Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (rok 2000)

Redaktor admin on 1 Czerwiec, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

21 grudzień 2000r.

Informacja prasowa
Biuro Poselskie UW posła Adama Szejnfelda
Piła, 21 grudnia 2000 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 grudnia br. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu potwierdzającego, że Pilska Izba Gospodarcza wprowadziła i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze Standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP.
Certyfikat z rąk ministra Tadeusza Donocika odebrała pani Hanna Mieszała – wiceprezes Pilskiej Izby Gospodarczej. W uroczystości udział wziął poseł Adam Szejnfeld.

Emilia Brudziana
Dyrektor Biura Poselskiego UW

8 grudzień 2000r.

“Kolejna ustawa Szejnfelda”

W dniu 7 grudnia br. poseł Adam St. Szejnfeld wniósł następny projekt ustawy swojego autorstwa. Jest to projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych.
Celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązania zmniejszającego nakłady biurokratyczne i koszty pracy w małych i średnich firmach o statusie spółek prawa handlowego. Propozycja ma również na celu usunięcie niespójności prawnej pomiędzy Kodeksem spółek handlowych a ustawą o rachunkowości oraz niedopuszczenie do pośredniego zadziałania prawa wstecz w zakresie niektórych norm prawnych zawartych w Ksh. Kodeks mianowicie nakłada na określone spółki cywilne obowiązek przekształcenia się w 2001 roku w spółki prawa handlowego po przekroczeniu pułapu przychodów netto w 1999 roku równowartości 400 tys. EURO. Wiązałoby się to z wprowadzeniem bardzo kosztownej i biurokratycznej księgowości w tych niewielkich firmach i mogłoby zagrozić ich pozycji na rynku.

Jak była mowa na wstępie, jest to już kolejna ważna inicjatywa posła Szejnfelda powodująca, iż stał się on najaktywniejszym posłem Wielkopolski w zakresie inicjatywy ustawodawczej i jednym z bardziej aktywnych posłów III kadencji.

27 listopad 2000r.

“Pracowity tydzień”
(ważniejsze informacje)

*

Sułaszewo, gmina Margonin – 21.11. – poseł Adam St. Szejnfeld, we współpracy z Kanadyjsko-Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Bankiem
Pekao S.A. i Chodzieskim Klubem Gospodarczym, zorganizował w palarni kawy “PRIMA” seminarium na temat “Planowanie rozwoju firm”. Bezpłatne szkolenie prowadzili wykładowcy z Polski i Kanady, a wzięli w nim udział przedsiębiorcy ze Złotowa, Piły, Chodzieży, Czarnkowa, Budzynia, Margonina, Szamocina, i Wągrowca. W seminarium osobiście uczestniczyli także: prezes Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pan David L. McRae, wiceprezes Fundacji, pani Barbara Bartkowiak oraz dyrektor ds. Kredytów Fundacji pan Marc Lapierre.
*

Osiek nad Notecią – 22.11. – poseł odwiedził i zapoznał się z działalnością Przedsiębiorstwa Biegonice-Osiek Sp. z o.o. – Zakłady Ceramiki Budowlanej. A. Szejnfelda najbardziej interesował stan firmy w kontekście obecnej sytuacji na rynku budowlanym oraz wpływ stanu własnościowego (kapitał zagraniczny) na pozycję i rozwój przedsiębiorstwa oraz zarobki pracowników.
*

Wągrowiec – 22.11. – Adam Szejnfeld, wziął udział w otwarciu bardzo ważnej, proekologicznej inwestycji miasta Wągrowca w zakresie ciepłownictwa. Jednym z gości uroczystości był również dr Michał Wilczyński, wiceprezes EkoFunduszu z Warszawy, znany orędownik wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.
*

Piła – 23.11. – poseł wziął udział w akcji Pilskiego Banku Żywności kwestując w jednym z domów towarowych Piły.
*

Chodzież – 23.11. – Na spotkaniu Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, Adam St. Szejnfeld przedstawił najnowszą inicjatywę ustawodawczą Unii Wolności dotyczącą kompleksowej nowelizacji Kodeksu pracy.
*

Chodzież – 24.11. – Poseł zwiedzał, wraz z panem Marianem Leszczyńskim, wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chodzieży, prowadzone przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Goście zapoznali się ze stanem zaawansowania prac dotyczących rozbudowy Warsztatów.
*

