Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (rok 2003)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

27 grudzień 2003r.

Dobry Rok

Czy dany rok polityka był dobry i pracowity najlepiej spytać obserwatorów życia publicznego. Jeśliby wziąć pod uwagę takie opinie, to należałoby uznać, iż praca poselska posła Adama St. Szejnfelda zasługuje na dobrą ocenę.

W mijającym roku, aż dwie ogólnopolskie gazety i ogólnopolska telewizja uznały, że Adam Szejnfeld byłby dobrym kandydatem na Ministra Gospodarki. Był to dziennik Fakt, tygodnik Wprost oraz TVN 24. Także w oczach dziennikarzy regionalnych Adam Szejnfeld uznany został za polityka wybijającego się spośród innych. W rankingu Głosu Wielkopolskiego, wśród wszystkich czterdziestu posłów wielkopolskich, zajął drugie miejsce. Praca posła Adama Szejnfelda została również doceniona przez Redakcję „Pulsu Biznesu”, która w swojej stałej sondzie „W górę, w dół” pozytywnie wyróżniła posła za stanowisko dotyczące uproszczenia i obniżenia podatków.

W mijającym roku również przedsiębiorcy bardzo wysoko ocenili pracę posła. Polski Klub Biznesu postanowił nagrodzić jego pracę tytułem „Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu”. Poseł otrzymał także w Poznaniu „Honorową Odznakę za Zasługi dla Rozwoju Wielkopolskiego i Polskiego Kupiectwa”, przyznaną przez członków Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług oraz w Berlinie nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej – “Bursztynowe Okno” – która wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym dla promocji Polski i polskiej gospodarki za granicą.

Rok 2003 był też dobry dla Adama Szejnfelda w polityce. Został wybrany na członka Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej RP oraz wiceprzewodniczącego Platformy w Wielkopolsce.

Adam Szejnfeld jest jednym z najbardziej zaangażowanych posłów wielkopolskich pod względem podejmowanych inicjatyw legislacyjnych. W bieżącej kadencji wniósł już łącznie sześć projektów ustaw (w minionej kadencji dziesięć), a mianowicie, doprowadził do nowelizacji przepisów prawa dotyczącego sprowadzania, odzysku i obrotu odzieżą używaną, nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń społecznych. Obecnie w Sejmie rozpatrywany jest kolejny projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie dotyczącym działalności w tzw. „systemie argentyńskim”.

W sejmowej Komisji Gospodarki Adam Szejnfeld m.in.: podjął się zbadania kontrowersyjnych działań organów finansowych, ścigania oraz sprawiedliwości wobec niektórych przedsiębiorców (tzw. „Sprawa Kluski”), zgłosił 15 wniosków i postulatów do Prezesa Rady Ministrów dotyczących ograniczania kryminogennych sytuacji w administracji publicznej, między innymi poprzez uchwalenie ustawy o odpowiedzialności urzędniczej, postulował obniżenie podatków oraz innych kosztów pracy i produkcji, zajmował się sprawami stoczni, hutnictwa, przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, w tym pomagał w rozwiązaniu trudnej sytuacji finansowej kilku największych polskich przedsiębiorstw, np. Huty Stalowa Wola S.A., Stoczni Szczecińskiej Nowa S.A., czy Tonsilu S.A. z Wrześni. Ponadto doprowadził do zwiększenia nakładów budżetu państwa o 5 milionów zł na rozwój biznesu turystycznego oraz promocji Polski za granicą.

Adam Szejnfeld doprowadził do powstania w Poznaniu Centrum Obsługi Inwestorów, które faktycznie rozpoczęło swoją działalność na początku bieżącego roku. Centrum służy obsłudze polskich i zagranicznych inwestorów zainteresowanych działalnością gospodarczą na terenie Wielkopolski. W chwili obecnej, dzięki Centrum, powstają już pierwsze nowe inwestycje, m.in. we Wrześni. Poseł podjął również działania na rzecz budowy kopalni ropy i gazu na granicy Wielkopolski i Lubuskiego, a także na rzecz rozszerzenia zasięgu Telewizji Poznań na obszar Wielkopolski Północno-Zachodniej. Pomógł w zdobyciu dofinansowania w wysokości 2,5 mln zł dla nowo utworzonej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu z przeznaczeniem na |Fundusz Pożyczkowy, a także skutecznie udzielał się w gronie osób wspierających zdobycie środków finansowych z kontraktu wojewódzkiego na rozbudowę portu lotniczego Ławica. W Chodzieży z kolei budowana jest nowa stanica wodna dla WOPR, na którą pomógł uzyskać ok. 200 tys. zł. Adam Szejnfeld aktywnie wspiera jednak również i mniejsze przedsięwzięcia, np. dzięki jego staraniom Muzeum Okręgowe w Pile otrzymało 24 tysiące zł dofinansowania za zakup kolejnych eksponatów, a dwa zabytkowe kościółki w gminie Mieścinko otrzymały supernowoczesne oświetlenie, które bez pomocy, ze względu na znaczne koszty, byłoby ciężko zainstalować. Poseł wspiera także starania gminy Wapno w zdobyciu środków na rewitalizację terenów po szkodach górniczych.

22 grudzień 2003r.

Pat Cox i Adam Szejnfeld na Zamku Królewskim

Rolad Reagan, Margaret Thatcher, James Earl Carter, Michaił Gorbaczow, Javier Solana, Jerzy Giedroyc, Zbigniew Brzeziński, Hans-Dietrich Genscher, Arpad Poncz, Valdas Adamkus. Oto niektóre światowe osobistości, które w minionych latach uhonorowane zostały prze Polski Klub Biznesu najwyższymi nagrodami za wpływ na sprawy polityki i gospodarki. Polski Klub Biznesu każdego roku, na salonach Zamku Królewskiego Warszawie, nagradza tytułami i statuetkami najlepszych przedsiębiorców danego roku w kilku kategoriach. Ranking organizowany przez Klub, choć jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, to jednak przewiduje nagradzanie również osób spoza grona ludzi związanych z gospodarką, którzy, poprzez aktywność polityczną, mają niebagatelny wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Zasadą jest, że muszą to być osobistości na miarę Europy i Świata oraz to, że działają poza granicami naszego kraju. W bieżącym roku do tego grona dołączy następna sława europejskiej i światowej polityki – Pat Cox, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Kapituła Polskiego Klubu Biznesu postanowiła w bieżącym roku dokonać wyjątkowego precedensu i uhonorować swoją nagrodą jeszcze jedną osobę, mimo że działa poza biznesem i w Polsce – posła Adama St. Szejnfelda (Platforma Obywatelska), przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki. Jak poinformował prezes PKB, pan Ryszard Konwersji, wieloletnia i konsekwentna działalność oraz osiągnięcia przewodniczącego Adama Szejnfelda na niwie wspierania przedsiębiorczości spowodowały, że kapituła przyznała swoją nagrodę jednogłośnie. Adam Szejnfeld otrzyma nagrodę i tytuł „Honorowego Ambasadora Polskiego Biznesu” – jak czytamy w certyfikacie – „Za osobiste zaangażowanie i konsekwencję w usuwaniu przeszkód w funkcjonowaniu polskiej gospodarki”. Wręczenie tej prestiżowej nagrody odbędzie się w dniu 31 stycznia 2004 roku na Zamku Królewskim z udziałem władz państwowych, osobistości życia politycznego oraz przedstawicieli polskiego i międzynarodowego biznesu.

Na uroczystość zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych.

15 grudzień 2003r.

Platforma w Sanktuarium Maryjnym

W dniu 13 grudnia br., w dwudziestą drugą rocznicę stanu wojennego Platforma Obywatelska Okręgu Pilskiego spotkała się w najstarszym Sanktuarium Maryjnym w Polsce, w Górce Klasztornej.
Na zaproszenie posła Adama Szejnfelda do klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny przybyli członkowie i sympatycy Platformy Obywatelskiej – ludzie świata kultury, sztuki, biznesu oraz samorządowy. Wszyscy zebrani wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej odprawionej, przez ks. prof. rektora Piotra Pietrzyka oraz ks. dziekana Stanisław Oracza, w intencji ofiar stanu wojennego oraz dobrobytu i przyszłości Ojczyzny. Modlono się również za mądrość i roztropność ludzi Platformy w służbie Narodu. Po mszy, wszyscy zebrani udali się na świąteczny posiłek, a uroczystości zakończono spotkaniem opłatkowym.
To już tradycyjne spotkanie ludzi Platformy w rocznicę 13 grudnia. Rok temu gościliśmy u rzemieślników w Cechu Rzemiosł Różnych w Pile, natomiast w roku przyszłym postanowiono spotkać się w Klasztorze Cystersów w Wągrowcu.

Górka Klasztorna leży koło Łobżenicy na Krajnie. Jest to miejsce objawienia się w 1079 roku Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku –
„w słoneczny dzień, pasterz, pasący w gaju bydło, ujrzał na ogromnym dębie postać Najświętszej Maryi Panny” i od tego czasu miejsce to stało się ośrodkiem kultu maryjnego, który szybko rozprzestrzenił się na cały kraj. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się kościół, wraz z klasztorem i Domem Pielgrzyma, a także kościółek nad studnią z cudowna wodą objawienia. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca objawienia Maryi znajduje się Gaj z ze Stacjami Drogi Krzyżowej oraz „Golgota”, gdzie corocznie odbywa się Misterium Męki Pańskiej.

5 grudzień 2003r.

Ciepło słońca na dłoni i era plastiku.

Wszyscy każdego dnia spieszymy się – zajęci swoimi sprawami często zapominamy, że życie składa się nie tylko z naszych problemów. Wśród nas, gdzieś obok żyją ludzie, których los często bardzo boleśnie doświadcza. Ich dramaty i tragedie nie zawsze pozwalają im przeżyć bez pomocy innych. W tych najtrudniejszych chwilach, na szczęście, często zjawia się WOLONTARIUSZ.
Chorzy, ubodzy i niepełnosprawni, na co dzień potrzebują uśmiechu i pomocnej dłoni. Mogą to znaleźć wśród wielu organizacji charytatywnych i humanitarnych, którym pomagają wolontariusze, na przykład zrzeszeni w Centrum Wolontariatu w Pile.
W dniu 5 grudnia w Pilskim Domu Kultury obchodzono Międzynarodowe Dni Wolontariusza. W uroczystościach wziął udział poseł Adam Szejnfeld, który ze wzruszeniem mówił o trudnej i odpowiedzialnej pracy pilskich wolontariuszy, wspominał swoją działalność w tym zakresie i dziękował wszystkim za dar słońca niesiony na dłoni – znak Międzynarodowego Wolontariatu.
W tym samym dniu Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystościach Barbórkowych, organizowanych przez Przedsiębiorstwo Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” w Pile. Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, mając zaproszenia na to święto z całego kraju wybrał Piłę, aby za pośrednictwem górników naftowych i gazowych złożyć braci górniczej w całej Polsce najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia z trudów pracy, którą wykonują. Poseł zaznaczył, iż jego udział w Barbórce właśnie górników naftowych jest podkreśleniem wagi tej branży dla nowoczesnego rozwoju gospodarczego Polski. To nie węgiel, ale właśnie ropa i gaz są i będą w XXI wieku podstawowymi surowcami do wyrobu produktów, bez których nowoczesne społeczeństwo, „społeczeństwo plastiku”, nie może już żyć.
Oby tylko w tym „świecie plastiku” ludzie znajdowali czas dla innych ludzi, tak jak znajdują ten czas wspaniali ludzie – wolontariusze.

3 grudzień 2003r.

Platforma w czołówce, Szejnfeld najlepszy.

