epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Redaktor admin on 17 Wrzesień, 2018 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

17 września 1939 r. ZSRR napadając na Polskę wziął udział, wspólnie z III Rzeszą Niemiecką, w IV rozbiorze Rzeczpospolitej Polskiej. Z zajętych obszarów państwa polskiego władze sowieckie dokonywały masowych deportacji, których celem była eksterminacja elit oraz ogółu świadomej narodowo polskiej ludności. Po II wojnie światowej pobite wojska niemieckie musiały opuścić terytorium naszego kraju, ale rosyjskie zostały na kilkadziesiąt kolejnych lat… Dopiero zwycięstwo Solidarności i rok 1989 dał nam pełną wolność i suwerenność, a wejście do NATO i Unii Europejskiej bezpieczeństwo.

Data 17 września, to również Dzień Sybiraka. Z tej okazji składam wszystkim Członkom Związku Sybiraków najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości oraz miłości i troski najbliższych. Niech pamięć o Państwa czynach i doświadczeniach, dramatach i tragediach życiowych będzie przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)