Budzyń – 24.11. – Wizyta w Zakładzie Pracy Chronionej ,,Komfort” w Budzyniu i rozmowa na temat aktualnej sytuacji dotyczącej prowadzenia firm i zatrudniania osób niepełnosprawnych w tej organizacyjnej formie prawnej.
*

Rzadkowo k/Kaczor – 24.11. – Pobyt w Domu Pomocy Społecznej chłopców upośledzonych umysłowo oraz zapoznanie się z planami rozwoju ,,Domku Samodzielności”.
*

Stwanica k/Złotowa – 24.11. – Zapoznanie się z nowatorskimi formami rehabilitacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia oraz zooterapia) w Ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji ,,Zabajka” w Stawnicy.
*

Piła – 24.11. – Wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Ks. Leonarda Zycha przy Caritas Piła, oraz udział wraz, z wiceprezesem PFRON-u, w konferencji Regionalnego Forum Gospodarczego UW w Pile nt.: ,,Zakłady Pracy Chronionej – warto, czy nie warto tworzyć?”.

20 listopad 2000r.

W dniu 19 listopada br. odbył się w Poznaniu Wielkopolski Zjazd Regionalny Unii Wolności, na którym dokonano wyboru delegatów na Kongres Krajowy UW, który odbędzie się w grudniu tego roku.
Z terenu byłego województwa pilskiego w Zjeździe uczestniczyli:
z Chodzieży – Mirosław Grott, Mariusz Wolff, Wanda Ślesińska, Ryszard Geisler oraz Ewa Strzałkowska, z Czarnkowa – Paweł Jachimczyk, Mirosław Bołzan oraz Marek Bajsert, z Jastrowia – Jacek Osiński, Leon Jach oraz Halina Jagodzińska, z Krajenki – Zdzisław Olczyk, z Piły – Mariusz Małachowski, Jan Niedźwiecki, Krzysztof Tadych, Rafał Zdzierela, Jerzy Tatarynowicz, Zenon Paprocki, Jerzy Czech, Emilia Brudziana, Paweł Skrzęta, Marcin Kledzik, Robert Sarnacki oraz Grzegorz Bykowski, z Szamocina – Adam St. Szejnfeld, Jan Kajrys oraz Maria Zarzecka-Gronkiewicz, z Trzcianki – Jan Dolata oraz Marek Kupś, z Wągrowca – Zbigniew Czerwiński, Krzysztof Garnetz, Piotr Czapracki oraz Grzegorz Tomaszewski, ze Złotowa – Jerzy Podmokły i Marek Figura.

Reprezentantami z naszego terenu na Kongresie Krajowym Unii Wolności będą: z Chodzieży – Mirosław Grott oraz Wanda Ślesińska,
z Czarnkowa – Paweł Jachimczyk, z Krajenki – Zdzisław Olczyk, z Piły Mariusz Małachowski oraz Rafał Zdzierela, z Szamocina Adam St. Szejnfeld oraz Zbigniew Czerwiński z Wągrowca.

3 listopad 2000r.

1. Ośrodek Krajowego Sytemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pile, coraz bliżej. Wniosek o powołanie w Pile Ośrodka Krajowego Sytemu Usług dla MSP, jaki złożył w imieniu Pilskiej Izby Gospodarczej poseł Adam St. Szejnfeld w Warszawie, pomyślnie przeszedł pierwszy etap ocen i weryfikacji w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju MSP. Obecnie czekamy na rozpoczęcie procesu akredytacyjnego, który rozstrzygnie o losach podjętego przedsięwzięcia. Pierwsze rozmowy na ten temat odbędą się jeszcze w połowie listopada br.

2. Pod kierunkiem posła Adama St. Szejnfelda i we współpracy z grupą ekspertów opracowywany jest obecnie w Unii Wolności projekt dużej (kilkadziesiąt zasadniczych zmian), kompleksowej nowelizacji Kodeksu pracy. Celem zmian jest stworzenie prawa pracy służącego regulacji rynku pracy i ograniczaniu bezrobocia. W dniu 3 listopada br.
w Warszawie, z inicjatywy posła A. Szejnfelda doszło do spotkania przedstawicieli Unii Wolności (Adam St. Szejnfeld oraz Leszek Balcerowicz) z reprezentantami największych organizacji gospodarczych w Polsce, którego celem była pierwsza prezentacja projektu zmian i konsultacja nowelizacji ze środowiskami przedsiębiorców. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: BCC, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Polskiej Rady Biznesu, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Stowarzyszenia Forum Gospodarcze Unii Wolności.

