezentował plany polskiego rządu dotyczące nie tylko rozwoju gospodarki, ale także reformy administracji, oświaty i szkolnictwa wyższego, czy naprawy sytuacji w służbie zdrowia. Życie w Polsce ułatwiają kolejne rozwiązania, w tym ustawy mające zwiększyć pozytywną relację między administracją publiczną a obywatelami – mówił. Chcemy także stworzyć jak najlepsze warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej – dodał.

Jednym z ważnych punktów roboczej wizyty były rozmowy z przedstawicielami zarządu Giełdy Towarowej w Chicago. Jest to największa tego typu giełda na świecie. Zajmuje się obrotem zarówno towarami rolnymi, jak i skomplikowanymi instrumentami finansowymi oraz walutami. – Chciałbym, aby giełda w Chicago zaangażowała się we współpracę z giełdą warszawską, która powstała m.in. dzięki pomocy USA – zaznaczył minister Szejnfeld.

Adam Szejnfeld spotkał się również przedstawicielami władz stanowych i samorządowych. Z senatorem Danem Kotowski’m rozmawiał na temat systemów pomocy społecznej stosowanych w USA i w stanie Illinois oraz na temat możliwych działań wspierających Polonię w Chicago. Natomiast z panią Marią Papas, szefową instytucji skarbowej, rozmawiano na temat systemu podatkowego, w tym przede wszystkim podatku katastralnego obowiązującego w stanie Illinois, w ramach którego, tylko w powiecie chicagowskim, zbiera się ponad 80 miliardów dolarów rocznie przychodów.

***

Obroty handlowe Polski i USA systematycznie rosną. W 2007 r. osiągnęły wartość 5,5 mld dol. Eksport z naszego kraju do Stanów Zjednoczonych wyniósł 2,1 mld dol., podobnie jak w roku 2006. Z kolei import wzrósł o 24 proc. w porównaniu z 2006 r. i osiągnął wartość 3,4 mld dol. Stany Zjednoczone są piątym inwestorem na polskim rynku spośród wszystkich krajów świata.

W ciągu 11 miesięcy 2007 r. najwięcej wyeksportowaliśmy do Stanów Zjednoczonych mebli (168 mln dol.) oraz silników turboodrzutowych (91 mln dol.). Natomiast w polskim imporcie z USA dominowały samochody (174 mln dol.) oraz leki (117 mln dol.).

17 maj 2008r.

„Osobowość Roku 2008”

„OSOBOWOŚĆ ROKU 2008”, to tytuł, jaki otrzymał wiceminister gospodarki, poseł Adam Szejnfeld podczas Wielkiej Gali Wielkopolskiego Business Center Club. Tytuł i statuetkę laureatowi tegorocznego plebiscytu wręczyli: prof. zw. dr hab. Witold Jurek, rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Marek Goliszewski, prezes BCC w Warszawie, Szczepan Gawłowski, kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC w Poznaniu.

Bella Italia – pod takim hasłem odbyła się w tym roku Wielka Gala Wielkopolskiej Loży Business Center Club. Miejscem spotkania ponad 1.200 osób była okazała letnia rezydencja z XIX w. – Villa Mon Repos 1836 w Wojnowie, k/ Murowanej Gośliny.

Kluczowym punktem okazałej imprezy, było przyznanie zaszczytnego tytułu „Osobowość Roku 2008”, który decyzją Kapituły Tytułu Wielkopolskiej Loży BCC otrzymał wiceminister gospodarki, poseł Adam Szejnfeld. W laudacji, która uzasadniała przyznanie tego tytułu i stosownej statuetki wygłoszonej przez rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, pana prof. zw. dr hab. Witolda Jurka słyszeliśmy: „Adam Szejnfeld jest nie tylko prawnikiem ale również wybitnej klasy ekonomistą, jego dotychczasowa wieloletnia praca na rzecz przedsiębiorczości oraz zaangażowanie z jakim obecny minister, wcześniej poseł, zwalcza bariery rozwoju gospodarczego pozwala nam dziś bez wątpliwości wręczyć właśnie Adamowi Szejnfeldowi statuetkę i tytuł „Osobowości Roku 2008”. Uroczystość wręczenia statuetki była głównym punktem programu Wielkiej Gali BCC, a dokonana została przez Marka Goliszewskiego – prezesa BCC, Szczepana Gawłowskiego – kanclerza Loży Wielkopolskiej BCC oraz prof. Witolda Jurka, rektora AE w Poznaniu.

„Jest to dla mnie niezwykle cenne wyróżnienie, bowiem zostało przyznane przez środowisko przedsiębiorców i ludzi nauki. Bardzo serdecznie dziękuję za docenienie mojej codziennej pracy na rzecz wspierania i promowania rozwoju przedsiębiorczości” – mówił Adam Szejnfeld. “Waga tego tytułu nie zamyka się li tylko w kilogramach pięknej statuetki dokumentującej jego nadanie, ale też w odpowiedzialności, jaką nakłada na mnie Wysoka Kapituła. Ja tę odpowiedzialność przyjmuję deklarując dalszą pracę na rzecz polskiej gospodarki” – dodał Adam Szejnfeld kończąc swoje wystąpienie.

