Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (rok 2002)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

16 grudzień 2002r.

Święty Mikołaj Szejnfeld

Poseł Adam Szejnfeld w niedzielę 15 grudnia wziął udział w Warszawie w Galerii Mokotów w charytatywnej imprezie pn. “Gwiazdka z Parlamentem”. Przebrani za Świętych Mikołajów, m. in. Andrzej Olechowski, Marek Borowski, Ryszard Kalisz, Jacek Piechota, Adam Szejnfelda, Marta Fogler, czy Grażyna Paturalska (pomysłodawczyni i organizator akcji ) śpiewali kolędy, malowali choinkowe bombki, gotowali pierogi i smażyli naleśniki oraz rozdawali świąteczne upominki. Zbierano również dobrowolne datki, które służyć będą zakupom prezentów dla dzieci z ubogich rodzin.

5 grudzień 2002r.

Poseł Przyjacielem Kopalni Soli Wieliczka

Rada Pracownicza Kopalni Soli Wieliczka, uznając zasługi posła Adama St. Szejnfelda w ratowaniu unikatowego zabytku jakim jest Kopalnia, przyznała posłowi odznakę “Przyjaciel Kopalni Soli Wieliczka”.

Kopalnia Soli Wieliczka jest zabytkiem unikatowym w skali światowej. Początki eksploatacji w kopalni sięgają końca XIII wieku i do czasów współczesnych wielickie złoże soli kamiennej zostało udostępnione i wyeksploatowane ogromną ilością wyrobisk. Jako zabytek w 1978 roku została ona wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Najważniejszym celem Kopalni jest zachowanie dla przyszłych pokoleń
i udostępnienie społeczeństwu pomnika historii i kultury Narodu Polskiego, unikalnego zabytku przyrody i techniki oraz miejsca kultu.

25 listopad 2002r.

1. W sobotę Sejm RP przyjął ustawę budżetową na 2003 rok. Wysoka Izba, a przedtem Komisja Finansów Publicznych, przyjęła poprawkę zgłoszoną przez posła Adama St. Szejnfelda zwiększającą budżet w części 40. “Turystyka”. Celem poprawki jest zwiększenie wydatków na reklamę Polski za granicą w celu rozwoju turystyki przyjazdowej oraz promocję naszego kraju w okresie poprzedzającym naszą akcesję do Unii Europejskiej.

2. W piątek w Sejmie, na zaproszenie posła Adama St. Szejnfelda, przewodniczącego Komisji Gospodarki przebywała ambasador Królestwa Irlandii, pani Thelma M. Doran. Adam Szejnfeld i pani ambasador rozmawiali prawie trzy godziny na tematy współpracy gospodarczej
i kulturalnej Polski i Irlandii oraz na tematy skutków procesu integracji nowych państw członkowskich dla samej Unii jaki i państw kandydackich.

3. W niedzielę poseł Adam Szejnfeld oraz Jacek Piechota, Minister Gospodarki wraz z innymi przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów byli gośćmi ambasadora Chin w Polsce, pana Zhou Xiaopei. Spotkanie było przygotowane w związku ze zbliżająca się Wystawą narodową Polski w Chinach. Rozmawiano na temat rozwoju wymiany handlowej między obu państwami oraz sytuacji politycznej w Chinach po ostatnich zmianach w strukturach władzy.

22 listopad 2002r.

Poseł Ziemi Wielkopolskiej z okręgu pilskiego Adam St. Szejnfeld był jednym z twórców i głównym negocjatorem, jedynego jak do tej pory w kraju, porozumienia jakie zawarto w dniu 18 listopada w Poznaniu, tj. “Paktu dla Proeuropejskiego Rozwoju Wielkopolski”.
Porozumienie dotyczące przyszłości wielkopolskiego województwa samorządowego zawarły SLD, PSL i PO RP, a ma ono na celu stworzenie warunków do sprawowania dla dobra Wielkopolan i Wielkopolski władzy wykonawczej w sejmiku wojewódzkim. Platforma Obywatelska pozostając w opozycji i nie tworząc układu koalicyjnego z lewicą zobowiązała się do poparcia mniejszościowej koalicji SLD-UP
i PSL w celu wyłonienia Zarządu województwa, oraz przejęła struktury z zakresu kontroli i nadzoru nad tąże władzą, tj. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz szefostwo w pięciu najważniejszych komisjach sejmiku. Udzielone poparcie jest warunkowe i będzie weryfikowane w trakcie kadencji.
Porozumienie, o którym mowa dało możliwość wyjścia z sytuacji patowej, w jakiej znalazły się wielkopolskie partie polityczne po ostatnich wyborach samorządowych, w wyniku których nie tylko pojedyncze partie, ale nawet określone – lewicowe, lub prawicowe – koalicje nie mogły uzyskać wystarczającej przewagi, by wybrać władze. Utrzymywanie się przez dłuższy czas takiego stanu rzeczy groziło poważnym kryzysem politycznym oraz marazmem w funkcjonowaniu sejmiku oraz samorządowego województwa. Pakt dla Proeuropejskiego Rozwoju Wielkopolski oraz rozstrzygnięcia dotyczące województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego i miasta Poznania uratowały nas od tego kryzysu i dają szansę na dalszy, dobry rozwój naszego województwa z zapewnieniem dążenia do równomiernego rozwoju całej Wielkopolski wraz z jej subregionami. Daje również podstawę do nadziei, iż proces akcesji europejskiej w Wielkopolsce nie będzie zachwiany.

21 listopad 2002r.

Poszwa szefem Klubu w Poznaniu

W dniu 21 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego. Na posiedzeniu tym wybrano marszałka i wicemarszałków oraz przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Sejmiku.

Przed posiedzeniem Sejmiku zebrał się Klub POPiS, który wybrał na swojego przewodniczącego pana Sławomira Poszwę, radnego z Piły, przewodniczącego Koła Platformy Obywatelskiej w Pile oraz zastępcę posła Adama Szejnfelda w KWW POROZUMIENIE w Pile. Sławomir Poszwa będzie również naszym kandydatem na przewodniczącego jednej z najważniejszych komisji sejmiku – Komisji Ochrony Środowiska.

4 listopad 2002r.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “POROZUMIENIE”
informuje:

Rośnie poparcie dla Augustyna

Coraz większe kręgi osób oraz środowisk deklarują poparcie dla Mieczysława Augustyna – kandydata Komitetu Wyborczego POROZUMIENIE na prezydenta miasta Piły. Obok takich partii jak Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Unia Wolności, Ruch Społeczny oraz ugrupowań samorządowo-politycznych takich jak Klub Radnych Miasta i Powiatu Porozumienie, Mieczysław Augustyn posiada także poparcie emerytów i rencistów, ludzi biednych i potrzebujących pomocy, przedsiębiorców oraz środowisk gospodarczych. Spośród tych środowisk oficjalne swoje poparcie zadeklarowali m.in.: kupcy zrzeszeni w Związku Kupców Pilskich oraz Pilskim Forum Handlowym, a także rzemieślnicy z Cechu Rzemiosł Różnych. Mieczysławowi Augustynowi poparcia udzielili także reprezentanci dużego biznesu, bowiem w Komitecie Honorowym znaleźli się pilscy przedsiębiorcy, w tym m.in. Ryszard Bednarek – wiceprezes Pilskiej Izby Gospodarczej.

Z każdym dniem rośnie poparcie dla Mieczysława Augustyna.
Szerokie poparcie kandydat “POROZUMIENIA” uzyskał także w środowiskach kościelnych, takich jak Stowarzyszenie Civitas Christiana, Klub Inteligencji Katolickiej i Akcja Katolicka oraz wśród osób reprezentujących organizacje charytatywne i humanitarne, np. Stowarzyszenie Hospicjum Piła. W gronie popierających są już także członkowie i sympatycy, m. in. Stronnictwa Demokratycznego, Unii Polityki Realnej, Chrześcijańskiej Demokracja III RP oraz Stowarzyszenia “Młodzi Demokraci”.

W ostatnich dniach swoje poparcie dla Mieczysława Augustyna zadeklarowały również osoby zrzeszone w Komitecie Wyborczym Wyborców “NASZA PIŁA” oraz nowo wybrani radni tego Komitetu. Aktualnie trwają rozmowy pomiędzy przewodniczącymi Komitetu “POROZUMIENIE” i Komitetu “NASZA PIŁA” na temat przyszłej umowy koalicyjnej.

23 październik 2002r.