Adam Szejnfeld został najwyżej oceniony spośród posłów Platformy Obywatelskiej, a wśród czterdziestu wielkopolskich parlamentarzystów zajął drugie miejsce w rankingu na najlepszego posła Wielkopolski.
Organizatorem rankingu, który odbył się w związku z mijającym niedawno półmetkiem kadencji Parlamentu, był najbardziej poczytny dziennik regionu – Głos Wielkopolski.
W pięciu kolejnych wydaniach ,,Głosu” prześledzono aktywność posłów w kilku kategoriach, m.in. aktywność w Sejmie, zaprezentowano przegląd internetowych stron parlamentarzystów oraz sprawdzono ich kontakty z wyborcami.
Na temat posłów wypowiadali się także wielkopolscy dziennikarze z Radia Merkury, Gazety Poznańskiej, Polskiej Agencji Prasowej, Gazety Wyborczej oraz Naszego Dziennika. Najwyższą notę Adam Szejnfeld otrzymał od dziennikarzy Radia Merkury. Bardzo dobrze oceniły naszego posła również inne media, np. Gazeta Wyborcza wyróżniła Szejnfelda „za to, co robi jako szef komisji gospodarki”, natomiast Nasz Dziennik „za odmienność od innych wielkopolskich polityków PO, zajętych polityczno-biznesowymi rozgrywkami”.
O opinię poproszono także szefów klubów parlamentarnych. Ryszard Kalisz, wiceprzewodniczący klubu SLD, wytypował Adama Szejnfelda, mówiąc o nim, iż „wyróżnia się mądrym dystansem i umiejętnością uzasadniania swojego stanowiska”. Do grona najlepszych zaliczył Szejnfelda także Ludwik Dorn, szef klubu PiS, który stwierdził, iż „wyróżnia go właśnie to, że w przeciwieństwie do reprezentujących SLD szefów innych komisji, nie ogranicza prawa do wyrażania odmiennych opinii”. Zbigniew Kuźmiuk, wiceprzewodniczący klubu PSL, docenił Adama Szejnfelda za dużą aktywność jako szefa sejmowej Komisji Gospodarki, natomiast Janusz Lisak, szef klubu UP, „za rozwagę i profesjonalizm”.
W przeprowadzonym przez Głos Wielkopolski rankingu Platforma Obywatelska odniosła duży sukces, bowiem aż dwóch wielkopolskich posłów PO znalazło się w pierwszej piątce – oprócz posła Adama Szejnfelda, na czwartym miejscu znalazł się również, cieszący się bardzo dużą popularnością, poseł Waldy Dzikowski.
W rankingu ocenianym posłom przyznawano określoną ilość punktów w poszczególnych kategoriach. Klasyfikacja punktowa wyglądała następująco: I miejsce – 34 punkty, II miejsce (A. Szejnfeld) – 31, III miejsce – 23, IV miejsce – 19, V – 19.

1 grudzień 2003r.

1. Adam St. Szejnfeld drugi w całej Wielkopolsce

W październiku minął półmetek obecnej kadencji Parlamentu. W związku z tym Głos Wielkopolski przeprowadził w ubiegłym tygodniu ranking wielkopolskich posłów, w którym ocenił ich pracę w kilku kategoriach.
W pięciu kolejnych wydaniach ,,Głosu” prześledzono aktywność posłów w Sejmie, zaprezentowano przegląd internetowych stron parlamentarzystów, oceny wielkopolskich dziennikarzy oraz opinie szefów klubów parlamentarnych na ich temat, a na końcu sprawdzono ich kontakty z wyborcami.
W piątkowym wydaniu Głosu ukazało się podsumowanie rankingu, w którym poseł Adam Szejnfeld zajął drugie miejsce spośród wszystkich czterdziestu parlamentarzystów z Wielkopolski, otrzymując łącznie 31 punkty.

2. Szejnfeld u Adenauera i w Fundacji Helsińskiej

W minionym tygodniu poseł Adam St. Szejnfeld był gościem Fundacji im. Konrada Adenauera oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
W Fundacji Adenauera, wraz z prof. Zytą Gilowską oraz dr Thomasem Rudel z McKinsey&Company dyskutowano w gronie kilkunastu zaproszonych osób ze świata eksperckiego i mediów, na temat rozwoju polskiej gospodarki w aspekcie integracji z Unią Europejska. Szczególną uwagę poświęcono szansom polski na ściąganie bezpośrednich inwestycji do naszego kraju i promocji naszego eksportu.
W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka natomiast, poseł Szejnfeld wystąpił, wraz prof. Łętowską, sędzią Trybunału Konstytucyjnego oraz prof. Borkowskim, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w panelu poświeconym sytuacji w polskiej administracji. Konferencję zatytułowano: „Czy urzędnikowi skarbowemu wolno wszystko?…”. Omawiano stan polskiej legislatury oraz poziom pracy urzędów w aspekcie ochrony praw podstawowych. Prof. Łętowska (była Rzecznik Praw Obywatelskich), prowadząca panel, zgodziła się z posłem Adamem Szejnfeldem, iż należałoby stworzyć strategię długofalowego kształtowania nowych standardów działania urzędów w Polsce.

28 listopad 2003r.

„Komisja przeciw systemowi argentyńskiemu”

27.11.2003r. Komisja Gospodarki, pod przewodnictwem posła Adama St. Szejnfelda (Platforma Obywatelska) skierowała, po I czytaniu, komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zakresie dotyczącym działalności w tzw. „systemie argentyńskim”, do dalszej pracy w podkomisji nadzwyczajnej.
Projekt przewiduje, jak to określił przewodniczący Komisji, nie tyle zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w tzw. systemie argentyńskim, ile „nakaz działalności zgodnej z polski systemem prawa”.

System argentyński polega na prowadzeniu działalności zarobkowej poprzez tworzenie przez jej organizatora konsorcjum z klientami oferując im w ten sposób uzyskanie w szybkim czasie określonego produktu (np. samochodu) lub usługi (np. pożyczki). Uczestnicy konsorcjum sami finansują działalność firmy pokrywając koszty nie tylko nabycia produktu, czy pieniędzy, ale też utrzymania systemu. Nie mają przy tym pewności otrzymania umownie zagwarantowanego dobra, ani, w przypadku rezygnacji z udziału w systemie, gwarancji nieponiesienia szkody finansowej. Często wartość otrzymanego dobra jest niższa niż suma różnego rodzaju wpłat, opłat i rat. Firmy organizujące systemy nie podlegają właściwie żadnej kontroli.

Adam St. Szejnfeld, rekomendujący projekt, zwracał uwagę, iż wiele firm tego rodzaju narusza Konstytucję RP, a także wiele ustaw, m. in. Prawo bankowe, Kodeks cywilny, ustawę o kredycie konsumenckim oraz ustawę o zakazie nieuczciwej konkurencji, skutecznie unikając odpowiedzialności z kodeksu karnego, poprzez stosowanie licznych kruczków prawnych, zmianę siedzib i pracowników, z „przepadaniem bez wieści” firm włącznie. Imperium państwa powinno więc wreszcie stanąć w obronie konsumentów i zakazać działalności, wykonywanej o obecnej formie. W swoim wystąpieniu przewodniczący zwracał uwagę, iż tego rodzaju działalność mogłaby być prowadzona na podstawie istniejących przepisów, na przykład prawa bankowego, lub ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych, jeśli firmy udzielają pożyczek albo prawa spółdzielczego oraz przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, jeśli firmy oferują określone produkty, w tym mieszkania. W takiej sytuacji członkowie konsorcjum działaliby na podstawie jasno określonych norm prawnych, a firma podlegałaby wreszcie ustawowej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Według projektu, na przekształcenie firma i jej uczestnicy mięliby dwa lata.

21 listopad 2003r.

Poseł Szejnfeld w powiecie pilskim

Wysoczka, Wysoka, Łobżenica, Białośliwie, Wyrzysk, Piła.

W dniu 21 listopada br. poseł Adam St. Szejnfeld złożył całodniową wizytę w powiecie pilskim.

Wysoka i Wysoczka.
Dzień rozpoczął od spotkania w duńskiej firmie zajmującej się produkcją mebli tapicerskich – „Hjort Knudsen Polen” Sp. z o.o. w Wysoczce. Firma powstała trzy lata temu mając zatrudniać 15 pracowników. Dzisiaj rozrosła się już do przedsiębiorstwa zatrudniającego prawie 100 osób i rozwija się nadal. W trakcie wizyty poseł zapoznał się z działalnością przedsiębiorstwa oraz z jego planami na przyszłość. Po spotkaniu z zarządem firmy, poseł udał się na zabranie członków koła Platformy Obywatelskiej RP z Wysokiej, a następnie na spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wysoka Markiem Madejem.

Łobżenica.
Stałym punktem wizyt posła w terenie są spotkania z młodzieżą – tym razem poseł złożył wizytę w Liceum Ogólnokształcącym w Łobżenicy, gdzie rozmawiał z uczniami na interesujące ich tematy z zakresu prawa, samorządności, gospodarki, czy też Unii Europejskiej. Następnie odbyło się otwarte spotkanie posła z mieszkańcami miasta i gminy w Łobżenicy. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce. Głównie mówiono o planie wicepremiera Hausnera oraz fali strajków przewijających się po Polsce.

Białośliwie.
Podobny scenariusz miała wizyta w gminie Białośliwie, gdzie poseł spotkał się z członkami nowego koła PO RP, a następnie z mieszkańcami gminy Białośliwia
i młodzieżą ze szkoły w Nieżychowie.

Wyrzysk.
Kolejnym punktem napiętego programu było spotkanie otwarte z mieszkańcami Wyrzyska, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy. I tu głównymi tematami były sprawy mnożących się strajków oraz propozycji rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji w Polsce.

Piła.
Wizytę w powiecie pilskim zakończyło spotkanie z przedsiębiorcami – organizatorami i wystawcami – Wystawy Gospodarczej Mini Maxu w Pile.

14 listopad 2003r.

Odpowiedzialność urzędnicza – Komisja podtrzymuje postulaty!

Adam Szejnfeld (PO), przewodniczący Komisji Gospodarki po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi Rządu na postulaty Komisji mające na celu naprawę działania administracji publicznej w Polsce, podtrzymał postulat ustawowego uregulowania odpowiedzialności urzędników oraz kilkanaście innych wniosków mających na celu ograniczenie kumoterstwa i „bylejakości” w pracy urzędników oraz likwidację sytuacji krymino i korupcjogennych w urzędach.

Przypomnijmy, że dezyderat nr 14 Komisji był napisany na podstawie badania kontrowersyjnych przypadków podejmowania różnego rodzaju działań przez urzędy w stosunku do obywateli, w tym głównie przedsiębiorców, na przykład „sprawa Romana Kluski”. Zgłoszono w nim 15 postulatów do Rządu. Niestety, odpowiedź Rady Ministrów była negatywna i wywołała zdziwienie oraz zaskoczenie opinii publicznej.

Na posiedzeniu Komisji, poświęconemu odpowiedzi Rządu w tej sprawie, wicepremier Jerzy Hausner właściwie odciął się od większości tez zawartych w stanowisku Rządu. Po wymianie poglądów, Jerzy Hausner oświadczył, iż jest gotowy zaakceptować, bądź pozytywnie rozważyć następujące postulaty ponownie zgłoszone przez przewodniczącego Adama Szejnfelda:

• Wprowadzenie ustawowej „odpowiedzialności urzędniczej” – dyscyplinarnej, cywilnej i karnej,
• Wprowadzenie konkursów, jako podstawy obsady stanowisk w administracji publicznej,
• Ustanowienie Kodeksu etyki urzędnika administracji publicznej,
• Ustanowienia Kodeks konsultacji społecznej,
• Wprowadzenie standaryzacji i audytu zewnętrznego urzędów,
• Ograniczenie administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej,
• Wprowadzenie ustawowej normy „nie działania wstecz zmienionej interpretacji prawa”,
• Wprowadzenie przejrzystego, prostego systemu podatkowego, o niskim poziomie obciążeń fiskalnych,
• Ograniczenie ilości i zakresu działania „policji administracji”, tj. ilości i zakresu działania instytucji kontrolujących przedsiębiorców,
• Rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,
• Ustanowienia Rzecznika Praw Przedsiębiorców, jako podmiotu społecznego,
• Połączenia Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa.

W związku z zajętym stanowiskiem, członkowie Komisji Gospodarki postanowili wyjątkowo nie odrzucać odpowiedzi Rządu, lecz odesłać ją premierowi Leszkowi Millerowi do udzielenia nowej odpowiedzi.

28 październik 2003r.

W minioną niedzielę (26 października) w Poznaniu odbył się Zjazd Regionalny Platformy Obywatelskiej RP, podczas którego wybrano nowy Zarząd Regionu oraz członków Rady Regionalnej PO w Wielkopolsce. Z okręgu pilskiego w Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów.

W skład Zarządu Regionu weszły aż 4 osoby z okręgu pilskiego, dzięki czemu okręg ten jest, zaraz po Poznaniu, najsilniej reprezentowany we władzach regionalnych. Wiceprzewodniczącym Regionu po raz drugi został poseł Adam Szejnfeld, a członkami Sławomir Poszwa i Grzegorz Bykowski z Piły oraz Tomasz Bugajski z Wyrzyska. Przewodniczącym Regionu został ponownie poseł Waldy Dzikowski z Poznania.

W skład Rady Regionalnej z mocy statutu weszli m.in. członkowie zarządu województwa, posłowie i senatorowie PO z Wielkopolski, radni sejmiku z PO oraz wszyscy przewodniczący zarządów powiatowych z całej Wielkopolski. Poza osobami wymienionymi w statucie w skład Rady weszli także inni członkowie wybrani przez Zjazd Regionalny.