31 październik 2000r.

Ujście – poseł Adam St. Szejnfeld złożył wizytę w Hucie Szkła “Ujście” S.A., której celem było zapoznanie się z aktualną sytuacją Huty oraz planami gospodarczymi na najbliższe lata. Poseł zwiedził zakład pracy i przeprowadził rozmowę z prezesem Huty – Jerzym Kakiem.

Mirosław Ujski – w tym samym dniu poseł odwiedził także Wytwórnię Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu Ujskim. Przedmiotem rozmów z prezesem przedsiębiorstwa było omówienie sytuacji ekonomicznej firmy i perspektyw na przyszły rok.

Chodzież – poseł wziął udział w posiedzeniu w rozszerzonym składzie Klubu Radnych “Porozumienie”, na którym omówiono między innymi propozycje podjęcia inicjatywy utworzenia w Chodzieży Międzynarodowej Akademii Warsztatów Artystycznych. Wcześniej pomysł ten, który popiera poseł Adam Szejnfeld, był przedmiotem oceny Koła Unii Wolności w Chodzieży. Tak członkowie Koła, jak i uczestnicy posiedzenia Klubu odnieśli się pozytywnie do propozycji złożonej przez Mariusz Prukałę i zdecydowali się podjąć następne niezbędne działania przygotowawcze.

30 październik 2000r.

1. Poseł Adam St. Szejnfeld wziął udział w konferencji pt. ,,Przyszłość polskiego eksportu”, jaka odbyła się w dniach 26-27 października br. w Hotelu Victoria w Warszawie. Organizatorami konferencji było Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów. W drugim dniu konferencji poseł Adam St. Szejnfeld, reprezentując Unię Wolności, wziął udział w panelu dyskusyjnym występując z Wiesławem Kaczmarkiem, reprezentującym Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Lesławem Podkańskim, reprezentującym Polskie Stronnictwo Ludowe.

2. W dniu 27 października poseł Adam St. Szejnfeld gościł w Sejmie wycieczkę dzieci i młodzieży z pilskich szkół. Wycieczkę zorganizowało Stowarzyszenie ,,Młodzi Demokraci” z Piły. Po spotkaniu i dyskusji z młodzieżą poseł oprowadził wycieczkę po Sejmie i Senacie.

20 październik 2000r.

,,Dajmy dzieciom równe szanse” w pilskiem

W dniu 20 października br. na Rynku w Chodzieży przeprowadzono kolejną akcję zbierania podpisów na listach poparcia dla obywatelskiej inicjatywy Unii Wolności powołania do życia Fundacji Edukacji Narodowej, której celem ma być pomoc dzieciom z rodzin niezamożnych w kształceniu. W zbieraniu podpisów wzięli udział: poseł Adam St. Szejnfeld – koordynator wielkopolski akcji, Mirosław Juraszek – burmistrz miasta Chodzieży, Mariusz Wolff – wicestarosta powiatu chodzieskiego, Wanda Ślesińska – przewodnicząca Rady Powiatu Chodzieskiego, Mariusz Prukała – dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury oraz pozostali członkowie koła Unii Wolności w Chodzieży.
Kilka dni wcześniej, podobną akcję przeprowadzono w Pile z udziałem posła Adama St. Szejnfelda i Mariusza Małachowskiego – wicestarosty pilskiego.


14 października 2000 r.

1. Chodzież-Rataje
– udział posła Adama Szejnfelda w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowo budowaną salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

16 października 2000 r.
1. Kępno
– udział w spotkaniu dotyczącym realizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej “Dajmy dzieciom równe szanse”
– konferencja prasowa
– udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej
2. Poznań
– posiedzenie Zarządu Wielkopolskiej Rady Regionalnej Unii Wolności
3. Szamotuły
– spotkanie z władzami Koła Powiatowego Unii Wolności, zszarzającego członków Unii z Szamotuł i Wronek

17 października 2000 r.

1. Turek
– spotkanie z członkami Izby Gospodarczej, na którym poseł omówił ogólną sytuację gospodarczą w kraju, przedstawił założenia Kodeksu Spółek Handlowych, omówił zasadnicze kwestie projektu ustawy o samorządzie gospodarczym oraz skomentował ostatnie prace Sejmu na temat ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
– zwiedzanie Kopalni Węgla Brunatnego “Adamów”
oraz zapoznanie się z jej działalnością i aktualną sytuacją
– konferencja prasowa
– spotkanie otwarte z mieszkańcami Turka

18 października 2000 r.