Trzynasty projekt

Poseł Adam St. Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, złożył w imieniu Platformy Obywatelskiej na ręce Marszałka Sejmu RP kolejny, już trzynasty, projekt legislacyjny własnego autorstwa – projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiana ta ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy, który nie zatrudnia ustawowego procentu osób niepełnosprawnych, wliczanie obowiązkowych składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w koszty uzyskania przychodu. Wpłaty na rzecz PFRON są dla tych przedsiębiorców obowiązkowe i od strony ekonomicznej stanowią niezbędny do poniesienia koszt w sposób oczywisty związany z uzyskiwanymi przychodami. Niestety, dotychczas obowiązujące regulacje ustaw: z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie dają możliwości zaliczania wpłat przedsiębiorców na PFRON do kosztów uzyskania przychodów. Zakaz zaliczania opłat do kosztów uzyskania przychodów powoduje, iż płacone są one z czystego zysku przedsiębiorcy i nie stanowią formalnego kosztu prowadzenia działalności. Takie rozwiązanie powoduje podwójne obciążenie finansowe przedsiębiorców.
Zaproponowana w projekcie zmiana zasad finansowania Funduszu może mieć istotny wpływ między innymi na walkę z bezrobociem i zwiększenie wzrostu gospodarczego. Możliwość zaliczania składki na PFRON do kosztów uzyskania przychodów premiowałby rentowne firmy, które przez obniżenie zobowiązań wobec fiskusa uzyskałyby dodatkowe środki na rozwój. Związane z tym nowe inwestycje byłyby niewątpliwie korzystne dla gospodarki, firm
i wreszcie dla budżetu.

22 październik 2002r.

Poznań, Kraków, Warszawa.

W dniu 21 października w Poznaniu, poseł Adam Szejnfeld, wraz z wicewojewodą Wojciechem Jankowiakiem oraz wicemarszałkiem Kazimierzem Kościelnym, przeciął wstęgę otwierając biuro Centrum Obsługi Inwestorów, które ma służyć całej Wielkopolsce. Biuro mieści się na Al. Niepodległości w budynku Urzędu Wojewódzkiego, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Jego zadaniem, będzie zbieranie, archiwizowanie oraz aktualizacja danych z gmin i powiatów naszego województwa w zakresie ofert inwestycyjnych. Zadaniem biura będzie obsługiwanie potencjalnych inwestorów zagranicznych i krajowych. Na konferencji prasowej, która towarzyszyła otwarciu biura, poseł Szejnfeld wyraził nadzieję, że w każdej wielkopolskiej gminie zostanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów wyznaczona osoba, która w swoim zakresie czynności będzie miała obowiązki współpracy z COI w Poznaniu. Biuro powstało z inicjatywy posła Adama Szejnfelda oraz przy współpracy Antoniego Sterczuli, prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz władz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich.
W dniu 20 października, dzień po referendum w Irlandii, poseł Adam Szejnfeld wziął udział w Krakowie w konferencji poświęconej skutkom integracji Polski z Unią Europejską w aspekcie naszej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości. Prowadzącą konferencję była pani redaktor Katarzyna Kolęda-Zalewska z TVP, a organizatorem dyskusji było Polskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm. Następnie poseł Szejnfeld był wykładowcą na kilku szkoleniach warsztatowych, które zorganizowano w Krakowie przy okazji Konferencji. Tematem warsztatów były “Szanse oraz zagrożenia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w aspekcie integracji ze Wspólnotą Europejską”. Dzień wcześniej poseł Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystościach jubileuszu 10-cio lecia Polskiej Rady Biznesu w Warszawie.
Poseł Adam Szejnfeld, jako przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarski był gościem honorowym Business Centre Club w Warszawie. W spotkaniu z przedsiębiorcami zrzeszonymi w BCC omawiano aktualną sytuację w Sejmie, związaną z “akcjami” Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony, a przede wszystkim stan polskiej gospodarki. Dużą ilość czasu poświęcono problematyce projektu budżetu na 2003 rok oraz pracom legislacyjnym związanym z przedsiębiorczością i gospodarką. Większość głosów przewijających się w dyskusji była krytyczna do aktualnego stanu rzeczy, a oceny te podzielał poseł z Wielkopolski. Wcześniej, w podobnym charakterze Adam Szejnfeld zapraszany był na spotkania z członkami Krajowej Izby Gospodarczej oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń, Handlu i Usług.

20 październik 2002r.

Kupcy dziękują Szejnfeldowi i Platformie.

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która powstała na bazie poselskiego projektu Platformy Obywatelskiej oraz projektu rządowego, w oparciu o konsensus zainteresowanych środowisk gospodarczych i politycznych, wypracowany przez posła Adama Szejnfelda (PO).

Z tej okazji, w imieniu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, prezes Mirosław Grabowski wystosował pismo do liderów PO – panów Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska, w którym czytamy między innymi:
“Dziękuję Klubowi Platformy Obywatelskiej za wniesienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczególne podziękowania za wniesiony wkład i pracę nad przedmiotowym projektem ustawy proszę przekazać Panu Posłowi Adamowi Szejnfeldowi, przewodniczącemu sejmowej Komisji Gospodarki.
Ustawa zawiera istotne zmiany dla środowiska małych i średnich przedsiębiorstw handlowych. Do najistotniejszych można zaliczyć rozłożenie płatności za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na raty, ustalenie wysokości opłaty wprost proporcjonalnej do wartości sprzedaży, likwidacja wydzielonego stoiska w małych i średnich placówkach handlowych. Wejście w życie tak znowelizowanej ustawy czyni małych i średnich przedsiębiorców równymi wobec wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Takie potraktowanie naszego środowiska kupieckiego jest przesłanką tworzenia równych szans w obrocie handlowym dla wszystkich placówek, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług zawsze będzie popierać właśnie takie działania Platformy Obywatelskiej, które stanowią ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dziękując jeszcze raz składam Panu Przewodniczącemu oraz Panu Posłowi Adamowi Szejnfeldowi serdeczne podziękowania i życzę sukcesów w dalszym rozwiązywaniu jakże trudnych problemów polskiej gospodarki”. W imieniu polskich kupców podpisał prezes Mirosław Grabowski.

15 październik 2002r.

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Gospodarki – posła Adama Szejnfelda, w stolicy Wielkopolski powstało Centrum Obsługi Inwestorów.
Umowa tworząca Centrum została podpisana w obecności posła Szejnfelda w dniu 15 października w siedzibie Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych w Warszawie – umowę podpisali: prezes PAIZ Antoni Sterczula oraz przewodniczący Bronisław Lachowicz i wiceprzewodniczący Michał Chojara ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Centrum Obsługi Inwestora, obejmujące swym zasięgiem województwo wielkopolskie, ma na celu podjęcie wspólnych działań merytorycznych, które zapewnią lepszą promocję regionu i profesjonalną obsługę inwestorów zagranicznych.
Biuro Centrum zostało już wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie niezbędne do tworzenia baz danych, natomiast pracownicy COI przeszli szkolenie zorganizowane przez Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych.
Centrum Obsługi Inwestorów mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu (Wielkopolski Urząd Wojewódzki). Oficjalne i uroczyste otwarcie biura odbędzie się w przyszły poniedziałek, tj. 22 października o godz. 10.00.

14 październik 2002r.

Przewodniczący Izby Niższej Parlamentu Indii Lok Sabha – pan Manohara Joshi oraz Kapituła Nagrody im. Indiry Gandhi, zwrócili się do posła Adama St. Szejnfelda, jako przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki oraz współprzewodniczącego Bilateralnej Grupy Parlamentarnej Polska-Azja Środkowo-Południowa, z prośbą o zgłoszenie nominacji do Nagrody w 2002 roku.
Nagroda przyznawana jest osobie lub organizacji bez względu na narodowość i wyznanie, które działają na rzecz walki o pokój, rozbrojenie, rozwój, dobrobyt i harmonię między narodami, a także bezpieczeństwo ekonomiczne oraz dobro i prawa człowieka. Została ona ustanowiona przez Naród Indii na cześć pamięci Pani Premier Indiry Gandhi. Wśród osób uhonorowanych Nagrodą w poprzednich latach znaleźli się m.in.: były Premier Norwegii Gro Harlem Brundtland, UNICEF, Prezydent Namibii Sam Nujoma, Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel, Arcybiskup Trevor Huddleston, były Prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter, Prof. Muhammad Yanus, były Prezydent Irlandii Mary Robinson, czy też Prof. Sadako Ogata.
Znając zaangażowanie pani Janiny Ochojskiej – prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej oraz jej imponujący dorobek na rzecz walki z ubóstwem
i łamaniem praw człowieka, pan poseł Adam Szejnfeld miał zaszczyt zgłosić kandydaturę pani prezes do Nagrody im. Indiry Gandhi 2002. Pan poseł wyraża nadzieję, iż Kapituła, doceniając zasługi Pani Ochojskiej, zadecyduje
o przyznaniu jej Nagrody.

2 październik 2002r.

Z okazji inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile poseł na Sejm RP Adam St. Szejnfeld przekazał na ręce Jego Magnificencji Rektora – prof. zw. dr hab. Kazimierza Pająka książki, opracowania i publikacje m.in. z zakresu prawa, parlamentaryzmu, gospodarki oraz ekonomii, które udało mu się zebrać z myślą o przekazaniu ich na rzecz trwałych zbiorów biblioteki PWSZ w Pile.
Pragnę ponadto poinformować, iż na prośbę posła Adama Szejnfelda Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile została umieszczona przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego – pana prof. Leszka Balcerowicza w stały rozdzielnik instytucji, które regularnie będą otrzymywać z zasobów NBP książki, publikacje oraz ekspertyzy z takich dziedzin, jak gospodarka, finanse, marketing, prawo i ekonomia. Pierwszy zestaw książek i publikacji został przekazany do biblioteki Szkoły przez NBP jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.