Gala była także doskonałą okazją do rozmów oraz wymiany poglądów na tematy ekonomii i gospodarki z licznie przybyłymi ludźmi m.in. świata biznesu, finansów, nauki i mediów.

11 maj 2008r.

Wielkopolska w Pile

W miniony weekend władze Wielkopolskiej PO obradowały na posiedzeniu wyjazdowym w Pile. Był to pierwszy przypadek obrad Rady poza Poznaniem. Taka zasada ma być kontynuowana także i w przyszłości. Ciała statutowe w postaci Zarządu PO i Rady Regionu PO, co jakiś czas mają obradować w subregionach Wielkopolski i zapoznawać się ze specyfiką tych terenów.

Pierwszy dzień wyjazdowego posiedzenia w Pile odbył się pod hasłem „Uroki północnej Wielkopolski” i połączony został z prezentacją walorów turystycznych Wielopolski Północnej. Gościom Ziemi Pilskiej zaprezentowano pilską przyrodę w naturze organizując spływ kajakowy rzeką Rurzyca, która należy do jednej z najpiękniejszych w Polsce. Ten szlak wodny jest znany nie tylko z uroków natury, jakie można podziwiać po drodze, ale też i z tego, że tą rzeką pływał na kajakach także Ojciec Święty, papież Jan Paweł II. Uczestnicy wyjazdu byli pod wrażeniem trasy, a promocja tej rzeki i jej uroków na pewno przyczyni się do częstszych spotkań na niej i w przyszłości. W spływie udział wzięli również obecni na wyjeździe członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Wodnych i Szlaków Wodnych. Zadaniem zespołu jest promowanie istniejących szlaków i działanie na rzecz tworzenia nowych dróg wodnych.

Merytoryczna część Rady Regionu Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce, odbyła się następnego dnia, tj. 11 maja br. w Hotelu Gromada w Pile. Przebiegała ona pod znakiem tematów: energetyka i bezpieczeństwo energetyczne kraju, gospodarka i deregulacja prawa gospodarczego, infrastruktura, w tym budowa dróg i autostrad, reforma administracji publicznej – państwowej i samorządowej, służba zdrowia, edukacja i kształcenie ustawiczne, rozwój regionalny i wykorzystanie funduszy europejskich. Wiele miejsca w tych sprawach poświęcano nie tylko aspektom krajowym ale też regionalnym. Omawiano oczywiście także i sprawy polityczne, sytuację w koalicji PO-PSL oraz sprawy wewnętrzne PO w Wielkopolsce. Posiedzenie było otwarte dla mediów. Głos w debacie zajmowali m.in. Waldy Dzikowski, przewodniczący PO w Wielkopolsce, Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki, Rafał Grupiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Florek, wojewoda wielkopolski, Marek Woźniak, marszałek wielkopolski, posłowie, senatorowie oraz członkowie Rady Regionu PO.

W trakcie obrad, członkowie Rady Regionu przyjęli trzy uchwały. Pierwsza dotyczy zasięgu sygnału Regionalnego Oddziału Telewizji Polskiej w Poznaniu. Od wielu już lat ludzie PO apelują bowiem o podjęcie działań mających na celu umożliwienie pełnego dostępu do programów regionalnych przez wszystkich mieszkańców Wielkopolski. Kolejna uchwała odnosi się do Święta Strażaków i 25-tych Spotkań Góreckich OSP. Członkowie Rady Regionu Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce oddali hołd i podziękowali za codzienną służbę, zaangażowanie i odpowiedzialność, z jaką strażacy walczą o nasze zdrowie, życie i mienie. Trzecia uchwała dotyczy rozwoju dróg i szlaków wodnych w Wielkopolsce i Polsce.

Poniżej przedstawione są pełne treści uchwał:

Uchwała
Rady Regionu Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce
z dnia 11 maja 2008 r.
w sprawie zasięgu sygnału Regionalnego Oddziału Telewizji Polskiej w Poznaniu

Z początkiem 1999 roku weszła w życie reforma podziału administracyjnego kraju. Po wielu, wielu latach ziemia pilska, kaliska, leszczyńska, konińska wraz z Poznaniem ponownie stały się wspólnym regionem, tworząc województwo wielkopolskie. Niestety, utworzyliśmy wspólne, lecz niejednolite i niejednorodne województwo i trudno się dziwić. Po ćwierćwieczu odrębnego istnienia pięciu byłych województw wielkopolskich trudno w kilka lat odtworzyć więzi społeczne, kulturalne czy gospodarcze. Jednym z najważniejszych, żeby nie powiedzieć głównych sojuszników i narzędzi, które mogłyby sprzyjać i służyć temu bardzo ważnemu zadaniu są media, w tym przede wszystkim media publiczne, z Telewizją Polską na czele.

Mimo trwającej w Polsce debaty nad zasadnością utrzymania w mocy opłaty abonamentowej, nie każdy płacący ten podatek ma równy dostęp do oferty Telewizji Polskiej, Oddział Regionalny w Poznaniu. W minionym tygodniu Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, zwalniających z obowiązku płacenia emerytów, rencistów oraz osoby bezrobotne. W przypadku północnej Wielkopolski i wielu innych powiatów Wielkopolski wydaje się nieuzasadnione w ogóle pobieranie opłat abonamentowych, bowiem do mieszkańców tych ziem nie dociera sygnał telewizji regionalnej.