1. Piła
– poseł złożył wizytę w przedsiębiorstwie “Sezup-Clima”
Sp. z o.o., zapoznając się z bieżącą działalnością firmy oraz jej planami na przyszłość.

3 październik 2000r.

“Samorządowe poparcie dla Fundacji”

Rada Miejska w Chodzieży, na sesji w dniu 3 października br., udzieliła poparcia Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz uchwalenia przez Sejm RP ustawy powołującej do życia Fundację Edukacji Narodowej.

Jest to pierwszy organ samorządowy w kraju, który oficjalnie uznał akcję Unii Wolności “Dajmy dzieciom równe szanse” za konieczną i potrzebną, której efekty odczują najbardziej potrzebujący – dzieci z rodzin ubogich, w tym ze wsi i małych miast, których trudna sytuacja materialna nie pozwala na kontynuowanie nauki i rozwijanie swoich zdolności.

Radni Miasta Chodzieży, mając na względzie nadzieję na realną poprawę dostępności do nauki polskich dzieci i młodzieży, wyrazili nadzieję, że tak szczytny cel znajdzie uznanie wśród całego społeczeństwa, bez względu na przekonania polityczne.

Adam Stanisław Szejnfeld
Poseł na Sejm RP
koordynator wielkopolski inicjatywy

2 październik 2000r.

1. W dniu 29 września br. poseł Adam St. Szejnfeld uczestniczył w walnym posiedzeniu Mazowieckiego Sejmiku Samorządu Gospodarczego w Warszawie, gdzie przedstawił zgromadzonym stan prac nad projektem ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym. Rozmawiano także na temat rozwoju gospodarczego kraju oraz źródłach bezrobocia.

2. 30 września br. poseł wziął udział w uroczystościach 75-lecia Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Gastronomii, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie. W święcie uczestniczyli również przedstawiciele stanu kupieckiego z Piły i Wielkopolski.

3. W dniu 1 października br. w dworze w Suchej pod Warszawą odbył się kolejny, piąty Piknik Polskiej Rady Biznesu, tym razem z udziałem premiera Jerzego Buzka. W pikniku uczestniczył również poseł Adam St. Szejnfeld.

22 września 2000r.

1. Sejm na obecnym posiedzeniu przegłosował nowelizację ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Dzięki poprawkom i staraniom posła Adama St. Szejnfelda zachowano status quo jeżeli chodzi o wysokość pułapu przychodów warunkujących przechodzenie małych i średnich firm na pełną, a jednocześnie biurokratyczną oraz kosztowną, rachunkowość.
Poseł proponował podniesienie progu przychodów z równowartości 800 000 EURO do kwoty 1 200 000 EURO lub pozostawienie poziomu 800 000 EURO, gdy pierwsza poprawka nie uzyska większości. Komisja Finansów Publicznych natomiast proponowała zmniejszenie tego progu do granicy 600 000 EURO, co byłoby rozwiązaniem niekorzystnym dla bardzo licznych, najmniejszych przedsiębiorstw. Wysoka Izba opowiedziała się za rozwiązaniem zgłoszonym przez naszego posła.

2. W Warszawie, w gmachu Sejmu RP, odbyła się konferencja prasowa największych i najbardziej liczących się w kraju organizacji gospodarczych poświęcona problematyce skarania czasu pracy. Konferencję otworzył poseł Adam St. Szejnfeld, a udział w niej wzięli przedstawiciele m.in.: Konfederacji Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Polskiej Rady Biznesu, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Stowarzyszenia Forum Gospodarcze Unii Wolności.
Uczestnicy konferencji wskazali na gospodarcze i społeczne (w zakresie rynku pracy) zagrożenia wynikające z postulatów skracania czasu pracy oraz poinformowali opinię publiczną, że imienne wyniki głosowań udostępnią swoim członkom i pracownikom firm.
Planowane w Sejmie głosowanie w tej sprawie zostało już dwukrotnie odroczone i zamiast w miniony czwartek lub piątek, odbędzie się pewnie nie wcześniej niż za dwa tygodnie. Czy jest to wynik jednolitej postawy przedstawicieli organizacji gospodarczych i zapowiedzi upublicznienia wyników głosowania czy też podziałów w Klubach AWS i SLD oraz niewygodnego tematu dla kandydatów na prezydenta?… Nie wiadomo, nie ulega jednak wątpliwości, iż temat jako hasło jest nośny i popularny, lecz niezwykle groźny dla kondycji gospodarki i wzrostu poziomu bezrobocia.