I tak okręg pilski jest reprezentowany w Radzie Regionalnej przez Adama Szejnfelda, Grzegorza Bykowskiego, Sławomira Poszwę oraz:

powiat pilski: Tomasza Bugajskiego – przewodniczącego powiatu i Piotra Głowskiego;
powiat chodzieski: Mirosława Juraszka – przewodniczącego powiatu i Jarosława Trojanowskiego;
powiat czarnkowsko-trzcianecki: Mirosława Bołzana – przewodniczącego powiatu i Piotra Waśko;
powiat grodziski: Henryka Pawlaka – przewodniczącego powiatu i Ryszarda Kaczmarka;
powiat obornicki: Jacka Koralewskiego – przewodniczącego powiatu i Jacka Kościjańskiego,
powiat międzychodzki: Krzysztofa Kozaneckiego – przewodniczącego powiatu i Henryka Paecha;
powiat nowotomyski: Bartosza Dziewiałtowskiego-Gintowt – przewodniczącego powiatu i Krzysztofa Garczarka;
powiat szamotulski: Michała Chojarę – przewodniczącego powiatu i Macieja Trąbczyńskiego;
powiat wągrowiecki: Jerzego Springera – przewodniczącego powiatu i Władysława Smoleja;
powiat wolsztyński: Jacka Skrobisza – przewodniczącego powiatu i Tadeusza Rutkowskiego;
powiat złotowski: Henryka Szopińskiego – przewodniczącego powiatu i Romana Runge.

W skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego wszedł Ryszard Chułek z Międzychodu, natomiast do Regionalnej Komisji Reiwzyjnej wybrano Piotra Kowalskiego z Osieka nad Not.

24 październik 2003r.

Pomoc dla Huty Stalowa Wola

Komisja Gospodarki wystosowała dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Hucie Stalowa Wola. Komisja uważa, iż dotychczasowe próby modernizacji i restrukturyzacji były nieefektywne i nie poprawiły sytuacji ekonomicznej firmy. Przyjęty w kwietniu br. przez Rząd program naprawczy nie różni się natomiast od wcześniejszego, który nie przyniósł spodziewanych efektów. Dlatego powinien być zdecydowanie zweryfikowany. Enigmatycznie omówione są w nim także propozycje osłon socjalnych dla zwalnianych 1800 pracowników huty, co niepotrzebnie podsyca niezadowolenie załogi.
Wobec powyższych faktów Komisja Gospodarki postuluje rozważenie włączenia Zakładu Metalurgicznego w program pomocy dla sektora hutniczego, poważne zweryfikowanie całego programu naprawczego Grupy Huty Stalowa Wola S.A., połączone z pogłębieniem procesów restrukturyzacyjnych, a także fachowe wzmocnienie kadr zarządzających Grupą.

23 październik 2003r.

Komisja Gospodarki jest przeciwko

Komisja Gospodarki negatywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jedną z przyczyn występujących obecnie zatorów płatniczych oraz szerzącej się sfery nieuczciwości i nierzetelności jest niewydolność polskich sądów oraz systemu windykacji długów poprzez komorników. Kancelarii komorniczych jest zbyt mało w skali kraju, a koszty egzekucji długów są zbyt wysokie. Zdaniem posłów, wniesiony przez Radę Ministrów projekt ustawy nie poprawiłby tej sytuacji, lecz przeciwnie, pogorszyłby obecny stan. W efekcie zaproponowana nowelizacja nie przyczyniłaby się do zmniejszenia problemu tzw. zatorów płatniczych oraz poprawy funkcjonowania polskiej gospodarki.

Sprzeciw posłów dotyczy m.in. następujących kwestii :

1.

Wprowadzenia zasady warunkującej wszczęcie egzekucji od wniesienia przez wierzyciela zaliczki (w wysokości 3% wartości egzekwowanej należności).
Zdaniem posłów powyższa regulacja spowodowałaby sytuację, w której dochodzenie wierzytelności w drodze egzekucji komorniczej uległoby znaczącemu ograniczeniu. W rezultacie zaistniałaby poważna groźba dalszej marginalizacji drogi sądowo-komorniczej jako środka dochodzenia należności.

2.

Zwolnienia komornika z obowiązku wszczęcia egzekucji w terminie 3 dni.
Powyższa zmiana mogłaby nie tylko prowadzić do przedłużenia postępowań egzekucyjnych, ale jednocześnie umożliwiłaby także dłużnikom rozporządzanie majątkiem, który powinien podlegać zajęciu pod egzekucję.

3.

Zmian dotyczących zasad tworzenia rewirów komorniczych oraz powoływania komorników sądowych.
Zdaniem posłów zmiany te nie przyczyniłby się do zwiększenia ilości komorników, a więc i konkurencji w środowisku komorniczym, która miałaby skutkować zwiększeniem poziomu efektywności egzekucji komorniczej oraz obniżeniem jej kosztów.

Stanowisko KG zostało przedłożone Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka celem wykorzystania w pracach nad projektem ustawy.

21 październik 2003r.

GABINET CIENI

W ubiegłym tygodniu w telewizji konstruowano potencjalny Gabinet Cieni. Bardzo ucieszyła nas wiadomość, iż wśród kandydatów na funkcję przyszłego Ministra Gospodarki znalazł się poseł Adam Szejnfeld – obecnie przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki.

SZEJNFELD I KWAŚNIEWSKI

W dniu wczorajszym w Sali Kongresowej w Warszawie odbyły się jubileuszowe obchody 70-lecia istnienia Związku Rzemiosła Polskiego – największej organizacji rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Głównymi gośćmi uroczystości byli: Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzy Hausner, Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka oraz przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki – Adam Szejnfeld, który reprezentował Parlament.
W trakcie obchodów rocznicowych odbył się panel dyskusyjny na temat przyszłości polskiej gospodarki i rzemiosła, w którym udział wzięli Jerzy Hausner, Krystyna Łybacka oraz Adam Szejnfeld. Dyskusję poprowadził prezes Związku – Jerzy Bartnik, który pełni także funkcję prezesa Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

SZEJNFELD W PRZEMYŚLU

Od wczoraj poseł Adam Szejnfeld przebywa w Przemyślu, do którego został zaproszony przez organizacje gospodarcze, kupieckie oraz członków Platformy Obywatelskiej z Podkarpacia. Poseł spotkał się m.in. z prezydentem miasta, radnymi, władzami powiatu, przedstawicielami spółek komunalnych, organizacjami gospodarczymi i kupieckimi, a także młodzieżą licealną z Przemyśla. Głównym tematem spotkań był rozwój gospodarczy i społeczny Regionu Podkarpackiego.

10 październik 2003r.

WIELKOPOLSKA – NAJWAŻNIEJSZA!

1. Stoimy przed historyczną szansą, która zadecyduje, czy największe złoża ropy i gazu odkryte w historii Polski będą wydobywane w kopalni zlokalizowanej na terenie Wielkopolski, czy poza granicami naszego województwa. Aby decyzje były korzystne dla gmin i powiatów naszego regionu, potrzeba bez wątpienia wspólnego działania wielu osób i instytucji. W związku z powyższym poseł Adam Szejnfeld zwrócił się na piśmie do władz wojewódzkich, a mianowicie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka oraz Wojewody Wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego z prośbą o podjęcie przez nich działań wspierających Burmistrza Międzychodu i Starostwo Międzychodzkie, mających na celu zlokalizowanie przyszłej kopalni ropy i gazu na terenie tego powiatu. Poseł Szejnfeld wystosował również w tej sprawie pisma do Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera oraz do Prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Marka Kossowskiego.

2. Dla prawidłowego rozwoju całej Wielkopolski oraz pełnej integracji gmin i powiatów naszego województwa bez wątpienia ważne jest, aby teren całej Wielkopolski objęty był zasięgiem telewizji publicznej z programem lokalnym nadawanym przez Telewizję Poznań. Niestety, jak do tej pory tereny byłego województwa pilskiego traktowane są przez odpowiedzialne za te sprawy instytucje po macoszemu, bowiem problem zasięgu PTV rozwiązano na korzyść ziemi konińskiej i kaliskiej, podczas gdy w Pile i w powiatach subregionu pilskiego nadal zmuszeni jesteśmy oglądać programy nadawane przez telewizję ze Szczecina lub Bydgoszczy. W związku z powyższym poseł Adam Szejnfeld zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera oraz Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Danuty Waniek, a także do władz wojewódzkich, tj. do Marszałka oraz Wojewody Wielkopolskiego, z prośbą o podjęcie stosowanych działań w kierunku rozwiązania tego problemu.

5 wrzesień 2003r.

Przeciw korupcji i o lepszą administrację, czyli 15 postulatów Komisji.

Na wniosek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, w marcu tego roku sejmowa Komisja Gospodarki zajęła się kontrowersyjnymi przypadkami działań administracji wobec przedsiębiorców. Powołano Podkomisję Nadzwyczajną, na czele której staną poseł Adam Szejnfeld (PO).
Po wielu tygodniach pracy, zbieraniu materiałów i analizach Podkomisja, a następnie Komisja Gospodarki doszła do wniosku, że nieprawidłowości w działaniu administracji publicznej dotykają w bardzo szerokim zakresie nie tylko samych przedsiębiorców, lecz wszystkich obywateli. Nieprawidłowości te są wywoływane szerząca się korupcją z jednej strony i brakiem rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków przez urzędników z drugiej strony. Z tych też powodów Komisja Gospodarki przyjęła wszystkie 15 wniosków i postulatów zgłoszonych przez posła Adama Szejnfelda do dezyderatu nr 14., który oficjalnie skierowany został do Prezesa Rady Ministrów. Czytamy w nim:

*

Komisja postuluje o rozważenie opracowania i wprowadzenie Kodeksu Etyki Urzędnika Publicznego, który regulowałby sprawy etyki wykonywania pracy w administracji.
*

Komisja wnosi o przygotowanie ustawowego Kodeksu Konsultacji Społecznych, regulującego całościowo materię konsultacji nie tylko projektów aktów prawnych ale też oficjalnych programów rządowych.
*

Komisja postuluje o wprowadzenie prawnej regulacji ustanawiającej standaryzację pracy urzędów administracji publicznej powiązanej z certyfikacją i audytem urzędów administracji publicznej.
*

Zdaniem Komisji powyższe rozwiązania powinny być powiązane z wprowadzeniem obowiązku publikacji w internecie sprawozdań z kontroli działalności poszczególnych urzędów administracji publicznej.
*

Komisja wnioskuje o przygotowanie regulacji prawnej, która wprowadzałaby ustawową “odpowiedzialność urzędniczą” – tj. odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną, charakteryzującą się tym, iż administracyjne postępowanie wyjaśniające byłoby wszczynane obligatoryjnie i automatycznie w każdym przypadku uchylenia decyzji administracyjnej przez organ wyższej instancji lub NSA. Skutkiem postępowania wyjaśniającego miałoby być podjęcie rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania lub skierowanie sprawy do postępowania dyscyplinarnego albo do prokuratury w celu podjęcia postępowania karnego. Rozszerzeniu należałoby poddać również odpowiedzialność cywilną urzędnika. Postępowania w zakresie odpowiedzialności indywidualnej urzędnika nie powinny mieć wpływu na odpowiedzialność odszkodowawczą organu wydającego decyzję.
*

Komisja wnosi o wprowadzenie powszechnej zasady przeprowadzania konkursu, jako jedynej formy obsady stanowisk administracji publicznej na wszystkich stanowiskach, a nie tylko kierowniczych i nie tylko w służbie cywilnej.
*

Komisja postuluje o ograniczenie zakresu administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej poprzez np. koncesje, zezwolenia, licencje, kontyngenty, jako rozwiązań sprzyjających powstawaniu sytuacji korupcjogennych i kryminogennych oraz ograniczających swobody w zakresie wolności gospodarczej.
*

Komisja wnosi o stosowne ustawowe zagwarantowanie funkcjonowania zasady “co nie jest zabronione, jest dozwolone” oraz zasady “niedziałania wstecz zmienionej interpretacji przepisów prawa”, tj. ustalenie prawa normatywnego w tym zakresie.
*

Komisja postuluje o dokonanie zmiany polskiego systemu podatkowego na tani w obsłudze, prosty i przejrzysty dla podatników oraz urzędników, co pozwoli wyeliminować cały szereg sporów pomiędzy podatnikami i organami skarbowymi oraz ograniczyć koszty w tym zakresie tak po stronie budżetu państwa, jak i po stronie podatników.
*

Komisja ponawia postulat sprzed roku o wprowadzenie zmian dotyczących tzw. policji administracyjnej polegających na ograniczeniu ilości instytucji oraz zakresu kontroli przedsiębiorców.