Platforma Obywatelska w Wielkopolsce zwraca się do Prezesa Telewizji Publicznej
o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu umożliwienie pełnego dostępu do programu regionalnego wszystkim mieszkańcom województwa wielkopolskiego.

Uchwała
Rady Regionu Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce
z dnia 11 maja 2008 r.
w sprawie Święta Strażaka

Nawiązując do minionego Święta Strażaka oraz 25–tych Spotkań Góreckich Ochotniczych Straży Pożarnych, będących obchodami Święta Strażaka w północnej Wielkopolsce, Platforma Obywatelska w Wielkopolsce składa hołd i podziękowanie wszystkim strażakom, za codzienną służbę zaangażowanie i odpowiedzialność, z jaką walczą o nasze zdrowie, życie i mienie podczas wykonywania swojej wysoce niebezpiecznej pracy.

Członkowie Platformy Obywatelskiej wyrażają przekonanie, iż przygotowywana
z ich inicjatywy nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, a strażakom ochotnikom zapewni godziwy ekwiwalent za pracę.

Z okazji Święta Strażaków, Platforma Obywatelska w Wielkopolsce składa życzenia, aby każda rozpoczynana interwencja kończyła się bezpiecznie i z jak najlepszym skutkiem dla poszkodowanych przez żywioły i inne groźne przypadki losowe.

Uchwała
Rady Regionu Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce
z dnia 11 maja 2008 r.
w sprawie dróg wodnych w Polsce i w Wielkopolsce

Gospodarka wodna, budowa i odbudowa dróg i szlaków wodnych, hydroenergetyka, turystyka i wypoczynek na wodzie, to priorytety w Europie i na świecie, całkowicie zaniedbane w minionych latach w Polsce. Dlatego Wielkopolska Platforma Obywatelska z zadowoleniem odnotowuje powstanie w Sejmie i Senacie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej, zwłaszcza, ze jego działalność zainicjowali parlamentarzyści wielkopolscy.

Nadrzędnym celem Zespołu jest wprowadzenie ułatwień legislacyjnych w zakresie uprawiania turystyki wodnej oraz inwestowania w drogi wodne, transport i turystykę wodną, jak również produkcję jednostek pływających. „Zespól Wodny” będzie dążył do popularyzacji żeglugi śródlądowej w Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności w Wielkopolsce. Wesprze również miejscowe samorządy w zakresie wykorzystywania funduszy UE do tworzenia, rozbudowywania i modernizacji dróg wodnych i turystyki wodnej w Wielkopolsce.

Platforma Obywatelska w Wielkopolsce mając na uwadze znaczenie jakie przywiązuje się do rozwoju tej branży w Europie i na świecie oraz jej wpływ na gospodarkę zwraca się do władz państwowych i samorządowych o podjęcie działań umożliwiających rozwój żeglugi śródlądowej, popularyzacji aktywnego wypoczynku na rzekach Polskich i w Wielkopolsce oraz promocji szlaków wodnych w kraju i za granicą.

10 maj 2008r.

Górka Klasztorna, Złotów i Piła

Święto Strażaków – W tegorocznym, jubileuszowym XXV Spotkaniu Góreckim organizowanym z okazji Dnia Strażaka udział wzięli wiceminister gospodarki, poseł Adam Szejnfeld oraz senator RP Piotr Głowski. Uroczystości odbywały się 10 maja br. w Górce Klasztornej koło Łobżenicy. W słowie skierowanym do druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z całej północnej Wielkopolski minister Adam Szejnfeld mówił: „Szanowne Druhne, szanowni Druhowie. W dniu waszego święta z szacunkiem składam ukłon przed Waszymi sztandarami i pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam, drodzy strażacy, za codzienną służbę, zaangażowanie i odpowiedzialność, z jaką walczycie o nasze zdrowie, życie i mienie podczas wykonywania swojej wysoce niebezpiecznej pracy. (…) Jestem przekonany, iż przygotowywana w Sejmie nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Waszej pracy oraz zapewni godziwy ekwiwalent za jej wykonywanie”.

Międzynarodowe Targi Agroturystyczne – Tego samego dnia wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld wziął udział w otwarciu IX Międzynarodowych Targów Agroturystycznych i VII Przeglądu Zespołów Folklorystycznych, jakie odbywały się w Złotowie. Rozwój turystyki, w tym agroturystyki, ma dla Polski duże znaczenie. Ta druga, to dziedzina interdyscyplinarna łączy bowiem w sobie biznes turystyczny, relaks i wypoczynek, wspieranie rolnictwa i ludzi żyjących na wsi oraz wzmacnia rozwój rzemiosła i usług na wsi – mówił Adam Szejnfeld. Ciągle rosnące zainteresowanie turystów z kraju i z zagranicy powoduje, iż rozwój tego sektora gospodarki musi iść w parze ze wzrastającym poziomem oczekiwań turystów. Przygotowywana pod moim kierownictwem ustawa o promocji polski i polskiej gospodarki, mam nadzieję, że przyczyni się również do utrwalenia znacznego napływu turystów do Polski, w tym do gospodarstw agroturystycznych – mówił podczas targów wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, były przewodniczący Stałej Podkomisji ds. Turystyki w Sejmie.

