Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Komunikaty prasowe (rok 2005 cz.3)

Redaktor admin on 5 Sierpień, 2009 dostępny w Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

31 grudzień 2005r.

Adam Szejnfeld – kolejny rok, kolejna kadencja, kolejne dokonania…
Sprawozdanie z działalności w 2005 roku

… 1.500 przyszłych miejsc pracy w nowej fabryce w powiecie chodzieskim…

… Regionalny Fundusz Pożyczkowy dla pięciu powiatów Wielkopolski Północnej…

… ustawa o Partnerstwie Publiczno Prawnym dla całego kraju…

… ogólnopolskie konferencje w Pile i w Warszawie…

Bieżący rok był dla posła Adama Szejnfelda nie tylko pracowity, ale także obfity w liczne dokonania i sukcesy. Do największych z nich można bez wątpienia zaliczyć bezapelacyjne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, w których osiągnął najwyższy, deklasujący rywali, wynik w okręgu pilskim (o ok. 300% lepszy niż w poprzednich wyborach) i jednocześnie ósmy wynik w Platformie Obywatelskiej w Polsce oraz trzynasty wynik w kraju. To zwycięstwo jest bez wątpienia wynikiem niezwykle pracowitej kadencji i licznych inicjatyw podejmowanych przez posła w kraju, Wielkopolsce i w regionie pilskim.

W nowej, V kadencji Sejmu RP, poseł Adam Szejnfeld został wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki oraz członkiem Komisji Skarbu Państwa; na początku stycznia 2006r. ma również zostać powołany do „Gabinetu Cieni” Platformy Obywatelskiej, jako odpowiednik ministra gospodarki.

Najważniejszy i najbardziej istotny dla mieszkańców byłego województwa pilskiego sukces Adama Szejnfelda to włączenie szesnastu hektarów gruntów pod Chodzieżą do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu w Podaninie, gm. Chodzież, powstanie nowa fabryka firmy Europol-Meble SA, która będzie zatrudniać ok. 1.500 osób (1.000 osób bezpośrednio w fabryce oraz ok. 500 osób w firmach kooperujących) z Chodzieży i okolicznych gmin .

Równie ważne było sfinalizowanie projektu, którego „ojcem chrzestnym” był poseł A. Szejnfeld, a mianowicie utworzenia w pięciu powiatach północnej Wielkopolski (w powiatach byłego województwa pilskiego, a więc w pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, wągrowieckim i złotowskim) Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, dysponującego kapitałem 17,5 mln zł, który w ciągu kilku miesięcy funkcjonowania już udzielił pożyczek kilkudziesięciu przedsiębiorcom.

Do potrzebnych i dobrych dokonań Adama Szejnfelda na szczeblu lokalnym natomiast można zaliczyć załatwienie dofinansowania w wysokości 35 tys. zł na organizację Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Chodzieży, 10 tys. zł na XV Międzynarodowy Półmaraton Philipsa, który co roku odbywa się w Pile, czy też kolejne zablokowanie likwidacji Urzędu Celnego w Pile. Dzięki działaniom posła ponownie pomoc otrzymało również Muzeum Okręgowe w Pile – skuteczna interwencja w Ministerstwie Kultury oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu doprowadziła do pozytywnego rozpatrzenia czterech wniosków Muzeum o dofinansowanie zadań zaplanowanych na rok 2006.

Na efektywną pomoc i wsparcie posła przez ostatni rok mógł liczyć także pierwszoligowy zespół pilskich siatkarzy VKS „Joker Piła”, którego poseł Adam Szejnfeld jest Honorowym Prezesem. Zespół od lat realizował swój plan wejścia do ekstraklasy, w której obecnie gra. Bez pomocy i wsparcia posła Szejnfelda realizacja sportowych planów w ekstraklasie nie byłaby możliwa.

Natomiast jako przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki Adam Szejnfeld podejmował w minionym roku wiele inicjatyw zmierzających do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, czy też poprawy oddziaływania rządu na gospodarkę. Przyczynił się między innymi, wraz z innymi osobami, do wstrzymania podwyżek stawki akcyzy na olej opałowy i gaz płynny, wpłynął na zablokowania podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, zasłużył się także w pracy nad ustawą o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, będąc faktycznym współautorem przyjętego przez Sejm projektu. Ustawa ta może wnieść nowy impuls do procesów rozwojowych w całym kraju, a zwłaszcza w działalności samorządów terytorialnych. A. Szejnfeld wypracował również nowy model promocji Polski i polskiej gospodarki przyjęty w projekcie ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, a jako poseł PO wniósł także bardzo głośny projekt ustawy „o odpowiedzialności urzędniczej”, czyli ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszanie prawa i o zmianie innych ustaw. Ustawa ta niestety, w ostatnich tygodniach minionej kadencji Sejmu, została zablokowana jednak w Sejmie przez partie lewicy.

W minionym roku poseł Adam Szejnfeld nadal kontynuował swoje działania na rzecz promocji roli kobiet w społeczeństwie. Brał udział w wielu spotkaniach i konferencjach na ten temat, ale przede wszystkim, jako pierwszy i do tej pory jedyny parlamentarzysta, utworzył specjalną stronę internetową www poświęconą tematyce kobiecej. Adam Szejnfeld nadal zajmował się również problematyką małych i średnich przedsiębiorstw. Temu tematowi na przykład była poświęcona kolejna, zorganizowana przez posła i Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, konferencja w Sejmie, której tematem było badanie konkurencyjności tego sektora.

W Pile natomiast poseł Adam Szejnfeld zorganizował dwie ogólnopolskie konferencje na bardzo ważne i bieżące tematy. Jedna poświęcona była problematyce Partnerstwa Publiczno-Prawnego, na której wystąpili między innymi: Irena Herbst – wiceminister gospodarki, Tomasz Czajkowski – prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ryszard Grobelny – prezydent Poznania. Druga natomiast konferencja poświecona była „Etyce w biznesie” i zorganizowana została wespół z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzetelnego Biznesu, który prowadzi projekt „Solidnego Partnera”. W kapitule projektu zasiada Adam Szejnfeld, który w bieżącym roku uczestniczył również w pracach m.in. kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, czy nagrody miesięcznika „Polish Market”.

Jak co roku, poseł wspierał także liczne akcje charytatywne i śpieszył z pomocą potrzebującym. W bieżącym roku wsparcie otrzymały takie organizacje, jak Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile”, Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży, Ośrodek „Nasz Dom” w Gębicach, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” z Obornik, Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej w Szamocinie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, Dom Małego Dziecka w Krzyżu Wlkp., Pilski Bank Żywności, a także osoby indywidualne.

Pracowitość oraz skuteczność działań podjętych przez posła, zostały dostrzeżone w minionym roku przez liczne organizacje społeczne i gospodarcze. I tak m.in.:

*

władze Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz redakcja „Przeglądu Technicznego” przyznały posłowi Dźwignię Gospodarki – swoją główną nagrodę, „Za wybitny wkład w tworzenie prawa stymulującego rozwój polskiej gospodarki”;

*

władze Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie natomiast przyznały A. Szejnfeldowi statuetkę Merkurego i tytuł Solidnego Partnera Kupca Polskiego;

*

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego nagrodziło posła medalem LABOR OMNIA VINCIT „za krzewienie idei pracy organicznej” w swojej pracy parlamentarnej i działalności politycznej na rzecz rozwoju gospodarczego i regionalnego w Polsce i w Wielkopolsce;

*

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile przyznał A. Szejnfeldowi Medal za Zasługi dla Rozwoju Uczelni;

*

Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych natomiast przyznał Adamowi Szejnfeldowi Złotą Odznakę za zasługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce;

*

władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich w Poznaniu, z okazji XV-lecia samorządu terytorialnego, przyznały Adamowi Szejnfeldowi dyplom Pierwszego Burmistrza III RP.

Swoje uznanie dla pracy posła Adama Szejnfelda w kończącym się roku wyrażali także dziennikarze w regionie, ale też w kraju:

*

Tygodnik „Polityka” w swoim rankingu najlepszych posłów IV kadencji Sejmu RP zaliczył Adama Szejnfelda do 10 najlepszych posłów minionego czterolecia określając go, jako: „Najlepszego eksperta od spraw gospodarczych w PO i jednego z najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie”;

*

Miesięcznik „Zamówienia Publiczne – Doradca” uhonorował posła Nagrodą PUBLICUS, za jego szczególny wkład w rozwój oraz doskonalenie systemu prawa zamówień publicznych w Polsce;

*

Gazeta Wyborcza uznała Adama Szejnfelda za „wzór do naśladowania” za bardzo dobry kontakt z wyborcami poprzez Internet;

*

Dziennikarze radia, prasy i telewizji regionu pilskiego już po raz czwarty nadali posłowi Adamowi Szejnfeldowi tytuł Człowieka Roku Wielkopolski Północnej w kategorii „Polityk”;

*

Dziennikarze Tygodnika Pilskiego i Gazety Poznańskiej wręczyli naszemu posłowi tytuł Najlepszego posła IV kadencji Sejmu RP okręgu pilskiego, który uzyskał w ocenie czytelników Tygodnika Pilskiego.

30 grudzień 2005r.

Pracowity koniec roku – kolejna inicjatywa posła Adama Szejnfelda

Czas świąt i okres międzyświąteczny nie zmienił pracowitego trybu pracy posła Adama Szejnfelda. W dniu dzisiejszym Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił do laski marszałkowskiej projekt ustawy zaproponowanej przez posła Adama Szejnfelda i posłankę Iwonę Śledzińską-Katarasińska zmieniającą ustawę o kinematografii. Inicjatywa ma na celu wyłączenie operatorów telewizji kablowych z obowiązku opłacania dodatkowego podatku na rzecz nowo utworzonego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Według Adama Szejnfelda obciążenie telewizji kablowych dodatkowym kosztem działalności nie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, narusza konstytucyjną zasadę zachowywania proporcjonalności oraz zasadę równości wobec prawa, a co najważniejsze, doprowadzi do bezpodstawnego zawłaszczenia części pieniędzy abonentów – widzów telewizji kablowych.

Poseł Adam Szejnfeld podjął się również współpracy w zakresie znowelizowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostając wiceprzewodniczącym nadzwyczajnej podkomisji sejmowej powołanej do tego celu. Projekt ma nie tylko przystosować polskie prawo do nowej dyrektywy Unii Europejskiej, ale też wprowadzić zmiany w procedurze zmniejszające biurokrację oraz utrudnienia przetargowe. Adam Szejnfeld został też członkiem podkomisji, która ma opracować projekt kontrowersyjnej ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników zakładów pracy. W poprzedniej kadencji poseł Szejnfeld był przeciwnikiem uchwalenia ustawy wniesionej przez rząd Marka Belki, niestety, rząd Kazimierza Marcinkiewicza powtórzył tę inicjatywę. Ze względu na wymogi UE tworzone nowe prawo powinno być uchwalone, ale zachowując minimalne wymogi oczekiwane przez dyrektywę europejską. Tej zasady nie spełnia wniesiony do Sejmu projekt Prawa i Sprawiedliwości. Takie zdanie wyraził poseł Adam Szejnfeld krytykując inicjatywę ustawodawczą PiS-u.