17 wrzesień 2002r.

W ostatnich dniach odbyły się rozmowy przedstawicieli Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu na temat list do Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego. W wyniku rozmów ustalono, iż kandydaci Platformy Obywatelskiej będą otwierać listy w okręgach pilskim, kaliskim, leszczyńskim oraz w powiecie poznańskim, natomiast Prawo i Sprawiedliwość w okręgu konińskim i mieście Poznaniu.

Liderem listy w okręgu pilskim został Sławomir Poszwa, lat 35, z wykształcenia ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalista z zakresu finansowania inwestycji z funduszy zagranicznych.
Pan Sławomir Poszwa w przeszłości pełnił funkcje prezesa zarządu firmy PP-I EKOLOG, członka Krajowej Izby Gospodarczej, członka
i przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy EKOKLAR Sp. z o.o. w Pile. Wieloletni menadżer firmy Ekolog Holding S.A., Pilskiej Izby Gospodarczej, Centrum Jeździecko-Tenisowego Hotel Sypniewo oraz innych pilskich firm. Organizator i dyrektor Pilskich Targów Promocyjnych – Wielkopolska Wystawa Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obecnie Dyrektor Regionu w Ekolog Holding S.A.
Interesuje go dobra książka i kino. Jest miłośnikiem wspinaczki górskiej, jazdy konnej i aktywnej turystyki. Wieloletni kierownik sekcji kolarskiej MTB Polonia Piła.
Żona Greta, z wykształcenia ekonomistka, prowadzi własną firmę. Ma dwójkę dzieci: siedmioletniego syna Oskara i czteroletnią córkę Wiktorię.
Obecnie pełni funkcję przewodniczącego koła Platformy Obywatelskiej w Pile oraz członka Rady Regionalnej Platformy Obywatelskiej Województwa Wielkopolskiego.

10 wrzesień 2002r.

Na zaproszenie posła Adama Szejnfelda w dniach 16-17 września br. w okręgu pilskim przebywać będzie pan Donald Tusk – Wicemarszałek
Sejmu RP, lider Platformy Obywatelskiej.
Pierwszego dnia wizyty pan marszałek Tusk odwiedzi Międzychód, Szamotuły, Oborniki oraz Wągrowiec, natomiast w dniu 17 września przebywać będzie w Chodzieży, Czarnkowie, Pile i Złotowie.
Podczas wizyty marszałek spotka się z różnymi osobami oraz środowiskami, aby zapoznać się z sytuacją społeczną i gospodarczą naszego regionu.
Wszystkich przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zaplanowanych spotkaniach. Szczegółowy program wizyty zostanie przesłany w najbliższych dniach.

6 wrzesień 2002r.

W dniu 6 września w Szamocinie zawiązał się Komitet Wyborczy Wyborców dla Miasta i Gminy Szamocin “Porozumienie”. Celem Komitetu będzie zaproponowanie mieszkańcom Szamocina programu wyborczego oraz kandydatów na radnych.

Kandydatem “Porozumienia” na Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin został pan Antoni Kolasa – radny Miasta i Gminy, przewodniczący koła Platformy Obywatelskiej w Szamocinie, były pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie, obecnie pracownik firmy
Jenox s.c. w Chodzieży.

Okręgowy Komitet Wyborczy Wyborców “Porozumienie” udziela kandydatowi poparcia na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin.

4 wrzesień 2002r.

W ostatnich dniach poseł Adam Szejnfeld był gościem wielu uroczystości oświatowych, związanych z oddawaniem do użytku nowych obiektów szkolnych. Na szczególną uwagę zasługuje oddana w minioną sobotę piękna Szkoła wraz z nowoczesną salą gimnastyczną w Białośliwiu.
Na uroczystościach otwarcia nowej Szkoły Podstawowej serdecznie podziękowano panu posłowi za jego wkład w budowę tej nowoczesnej placówki (pomoc w zorganizowaniu 400 tys. zł dofinansowania). Podobnie pan poseł znalazł się w gronie osób, którym dziękowano za poparcie budowy sali gimnastycznej we wsi Lipia Góra, gmina Szamocin, w której nowy obiekt powstał przy Zespole Szkół.
To tylko dwie, spośród dziesiątek inwestycji w naszym regionie pilskim. Pan poseł Szejnfeld gorąco gratuluje wszystkim tym samorządowcom, którzy w tych trudnych czasach dla finansów gmin i powiatów zdecydowali się na włożenie publicznych środków w najważniejsze inwestycje, na jakie można się zdobyć, a więc inwestycje oświatowe.

3 wrzesień 2002r.

W dniu 31 sierpnia, w rocznicę sierpnia ‘80, został powołany Okręgowy Komitet Wyborczy Wyborców “Porozumienie”, który jest jednocześnie Komitetem dla miasta Piły i powiatu pilskiego. Komitet tworzą: Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz inne partie i organizacje samorządowe oraz społeczne, takie jak: Ruch Społeczny, Unia Wolności, Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci”, Cech Rzemiosł Różnych, Związek Kupców Pilskich, Klub Radnych “Porozumienie” Miasta Piły, Klub Radnych “Porozumienie” powiatu pilskiego.

Reprezentanci ww. partii oraz organizacji tworzących Komitet Wyborczy na przewodniczącego wybrali lidera Platformy Obywatelskiej Adama Szejnfelda.

Komitet działa na terenie miasta i powiatu pilskiego oraz pilskiego okręgu wyborczego do wyborów do sejmiku wojewódzkiego w Poznaniu i ma na celu wystawianie wspólnych list kandydatów do rad gmin i powiatu pilskiego, w tym kandydatów na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydenta.

Podczas spotkania w dniu 31 sierpnia, członkowie Komitetu wybrali swojego kandydata na prezydenta miasta Piły – został nim Mieczysław Augustyn – prezes Pilskiego Banku Żywności, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pile oraz radny Rady Miasta Piły. Grzegorz Piechowiak został wskazany jako kandydat Komitetu “Porozumienie” na starostę pilskiego.

29 sierpień 2002r.

Minister i Komisja będą w Pile

Na zaproszenie i dzięki staraniom posła Platformy Obywatelskiej Adama Szejnfelda, w dniu 7 września br. do Piły przyjedzie sejmowa Komisja Gospodarki, a także Minister Gospodarki Jacek Piechota.
Członkowie Komisji oraz pan minister wezmą udział w kolejnej IV edycji Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w jubileuszu X-lecia wystaw gospodarczych w Pile oraz jubileuszu X-lecia Pilskiej Izby Gospodarczej. Pobyt w Pile rozpoczną od uroczystego otwarcia Wystawy i wizytacji stoisk ekspozycyjnych. Następnie w firmie Philips Lighting Poland odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki na temat: “Wpływ imprez targowych i wystawienniczych na rozwój przedsiębiorczości”. Na zakończenie zaproszeni goście wezmą udział w uroczystym Walnym Zgromadzeniu Pilskiej Izby Gospodarczej.
Pan Minister Jacek Piechota objął patronat honorowy nad IV WWGMiŚP, natomiast poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący Komisji Gospodarki, został przewodniczącym Komitetu Honorowego.

2 sierpień 2002r.

Dwudziestu najlepszych posłów

1. Z inicjatywy posła Adama Szejnfelda, przewodniczącego Okręgowego Komitetu Wyborczego “Porozumienie” w dniu 1 sierpnia br. w Chodzieży odbył się zjazd lokalnych działaczy politycznych i samorządowych z wszystkich ośmiu powiatów naszego okręgu wyborczego, tj. Złotowa, Piły, Chodzieży, Czarnkowa, Wągrowca, Obornik, Szamotuł i Międzychodu.
Zebrani omówili sytuację polityczną i organizacyjną poszczególnych gmin i powiatów w zakresie wyborów do rad gmin i powiatów oraz wyborów bezpośrednich wójtów i burmistrzów. Przeprowadzono również wstępne szkolenie z zakresu organizacji i finansowania kampanii wyborczej.
Poseł Adam Szejnfeld powołał na swego zastępcę Sławomira Poszwę, przewodniczącego koła Platformy Obywatelskiej w Pile, a także wyznaczył tymczasowo osobę odpowiedzialną za przygotowanie strony formalnej i finansowej kampanii – jest nią Grzegorz Bykowski, asystent posła i przewodniczący Regionu Wielkopolskiego Stowarzyszenia “Młodzi Demokraci”.

2. W rankingu tygodnika “Polityka” określono najlepszych posłów obecnej kadencji. Spośród 460 członków Wysokiej Izby wymieniono jedynie dwudziestu posłów, a wśród nich posła Adama Szejnfelda, którego Polskie Radio – Radio Parlament zarekomendowało “za siłę spokoju i kompetencję
w sprawach gospodarczych”.

1 sierpień 2002r.