Podczas targów można było podziwiać m.in.: prezentacje rękodzielnicze oraz wspaniałe, bogate oferty agroturystyczne z regionu oraz całego kraju. Zaprezentowana została również kultura ludowa, folklor i rękodzieło z poszczególnych regionów Polski. Na wystawionych stoiskach prezentowano produkty lokalne m.in. wędliny, miód, napoje, wyroby z wikliny, rzeźby, wyroby z wosku, hafty regionalne, ceramika użytkowa. Targom towarzyszyły pokazy koni i ciągników, kiermasz zdrowej żywności, krzewów ozdobnych oraz narzędzi ogrodniczych.

9 maj 2008r.

Turniej o puchar Szejnfelda

Jak ważną dziedziną w integracji młodzieży i wielu różnych środowisk jest sport przekonać się można było podczas VIII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar ministra Adama Szejnfelda, który odbył się 9 maja w Szamocinie. Organizowane corocznie, już od 8 lat, zawody, których od początku patronem i fundatorem głównej nagrody jest poseł, dzisiaj już minister, Adam Szejnfeld, angażują coraz większą liczbę zawodników – piłkarzy w wieku gimnazjalnym. W tegorocznych zmaganiach walczyło osiem siedmioosobowych zespołów, z których trzy to drużyny z ośrodków szkoleniowo wychowawczych OHP z Szamocina, Próchnowa i Niechanowa. Gimnazjalistów natomiast reprezentowali uczniowie z Margonina, Wysokiej, Zacharzyna, Lipiej Góry i Szamocina.

W pięknej sportowej atmosferze i czystej walce uzyskano nie tylko sportowy sukces. Spełniono zamierzenia organizatorów, czyli Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie. Młodzież zyskała pewność i pokazała, że nie odróżnia się od swych rówieśników. Jest to cel także od wielu lat patronatu Adama Szejnfelda nad turniejem.

9 maj 2008r.

Wczoraj Tajlandia, dzisiaj Indonezja

Kraje Azji Południowo-Wschodniej najwyraźniej dostrzegają wzrastającą siłę polskiej gospodarki. Ostatnie dni bowiem, to wystawiennicze wydarzenia gospodarcze zorganizowane w Warszawie, przez Indonezję i Tajlandię.

- Cieszy mnie, że rząd indonezyjski uznał Polskę za atrakcyjne miejsce do zorganizowania swojej wystawy narodowej. Mam nadzieję, że dzięki niej gospodarcza współpraca polsko-indonezyjska będzie mogła wzrastać z korzyścią dla obu stron, a region Azji Południowo-Wschodniej stanie się dla nas jeszcze bardziej interesujący – powiedział wiceminister Adam Szejnfeld, podczas trzeciego dnia Indonezyjskich Targów Centralnej i Wschodniej Europy zorganizowanych w Warszawie.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda organizacja wystawy narodowej w Polsce świadczy o wadze, jaką do współpracy z Polską przywiązują władze Indonezji. Podczas rozmowy z ambasadorem Indonezji Hazairinem Pohanem minister Szejnfeld wyraził przekonanie, że organizacja Targów w Polsce przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i inwestycyjnych między oboma krajami.

W rozmowie ambasador Pohan podkreślił, że obecne Targi to największa, jak do tej pory, indonezyjska impreza wystawiennicza w Europie. – W jej organizację zaangażowanych zostało 9 ambasad Indonezji w Europie m.in. w Moskwie, Berlinie, Pradze i Budapeszcie. Całe przedsięwzięcie zostało poprzedzone ponad dwuletnimi przygotowaniami – poinformował.

Minister Szejnfeld w towarzystwie ambasadora zwiedził wystawę i zapoznał się z ofertą firm indonezyjskich biorących udział w targach. Odwiedził dział handlowy, sektor turystyczny oraz sektor w którym swoją ofertę prezentowali potencjalni inwestorzy indonezyjscy.

***

I Indonezyjskie Targi w Europie Środkowo-Wschodniej odbywają się w dniach 7–10 maja w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Skupiają ponad 100 wystawców, głównie z sektora usług. Polsko-indonezyjskie obroty handlowe wyniosły w 2007 r. 502,6 mln dolarów, w tym polski eksport – 90,3 mln dol. a import z Indonezji – 412,3 mln dol.

8 maj 2008r.

Tajlandia w Polsce

- Chcemy, aby Tajlandia odgrywała coraz większą rolę w międzynarodowych kontaktach gospodarczych Polski. Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwijaniem naszej współpracy handlowej ale także inwestycyjnej – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas ceremonii otwarcia pierwszej w Polsce wystawy „Tajlandia Expo 2008”, która odbyła się 8 maja br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Zdaniem wiceministra – stosunki polityczne i gospodarcze miedzy Królestwem Tajlandii oraz Polską są na bardzo dobrym poziomie, choć w zakresie wymiany handlowej potrzebne są działania zmierzające do zmniejszenia deficytu handlowego między naszymi krajami. Minister wyraził nadzieję – że tajlandzka wystawa przyczyni się do pogłębienia współpracy gospodarczej między oboma krajami.

W opinii wiceministra Szejnfelda, w zacieśnianiu współpracy mogą pomóc łączące Polskę i Tajlandię podobieństwa. – Nasze kraje dysponują cennymi zasobami naturalnymi i kapitałem ludzkim. W obu krajach dynamicznie rozwija się też przedsiębiorczość – dodał.