29 grudzień 2005r.

Tanie państwo, tanie hasło

W ostatnich tygodniach przekonujemy się, że slogan partii rządzącej: „tanie państwo” może stać się już tyko „tanim hasłem”. Bardzo wymownym przykładem może być ogłoszony przetarg na zakup helikopterów dla rządu i dla wojska. Przetarg ten, w opinii posła Adama Szejnfelda, może być podstawą do postawienia zarzutu niegospodarności w stosunku do nowego rządu. Dlatego też poseł PO zwrócił się w tej sprawie do Premiera z interpelacją, a także w imieniu Platformy Obywatelskiej wystąpił do rządu z poselskim pytaniem w sprawach bieżących.

O co chodzi w tej sprawie? Rząd postanowił zakupić w drodze przetargu 6 nowych, luksusowych helikopterów i 36 śmigłowców dla wojska. I nic by w tym nie było dziwnego, a na pewno złego (wszak i wymogi bezpieczeństwa, i prestiż Polski wymagają, abyśmy dysponowali odpowiednią powietrzną flota, lecz nawet bogate kraje, takie, jak Wielka Brytania, Francja, czy Hiszpania poprzestaje na dwóch, góra trzech luksusowych śmigłowcach dla VIP-ów. Po co więc Polsce aż sześć takich, dwudziestoosobowych maszyn – nie wiadomo! Co gorsza, przetarg został tak ogłoszony, że najpierw ma być rozstrzygnięta sprawa zakupu tylko tych sześciu maszyn dla rządu, a dopiero potem 36 helikopterów dla wojska. By było taniej, oszczędniej i by uzyskać efekt synergii, na przykład w postaci polonizacji produkcji tych i następnych maszyn poprzez offset (doprowadzenie do produkcji części dla tych maszyn w Polsce i to nie tylko do kupowanych śmigłowców dla naszego kraju, lecz również dla wszystkich produkowanych już potem), należałoby odwrócić kolejność procedur. Najpierw ogłosić przetarg na helikoptery wojskowe, a potem cywilne, bądź jako bonus, po obniżonej cenie dokonać zlecenia produkcji śmigłowców dla rządu przez zwycięzców przetargu na helikoptery wojskowe. Wariantów może być zresztą wiele, lecz przyjęty jest niestety najgorszym z możliwych. Dlatego poseł Adam Szejnfeld podjął interwencję w tej sprawie oczekując zmiany decyzji rządu. Początek przyszłego roku przyniesie odpowiedź rządu w tej sprawie. Poczekamy.

28 grudzień 2005r.

Biurokracja, która zabija…

Nie zawsze polskie prawo działa z pożytkiem dla obywateli. Doskonałym tego przykładem może być zapis ustawy zobowiązujący przedsiębiorców przekazujących pomoc w formie darowizny do odprowadzania z tego tytułu podatku VAT. Dotyczy to na przykład piekarzy, którzy zamiast wyrzucać nie sprzedane pieczywo oddają je na potrzeby organizacji charytatywnych, czy innych firm, które niesprzedaną produkcję przekazują ludziom potrzebującym wsparcia. W takim przypadku, jasne jest, że taki zapis szkodzi osobom potrzebującym pomocy, jak również zniechęca przedsiębiorców i firmy do jej przekazywania. Ludzką życzliwość i dobroć zabija biurokracja.

Poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, również, jako twórca projektów ustaw mających poprawić stosunki państwo – obywatel, zakwestionował niekorzystne zapisy i działania Urzędów Skarbowych oraz zwrócił się o ich zmianę do Ministra Finansów. Miejmy nadzieję, że efekty starań posła Szejnfelda będą widoczne gołym okiem nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy potrzebują pomocy od innych.

27 grudzień 2005r.

Pieniądze dla Muzeum i medal w podziękowaniu
- koniec roku uwieńczony kolejnymi sukcesami

1. Nie pierwszy już raz Muzeum Okręgowe w Pile korzysta z sympatii, uznania i pomocy posła Adama Szejnfelda. Tym razem, dzięki wsparciu i osobistemu zaangażowaniu posła Szejnfelda, Minister Kultury wydał dla Muzeum Okręgowego w Pile promesę na projekt „Rekonstrukcja zabytkowego kościółka z Lasek Wałeckich w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku – oddział Muzeum Okręgowego w Pile”. Uzyskana promesa była niezbędna do pozytywnego zaopiniowania przez Regionalny Komitet Sterujący oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków UE. Jeszcze przed końcem roku Zarząd Województwa podpisze umowę z Muzeum Okręgowym w Pile, po której zawarciu zostaną uruchomione procedury przetargowe na wykonanie tego zadania. Montaż kościółka ma się zakończyć do końca 2006 roku.

Także i trzy inne wnioski Muzeum Okręgowego w Pile, dzięki poparciu posła Adama Szejnfelda, zostały pozytywnie rozpatrzone przez Ministerstwo Kultury. Uzyskane środki umożliwią realizację trzech ważnych dla Muzeum zadań, tj. poszerzenie kolekcji muzealnej i zakup kolejnych eksponatów, montaż telewizji przemysłowej w skansenie (polegającej na podglądzie całego terenu skansenu kamerami, co ułatwi jego ochronę) oraz działalność edukacyjną (np. edukacja regionalna, pokazy obrzędowości dorocznej tj. zajęcia w gospodarstwach, czy ginące zawody, itp.).

2. Miło nam zakomunikować, iż zaangażowanie posła Adama Szejnfelda w rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile docenił Senat pilskiej uczelni, który przyznał posłowi Medal za Zasługi Dla Rozwoju PWSZ. Poseł od zarania powstania samego już pomysłu utworzenia PWSZ w Pile (pomysł i starania wyszły z ówczesnych środowisk Unii Wolności, której obecny poseł A. Szejnfeld były wtedy przewodniczącym Regionu Województwa Pilskiego), a potem przez następne miesiące i lata jej tworzenia, był zaangażowany osobiście w ten proces, tak na szczeblu Piły, Wielkopolski, jak i kraju. Obecnie Adam Szejnfeld jest członkiem Konwentu PWSZ, ale przede wszystkim nadal pomaga w przezwyciężaniu wielu trudności w jej rozbudowie i rozwoju. Nie tylko pomagał w budowaniu jej struktur i zaplecza, ale także i później wielokrotnie wspierał uczelnię przekazując książki i opracowania na potrzeby biblioteki, czy też środki finansowe na Fundację Rozwoju PWSZ w Pile. To znaczące wyróżnienie i medal zostaną wręczone posłowi Szejnfeldowi na początku nowego roku.

16 grudzień 2005r.

Opłatek w pilskiej Platformie

Poseł Adam Szejnfeld, senator Mieczysław Augustyn oraz radny wojewódzki Sławomir Poszwa w dniu 16 grudnia br. zaprosili do sal Pilskiego Domu Kultury członków i sympatyków pilskiej Platformy Obywatelskiej na coroczne, tradycyjne już spotkanie opłatkowe. Gośćmi honorowymi zebranych byli przedstawiciele pilskiego duchowieństwa z dziekanem, prezpozytem, księdzem Stanisławem Oraczem, księdzem kanonikiem Kazimierzem Lasotką, księdzem proboszczem Gwidonem Ekiertem i księdzem proboszczem Mieczysławem Dzikowskim. Na spotkanie oprócz członków Platformy Obywatelskiej, przybyli także przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i różnych środowisk zawodowych.

Składane życzenia świąteczne na Boże Narodzenie oraz noworoczne na 2006 rok przeplatane były kolędami w wykonaniu chóru dziecięcego. Uroczystości zakończono wspólną kolacją, podczas której na stołach dominowały dania z ryb.


15 grudzień 2005r.

Polish Market

Poseł Adam Szejnfeld(PO) w dniu 14 grudnia br. uczestniczył w uroczystej gali przyznania prestiżowych nagród miesięcznika „Polish Market”. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Poseł Szejnfeld miał ogromny zaszczyt zasiadania w Kapitule Golden Euro przyznającej wyróżnienia dla rozwijających się podmiotów gospodarczych. W Kapitule zasiadali między innymi prof. Cezary Józefiak, Przewodniczący Rady Naukowej Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz były wicepremier prof. Janusz Steinhoff. Wcześniej, tj. w czasie spotkania 24 listopada br. Kapituła wybrała laureatów, którzy właśnie 14 grudnia w czasie gali na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymali Golden Euro. Najlepszym firmom przyznano tytuły Nadzieja Polskiego Rynku 2006 i Produkt z Przyszłością 2006. Tytuły te to nagroda za trud oraz wysiłek w rozwijaniu działalności oraz osiąganiu coraz to większych sukcesów na niwie biznesu. Przyznano także znane szerokiemu gronu przedsiębiorców, Perły Polskiej Gospodarki. Wśród laureatów były między innymi HONDA POLAND, US PHARMACIA i Huta Stali Częstochowa.

14 grudzień 2005r.

Konsolidacja energetyki – temat zastępczy

Poseł Adam Szejnfeld w dniu 13 grudnia br. wziął udział w debacie na temat polskiej elektroenergetyki, jaką zorganizował w Hotelu „Victoria” w Warszawie miesięcznik „Nowy Przemysł”. Zebrani przyznali, że w ostatnich czterech latach, a więc za rządów Leszka Millera i Marka Belki niewiele zrobiono w tym sektorze na rzecz koniecznych zmian i przekształceń. Niestety, podobnych efektów wielu analityków i ekspertów spodziewa się także po obecnym rządzie. Poseł Adam Szejnfeld w swoim wystąpieniu wskazał, że w Polsce od wielu lat prowadzi się dyskusję zastępczą dotyczącą strategii konsolidacji sektora, tak, jakby sprawa koncentracji była sednem problemów elektroenergetyki. Poseł Platformy Obywatelskiej podkreślił, iż najważniejsze powinno być określenie wreszcie celów potrzebnych zmian, a dopiero w efekcie tego podjęcie określonych działań, w tym i konsolidacyjnych. Adam Szejnfeld uznał, że priorytetami dla polskiej elektroenergetyki powinno być osiągniecie następujących celów: 1). wzrost efektywności energetyki oraz 2). wzrost roli rynku i konkurencji. Cele te powinny być osiągnięte przy uwzględnieniu interesu społecznego (konsumenckiego) oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez restrukturyzację i prywatyzację przedsiębiorstw tego sektora. Prywatyzacja powinna doprowadzić do zwiększenia potrzebnego kapitału, w tym kapitału inwestycyjnego w branży, a także napływu wiedzy, nowych technik i technologii. Polityka regulacyjna natomiast winna w tym czasie zostać zmieniona poprzez wprowadzenie regulacji bodźcowej w miejsce obecnie obowiązującej regulacji kosztowej. Anachroniczny system zarządzania poprzez własność tym samym zostałby zastąpiony nowoczesnymi technikami regulowania rynku poprzez nadzór 1). regulacyjny, 2). operatorski oraz 3). demonopolizacyjny. Kończąc swoje wystąpienie, poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, zaznaczył, iż w procesach konsolidacyjnych niebezpieczeństwa i negatywne efekty mogą występować tak w procesie konsolidacji pionowej (monopole pionowe), jak i w konsolidacji poziomej (monopole sieciowe). Dlatego też ten temat wymaga bardzo wyważonych decyzji. Według Adama Szejnfelda, osiągniecie w sposób optymalny efektów konsolidacyjnych i wzrostu efektywności w sektorze tak naprawdę można by oczekiwać jedynie w przypadku podjęcia rozstrzygnięć rynkowych, a nie administracyjnych. W naszej jednak specyfice te ostatnie są i będą pewnie podstawą jakichkolwiek zmian. Decyzje więc powinny być podjęte pilnie, gdyż 4 lata już zostały zmarnowane, a uwolnienie polskiego rynku energii nastąpi niebawem, bo w lipcu 2007 roku – powiedział poseł Platformy Obywatelskiej.