Jednocześnie Komisja Gospodarki wnioskuje o kontynuowanie procesu decentralizacji władzy państwowej oraz :

*

udziela poparcia dla umocowania Ministra Gospodarki w randze wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze.
*

stanowczo postuluje o rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
*

wnosi o rozważenie koncepcji rozdzielenia Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa połączonej z włączeniem tego resortu do struktur Ministerstwa Gospodarki.
*

udziela poparcia dla idei zgłoszonej przez środowiska przedsiębiorców i pracodawców dla powołania Rzecznika Praw Podatnika lub Rzecznika Praw Przedsiębiorcy.
*

wnosi o wprowadzenie odpowiednich programów nauczania o gospodarce i przedsiębiorczości już od szkół stopnia podstawowego oraz o opracowanie i wdrożenie ogólnokrajowego rządowego programu promocji przedsiębiorczości w społeczeństwie.

2 wrzesień 2003r.

Szejnfeld w Szczecinie i Policach

Na zaproszenie posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Zaremby oraz Zarządu i Związków Zawodowych Stoczni Szczecińskiej Nowa S.A., poseł Adam St. Szejnfeld (PO), przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki przebywał w dniu 1 września br. w Szczecinie i Policach zapoznając się z sytuacją gospodarczą tych miast i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sektora stoczniowego i chemicznego.

W programie wizyty przewidziano spotkanie z panem Leszkiem Chwatem, wiceprezydentem Szczecina ds. gospodarczych, na którym poruszono problematykę rozwoju infrastruktury, w tym komunikacyjnej, w mieście oraz sytuację dotyczącą wybranych firm, jak stocznie, porty, Huta Szczecin. Korzystając z okazji, pan prezydent krytycznie odniósł się również do rządowego projektu ustawy, mającej na celu uregulowanie od 2004 roku finansów samorządów terytorialnych.
Kolejnym i podstawowej wagi spotkaniem była wizyta w Stoczni Szczecińskiej Nowa S.A., w którym udział wzięli Andrzej Stachura – prezes Stoczni Szczecińskiej Nowa S.A., Jerzy Wróbel – wiceprezes Stoczni Gdynia S.A., Andrzej Czarnecki – wiceprezes H. Cegielski – Poznań S.A. oraz szefowie Komitetu Protestacyjnego Załogi i przewodniczący ważniejszych Związków Zawodowych Stoczni Szczecińskiej. Przedmiotem rozmów była aktualna sytuacja przemysłu sektora stoczniowego. Zebrani zgłaszali postulaty dotyczące pilnych rozwiązań problemów branży oraz poszczególnych stoczni, jak na przykład wyposażenie w majątek Stoczni Szczecińskiej, skonstruowanie sytemu finansowania budowy statków w Polsce, zmiany w prawie zamówień publicznych. Omówiono również koncepcję ewentualnego połączenia stoczni szczecińskich, gdyńskich i poznańskiego Cegielskiego w jeden holding. Koncepcja spotkała się ze sceptycznym podejściem, zwłaszcza przedstawicieli zarządu Stoczni Szczecińskiej oraz Związków Zawodowych.
Następnie odbyło się posiedzenie w Stoczni Remontowej Pomerania Sp. z o.o., w którym z kolei udział wzięli prezesi stoczni remontowych, m. in. Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. Na tym spotkaniu omawiano różnice w sytuacji stoczni produkcyjnych (budowlanych) i remontowych oraz sprawy koniecznych rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji w tej specyficznej branży sektora stoczniowego.
Czwartym i ostatnim spotkaniem dnia były odwiedziny w Zakładach Chemicznych “Police” S.A., gdzie wraz z prezesem Krzysztofem Żyndulem i pozostałymi członkami zarządu omawiano nie tylko sytuację w fabryce ale też w całym sektorze chemicznym. Wszyscy obecni krytycznie odnieśli się do rządowego programu konsolidacji Wielkiej Syntezy Chemicznej, zwłaszcza w aspekcie projektu włączenia ZCh Police do przyszłego podmiotu mającego zgrupować zakłady z Polic, Kędzierzyna, Tarnowa i Puław.

2 sierpień 2003r.

Finanse Komunalne – konsultacje

W dniu 29 lipca br. w Sejmie RP odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1732). Ustawa ta ma niebagatelne znaczenie dla finansów publicznych samorządów terytorialnych, a przede wszystkim dla rozwoju gmin, powiatów i województw w przyszłości.
Projekt nowej ustawy przewiduje wiele nowych rozwiązań, w tym bardzo kontrowersyjnych. Po pierwsze, projekt ten nie zawiera rozwiązań docelowych, nie stabilizuje rejestrów dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST), nie zwiększa wydajności źródeł dochodów własnych JST i nie zwiększa potencjału finansowego JST.
Po drugie, projekt ten opiera się na wzroście udziałów gmin i powiatów we wpływach z PIT (przy likwidacji udziałów gmin we wpływach z podatku CIT) oraz wzroście udziałów samorządów województw we wpływach z CIT (przy likwidacji dotychczasowych udziałów samorządu województw we wpływach z PIT), co nie może być oceniane jako wzrost dochodów własnych, ponieważ udziały te są rodzajem subwencji partycypacyjnej (JST nie mają żadnego wpływu na wymiar i pobór podatków).
Chcąc poznać opinię najbardziej zainteresowanych, poseł Adam Szejnfeld, rozpoczął konsultację z wójtami, burmistrzami i prezydentami gmin oraz starostami powiatów północno-zachodniej Wielkopolski, rozpoczynając w ten sposób publiczną debatę nad projektem ustawy.
Poseł Adam Szejnfeld zwraca się ponadto do wszystkich osób, którym bliskie są losy samorządu, o przesłanie swoich opinii, uwag i wniosków na temat projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Można je kierować listownie na adres Biura Poselskiego Posła Adama Szejnfelda, ul. Śródmiejska 20/1, 64-920 Piła lub elektronicznie na adres: Adam.Szejnfeld@sejm.pl.

1 sierpień 2003r.

“Nie” dla systemu argentyńskiego

Poseł Adam St. Szejnfeld (Platforma Obywatelska), przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki chce wprowadzenia zakazu dla działalności w ramach systemu argentyńskiego. W tym celu rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu przyszłych rozwiązań prawnych oraz badanie obowiązujących w tym zakresie rozwiązań w innych krajach Europy.
System argentyński polega na prowadzeniu działalności zarobkowej poprzez tworzenie przez organizatora systemu konsorcjum z klientami oferując im w ten sposób uzyskanie w szybkim czasie określonego produktu (np. samochodu) lub usługi (na przykład kredytu). Uczestnicy konsorcjum sami właściwe finansują całą działalność pokrywając koszty nie tylko nabycia produktu lub usługi, ale też utrzymanie systemu, nie otrzymując w zamian gwarancji ani rezygnacji, bez szkody finansowej, z udziału w systemie, ani otrzymania umownie zagwarantowanego dobra. Sam przydział umówionego dobra odbywa się na zasadzie systemu punktów jaki premiuje wpłacających najwyższe sumy albo na losowaniu. Wielu zaś nie otrzymuje nic i finansuje tylko samą działalność i utrzymanie organizatora. Bardzo często też organizatorzy “systemów argentyńskich” w celu prowadzenia swojej działalności tworzą tzw. “Firmy Krzak”, które w podobnie łatwy sposób jak powstają, tak i znikają z rynku wraz z pieniędzmi swoich klientów. Tysiące ludzi poszkodowanych działalnością firm oferujących różne dobra w ramach działalności systemu argentyńskiego od lat nie może znaleźć pomocy i wsparcia państwa, a pseudoprzedsiębiorcy wzbogacają się żerując na naiwności obywateli. Jest to szczególnie bolesne, gdyż często klientami tego rodzaju firm są osoby mniej zamożne, nie posiadające środków na obronę swoich praw.
Z tych też powodów inicjatywa pilotowana przez posła Adama Szejnfelda (PO), trafi pod obrady Komisji Gospodarki po przerwie wakacyjnej w końcu sierpnia br.

25 lipiec 2003r.

Informacja prasowa

Przewodniczącego Komisji Gospodarki
posła Adama St. Szejnfelda
Warszawa, 25 lipca 2003r.

“Sprawa Kluski”

Od kilku miesięcy Sejmowa Komisja Gospodarki i jej Podkomisja Nadzwyczajna zajmują się sytuacją panującą w administracji publicznej na linii “Urząd a obywatel”. Po przeanalizowaniu sytuacji, jaka jawi się z przeglądu materiałów i informacji spływających w tej sprawie do sekretariatu Komisji, przewodniczący poseł Adam St. Szejnfeld sprecyzował katalog postulatów do podjęcia przez Rząd i Parlament w celu ograniczenia istnienia kryminogennych sytuacji w administracji publicznej, zwiększenia pozytywnego oddziaływania Rządu na gospodarkę oraz podjęcia działań na rzecz poprawy klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.

Adam Szejnfeld:

*

Postuluje rozważenie opracowania i wprowadzenie Kodeksu Etyki Urzędnika Publicznego, który regulowałby sprawy etyki wykonywania pracy w administracji.
*

Wnosi o przygotowanie ustawowego Kodeksu Konsultacji Społecznych, regulującego całościowo materię konsultacji nie tylko projektów aktów prawnych, ale też oficjalnych programów rządowych.
*

Postuluje wprowadzenie prawnej regulacji ustanawiającej standaryzację pracy urzędów administracji publicznej powiązanej z certyfikacją i audytem urzędów administracji publicznej.
*

Wnosi, aby powyższe rozwiązania powiązane były z wprowadzeniem obowiązku publikacji w internecie sprawozdań z kontroli działalności poszczególnych urzędów administracji publicznej.
*

Postuluje przygotowanie regulacji prawnej, która wprowadzałaby ustawową, tzw. “odpowiedzialność urzędniczą” – tj. odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną, charakteryzującą się tym, iż administracyjne postępowanie wyjaśniające wszczynane byłoby obligatoryjnie i automatycznie w każdym przypadku uchylenia decyzji administracyjnej przez organ wyższej instancji lub NSA. Przedmiotem postępowania wyjaśniającego miałoby być ustalenie przyczyny wydania błędnej decyzji administracyjnej, a skutkiem postępowania powinno być podjęcie rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania lub skierowanie sprawy do dalszego postępowania dyscyplinarnego albo do prokuratury w celu podjęcia postępowania karnego. Rozszerzeniu należałoby poddać również odpowiedzialność cywilną urzędnika. Postępowania w zakresie odpowiedzialności indywidualnej urzędnika nie powinny mieć wpływu na odpowiedzialność odszkodowawczą organu wydającego decyzję.
*

Wnosi o wprowadzenie powszechnej zasady przeprowadzania ogólnokrajowego konkursu, jako jedynej formy obsady stanowisk administracji publicznej na wszystkich stanowiskach, a nie tylko kierowniczych i nie tylko w służbie cywilnej. To jedynie konkurs może ograniczyć występujące często kumoterstwo przy obsadzaniu stanowisk w urzędach administracji rządowej lub samorządowej z jednej strony i doprowadzić do podniesienia wiedzy i jakości pracy pracowników z drugiej strony. Należy również opracować i wdrożyć nowoczesne i powszechnie stosowane standardy oceny okresowej jakości pracy pracowników administracji publicznej.
*

Wnosi postulat zmniejszenia zakresu administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej poprzez, np. koncesje, zezwolenia, licencje, kontyngenty, itp, jako rozwiązań sprzyjających powstawaniu sytuacji korupcjogennych i kryminogennych oraz ograniczających swobody w zakresie wolności gospodarczej.
*

Uważa także za stosowne ustawowe zagwarantowanie funkcjonowania zasady “co nie jest zabronione, jest dozwolone” oraz zasady “niedziałania wstecz zmienionej interpretacji przepisów prawa”, tj. ustalenie prawa normatywnego w tym zakresie. Gros przypadków niekorzystnego działania organów administracji publicznej, w tym organów skarbowych, dotyczy bowiem przypadków ponownego i niepomyślnego dla obywatela, rozstrzygnięcia sprawy na podstawie zmienionej interpretacji prawa, czy też nowych, sprzecznych z poprzednimi, wytycznych organów administracji stopnia wyższego.
*

Wnosi o pilną zmianę funkcjonowania polskiego systemu sądowego mającą na celu, między innymi, wyeliminowanie niewyobrażalnej opieszałości polskich sądów. Obywatele, w tym przedsiębiorcy, muszą nie tylko miesiącami, ale wręcz latami czekać na rozpatrzenie spraw administracyjnych, cywilnych i sądowych, co już dłużej w żaden sposób nie powinno być tolerowane.
*

Wnosi, jako konieczne, dokonanie zmiany polskiego systemu podatkowego na tani w obsłudze, prosty i przejrzysty dla podatników oraz urzędników, co pozwoli wyeliminować cały szereg sporów pomiędzy podatnikami i organami skarbowymi oraz ograniczyć koszty w tym zakresie tak po stronie budżetu państwa, jak i po stronie podatników.
*

Ponawia postulat sprzed roku o wprowadzenie zmian dotyczących tzw. policji administracyjnej polegających na ograniczeniu ilości instytucji oraz zakresu kontroli przedsiębiorców.

