Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

27 Maja. Dzień Samorządu Terytorialnego.

Redaktor admin on 27 Maj, 2020 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

27 maja 1990. Dzisiaj obchodzimy XXX-lecie pierwszych wyborów do Rad Gmin. Jako Burmistrz tej pierwszej, wspaniałej kadencji, a dzisiaj senator, przesyłam wszystkim samorządowcom, podziękowania za pracę przez te trzydzieści lat na rzecz wolnej, demokratycznej i samorządnej Polski. Dołączam zarazem serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia dla obecnych radnych wszystkich szczebli, dla wójtów, burmistrzów, starostów, marszałków i ich zastępców oraz dla wszystkich działaczy i pracowników samorządowych. Wspaniale realizujecie swoje zadania na rzecz polskich Małych Ojczyzn. Brawo!

#samorząd #XXXLatSamorządu #XXXLecieSamorządności #Demokracja #MałeOjczyzny #Wybory1990 #27Maja

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)