11 grudzień 2005r.

13 XII – Cześć i pamięć

Członkowie i sympatycy Platformy Obywatelskiej Okręgu Pilskiego już tradycyjnie spotykają się z inicjatywy posła Adama Szejnfelda w grudniu każdego roku, aby uczcić pamięć, tych którzy 25 lat temu, w 1980 roku pod sztandarami Solidarności zapoczątkowali demokratyczne przemiany w Polsce. Tak, jak i w latach ubiegłych, tak i teraz zebrani oddali cześć i hołd tym, którzy rok później, w 1981 roku, za wolną ojczyznę i demokratyczne państwo oddali swoje zdrowie, a nawet życie. Grudniowe uroczystości każdego roku odbywają się w innym powiecie, tym razem Platforma spotkała się w Międzychodzie. Jubileusz rozpoczęła msza święta za ojczyznę, która miała miejsce w parafialnym kościele pw. Najświętszego Serca Maryi w Międzychodzie. Dalsze uroczystości natomiast, połączone z wigilijnym opłatkiem i świątecznymi życzeniami oraz kolacją, odbyły się w Ośrodku Jeździecko-Wypoczynkowym w Dormowie. Oprócz członków i sympatyków PO wzięli w nim udział wszyscy pilscy parlamentarzyści, a więc Adam Szejnfeld, Stanisław Chmielewski, Jakub Rutnicki oraz Mieczysław Augustyn.

Kolejne spotkanie zaplanowano za rok w Złotowie.

10 grudzień 2005r.

Kupiecki jubileusz

Osiemdziesiąt lat temu w Grudziądzu powstała organizacja polskiego kupiectwa, której nieprzerwaną kontynuatorką jest obecnie Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług – największa, krajowa organizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze handlu, gastronomii i usług.

Gośćmi honorowymi kupieckiej gali byli: poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, poseł Jacek Piechota, przewodniczący sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, były Minister Gospodarki oraz minister Jerzy Mickiewicz, doradca ds. gospodarczych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Poseł Adam Szejnfeld w swoim wystąpieniu podkreślił dotychczasową rolę Naczelnej Rady i polskich przedsiębiorców w budowaniu polskiej państwowości i rodzimej gospodarki. Poseł odniósł się też pozytywnie do idei zjednoczenia całego ruchu kupieckiego pod jednym sztandarem Naczelnej Rady Kupiectwa Polskiego.

8 grudzień 2005r.

Europejski szczyt w Londynie

Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw porusza przedstawicieli sektora MSP, ale także polityków we wszystkich krajach Europy. Bariery rozwoju tego sektora w większości krajów są takie same, choć oczywiście występują w różnym stopniu nasilenia. Wiele tych barier nie ma charakteru krajowego, a często swoje źródło posiadają w samej Unii Europejskiej. Dlatego ich ograniczanie należy prowadzić nie tylko w poszczególnych krajach Europy, ale także na niwie międzynarodowej.

Z tego powodu poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, na zaproszenie Związku Rzemiosła Polskiego oraz parlamentarzystów brytyjskich, wziął udział w Europejskim Parlamentarnym Szczycie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w brytyjskiej Izbie Gmin. W tym samym terminie odbyło się w Londynie również posiedzenie Walnego Zgromadzenia Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), w którym udział wzięła delegacja Polskiego Związku Rzemiosła. Prezes ZRzP, pan Jerzy Bartnik został wybrany przez członków Walnego Zgromadzenia na wiceprezydenta UEAPME, a polska delegacja składająca się z rzemieślników i polityków była jedną z aktywniejszych grup uczestniczących w posiedzeniu.

5 grudzień 2005r.

Nowy Tomyśl, Grodzisk, Wolsztyn, Rakoniewice, Siedlec.

Piątek 2 grudnia był dla posła Adama Szejnfelda bardzo pracowitym dniem. Przejechane setki kilometrów i liczne spotkania wypełniły bowiem dzień od rana do późnych godzin nocnych.

W godzinach przedpołudniowych Adam Szejnfeld gościł w Nowym Tomyślu, gdzie spotkał się z członkami znanego w całej Polsce Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy. Na miejsce spotkania nie bez przyczyny wybrano Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa, gdzie poseł mógł zapoznać się z dorobkiem i tradycjami Stowarzyszenia oraz planami na przyszłość. W spotkaniu udział wziął również starosta nowotomyski.

Trudna sytuacja oraz problemy służby zdrowia były natomiast tematem spotkania posła Szejnfelda z zarządem i pracownikami Niepublicznego Zespołu Lekarzy Rodzinnych PANACEUM w Nowym Tomyślu. To bardzo ciekawe spotkanie wypełnione było rozmowami na temat postulatów rozwiązania najpilniejszych spraw dla pacjentów i ich lekarzy.

Typowo gospodarczy charakter miały natomiast wizyty w takich firmach, jak BARTEX S.A. w Nowym Tomyślu, zajmującej się rozlewaniem napojów, czy też nowopowstałych Zakładach Przetwórstwa Mięsnego „WALDI” w Ptaszkowie koło Grodziska. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw to dziedzina szczególnie bliska posłowi, dlatego odwiedził on także firmę Green Garden w Rakoniewicach, zajmującą się eksportem pieczarek oraz firmę ŁABIMEX w gminie Przemęt. W tym ostatnim spotkaniu uczestniczyła również wójt Przemętu, pani Dorota Gorzelniak.

Po południu w Wolsztynie odbył się cykl spotkań gospodarczych. Na rozmowę z posłem Adamem Szejnfeldem mogli liczyć członkowie Cechu Rzemiosł Różnych oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy przybyli na spotkanie zorganizowane w szkole podstawowej w Wolsztynie. W gminie Siedlec natomiast Adam Szejnfeld spotkał się z dużymi producentami rolnymi. Rozmawiano na temat problemów polskiej wsi, produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Jako lider wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej, pan poseł Adam Szejnfeld nie omieszkał spotkać się także z lokalnymi działaczami PO w Wolsztynie. Na zebraniu poruszano m.in. sprawy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej w kraju w perspektywie nadchodzących wyborów samorządowych. W podróży po południu Wielkopolski naszemu posłowi towarzyszyli lokalni działacze Platformy Obywatelskiej z tego terenu, a mianowicie panowie: Bartłomiej Dziewiałtowski-Gintowt, Błażej Nadobnik oraz Jacek Skrobisz.

Wróć na początek

3 grudzień 2005r.

Praca i sport

Okres przedświąteczny to czas, kiedy więcej niż kiedykolwiek myślimy o ludziach potrzebujących pomocy. Federacja Polskich Banków Żywności zorganizowała w całym kraju, pod hasłem „Nie zmarnuj okazji żeby pomóc”, świąteczną zbiórkę żywności. Poseł Adam Szejnfeld, tak jak w latach ubiegłych, chcąc dać cząstkę swojego serca najuboższym, włączył się 3 grudnia do aktywnej pomocy poprzez osobistą zbiórkę w jednym pilskich marketów. Podobnie jak tysiące wolontariuszy wręczał ludziom ulotki z informacją o założeniach i celach akcji, zachęcał do przekazywania darów, dziękował osobom z otwartym sercem (i kieszenią), ale i sam, jak zawsze, kupił kosz artykułów żywnościowych, który przeznaczył na ten szczytny cel.

Po południu poseł Szejnfeld uczestniczył w uroczystości jubileuszu 70-lecia Domu Polskiego w Zakrzewie. Składając gorące gratulacje Dyrekcji oraz byłym i obecnym pracownikom, zwrócił uwagę na bezcenne wartości narodowe, kulturowe i historyczne, które dzięki pracy wielu ludzi były i są krzewione na ziemiach polskich dzięki Domowi Polskiemu. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania dorobku Domu oraz rozmowy ludzi wywodzących się spod znaku Rodła. „Nie ma takiej drogi, wodociągu, czy wysypiska, które byłoby warte jego budowy kosztem oszczędności na nauce, oświacie, czy kulturze. Dom Polski w Zakrzewi przechodził różne koleje losów, przetrwał okupację hitlerowskich Niemiec i czas komunistycznej hegemonii. Po takich kolejach losów trudno sobie wyobrazić, co w dzisiejszej Polsce – wolnej i demokratycznej – mogłoby zagrażać tej sławnej w Europie placówce. Miejmy nadzieję, że już nigdy o takich zagrożeniach nie będziemy słyszeć” – powiedział w swoim wystąpieniu poseł Platformy Obywatelskiej. Była to reakcja na niedawne doniesienia o próbach likwidacji Domu Polskiego z przyczyn, jak się mówiło, ekonomicznych!

Poselski wieczór upłynął natomiast już w iście sportowej atmosferze. Poseł Szejnfeld to zapalony miłośnik piłki siatkowej oraz honorowy prezes VKS JOKER Piła i dzisiaj miał, wraz ze wszystkimi pilanami, z czego się cieszyć. Pilski zespół bowiem, grający w ekstraklasie, pokonał na parkiecie 3 – 1 drużynę Klubu GWARDIA WROCŁAW. Brawo!

Wróć na początek

1 grudzień 2005r.

Szejnfeld na Salonie

Tradycją „pilskiego światka” stały się już organizowane cyklicznie, z inicjatywy TV ASTA, spotkania, znane również w całym kraju pod nazwą „Salon Polityki”. Na ostatnim, którego tematem było „10 lat POLITYKI w kolorze”, obecny był poseł Adam Szejnfeld, a także senator Mieczysław Augustyn. Zaproszonymi gośćmi natomiast, którzy prezentowali dokonania i sukcesy Tygodnika „Polityka”, byli członkowie Redakcji oraz właściciel drukarni wydającej Tygodnik, pan prezes Tadeusz Winkowski. Całość jubileuszowego spotkania uświetnił koncert zespołu „Grupa Furmana”. Uczestnicy pogratulowali ludziom związanym z „Polityką” doskonałej jakości merytorycznej i graficznej gazety oraz faktu, iż utrzymuje ona cały czas pierwsze miejsce wśród innych tego typu tytułów na polskim rynku. W dyskusji natomiast udział wzięli głównie poseł Szejnfeld i senator Augustyn, obaj z Platformy Obywatelskiej.