11 września 2000r.

1. “Koniec wakacji parlamentarnych – pracowity początek”

Na zakończonym, pierwszym po wakacyjnej przerwie, posiedzeniu Sejmu, poseł Adam St. Szejnfeld, pracujący obecnie równolegle nad kilkoma ustawami z zakresu rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, występował i zajmował głos w debatach na temat:
1. Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości,
2. Ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy – w zakresie czasu pracy,
3. Ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
4. Ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy – w zakresie układów zbiorowych pracy,
5. Ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W toku debat poseł zgłosił także wiele poprawek do większości z tych ustaw. Jako najważniejsze należy uznać poprawki do ustawy o rachunkowości: 1). zwiększającą limit przychodów z 800.000 EURO do kwoty 1.200.000 EURO jako granicznej, po przekroczeniu której osoby fizyczne i spółki osób fizycznych zobowiązane są przechodzić na droższą i bardziej biurokratyczną formę rozliczania się wg zasad pełnej księgowości, 2). zwalniającą małe i średnie firmy z obowiązku poddawania kosztownemu badaniu bilansów rocznych przez biegłych księgowych.

Ponadto, wraz z prof. Leszkiem Balcerowiczem i Dariuszem Jedlińskim – przewodniczącym Stowarzyszenia Forum Gospodarcze UW, poseł Szejnfeld wziął udział w konferencji prasowej poświęconej zmianom w Kodeksie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących czasu pracy.

2. MEDIA PILSKIE

Uprzejmie informuję, iż wczoraj, tj. 10 września, w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa poświęcona Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej “Dajmy Dzieciom Równe Szanse”, zapoczątkowanej przez Unię Wolności.
Akcja zbierania 100 tys. podpisów pod projektem Ustawy o Fundacji Edukacji Narodowej ma na celu przeznaczenie rezerwy uwłaszczeniowej na stworzenie fundacji, która będzie wspierać finansowo dostęp do edukacji dzieci z rodzin mniej zamożnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze wsi i małych miast. Przewodnictwo nad Komitetem Krajowym Inicjatywy objął Pan Andrzej Wajda.

Konferencja odbyła się równolegle z konferencjami we wszystkich
16 województwach, z udziałem członków poszczególnych wojewódzkich Komitetów Inicjatywy. W poznańskim spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli:

- Adam St. Szejnfeld – koordynator wielkopolski inicjatywy
- Marek Zieliński – przewodniczący Regionu Wielkopolskiego UW
- prof. Zofia Trojanowicz – polonistka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
- Ewa Wójciak – aktorka, dyrektor Teatru 8 Dnia.

W załączeniu przesyłam Państwu szczegółowe informacje na temat akcji.

7 września 2000r.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu Ujskim znów przeżywała bardzo trudne chwile. Ze względu na krytyczną sytuację finansową PPKP, głównego odbiorcy produkcji ujskiej fabryki, Wytwórnia nie posiadała środków na działalność bieżącą, a nawet zaistniała groźba wstrzymania wypłaty pensji pracownikom. Dzięki interwencji posła Adama St. Szejnfelda, kryzysowa sytuacja została rozładowana i produkcja trwa nadal.

16 sierpnia 2000r.

Uprzejmie informuję, że Koło Unii Wolności w Chodzieży oraz poseł Adam Stanisław Szejnfeld w dniu 20 sierpnia br. organizują

FESTYN Z OKAZJI 20. ROCZNICY WYDARZEŃ SIERPNIOWYCH.

W programie m.in.:

- koncert zespołu szantowego “JOLY ROGER”
- rejsy “CHODZIEŻANKĄ” i motorówką
- zabawa taneczna

Zabawa rozpocznie się o godzinie 1800 na tarasie pływalni “Delfin” w Chodzieży.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu.

8 sierpnia 2000r.