Jednocześnie poseł Adam St. Szejnfeld postuluje dalsze kontynuowanie procesu decentralizacji władzy państwowej oraz :

*

Udziela poparcia dla umocowania Ministra Gospodarki w randze wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze.
*

Stanowczo postuluje o rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego. W jego ocenie Prokurator Generalny i Prokuratura winni być formalnie i faktycznie niezależne, czego nie można osiągnąć w obecnej sytuacji, w której Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny jest politycznym i konstytucyjnym członkiem Rady Ministrów.
*

Wnosi o rozważenie koncepcji rozdzielenia Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa połączonej z włączeniem tego resortu do struktur Ministerstwa Gospodarki.
*

Udziela poparcia dla idei zgłoszonej przez środowiska przedsiębiorców i pracodawców dla powołania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy lub szerzej – Rzecznika Praw Podatnika.
*

Wnosi również o wprowadzenie odpowiednich programów nauczania o gospodarce i przedsiębiorczości już od szkół stopnia podstawowego oraz
*

Proponuje opracowanie i wdrożenie ogólnokrajowego rządowego programu promocji przedsiębiorczości w społeczeństwie, w tym wśród pracowników administracji publicznej.

Wymienione wyżej propozycje zostały przedłożone przez przewodniczącego Szejnfelda i przyjęte w dniu 23 lipca br. przez Podkomisję Nadzwyczajną Komisji Gospodarki i obecnie podawane są do publicznej wiadomości, w celu przeprowadzenia nad nimi konsultacji społecznej. Materiał ujęty w projekcie dezyderatu Komisji Gospodarki do Rządu, zostanie skierowany do organizacji społecznych, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, oraz organizacji konsumentów, a następnie, wraz z opiniami i wnioskami, zostanie przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Sejmowej Komisji Gospodarki.

Uwaga: Projekt dezyderatu Komisji Gospodarki w tej sprawie oraz katalog postulatów dostępny będzie również na stronie internetowej: http://szejnfeld.sejm.pl

Projekt dezyderatu

24 lipiec 2003r.

Szejnfeld uzbierał 380, przeciwko 5

W dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2003 r. w bloku głosowań porannych, Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgłoszoną przez posła Adama St. Szejnfelda.

Ustawa, o której mowa, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom setek przedsiębiorców – operatorów telewizji kablowych i milionów ich abonentów, dając szansę na zwiększenie czasu potrzebnego do zawierania umów z innymi nadawcami telewizyjnymi i organizacjami zbiorowego zarządzania, reprezentującymi prawa twórców. Ustawa służy przede wszystkim małym i średnim firmom, działającym na rynku medialnym, w tym telewizjom spółdzielczym i osiedlowym, które bez tego wsparcia były zagrożone upadłościami. Skutkiem przyjęcia zgłoszonego przez Szejnfelda projektu będzie zahamowanie procesu wyłączania kolejnych programów z repertuaru poszczególnych stacji, a także możliwość ustalenia opłat za prawa autorskie na poziomie eliminującym konieczność drastycznych podwyżek cen abonamentów przez stacje telewizyjne.

Za ustawą zagłosowało 380 posłów, 5 było przeciw.

7 lipiec 2003r.

Dobra inicjatywa = dobre efekty

1. Na zaproszenie burmistrza Tomasza Kałużnego, poseł Adam Szejnfeld 4 lipca gościł we Wrześni. Podczas wizyty przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, zwiedził rodzinną firmę ZPCZ “Kowalski”, polskiego lidera w produkcji części do maszyn rolniczych oraz inwestycje związane z rozbudową centrum rekreacyjno-sportowego, a także spotkał się z wrzesińskimi przedsiębiorcami i samorządowcami. Jednym z ciekawszych punktów pobytu we Wrześni było zapoznanie się, także w terenie, z planami miasta w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i ściągania kapitału do Wrześni, powiązanymi z budowaną autostradą A2. Burmistrz Wrześni podkreślił, iż utworzenie z inicjatywy posła Szejnfelda Centrum Obsługi Inwestorów w Poznaniu przyniosło tej gminie wymierne korzyści. Września w ostatnich dniach podpisała list intencyjny z inwestorem hiszpańskim, którego udało się pozyskać poprzez COI w Poznaniu. Na jego podstawie pod Wrześnią ma powstać za 200 mln zł przedsiębiorstwo, działające w branży samochodowej. Ten sukces i kolejna zagraniczna inwestycja trafiająca do Wrześni stanową doskonały dowód na to, iż utworzenie COI w Poznaniu było bardzo dobrą inicjatywą, która już przynosi duże efekty.
2. W dniu 2 lipca poseł Adam Szejnfeld po raz kolejny odwiedził Hutę Szkła w Ujściu. Szejnfeld zwiedził zakład, zapoznał się z procesem inwestycyjnym dotyczącym remontu jednego z pieców Huty oraz spotkał się z Zarządem przedsiębiorstwa. Rozmawiano na temat obecnej sytuacji Huty oraz perspektyw na przyszłość.
Poseł Szejnfeld w ostatnich dniach i tygodniach odwiedził bardzo dużą ilość miast i miejscowości w Wielkopolsce, biorąc udział w spotkaniach otwartych lub środowiskowych z mieszkańcami, a także władzami i przedsiębiorcami tychże miejscowości. Były to, poza Piłą i Chodzieżą, Wysoka, Krajenka, Puszczykowo, Wolsztyn, Czarnków, Trzcianka, Środa Wlkp., Międzychód, Ujście, Wyrzysk oraz Zajączkowo k. Pniew.
Przed zakończeniem roku szkolnego posłowi udało się także spotkać z liczną rzeszą młodzieży z różnych szkół gimnazjalnych i średnich naszego okręgu, m.in. z Wysokiej, Krajenki, Czarnkowa, Trzcianki oraz Wolsztyna.

30 czerwiec 2003r.

KOLEJNA KOBIETA U SZEJNFELDA

Po wizycie w Pile Pani Prof. Zyty Gilowskiej – Posłanki Platformy Obywatelskiej RP oraz Henryki Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, kolejna ważna kobieta życia publicznego odwiedzi gród Staszica i Biuro Poselskie Adama St. Szejnfelda. Tym razem 1 lipca do Piły zawita pani Elżbieta Radziszewska – posłanka z Platformy Obywatelskiej, która przyczyniła się do odejścia Ministra Zdrowia Mariusza Łapińskiego oraz do wykrycia wielkich afer kryminalnych i korupcyjnych w służbie zdrowia.
Pani Poseł na zaproszenie Jacka Kościjańskiego – dyrektora Szpitala
w Obornikach rozpocznie wizytę od spotkania z dyrektorami Szpitali z terenu Województwa Wielkopolskiego, które odbędzie się o godz. 12.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach.
Po wizycie w Obornikach Elżbieta Radziszewska przyjedzie do Piły, gdzie weźmie udział w konferencji prasowej, która odbędzie się w Biurze Poselskim Adama Szejnfelda w Pile o godz. 15.00.
Wizytę zakończy spotkanie z członkami Platformy Obywatelskiej RP z powiatu obornickiego.

Niniejszym w imieniu posła Adama Szejnfelda mam zaszczyt zaprosić przedstawiciela Redakcji na konferencję prasową z Elżbietą Radziszewską, która odbędzie się w dniu 1 lipca (wtorek) o godz. 1500 w Biurze Posła Adama Szejnfelda przy ul. Śródmiejskiej 20/1 w Pile.

ELŻBIETA RADZISZEWSKA – lekarz medycyny – ukończyła Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Łodzi; posłanka III i IV kadencji – członek Platformy Obywatelskiej RP; członek sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji Łączności z Polakami za granicą. Członek Prezydium Klubu Poselskiego PO oraz przewodnicząca sekretariatu Służby Zdrowia PO.

26 czerwiec 2003r.

Szejnfeld we władzach

W dniu 26.06.2003r. odbyły się w Warszawie wybory nowych władz Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Przewodniczącym Klubu został Jan Rokita, wiceprzewodniczącymi Iwona Śledzińska-Katarasińska, Zbigniew Chlebowski oraz Grzegorz Dolniak. W skład najwyższych władz KPPO wszedł również poseł z Wielkopolski z okręgu pilskiego Adam St. Szejnfeld.
W skład prezydium weszli także posłowie: Janusz Lewandowski, Elżbieta Radziszewska, Ewa Kopacz, Łukasz Abgarowicz, i Tomasz Szczypiński.
Prezydium przyjmie w najbliższych dniach nowe zasady funkcjonowania Klubu Parlamentarnego PO oraz pracy posłów Platformy.

12 czerwiec 2003r.

WIZYTA HENRYKI BOCHNIARZ

Na zaproszenie posła Adama St. Szejnfelda – przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki w dniu 14 czerwca okręg pilski odwiedzi pani Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Pani Prezydent rozpocznie wizytę od udziału w VIII Chodzieskich Targach Gospodarczych „Promocje 2003” w Chodzieży, gdzie dokona uroczystego otwarcia imprezy.
Po konferencji prasowej, która odbędzie się w Biurze Poselskim Adama Szejnfelda w Pile, Henryka Bochniarz spotka się z przedstawicielami pilskiego biznesu – członkami Pilskiej Izby Gospodarczej, a następnie odwiedzi powiat czarnkowsko-trzcianecki, gdzie spotka się z członkami Stowarzyszenia Forum Gospodarcze.
Wizytę w Pile zakończy udział w bankiecie zorganizowanym przez Chodzieski Klub Gospodarczy, podczas którego Henryka Bochniarz wręczy „Dzwony” – doroczne wyróżnienia Klubu dla przedsiębiorstw za najlepszy produkt lub usługę oraz najlepszy sposób promocji firmy.
Szczegółowy program wizyty wygląda następująco:

14 czerwca 2003r.

10.00 – 11.15 – uroczyste otwarcie VIII Chodzieskich Targów Gospodarczych „Promocje 2003” w Chodzieży – teren pływalni „Delfin” – Chodzież,ul. Staszica 12

11.30 – 12.00 – spotkanie z mediami z Chodzieży– teren pływalni „Delfin” – Chodzież, ul. Staszica 12

12.05 – 12.30 – przejazd do Piły

12.30 – 13.00 – konferencja prasowa – Biuro Poselskie Adama Szejnfelda – Piła, ul. Śródmiejska 20/1

13.00 – 13.50 – indywidualne spotkania z dziennikarzami – Biuro Poselskie Adama Szejnfelda Piła, ul. Śródmiejska 20/1

14.00 – 15.45 – obiad z przedstawicielami pilskiego biznesu – członkami Pilskiej Izby Gospodarczej – Gościniec „Rębajło” – Piła, ul. Kossaka 195

15.50 – 16.20 – przejazd do Czarnkowa

16.30 – 18.15 – spotkanie z członkami Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Hotel Klubowo-Konferencyjny Smolarnia, Trzcianka, Smolarnia 27

18.15 – 18.45 – przejazd do Chodzieży

19.00 – Bankiet Chodzieskiego Klubu Gospodarczego z okazji VIII Chodzieskich Targów Gospodarczych „Promocje 2003” – Ośrodek Straszny Dwór w Chodzieży – ul. Ujska 45

19.30 – 20.00 – wręczanie przez Panią Prezydent „Dzwonów” – nagrody przyznawanej przedsiębiorcom przez Chodzieski Klub Gospodarczy – Ośrodek Straszny Dwór w Chodzieży – ul. Ujska 45

Oprócz wspomnianych spotkań, w programie wizyty zaplanowano tradycyjne spotkanie z mediami. W związku z powyższym w imieniu posła Adama Szejnfelda mam zaszczyt zaprosić przedstawicieli Redakcji na konferencję prasową, która odbędzie się 14 czerwca (sobota) o godz. 12.30 w Biurze Posła Adama Szejnfelda przy ul. Śródmiejskiej 20/1 w Pile.