Spotkanie zbiegło się z przyznaniem prezesowi Tadeuszowi Winkowskiemu przez kapitułę Ernest&Young, tytułu „Przedsiębiorcy Roku” w dziedzinie usług. Na gali wręczenia tego wyróżnienia w Warszawie obecny był również poseł Adam Szejnfeld (PO), wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki.

1 grudzień 2005r.

Wizyta w Chodzieży

Poseł Adam Szejnfeld, to nie tylko polityk zajmujący się sprawami gospodarczymi, ale również członek najwyższych władz Platformy Obywatelskiej. Jako wiceprzewodniczący wielkopolskiej PO, Adam Szejnfeld spotkał się przed południem 1 grudnia 2005 r. z lokalnym kierownictwem partii w Chodzieży. Na spotkaniu poruszono sprawy dotyczące działalności chodzieskiej Platformy, jak również omówiono bieżącą sytuację polityczną w kraju w perspektywie przyszłorocznych wyborów samorządowych.

Po południu poseł Platformy Obywatelskiej odwiedził znaną i cenioną firmę produkującą na rynek krajowy i na eksport znakomite akumulatory – „Jenoks”, wieczorem natomiast, na zaproszenie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, spotkał się z członkami Klubu. Rozmawiano na tematy newralgiczne dla rodzimej gospodarki, ale poruszono również sprawy minionych wyborów parlamentarnych, jak i przyszłych wyborów samorządowych. Priorytetowe założenia analizowano na podstawie aktualnej sytuacji ekonomicznej i politycznej w kraju i Unii Europejskiej.

30 listopad 2005r.

Człowiek sukcesu

„Nie zapraszaliśmy na dzisiejszy jubileusz polityków, zrobiliśmy tylko jeden wyjątek… Zaprosiliśmy posła Adama Szejnfelda, ale dla nas jest to nie tylko polityk, ale przede wszystkim człowiek sukcesu, człowiek, na którego my, przedsiębiorcy, możemy zawsze liczyć” – powiedział Ryszard Konwerski, prezes Polskiego Klubu Biznesu witając gości Gali Akademii Polskiego Sukcesu.

Poseł Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, w dniu 30 listopada 2005 r. uczestniczył, na zaproszenie Akademii Polskiego Sukcesu, w warszawskich Łazienkach w uroczystości pięciolecia istnienia Akademia, programu Polskiego Klubu Biznesu. Akademia systematycznie wyłania, nagradza i upowszechnia najciekawsze osiągnięcia Polaków. Poprzez swoją działalność promuje i rozpowszechnia postawy kreatywne, nowoczesne i pro europejskie firm, menedżerów i twórców nastawionych na współpracę.

Kolejną ważną uroczystością w Warszawie, w której wziął udział poseł Adam Szejnfeld, była uroczysta Gala Ernest&Young’a z okazji przyznania tytułu „Przedsiębiorca Roku”. Dla nas, ludzi z regionu pilskiego, ważne stało się to, że w kategorii „Usługi” tytuł ten został przyznany panu Tadeuszowi Winkowskiemu, założycielowi i prezesowi firmy „Winkowski”, świadczącej usługi poligraficzne. Drukarnie „Winkowski” bardzo dobrze znane są nie tylko w całym regionie pilskim (oprócz Piły drukarnie i zakłady Winkowskiego znajdują się również w Myszkowie i w Radzyminie). Wydawanie najbardziej znanych tytułów gazet, przyniosło temu przedsiębiorstwu sławę nie tylko w Polsce, ale i świecie. Dziś w wielu krajach świata znaleźć możemy tytuły, które drukowane są właśnie w firmie Tadeusza Winkowskiego. Niezaprzeczalnym faktem jest, że rozwój tej firmy w dużym i znaczącym stopniu przyczynia się do rozwoju naszego regionu oraz daje pracę wielu tysiącom ludzi. Adam Szejnfeld złożył najszczersze gratulacje Laureatowi oraz życzył, wielu sukcesów w dalszej działalności.

29 listopad 2005r.

Debata europejska

Poniedziałek 28 listopada 2005 był dla posła Adama Szejnfelda, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki, bardzo pracowity. W południe odbyło się spotkanie z Alfonsem Hemerlingiem, prezesem firmy „Euro-Meble S.A.”. Tematem rozmowy była budowa nowej fabryki mebli w Podaninie w gminie Chodzież. Przypomnijmy, iż poseł Szejnfeld był pomysłodawcą i inicjatorem włączenia gruntów, na których ma powstać fabryka, do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych oraz zagranicznych tworzących nowe miejsca pracy w przemyśle i usługach.

Kolejnym lokalnym przedsiębiorcą, z którym spotkał się wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, był Stanisław Ciężniak, prezes firmy „PAKS” zajmującej się produkcją papieru toaletowego. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój i ekspansja przedsiębiorstwa oraz fakt, że dzięki skutecznemu kierowaniu, zatrudnienie w niej znajdują ludzie z terenu byłego województwa pilskiego.

Po południu Poseł Adam Szejnfeld uczestniczył w kilkugodzinnej Europejskiej Debacie Publicznej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży. Miejscem spotkania był Chodzieski Dom Kultury. Poseł Szejnfeld podkreślił ogromne korzyści, jakie przyniosła Polsce integracja z Unią Europejską. Półtora roku po naszej akcesji, to doskonały czas, aby dostrzec plusy, jakie nam to przyniosło, oraz budować na zdobytych doświadczeniach plany mogące efektywnie wpłynąć na nasze codzienne życie. To dobry czas, by też pomówić o sprawach jeszcze do załatwienia. Pozostali prelegenci poruszyli ważne sprawy dotyczące polityki europejskiej oraz sprawy budżetu UE na lata 2007-2013 oraz korzystania z funduszy strukturalnych.

29 listopad 2005r.

Zimą o wiośnie

W poniedziałek 28 listopada br., poseł Adam Szejnfeld, lider Platformy Obywatelskiej, zwołał naradę kierownictwa PO w naszym Okręgu. Zebranie odbyło się w Czarnkowie, a wzięli w nim udział przewodniczący kół gminnych i powiatowych Platformy Obywatelskiej z całego okręgu pilskiego. Obecni byli też byli kandydaci PO na posłów oraz obecni nasi parlamentarzyści – poseł Jakub Rutnicki i senator Mieczysław Augustyn.

Celem spotkania było między innymi podsumowanie wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich w naszym okręgu oraz przygotowanie struktur PO do nadchodzących wyborów samorządowych. Poseł Adam Szejnfeld przedstawił zebranym zakres i terminy ich obowiązków, jakie należy podjąć, by przygotować się do skuteczniej kampanii wyborczej. Nie rozpoczęła się więc jeszcze na dobre zima, a w PO już jest mowa o wiośnie. Na spotkaniu rozmawiano także na temat utworzenia w przyszłości filii biur poselsko-senatorskich w tych powiatach okręgu, w których jeszcze one nie powstały (obecnie biura są w Pile, Złotowie, Chodzieży, Czarnkowie i Szamotułach). Spotkanie zakończyła debata na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

21 listopad 2005r.

Lipka

Nie tylko Warszawa, Poznań, czy Piła. Poseł Adam Szejnfeld odwiedza również polskie wsie i małe miasteczka. W dniu dzisiejszym, wraz z posłem Stanisławem Chmielewskim, gościł w gminie Lipka, powiat złotowski. Na zebraniu z mieszkańcami gminy rozmawiano o powyborczej sytuacji politycznej w Polsce, o sprawach ważnych dla samorządnych gmin i powiatów, o potrzebnych rozwiązaniach koniecznych dla budowania rozwoju społecznego i gospodarczego naszego kraju. W zebraniu, oprócz mieszkańców gminy, udział wzięli także przedstawiciele lokalnego samorządu – wójt Lipki, radni gminni i powiatowi.

20 listopad 2005r.

ZARZĄD W POWIECIE PILSKIM

W „Starej Mleczarni” w Miasteczku Krajeńskim Zarząd Platformy Obywatelskiej RP w Powiecie Pilskim spotkał się z nowo wybranymi parlamentarzystami PO ziemi pilskiej: senatorem Mieczysławem Augustynem i posłem Stanisławem Chmielewskim. W spotkaniu nie uczestniczył lider pilskiej Platformy poseł Adam Szejnfeld, który ze względu na ważne obowiązki poselskie musiał pilnie udać się do Warszawy. Przewodniczący struktur powiatowych PO Tomasz Bugajski – wręczając nowo wybranym parlamentarzystom wiązanki kwiatów – serdecznie pogratulował im zwycięstwa.

Zebrani podsumowali wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich w powiecie pilskim. Uznano je za bardzo satysfakcjonujące, gdyż zarówno jedne jak i drugie okazały się w powiecie pilskim zwycięskie dla Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska.

Dyskutowano również nad strategią działań PO w powiecie pilskim w nowej sytuacji politycznej, a także na temat przygotowań Platformy Obywatelskiej do udziały w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

19 listopad 2005r.

Kolejne zwycięstwo

Poseł Adam Szejnfeld, honorowy prezes KS Joker Piła, wraz z członkami zarządu Klubu oraz pełną widownią pilskiej hali sportowej świętowali dzisiaj kolejne zwycięstwo naszej drużyny w zmaganiach ekstraklasy piłki siatkowej. Przeciwnikami Jokera była doskonale znana i utytułowana drużyna ze Śląska – PKE Polska Energetyka Sosnowiec – która przegrała z drużyną znad Noteci stosunkiem 3-1 (25-20; 16-25; 25-18; 25-17). Brawa należą się przede wszystkim dla zawodników i trenerów.

16 listopad 2005r.

Równość i akceptacja dla mniejszości (?…)

Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Równało się to z odwołaniem pani dr Magdaleny Środy z tej funkcji i ze stanowiska podsekretarza stanu.