1. W dniu 5 sierpnia br. na uroczystym spotkaniu popremierowym aktorów i członków Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego “Stacja Szamocin” oraz widzów spektaklu pt.: “km 14,7″, posłowi Adamowi St. Szejnfeldowi nadano tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.
Pani Prezes Luba Zarembińska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że nadanie honorowego członkostwa Adamowi Szejnfeldowi jest dowodem wdzięczności i uznania dla jego działalności na rzecz rozwoju sztuki teatralnej oraz Stowarzyszenia “Stacja Szamocin”, w tym także wspierania programów edukacyjno-teatralnych, realizowanych przez Stowarzyszenie. Ostatnim przykładem jest program realizacji przedstawienia pt.: “km 14,7″, ukazującego współegzystencję Polaków i Niemców w czasie II Wojny Światowej. Spektakl realizowany przez SSE-T “Stacja Szamocin” oraz niemiecką Grupę Twórczą “Das Letzte Kleinod” będzie prezentowany na stacjach kolejowych w Szamocinie, Poznaniu Gł., Warszawa Gdańska oraz w siedmiu miastach w Niemczech.

2. W dniach 5 i 6 sierpnia br. poseł Adam Szejnfeld uczestniczył w uroczystościach otwarcia i zamknięcia Motorowodnych Mistrzostw Europy w Trzciance, Zawodów Nadziei Olimpijskich o Puchar Polski w Triathlonie w Chodzieży. Wziął także udział w koncercie jazzowym, który odbył się w Chodzieży przy okazji XXX-tych Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych oraz w premierze spektaklu pt.: “km 14,7″ w Szamocinie.

4 sierpnia 2000r.

1. W dniu 3 sierpnia br. poseł Adam Szejnfeld spotkał się w Warszawie z prezesem Zarządu Polskich Kolei Państwowych – panem Krzysztofem Celińskim. Przedmiotem spotkania była ogólna sytuacja w przedsiębiorstwie PKP, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z sytuacją Wytwórni Podkładów Strunobetonowych działających w Polsce, a głównie Wytwórni w Mirosławiu Ujskim.

2. Na skutek interwencji posła Adama Szejnfelda, Komendant Główny Policji zwiększył limit przyjęć do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie osób z województwa wielkopolskiego.

31 lipca 2000r.

W dniu 31 lipca 2000 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się doniosła uroczystość związana z powołaniem od 1 sierpnia br. w Pile Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
W uroczystości udział wzięli m.in.: z ramienia ministerstwa – minister Edmund Wittbrodt oraz wiceminister Jerzy Zdrada, parlamentarzystów reprezentowali poseł Adam Szejnfeld oraz Grzegorz Piechowiak, natomiast samorząd powiatowy i gminny starosta Leszek Partyka, wicestarosta Mariusz Małachowski, prezydent Zbigniew Kosmatka oraz Bogdan Jacuński – pełnomocnik starosty ds. utworzenia PWSZ w Pile. Komitet Organizacyjny uczelni reprezentował prof. dr hab. Jerzy Smyczek.
Podczas uroczystości minister Edmund Wittbrodt wręczył staroście pilskiemu Leszkowi Partyce kopie rozporządzenia MEN powołującego nową uczelnię wyższą, natomiast profesorowi Jerzemu Smyczkowi akt mianowania na pierwszego rektora PWSZ w Pile, łącznie z jej pierwszym statutem.
Zebrani wyrazili podziękowania ministerstwu i Rządowi za powołanie uczelni, a staroście i nowemu rektorowi przekazali gratulacje.

OŚWIADCZENIE
Posła Adama St. Szejnfelda

Z wielkim zadowoleniem i uznaniem przyjmuję decyzję Rady Ministrów o powołaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Jest ono tym większe, iż decyzja Rządu szczęśliwie wieńczy dzieło rozpoczęte przed kilu laty przez Zarząd Regionu Unii Wolności w Pile, którego byłem przewodniczącym.

Lata, które upłynęły od pomysłu i podjęcia inicjatywy do jej finału, usiane były nadziejami i zwątpieniami, jednak przede wszystkim pracą i działalnością na rzecz zrealizowania celu. Wiele osób w większym lub mniejszym stopniu przyczyniło się do powołania PWSZ w Pile, ale ja dzisiaj chciałbym gorąco podziękować tym, którzy współdziałając bezpośrednio ze mną, pomagali mi realizować plan sprzed czterech lat.
Dziękuję więc panu prof. dr hab. Jerzemu Smyczkowi (przewodniczącemu Zespołu Organizacyjnego PWSZ), panu płk dr inż. Janowi Tomaszowi Szettelowi (dowódcy Garnizonu Piła), panu Mariuszowi Małachowskiemu, wicestaroście pilskiemu i przewodniczącemu Koła UW w Pile oraz panu Bogusławowi Jacuńskiemu (pełnomocnikowi starosty ds. utworzenia PWSZ w Pile). Największe podziękowania i słowa uznania składam panu Januszowi Onyszkiewiczowi, byłemu ministrowi obrony narodowej, za zrozumienie i pozytywne załatwianie moich próśb i wniosków, a przede wszystkim panu Jerzemu Zdradzie, wiceministrowi edukacji narodowej, za wspaniałą i ciągłą współpracę na rzecz powołania PWSZ w Pile, przez całe minione trzy lata.