Szejnfeld w Senacie

Poseł Adam St. Szejnfeld w dniu 30 sierpnia wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ochrony Środowiska, na której bronił rozwiązania ustawowego przyjętego przez Sejm, mającego na celu utrzymanie możliwości importowania do Polski odzieży używanej i handlu tą odzieżą w sklepach z tanią odzieżą. Natomiast w dniu 31 sierpnia poseł Szejnfeld wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych, poświęconej rozpatrzeniu m.in. projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reprezentując stanowisko Wysokiej Izby w tej sprawie. Projekt ma na celu zmniejszenie biurokracji oraz obciążeń finansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu napojami alkoholowymi oraz wyrównanie pozycji małych i średnich firm z pozycją dużych przedsiębiorstw, głównie sieci super i hipermarketów. W obu przypadkach senackie Komisje podzieliły pogląd naszego posła, rekomendując pozytywnie wspomniane projekty ustaw Senatowi.
W dniu 31 sierpnia poseł Adam Szejnfeld wziął również udział w posiedzeniu Komitetu do Spraw Umów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki. Omówiono aktualny stan rozmów z potencjalnymi dostawcami samolotów wielozadaniowych dla polskiej armii oraz założenia do wykonania umów offsetowych, związanych z pozyskaniem kontraktu na kołowe transportery opancerzone. Kolejne posiedzenie będzie poświecone m.in. pozyskaniu umów na przeciwpancerne pociski kierowane.

25 lipiec 2002r.

Kupcy popierają Platformę

W dniu 24 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kończąc prace nad tą ustawą. Ostateczna wersja nowelizacji została poprzedzona wniesieniem do Sejmu dwóch projektów ustaw: poselskiego Platformy Obywatelskiej, reprezentowanej przez posła Adama Szejnfelda, przewodniczącego Komisji Gospodarki, oraz rządu, reprezentowanego przez Ministra Gospodarki.

Kupcy polscy w sposób jednoznaczny poparli projekt Platformy Obywatelskiej, przesyłając do Sejmu miedzy innymi ok. 14.000 podpisów poparcia dla tej inicjatywy i jednocześnie nie udzielając poparcia dla projektu rządowego. Przeciwnicy obu projektów nadesłali do parlamentu ok. 950 podpisów sprzeciwu.

Celem Platformy Obywatelskiej było doprowadzenie do:

*

zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i finansowych prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu i gastronomii,
*

wyrównania sytuacji prawnej i faktycznej małych i średnich kupców z dużymi,
*

wyeliminowania lub poprawienia tych przepisów prawa, które wywoływały wątpliwości interpretacyjne.

Jakie były różnice pomiędzy obu projektami?

1.

Projekt rządowy nie tylko nie eliminował odpowiedzialności kupców za porządek i bezpieczeństwo poza terenem ich lokalu, ale nawet jeszcze bardziej zaostrzał tę odpowiedzialność i sankcję. Projekt Platformy Obywatelskiej natomiast znosił tę odpowiedzialność.
2.

W zakresie ustalania opłat projekt rządowy zachowywał zasadę progresji, choć trochę spłaszczonej w stosunku do obecnie obowiązującej, a projekt poselski wprowadzał zasadę opłaty liniowej.
3.

Proporcjonalność opłaty projekt rządowy ustanawiał na poziomie 1,5% dla piwa, 1,5% dla wina i 3% dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, a projekt poselski ustanawiał jeden tylko pułap w wysokości 0,6% od obrotu wszelkimi napojami alkoholowymi.
4.

Projekt rządowy nie przewidywał, a wręcz zakazywał rozkładania na raty opłaty rocznej, natomiast w poselskim projekcie była to jedna z dwóch najważniejszych propozycji.

W ostatecznej wersji, po wielu tygodniach rozmów i negocjacji prowadzonych przez posła Adama Szejnfelda przy udziale reprezentantów Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz reprezentantów rządu, udało się wypracować rozwiązania ostatecznie korzystne dla polskiego kupiectwa.
Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu RP.

18 lipiec 2002r.

Platforma Obywatelska na rzecz handlu odzieżą używaną.
“Lumpeksy” zostają!

Pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda (PO) podkomisja, a następnie połączone Komisje Gospodarki oraz Ochrony Środowiska przygotowały projekt nowelizacji przepisów prawa dotyczących sprowadzania, odzysku i obrotu odzieżą używaną. Miedzy innymi postawa posłów Platformy Obywatelskiej oraz osobista praca posła Adama Szejnfelda nad doprowadzeniem do kompromisu zwolenników i przeciwników importu odzieży używanej niesortowalnej oraz rządu spowodowała, iż potrzebne dla rozwiązania problemów handlu odzieżą używaną przepisy zostały przyjęte jednogłośnie na posiedzeniu podkomisji, następnie na komisjach połączonych i ostatecznie
w dniu dzisiejszym, tj. 18 lipca, przez Wysoką Izbę.
Dzięki nowym rozwiązaniom, przedsiębiorcy, których zezwolenia na import odzieży używanej utraciły swoją ważność w dniu 30 czerwca br., będą mieli trzy miesiące czasu na uzyskanie nowych zezwoleń i w tym okresie będą nadal mogli prowadzić swoją działalność na dotychczasowych warunkach. Nowe zezwolenia będą wydawane na czas określony, nie dłuższy niż do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ustawa trafi teraz do Senatu RP.

15 lipiec 2002r.

X Festiwal i XXVII Beczka

1. W miniony weekend odbył się X jubileuszowy festiwal Blues Express. Pociąg ciągnięty przez parowóz (prowadzony przez miłośnika kolei parowej z Anglii), przejechał trasę z Poznania, poprzez Chodzież, Piłę, Krajenkę, Złotów do Zakrzewa i przewiózł oficjalnie ponad 1,100 osób. Kolejne tysiące dojechały innymi pociągami, autobusami i własnymi środkami lokomocji. Wśród bluesowych gości pociągu byli m.in. poseł Adam Szejnfeld, Stanisław Tam, były wojewoda wielkopolski, Bogdan Rogala, prezes Philips Lighting Poland S.A., czy też Mirosław Juraszek, burmistrz Chodzieży. Oprócz gości z całej Polski widać było również stałych, wieloletnich fanów tej imprezy ze Szwajcarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. “Gwoździem” festiwalu był koncert grupy Dżem, której występ poprzedzili swymi koncertami artyści bluesowi z Polski, USA oraz Czech.

2. W ten sam weekend odbyło się XXVII spotkanie Braci Piwnych Stowarzyszenia Bractwo Piwne w Szamocinie. W dorocznym raczeniu się królewskim trunkiem koloru złota udział wziął również poseł Adam Szejnfeld, który jest członkiem bractwa. Ze względu na upływ dwuletniej kadencji, Bracia Piwni wybrali nowe władze z prezesem Stowarzyszenia na czele. Ponownie pozostał nim pan dr hab. Edward Jedliński, pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3. W minionym tygodniu poseł Adam Szejnfeld poświęcił również kilka spotkań mających na celu wspieranie przedsięwzięć ważnych dla naszego regionu. Cześć tych spotkań było poświęconych wsparciu procesu prywatyzacji i naprawy sytuacji w przedsiębiorstwie “Metalplast”
w Złotowie, inne dotyczyły wsparcia społecznej budowy kościoła we wsi Nietuszkowo, powiat Chodzież. Przez cały tydzień pan poseł prowadził również rozmowy dotyczące przygotowań do wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią bieżącego roku.

11 lipiec 2002r.

Z inicjatywy posła Adama Szejnfelda oraz naczelnika Urzędu Celnego w Pile – Wojciecha Kubalewskiego, w dniu 11 lipca 2002 r. w Sali Kameralnej Pilskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z regionu pilskiego poświęcone aktualnym zmianom w strukturze organizacyjnej służb celnych oraz przepisów celnych. W zebraniu oprócz posła i naczelnika udział wziął również pan Zbigniew Różycki – wicedyrektor Izby Celnej w Poznaniu.
W trakcie obrad przedstawiono zebranym nową strukturę funkcjonowania służb celnych, zadania i kompetencje urzędów celnych, izb celnych oraz Ministra Finansów, omówiono również tryb postępowania administracyjnego, odwoławczego oraz skarbowego, wymieniono poglądy na temat bardzo wielu przepisów celnych, z kodeksem celnym włącznie. Zebrani słusznie krytykowali istnienie wielu szkodliwych przepisów stwarzających dodatkową biurokrację i koszty dla przedsiębiorców oraz centralizujących władze celne.
Poseł Adam Szejnfeld, podzielając te opinie, z jednej strony zwrócił się do władz celnych z Piły i Poznania, by te głosy i uwagi wzięto pod uwagę w pracach służb celnych, a jednocześnie zadeklarował, że ważniejsze sprawy poruszy na forum Rządu i Parlamentu. Zaapelował również do pracowników służb celnych, by w swojej pracy kierowali się także “zwyczajnie ludzkim podejściem” oraz racjonalnością myślenia, a nie tylko w sposób sztywny literą prawa.
Przy okazji przypomnieć również należy, iż w sprawach celnych pan poseł miał ostatnio dwa wystąpienia, a mianowicie interpelację w sprawie informatyzacji przejść granicznych i służb celnych skierowaną do Prezesa Rady Ministrów oraz zapytanie w sprawie opłat za potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza polski obszar celny w przypadku zastosowania przepisu z §223 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 2001r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

9 lipiec 2002r.