Adam Szejnfeld, poseł Platformy Obywatelskiej uważa, że sprawa była nie tylko kontrowersyjna, ale jest też niebywale ważna, ponieważ nie można jej rozpatrywać jedynie w kontekście odwołania jednego z wielu podsekretarzy stanu ze starej ekipy przez nowy Rząd. Ważniejszy od oficjalnych faktów jest bowiem kontekst sprawy. Ważniejsze są pojawiające się głosy negacji potrzeby promowania i ochrony równości praw kobiet i mężczyzn, ba, co gorsze, równości ludzi w ogóle. W związku z tymi rozważaniami poseł Adam Szejnfeld wystosował do mediów tekst, w którym czytamy między innymi:

„Warto zastanowić się, o co chodzi w tej jednej z pierwszych decyzji nowego gabinetu. Czy chodzi tu faktycznie jedynie o inne spojrzenie obecnej władzy na problematykę praw kobiet? Czy chodzi raczej o nadmiar administracji, czyli o istnienie wyodrębnionego, według rządu niepotrzebnego, biura i to jeszcze na poziomie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? A może chodzi tu o samą panią dr Magdalenę Środę, osobę pewnie i kompetentną, ale kontrowersyjną, zwłaszcza dla prawicy, która dopiero co chwyta stery rządów w swoje ręce? A może jednak chodzi o coś innego? O coś, co sprytnie jest chowane pod kołderką dyskusji o równości płci. Może chodzi nie koniecznie o kobiety i mężczyzn, może nie o równe ich prawa w życiu prywatnym i publicznym, może nie chodzi o rodzinę, ale o coś, co się z tym i owszem wiąże, ale o czym obecna władza nie chciałby rozmawiać, ba nie chciałaby nawet myśleć. Może chodzi tu nie tylko o równość i tolerancję seksualną, ale też o prawa mniejszości narodowych, o prawa mniejszości i równość w ogóle? Może chodzi o akceptację, a właściwie o brak akceptacji dla takiej równości? Dlaczego? Dlatego, że Biuro Pełnomocnika Rządy ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn nie miało zajmować się tylko i wyłącznie niewinne brzmiącym tematem równouprawnienia przedstawicieli obu płci, np. w pracy, w aktywności społecznej i zawodowej, w gospodarce, czy w działalności publicznej… Biuro to miało zajmować się bowiem także całą polityką równościową. Mało tego, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2002 roku, pełnomocnik rządu miał przygotować powstanie urzędu „do spraw przeciwdziałania dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej”. Powtórzymy – rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań oraz orientacji seksualnej!… W takim kontekście rodzi się pytanie, czy władza, która się krystalizuje na naszych oczach, władza Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony oraz Ligi Polskich Rodzin, jest władzą, dla której idee wolności i równości, w tym religijnej, będą wartościami godnymi ochrony? A jeśli nie, to kto, w jakiej formie i w jakim zakresie te prawa będzie nie tylko promował, ale także, jak przyjdzie taka potrzeba, chronił? Czy każdemu pokrzywdzonemu pozostanie jedynie adwokat na własny koszt i wieloletnie sądowe procesy? Niewątpliwie podejrzenie, że chodzi o budowanie Polski tylko dla Polaków, państwa tylko dla białych katolików, IV Rzeczpospolitej jedynie według wizji Radia Maryja, podejrzenie, że chodzi o budowanie państwa „zdrowych, młodych i heteroseksualnych” byłoby nie tylko uproszczeniem, ale nawet nieuprawnionym zarzutem. W kontekście jednak niedawnych zmagań organizatorów parad równości z ówczesnym prezydentem Warszawy, a dzisiejszym prezydentem Polski (podobne przypadki także i w innych miastach np. Łódź, Poznań), w kontekście tolerowanych przez PiS manifestacji Młodzieży Wszechpolskiej i głoszonych przez nią haseł, czy można być pozbawionym wszelkich podejrzeń i obaw? Czy można być pewnym, że w zapowiadanym okresie „rozliczeń” i „wystawiania rachunków”, w okresie „odnowy moralnej i narodowej”, w czasie „wojny z doktrynami głoszącymi liberalizm, tolerancjonizm i relatywizm”, że w czasie budowania „Polski na bazie kanonu zasad Jedynej, Prawdziwej, Świętej Wiary Katolickiej”, inne wyznanie, nieakceptowane pochodzenie, odmienna orientacja lub poglądy nie będą niosły za sobą nietolerancji i szykan?…”

15 listopad 2005r.

Nowe miejsca pracy

Wtorek 15 listopada poseł Adam Szejnfeld spędził na spotkaniach w Chodzieży, których przedmiotem były między innymi rozmowy na temat tworzenia warunków dla powstawania nowych miejsc pracy na terenie powiatu chodzieskiego.

Pierwszym było spotkanie z Alfonsem Hemmerlingiem, prezesem firmy Europol Meble S.A., podczas którego omówiono stan działań związanych z budową w Podaninie pod Chodzieżą nowej fabryki mebli, która docelowo ma stworzyć ponad 1000 nowych miejsc pracy. Rozmawiano również na temat koniecznych inwestycji, które muszą poprzedzić budowę tej fabryki, zwłaszcza, że ma ona powstać od podstaw, na niezagospodarowanym gruncie. Chodzi głównie o inwestycje infrastrukturalne, a więc doprowadzenie odpowiednich mediów oraz budowę dróg. Następnie poseł A. Szejnfeld spotkał się z Władysławem Krawcem, starostą chodzieskim. I na tym spotkani rozmawiano głównie o problematyce bezrobocia i potrzebie rozwiązań problemów związanych z budową nowej fabryki mebli oraz nowego zakładu poligraficznego w powiecie. Obie inwestycje winny znacząco przyczynić się do ograniczenia bezrobocia. Już dzisiaj pod potrzeby przyszłych zakładów pracy przygotowuje się zwiększenie kształcenia młodzieży w zawodach – drukarz, tapicer i stolarz. W rozmowie stwierdzono także, że konieczne staje się zwiększenie zainstalowanej mocy dostarczanej energii elektrycznej przez wielkopolską spółkę dystrybucyjną Enea na terenach przyszłych inwestycji. Bez tego trudno sobie wyobrazić rozwój inwestycji dających nowe miejsca pracy. Zresztą kłopoty z dostawami energii nie dotyczą tylko terenów pod nowe inwestycje, ale także rejonu największego nasilenia rozwoju przedsiębiorczości w powiecie chodzieskim, a mianowicie w gminie Budzyń – zagłębiu chodzieskiej małej i średniej przedsiębiorczości. Także i o tym oraz innych kwestiach poseł Adam Szejnfeld rozmawiał dzisiaj z Jackiem Gurszem, prezesem Chodzieskiego Klubu Gospodarczego.

W Pile natomiast poseł Adam Szejnfeld prowadził dyżur poselski, podczas którego odbył cykl spotkań z osobami z Piły, Czarnkowa i Grodziska.

11 listopad 2005r.

Euro(wystąpienie)

W przededniu Święta Narodowego Sejm wysłuchał expose premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nad którym przeprowadzono wielogodzinną dyskusję zakończoną głosowaniem wotum zaufania dla rządu. Rząd uzyskał zaufanie głosami PiS, Samoobrony, LPR i PSL. Przeciwko głosowała PO i SLD.

W dyskusji nad zaprezentowanym programem rządu głos zabrał również poseł Adam Szejnfeld, który przeanalizował program rządu oraz jego skrót w postaci wystąpienia programowego premiera pod względem spraw związanych z finansami i gospodarką. Zaskakujące jest to, że mimo podkreślania, iż gospodarka jest fundamentem państwa, to na 31 stron expose znalazła się ona dopiero na 18 stronie i zajmuje tam tylko 2,5 kartki. Poseł Adam Szejnfeld podniósł, że w części dotyczącej ekonomii rząd m. in. nie poruszył niebagatelnego tematu dotyczącego polityki wobec pieniądza, a przede wszystkim sprawy związanej z wejściem Polski do Strefy Euro. Poseł Ziemi Pilskiej, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki podkreślił, że wspólna waluta, to:

• niższe stopy procentowe,

• niższe ryzyko kursowe,

• większa stabilność kursu walut oraz

• większy napływ kapitału zagranicznego.

Wszystkie te czynniki wpłynęłyby na większy wzrost gospodarczy oraz dynamikę wzrostu inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Adam Szejnfeld zapytał więc premiera Kazimierza Marcinkiewicz, dlaczego polski rząd nie zakłada wejścia do Strefy Euro, jakie są tego powody i dlaczego naszemu krajowi wspólna waluta miałby zagrażać w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych krajów Europy Środkowowschodniej, które nie tylko nie widzą takich zagrożeń, ale wręcz przeciwnie, we wspólnej walucie upatrują szansę na rozwój. Nie tylko nie negują wejścia do Strefy Euro, ale nawet wyznaczają już terminy przystąpienia do wspólnej waluty.

Premierowi Marcinkiewiczowi zadano kilkaset pytań, ale ten odpowiedział osobiście tylko na kilka spośród nich (na resztę rząd ma dać odpowiedź na piśmie). Wśród nielicznych pytań w stosunku, do których się odniósł było to zadane przez Adama Szejnfelda. Niestety, prezes Rady Ministrów potwierdził, iż rząd nie będzie zmierzał do wprowadzenia Polski do Strefy Euro argumentując, że wiąże się to z:

• ograniczeniem suwerenności kraju oraz

• rezygnacją z prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej

Oczywiście debata, jaka miała miejsce w dniu 10 listopada uniemożliwiała polemikę z takim stanowiskiem, ale warto podkreślić, iż nie są to mocne argumenty. Jak uważa Adam Szejnfeld, Wspólny Rynek (domena i fundament Unii Europejskiej), globalizująca się gospodarka w skali świata oraz mała, w tej skali, polska gospodarka nie dają szansy na prowadzenie niezależnej polityki finansowej. Natomiast ograniczenie suwerenności kraju jest tezą nie mającą żadnego pokrycia w rzeczywistości. Może mieć wymiar jedynie psychologiczny i ideologiczny, natomiast na pewno nie ekonomiczny. Znamienne zresztą jest to, że zagrożeń dla siebie w tym zakresie nie widzą Słowacy, Czesi, Węgrzy, Łotysze, Estończycy, czy przedstawiciele innych krajów, które wraz z Polską przystąpiły do Unii Europejskiej. W „starej piętnastce” głównie Wielka Brytania powstrzymuje się od wspólnej waluty, ale jest to finansowa potęga w skali już nie tylko europejskiej, ale światowej i trudno by do niej przyrównywać Polskę.

9 listopad 2005r.

SZEJNFELD – Gospodarka i Skarb Państwa

Sejm V kadencji zaczyna swoją pracę. W dniu 9 listopada Wysoka Izba powołała nowe komisje sejmowe wraz z ich obsadą personalną, a członkowie komisji sejmowych wybrali swoje władze – prezydia.

Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej został członkiem Komisji Gospodarki oraz Komisji Skarbu Państwa, a w tej pierwszej komisji wybrany został w skład prezydium Komisji na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki. Przewodniczącym tejże Komisji został Artur Zawisza, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gdyż z podziału politycznego komisja ta „przypadła” partii rządzącej. Jest to pewnego rodzaju wyłom od niepisanej zasady, która obowiązywała już od kilkunastu lat w poprzednich kadencjach, a mianowicie, że przewodniczącym Komisji Gospodarki jest przedstawiciel opozycji. Obecnie niestety, przedstawiciele opozycji mogli ubiegać się jedynie o funkcje wiceprzewodniczących tej jednej z najważniejszych komisji sejmowych.