Sekretarz stanu w MG zwrócił uwagę na potrzebę dostosowania przepisów, które utrudniają dwustronną wymianę handlową. – Jesteśmy otwarci na wprowadzanie wszelkich uproszczeń, które usprawnią przepływ towarów miedzy naszymi krajami. Zachęcam też tajski kapitał do inwestycji w naszym kraju – zaznaczył.

Także Viroon Tejapaibul, wiceminister handlu Tajlandii, pozytywnie ocenił polsko-tajską współpracę gospodarczą i wyraził gotowość do jej dalszego wspierania. – Zamierzamy współpracować z Polską głównie w dziedzinie handlu i inwestycji oraz promocji turystyki – zapowiedział.

Zwrócił uwagę na korzystne położenie geograficzne naszego kraju w centrum Europy. – Polska stanowi naturalną pomost do nawiązania kontaktów gospodarczych z innymi krajami europejskimi, zwłaszcza z Europy Wschodniej – podkreślił wiceminister Tejapaibul.

Wystawa „Tajlandia Expo 2008” została zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich. Swoje towary i usługi zaprezentowało około 100 czołowych tajlandzkich firm. Wystawie towarzyszył bogaty program kulturalny prezentujący m.in. tradycyjną tajską kuchnię, taniec i muzykę oraz boks Muay Thai.

***

Obroty handlowe Polski z Tajlandią wyniosły w 2007 r. 629,3 mln dol., o 142,9 mln dol. więcej niż w roku poprzednim. Do Tajlandii wyeksportowaliśmy towary o łącznej wartości 71 mln dol., w tym głównie maszyny, urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty chemiczne, metale, kamienie szlachetne i półszlachetne, produkty pochodzenia zwierzęcego, pojazdy, samoloty. Z kolei wartość importu z Tajlandii to 558,3 mln dol. m.in. kauczuk i wyroby z kauczuku, materiały i wyroby włókiennicze oraz artykuły spożywcze.

8 maj 2008r.

Rzetelna informacja warunkiem bezpieczeństwa

- Przygotowywane przez Ministerstwo Gospodarki rozwiązania zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce. Będą temu służyć m.in. Centralna Informacja i Rejestracja Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz nowelizacja ustawy o Biurach Informacji Gospodarczej – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas debaty „Sprawdź bo stracisz!”, która odbyła się 8 maja br. w Warszawie w ramach I Forum Funduszy Europejskich.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, działalność ośrodków zajmujących się informacją gospodarczą jest istotna nie tylko dla instytucji kredytowych i finansowych, ale także dla przedsiębiorców. – Planowane utworzenie bazy – Centralnej Informacji i Rejestracji Ewidencji Działalności Gospodarczej – będzie kluczowym elementem nie tylko realizacji idei tzw. „Zero Okienka” ale także systemu zwiększonego bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – poinformował.

CIiREDG będzie nie tylko rejestrem firm, ale także źródłem informacji. – Z jej danych będzie mogła skorzystać każda firma i osoba poszukująca wiedzy o przedsiębiorcach, kontrahentach lub klientach – powiedział wiceminister Szejnfeld.

Wiceminister przypomniał, że Ministerstwo Gospodarki pracuje również nad nowelizacją ustawy o Biurach Informacji Gospodarczej (BIG). – Chcemy poszerzyć listę podmiotów, które będą mogły uczestniczyć w wymianie informacji. Proponowane przez nas zmiany są korzystnie oceniane przez instytucje rynku finansowego – powiedział. Poszerzony będzie także zakres informacji, którymi dysponują dziś BIG-i, oraz wymiana tych informacji z Biurami Informacji Kredytowej. – Stworzymy też możliwość wymiany informacji między polskimi BIG-ami a ich odpowiednikami w UE. W ten sposób włączymy się w europejski system bezpieczeństwa – dodał.

Także Bożena Lubińska-Kasprzak, wiceprezes PARP, podkreślała znaczenie dostępu do rzetelnych informacji gospodarczych. – Od tego zależy czy przedsiębiorca będzie podejmował korzystne dla swojej firmy decyzje – powiedziała. Z kolei Andrzej Wolski, wiceprezes Związku Banków Polskich, zauważył, że otwarty systemu informacyjny usprawni funkcjonowanie instytucji finansowych.

***

Panel dyskusyjny „Sprawdź bo stracisz! – czyli wiarygodna informacja gospodarcza wsparciem procesów rozwoju” był częścią seminarium „Pieniądz robi pieniądz… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania funduszy europejskich” zorganizowanego przez Związek Banków Polskich. Udział w nim wzięli m.in.: Waldemar Rogowski – Biuro Informacji Kredytowej, Mariusz Hildebrand – Biuro Informacji Gospodarczej, Dariusz Kozłowski – Centrum Prawa Bankowego, Anna Forin – PARP, Michał Polański – PARP, Janusz Grobicki – miesięcznik „Bank”.

Seminarium odbyło się w ramach I Forum Funduszy Europejskich zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

6 maj 2008r.