Cieszę się, że w tak ważnej sprawie można było współdziałać i współpracować w Pile i w Warszawie ponad podziałami, a w realizację inicjatywy pozytywnie włączyli się nie tylko ludzie środka, ale również lewicy i prawicy, a więc i poseł Grzegorz Piechowiak, i starostowie oraz prezydenci Piły.

Wyrażam głęboką nadzieję, że nowa, kolejna uczelnia wyższa w Pile, stanie się nie tylko ośrodkiem edukacji i wychowania młodzieży z terenu byłego województwa pilskiego, ale także ważnym ośrodkiem i bazą intelektualną służącą rozwojowi Piły oraz ościennych gmin i powiatów.

Adam St. Szejnfeld
Poseł na Sejm RP

26 czerwca 2000r.

1. W niedzielę 25 czerwca br. poseł Adam St. Szejnfeld wziął udział w uroczystościach związanych z poświęceniem kaplicy w budowie we wsi Nietuszkowo, powiat Chodzież. Od momentu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia poseł Szejnfeld wspiera działania Społecznego Komitetu Budowy oraz parafian, za co podczas mszy św. podziękował mu ksiądz dziekan, proboszcz parafii w Ujściu, przewodniczący Komitetu oraz sołtys wsi.

2. W tym samym dniu poseł Szejnfeld przebywał także w Chodzieży, gdzie wziął udział w uroczystości zamknięcia II Mistrzostw Polski Energetyków w Piłce Nożnej oraz w posiedzeniu Klubu Radnych “Porozumienie”.

23 maja 2000r.

W dniu 19 maja br. poseł Adam St. Szejnfeld przebywał wraz z wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem w Gdańsku. W programie wizyty przewidziano m.in. spotkanie z wojewodą i wicewojewodą pomorskim, marszałkiem i przewodniczącym sejmiku samorządowego województwa pomorskiego, spotkanie z władzami Politechniki Gdańskiej i studentami Politechniki oraz udział w posiedzeniu Pomorskiego Forum Gospodarczego UW, gdzie poseł, obok wicepremiera, wygłosił odczyt na temat stanu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
W godzinach wieczornych poseł Adam St. Szejnfeld, w zastępstwie wicepremiera L. Balcerowicza, przebywał w Toruniu, gdzie wziął udział w uroczystości przyznania prof. L. Balcerowiczowi tytułu ,,Człowieka Przełomu” oraz wręczaniu nagród w plebiscycie ,,Złota Setka Pomorza i Kujaw”, organizowanym przez największy w Polsce dziennik regionalny – ,,Gazetę Pomorską”.

9 maja 2000r.

Poseł Adam St. Szejnfeld został wyróżniony w plebiscycie organizowanym przez Pilską Izbę Gospodarczą pn. “Róża Biznesu” za działalność na rzecz samorządów gospodarczych i wspierania przedsiębiorczości w regionie.
Róże Biznesu przyznawane są przez kapitułę, w skład której wchodzą członkowie Rady Pilskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, Złotowskiego Forum Gospodarczego, Stowarzyszenia Kupców Ziemi Wałeckiej, Pilskiego Forum Handlowego, Cechu Rzemiosł Różnych oraz Agencji Promocyjnej Punkt “S”.

4 kwietnia 2000r.