Przypomnijmy, poseł Adam Szejnfeld jest prawnikiem, byłym przedsiębiorcą i samorządowcem, w III kadencji Sejmu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a w poprzedniej IV kadencji Sejmu był przewodniczącym Komisji Gospodarki.

8 listopad 2005r.

Młodzież u Posła

Poseł Adam Szejnfeld na początku tygodnia gościł w swoim Biurze Poselskim młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych z Piły. Uczniowie III klasy technikum spotkali się z posłem oraz pracownikami biura w ramach zajęć z gospodarki i rachunkowości przedsiębiorstw.

Podczas spotkania młodzi ludzie z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat zasad funkcjonowania biur poselskich i senatorskich oraz zapoznali się z zasadami pracy Sejmu i Senatu. Emilia Brudziana – dyrektor Biura Posła Adama Szejnfelda oraz Marlena Bakuła-Zdzierela – dyrektor Biura Senatora Mieczysława Augustyna opowiedziały uczniom, na czym polega ich praca i jaki jest zakres obowiązków pracowników biur parlamentarnych oraz asystentów społecznych. Podczas drugiej części spotkania, które poprowadził poseł Adam Szejnfeld, młodzież miała okazję zapoznać się ze ścieżką legislacyjną, zasadami funkcjonowania Sejmu i pracy komisji sejmowych oraz bieżącą sytuacją gospodarczą w kraju. Rozmawiano również o rynku pracy, sposobach poszukiwania zajęcia, praktykach i stażach uczniowskich.

Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz zaproszeniem posła Adama Szejnfelda do odwiedzin w Zespole Szkół Gastronomicznych.

7 listopad 2005r.

Zarząd przed wotum

W dniu 7 listopada br. obradował w Poznaniu Zarząd Regionu Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. Tematem spotkania było omówienie sytuacji politycznej w kraju po zakończonych wyborach parlamentarnych i prezydenckich oraz przygotowanie stanowiska wielkopolskiej Platformy przed debatą nad programem i wotum zaufania dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawienie programu oraz głosowanie nad nim zaplanowano bowiem na czwartek 10 listopada br. Przedstawiono również efekty obrad ostatniej Rady Krajowej PO oraz wymieniono poglądy w sprawie przygotowań do przyszłorocznych wyborów samorządowych.

5 listopad 2005r.

Zwycięstwo!

„Zacięta walka”, „Piękny mecz”, „Świetna siatkówka” – takie komentarze można było usłyszeć po meczu Jokera Piła z Resovią Rzeszów. Siatkarze znad Noteci wygrali ten mecz w pięknym stylu wynikiem 3 do 1, udowadniając, że nie przypadkiem znaleźli się w ekstraklasie polskiej siatkówki. Meczowi przyglądali się i kibicowali miejscowej drużynie m.in. politycy Platformy Obywatelskiej – poseł Adam Szejnfeld, senator Mieczysław Augustyn oraz radny wojewódzki Sławomir Poszwa.

4 listopad 2005r.

Trzy bariery

Trzy bariery zbudowane przez Prawo i Sprawiedliwość uniemożliwiły Platformie Obywatelskiej wejście do koalicyjnego rządu. Są to: bariera programowa (nieuzgodniony program rządowy), bariera personalna (wetowanie kandydatów PO na funkcje w Sejmie i Senacie, przy jednoczesnym popieraniu kandydatów spoza Platformy) oraz sojusz z Samoobroną, Ligą Polskich Rodzin i Radiem Maryja. Te same przeszkody stały się podstawą do odmowy poparcia mniejszościowego rządu PiS-u przez PO, o czym zadecydowała wczoraj Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Poparcia PO dla rządu PiS-u więc nie będzie, ale drzwi dla ewentualnego wznowienia rozmów nie zamknięto. Platforma pozostaje nadal otwarta na konstruktywne propozycje, ale w przypadku ich braku współpracy obu partii raczej nie będzie.

30 październik 2005r.

Pilscy parlamentarzyści PO w Wągrowcu

W sobotę pilscy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej gościli w Wągrowcu. Posłowie Adam Szejnfeld i Stanisław Chmielewski oraz senator Mieczysław Augustyn spotkali się wraz z Jerzym Springerem z członkami i sympatykami PO powiatu wągrowieckiego. Była to jeszcze jedna okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy pomagali kandydatowi powiatu wągrowieckiego, Jerzemu Sprinterowi oraz pozostałym kandydatom PO w kampanii wyborczej, ale też do omówienia złożonej sytuacji politycznej, jaka zaistniała po minionych wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Spotkanie zakończył rodzinny, jesienny piknik.

Dzień wcześniej, w piątek, swoje XV-to lecie istnienia obchodził Głos Wągrowiecki jeden z najstarszych tygodników Wielkopolski. Na jubileuszu gazety Platformę Obywatelską reprezentował senator Mieczysław Augustyn, a przebywający w tym czasie w Warszawie poseł Adam Szejnfeld, przesłał do redakcji list następującej treści:

„Nie ma demokracji bez wolności słowa, nie ma wolności bez niezależnej prasy, nie byłoby dzisiejszej Polski, dzisiejszych samorządnych gmin bez prasy lokalnej. To duże słowa, ale prawdziwe. Także i w Wągrowcu, jeszcze niedawno „prasowym zagłębiu” północnej Wielkopolski. W tym mieście, w tym powiecie gazety powstawały i znikały, kształtowały miejscową rzeczywistość i przepadały, pobudzały ludzi do myślenia i odchodziły w zapomnienie. Głos Wągrowiecki jednak trwał i służy miejscowej społeczności do dziś, już piętnaście lat! To wspaniały jubileusz nie gazety, nie tytułu przecież, ale ludzi. Za słowami na papierze stoją bowiem ludzie, baczni obserwatorzy naszej codzienności, wytrwali i dociekliwi, oddani swojej misji. A misja to nie łatwa – informowanie innych. Rzetelne i prawdziwe oddawanie rzeczywistości, którą nie każdy odbiera, nie każdy zna, ale każdy ocenia. Ocenia najczęściej właśnie na podstawie doniesień prasowych. Jakże więc to wielka odpowiedzialność! Informacja może bowiem wzmocnić, pomóc, ale i „zabić”. Zniszczyć pomysł, inicjatywę, działanie… w końcu także i ich twórcę – człowieka. Być dziennikarzem, to znaczy być odpowiedzialnym człowiekiem, bo dziennikarz ma w ręku jedną z najgroźniejszych broni człowieka – słowo. Jeśli Głos Wągrowiecki wydaje się już piętnaście lat, jeśli jest tak popularny, jeśli ma tak wielu wiernych czytelników, to znaczy, iż nie tylko sprawnie, ale i uczciwie używa słowa dla dobra publicznego. Gratulacje, gratulacje i najlepsze życzenia na następne lata!”.

28 październik 2005r.

Szejnfeld i Mech – spotkanie w PAN

Już trzeci raz, w ostatnich dniach, poseł Adam Szejnfeld miał okazję do publicznego skonfrontowania poglądów i programu ekonomiczno-gospodarczego Platformy Obywatelskiej z poglądami i programem Prawa i Sprawiedliwości reprezentowanym przez dr Cezarego Mecha, typowanego na Ministra Finansów w rządzie PiS-u. Spotkanie i wymiana poglądów odbyło się podczas panelu dyskusyjnego pt. „Polityka gospodarcza w Polsce w 2006r. – zadania i warunki ich realizacji”, odbytego na konferencji naukowej pt. „Gospodarka Polski – Prognozy i opinie”. Organizatorem konferencji był Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a dyskusję prowadził prof. dr hab. Zbigniew Hockuba. Najpierw dr Cezary Mech miał zadanie wyłożenia wizji programowej PiS-u, a następnie poseł Adam Szejnfeld dokonał tego samego z ramienia PO. Nad wystąpieniami tymi następnie dyskutowali pozostali paneliści, tj. prof. Roman Głowacki, dyrektor Centrum Kształcenia Menedżerów – Uniwersytet Warszawski, prof. Cezary Józefiak, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, dr Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Bank Polska S.A., Arkadiusz Krężel, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz uczestnicy konferencji. Z dyskusji nie ulegało wątpliwości, iż to właśnie wystąpienie posła Adama Szejnfelda uzyskało pełne zrozumienie oraz poparcie i uznanie uczestników panelu, a także całej konferencji. Szczególnie ciepłe słowa można było usłyszeć z ust prof. Cezarego Józefinka.

Dwa dni wcześniej natomiast, poseł Adam Szejnfeld wziął udział w konferencji organizowanej w Warszawie w Hotelu Marriott przez miesięcznik „Nowy Przemysł” poświeconej tematom: Prywatyzacja, Inwestycje Zagraniczne, Motoryzacja”. Także i tu poglądy wyrażane przez posła Platformy Obywatelskiej spotkały się z pełną akceptacją uczestników konferencji.

27 październik 2005r.

T e s t

Wybór marszałka Sejmu stał się de facto testem na szczerość intencji Prawa i Sprawiedliwości w zakresie chęci stworzenia koalicji rządzącej z Platformą Obywatelską. „Premier z PiS-u, Marszałek Sejmu z PO” – tak miało być, a jak się skończyło, wszyscy już wiemy. Andrzej Lepper, człowiek mający na koncie kilka wyroków sądowych, stał się dla Prawa i Sprawiedliwości, lepszym kandydatem na członka prezydium Sejmu, niż Bronisław Komorowski, człowiek prawicy, konserwatysta, bojownik o polską demokrację. Podobny test, z identycznym skutkiem, odbył się podczas głosowania składu prezydium Senatu. „To koniec rozmów o koalicji PO i PiS” – tak oceniają posłowie, senatorowie, członkowie PO oraz bardzo wiele osób, przesyłających do biur PO SMS-ami, mailami, pismami, swoje opinie i wyrazy poparcia dla Platformy Obywatelskiej.

21 październik 2005r.

Zacięta walka

Poseł Adam Szejnfeld kibicował w dniu dzisiejszym drugim zmaganiom pilskich siatkarzy KS Joker w rozgrywkach pierwszej ligi. Tym razem przeciwnikami pilan byli zawodnicy AZS Politechniki Warszawskiej. Mecz był na bardzo wysokim poziomie a rywalizujące drużyny walczyły dosłownie o każdą piłkę. Zacięta walka, doskonałe momenty pod siatką i w polu gry dały kibicom wspaniale wrażenia. Niestety, dla kibiców Jokera wszystko to przyćmiła ostateczna przegrana naszej drużyny 4 do 1. Pilanie, którzy od bardzo dawna nie pamiętają, co to porażka, teraz już drugi raz z rzędu nie mogli cieszyć się sukcesem swojej drużyny. Widać, iż nie łatwo się znaleźć beniaminkowi w grze z super drużynami Polskiej Ligi Siatkówki.

21 październik 2005r.

Ostatnia konferencja. Kolejne walne.