W Paryżu o gospodarce

Rozwijanie współpracy polskich i francuskich przedsiębiorców, promocja polskich produktów we Francji oraz bezpieczeństwo energetyczne – to główne zagadnienia poruszane podczas wizyty wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda we Francji, która miała miejsce 5 maja br.

Wiceminister Szejnfeld otworzył w Paryżu wystawę „Promocja Polskich Produktów Rolno-Spożywczych Tradycyjnych i Ekologicznych”. Podkreślił, że polska żywność cieszy się nad Sekwaną coraz większym powodzeniem. – W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy do Francji artykuły rolno-spożywcze o łącznej wartości 416 mln euro – powiedział.

Podczas spotkania z polskimi i francuskimi przedsiębiorcami wiceszef resortu zachęcał do pogłębiania współpracy handlowej oraz inwestowania w naszym kraju. – Polski rząd upraszczając zasady prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu stworzenie przedsiębiorcom najbardziej sprzyjających warunków w Europie – podkreślił.

Z ambasadorem RP przy OECD, Tomaszem Orłowskim, wiceminister Szejnfeld omówił możliwość przeprowadzenia przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przeglądu polskiej polityki w dziedzinie przedsiębiorczości. Jak podkreślił, dobrą okazją do tego byłoby planowane na czerwiec przyszłego roku posiedzenia Grupy Roboczej ds. MŚP i Przedsiębiorczości w Polsce. Wiele uwagi wiceminister Szejnfeld poświęcił również działalności OECD na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju czystych technologii węglowych.

Na zakończenie spotkania wiceminister Szejnfeld zwiedził nowoczesne centrum konferencyjne OECD, które daje możliwość zorganizowania konferencji z udziałem aż 3000 osób.

Sekretarz stanu w MG wziął także udział w uroczystych obchodach Święta Narodowego 3 Maja zorganizowanych przez Ambasadę RP w Paryżu.

***

Obroty handlowe między Polska i Francją przekroczyły w 2007 r. wartość 12 mld euro. Polski eksport wyniósł 6,1 mdl euro, łączna wartość importu do Francji to 6 mld euro. W ubiegłym roku Polska odnotowała dodatnie saldo obrotów handlowych z Francją o wartości 56 mln euro. Pod względem obrotów Francja jest czwartym partnerem handlowym Polski.

1 maj 2008r.

WIZYTA WICEMINISTRA SZEJNFELDA NA ŚLĄSKU
Doniesienia medialne o wizycie A. Szejnfelda na Śląsku – PAP i inne:

Skala potrzebnych inwestycji we wszystkich spółkach węglowych to 20 mld zł – poinformował we wtorek w Katowicach wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Jego zdaniem szanse na te inwestycje otwiera dobra koniunktura na węgiel. Źródłem środków powinna być m.in. częściowa prywatyzacja branży przez giełdę.

A. Szejnfeld ocenił, że w ostatnich latach w górnictwie węgla kamiennego miały miejsce “poważne zapóźnienia i zaniechania”. “To skutkuje dzisiaj czymś, czego nie nazwałbym brakiem węgla na rynku, ale jednak zarysowującym się problemem potrzebnej ilości węgla dla polskiej gospodarki, a cóż dopiero na eksport. Światowe i europejskie rynki odzywają się za tym surowcem, jego ceny rosną” – dodał.

To jednak otwiera perspektywę drugiego dobrego okresu dla górnictwa w krótkim czasie. “Tego okresu nie wolno już zmarnować. To oznacza, że trzeba stworzyć możliwości do koniecznych inwestycji. I tych bezpośrednich, potrzebnych w kopalniach na otwieranie dostępu do nowych zasobów, i tych pośrednich, dotyczących utrzymania produkcji” – mówił wiceminister.

Jego zdaniem pieniądze potrzebne na inwestycje powinny pochodzić z prywatyzacji na giełdzie, ale nie tylko. “Pierwsze procesy prywatyzacyjne w polskim górnictwie zostały uruchomione. Przypadek kopalni „Silesia” to bezpośrednia prywatyzacja, a nie przez giełdę. Upublicznianie akcji spółek węglowych przez giełdę będzie jednak rozwiązaniem najbardziej akceptowalnym” – powiedział.

Kopalnię “Silesia” ma kupić szkocka grupa Gibson International. To pierwsza w polskim górnictwie bezpośrednia sprzedaż prywatnemu inwestorowi czynnej kopalni węgla kamiennego.

Zdaniem wiceministra prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej, planowana na przełom 2008 i 2009 r., nastąpi raczej w przyszłym roku.

Komentując sprawę wakatu na stanowisku podsekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy górnictwa, energetyki, ropy i gazu oraz zagadnienia związane z dywersyfikacją dostaw nośników energii, Szejnfeld poinformował, że sam zajmuje się obecnie tymi kwestiami i na bieżąco podejmuje decyzje. Dotychczasowy wiceminister Eugeniusz Postolski został w piątek na własną prośbę odwołany ze stanowiska. Nie podano bliższych powodów takiej decyzji.

Szejnfeld uchylił się we wtorek od odpowiedzi na pytania o ewentualne kandydatury lub przynajmniej termin obsadzenia stanowiska. “Mogę jedynie powiedzieć, że nie będzie to przed 5 maja” – dodał.