1. W dniu 3 kwietnia br. poseł Adam Stanisław Szejnfeld towarzyszył wicepremierowi prof. Leszkowi Balcerowiczowi podczas wizyty w Krakowie. Na początku odbyły się spotkania z członkami Małopolskiej Unii Wolności, z Rektorem i Senatem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentami UJ, którym prof. L. Balcerowicz udzielił wykładu, a następnie z Rektorem i Senatem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Głównym punktem programu było Plenarne Posiedzenie Małopolskiego Forum Gospodarczego Unii Wolności, na którym gośćmi oficjalnymi byli: Wicepremier Leszek Balcerowicz, Minister Transportu i Gospodarki Mosrskiej – Tadeusz Syryjczyk oraz poseł Adam Stanisław Szejnfeld.
Po odjeździe prof. Leszka Balcerowicza do Warszawy, poseł Adam Szejnfeld, wraz z członkami Zarządu Stowarzyszenia Forum Gospodarze Unii Wolności, spotkał się z koordynatorami krajowymi Forum z całej Polski.

2. W piątek, tj. 31 marca br. w Sejmie RP odbyło się drugie czytanie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, której sprawozdawcą jest poseł Adam Szejnfeld.

31 marca 2000r.

1. W dniu 27 marca br. pod przewodnictwem posła Adama St. Szejnfelda obradowała w Poznaniu kapituła konkursu Wielkopolski Hit’99. Po kilku godzinach pracy kapituła wyłoniła w ramach finału finałów przedsiębiorstwa, które 7 kwietnia br. otrzymają nagrody Wielkopolski Hit 1999 Roku.
Jeszcze tego samego dnia poseł wyjechał do Warszawy, gdzie uczestniczył w uroczystościach związanych z jubileuszem 10-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

2. 29 marca br. poseł wraz z wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem wziął udział w prezentacji raportu firmy konsultingowej McKinsey&Company, poświęcony stanowi polskiej gospodarki. Prezentacja odbyła się w siedzibie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie.

3. 30 marca br. poseł uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród “Złotego Lauru”, która odbyła się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Organizatorami konkursu są Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Związek Rzemiosła Polskiego oraz redakcja “Super Kontaktów”. Poseł z przyjemnością przyglądał się wręczaniu “Złotego Lauru’99″ właścicielom przedsiębiorstwa z Piły. Jedną z firm – laureatów została bowiem istniejąca od 1990 roku spółka panów Sławomira i Krzysztofa Kurzaców – “Multus” s.c.

21 marca 2000r.

W dniu 19 marca br. w Sypniewie odbyło się Unijne Powitanie Wiosny – Spotkanie Integracyjne Członków Unii Wolności Wielkopolski Północno-Zachodniej. Na uroczystość przybyli m.in. Pan Poseł Marek Zieliński z Poznania – Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiej Rady Regionalnej Unii Wolności, Pan Poseł Jerzy Koralewski z Ostrowa Wielkopolskiego – Wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiej Rady Regionalnej Unii Wolności, Pan Senator Wojciech Kruk oraz Pan Krzysztof Horodecki – Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego z ramienia Unii Wolności.
Spotkanie otworzył Pan Poseł Adam St. Szejnfeld, po którym kolejno głos zabrali zaproszeni goście honorowi. Okazję do wypowiedzenia się mieli również członkowie kół Unii Wolności, którzy licznie przybyli z wszystkich zakątków Wielkopolski Północno-Zachodniej, tj. m.in. z Szamocina, Chodzieży, Wągrowca, Rogoźna, Czarnkowa, Trzcianki, Złotowa oraz Piły.
Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą w kraju. Rozmawiano również na temat bezrobocia utrzymującego się w powiatach naszego regionu, reprezentowanych przez przedstawicieli z poszczególnych kół.

13 styczeń 2000r.

Poseł Adam St. Szejnfeld w plebiscycie pn. Ludzie Roku 1999, ogłoszonym 11 stycznia br., został uznany przez kapitułę Politykiem Roku Regionu Pilskiego (Północna Wielkopolska), zajmując pierwsze miejsce w tymże rankingu.
Wyniki konkursu rozstrzygane są przez dziennikarzy następujących redakcji: “Gazeta Wyborcza”, “Głos Wielkopolski”, “Gazeta Poznańska”, “Tygodnik Pilski”, Telewizja Poznań, Telewizja “Astra”, Telewizja “Pilsat”, Radio “Merkury”, Radio “Koszalin” oraz Radio “eSka”.
Ranking organizowany jest już po raz siódmy z rzędu, lecz nie pierwszy raz została w nim uznana działalność Adama Szejnfelda. W 1993 roku został zaliczony do dziesiątki najlepszych burmistrzów województwa pilskiego, potem natomiast dwukrotnie zajmował drugie miejsce w kategorii “Polityk Roku” za rok 1997 i 1998. Tym razem został sklasyfikowany na miejscu pierwszym.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)