W Poznaniu odbyła się ostatnia konferencja prasowa posłów i senatorów PO Ziemi Wielkopolskiej w obecnej kampanii prezydenckiej. Waldy Dzikowski i Adam Szejnfeld, szefowie wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej oraz pozostali parlamentarzyści PO, ponownie zaapelowali o poparcie i wybór na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska. Zebrani przekonywali do Donalda Tuska wskazując jego doświadczenie, wiedzę i praktykę oraz cechy osobiste, które niewątpliwie najlepiej mogą służyć Polsce przez najbliższe pięć lat kadencji. Jednocześnie podkreślono, że obietnice bez pokrycia składane przez rywala Donalda Tuska i jego współpracowników przypominają próbę ponownego życia na kredyt, które kiedyś zafundował Polsce Edward Gierek a ostatnio Leszek Miller.

W tym samym dniu Adam Szejnfeld wziął udział w kolejnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Pilskiej Izby Gospodarczej oraz w spotkaniu z pilskimi przedsiębiorcami. Na zebraniu, poza przeprowadzeniem wyborów do nowych władz i skwitowaniem ustępującej Rady, omawiano także sprawy związane z rozwiązaniami dotyczącym wzmocnienia poziomu rozwoju gospodarczego w kraju oraz w regionie. Adam Szejnfeld podziękował zebranym za poparcie wyrażone w przyjętej kilka tygodni temu uchwale PIG, przedstawił też szkic koniecznych spraw do podjęcia przez nowy rząd w zakresie spraw gospodarczych na najbliższą przyszłość.

20 październik 2005r.

Tusk, Dzikowski i Szejnfeld w Poznaniu

Kampania na finiszu. W dniu 19 października Marszałek Donald Tusk ponownie odwiedził stolicę Wielkopolski. W Poznaniu złożył kwiaty pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 roku, a następnie spotkał się ze studentami i wykładowcami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Frekwencja na spotkaniu przekroczyła wszelkie oczekiwania jej organizatorów. W auli Wydziału Nauk Społecznych UAM, która mieści ok. 300 miejsc siedzących zgromadziło się ponad 600 osób, a dalsze kilkaset obserwowało przebieg spotkania na ekranach telewizyjnych ustawionych na zewnątrz budynku. Atmosfera spotkania była wspaniała, a poglądy wyrażane przez Donalda Tuska spotkały się z niebywałym aplauzem. Kandydatowi Platformy Obywatelskiej na Prezydenta RP towarzyszyli szefowie PO w Wielkopolsce, posłowie: Waldy Dzikowski i Adam Szejnfeld.

19 październik 2005r.

Ś L U B O W A N I E

W dniu 19 października zebrał się Sejm RP i tym samym rozpoczęła się nowa, piąta kadencja Izby Niższej, a wraz z nią kolejna, już trzecia, kadencja posła Adama Szejnfelda. Wraz z nim swoje pierwsze kadencje rozpoczęli posłowie Stanisław Chmielewski oraz Jakub Rutnicki. Posiedzenie Sejmu poprzedziło drugie posiedzenie nowego Klubu Parlamentarnego PO, na którym to postanowiono wysunąć z ramienia Platformy Obywatelskiej na Marszałka Sejmu kandydaturę Bronisława Komorowskiego z Warszawy (dawnego posła z okręgu pilskiego – w II kadencji Sejmu RP).

Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu nasi posłowie, jak i pozostali złożyli przed Sejmem następujące ślubowanie (art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej): „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej”. Ślubowanie to oficjalnie otworzyło nową kadencję naszych parlamentarzystów.

17 październik 2005r.

Platforma Obywatelska coraz bliżej

Pierwszą po wyborach konferencję prasową pilskich parlamentarzystów PO otworzył i poprowadził Adam Szejnfeld, lider PO w Okręgu Pilskim i wiceprzewodniczący PO w Wielkopolsce.

Czterech nowych parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej z okręgu pilskiego rozpoczęło przygotowania do nowej kadencji. W najbliższym czasie zostaną utworzone nowe biura PO, poprzez które wyborcy będą mogli kontaktować się ze swoimi posłami i senatorem. I tak w Pile, w dotychczasowej siedzibie Biura Poselskiego PO przy ul. Śródmiejskiej 20/1, powstanie nowe Biuro Parlamentarne, w którym urzędować będzie poseł Adam Szejnfeld oraz senator Mieczysław Augustyn. Poseł Stanisław Chmielewski otworzy swoje biuro w Złotowie, natomiast siedziba biura posła Jakuba Rutnickiego mieścić się będzie w Szamotułach. Poza tymi trzema biurami, nasi parlamentarzyści, w razie potrzeby, będą otwierać już wspólnie filie biur PO również w innych powiatach okręgu pilskiego. Nadal też będą działy dotychczasowe filie w Chodzieży i w Czarnkowie.

Nowi parlamentarzyści przedstawili także swoje plany dotyczące pracy w sejmowych i senackich komisjach. Adam Szejnfeld, tak jak dotychczas, wyraził wolę pracy w jednej z komisji gospodarczych – komisji gospodarki, infrastruktury, finansów publicznych czy też skarbu państwa. Stanisław Chmielewski, zgodnie ze swoją profesją, zgłosił się do prac w komisji sprawiedliwości i praw człowieka, a także zadeklarował chęć zajmowania się problematyką sportu. Jakub Rutnicki zadeklarował wolę pracy w komisji kultury fizycznej i sportu, a także rolnictwa, choć interesuje go również komisja zdrowia. Natomiast senator Mieczysław Augustyn zamierza pracować w komisji polityki społecznej i rodziny oraz łączności z Polakami za granicą.

Podczas konferencji Adam Szejnfeld poruszył także temat dotyczący trwającej obecnie kampanii prezydenckiej. Poseł przekazał informację, iż w czasie kampanii nie zostaną podjęte żadne decyzje dotyczące nowo tworzonego rządu, a porozumienie w tej sprawie ma zostać podpisane dopiero po wyborach. Adam Szejnfeld skrytykował także metody prowadzenia kampanii, która nie jest oparta na argumentach merytorycznych, ale na karygodnych zarzutach wobec rodziny jednego z kandydatów. Uznał, iż takie formy walki o fotel prezydencki nie powinny mieć miejsca w uczciwej rywalizacji.

16 październik 2005r.

Gramy w ekstraklasie

Dzień 16 października przejdzie do historii pilskiej siatkówki. Poseł Adam Szejnfeld, honorowy prezes Klubu Sportowego Joker Piła, otworzył bowiem dzisiaj nowy sezon Polskiej Ligi Siatkówki męskiej, a Joker Piła rozegrał swój pierwszy mecz w ekstraklasie. Pilski beniaminek zmierzył się z Mistrzem Polski Skrą BOT Bełchatów i zgodnie z przewidywaniami musiał ulec liderowi ekstraklasy. Mimo to, mecz musiał się podobać także kibicom naszego zespołu. Pilanie bili się o każda piłkę, a sety kończyły się po zaciętej rywalizacji. Dlatego pierwszy raz od 5 lat pierwszy mecz beniaminka z mistrzem trwał dłużej niż jedna godzinę. Mamy nadzieję, że drużyna z grodu Staszica w następnych zmaganiach będzie osiągała znacznie lepsze wyniki, niż dzisiaj.

14 październik 2005r.

Rozwój poprzez zatrudnienie, czy zatrudnienie poprzez rozwój?

Poseł Adam Szejnfeld (Platforma Obywatelska) wziął udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez władze Krajowej Izby Gospodarczej, który miał na celu podsumowanie badań oczekiwań przedsiębiorców wobec partii, które wygrały wybory parlamentarne. Tworzyć rozwój poprzez zatrudnienie, czy zatrudnienie poprzez rozwój, oto fundamentalna różnica pomiędzy filozofią Prawa i Sprawiedliwości, a ideami Platformy Obywatelskiej – powiedział między innymi poseł Adam Szejnfeld, wskazując na różnice w programach obu partii. W panelu, oprócz posła PO, udział wzięli także m.in. Cezary Mech, Wojciech Kruk, Andrzej Arendarski, Artur Zawisza i Piotr Dębno.

Poniżej podajemy skrót materiału KIG podsumowującego wyniki badań.

Najważniejsze zadania dla nowego rządu – oceny przedsiębiorców.

Krajowa Izba Gospodarcza zwróciła się do ponad tysiąca firm z ankietą, której celem było ustalenie, jakie zadania są najważniejsze dla nowego rządu i parlamentu.

System podatkowy

Przedsiębiorcy oczekują, że nowy parlament i nowy rząd podejmą działania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej i poprawiające warunki konkurencyjne krajowych firm. W zakresie podatków oczekiwane są przede wszystkim zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę niejasności interpretacyjne, niekorzystne dla przedsiębiorców rozwiązania w zakresie uzyskiwania zwrotu podatku, a także problemy z klasyfikacją usług i towarów do właściwej stawki VAT przedsiębiorcy uważają, że ustawę o podatku od towarów i usług należy opracować od podstaw. Przedsiębiorcy oczekują także obniżenia podatków dochodowych, zgodnie z zapowiedziami zwycięskich ugrupowań.

Ubezpieczenia społeczne

Poza obniżeniem podatków, przedsiębiorcy liczą na kilkupunktowe obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne. Obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne jest bardzo ważne dla prawie 68% ankietowanych i ważne dla kolejnych 25%. Proponowana, obniżka ZUS, była wyraźnie zaakcentowana w programie PO. W zakresie ubezpieczeń społecznych za bardzo ważny uznano konieczność zwiększenia udziału rolników w finansowaniu ubezpieczeń KRUS. Rząd powinien wypracować program obejmowania realnymi stawkami ubezpieczeń społecznych gospodarstw rolnych, w zależności od uzyskiwanych przychodów. Rozwiązanie problemów ubezpieczeń rolniczych jest jednym z ważniejszych elementów dokończenia reformy emerytalnej. Państwo nie może dłużej wypłacać stosunkowo łatwych do uzyskania świadczeń na koszt przyszłych pokoleń.

Proces stanowienia prawa

Przedsiębiorcy za bardzo ważne uznali zmiany w zakresie stanowienia prawa. Uznali, że należy włączyć izby gospodarcze i inne organizacje, reprezentujące przedsiębiorców w prace zespołów resortowych, przygotowujących projekty ustaw. Procedury tworzenia prawa gospodarczego powinny być zawarte w nowej ustawie o tworzeniu prawa, która wymuszałaby współpracę pomiędzy rządem a późniejszymi użytkownikami tego prawa, czyli środowiskami przedsiębiorców. W efekcie model tworzenia rozwiązań przez administrację i konsultacji ich z zainteresowanymi środowiskami zostałby zastąpiony modelem współuczestnictwa zainteresowanych środowisk w tworzeniu, wdrażaniu, monitoringu oraz ocenie rozwiązań z zakresu polityki wobec przedsiębiorstw.