Pierwszy kandydat centroprawicy na burmistrza

W dniu 9 lipca z inicjatywy posła Adam Szejnfelda, przewodniczącego Samorządowego Komitetu Wyborczego w okręgu pilskim, odbyło się w Chodzieży zebranie mające na celu powołanie Komitetu Wyborczego dla gmin i powiatu chodzieskiego. Zebrani zgodnie postanowili utworzyć wspólny komitet wyborczy, którego celem będzie zaproponowanie mieszkańcom programu wyborczego oraz kandydatów na reprezentantów miejscowych społeczności lokalnych. Jako pierwszego, na wspólnego kandydata, w wyborach na burmistrza Chodzieży jednogłośnie wytypowano pana Mirosława Juraszka.
Sygnatariuszami porozumienia są:
· Platforma Obywatelska
· Unia Wolności
· Ruch Społeczny
· Liga Polskich Rodzin
· Ruch Odbudowy Polski
· Chodzieski Klub Gospodarczy
· Klub Radnych Miejskich ,,Porozumienie”

25 czerwiec 2002r.

Szejnfeld, a ropa naftowa i gaz ziemny.

1. W dniu 24 czerwca poseł Adam St. Szejnfeld gościł w Czarnkowie. Pierwsze ze spotkań było spotkaniem z działaczami Platformy Obywatelskiej i poświęcone było omówieniu przygotowań do wyborów samorządowych. Kolejnym spotkaniem był udział w zebraniu Czarnkowskiego Forum Gospodarczego, podczas którego omówiono aktualną sytuację gospodarczą kraju oraz perspektywy na przeszłość w tym zakresie. Poseł poinformował również o stanie prac rządowych i parlamentarnych dotyczących gospodarki.

2. W dniu 25 czerwca poseł Adam Szejnfeld przebywał na całodniowym wyjeździe w Międzychodzie. Poseł odwiedził firmy ,,Paech” oraz ,,Christianapol” i spotkał się w Urzędzie Miasta z panią wiceburmistrz Międzychodu oraz w Urzędzie Powiatowym z panem starostą międzychodzkim. Przedstawiciele władz miasta podziękowali posłowi Szejnfeldowi za jego inicjatywy dotyczące działań na rzecz uruchomienia
w Międzychodzie kopalni gazu i ropy naftowej. Następnie wziął udział w zebraniu Platformy Obywatelskiej oraz zakończył dzień zebraniem otwartym, na które przyszło tak wielu chętnych, że zabrakło miejsc w wynajętej na ten cel sali. Mówiono przede wszystkim o roli władz samorządowych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wpływu polityki w zakresie planowania przestrzennego na rozwój gospodarczy. Dyskutowano również na temat perspektyw wydobycia gazu i ropy ze złóż międzychodzkich.

3. W dniach 26 i 27 czerwca odbędzie się w Warszawie cykl posiedzeń Komisji Gospodarki, na których omówione zostanie sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2001r., a także poruszone zostaną tak ostatnio kontrowersyjne sprawy, jak: sytuacja w przemyśle stoczniowym
z uwzględnieniem sytuacji w Zakładach H. Cegielskiego oraz w małych i średnich firmach kooperujących z polskimi stoczniami, czy też inicjatywa legislacyjna dotycząca importu odzieży używanej.

24 czerwiec 2002r.

SZEJNFELD DZIECIOM

1. Z inicjatywy posła Ziemi Pilskiej Adama St. Szejnfelda w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie dotyczące przyszłości Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile.
Poseł, występując w interesie pilskiego garnizonu, żołnierzy i pracowników cywilnych Centrum, a także całego Miasta Piły, złożył interpelację do Ministra Obrony Narodowej, w której podważył celowość przeniesienia Centrum do Poznania. Z tego też tytułu zorganizowano spotkanie, w którym oprócz posła udział wzięli: minister Jerzy Szmajdziński, przedstawiciele generalicji oraz inni wysocy funkcjonariusze Wojska Polskiego, a także wiceprezes Agencji Mienia Wojskowego.
W trakcie spotkania poseł zademonstrował ministrowi oraz pozostałym uczestnikom aktualny stan Centrum, prezentując go na slajdach. Strona resortowa przedstawiła swój punkt widzenia oparty na ustawach oraz aktualnej strategii obronnej kraju, z której wynika konieczność redukcji stanu liczebności Sił Zbrojnych RP, przeformowania lub przedyslokowania wielu jednostek wojskowych oraz zmniejszenia kosztów szkoleniowych poprzez likwidację centrów szkoleń.
Minister Szmajdziński oraz wszyscy uczestniczący w spotkaniu zapewnili posła, iż mienie wojskowe znajdujące się w Pile będzie wykorzystane
w porozumieniu z władzami miasta i powiatu dla dobra Piły oraz całej społeczności lokalnej. Ponadto w trosce o los żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska, podjęte zostały działania, aby wdrażanie programu restrukturyzacji przyniosło jak najmniej ujemnych skutków towarzyszących zwolnieniom.

2. Z okazji rozpoczętych wakacji, poseł Adam Szejnfeld w dniu dzisiejszym odwiedził dzieci z Domu Pomocy Społecznej dla Chłopców Upośledzonych Umysłowo w Rzadkowie oraz z Domu Dziecka w Szamocinie. Podczas odwiedzin poseł przekazał wszystkim dzieciom życzenia dobrych wakacji oraz upominki, które pomogą im ciekawie i pożytecznie spędzić czas letnich ferii.

19 czerwiec 2002r.

FESTIWAL BLUES EXPRESS URATOWANY!

Festiwal “Blues Express” – Letnie Warsztaty Bluesowe w Zakrzewie to jedyny w swoim rodzaju Festiwal muzyki bluesowej, który jest organizowany na wsi. Dzięki niemu Zakrzewo stało się słynną na cały kraj “wiejską stolicą bluesa”. Impreza ma już swoją ugruntowaną tradycję – liczne rzesze fanów dobrej muzyki, ale także miłośników starych parowozów oraz turyści z całej Polski co roku z niecierpliwością czekają na dzień, w którym odbywa się koncert. Tegoroczny Festiwal jest bardzo ważny, obchodzi bowiem jubileusz X-cia istnienia. Niestety, w roku bieżącym trudności finansowe nie tylko nie pozwoliły na zorganizowanie całotygodniowych Warsztatów Bluesowych, które są tradycją tej imprezy, ale uniemożliwiały także przygotowanie samego Koncertu Finałowego, który odbija się największym echem w Polsce.
Jednakże dzięki osobistej interwencji i zaangażowaniu posła Adama Szejnfelda, ten wspaniały Festiwal będzie mógł świętować swój jubileusz. Posłowi Szejnfeldowi udało się bowiem zdobyć dofinansowanie, które nie tylko pozwoli na zorganizowanie Festiwalu “Blues Express” w tym roku, ale także pomoże dalej trwać i ocali od zapomnienia tą niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju i ważną dla naszego regionu imprezę.

3 czerwiec 2002r.

1. W dniu 1 czerwca br. w Sejmie z okazji Dnia Dziecka odbyła się VIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Poseł Adam St. Szejnfeld przyjął w Sejmie delegację, w skład której wchodziły dzieci i młodzież z terenu byłego województwa pilskiego, tj.:
- Katarzyna Czynka – z Gimnazjum w Osieku n/Notecią
- Sabina Wiza – z Gimnazjum w Czarnkowie
- Karolina Stróżycka – z Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Pile
- Katarzyna Jendraszczak – z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
- Tomasz Pyszka – z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Pile
- Katarzyna Antkowiak – z Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance
oraz opiekun pan Henryk Liszkiewicz z pilskiej Delegatury Kuratorium Oświaty,
a także przedstawiciel Ziemi Obornickiej, tj. Anna Aniołek z Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach wraz z opiekunem – panem Zbigniewem Wojdowskim.
Jeszcze przed rozpoczęciem obrad poseł spotkał się z nimi w Sali Kolumnowej, po czym zwiedził z nimi wszystkie budynki polskiego parlamentu, gdzie pokazał im m.in. kuluary, galerię na sali obrad, tzw. “akwarium”, a także swój gabinet przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki.

2. W dniu 2 czerwca br. poseł Adam Szejnfeld wziął udział w Krajowym Zjeździe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Techników Weterynarii “Eskulap”, który odbył się w Wyszkowie pod Warszawą. Członkowie Stowarzyszenia dziękowali panu posłowi za szereg licznych działań na rzecz poprawy trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się ta grupa zawodowa w wyniku pozbawienia ich praw wykonywania wyuczonego zawodu. W szczególności dziękowano posłowi za zaangażowanie w uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o lekarzach weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, której konsekwencją było wydanie rozporządzenia wykonawczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mającego na celu określenie kwalifikacji osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii oraz katalogu czynności, które mogłyby być przez te osoby wykonywane samodzielnie.

3. W dniu 3 czerwca poseł wziął udział w II Kongresie Kupiectwa Polskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz w spotkaniu z Robertem Kwiatkowskim – prezesem Telewizji Polskiej S.A., które odbyło się w Poznaniu z okazji 45-lecia Telewizji Poznań. Spotkanie poprzedziła prezentacja na temat: “TVP – stan obecny, porównanie na tle innych telewizji publicznych w Europie”.