Henryka Bochniarz – doktor ekonomii, była Minister Przemysłu i Handlu, w latach 1996-1999 prezes Polskiej Rady Biznesu. Obecnie Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, prezes zarządu NICOM Consulting. Autorka wielu publikacji z dziedziny ekonomii.

11 czerwiec 2003r.

Kopalnia ropy w Wielkopolsce!

Istnieje bardzo poważna szansa na wybudowanie kopalni gazu i ropy w Wielkopolsce – tak twierdzi poseł Adam Szejnfeld – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki.
W związku z tym w dniu 16 czerwca br. o godz. 11.00 w Domu Kultury w Międzychodzie Adam Szejnfeld organizuje ogólnokrajową konferencję na temat „Wydobycie gazu i ropy ze złóż krajowych, jako element dywersyfikacji źródeł energii oraz podstawa rozwoju lokalnego”, nad którą Honorowy Patronat objął Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – prof. dr hab. Jerzy Hausner.
W konferencji wezmą udział liczni goście, w tym m.in.: Tadeusz Soroka – Wiceminister Skarbu Państwa, Marek Kossowski – Wiceminister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Kazimierz Kościelny – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Radosław Dudziński – Dyrektor Biura Strategii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz Stanisław Radecki – Dyrektor Poszukiwania Złóż Oddział Górnictwo Naftowe PGNiG S.A.
Celem konferencji jest m.in. omówienie spraw dotyczących możliwości wybudowania kopalni gazu i ropy w powiecie międzychodzkim, województwo wielkopolskie.

Kupcy odznaczają Szejnfelda!

W dniu 9 czerwca br. podczas 26. Walnego Zgromadzenia członków Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu poseł Adam Szejnfeld został uhonorowany przez wielkopolskich kupców Honorową Odznaką za zasługi dla rozwoju wielkopolskiego i polskiego kupiectwa.
W katalogu działań na rzecz polskiego handlu, gastronomii i usług podkreślono aktywność pana posła w zakresie zmian przepisów mających na celu zrównanie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw handlowych z super
i hipermarketami.

4 czerwiec 2003r.

W minioną niedzielę odbyła się I Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej RP w Poznaniu, która dokonała wyboru władz Platformy.
Niemal 2 tysiące delegatów z całej Polski wybrało przewodniczącego PO, którym został Donald Tusk. Z 1653 głosujących za jego kandydaturą opowiedziało się 1597 delegatów.
Konwencja wybrała również 120 członków Rady Krajowej – najwyższy organ władzy Platformy między Konwencjami, 8 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz 8 członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Z okręgu pilskiego w skład Rady Krajowej weszli:

– Grzegorz Bykowski – 1075 głosów – zdobył najwięcej głosów spośród 165 kandydatów – przewodniczący Regionu Wielkopolskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
– Jacek Kościjański – 1056 głosów – zajął 6 miejsce – dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
– Sławomir Poszwa – 1030 głosów – zajął 25 miejsce – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Do Rady Krajowej z mocy statutu weszli także, oprócz członków Zarządu Krajowego PO i przewodniczących regionów Platformy, posłowie i senatorowie PO. Z okręgu pilskiego zatem w skład Rady Krajowej wszedł także poseł Adam St. Szejnfeld.

1 czerwiec 2003r.

Szejnfeld w Rzeszowie i Stalowej Woli

Na zaproszenie posła Jana Tomaki (PO), poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki przebywał z dwudniowa wizytą na Podkarpaciu. W pierwszym dniu wizyty poseł wizytował grupę spółek Huty Stalowej Woli S.A. Zwiedzał przedsiębiorstwo oraz rozmawiał z przedstawicielami Zarządu Spółki oraz Związków Zawodowych o programie naprawczym i restrukturyzacji grupy oraz koniecznych nakładach potrzebnych na ten cel. Kolejnym punktem programu w tym dniu było spotkanie z przedstawicielkami firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw miasta i powiatu, a na zakończenie odbyło się spotkanie z członkami i działaczami Platformy Obywatelskiej Stalowej Woli.
Drugi dzień wizyty poseł Adam Szejnfeld rozpoczął konferencją prasową w Rzeszowie, następnie zwidział zakłady przedsiębiorstwa Zelmer S.A. oraz rozmawiał z Zarządem na temat koniecznego procesu prywatyzacji firmy oraz dokapitalizowania działań na rzecz budowy własnej sieci dystrybucji. Następnie poseł wziął udział i wygłosił referat na temat przyszłości polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej oraz na temat stanu konkurencyjności polskiego sektora MSP na konferencji zorganizowanej na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie “Młodzi Demokracji”. Kolejnym punktem programu był godzinny wywiad dla Radia “Via”, a następnie wizyta w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz spotkanie z władzami firmy Hortino S.A. Dzień zakończono spotkaniem z członkami i działaczami Platformy Obywatelskiej Regionu Podkarpacia.

25 maj 2003r.

W minioną niedzielę odbył się Zjazd Regionalny Platformy Obywatelskiej RP w Poznaniu, podczas którego wybrano delegatów na I Krajową Konwencję PO. Z okręgu pilskiego w Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, delegatami na I Krajową Konwencję zostali:

Piła: Bigos Adam, Głowski Piotr, Janyszka Robert, Pawlik Jerzy;
Wyrzysk: Bugajski Tomasz, Engler Małgorzata, Łęga Danuta;
Osiek n/Notecią: Belka Stefan, Kowalski Piotr;
Oborniki Wlkp.: Kościjański Jacek, Sitek Piotr, Szrama Tomasz;
Międzychód: Kowacka Anna, Paech Henryk, Skwiot Edward;
Szamocin: Kolasa Antoni;
Chodzież: Szplit Krzysztof, Trojanowski Jarosław;
Trzcianka: Badyra Dariusz, Podhajski Romuald;
Wieleń: Waśko Piotr;
Wolsztyn: Rutkowski Tadeusz;
Wągrowiec: Seemann Piotr.

Z mocy Statutu PO RP delegatami na Zjazd Regionalny w Poznaniu oraz Konwencję Krajową są radni samorządowi oraz członkowie Rady Regionalnej PO. Z okręgu pilskiego delegatami „z urzędu” są zatem:

radni: Piła – Mieczysław Augustyn, Romuald Marek Stachowicz, Rafał Zdzierela; Złotów – Stanisław Chmielewski; Kaczory – Marian Martenka; Wysoka – Mirosław Mantaj; Czarnków – Mirosław Bołzan, Maciej Niemiec; Wągrowiec – Jerzy Springer, Jerzy Piasecki; Chodzież – Tadeusz Dzido, Mirosław Juraszek, Jacek Gursz, Piotr Nowacki, Romuald Białczyk, Andrzej Szwed; Oborniki – Wojciech Pawlik, Jacek Koralewski, Marek Kulmiński, Zofia Kotecka, Paweł Drawicz; Szamotuły – Paweł Mordal;

oraz członkowie Rady Regionalnej PO: Piła – Sławomir Poszwa, Jan Niedźwiecki, Emilia Brudziana, Grzegorz Bykowski; Złotów – Henryk Szopiński, Chodzież – Adam St. Szejnfeld; Czarnków – Paweł Jachimczyk; Międzychód – Krzysztof Kozanecki; Grodzisk Wlkp. – Henryk Pawlak; Wolsztyn – Jacek Skrobisz; Nowy Tomyśl – Romuald Szczepaniak; Szamotuły – Krzysztof Warguła, Michał Chojara.

I Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej odbędzie się w dniu 1 czerwca br. w Warszawie. W trakcie Konwencji zostaną wybrane nowe władze oraz uchwalony zostanie nowy statut PO RP.

20 maj 2003r.

Na zaproszenie posła Adama St. Szejnfelda w dniu 19 maja w Pile złożyła wizytę pani prof. dr hab. Zyta Gilowska – posłanka Platformy Obywatelskiej RP, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Zyta Gilowska rozpoczęła wizytę od spotkania z Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile – prof. zw. dr hab. Kazimierzem Pająkiem, a następnie ze studentami tejże uczelni, z którymi dyskutowała na temat finansów publicznych oraz Unii Europejskiej.
Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych z terenu Północno-Zachodniej Wielkopolski, Zyta Gilowska zapoznała się z problemami, z jakimi na co dzień borykają się wielkopolskie gminy i powiaty. W trakcie burzliwej dyskusji wójtowie, burmistrzowie i starostowie pytali o zmiany jakie nastąpią w finansach publicznych oraz o przyszłość polskich samorządów lokalnych w Unii Europejskiej.
Po spotkaniu z przedstawicielami pilskich redakcji, Zyta Gilowska wzięła udział w konferencji organizowanej przez Pilską Izbę Gospodarczą pt. „Unia a przedsiębiorczość”. W trakcie panelu dyskusyjnego pani profesor Gilowska odpowiadała na liczne pytania przedsiębiorców z Piły i okolic.
Wizytę w Pile zakończył udział w bankiecie zorganizowanym przez Pilską Izbę Gospodarczą, na którym Zyta Gilowska wręczyła Róże Biznesu firmom i osobom nagrodzonym przez Kapitułę Konkursu. Róże Biznesu, wręczane po raz dziewiąty, są szczególnym wyróżnieniem w dowód uznania dla ludzi i przedsięwzięć gospodarczych, które w sposób istotny zapisały się dla regionu w minionym roku.

28 kwiecień 2003r.

W ubiegłym tygodniu z udziałem posła Adama St. Szejnfelda odbył się w Pile Zjazd Powiatowy delegatów Platformy Obywatelskiej, podczas którego wybrano delegatów na Zjazd Regionalny PO w Poznaniu oraz nowe władze powiatu pilskiego PO.
Delegatami na zjazd regionalny PO zostało 10 członków koła PO w Pile oraz 10 członków koła PO w Wyrzysku.
Przewodniczącym powiatu pilskiego PO został pan Tomasz Bugajski, natomiast na członków zarządu pilskiego wybrano Piotra Głowskiego, Gretę Jankowską-Poszwa, Piotra Kowalskiego, Danutę Łęga, Jana Niedźwieckiego oraz Sławomira Poszwę.
Wybory te są elementem procesu kampanii wyborczej w strukturach Platformy Obywatelskiej, która zakończy się Kongresem Krajowym PO w Warszawie. W związku z trwającą kampanią, w okręgu pilskim w kilku miastach i powiatach wybrano już nowe władze. I tak:

- powiat pilski: – przewodniczący koła w Pile – Sławomir Poszwa, przewodniczący koła w Wyrzysku – Tomasz Bugajski
- powiat czarnkowsko-trzcianecki – przewodniczący koła w Czarnkowie – Maciej Niemiec, przewodniczący koła w Wieleniu – Piotr Waśko,
- powiat chodzieski – przewodniczący powiatu – Mirosław Juraszek, przewodniczący koła w Chodzieży – Jarosław Trojanowski, przewodniczący koła w Szamocinie – Antoni Kolasa,
- powiat obornicki – przewodniczący koła w Obornikach – Jacek Koralewski
- powiat międzychodzki – przewodniczący powiatu – Krzysztof Kozanecki, przewodniczący koła w Międzychodzie – Ryszard Chułek, przewodniczący koła w Kwilczu – Stanisław Martyński
- powiat wągrowiecki – przewodniczący koła w Wągrowcu – Jerzy Springer
- powiat wolsztyński – przewodniczący koła w Wolsztynie – Jacek Skrobisz

Poseł Adam St. Szejnfeld nie kandydował na funkcję żadnego z kół i powiatów z okręgu.
W dniu 1 czerwca br. odbędzie się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej w Warszawie, podczas której zostaną wybrane nowe władze oraz uchwalony zostanie nowy statut PO.

17 kwiecień 2003r.

Burza w Komisji.
Platforma Obywatelska w obronie małych stacji telewizji kablowych.