Wiceminister nie chciał też komentować inicjatywy szefa śląskiej Platformy Obywatelskiej, posła Tomasza Tomczykiewicza, który chce zablokować ponowne powołanie Marka Majchera na stanowisko wiceprezesa Kompanii Węglowej ds. produkcji, mimo iż ten wygrał konkurs na to stanowisko. W poniedziałek poseł wysłał w tej sprawie list do wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Tomczykiewicz prosi w nim, aby minister nie zatwierdzał piątkowej decyzji rady nadzorczej KW o wyborze Majchera na wiceprezesa. Jego zdaniem Majcher jest w dużej części odpowiedzialny za to, że w ubiegłym roku Kompania nie wydobyła 4,4 mln ton węgla, który mogłaby korzystnie sprzedać. Adam Szejnfeld zapowiedział, że spotka się w tej sprawie z posłem Tomczykiewiczem.

1 maj 2008r.

Strefa – Katowice, Gliwice

Wiceminister gospodarki Adama Szejnfeld, podczas swojej dwudniowej wizyty na Śląsku, odwiedził siedzibę oraz tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spotkania odbyły się w siedzibie strefy w Katowicach, a potem na terenach strefy w Gliwicach.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – zajmuje obszar 1489,18 ha, z czego na obszar Gliwic przypada 666,93 ha. Wyniki osiągane przez KSSE, podczas 12 lat jej działalności są imponujące. Wystarczy w tym miejscy przytoczyć takie dane jak: 257 wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności, ponad 200 nowych projektów inwestycyjnych, ponad 12 miliardów złotych inwestycji, ponad 37 tysięcy osób zatrudnionych na terenie strefy…

Po wysłuchaniu prezentacji, jaką przedstawił prezes Piotr Wojaczek, wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld powiedział: „Teraz widać, iż idea tworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych na terenie Polski, którą umożliwiła ustawa z 1994 roku, jako pomoc państwa dla przedsiębiorców oraz dla określonych regionów, okazała się strzałem w dziesiątkę. Dziś, kiedy obserwujemy wyniki poszczególnych stref możemy powiedzieć z całą pewnością, że ich wpływ na dynamiczny rozwój gospodarczy kraju, ale przede wszystkim na zrównoważony rozwój terenów, na których zostały zlokalizowane jest imponujący. Dlatego więc w pakiecie ustaw Ministerstwa Gospodarki znalazła się także nowelizacja ustawy o sse, dająca jeszcze większe możliwości korzystania z tego instrumentu”.

PLASTAL – wiceszef resortu gospodarki, odwiedził również jedną z firm, która ulokowała swoją siedzibę w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakład szweckiej grupy PLASTAL powstał w 1999 pierwotnie przede wszystkim w celu zapewnienia ciągłej produkcji i dostaw, bezpośrednio na linię produkcyjną, zderzaków, desek rozdzielczych i innych części do zlokalizowanego w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego GM Manufacturing Poland. Dzisiaj jednak firma produkuje części zamienne do prawie wszystkich znanych marek świata. Przedsiębiorstwo zlokalizowane w Polsce stało się wzorcowe dla całego koncernu i to właśnie tu przenosi się produkcję z Europy. Także tu, do Polski, przyjeżdżają teraz na szkolenia pracownicy koncernu z innych krajów, także z RFN.

WASKO – minister Adam Szejnfeld zapoznał się również z działalnością i osiągnięciami innej znanej firmy z Gliwic, tj. Wasko. Przedsiębiorstwo jest liderem rynku informatycznego, twórcą innowacyjnych technologii a także laureatem konkursu Solidny Pracodawca roku 2007. Przychody ze sprzedaży w 2006 roku firmy zamknęły się wielkością 231 mln a zysk netto kwotą 12,7 mln zł. W 2007 roku było to już odpowiednio 400 mln zł i 29,9 mln zł.

1 maj 2008r.

Śląsk – dwudniowa wizyta Szejnfelda
Łaziska, Katowice, Gliwice…

Przyjeżdżam na Śląsk, aby tu rozmawiać o przyszłości górnictwa węgla kamiennego oraz całego sektora energetycznego. Węgiel kamienny jeszcze przez wiele lat będzie bowiem stanowił w Polsce główne źródło pozyskiwania energii. Przed rządem Donalda Tuska staje dziś zadanie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju na wiele kolejnych lat, zabezpieczenie to wiąże się w sposób oczywisty także ze Śląskiem – tymi słowami na spotkaniu w Łaziskach Górnych rozpoczął swoją dwudniową wizytę na Śląsku wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.

Łaziska. Wizyta na kopalni – Wiceszef resortu gospodarki swoją wizytę rozpoczął od spotkania z górnikami w Kopalni Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” w Łaziskach. Wiceminister Szejnfeld w towarzystwie wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz kierownictwa kopalni zjechał pod ziemię, gdzie mógł osobiście obserwować ciężką sztukę wydobywania węgla. Kopalnia odwiedzona przez wiceministra należy do Kompani Węglowej S.A., wydobywa ok. 7.000 ton na dobę węgla energetycznego, który jest w większości bezpośrednio transportowany magistralną taśmową do sąsiadującej Elektrowni „Łaziska”. Kopalnia zatrudnia ok. 1.700 pracowników. Żywotność kopalni, przy wydobyciu ok. 1,7 mln ton rocznie, szacowana jest na jeszcze na ok. 17 lat, lecz występują dalsze pokłady węgla w okolicy, które mogą przedłużyć żywotność kopalni na następne lata. Jak podkreślił wiceminister Szejnfeld: „współpraca kopalni z elektrownią jest przykładem idealnej synergii, której pozytywne efekty dają się zauważyć w odnoszonych zyskach ekonomicznych i społecznych, KWK Bolesław Śmiały pokazuje, iż dokonana kilka lat temu restrukturyzacja sektora górniczego, zaczyna przynosić pozywane efekty przeprowadzonych zmian”.