4. W dniu 4 czerwca br. pod patronatem Jacka Piechoty – Ministra Gospodarki oraz Adama St. Szejnfelda – przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki odbyło się II Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz III Ogólnopolskie Targi Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie.

29 maj 2002r.

COI – duży krok do sukcesu.

Uprzejmie informuję, iż podjęta przez posła Adama St. Szejnfelda inicjatywa utworzenia w Wielkopolsce Centrum Obsługi Inwestora znalazła swój pomyślny finał. W dniu 22 maja br. w Warszawie z inicjatywy i w obecności posła Adama Szejnfelda został podpisany list intencyjny między Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych S.A. – reprezentowaną przez prezesa Antoniego Sterczulę oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Celem partnerskiej współpracy jest stworzenie Centrum Obsługi Inwestora, obejmującego swym zasięgiem województwo wielkopolskie oraz podjęcie wspólnych działań merytorycznych, które zapewnią lepszą promocję regionu i profesjonalną obsługę inwestorów zagranicznych.
Wszystkie strony – poseł Szejnfeld, prezes Sterczula oraz przedstawiciele Stowarzyszenia – ustalili, iż w najbliższym czasie nastąpi lustracja Biura Stowarzyszenia przez pracowników PAIZ pod kątem spełniania ostatecznych wymogów otwarcia biura, przeszkolenie pracowników przyszłego biura COI oraz, na wniosek posła, przeszkolenie pracowników poszczególnych gmin Wielkopolski, po czym zostanie podpisana ostateczna umowa o utworzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i uroczyste otwarcie biura.

20 maj 2002r.

Dom Opatrzności Bożej
pod patronatem Adama Szejnfelda

1. W dniu 17 maja odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Wyborczego “Porozumienie”. Podczas tego spotkania przyjęto harmonogram działań Komitetu oraz dokonano rozszerzenia o kolejne podmioty, tj.:

- Związek Kupców Pilskich – reprezentowany przez pana Jerzego Pawlika
- Cech Rzemiosł Różnych w Pile – reprezentowany przez pana Mariana Madeja
- Klub Radnych Rady Miejskiej w Pile “Porozumienie Samorządowe” – reprezentowany przez pana Mieczysława Augustyna
- Klub Radnych “Porozumienie” Rady Powiatu w Pile – reprezentowany przez pana Tomasza Bugajskiego
- Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci” – reprezentowane przez pana Marcina Kledzika

W tym samym dniu odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile w sprawie podjętych przez posła Adama Szejnfelda działań przeciwko planowanej likwidacji tejże jednostki.

2. W dniu 19 maja br. oddano oficjalnie do użytku Dom Opatrzności Bożej wybudowany pod patronatem i przy wsparciu posła Adama Szejnfelda oraz Joanny Staręgi-Piasek, byłej wiceminister pracy i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Nowo wybudowany dom jest częścią składową Ośrodka Pedagogiczno – Rehabilitacyjnego im. Bł. Marii Angeli w Gębicach k/Czarnkowa. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: JE. Ks. Bp Zdzisław Fortuniak, poseł Adam Szejnfeld, marszałek Stefan Mikołajczak oraz prezes Ryszard Hoffman. Pomoc posła Adama Szejnfelda przy budowie i oddaniu do użytku wspomnianego obiektu Siostry Felicjanki upamiętniły stosowną tablicą pamiątkową.

3. W dniach 22-26 maja oficjalną wizytę w Polsce złoży delegacja Lok Sabha – Parlamentu Republiki Indii, z jego przewodniczącym na czele – panem Manohar Joshi. W dniu 22 maja w uroczystym powitaniu delegacji weźmie udział poseł Adam Szejnfeld – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki. Członkowie indyjskiego parlamentu w trakcie wizyty odbędą szereg spotkań, podczas których omawiane będą kwestie dotyczące stosunków polsko-indyjskich oraz współpracy międzyparlamentarnej pomiędzy Polską i Indiami.

4. Poseł Adam Szejnfeld został zaproszony przez Ministra Gospodarki do wzięcia udziału w Naradzie Radców i Konsulów Handlowych RP w Krajach WNP i Nadbałtyckich w Kijowie, która odbędzie się w dniach 23-25 maja. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele kilku resortów i instytucji polskich oraz Radcowie i Konsulowie Handlowi WEH Ambasad RP. Tematem narady będą kwestie związane z projektem programu “Odzyskanie rynków wschodnich”.

14 maj 2002r.

W dniu dzisiejszym, tj. 14 maja br., poseł Adam St. Szejnfeld – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki złożył wizytę w Łodzi, gdzie odbył szereg spotkań z przedstawicielami przedsiębiorców branży przemysłu lekkiego.
Dzień rozpoczęła wizyta w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, gdzie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, następnie poseł odwiedził kilka zakładów z branży odzieżowej, w tym m.in. Zakłady Olimpia Łódź.
Drugim punktem wizyty w Łodzi było zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm spotkanie z członkami PSWF, Łódzkiego Klubu Biznesu, Krajowej Izby Mody, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Bussiness Centre Club, którego tematem była bieżąca sytuacja gospodarcza oraz perspektywy rozwoju przemysłu lekkiego.

22 kwiecień 2002r.

1. W dniu 19 kwietnia br. Poseł Adam St. Szejnfeld był gościem głównym, na konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Warszawie im. Leona Koźmińskiego, która w większości rankingów uczelni zajmuje pierwsze miejsce wśród najlepszych wyższych szkół niepublicznych. Aktualnie organizowana konferencja na tej uczelni polega na cyklu wykładów i spotkań ze znanymi przedstawicielami nauki
i polityki, którzy dzielą się ze studentami swoimi poglądami. Przed panelem z posłem Adamem Szejnfeldem odbył się taki na przykład z prof. Kołotką, a następny planowany jest z premierem L. Millerem. Wykład Adama Szejnfelda poświecony był skutkom integracji polski ze Wspólnotą Europejską w aspekcie rozwoju gospodarczego. Przebieg panelu dyskusyjnego tak spodobał się, że pilski poseł został zaproszony na podobną konferencję organizowaną na Politechnice Warszawskiej.

2. Tegoż samego dnia, w Hotelu Rodło odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie Pilskiej Izby Gospodarczej ,,Róże Biznesu”, w którym przewodniczącym kapituły był poseł Adam Szejnfeld. W kategorii ,,Produkt” statuetkę Róży Biznesu otrzymała PP,,Polkon” S.A. z Trzcianki, a wyróżnienia Europol Meble S.A. z Chodzieży i BP Chemical Olimp Flex S.A. z e Złotowa. W kategorii “Handel” Różę Biznesu otrzymała Agencja Promocyjno-Handlowa Mini-Max Spółka Jawna W.M.D.J. Ekiertowie w Pile, a wyróżnienia MPT ,,MAGO” Zbigniew Mazurkiewicz, Maciej Ozgowicz Sp. Jawna w Pile i Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” z Czarnkowa. W kategorii ,,Usługa” nagroda główna przypadła dla Studia Projektów Budownictwa ,,Kontur” z Piły a wyróżnienia dla Kliniki ARS Medical z Piły i dla Hotelu Klubowo-Konferencyjnego ,,Smolarnia” w Smolarni pod Trzcianką. W kategorii ,,Wybitne przedsięwzięcie Gospodarcze Regionu ,,Różę” przyznano Philips Lighting Poland S.A, a wyróżnienia dla Fabryki Grzejników VNH w Wałczu oraz przedsięwzięciu publicznoprawnemu ,,Łazienki Chodzieskie” w Chodzieży, odbudowanych przez spółkę miasta, reprezentowanego przez burmistrza Mirosława Juraszka i przedsiębiorców reprezentowanych przez prezesa Mariusza Słowińskiego. W kategorii ,,Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i organizacji samorządowych” róże otrzymała Telewizja Kablowa ,,Astra” w Pile a wyróżnienia Lech Wojcieszyński z Czarnkowa oraz Fundusz ,,Mikro” z Piły. Kapituła przyznała również dwie Honorowe Róże Biznesu, otrzymali je przedsiębiorcy za swoją wieloletnią działalność gospodarczą i społeczną, panowie Jerzy Cerba oraz Marian Madej oraz wyróżnienie honorowe przyznano panu Marianowi Barełkowskiemu, dyrektorowi Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile za jego działalność na niwie edukacji zawodowej.

3. W dniu 21 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Obywatelskiej w Poznaniu. Na zebraniu oprócz omówienia aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej dokonano również wyboru statutowych władz PO w Wielkopolsce – Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Z ramienia Platformy Obywatelskiej Okręgu Pilskiego do Komisji Rewizyjnej wybrano Tadeusza Dzido z Chodzieży, a do Sądu Koleżeńskiego Ryszarda Chułka z Międzychodu. W skład Rady Regionalnej z naszego okręgu wchodzą: poseł Adam Szejnfeld, Sławomir Poszwa – przewodniczący Koła PO w Pile, Paweł Mordal – wicestarosta szamotulski, Paweł Jachimczyk – przewodniczący koła PO w Czarnkowie, Grzegorz Bykowski – przewodniczący Regionu Wielkopolskiego Stowarzyszenia “Młodzi Demokraci” oraz przewodniczący powiatowi, tj.:
- Mirosław Juraszek – powiat chodzieski
- Mirosław Bołzan – powiat czarnkowsko-trzcianecki
- Henryk Pawlak – powiat grodziski
- Krzysztof Kozanecki – powiat międzychodzki
- Romuald Szczepaniak – powiat nowotomyski
- Jacek Koralewski – powiat obornicki
- Jan Niedźwiecki – powiat pilski
- Krzysztof Warguła – powiat szamotulski
- Jarzy Springer – powiat wągrowiecki
- Jacek Skrobisz – powiat wolsztyński
- Henryk Szopiński – powiat złotowski

2 kwiecień 2002r.