W dniu 16 kwietnia w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Projekt ustawy zaprezentował jej wnioskodawca i przedstawiciel Komisji Gospodarki, która wszczęła proces legislacyjny, poseł Adam St. Szejnfeld (PO), przewodniczący KG.
Projekt, o którym mowa, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom setek przedsiębiorców – operatorów telewizji kablowych i milionów ich abonentów, dając szansę na zwiększenie czasu potrzebnego do zawierania umów z innymi nadawcami telewizyjnymi i organizacjami zbiorowego zarządzania, reprezentującymi prawa twórców. Projekt ma służyć przede wszystkim małym i średnim firmom działającym na rynku medialnym, w tym telewizjom spółdzielczym i osiedlowym, które bez tego wsparcia są zagrożone upadłościami. Skutkiem przyjęcia tego projektu byłoby zahamowanie procesu wyłączania kolejnych programów z repertuaru poszczególnych stacji, a także możliwość ustalenia opłat za prawa autorskie na poziomie eliminującym konieczność drastycznych podwyżek cen abonamentów przez stacje telewizyjne.
Projekt popierają posłowie Platformy Obywatelskiej, natomiast dzieli on posłów SLD, gdyż rząd wydał negatywne stanowisko do tejże nowelizacji, abstrahujące od zarzutów, iż obecnie obowiązujące przepisy kolidują z Konstytucją RP, ustawą o telekomunikacji, ustawą o telewizji i radiofonii oraz dyrektywami Unii Europejskiej.
Na sali obrad burza emocji podzieliła w dyskusji reprezentantów środowisk twórczych z jednej strony i przedsiębiorców medialnych z drugiej strony. Komisja Kultury natomiast postanowiła powołać Podkomisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia wspomnianej nowelizacji.

14 kwiecień 2003r

STUDENCI W SEJMIE

W dniu 10 kwietnia br. organizacja studencka SIFE (z ang. Students in free enterprises, tj. studenci w wolnej przedsiębiorczości), działająca przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, zorganizowała wycieczkę do Warszawy. Gośćmi studentów byli również maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile oraz członkowie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”.
Głównym celem wycieczki była wizyta w Sejmie, podczas której studenci i licealiści spotkali się z przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki posłem Adamem St. Szejnfeldem. Jeszcze przed wejściem na galerię, skąd młodzież obserwowała obrady Sejmu, poseł odpowiadał na ich pytania z zakresu parlamentaryzmu, funkcjonowania Komisji Gospodarki oraz polityki.
W trakcie pobytu w Warszawie, uczestnicy wycieczki spotkali się także z panem Wojciechem Kozakiem – przewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy, byłym prezydentem i wiceprezydentem Miasta St. Warszawy. Przewodniczący Wojciech Kozak przedstawił młodzieży specyfikę ustroju samorządu Warszawy, a także poinformował o planach inwestycyjnych w stolicy, w tym m.in. plany rozwoju warszawskiego metra oraz układu komunikacyjnego w mieście.

4 kwiecień 2003r.

2 kwietnia

Złotów – Adam St. Szejnfeld odbył dyżur poselski w swoim biurze filialnym w Złotowie- poseł spotkał się z panem Karolem Pufalem – Starszym Cechu Rzemiosł Różnych oraz Wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
- w Złotowie odbyło się także spotkanie posła z działaczami i sympatykami Platformy Obywatelskiej.

Piła – w biurze poselskim w Pile podczas dyżuru poselskiego Adam Szejnfeld przyjmował interesantów z Piły i okolic – poseł spotkał się z Przewodniczącym Rady Miasta Piły – panem Mieczysławem Augustynem – tematem rozmowy były najważniejsze sprawy dla miasta, w tym m.in. przyszłość PWSZ w Pile.

Szamocin – Koło Platformy Obywatelskiej w Szamocinie odbyło swoje spotkanie wyborcze, w którym udział wziął poseł Adam Szejnfeld.

3 kwietnia

Wyrzysk – na zaproszenie dyrekcji oraz uczniów Gimnazjum Publicznego w Wyrzysku, poseł Adam Szejnfeld wziął udział w spotkaniu „100 pytań do…”, podczas którego udzielał odpowiedzi na zadawane przez młodzież pytania, dotyczące głównie zagadnień związanych z Sejmem, Unią Europejską, samorządem oraz gospodarką. W spotkaniu udział wzięło ok. 150 uczniów oraz przedstawiciele grona pedagogicznego.

Chodzież – poseł Adam Szejnfeld wziął udział w spotkaniu członków Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, które poświecone było sprawom małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich przyszłości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

4 kwietnia

Chodzież – Adam Szejnfeld uczestniczył w spotkaniu chodzieskiego Koła PO

Piła – w Centrum Handlowym IBI poseł Adam Szejnfeld zachęcał mieszkańców Piły do włączenia się w akcję Pilskiego Banku Żywności pn. „Świąteczna Zbiórka Żywności”. Poseł objął patronat nad tegoroczną Zbiórką, a także osobiście włączył się w zakupy żywności na rzecz osób biednych i potrzebujących pomocy.

Szamotuły – poseł Szejnfeld spotkał się z działaczami Platformy Obywatelskiej z powiatu szamotulskiego

20 marzec 2003r.

Wągrowiec i Oborniki

1. W dniu 18 marca br. poseł Adam St. Szejnfeld złożył wizytę w powiecie wągrowieckim. Dzień rozpoczął od spotkania w firmie „Martyna”, zajmującej się produkcją galanterii ogrodowej, podczas którego zapoznał się z działalnością przedsiębiorstwa oraz z jego planami rozwojowymi. Po spotkaniu z dziećmi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, którym wręczył upominki, poseł udzielił młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego wykładu na temat procesu legislacyjnego, historii parlamentaryzmu oraz Unii Europejskiej.
W następnej kolejności poseł Szejnfeld spotkał się w Skokach z burmistrzem gminy Tadeuszem Kłosem, Andrzejem Banaszyńskim – przewodniczącym Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego oraz przedstawicielami Wielkopolskich Biopaliw, z którymi dyskutował na temat nowo powstającej Agro Rafinerii w Sławie Wielkopolskiej. Spotkanie poprzedzone było zwiedzaniem placu budowy Agro Rafinerii.
Po konferencji prasowej, która odbyła się w Starostwie Powiatowym
w Wągrowcu, poseł spotkał się z mieszkańcami powiatu, a następnie pojechał do Gołańczy na spotkanie z członkami oraz sympatykami Platformy Obywatelskiej.
2. Następnego dnia, tj. 19 marca poseł Adam Szejnfeld odwiedził powiat obornicki, gdzie w pierwszej kolejności spotkał się z władzami samorządowymi powiatu oraz gmin: Oborniki, Rogoźno oraz Ryczywół.
Tradycyjnie odbyło się także spotkanie z młodzieżą – tym razem poseł złożył wizytę w Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach, gdzie rozmawiał z uczniami na interesujące ich tematy z zakresu prawa, samorządności, gospodarki, czy też Unii Europejskiej.
Po południu poseł zwiedził i zapoznał się z działalnością dwóch przedsiębiorstw, tj. Zakładu Ogólnobudowlanego „Obst” oraz firmy „Brzechwa”.
Głównym punktem wizyty w powiecie obornickim był udział w dużym spotkaniu w Pałacu Objezierskim, którego współorganizatorem było Obornickie Towarzystwo Gospodarcze. Tematami przewodnimi spotkania, w którym udział wzięli przedsiębiorcy z powiatu obornickiego oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, była Unia Europejska, rynki europejskie oraz konkurencja lokalna.
Dzień zakończyło spotkanie z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej z powiatu obornickiego.

14 marzec 2003r.

Platforma Obywatelska w obronie przedsiębiorców

Szejnfeld postuluje standaryzację działań administracji

Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sejmowa Komisja Gospodarki pod przewodnictwem posła Adama St. Szejnfelda (PO), na wtorkowym posiedzeniu zajęła się tematem kontrowersyjnych przypadków ścigania przedsiębiorców i menedżerów oraz tworzeniem klimatu nieprzychylnego dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
Wobec głośnych w ostatnich miesiącach spektakularnych zatrzymań niektórych biznesmenów, dokonanych przez organy ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, członkowie Komisji Gospodarki wyrazili zaniepokojenie postępowaniem organów ścigania w stosunku do przedsiębiorców. Podobne opinie były wyrażane wobec organów finansowych.
Specjalnymi gośćmi ostatniego posiedzenia Komisji, oprócz przedstawicieli rządu z resortów finansów, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji, byli zatrzymani w ostatnich kilkunastu miesiącach biznesmeni: Roman Kluska – były szef Optimusa SA, Jacek Turczyński – były szef Poczty Polskiej, Dariusz Baran – były szef CLiF oraz Andrzej Modrzejewski – były szef PKN Orlen.
W trakcie posiedzenia przewodniczący Adam Szejnfeld wyraził opinię, iż Sejm, jako organ pełniący funkcje kontrolne powinien zwrócić uwagę na sposób, w jaki traktuje się przedsiębiorców. Stwierdził także, iż wyjaśnienie tych kwestii ma niebagatelny wpływ na tworzenie klimatu gospodarczego oraz napływu inwestycji zagranicznych do naszego kraju.
Na wspomnianym posiedzeniu zapadła również decyzja o powołaniu specjalnej podkomisji ds zbadania kontrowersyjnych działań organów finansowych, ścigania oraz sprawiedliwości wobec niektórych przedsiębiorców. Przewodniczącym Podkomisji Nadzwyczajnej został Adam Szejnfeld. Jej celem będzie wyjaśnienie przyczyn i okoliczności występowania niejasnych przypadków spektakularnych działań wspomnianych organów wobec przedsiębiorców i menedżerów oraz podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie tego rodzaju praktyk w przyszłości.
Poseł A. Szejnfeld będzie w tej materii postulował odpowiednie zmiany legislacyjne oraz wprowadzenie standaryzacji działań administracji publicznej, podpartej certyfikowaniem urzędów.

13 marzec 2003r.

Bursztyny dla Szejnfelda

Dr Andrzej Byrt, ambasador Polski w Republice Federalnej Niemiec, Andrzej Kozłowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Paweł Lewandowski, dyrektor Ośrodka POT w Berlinie, uhonorowali posła Adam Szejnfelda (PO), przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki nagrodą “Bursztynowe Okno”. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się podczas gali Wieczoru Polskiego na 36. Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB’2003 w Berlinie. Berlińskie Bursztyny, bo i tak nazywana jest ta nagroda, wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym dla promocji Polski i polskiej gospodarki, w tym polskiej turystyki. Przewodniczący Szejnfeld, który jest także członkiem Parlamentarnego Zespołu Turystyki oraz Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej, znany jest ze swoich licznych działań na rzecz rozwoju biznesu turystycznego oraz promocji Polski. Do najważniejszych osiągnięć tego roku można zaliczyć doprowadzenie do zwiększenia nakładów budżetu państwa na ten cel
o 5 milionów zł.
W Berlinie, tak jak i w ubiegłym roku, posłowie towarzyszący Adamowi Szejnfeldowi brali udział we wielu imprezach towarzyszących promocji Polski w Niemczech, w tym w spotkaniach z parlamentarzystami niemieckimi, samorządowcami, przedsiębiorcami oraz z prawie setką zagranicznych dziennikarzy.
W tegorocznej edycji ITB w Berlinie udział wzięło 10.136 wystawców ze 181 państw. Pod względem wielkości powierzchni wystawienniczej, liczby wystawców i uczestników targi w Berlinie plasują się na pierwszym miejscu na świecie. Jest to impreza adresowana w głównej mierze do pośredników turystycznych i biur turystycznych – organizatorów turystyki – ale także do obywateli niemieckich, którzy od dawna należą do najbardziej poszukiwanych klientów w różnych zakątkach świata. Polskie stoiska oraz imprezy towarzyszące spotkały się z dużym uznaniem zwiedzających, ekspertów i przedstawicieli branży.

6 marzec 2003r.

Szejnfeld podzielił Sejm

Podatki bez zmian

Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin i Samoobrona – za; Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, Polskie Stronnictwo Ludowe – przeciw. Taki był wynik głosowania nad projektem ustawy wniesionej przez posła Adama Szejnfelda zmieniającej ustawy podatkowe, a dotyczącej zaliczania obowiązkowych składek płaconych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w koszty uzyskiwania przychodu przedsiębiorstw.
Kolejny raz nie udało się naprawić złego prawa, choć nikt nie wie jaki wynik tego głosowania byłby, gdyby koalicja rozpadła się tydzień wcześniej.

“Sprawa Kluski”

Adam Szejnfeld staje w obronie osób, które w niewyjaśniony sposób są traktowane w naszym kraju jak najgorsi zbrodniarze.
11 lutego br. o godz. 11,oo odbędzie się w sali 118 Sejmu posiedzenie Komisji Gospodarski, którego tematem będzie: “Informacja rządu na temat podejmowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach spektakularnych działań organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w stosunku do niektórych przedsiębiorców i menedżerów w Polsce”. Sprawę referować mają Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Sprawiedliwości.

19 luty 2003r.

