Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Powiat Pilski będzie miał nowe władze!

Redaktor admin on 1 Maj, 2024 dostępny w Komunikaty prasowe, Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Powiat Pilski będzie miał nowe władze!

1 maja, to dzień, w którym świętujemy historycznie już ważną dla Polski rocznicę – 20. lat członkostwa Polski do Unii Europejskiej. To jest tak dla nas symboliczna chwila, że postanowiliśmy właśnie w tym dniu ogłosić, iż po wyborach samorządowych w Pile powołaliśmy w Powiecie Pilskim prodemokratyczną, proobywatelską i prorozwojową nową koalicję – mówi senator Adam Szejnfeld, lider Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce Północnej, informując o powołaniu Kolacji, którą utworzyli przedstawiciele KKW Koalicja Obywatelska i KKW Trzecia Droga. Wspólnym kandydatem nowej koalicji na starostę będzie pan Rafał Zdzierela, reprezentujący KKW KO, a na wicestarostę, pan Stefan Kowal, reprezentujący KKW TD.

- Wygraliśmy wybory praktycznie na wszystkich szczeblach – i na tym parlamentarnym, i na tym regionalnym, i na tym miejskim, jeśli chodzi o największe miasta w Polsce. Podobnie jest w powiatach. Wszędzie tam staramy się zawiązywać koalicje z naszymi naturalnymi w tym zakresie partnerami, czyli z Trzecią Drogą. W sposób oczywisty zatem, że postanowiliśmy i w Powiecie Pilskim jako Koalicja Obywatelska zaproponować taką kolację Trzeciej Drodze. Propozycja została przyjęta i za nami jest już okres zasadniczych uzgodnień mających na celu wdrożeniu zawartej przez nas umowy w życie – mówi senator Adam Szejnfeld.

Strony zawarły umowę, w której czytamy, m.in.: „W odpowiedzi na demokratyczną decyzję obywateli podjętą w wyborach samorządowych z dnia 7 kwietnia 2024r. czując się współodpowiedzialnymi za rozwój Powiatu Pilskiego i dobro jego mieszkańców, reprezentanci KKW Koalicja Obywatelska i KKW Trzecia Droga, podejmują decyzję wspólnego działania w kadencji samorządu terytorialnego w latach 2024 – 2029 na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu Pilskiego.”

Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na starostę Powiatu Pilskiego jest pan Rafał Zdzierela a na wicestarostę pan Stefan Kowal, reprezentujący Trzecią Drogę. Kandydatką Koalicji Obywatelskiej na przewodniczącą Rady Powiatu Pilskiego jest pani Małgorzata Karwacka a kandydatem na wiceprzewodniczącego Rady jest pan Paweł Kądziela, reprezentujący Trzecią Drogę.

O idei powołania nowej koalicji oraz sprawach programowych i personalnych poinformowano na konferencji prasowej odbytej w dniu 1 maja. Na konferencji zaprezentowano także tekst zawartej przez strony umowy koalicyjnej.

Negocjacje koalicyjne prowadzono w składzie:

- Przedstawiciele Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska:

Adam Szejnfeld – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej RP Powiatu Pilskiego,

Piotr Głowski – członek Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej RP Powiatu Pilskiego,

Jacek Bogusławski – przewodniczący Platformy Obywatelskiej RP Powiatu Pilskiego,

oraz

- Przedstawiciele Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe:

Adam Luboński – przewodniczący Okręgu 38, sekretarz Zarządu Regionu Polska 2050 Szymona Hołowni,

Tomasz Wojtiuk – pełnomocnik Okręgu 38 Polska 2050 Szymona Hołowni,

Paweł Kądziela – radny elekt KKW TD Rady Powiatu Pilskiego.

***

Rafał Zdzierela, pilanin, ekonomista i samorządowiec.
Ukończył finanse i bankowość na Wydziale Ekonomii w Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu. Wieloletni wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława
Staszica w Pile.
Doświadczony menedżer specjalizujący się we wsparciu przedsiębiorczości oraz absorpcji
środków unijnych. Był m.in. dyrektorem pilskiego przedstawicielstwa Wielkopolskiego
Funduszu Poręczeniowego oraz prezesem zarządu Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski
w Pile. Od kilkunastu lat pracuje dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp.
z o.o., od kilku lat – na stanowisku członka Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Był kandydatem na prezydenta Piły, jest doświadczonym samorządowcem. Przez 5 kadencji
zasiadał w Radzie Miasta Piły, z czego przez 8 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Miasta Piły. Jest radnym Rady Powiatu w Pile. W obecnych i poprzednich wyborach uzyskał
największe poparcie spośród wszystkich ubiegających się o mandat radnego tego szczebla
samorządu.
Zaangażowany w życie społeczne. Członek-założyciel m.in. Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu w Pile oraz Stowarzyszenia Obywatelskie Inicjatywy Europejskie.
Języki obce: mówi po angielsku i hiszpańsku. Gra na perkusji i akordeonie.
Żonaty, ma 3 dzieci.

Rafał Zdzierela, pilanin, ekonomista i samorządowiec.
Ukończył finanse i bankowość na Wydziale Ekonomii w Akademii Ekonomicznej wPoznaniu. Wieloletni wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. StanisławaStaszica w Pile.
Doświadczony menedżer specjalizujący się we wsparciu przedsiębiorczości oraz absorpcjiśrodków unijnych. Był m.in. dyrektorem pilskiego przedstawicielstwa WielkopolskiegoFunduszu Poręczeniowego oraz prezesem zarządu Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolskiw Pile. Od kilkunastu lat pracuje dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp.z o.o., od kilku lat – na stanowisku członka Zarządu Wielkopolskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości.
Był kandydatem na prezydenta Piły, jest doświadczonym samorządowcem. Przez 5 kadencjizasiadał w Radzie Miasta Piły, z czego przez 8 lat pełnił funkcję Przewodniczącego RadyMiasta Piły. Jest radnym Rady Powiatu w Pile. W obecnych i poprzednich wyborach uzyskałnajwiększe poparcie spośród wszystkich ubiegających się o mandat radnego tego szczeblasamorządu.
Zaangażowany w życie społeczne. Członek-założyciel m.in. Stowarzyszenia CentrumWolontariatu w Pile oraz Stowarzyszenia Obywatelskie Inicjatywy Europejskie.
Języki obce: mówi po angielsku i hiszpańsku. Gra na perkusji i akordeonie.
Żonaty, ma 3 dzieci.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)