1. W ramach Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej powołany został Zespół Gospodarczy KPPO. Celem Zespołu będzie omawianie i wypracowywanie propozycji stanowiska Prezydium KPPO oraz Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawach dotyczących gospodarki narodowej, szczególnie w zakresie procesu legislacyjnego prowadzonego w Sejmie i w Senacie. Zespół zajmować się będzie także programami, planami, zjawiskami i procesami nie mającymi swojego odzwierciedlenia w postaci rozwiązań ustawowych, w tym braniem udziału w tworzeniu programu politycznego i gospodarczego Platformy Obywatelskiej. Na szefa – koordynatora Zespołu powołany został poseł Adam St. Szejnfeld.

2. Poseł Adam St. Szejnfeld został członkiem honorowym Klubu Polskiej Rady Biznesu w Warszawie. Klub działa przy Polskiej Radzie Biznesu, organizacji zajmującej się problematyką gospodarczą.

26 marzec 2002r.

Platynowy Laur dla Adama Szejnfelda

1. Od wielu już lat polscy kupcy i rzemieślnicy wyróżniają najlepszych ze swojego grona nagrodą i statuetką ,, Złoty Laur”. Wybijający się spośród nich oraz organizacje kupieckie i rzemieślnicze mają szansę uzyskać nagrodę najważniejszą – statuetkę ,,Platynowy Laur”. Organizatorami plebiscytu są Zawiązek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz redakcja magazynu kupców i rzemieślników ,, SuperKontakty”.

W bieżącym roku kapituła plebiscytu postanowiła pierwszy raz w historii uhonorować najwyższymi wyróżnieniami polskich kupców i rzemieślników dwie osoby, które nie są członkami tych organizacji, ani nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie handlu, usług, czy produkcji ale, w mniemaniu kapituły, od wielu już lat prowadzą wybitną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego kraju, w tym rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwszymi w historii laureatami nagrody zostali poseł na Sejm RP Adam St. Szejnfeld – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki oraz poseł na Sejm RP Jacek Piechota – Minister Gospodarki. Uroczystość wręczenia nagród i statuetek odbyła się w Warszawie w dniu 26.03.2002 roku w pałacu przy ul. Miodowej – w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

2. W tym samym dniu, poseł Adam St. Szejnfeld wziął udział i wystąpił na konferencji organizowanej przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych w Warszawie na temat roli regionów i instytucji regionalnych w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Uczestnikami konferencji byli radcowie handlowi przedstawicielstw dyplomatycznych z zagranicy w Polsce.

8 marzec 2002r.

1. W dniu 07 marca br. poseł Adam Szejnfeld wziął udział w “politycznym ringu” zorganizowanym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyskusja została poświecona sprawom gospodarki i bezrobocia, a wzięli w niej udział także: Stanisław Kalemba – poseł PSL, Józef Nowicki – poseł SLD, Zdzisław Jankowski – poseł Samoobrony oraz Waldemar Witkowski – wicewojewoda wielkopolski, Unia Pracy. Moderatorem dyskusji był pan prof. Zbigniew Czachór.

2. Wieczorem pan poseł Adam Szejnfeld wziął udział w posiedzeniu Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, na którym członkowie Klubu zapoznali się z badaniami dotyczącymi kondycji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce, jakie przeprowadziła Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Omówiono również założenia Strategii Gospodarczej Rządu ze szczególnym uwzględnieniem pakietu “Przede wszystkim przedsiębiorczość”.

6 marzec 2002r.

PLATFORMA WYCHODZI Z SĄDU

1. W dniu 5 marca br. w Sądzie Rejestrowym w Warszawie Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej została zarejestrowana jako partia polityczna. Fakt ten miał miejsce w dniu równie ważnego dla PO wydarzenia, a mianowicie w trakcie I Samorządowej Konferencji pt. “Wybory Samorządowe 2002″, którą zorganizował w Sali Kolumnowej w Gmachu Sejmu RP Klub Poselski Platformy Obywatelskiej. Konferencja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż przybyli na nią z różnych stron Polski bardzo licznie goście, dwukrotnie przewyższając spodziewaną liczbę osób. Na konferencji rozmawiano na temat przyszłości samorządu terytorialnego w oczach Platformy Obywatelskiej.

2. W tym samym dniu poseł Adam St. Szejnfeld był gościem na posiedzeniu Zarządu Krajowego Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, na którym to przedstawił projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi swojego autorstwa. Na posiedzeniu tym omówiono również strategię gospodarczą Rządu oraz kwestie dotyczące uwarunkowań prawnych funkcjonowania kupiectwa w Polsce.

18 luty 2002r.

Kolejna inicjatywa legislacyjna posła Szejnfelda

1. W miniony piątek, poseł Adam St. Szejnfeld wniósł do laski marszałkowskiej, jako inicjatywę legislacyjną Platformy Obywatelskiej, kolejny projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt ten wychodzi naprzeciw licznym postulatom i oczekiwaniom środowisk kupieckich zrzeszonych w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług szczebla powiatowego, wojewódzkiego i krajowego oraz innych organizacji zrzeszających osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu. Najważniejsze proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia zasady rozłożenia na cztery kwartalne raty opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zróżnicowania wysokości tych opłat tak, by średnie sklepy nie płaciły takich samych kwot co super- i hipermarkety, oraz wyeliminowaniu przepisów nakładających na sprzedawców w sklepach obowiązku, któremu nie mają innych podstaw – ani prawnych, ani faktycznych – by sprostać, tj. dbania o porządek i bezpieczeństwo publiczne na ulicach i placach publicznych poza sklepem.

Z projektem ustawy oraz uzasadnieniem można się zapoznać oraz go skopiować ze strony internetowej posła Adama Szejnfelda. Oto adres: http://szejnfeld.sejm.pl

2. Platforma Obywatelska wniosła do laski marszałkowskiej projekt bardzo szerokiej nowelizacji Kodeksu Pracy. Projekt został zaprezentowany przez Macieja Płażyńskiego, Andrzeja Olechowskiego, Adama Szejnfelda i Tomasza Szczypińskiego na konferencji prasowej jaka odbyła się w Sejmie w dniu 14 lutego br. Ideą przewodnią projektu jest wprowadzenie do prawa pracy takich zmian, które będą służyły podtrzymywaniu istniejących miejsc pracy i tworzeniu nowych w celu ograniczania bezrobocia w Polsce.

13 luty 2002r.

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich rozwiniętych gospodarek świata. Podobnie jest w Polsce, choć u nas niestety ich stan rozwoju odbiega od poziomu w wielu krajach Zachodu. By dokonać aktualnej oceny kondycji tego sektora, porównać systemy wsparcia oraz bariery działalności tych firm z krajami Unii oraz wstępnie ocenić planowane propozycje, które mają znaleźć się w rządowym pakiecie ,,Przede wszystkim przedsiębiorczość”, poseł Adam St. Szejnfeld organizuje w dniu 26 lutego br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP konferencję na ten temat. Oficjalnym organizatorem konferencji jest Sejmowa Komisja Gospodarki, a współorganizatorami Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych oraz Parlamentarny Zespół Przedsiębiorców. Patronat nad konferencją objął marszałek Marek Borowski a patronat medialny nad konferencją objęły m.in. takie media jak: Gazeta Wyborcza, Prawo i Gospodarka, Businessman Magazine, TVP – 2 i Radio Zet. Uczestnikami konferencji będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Szkoły Głównej Handlowej.

2. Bieżący, 2002 rok, będzie jednym z najważniejszych w historii negocjacji procesu integracji Polski z Unią Europejską. Proces ten będzie miał niebagatelne znaczenie także i dla przyszłości polskiej gospodarki, w tym dla przedsiębiorstw wszystkich sektorów i branż. Dzisiaj już więc wstępnie pragnę poinformować, iż pan poseł Adam St. Szejnfeld planuje zorganizować w Sejmie w połowie roku kolejną konferencję na temat: ,, Integracja europejska – szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki”.