Badania i rozwój

Ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej daje podstawy do wzrostu zainteresowania prywatnych firm inwestowaniem w badania i rozwój, jednak konieczne są kolejne działania w tym zakresie. Przedsiębiorcy uznali za bardzo ważne zwiększenie zainteresowania władz publicznych rozwojem badań i innowacji. Za sprawy priorytetowe uznano opracowanie reguł zainteresowania pracowników badawczych wynikami komercjalizacji badań z także przejrzyste procedury przyznawania grantów badawczych.

Unia Europejska

Nadmierne zbiurokratyzowanie procedury i brak informacji o trybie ubiegania się o fundusze powoduje, że wiele dobrych projektów odpada ze względów proceduralnych i formalnych. Obecne podejście do dystrybucji środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności rodzi zagrożenie dla pełnego wykorzystania przyznanych Polsce środków. Przedsiębiorcy za sprawę bardzo ważną uznają przegląd istniejących procedur przyznawania środków unijnych pod katem likwidacji utrudnień biurokratycznych.

13 październik 2005r.

Adam Szejnfeld o programie PiS

„Nie państwo i gospodarka, lecz państwo a gospodarka – tak powinien być prawidłowo sprecyzowany autentyczny dylemat czasu budowania nowego rządu, a tym samym i temat naszego panelu” – stwierdził na początku swojego wystąpienia podczas konferencji „Twoje pieniądze” poseł Adam Szejnfeld (PO).

Poseł Platformy Obywatelskiej wyraził pogląd, iż „dla budowania rozwoju i naprawy ekonomiczno-gospodarczej sytuacji w Polsce potrzebne jest osiągniecie kilku ważnych celów, w tym:

1). Gospodarka bez państwa – zmiana zasad oddziaływania państwa na gospodarkę i przedsiębiorstwa – nie poprzez instytucję własności, ale poprzez instytucję regulatora – oraz uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości,

2). Wolna przedsiębiorczość – walka z biurokracją między innymi poprzez zmianę zasad tworzenia prawa w Polsce połączoną z derogacją prawa oraz

3). Zdrowa administracja – doprowadzenie do ponownej decentralizacji władzy, rozbudowa społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie administracji samorządowej, ograniczenie korupcji oraz wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej”.

Uczestnikami panelu dyskusyjnego pt. „Państwo i Gospodarka”, jaki został zorganizowany w Warszawie podczas targów i Europejskiej Konferencji Finansowej „Twoje Pieniądze” byli: Jacek Socha, Minister Skarbu Państwa, Adam Szejnfeld, poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, prof. Witold Orłowski, doradca Prezydenta RP ds. Ekonomicznych, Wiesław Rozłucki, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Henryka Bochniarz, prezydent PKPP, Marek Goliszewski, prezes BCC, Cezary Mech, doradca ekonomiczny PiS oraz Piotr Woźniak, ekspert gospodarczy.

Poseł Adam Szejnfeld pytany po konferencji przez media o ocenę programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości orzekł, iż: “jest to klasyczny program wyborczy i w ramach standardów, jakie obowiązują przy tworzeniu programów wyborczych mieści się on w normie, przynajmniej w przypadku takich partii, jak PiS. Natomiast projekt ten nie mieści się w standardach tworzenia realnych programów rządowych. Propozycje programowe PiS przewidują bowiem bardzo wiele wzajemnie wykluczających się celów (jedne zakładają obniżenie poziomu wydatków publicznych, inne radykalne ich podwyższenie, wszystko to przy jednoczesnej chęci całościowego obniżania deficytu publicznego). Dokument nie przedkłada żadnych analiz i wyliczeń oraz innych argumentów potwierdzających nie tylko słuszność i potrzebę realizacji wskazanych celów, ale przede wszystkim narzędzi i możliwość ich osiągnięcia. Co najważniejsze, program jest oparty na filozofii bezwzględnego władztwa oraz interwencjonizmu państwowego, co zdecydowanie różni go od filozofii, jaka przyświeca Platformie Obywatelskiej”.

Szczególnie niepokojące wydają się posłowi Adamowi Szejnfeldowi „ostatnio zgłaszane co rusz i chyba ad hoc deklaracje gospodarcze kandydata na premiera z ramienia PiS-u, zwłaszcza, iż wypowiadane są one w trybie twierdzącym i jakby nie odwoływalnym. Chodzi o deklaracje dotyczące na przykład nie prywatyzowania kopalń, czy cofnięcia konsolidacji stoczni. Taki styl tworzenia pozorów istnienia faktów dokonanych w trakcji negocjacji programu rządowego nie może ułatwiać rozmów pomiędzy PO i PiS oraz niepotrzebnie destabilizuje opinię publiczną. Normą powinna być oto taka sekwencja zdarzeń: najpierw badania i analizy stanu faktycznego realizowane równolegle z rozmowami koalicjantów, potem wnioski i działanie, a nie odwrotnie” – stwierdził Adam Szejnfeld, poseł Platformy Obywatelskiej.

12 październik 2005r.

Trzech zamiast jednego!

Pierwszy raz w historii ostatnich 15 lat Platforma Obywatelska i pilska centroprawica ma więcej niż jednego posła, bowiem PO wprowadziła do Sejmu aż trzech posłów. W dniu dzisiejszym Adam Szejnfeld, Stanisław Chmielewski oraz Jakub Rutnicki otrzymali, z rąk Ferdynanda Rymarza, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze na funkcję Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatecznie pilscy parlamentarzyści nabędą prawa i obowiązki posłów po złożeniu ślubowania, co nastąpi w dniu 19 października 2005r.

W dniu dzisiejszym, poseł Adam Szejnfeld był też w Warszawie gościem IV edycji programu „Gmina Fair Play” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jak zawsze i w bieżącej edycji laureatami konkursu zostały również gminy z Wielkopolski.

10 październik 2005r.

Poznań – Nowe rozdanie

Waldy Dzikowski i Adam Szejnfeld – posłowie i szefowie wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej doprowadzili do podpisania porozumienia politycznego pomiędzy partiami centroprawicowymi Wielkopolski, mającego na celu wyłonienie nowych władz województwa. Konieczność dokonania „nowego rozdania” w regionie wystąpiła przede wszystkim ze względu na rezygnację obecnego marszałka z piastowanej funkcji oraz wybór niektórych radnych do Parlamentu. Prowadzone przez kilka dni negocjacje doprowadziły do porozumienia, którego skutkiem będzie przejęcie od SLD władzy w Wielkopolsce przez partie centroprawicowe. Jeśli wybory przebiegną po myśli umawiających się stron, to marszałkiem zostanie przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, a przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Także wiceprzewodniczącym Sejmiku będzie przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, a wicemarszałkiem przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Miejsca w Zarządzie Województwa i w prezydium Sejmiku uzyskają również przedstawiciele PSL i LPR.

Poniżej zamieszczamy oświadczenie podpisane przez sygnatariuszy porozumienia.

Oświadczenie

W związku zaistniałą w ostatnich tygodniach sytuacją, powodowani troską o sprawne funkcjonowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a szczególnie koniecznością sprostania wyzwaniom związanym z rozwojem Województwa, zawarte zostało porozumienie w sprawie powołania nowego Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zaproponowano Zarząd Województwa w składzie Marek Woźniak – Marszałek Województwa, Przemysław Piasta i Józef Racki – Wicemarszałkowie oraz Józef Lewandowski i Przemysław Smulski – członkowie Zarządu.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy przedstawicielami Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w ciągu najbliższego miesiąca przedstawiony zostanie opinii publicznej program działań do końca obecnej kadencji.

Strony Porozumienia będą zmierzać do tego, by do końca obecnej kadencji Sejmiku Województwa, Wielkopolska mogła wykorzystywać w optymalny sposób stojące przed nią szanse.

Liga Polskich Rodzin
Przemysław Piasta

Platforma Obywatelska
Waldy Dzikowski
Adam Szejnfeld

Polskie Stronnictwo Ludowe
Andrzej Grzyb
Jan Grzesiek Prawo i Sprawiedliwość
Witold Czarnecki
Zbigniew Czerwiński

2 październik 2005r.

Jubileusz Liceum i żagle na wodzie

Wybory, wybory i po wyborach, ale w Platformie Obywatelskiej nie czas na odpoczynek i świętowanie. Poseł Adam Szejnfeld tydzień powyborczy spędził w Warszawie nadal realizując swoje obowiązki posła jeszcze trwającej IV kadencji Sejmu RP i przewodniczącego Komisji Gospodarki, a pierwszą powyborczą sobotę weekendu spędził w naszym okręgu.

W Pile Adam Szejnfeld był gościem organizatorów wspaniałego jubileuszu 60-lecia istnienia I. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie, powszechnie nazywanego „Liceum na Pola”. Podczas swojego wystąpienia poseł A. Szejnfeld wspomniał, że jest to nie tylko wielki jubileusz szkoły, jej kadry pedagogicznej i absolwentów, ale też ważna data dla Piły i Polski. Uruchomienie bowiem w 1945 roku działalności szkoły w niemieckim dotąd mieście było dowodem powrotu Polski i Polaków do grodu Staszica i Piły do Macierzy.

W Chodzieży natomiast poseł Platformy Obywatelskiej brał udział w kolejnej inicjatywie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego – I. Zawodach Żeglarskich dla dzieci i młodzieży o nagrodę „Jesiennego Dzwonu”. Inicjatywą tą kolejny już raz przedsiębiorcy z Chodzieży udowadniają, że nie zajmują się tylko i wyłącznie własnym biznesem, ale aktywni są również i na niwie społecznego działania. Corocznie organizują chodzieskie targi „Promocje”, prowadzą szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, charytatywną i humanitarną, a teraz postanowili wspierać także rozwój sportu i rekreacji. Brawo!

2 październik 2005r.

13-ty na 460 miejsc w Sejmie i 8-my na 133 mandaty PO

Trzynastka zawsze była szczęśliwa dla posła Adama Szejnfelda. Z lektury Gazety Wyborczej (nr 228 z dnia 30.09.2005r.) wynika, że tak było i podczas minionych wyborów parlamentarnych. Jak się okazuje bowiem z powyborczych podliczeń, Adam Szejnfeld osiągnął nie tylko najlepszy wyniki wyborczy w Okręgu Pilskim, ale też aż 13-ty wynik w Polsce pod względem uzyskanego poparcia w wyborach do Sejmu. Jeśli uwzględni się jeszcze, iż Adam Szejnfeld był kandydatem Platformy Obywatelskiej nie z wielkiego miasta, ani z ośrodka akademickiego, ale z bardzo trudnego do tej pory terenu, w którym największe poparcie uzyskiwały zawsze partie lewicy – SLD i Samoobrona, to jest to wynik niewątpliwie godny uznania. Wynik ten daje mu również 8 miejsce na 133 mandaty w Platformie Obywatelskiej, a przed pilskim posłem uplasowali się kandydaci jedynie z dużych miast, jak Gdańsk, Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław i Poznań.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)