PRECEDENS W SEJMIE

Po raz pierwszy w historii formalny organ Sejmu – Komisja Gospodarki – oficjalnie wystąpił do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z postulatem obniżenia podatków.
Sejmowa Komisja Gospodarki przyjęła dezyderat w sprawie obniżenia kosztotwórczych czynników prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Zarówno posłowie, jak i przedstawiciele pracodawców oraz pracobiorców podkreślali wpływ wysokości kosztów pracy oraz kosztów produkcji (np. cen energii elektrycznej, gazu, węgla, ropy i innych paliw, usług telekomunikacyjnych, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne) na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce oraz ich pozycję na rynku globalnym. Komisja uznała, iż sprawa kosztotwórczych czynników działalności gospodarczej dotyczy całej gospodarki, w tym również małych i średnich przedsiębiorstw.
Zdaniem Komisji Gospodarki niezbędne jest podjęcie przez Radę Ministrów pilnych działań mających na celu zmniejszenie kosztów pracy oraz kosztów produkcji w Polsce, z uproszczeniem systemu podatkowego oraz zmniejszeniem obciążeń podatkowych na czele.
Komisja Gospodarki zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przedstawienie planów Rządu w tym zakresie oraz harmonogramu jego realizacji.

6 luty 2003r.

KONFERENCJA

W dniu 11 lutego br. o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP poseł Adam St. Szejnfeld organizuje konferencję na temat Konkurencyjności sektora MSP 2003. Oficjalnym organizatorem konferencji jest Sejmowa Komisja Gospodarki, a współorganizatorem Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych.
Celem konferencji jest ocena zmian w sektorze MSP, określenie nowych barier rozwoju, a przede wszystkim dyskusja nad możliwościami i sposobami rozwiązań, które najlepiej służyłyby podnoszeniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw – szczególnie teraz, w przeddzień akcesji Polski do UE. Podczas konferencji zostaną także zaprezentowane wyniki II edycji badań sektora MSP, przeprowadzonych na zlecenie PKPP i Banku Światowego. Wyniki I edycji prezentowane były w trakcie organizowanej przez posła Adama Szejnfelda w lutym ub. roku konferencji „MSP w polskiej gospodarce rynkowej – ocena kondycji sektora i jego perspektywy”.
Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej, administracji i samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń biznesowych, przedsiębiorców i prezesów firm oraz ekspertów i dziennikarzy.

4 luty 2003r.

PIENIĄDZE DLA MUZEUM

Dzięki osobistej interwencji i zaangażowaniu posła Adama Szejnfelda Muzeum Okręgowe w Pile otrzymało dofinansowanie w kwocie 24 tys. zł.
Dzięki uzyskanym środkom finansowym, pilskie Muzeum mogło dokonać zakupu czterech bardzo ważnych muzealiów, które znajdowały się w jego depozycie od 2002. Potrzeby w zakresie gromadzenia muzealiów są bardzo duże, a skromny budżet, którym dysponuje Muzeum, zaledwie wystarcza na podstawowe wydatki. Tymczasem brak środków na wykup tych cennych okazów w bieżącym roku był równoznaczny z koniecznością zwrotu eksponatów ich właścicielom, co znacznie zubożyłby ekspozycję.
Za uzyskane środki zakupiono:
- obraz “Pejzaż” (Włochy, XVIII w.)
- obraz “Pejzaż zimowy” Fryda Sternberg (Polska, okres międzywojenny XXw.)
- akwaforta “Polityk” Wiliam Hogarth (Anglia, II poł. XVIII w.)
- miedzioryt “Kołacz królewski” (Polska, XVIII w.),
dzięki czemu nadal możemy oglądać te cenne działa w pilskim Muzeum.

3 luty 2003r.

WIZYTA W MIĘDZYCHODZIE

W dniu dzisiejszym, tj. 3 lutego br. poseł Adam Szejnfeld złoży wizytę w powiecie międzychodzkim, którą rozpocznie od spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Sieraków Wlkp. – panem Mieczysławem Trafisem. Następnie poseł zwiedzi ośrodek Glaxo Wellcome oraz ośrodki należące do bazy turystyczno-wypoczynkowej w Sierakowie. Wizytę w tej gminie zakończy wizyta w Stadzie Ogierów, założonym w 1829 roku.
W następnej kolejności poseł spotka się z Burmistrzem Miasta i Gminy Międzychód – panem Romanem Musiałem oraz odwiedzi Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Międzychód S.A.
Wizytę zakończy spotkanie z członkami Platformy Obywatelskiej z powiatu międzychodzkiego.

31 styczeń 2003r.

AUKCJA CHARYTATYWNA

Poseł Adam St. Szejnfeld wraz z Chodzieskim Klubem Gospodarczym zainicjował aukcję charytatywną, z której dochód przeznaczony ma być na zakup sprzętu medycznego ratującego życie i zdrowie dzieci dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży. Chodzieski Klub Gospodarczy tradycyjnie już organizuje bale charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na cele medyczne. W bieżącym roku jedna z licytacji została, jak zwykle, rozpoczęta na balu, lecz jej kontynuacja ma już charakter publiczny, a finał jest zaplanowany dopiero po kilku tygodniach trwania licytacji w pilskich mediach. Swój akces do tej akcji zgłosił już Tygodnik “Chodzieżanin”, Tygodnik Nowy, Telewizja (chyba dwie z Chodzieży, ale nie wiem – uzupełnij jakie… Podaj tylko nazwy a nie ze są z Chodzieży), Radio Sto (jeszcze nie dzwoniłem, wczoraj zapomnieliśmy, ale będę dzisiaj).

Weneckie kieliszki z Murano

Adam Szejnfeld ofiarował na aukcję kieliszki, ale nie są to zwykłe naczynia. Są to “Kieliszki z Murano” – dzieło mistrzów z firmy Vetereria Bisanzio z Murano. Każdy z nich opakowany jest w osobną szkatułę koloru bordowego o złoconym zamknięciu. Kieliszki wykonano ręcznie z delikatnego szkła. Barwione są rubinową czerwienią, a złote i kolorowe ornamenty odtwarzają stare wzornictwo mistrzów, którzy rzemieślniczy kunszt przekazywali z ojca na syna. Samo Murano natomiast, jest dzielnicą Wenecji położoną na 5 wyspach gdzie już w XIII w. mieścił się jeden z najważniejszych europejskich ośrodków produkcji szkła. Rozkwit tego weneckiego rzemiosła i artyzmu przypadł na XV i XVI wiek dzięki opanowaniu unikalnych technik zdobniczych. Teraz będzie można kupić te piękne, szklane przedmioty, a tym samym, oprócz wzbogacenia się o piękną rzecz, będzie można wspomóc także akcję charytatywną na rzecz ratowania zdrowia i życia dzieci.

Zasady licytacji

Cena do licytacji publicznej została ustalona w trakcie licytacji zamkniętej na balu i wyniosła ostatecznie 650 zł (wszystkie trzy kieliszki są licytowane jako jeden komplet) i została zaoferowana przez państwo Halinę i Krzysztofa Szplitów. W trakcie licytacji publicznej cena jest podbijana (wysokość postąpienia jest dowolna) i na dzień pisania tej informacji wynosi 900 zł. Cenę tę zaoferowali razem następujący panowie (… tu wypiszesz nazwiska – są to podobno trzej lekarze z Chodzieży). Ofertę ceny każdy zainteresowany może składać w licytacji do Pana Jacka Gursza, prezesa Chodzieskiego Klubu Gospodarczego osobiście, telefonicznie na nr telefonu komórkowego 0601 704 888 lub pocztą elektroniczną na adres: jacek.gursz@poczta.onet.pl. Kieliszki na bieżąco można oglądać na witrynie sklepowej sklepu pani Katarzyny Zagórskiej na chodzieskim Rynku, a informacje o przebiegu licytacji i wysokości aktualnej kwoty można uzyskiwać w mediach, które włączyły się do tej szczytnej akcji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców ziemi pilskiej do włączenia się do tej miłej ale i pożytecznej zabawy, zabawy która ma służyć najmłodszym.

14 styczeń 2003r.

Czternasta inicjatywa.
Centrum zaczyna działać.

1. Poseł Adam St. Szejnfeld zgłosił, poprzez sejmową Komisję Gospodarki, propozycję nowelizacyjną dotyczącą zmiany ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jest to już czternasta inicjatywa legislacyjna naszego posła. Z początkiem nowego roku, weszła w życie znowelizowana ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Uchyla ona z dniem z dniem 1 stycznia 2003 r. przepis zawierający tzw. “licencję ustawową” dla operatorów kablowych. Jednocześnie przyznaje nadawcom programów prawo decydowania o zgodzie na ich reemisję, czyli na wprowadzanie tych programów do sieci kablowych. Licencja ustawowa dawała operatorom kablowym prawo do równoczesnego i integralnego rozpowszechniania – reemisji – programów krajowych i zagranicznych, bez konieczności zawierania umów z uprawnionymi – ale za zapłatą na ich rzecz wynagrodzenia. Uchylenie licencji ustawowej oznacza więc, że każdy z operatorów telewizji kablowej – nawet najmniejszej, spółdzielczej, czy osiedlowej – miał zaledwie kilka dni na wynegocjowanie i zawarcie kilkudziesięciu umów z nadawcami i organizacjami zbiorowego zarządzania z kraju i z zagranicy. Problem potęguje jeszcze fakt, że jak się okazuje, polskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami nie reprezentują ani całości, ani większości spośród repertuaru obecnego w światowych stacjach telewizyjnych. Celem złożonej więc zmiany omawianego prawa jest przywrócenie, na czas do wejścia Polski do UE, poprzednich przepisów i danie stosownego czasu zainteresowanym na podjęcie rozmów i wynegocjowanie korzystnych dla wszystkich stron odpowiednich umów oraz zahamowanie zaczynającego się procesu podnoszenia opłat abonamentowych, co dotyczy milionów ludzi w Polsce.
2. W dniu 13 stycznia br. poseł Adam St. Szejnfeld, jako przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki oraz jako inicjator utworzenia w Poznaniu dla Wielkopolski Centrum Obsługi Inwestora, wziął udział w konferencji na temat: “Centrum Obsługi Inwestora – pośrednik miedzy inwestorem a władzami gmin i powiatów”. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i wystąpili w nim poza posłem pan Paweł Kolas z Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz Michał Chojara, członek Zarządu SGiPW, koordynator COI, a także panowie Łukasz Filipiak oraz Ryszard Formuszewicz. Warto przypomnieć, iż Centrum oficjalnie działa od grudnia, a już do jego bazy danych wielkopolskie gminy i powiaty zgłosiły ponad 250 ofert inwestycyjnych.

13 styczeń 2003r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
XI raz w kraju i VIII w Szamocinie.

Już po raz jedenasty w kraju i ósmy w Szamocinie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poseł Adam Szejnfeld tradycyjnie wziął udział w finale orkiestry w Szamocinie. W tym roku pan poseł przeznaczył do licytacji podczas koncertu fanty od siebie z prośbą, by były licytowane razem. Był to Kalendarz Poselski – jedyny tego rodzaju w Polsce, gdyż są to kalendarze imienne oraz zawierał dedykację – długopis oraz składany kij do gry w bilard. Pan poseł, jak każdego roku brał również osobiście w świątecznej licytacji wygrywając w niej sztabę z miedzi, płacąc za nią najwyższą cenę na odbytej w Szamocinie aukcji. Pieniądze, wraz z pozostałymi zebranymi w całej gminie zasilą fundusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie.

7 styczeń 2003r.

Człowiek Roku

1. Wielkopolski poseł z okręgu pilskiego – Adam St. Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, został uznany “Człowiekiem Roku” w kategorii “Polityka”.
Kapituła Konkursu, w której znaleźli się przedstawiciele jedenastu redakcji, tj. Gazety Wyborczej, Głosu Wielkopolskiego, Gazety Poznańskiej, Tygodnika Pilskiego, Telewizji Poznań, Telewizji Astra, Telewizji Pilsat, Radia Merkury, Radia Koszalin, Radia Eska oraz Radia Sto, w uznaniu ubiegłorocznej działalności posła Adama Szejnfelda, zadecydowała o przyznaniu mu pierwszego miejsca w jednej z pięciu kategorii tego plebiscytu. W uzasadnieniu zwrócono szczególną uwagę na zasługi w zjednoczeniu pilskiej centroprawicy, a przede wszystkim na skuteczną działalność na rzecz Wielkopolski, w tym regionu pilskiego, oraz bardzo dobrą pracę w ramach prowadzenia sejmowej Komisji Gospodarki.

2. Praca posła Adama Szejnfelda została również doceniona przez Redakcję “Pulsu Biznesu”, która w ubiegły weekend (nr 2 z dnia 3-5.01.br.) w swojej stałej sondzie “W górę, w dół” pozytywnie wyróżniła posła za stanowisko dotyczące uproszczenia i obniżenia podatków.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)