3. Poniżej podaję plan tematów Komisji Gospodarki na bieżące półrocze: Styczeń – wymiana handlowa z krajami WNP; produkcja i wykorzystanie biopaliw; system podatkowy a rozwój turystyki; odliczanie podatku VAT od samochodów ciężarowych (te tematy już omówiono). Luty – ustawa o wspieraniu inwestycji; uproszczenie systemu kontroli i inspekcji w gospodarce; dywersyfikacja źródeł energii; ocena działalności NFI; dezyderaty do rządu; konferencja na temat kondycji MSP. Marzec – przemysł zbrojeniowy; pozabankowe formy wspierania przedsiębiorczości; wspieranie i promocja eksportu; przedakcesyjne środki finansowe na rozwój gospodarki. Kwiecień – rynek energii elektrycznej i prywatyzacja sektora; restrukturyzacja hutnictwa; przemysł stoczniowy. Maj – wpływ otocznia biznesu na rozwój gospodarki; stan zabezpieczenia Kopalni Wieliczka; ocena polityki konsumenckiej rządu; reforma górnictwa i prywatyzacja sektora. Czerwiec – realizacja budżetu za 2001r.; stan turystyki polskiej; ocena funkcjonowania nowego Kodeksu spółek handlowych; konferencja na temat integracji europejskiej. Tematy problemowe mogą być uzupełniane w miarę konieczności i posiadanego czasu o inne zagadnienia, a dodatkowo przewidziane są również ,,posiedzenia legislacyjne”.

8 luty 2002r.

1.

Grodzisk – w dniu 7 lutego, poseł Adam St. Szejnfeld złożył wizytę w powiecie grodziskim. Dzień rozpoczął od spotkania z uczniami Zespołu Szkół Rolniczych w Kotowie, którym dał wykład na temat procesu legislacyjnego, historii parlamentaryzmu oraz Unii Europejskiej. W następnej kolejności spotkał się z Burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk oraz Starostą Powiatu Grodziskiego, a także odwiedził firmy: Inter Groclin Auto, Solfater i Fransław, gdzie zapoznał się z ich działalnością oraz planami rozwojowymi na przyszłość. Po konferencji prasowej poseł spotkał się z przedstawicielami rzemiosła Powiatu Grodziskiego, zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych, a następnie z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej. Zebranie poświęcone było sprawom budowy struktur partii Platformy Obywatelskiej na terenie powiatu grodziskiego oraz zbliżającym się wyborom samorządowym
2.

Komisja Gospodarki – w dniu dzisiejszym odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki, na którym zostanie zakończona praca nad ustawą o wspieraniu inwestycji, omówiona będzie ponownie sprawa produkcji w Polsce biopaliw, a także ponownie zostanie poruszona kwestia odliczania VAT-u od samochodów zarejestrowanych jako ciężarowe.

6 luty 2002r.

1.

Ujście, Szamocin – w dniu 4 lutego, poseł Adam St. Szejnfeld wziął udział w naradzie zorganizowanej w Urzędzie Miasta i Gminy Ujście na temat aktualnego stanu i perspektyw rozwojowych Huty Szkła w Ujściu.
W Szamocinie natomiast poseł spotkał się z członkami Forum Gospodarczego w Szamocinie. Tematem zebrania były sprawy dotyczące gospodarki, ekonomii oraz zbliżających się wyborów samorządowych.
2.

Trzcianka, Połajewo, Lubasz, Czrnków – w dniu 5 lutego, poseł Adam St. Szejnfeld wizytował powiat czarnkowsko-trzcianecki. W Trzciance spotkał się z zarządem Spółdzielni Inwalidów ,,Przyszłość”, w Połajewie z wójtem tej gminy, a także z prezesem miejscowej GS SCH, zapoznawał się
z nieruchomościami GS-u oraz zwiedzał miejscową szkolę i przedszkole,
natomiast w Lubaszu poseł zwiedzał i zapoznawał się z działalnością przedsiębiorstwa “Plasmet”. W Czarnkowie poseł spotkał się z wójtem gminy Czarnków oraz Powiatowym Komendantem Policji, odbył również dyżur poselski w filii biura poselskiego oraz wieczorem wziął udział
w inauguracyjnym zebraniu Koła Miejskiego Platformy Obywatelskiej
w Czarnkowie.
3.

Złotów – w dniu 6 lutego, poseł spotka się miedzy innymi z działaczami Platformy Obywatelskiej w Złotowie.

1 luty 2002r.

Poznań, Gdańsk, Gdynia.

W dniu 29 stycznia br. poseł Adam St. Szejnfeld przebywał w Poznaniu, gdzie odbył cykl spotkań, m.in. w PTV, H.Cegielskim, Wojewódzkiej Komendzie Policji oraz w Energetyce Poznańskiej.
Spotkanie w PTV było poświecone sprawom rozszerzenia zasięgu nadawania poznańskiego programu telewizji na powiaty złotowski, pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki i wągrowiecki. Podczas rozmów i zwiedzania przedsiębiorstwa H. Cegielski omawiano aktualny stan tego ważnego przedsiębiorstwa oraz perspektyw na przyszłość. Spotkanie w Wojewódzkiej Komendzie Policji poświęcone było omówieniu stanu bezpieczeństwa publicznego w Wielkopolsce, a w siedzibie Energetyki Poznańskiej poruszano problematykę koncentracji i prywatyzacji tego sektora.

W dniach 30 i 31 stycznia br. w Gdańsku i Gdyni Adam St. Szejnfeld wizytował przedsiębiorstwa branży stoczniowej odwiedzając m.in. Stocznię Gdańską, Stocznię Gdynię oraz Gdańską Stocznię Remontową. Poseł rozmawiał też z przedstawicielami Forum Okrętowego na temat aktualnego stanu sektora stoczniowego oraz powiązanych z nim firm i innych sektorów, m.in. przemysłu hutniczego.

18 styczeń 2002r.

*

Proces legislacyjny – Poseł Adam St. Szejnfeld wniósł liczne poprawki do dwóch ważnych ustaw, a mianowicie do ustawy budżetowej oraz ustawy o podatku VAT i akcyzie. Poprawki budżetowe dotyczą zwiększenia wydatków na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu wydatków na rozwój eksportu, także na działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, również wzrostu wydatków na promocję polskiej turystyki oraz na zabezpieczenie realizacji, po polskiej stronie, zadań z programu Phare. W ustawie “vatowskiej” poseł Szejnfeld wniósł poprawkę dotyczącą wypoczynków dzieci i młodzieży.
*

Spotkania. Adam St. Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, spotkał się w Warszawie z panem Antonim Sterczulą – prezesem Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Spotkanie poświęcone było propozycji organizacji w Wielkopolsce Centrum Obsługi Inwestorów oraz sprawom gospodarczym związanym z inwestycjami zagranicznymi w Polsce.
*

Posiedzenia, narady, spotkania. W ostatnich dniach poseł Adam St. Szejnfeld, jako szef Komisji Gospodarki, spotkał się w Warszawie z przedstawicielami władz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Tematem spotkań była sytuacja w sektorze MSP. Spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiej Konferencji Firm Leasingowych poświecono aktualnej problematyce dotyczącej odliczania podatku VAT od samochodów osobowych zarejestrowanych jako ciężarowe, a tematem spotkania z władzami Polskiej Izby Paliw Płynnych, była propozycja wszczęcia procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o paliwach lekkich. Z władzami Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystycznej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki poseł rozmawiał natomiast na temat wpływu aktualnego sytemu podatkowego na rozwój turystyki. W Polskiej Radzie Biznesu Adam St. Szejnfeld zapoznawał się z dotychczasowymi osiągnięciami gospodarczymi wielu firm, m.in. Europejskiego Fundusz Leasingowego, Credit Agricole Polska, Techmex, czy firmy Toshiba.

7 styczeń 2002r.

Kolejne nominacje

W ubiegłym tygodniu odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Regionu Wielkopolskiego Platformy Obywatelskiej, na którym powołano kolejnych przewodniczących zarządów powiatowych PO. W naszym okręgu zarząd powołał trzech następnych przewodniczących, a mianowicie:

powiat pilski :

Jan Niedźwiecki (dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile)

powiat grodziski :

Henryk Pawlak (nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Kotowie)

powiat międzychodzki :

Krzysztof Kozanecki (technik włókiennik, rencista)

Pragnę przypomnieć, iż do tej pory powołano pięciu przewodniczących powiatowych, tj. Mirosława Juraszka w powiecie chodzieskim, Mirosława Bołzana w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, Jacka Koralewskiego w powiecie obornickim, Jerzego Springera w powiecie wągrowieckim oraz Jacka Skrobisza w powiecie wolsztyńskim.
Na posiedzeniu Zarząd rozpatrywał także kandydatury na przewodniczących kół, zaproponowanych przez powołanych dotychczas przewodniczących powiatowych, i pozytywnie zaopiniował kandydatury następujących osób z okręgu pilskiego:

Koło w Czarnkowie:

Paweł Jachimczyk (technik elektronik, właściciel firmy Risco)

Koło w Grodzisku:

Ryszard Kaczmarek (dyrektor MZK w Grodzisku)

Koło w Wolsztynie:

Edyta Kurowska (technik rolnik)

Koło w Obornikach:

Stanisław Dobrzyński (mgr inż. elektryk, kierownik Posterunku Energetycznego w Obornikach)

Koło w Rogoźnie:

Edmund Kuźniak (technik elektryk, radny Rady Miejskiej w Rogoźnie)

Koło w Ryczywole:

Eugeniusz Walaszek (lekarz weterynarii)

Koło w Wągrowcu:

Jacek Konowalski (mgr inż. budownictwa lądowego, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)