Rozmowy z władzami spółek. Po wyjeździe na powierzchnię minister Adam Szejnfeld, złożył kwiaty pod ołtarzem św. Barbary, która jest patronką górników z prośbą, aby zawsze w tej, jak również wszystkich polskich kopalniach na powierzchnię powracało tylu górników, ilu pod nią zjechało. W tym dniu doszło także do spotkania ministra Szejnfeld z kierownictwem kopalni, a także z prezesem Kompanii Węglowej oraz z prezesem PKE SA. Tematem rozmów była sprawa przekazania KWK Bolesław Śmiały do PKW SA a następnie do Węglokoksu i w końcu do PKE SA.

Spotkania z samorządowcami. W Łaziskach Górnych oprócz wizyty na kopalni, wiceminister Adam Szejnfeld odwiedził również plac budowy nowoczesnej i funkcjonalnej hali sportowej. Budowana ona jest na potrzeby uczącej się młodzieży z Łazisk. Minister rozmawiał z burmistrzem i radnymi gminy. Dyskutowano na tematy specyficznych potrzeb takich właśnie gmin jak te górnicze. Minister Szejnfeld spotkał się także w Katowicach i rozmawiał o problemach regionu z wojewodą śląskim, marszałkiem województwa śląskiego oraz radnymi i członkami zarządu województwa. Przedmiotem rozmów były sprawy rozwoju regionalnego, pomoc publiczna dla przedsiębiorstw i gmin Śląska oraz szanse w tych zagadnieniach na przyszłość.

Spotkanie z przedsiębiorcami. Łaziska, Katowice, Gliwice – Minister gospodarki Adam Szejnfeld uczestniczył w obu dniach w spotkaniach ze śląskimi przedsiębiorcami. Podczas spotkania w Katowicach minister Szejnfeld bardzo wiele uwagi poświęcił problematyce energetyki, górnictwa węgla, przemysłowi hutniczemu oraz perspektywom rozwoju firm innowacyjnych w regionie. Zgodnie z oczekiwaniami zebranych omawiał także “Pakiet na rzecz przedsiębiorczości”, czyli nowe rozwiązania przygotowywane przez rząd, a adresowane do przedsiębiorców. W trakcie swojego wystąpienia wiceminister gospodarki podkreślił, że nowoczesne państwo musi opierać się na zaufaniu do swych obywateli. “Musimy stworzyć coś, czego nie było w naszym kraju od 200 lat – podstawy, by obywatel miał zaufanie do swojego państwa i jego władzy. To filozofia i cel obecnego rządu. By to zrobić musimy pokonać, że władza ma zaufanie do obywateli. Tylko wówczas ludzie będą ufać władzy” – powiedział Adam Szejnfeld. Przypomniał, że celem rządu jest utrzymanie wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 5-5,5%, a priorytetami Ministerstwa Gospodarki jest bezpieczeństwo energetyczne oraz kwestie związane z przepisami prawa gospodarczego. W trakcie spotkania z przedsiębiorcami nie zabrakło również dyskusji nad dalszym rozwojem sektora energetycznego, i co za tym idzie, nakładami, jakie musimy ponieść w obrębie górnictwa węgla kamiennego.

Specjalna Strefa Ekonomiczna. Katowice, Gliwice – Minister Szejnfeld kilka godzin spędził w specjalnej strefie ekonomicznej rozmawiając w Katowicach z władzami strefy oraz w Gliwicach z przedstawicielami inwestorów zagranicznych. Doświadczenia w tej materii powinny być wykorzystywane także i w innych strefach. Rozmawiano również na temat poprawy warunków działania stref w całej Polsce i o koniecznych rozwiązaniach w tej materii.

Spotkanie z Platformą. Katowice i Gliwice – dwudniowy cykl spotkań wieńczyły zebrania z członkami katowickiej i gliwickiej Platformy Obywatelskiej. Omawiano sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą kraju i Regionu Śląskiego. Minister Szejnfeld zapoznał także zebranych z założeniami przygotowywanego „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” oraz z opracowywaną Reformą Regulacji. „Biurokracja jest zjawiskiem, które często wskazuje się, jako jeden z czynników hamujących wzrost przedsiębiorczości w Polsce. Zbyt skomplikowane i niezrozumiałe prawo jest wymieniane w sondażach publicznych jako bariera do rozpoczynania działalności gospodarczej” – mówił podczas spotkania z członkami PO wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. W chwili obecnej w resorcie gospodarki trwają prace, które doprowadzą do wdrożenia w Polsce stabilnych i przejrzystych regulacji gospodarczych. W trakcie spotkania rozmawiano również o efektach półrocznych rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, a także planach na kolejne miesiące i lata.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)